کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1366
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:18:15
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

33
قیمت روز
3 (10%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
5 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3 (10.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,656
قیمت روز
64 (0.84%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 19:02:57
333 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
1,557 (25.54%)
تغییر ۶ ماهه
560 (7.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Institutional Index I 264.05 267.04 264.05 267.04 2.53 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Idx I 72.23 73.14 72.23 73.14 0.68 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 72.2 73.11 72.2 73.11 0.68 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.76 16.87 16.76 16.87 0.11 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Dodge & Cox Stock 185.02 189.21 185.02 189.21 2.78 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Dodge & Cox Income 13.89 13.97 13.89 13.97 0.11 0.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Income Instl 12.11 12.12 12.11 12.12 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
First Eagle Global I 58 58.07 58 58.07 0.19 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Schwab S&P 500 Index 45.02 45.53 45.02 45.53 0.43 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard PRIMECAP Adm 135.21 137.01 135.21 137.01 1.43 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds AMCAP A 31.75 32.3 31.75 32.3 0.44 1.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
DFA US Core Equity 2 I 21.85 22.11 21.85 22.11 0.15 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Total Return Instl 10.35 10.31 10.31 10.35 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Growth Index Adm 83.44 84.93 83.44 84.93 1.26 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
T. Rowe Price Growth Stock 68 69.13 68 69.13 1.03 1.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Equity-Income Adm 75.17 75.71 75.17 75.71 0.48 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Mid Cap Index Adm 204.57 207.27 204.57 207.27 1.73 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Balanced Index Adm 37 37.23 37 37.23 0.20 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Wellington Admiral 71.21 71.54 71.21 71.54 0.36 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Windsor II Admiral 62.83 63.5 62.83 63.5 0.50 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Dividend Growth Inv 29.35 29.52 29.35 29.52 0.16 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Health Care Admiral 81.85 81.7 81.7 81.85 0.86 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Small Cap Index Adm 73.4 74.68 73.4 74.68 0.52 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
DoubleLine Total Return Bond I 10.72 10.69 10.69 10.72 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Strategic Advisers Core Income 10.77 10.75 10.75 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
T. Rowe Price Blue Chip Growth 115 117.03 115 117.03 1.79 1.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.38 14.36 14.36 14.38 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
DFA International Core Equity I 13.02 13.1 13.02 13.1 0.07 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Dodge & Cox International Stock 40.93 41.36 40.93 41.36 0.35 0.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Advisor New Insights A 31.67 32.13 31.67 32.13 0.37 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Advisor New Insights C 27.04 27.44 27.04 27.44 0.32 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Advisor New Insights I 32.47 32.95 32.47 32.95 0.38 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Advisor New Insights T 30.41 30.86 30.41 30.86 0.36 1.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Advisor New Insights Z 32.51 32.99 32.51 32.99 0.39 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds American Mutual A 41.61 42.03 41.61 42.03 0.40 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds New Perspective A 44.29 44.71 44.29 44.71 0.45 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Invmt Co of Amer A 37.8 38.37 37.8 38.37 0.52 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.79 11.76 11.76 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard International Growth Adm 92.4 93.51 92.4 93.51 1.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index I 112.13 112.84 112.13 112.84 0.73 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Wellesley Income Admiral 64.51 64.46 64.46 64.51 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds American Balanced A 27.22 27.37 27.22 27.37 0.15 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Washington Mutual A 45.57 45.98 45.57 45.98 0.41 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
DFA Emerging Markets Core Equity I 20.79 20.92 20.79 20.92 0.17 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
T. Rowe Price Capital Appreciation 30.96 31.12 30.96 31.12 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Bond Market Index I 10.93 10.89 10.89 10.93 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22.91 22.86 22.86 22.91 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Metropolitan West Total Return Bd I 10.9 10.87 10.87 10.9 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.69 31.81 31.69 31.81 0.12 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 34.65 34.86 34.65 34.86 0.19 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 21.28 21.43 21.28 21.43 0.13 0.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 36.76 37.05 36.76 37.05 0.25 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.89 10.85 10.85 10.89 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.46 11.43 11.43 11.46 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Europacific Growth R6 52.22 52.44 52.22 52.44 0.35 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Income Fund of Amer A 22.41 22.53 22.41 22.53 0.11 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.93 10.89 10.89 10.93 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Capital World Gr&Inc A 48.34 48.87 48.34 48.87 0.56 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Growth Fund of Amer R6 49.75 50.57 49.75 50.57 0.65 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Institutional Index Instl Pl 264.06 267.06 264.06 267.06 2.54 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 23.65 23.77 23.65 23.77 0.11 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 23.88 24.02 23.88 24.02 0.13 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.89 10.85 10.85 10.89 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Total Market Index Instl Prem 82.48 83.51 82.48 83.51 0.77 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 112.15 112.86 112.15 112.86 0.73 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Capital Income Builder A 60.88 61.35 60.88 61.35 0.53 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Growth Fund of America A 49.69 50.51 49.69 50.51 0.65 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 143.34 144.96 143.34 144.96 1.37 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 62.97 63.76 62.97 63.76 0.59 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.04 28.22 28.04 28.22 0.18 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.95 9.91 9.91 9.95 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.72 10.7 10.7 10.72 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.38 34.3 34.3 34.38 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
American Funds Fundamental Investors Class A 58.64 59.32 58.64 59.32 0.58 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19 19.1 19 19.1 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard 500 Index Admiral 270.49 273.55 270.49 273.55 2.59 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Admiral 72.22 73.13 72.22 73.13 0.68 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 135.46 137.17 135.46 137.17 1.27 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity 500 Index Institutional Prem 101.79 102.95 101.79 102.95 0.98 0.96% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Income P 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Franklin Income A 2.32 - 2.31 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard 500 Index Investor 266.79 - 266.79 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity International Index InstlPrm 40.44 - 40.44 40.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 23.81 - 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
DFA US Core Equity 1 I 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Strategic Advisers Core 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰