شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1346
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

32
قیمت روز
1 (3.23%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,091
قیمت روز
29 (0.41%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:02:51
563 (8.63%)
تغییر ۳ ماهه
342 (4.60%)
تغییر ۶ ماهه
208 (3.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.4 - 10.4 10.4 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 131.27 - 131.27 131.27 0.91 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
DoubleLine Total Return Bond I 10.46 - 10.46 10.46 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Advisor New Insights Z 30.53 - 30.53 30.53 0.21 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.37 - 11.37 11.37 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Stock Index I 111.2 - 111.2 111.2 0.68 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 22 - 22 22 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11 - 11 11 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity 500 Index Institutional Prem 97.32 - 97.32 97.32 0.62 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 22.75 - 22.75 22.75 0.11 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 22.99 - 22.99 22.99 0.12 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 23.23 - 23.23 23.23 0.13 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Fidelity Total Market Index Instl Prem 79.57 - 79.57 79.57 0.55 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 111.23 - 111.23 111.23 0.69 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard 500 Index Institutional Select 137.04 - 137.04 137.04 0.88 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 27.81 - 27.81 27.81 0.17 0.62% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 33.01 - 33.01 33.01 0.04 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
DFA US Core Equity 1 I 23.35 - 23.35 23.35 0.07 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Equity-Income Adm 73.22 - 73.22 73.22 0.31 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.01 - 11.01 11.01 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
DFA US Core Equity 2 I 21.64 - 21.64 21.64 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
DFA US Large Cap Value I 36.07 - 36.07 36.07 0.07 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Growth Index Adm 78.23 - 78.23 78.23 0.66 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
DFA International Core Equity I 12.89 - 12.89 12.89 0.06 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fidelity Advisor New Insights C 25.48 - 25.48 25.48 0.17 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fidelity Advisor New Insights I 30.5 - 30.5 30.5 0.21 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds American Mutual A 40.43 - 40.43 40.43 0.20 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
DFA Emerging Markets Core Equity I 20.93 - 20.93 20.93 0.20 0.96% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
T. Rowe Price Capital Appreciation 28.99 - 28.99 28.99 0.14 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.53 - 9.53 9.53 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
First Eagle Global I 56.27 - 56.27 56.27 0.26 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds AMCAP A 30.95 - 30.95 30.95 0.20 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fidelity Advisor New Insights A 29.77 - 29.77 29.77 0.20 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fidelity Advisor New Insights T 28.61 - 28.61 28.61 0.19 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Mid Cap Index Adm 197.58 - 197.58 197.58 1.26 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Windsor II Admiral 61.63 - 61.63 61.63 0.32 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Dividend Growth Inv 26.93 - 26.93 26.93 0.13 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Health Care Admiral 87.93 - 87.93 87.93 0.70 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Small Cap Index Adm 74.69 - 74.69 74.69 0.71 0.96% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 30.49 - 30.49 30.49 0.13 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 33.36 - 33.36 33.36 0.17 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 20.51 - 20.51 20.51 0.11 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Growth Fund of Amer R6 47.87 - 47.87 47.87 0.35 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 60.98 - 60.98 60.98 0.42 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Schwab S&P 500 Index 42.8 - 42.8 42.8 0.27 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
T. Rowe Price Growth Stock 65.11 - 65.11 65.11 0.69 1.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.28 - 18.28 18.28 0.09 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
PIMCO Total Return Instl 10.03 - 10.03 10.03 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
T. Rowe Price Blue Chip Growth 109.96 - 109.96 109.96 1.31 1.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Dodge & Cox International Stock 40.54 - 40.54 40.54 0.07 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds New Perspective A 42.04 - 42.04 42.04 0.30 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Wellesley Income Admiral 62.07 - 62.07 62.07 0.13 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Bond Market Index I 10.53 - 10.53 10.53 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Metropolitan West Total Return Bd I 10.49 - 10.49 10.49 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Capital World Gr&Inc A 47.09 - 47.09 47.09 0.32 0.68% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.52 - 10.52 10.52 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Dodge & Cox Stock 192.68 - 192.68 192.68 0.68 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Dodge & Cox Income 13.51 - 13.51 13.51 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
PIMCO Income Instl 11.94 - 11.94 11.94 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard PRIMECAP Adm 135.37 - 135.37 135.37 1.12 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Wellington Admiral 68.74 - 68.74 68.74 0.28 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.03 - 14.03 14.03 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Invmt Co of Amer A 36.9 - 36.9 36.9 0.23 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds American Balanced A 26.6 - 26.6 26.6 0.12 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Washington Mutual A 45.1 - 45.1 45.1 0.26 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.49 - 10.49 10.49 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Europacific Growth R6 49.86 - 49.86 49.86 0.34 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Income Fund of Amer A 21.99 - 21.99 21.99 0.09 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.53 - 10.53 10.53 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Capital Income Builder A 59.82 - 59.82 59.82 0.26 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Growth Fund of America A 47.86 - 47.86 47.86 0.35 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
American Funds Fundamental Investors Class A 58.11 - 58.11 58.11 0.35 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard 500 Index Admiral 258.6 - 258.6 258.6 1.66 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Institutional Index I 254.27 - 254.27 254.27 1.63 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Stock Market Idx I 70 - 70 70 0.49 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 69.95 - 69.95 69.95 0.48 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.62 - 16.62 16.62 0.10 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Stock Market Admiral 69.98 - 69.98 69.98 0.48 0.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Institutional Index Instl Pl 254.29 - 254.29 254.29 1.63 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.49 - 10.49 10.49 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard International Growth Adm 87.61 - 87.61 88.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
Fidelity International Index InstlPrm 39.48 - 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۴
Franklin Income A 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۷
PIMCO Income P 11.93 - 11.93 11.93 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۱۳
Vanguard Balanced Index Adm 34.88 - 34.88 34.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Low-Priced Stock 47.4 - 47.4 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard 500 Index Investor 253.1 - 253.1 253.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 34.91 - 34.91 34.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth A 48.72 - 48.72 48.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۶:۰۴
Strategic Advisers Core 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۶:۱۲
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
American Funds Europacific Growth F2 52.07 - 52.07 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰