شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0255
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:08:10
0 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (22.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (49.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,235
قیمت روز
6 (0.49%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
383 (44.95%)
تغییر ۳ ماهه
383 (44.95%)
تغییر ۶ ماهه
1,235 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

36,647
قیمت روز
37 (0.1%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
5,893 (19.16%)
تغییر ۳ ماهه
9,961 (37.33%)
تغییر ۶ ماهه
3,908 (11.94%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 106412.84 106621.26 106412.84 106621.26 26.18 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Merval 36646.79 36714.11 36646.79 36714.11 36.90 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Bolsa G 1534072 1536283 1534072 1536283 2883.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Merval 25 40170.79 40241.85 40170.79 40241.85 32.88 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Merval Argentina 33051.21 33133.49 33051.21 33133.49 29.81 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲