شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 188550 - 188550 188550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
درهم 40280 - 40280 40280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
یورو 170520 - 170520 170520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 11270 - 11270 11270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
toman-bank-sell 133000 - 133000 133000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 13300 - 13020 13801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۲۶
کرون نروژ 17440 - 17440 17440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
پوند | خرید 188160 - 188160 188160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
درهم | خرید 40080 - 40080 40080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار | خرید 132700 - 132700 132700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 170130 - 170130 170130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا 112110 - 112110 112110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 145430 - 145430 145430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1999200 - 1999200 1999200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان 39400 - 39400 39400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا 104860 - 104860 104860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
1000 تومان | خرید 11170 - 11170 11170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
کرون نروژ | خرید 17250 - 17250 17250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی 1101520 - 1101520 1101520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا | خرید 111720 - 111720 111720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس | خرید 145040 - 145040 145040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 1979600 - 1979600 1979600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان | خرید 39200 - 39200 39200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
دلار استرالیا | خرید 104470 - 104470 104470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 1099560 - 1099560 1099560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳