کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
176 (12.12%)
تغییر ۳ ماهه
31 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
231 (12.44%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1625.75 - 1625.75 1625.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ATX Prime 1659.08 - 1659.08 1659.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Austria 328.92 - 328.92 328.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Immobilien ATX EUR 374.74 - 374.74 374.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
New Europe Blue Chip EUR 1249.89 - 1249.89 1249.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ATX 3301.38 - 3250.83 3304.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳