شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,471
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
138 (8.58%)
تغییر ۳ ماهه
181 (10.93%)
تغییر ۶ ماهه
390 (20.95%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1471.12 - 1471.12 1471.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ATX Prime 1527.19 - 1527.19 1527.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Austria 299.27 - 299.27 299.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Immobilien ATX EUR 347.26 - 347.26 347.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
New Europe Blue Chip EUR 1190.23 - 1190.23 1190.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
ATX 3023.76 - 2957.95 3030.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵