شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 145660 - 145660 145660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
درهم 31370 - 31370 31370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
یورو 132800 - 132800 132800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10560 - 10560 10560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
toman-bank-sell 113400 - 113400 113400 1400.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
دلار هرات 113500 - 113200 113700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
کرون نروژ 13460 - 13460 13460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
پوند | خرید 145350 - 145350 145350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
درهم | خرید 31210 - 31210 31210 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
دلار | خرید 113000 - 113000 113000 1200.00 1.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۱۲
یورو | خرید 132500 - 132500 132500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
دلار کانادا 86900 - 86900 86900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 115060 - 115060 115060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1660050 - 1660050 1660050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
ریال عربستان 30600 - 30600 30600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
دلار استرالیا 80630 - 80630 80630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
1000 تومان | خرید 10480 - 10480 10480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
کرون نروژ | خرید 13310 - 13310 13310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
1000کلدار پاکستانی 818550 - 818550 818550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
دلار کانادا | خرید 86600 - 86600 86600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
فرانک سوییس | خرید 114750 - 114750 114750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
1000 روپیه هند | خرید 1644750 - 1644750 1644750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
ریال عربستان | خرید 30450 - 30450 30450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
دلار استرالیا | خرید 80330 - 80330 80330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴
1000کلدار پاکستانی | خرید 817020 - 817020 817020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۳۴