شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا
یورو / دلار
1.1699
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:17:31
11 (90.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (90.16%)
تغییر ۶ ماهه
10 (89.55%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا
30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
American Funds American Mutual A 40.76 - 40.76 40.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Strategic Advisers Core Income 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.66 - 21.56 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Contrafund 134.44 - 134.44 134.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard 500 Index Admiral 255.49 - 255.49 255.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Institutional Index I 251.04 - 251.04 251.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 69.36 - 69.36 69.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 69.33 - 69.33 69.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.57 - 17.57 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 69.35 - 69.35 69.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 130.07 - 130.07 130.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Dodge & Cox Stock 206.07 - 206.07 206.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Franklin Income A 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PIMCO Income Instl 11.98 - 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
First Eagle Global I 59.07 - 59.07 59.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Schwab S&P 500 Index 42.83 - 42.83 42.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Contrafund K 134.42 - 134.42 134.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard PRIMECAP Adm 143 - 143 143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds AMCAP A 33.79 - 33.79 33.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Growth Company 204.08 - 204.08 204.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
DFA US Large Cap Value I 38.86 - 38.86 38.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Low-Priced Stock 56.05 - 56.05 56.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Growth Index Adm 78.38 - 78.38 78.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity 500 Index Premium 96.66 - 96.66 96.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
T. Rowe Price Growth Stock 70.18 - 70.18 70.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Equity-Income Adm 76.6 - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 198.45 - 198.45 198.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard 500 Index Investor 255.44 - 255.44 255.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Wellington Admiral 71.33 - 71.33 71.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Windsor II Admiral 66.73 - 66.73 66.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Dividend Growth Inv 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Health Care Admiral 87.04 - 87.04 87.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Small Cap Index Adm 76.14 - 76.14 76.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Oakmark International Investor 27.03 - 27.03 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 110.17 - 110.17 110.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
DFA International Core Equity I 14.3 - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Dodge & Cox International Stock 43.54 - 43.54 43.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds New Perspective A 45.71 - 45.71 45.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Invmt Co of Amer A 40.62 - 40.62 40.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard International Growth Adm 101.62 - 101.62 101.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 117.51 - 117.51 117.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 62.97 - 62.97 62.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds American Balanced A 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Washington Mutual A 44.86 - 44.86 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 29.19 - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 21.85 - 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Europacific Growth A 54.35 - 54.35 54.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 79.73 - 79.73 79.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.59 - 31.59 31.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.96 - 20.96 20.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Europacific Growth F2 54.2 - 54.2 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Europacific Growth R6 54.31 - 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Income Fund of Amer A 22.81 - 22.81 22.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 51.39 - 51.39 51.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 54.92 - 54.92 54.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 96.66 - 96.66 96.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 251.05 - 251.05 251.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 23.07 - 23.07 23.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 117.53 - 117.53 117.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Capital Income Builder A 60.17 - 60.17 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Growth Fund of America A 54.83 - 54.83 54.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 135.39 - 135.39 135.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 61.65 - 61.65 61.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 29.39 - 29.39 29.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 32.79 - 32.79 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.66 - 96.66 96.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Funds Fundamental Investors Class A 63.27 - 63.27 63.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.77 - 9.77 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Dodge & Cox Income 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
PIMCO Total Return Instl 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Total Bond Market Index I 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Metropolitan West Total Return Bd I 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
DoubleLine Total Return Bond I 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۴
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.88 - 13.88 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰