شاخص یاب

اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 191670 - 190490 191670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
درهم 39960 - 39760 39960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
یورو 172080 - 171190 172080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 تومان 10570 - 10520 11100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار هرات 101400 - 101400 101400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
کرون نروژ 16880 - 16790 16880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
پوند | خرید 191280 - 190110 191280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
درهم | خرید 39770 - 39570 39770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار | خرید 143000 - 143000 143000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۳
یورو | خرید 171690 - 170810 171690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار کانادا 112130 - 111550 112130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
فرانک سوییس 150160 - 149380 150160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
1000 روپیه هند 2056400 - 2045800 2056400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
ریال عربستان 38990 - 38790 38990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار استرالیا 103400 - 102870 103400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
1000 تومان | خرید 10480 - 10420 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
کرون نروژ | خرید 16680 - 16600 16680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
1000کلدار پاکستانی 1140720 - 1129050 1140720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار کانادا | خرید 111740 - 111170 111740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
فرانک سوییس | خرید 149770 - 149000 149770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
1000 روپیه هند | خرید 2037000 - 2026500 2037000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
ریال عربستان | خرید 38800 - 38600 38800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
دلار استرالیا | خرید 103010 - 102480 103010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳
1000کلدار پاکستانی | خرید 1138780 - 1127120 1138780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۳