شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1381
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:22:11
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
3 (9.68%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

7,374
قیمت روز
12 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:03:29
552 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
604 (8.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,564 (26.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard 500 Index Admiral 262.96 - 262.96 262.96 0.19 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Institutional Index I 259.58 - 259.58 259.58 0.19 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 16.99 - 16.99 16.99 0.18 1.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 133.89 - 133.89 133.89 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox Stock 211.31 - 211.31 211.31 0.34 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox Income 13.48 - 13.48 13.48 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Income Instl 11.97 - 11.97 11.97 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
First Eagle Global I 58.44 - 58.44 58.44 0.32 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Schwab S&P 500 Index 44.29 - 44.29 44.29 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard PRIMECAP Adm 147.86 - 147.86 147.86 0.72 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds AMCAP A 33.71 - 33.71 33.71 0.29 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
DFA US Large Cap Value I 39.51 - 39.51 39.51 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Total Return Instl 10 - 10 10 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Low-Priced Stock 55 - 55 55 0.27 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Growth Index Adm 80.18 - 80.18 80.18 0.33 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity 500 Index Premium 99.5 - 99.5 99.5 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Growth Stock 70.51 - 70.51 70.51 0.51 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Equity-Income Adm 79.43 - 79.43 79.43 0.41 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Mid Cap Index Adm 200.51 - 200.51 200.51 0.51 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard 500 Index Investor 262.93 - 262.93 262.93 0.19 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Wellington Admiral 73.18 - 73.18 73.18 0.08 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Windsor II Admiral 68.87 - 68.87 68.87 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Dividend Growth Inv 27.71 - 27.71 27.71 0.08 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Health Care Admiral 92.23 - 92.23 92.23 0.69 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Small Cap Index Adm 77.02 - 77.02 77.02 0.15 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.43 - 10.43 10.43 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Oakmark International Investor 25.41 - 25.41 25.41 0.28 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Blue Chip Growth 110.57 - 110.57 110.57 0.80 0.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.89 - 13.89 13.89 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
DFA International Core Equity I 13.57 - 13.57 13.57 0.14 1.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox International Stock 42.56 - 42.56 42.56 0.54 1.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds American Mutual A 42.14 - 42.14 42.14 0.15 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds New Perspective A 45.46 - 45.46 45.46 0.51 1.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Invmt Co of Amer A 41.24 - 41.24 41.24 0.08 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard International Growth Adm 96.59 - 96.59 96.59 0.51 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index I 113.65 - 113.65 113.65 1.19 1.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Wellesley Income Admiral 64.43 - 64.43 64.43 0.19 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds American Balanced A 27.67 - 27.67 27.67 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Washington Mutual A 45.87 - 45.87 45.87 0.08 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
DFA Emerging Markets Core Equity I 20.66 - 20.66 20.66 0.36 1.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Capital Appreciation 29.97 - 29.97 29.97 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index I 10.45 - 10.45 10.45 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 21.87 - 21.87 21.87 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Europacific Growth A 52.06 - 52.06 52.06 0.79 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Metropolitan West Total Return Bd I 10.4 - 10.4 10.4 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 31.76 - 31.76 31.76 0.05 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 34.17 - 34.17 34.17 0.08 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 21.06 - 21.06 21.06 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.42 - 10.42 10.42 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 10.94 - 10.94 10.94 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Europacific Growth F2 51.94 - 51.94 51.94 0.79 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Europacific Growth R6 52.05 - 52.05 52.05 0.79 1.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Income Fund of Amer A 23.15 - 23.15 23.15 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.45 - 10.45 10.45 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Capital World Gr&Inc A 50.28 - 50.28 50.28 0.42 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Growth Fund of Amer R6 54.79 - 54.79 54.79 0.60 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity 500 Index Institutional Prem 99.5 - 99.5 99.5 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.97 - 10.97 10.97 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Institutional Index Instl Pl 259.6 - 259.6 259.6 0.19 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 23.19 - 23.19 23.19 0.05 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.42 - 10.42 10.42 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 113.66 - 113.66 113.66 1.20 1.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Capital Income Builder A 60.38 - 60.38 60.38 0.10 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Growth Fund of America A 54.68 - 54.68 54.68 0.60 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard 500 Index Institutional Select 139.34 - 139.34 139.34 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 28.42 - 28.42 28.42 0.13 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.43 - 9.43 9.43 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 32.81 - 32.81 32.81 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 99.5 - 99.5 99.5 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
American Funds Fundamental Investors Class A 63.74 - 63.74 63.74 0.33 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 18.76 - 18.76 18.76 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Strategic Advisers Core Income 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Vanguard Total Stock Market Idx I 71.39 - 71.39 71.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 71.35 - 71.35 71.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Vanguard Total Stock Market Admiral 71.38 - 71.38 71.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Franklin Income A 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Total Market Index Premium 82.07 - 82.07 82.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 63.46 - 63.46 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۲۸
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰