شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7119
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:17
335 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
78 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
74 (1.24%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3269.2 - 3234.3 3269.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 50 5791.9 - 5739 5791.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 100 4885.3 - 4842.3 4885.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 300 5896.8 - 5847.7 5896.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX Midcap 50 6742.6 - 6696.6 6742.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
ASX All Ordinaries 6042.8 - 5996.2 6042.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
ASX Small Ordinaries 2705 - 2690.9 2705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 50 5744.4 - 5692 5744.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX All Australian 200 5877.3 - 5826.4 5877.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
S&P/ASX 200 5939.5 - 5883.3 5942.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۴۲