شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا
دلار استرالیا / دلار
0.7402
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:14:30
7 (90.39%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.41%)
تغییر ۶ ماهه
7 (90.22%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:01:14
41 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
41 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه
ASX Small Ordinaries
6,309
قیمت روز
13 (0.21%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:04:34
52,981 (89.36%)
تغییر ۳ ماهه
55,364 (89.77%)
تغییر ۶ ماهه
51,237 (89.04%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3415 3414.4 3411.1 3442.7 13.60 0.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 50 6045.7 6044.2 6041.1 6085.5 21.10 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 100 5095.2 5093.6 5091.2 5125.1 14.60 0.29% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 300 6168 6165.3 6163.3 6201.5 14.40 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX Midcap 50 6998.2 6992.5 6984.4 7009.4 6.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
ASX All Ordinaries 6308.7 6305.7 6304 6341.6 13.40 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
ASX Small Ordinaries 2896.3 2892.7 2892.7 2902.1 5.40 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX All Australian 50 5987.8 5986.3 5983.3 6026.6 20.90 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX All Australian 200 6142.4 6139.8 6137.9 6177.7 15.70 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
S&P/ASX 200 6210.4 6206.9 6204.3 6249.4 14.80 0.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۴۲