شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.727
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
2 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,427
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:02:49
251 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
422 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
600 (10.29%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3515.9 3514.2 3504.8 3517.2 2.80 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX 50 6209.7 6207.5 6192.5 6216.1 5.60 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX 100 5220.4 5217.9 5206.7 5225 7.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX 300 6288.3 6285 6271.7 6293.3 12.20 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 7063.6 7055 7051.1 7063.6 28.60 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ASX All Ordinaries 6426.8 6423.8 6410.7 6431.3 14.20 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ASX Small Ordinaries 2834.5 2832.1 2826.8 2834.8 19.50 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6152.9 6150.8 6135.5 6159.1 5.80 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6270.9 6267.6 6254.5 6276.4 11.20 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
S&P/ASX 200 6337.8 6337.4 6316.6 6348.1 9.50 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۲۳