کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6782
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
8 (18.18%)
تغییر ۳ ماهه
8 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,597
قیمت روز
24 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:01:55
1 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
355 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
223 (3.50%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3600.2 3603.2 3599.2 3603.9 11.10 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX 50 6464 6469.3 6464 6471.6 23.50 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX 100 5388.7 5393.5 5388.4 5395.2 21.20 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX 300 6464.8 6470.7 6464.7 6473.7 24.30 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 6922 6930.4 6917 6933.3 40.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ASX All Ordinaries 6597 6604 6597 6607.2 24.40 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ASX Small Ordinaries 2821.6 2825.1 2821.6 2829.9 6.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 6413.7 6419.1 6413.7 6421.3 26.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 6465.7 6471.5 6465 6474.4 25.80 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
S&P/ASX 200 6506.5 6512.4 6506.2 6515.3 23.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱