کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6979
قیمت روز
0 (0.26%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:20:14
0 (2.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

48
قیمت روز
4 (9.09%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
4 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
9 (23.08%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,716
قیمت روز
18 (0.27%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:06
503 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
1,157 (20.80%)
تغییر ۶ ماهه
424 (6.74%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3731.4 3741.8 3731.4 3741.8 8.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX 50 6616.9 6637.7 6615.9 6637.7 15.70 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX 100 5500.1 5519.4 5498 5519.4 12.40 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX 300 6589.2 6618.9 6589 6618.9 17.80 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX Midcap 50 6938.5 6979.4 6926.7 6979.4 11.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ASX All Ordinaries 6716.1 6748.4 6716.1 6748.4 18.40 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ASX Small Ordinaries 2841.1 2878.3 2841.1 2878.3 18.20 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX All Australian 50 6555.8 6579.5 6555.3 6579.5 18.80 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX All Australian 200 6591.1 6619.7 6591.1 6619.7 17.80 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
S&P/ASX 200 6640.5 6669 6637.4 6669 17.50 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۰۳