شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7204
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:35:13
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,633
قیمت روز
5 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:32
655 (10.42%)
تغییر ۳ ماهه
524 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
449 (7.39%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3102.7 3103.2 3102.7 3120.3 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX 50 5456.8 5458.4 5456.8 5484.4 2.10 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX 100 4573.2 4574.5 4573.2 4595.3 1.10 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX 300 5510.3 5511.8 5510.3 5536.1 2.50 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 6070.4 6071.9 6070.4 6091.1 25.90 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
ASX All Ordinaries 5632.6 5633.7 5632.6 5657.6 5.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
ASX Small Ordinaries 2491.7 2492.5 2491.7 2500.6 4.90 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 5412.4 5413.8 5412.4 5439.9 2.50 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 5500.3 5501.7 5500.3 5526.5 1.70 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
S&P/ASX 200 5565 5566.8 5551.5 5587.7 12.50 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۳۶