شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0265
قیمت روز
0 (1.13%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:38:17
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (32.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (54.31%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

852
قیمت روز
7 (0.82%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
73 (9.37%)
تغییر ۶ ماهه
852 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

31,252
قیمت روز
299 (0.96%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:32:01
1,816 (6.17%)
تغییر ۳ ماهه
192 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
4,410 (16.43%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 93691.04 - 93691.04 93691.04 756.82 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Merval 31251.61 - 31251.61 31251.61 298.79 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Bolsa G 1369371 - 1369371 1369371 8304.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Merval 25 34409.8 - 34409.8 34409.8 315.60 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲
Merval Argentina 28482.7 - 28482.7 28482.7 213.27 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۲