کالایاب
شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 168560 - 168560 168560 340.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
درهم 35260 - 35260 35260 90.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
یورو 147920 - 147920 148780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 9980 - 9980 9980 80.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
toman-bank-sell 131700 - 131700 131700 1800.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 130100 130800 129000 131000 800.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۱۸
کرون نروژ 14620 - 14620 14710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
پوند | خرید 168220 - 168220 168220 340.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
درهم | خرید 35090 - 35090 35090 80.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
دلار | خرید 131500 - 131500 131500 1800.00 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 147580 - 147580 148430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
دلار کانادا 98040 - 98040 98040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 127620 - 127620 127620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 1831800 - 1831800 1831800 8600.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان 34570 - 34570 34570 170.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
دلار استرالیا 89440 - 89440 89440 340.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
1000 تومان | خرید 9890 - 9890 9890 90.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
کرون نروژ | خرید 14450 - 14450 14530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۵:۰۹
1000کلدار پاکستانی 921920 - 921920 921920 3440.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
دلار کانادا | خرید 97700 - 97700 97700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۳
فرانک سوییس | خرید 127280 - 127280 127280 340.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
1000 روپیه هند | خرید 1814600 - 1814600 1814600 8600.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
ریال عربستان | خرید 34400 - 34400 34400 170.00 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
دلار استرالیا | خرید 89100 - 89100 89100 340.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 920200 - 920200 920200 3440.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳