شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,445
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 22:01:25
111 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
39 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
126 (8.00%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1445.12 - 1445.12 1445.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
ATX Prime 1601.05 - 1601.05 1601.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FTSE Austria 310.06 - 310.06 310.06 2.89 0.94% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۲:۳۱
Immobilien ATX EUR 420.77 - 420.77 420.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 1203.61 - 1203.61 1203.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
ATX 3174.57 - 3154.64 3174.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۱