شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
162 (9.83%)
تغییر ۳ ماهه
307 (17.13%)
تغییر ۶ ماهه
349 (19.05%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1482.81 - 1482.81 1482.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
ATX Prime 1484.02 - 1484.02 1484.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Austria 287.66 - 287.66 287.66 9.98 3.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
Immobilien ATX EUR 327.71 - 327.71 327.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
New Europe Blue Chip EUR 1175.61 - 1175.61 1175.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
ATX 2841.82 - 2841.82 2923.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۲۳