کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,371
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 23:02:23
85 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
43 (3.24%)
تغییر ۶ ماهه
343 (20.01%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1370.82 - 1370.82 1372.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
ATX Prime 1491.37 - 1491.37 1495.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
FTSE Austria 287.48 - 287.48 287.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Immobilien ATX EUR 374 - 374 377.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
New Europe Blue Chip EUR 1174.24 - 1174.24 1179.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
ATX 2951.45 2951.54 2942.37 2975.97 0.36 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۷