شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1065
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:19:22
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:50
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
5 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
7 (25.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

8,318
قیمت روز
28 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:47
633 (8.24%)
تغییر ۳ ماهه
949 (12.88%)
تغییر ۶ ماهه
1,804 (27.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.9 - 10.9 10.9 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Income P 11.97 - 11.97 11.97 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox Stock 196.95 - 196.95 196.95 0.18 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Franklin Income A 2.29 - 2.29 2.29 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox Income 14.14 - 14.14 14.14 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Income Instl 11.97 - 11.97 11.97 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
First Eagle Global I 59.84 - 59.84 59.84 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Schwab S&P 500 Index 48.52 - 48.52 48.52 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard PRIMECAP Adm 148.12 - 148.12 148.12 0.18 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds AMCAP A 33.48 - 33.48 33.48 0.11 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
DFA US Core Equity 2 I 23.34 - 23.34 23.34 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Total Return Instl 10.46 - 10.46 10.46 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Growth Index Adm 90.47 - 90.47 90.47 0.15 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Growth Stock 72.04 - 72.04 72.04 0.29 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard 500 Index Admiral 288.67 - 288.67 288.67 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Equity-Income Adm 78.77 - 78.77 78.77 0.20 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Mid Cap Index Adm 215.17 - 215.17 215.17 0.43 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Balanced Index Adm 38.65 - 38.65 38.65 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Wellington Admiral 75.24 - 75.24 75.24 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Windsor II Admiral 68.41 - 68.41 68.41 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Dividend Growth Inv 30.85 - 30.85 30.85 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Health Care Admiral 89.52 - 89.52 89.52 0.67 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Small Cap Index Adm 77.13 - 77.13 77.13 0.13 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.72 - 10.72 10.72 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth 120.38 - 120.38 120.38 0.70 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Institutional Index I 283.07 - 283.07 283.07 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
DFA International Core Equity I 13.42 - 13.42 13.42 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox International Stock 43.23 - 43.23 43.23 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights A 32.99 - 32.99 32.99 0.13 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights C 28.08 - 28.08 28.08 0.11 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights I 33.86 - 33.86 33.86 0.08 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds American Mutual A 43.7 - 43.7 43.7 0.08 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds New Perspective A 47.11 - 47.11 47.11 0.21 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Invmt Co of Amer A 39.86 - 39.86 39.86 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.94 - 11.94 11.94 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard International Growth Adm 97.59 - 97.59 97.59 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index I 116.43 - 116.43 116.43 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Idx I 77.24 - 77.24 77.24 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds American Balanced A 28.59 - 28.59 28.59 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Washington Mutual A 48.47 - 48.47 48.47 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
DFA Emerging Markets Core Equity I 20.77 - 20.77 20.77 0.06 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
T. Rowe Price Capital Appreciation 32.22 - 32.22 32.22 0.13 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index I 11.08 - 11.08 11.08 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 23.23 - 23.23 23.23 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 77.19 - 77.19 77.19 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 33.03 - 33.03 33.03 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 36.39 - 36.39 36.39 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 22.41 - 22.41 22.41 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.04 - 11.04 11.04 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Admiral 77.22 - 77.22 77.22 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 144.85 - 144.85 144.85 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Europacific Growth R6 54.87 - 54.87 54.87 0.18 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Income Fund of Amer A 23.34 - 23.34 23.34 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index Adm 11.08 - 11.08 11.08 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Capital World Gr&Inc A 50.86 - 50.86 50.86 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Growth Fund of Amer R6 52.72 - 52.72 52.72 0.09 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity 500 Index Institutional Prem 108.68 - 108.68 108.68 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Institutional Index Instl Pl 283.09 - 283.09 283.09 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 24.78 - 24.78 24.78 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 25.09 - 25.09 25.09 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2035 Instl 25.38 - 25.38 25.38 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.04 - 11.04 11.04 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Total Market Index Instl Prem 88.67 - 88.67 88.67 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 116.45 - 116.45 116.45 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Capital Income Builder A 62.86 - 62.86 62.86 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Growth Fund of America A 52.58 - 52.58 52.58 0.08 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard 500 Index Institutional Select 152.97 - 152.97 152.97 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 67.1 - 67.1 67.1 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 29.11 - 29.11 29.11 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 10.05 - 10.05 10.05 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 34.86 - 34.86 34.86 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
American Funds Fundamental Investors Class A 63.08 - 63.08 63.08 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19.9 - 19.9 19.9 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights T 31.58 - 31.58 31.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity Advisor New Insights Z 33.85 - 33.85 33.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity International Index InstlPrm 43.03 - 43.03 43.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Vanguard Wellesley Income Admiral 66.41 - 66.41 66.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Metropolitan West Total Return Bd I 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 38.59 - 38.59 38.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
Fidelity Series Investment Grade Bond 11.57 - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
DFA US Core Equity 1 I 25.18 - 25.18 25.18 0.15 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Strategic Advisers Core 18.96 - 18.96 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۶:۰۲
Vanguard 500 Index Investor 266.79 - 266.79 266.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Growth Company Commingled Pool 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.12 - 36.12 36.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 48.44 - 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth A 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
American Funds Europacific Growth F2 51.5 - 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰