کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1246
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:51
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,690
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
905 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
582 (8.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,040 (15.64%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard 500 Index Admiral 268.33 - 268.33 268.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Stock Market Idx I 72.18 - 72.18 72.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 135.35 - 135.35 135.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Growth Index Adm 82.96 - 82.96 82.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Balanced Index Adm 36.39 - 36.39 36.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Wellington Admiral 70.28 - 70.28 70.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Health Care Admiral 77.05 - 77.05 77.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Small Cap Index Adm 74.74 - 74.74 74.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Strategic Advisers Core Income 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard International Growth Adm 94.94 - 94.94 94.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Stock Index I 114.75 - 114.75 114.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.24 - 22.24 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Metropolitan West Total Return Bd I 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 21.14 - 21.14 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.12 - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.59 - 10.59 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard 500 Index Institutional Select 142.19 - 142.19 142.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 62.69 - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.69 - 28.69 28.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.58 - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 33.37 - 33.37 33.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Dodge & Cox Stock 189.38 - 189.38 189.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox Income 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
First Eagle Global I 57.19 - 57.19 57.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Schwab S&P 500 Index 44.66 - 44.66 44.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard PRIMECAP Adm 137.7 - 137.7 137.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds AMCAP A 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DFA US Core Equity 2 I 22.17 - 22.17 22.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Total Return Instl 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Growth Stock 67.53 - 67.53 67.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Equity-Income Adm 74.75 - 74.75 74.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Mid Cap Index Adm 204 - 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Windsor II Admiral 63.58 - 63.58 63.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Dividend Growth Inv 28.24 - 28.24 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth 112.89 - 112.89 112.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DFA International Core Equity I 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox International Stock 42.21 - 42.21 42.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Advisor New Insights A 30.94 - 30.94 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Advisor New Insights C 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Advisor New Insights I 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Advisor New Insights T 29.72 - 29.72 29.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Advisor New Insights Z 31.74 - 31.74 31.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds American Mutual A 41.18 - 41.18 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Invmt Co of Amer A 38.36 - 38.36 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Wellesley Income Admiral 63 - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds American Balanced A 27.09 - 27.09 27.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Washington Mutual A 46.23 - 46.23 46.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DFA Emerging Markets Core Equity I 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Capital Appreciation 29.85 - 29.85 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index I 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.25 - 31.25 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 34.33 - 34.33 34.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 36.62 - 36.62 36.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Europacific Growth R6 52.42 - 52.42 52.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Income Fund of Amer A 22.38 - 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Capital World Gr&Inc A 48.87 - 48.87 48.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Growth Fund of Amer R6 49.72 - 49.72 49.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Total Market Index Instl Prem 82.14 - 82.14 82.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Capital Income Builder A 60.96 - 60.96 60.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.65 - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Fundamental Investors Class A 60.06 - 60.06 60.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Institutional Index I 263 - 263 263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 72.14 - 72.14 72.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Stock Market Admiral 72.16 - 72.16 72.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity 500 Index Institutional Prem 100.98 - 100.98 100.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Institutional Index Instl Pl 263.02 - 263.02 263.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 114.77 - 114.77 114.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
American Funds Growth Fund of America A 49.69 - 49.69 49.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Income P 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Income Instl 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
American Funds New Perspective A 44.06 - 44.06 44.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Franklin Income A 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 23.76 - 23.76 23.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
DFA US Core Equity 1 I 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Vanguard 500 Index Investor 265.17 - 265.17 265.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.96 - 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity International Index InstlPrm 40.87 - 40.87 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.14 - 11.14 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Strategic Advisers Core 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰