کالایاب
شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1088
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:43:03
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:57
6 (20.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
8 (28.57%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,733
قیمت روز
18 (0.23%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:02:06
285 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
671 (9.51%)
تغییر ۶ ماهه
314 (4.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Institutional Index I 265.53 - 265.53 265.53 2.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Market Idx I 72.62 - 72.62 72.62 0.60 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 72.58 - 72.58 72.58 0.61 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 136.19 - 136.19 136.19 1.12 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Franklin Income A 2.27 - 2.27 2.27 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
First Eagle Global I 57.42 - 57.42 57.42 0.25 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
PIMCO Total Return Instl 10.52 - 10.52 10.52 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
T. Rowe Price Growth Stock 68.85 - 68.85 68.85 0.57 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Dividend Growth Inv 30.08 - 30.08 30.08 0.21 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth 116.01 - 116.01 116.01 1.02 0.89% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Advisor New Insights Z 32.46 - 32.46 32.46 0.26 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds New Perspective A 44.18 - 44.18 44.18 0.42 0.96% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds Invmt Co of Amer A 37.81 - 37.81 37.81 0.30 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds Washington Mutual A 45.62 - 45.62 45.62 0.35 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
T. Rowe Price Capital Appreciation 31.14 - 31.14 31.14 0.11 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Bond Market Index I 11.15 - 11.15 11.15 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 23.55 - 23.55 23.55 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Metropolitan West Total Return Bd I 11.1 - 11.1 11.1 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.78 - 11.78 11.78 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds Income Fund of Amer A 22.51 - 22.51 22.51 0.16 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Institutional Index Instl Pl 265.55 - 265.55 265.55 2.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 23.74 - 23.74 23.74 0.10 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 23.9 - 23.9 23.9 0.11 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 24.05 - 24.05 24.05 0.13 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds Growth Fund of America A 49.61 - 49.61 49.61 0.41 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard 500 Index Institutional Select 143.4 - 143.4 143.4 1.18 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 35.34 - 35.34 35.34 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
American Funds Fundamental Investors Class A 58.47 - 58.47 58.47 0.51 0.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Vanguard 500 Index Admiral 270.62 - 270.62 270.62 2.23 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.16 - 16.16 16.16 0.12 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Stock Market Admiral 72.61 - 72.61 72.61 0.60 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Income P 11.95 - 11.95 11.95 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Dodge & Cox Stock 181.84 - 181.84 181.84 1.25 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Income Instl 11.95 - 11.95 11.95 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Schwab S&P 500 Index 45.27 - 45.27 45.27 0.37 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard PRIMECAP Adm 136.31 - 136.31 136.31 1.22 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds AMCAP A 31.74 - 31.74 31.74 0.24 0.76% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Growth Index Adm 85.73 - 85.73 85.73 0.85 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Equity-Income Adm 74.15 - 74.15 74.15 0.55 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Mid Cap Index Adm 204.66 - 204.66 204.66 1.78 0.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Balanced Index Adm 37.32 - 37.32 37.32 0.17 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.13 - 11.13 11.13 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Wellington Admiral 72.06 - 72.06 72.06 0.33 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Windsor II Admiral 62.45 - 62.45 62.45 0.52 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Health Care Admiral 82.12 - 82.12 82.12 0.60 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Small Cap Index Adm 73.26 - 73.26 73.26 0.57 0.78% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
DoubleLine Total Return Bond I 10.81 - 10.81 10.81 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
DFA International Core Equity I 12.31 - 12.31 12.31 0.09 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Dodge & Cox International Stock 39.1 - 39.1 39.1 0.27 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights A 31.6 - 31.6 31.6 0.26 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights C 26.95 - 26.95 26.95 0.22 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights I 32.41 - 32.41 32.41 0.26 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Advisor New Insights T 30.34 - 30.34 30.34 0.25 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity US Bond Index Instl Prem 12.02 - 12.02 12.02 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard International Growth Adm 90.26 - 90.26 90.26 0.80 0.89% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index I 108.12 - 108.12 108.12 0.80 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Wellesley Income Admiral 65.59 - 65.59 65.59 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds American Balanced A 27.44 - 27.44 27.44 0.11 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.87 - 31.87 31.87 0.11 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 34.68 - 34.68 34.68 0.17 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 21.24 - 21.24 21.24 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 36.58 - 36.58 36.58 0.23 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.11 - 11.11 11.11 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth R6 51.13 - 51.13 51.13 0.47 0.93% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.15 - 11.15 11.15 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds Capital World Gr&Inc A 47.92 - 47.92 47.92 0.42 0.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds Growth Fund of Amer R6 49.69 - 49.69 49.69 0.40 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity 500 Index Institutional Prem 101.9 - 101.9 101.9 0.84 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.11 - 11.11 11.11 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Total Market Index Instl Prem 82.94 - 82.94 82.94 0.68 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 108.15 - 108.15 108.15 0.80 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
American Funds Capital Income Builder A 60.86 - 60.86 60.86 0.32 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 63.09 - 63.09 63.09 0.52 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 27.04 - 27.04 27.04 0.20 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.1 - 10.1 10.1 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.75 - 10.75 10.75 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19.07 - 19.07 19.07 0.08 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Strategic Advisers Core Income 10.96 - 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Dodge & Cox Income 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
DFA Emerging Markets Core Equity I 19.1 - 19.1 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Fidelity International Index InstlPrm 38.75 - 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۲
American Funds American Mutual A 41.68 - 41.68 41.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
DFA US Core Equity 2 I 21.96 - 21.96 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.57 - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Strategic Advisers Core 18 - 18 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۸:۰۲
Vanguard 500 Index Investor 266.79 - 266.79 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
DFA US Core Equity 1 I 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰