شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.68
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:03:33
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

51
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:32
2 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
7 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
12 (30.77%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,828
قیمت روز
86 (1.26%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
201 (3.03%)
تغییر ۳ ماهه
264 (4.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,069 (18.56%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3692.4 3690.7 3688.5 3720.7 62.00 1.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 50 6684.4 6681.3 6677.8 6728.1 98.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 100 5571.3 5568.7 5566 5604.5 76.20 1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 300 6679.1 6676.6 6673.3 6716.6 88.30 1.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 7147.4 7143.7 7141.6 7164.3 55.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
ASX All Ordinaries 6828.3 6828.2 6822.8 6864.1 85.80 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
ASX Small Ordinaries 2897.1 2898.2 2896.7 2904.8 27.10 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 6630.6 6627.3 6624 6673.4 95.80 1.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 6671.6 6668.6 6665.4 6711.4 92.40 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 200 6722.4 6719.8 6716.6 6761.9 91.80 1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱