شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 146080 - 145090 147060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
درهم 31890 - 31680 32110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
یورو 128760 - 127890 129630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10210 - 10140 10280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
toman-bank-sell 114500 - 114500 114500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 - 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 12430 - 12350 12520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
پوند | خرید 145780 - 144800 146770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
درهم | خرید 31300 - 31090 31510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار | خرید 114550 - 114550 114550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 128460 - 127600 129330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار کانادا 87910 - 87320 88510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 114550 - 113780 115330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1628000 - 1617000 1639000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
ریال عربستان 30490 - 30280 30690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار استرالیا 77700 - 77180 78230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
1000 تومان | خرید 10140 - 10070 10210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
کرون نروژ | خرید 12280 - 12200 12370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
1000کلدار پاکستانی 738520 - 733530 743510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار کانادا | خرید 87620 - 87020 88210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
فرانک سوییس | خرید 114260 - 113480 115030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
1000 روپیه هند | خرید 1613200 - 1602300 1624100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
ریال عربستان | خرید 30340 - 30140 30550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
دلار استرالیا | خرید 77400 - 76880 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶
1000کلدار پاکستانی | خرید 737040 - 732060 742020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۸:۳۶