شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1515
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:28:07
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
1 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,107
قیمت روز
6 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:10
249 (3.39%)
تغییر ۳ ماهه
458 (6.88%)
تغییر ۶ ماهه
998 (16.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.17 - 10.17 10.17 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
American Funds Capital Income Builder A 58.74 - 58.74 58.74 5.14 8.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 255.9 - 255.9 255.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index I 252.46 - 252.46 252.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 68.97 - 68.97 68.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 68.94 - 68.94 68.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 68.96 - 68.96 68.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox Stock 205.88 - 205.88 205.88 2.84 1.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Franklin Income A 2.27 - 2.27 2.27 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox Income 13.29 - 13.29 13.29 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Income Instl 11.85 - 11.85 11.85 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
First Eagle Global I 57.41 - 57.41 57.41 0.67 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Schwab S&P 500 Index 43.3 - 43.3 43.3 0.63 1.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard PRIMECAP Adm 144.09 - 144.09 144.09 2.70 1.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds AMCAP A 33.09 - 33.09 33.09 0.70 2.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DFA US Large Cap Value I 38.22 - 38.22 38.22 0.38 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Total Return Instl 9.87 - 9.87 9.87 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Low-Priced Stock 49.92 - 49.92 49.92 0.83 1.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Growth Index Adm 77.35 - 77.35 77.35 1.66 2.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 96.83 - 96.83 96.83 1.43 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Growth Stock 67.52 - 67.52 67.52 1.34 1.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Equity-Income Adm 76.87 - 76.87 76.87 0.55 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 190.44 - 190.44 190.44 3.34 1.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Investor 255.89 - 255.89 255.89 3.77 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellington Admiral 71.39 - 71.39 71.39 0.65 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Windsor II Admiral 67.68 - 67.68 67.68 0.84 1.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Dividend Growth Inv 27.49 - 27.49 27.49 0.25 0.91% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Health Care Admiral 92.94 - 92.94 92.94 1.04 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Small Cap Index Adm 72.18 - 72.18 72.18 1.48 2.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DoubleLine Total Return Bond I 10.3 - 10.3 10.3 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 106.36 - 106.36 106.36 2.47 2.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DFA International Core Equity I 12.96 - 12.96 12.96 0.29 2.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Dodge & Cox International Stock 41.21 - 41.21 41.21 1.02 2.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds New Perspective A 43.51 - 43.51 43.51 0.97 2.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Invmt Co of Amer A 40.19 - 40.19 40.19 0.66 1.64% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard International Growth Adm 88.3 - 88.3 88.3 2.89 3.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 108.04 - 108.04 108.04 2.54 2.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 62.9 - 62.9 62.9 0.22 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds American Balanced A 27.09 - 27.09 27.09 0.28 1.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Washington Mutual A 44.97 - 44.97 44.97 0.61 1.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
DFA Emerging Markets Core Equity I 19.16 - 19.16 19.16 0.55 2.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index I 10.27 - 10.27 10.27 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 21.72 - 21.72 21.72 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth A 48.89 - 48.89 48.89 0.21 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Total Market Index Premium 79.64 - 79.64 79.64 1.26 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Metropolitan West Total Return Bd I 10.22 - 10.22 10.22 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.03 - 31.03 31.03 0.31 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 33.23 - 33.23 33.23 0.43 1.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.44 - 20.44 20.44 0.29 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.24 - 10.24 10.24 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 10.87 - 10.87 10.87 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth R6 48.91 - 48.91 48.91 1.25 2.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Income Fund of Amer A 22.5 - 22.5 22.5 0.22 0.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.27 - 10.27 10.27 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 48.1 - 48.1 48.1 0.94 1.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 53.19 - 53.19 53.19 1.13 2.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 96.83 - 96.83 96.83 1.43 1.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 252.48 - 252.48 252.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 22.6 - 22.6 22.6 0.27 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 108.06 - 108.06 108.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Growth Fund of America A 53.05 - 53.05 53.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 135.6 - 135.6 135.6 1.99 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 61.26 - 61.26 61.26 0.96 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 27.02 - 27.02 27.02 0.63 2.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.3 - 9.3 9.3 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.41 - 10.41 10.41 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 32.6 - 32.6 32.6 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 1.42 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Fundamental Investors Class A 61.91 - 61.91 61.91 1.11 1.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.27 - 18.27 18.27 0.22 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds American Mutual A 41.99 - 41.99 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.67 - 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۳۲
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
American Funds Europacific Growth F2 52.07 - 52.07 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰