شاخص یاب
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1367
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:28
0 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:01:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Composite

6,683
قیمت روز
27 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:02:23
824 (10.97%)
تغییر ۳ ماهه
498 (6.94%)
تغییر ۶ ماهه
298 (4.67%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Instl Trgt Retire 2030 Instl 22.28 - 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Target Retirement 2040 Inv 34.16 - 34.16 34.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor New Insights A 27.68 - 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor New Insights C 23.75 - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor New Insights I 28.34 - 28.34 28.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor New Insights T 26.62 - 26.62 26.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor New Insights Z 28.35 - 28.35 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Strategic Advisers Core Income 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Vanguard 500 Index Institutional Select 129.37 - 129.37 129.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Total Stock Market Ins Pls 123.22 - 123.22 123.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Franklin Income A 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
DoubleLine Total Return Bond I 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Fidelity US Bond Index Instl Prem 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Stock Index I 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Admiral 21.97 - 21.97 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Bond Market II Idx I 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
American Funds Europacific Growth R6 47.35 - 47.35 47.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
American Funds Growth Fund of Amer R6 50.09 - 50.09 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Fidelity 500 Index Institutional Prem 92.39 - 92.39 92.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Fidelity Series Investment Grade Bond 10.84 - 10.82 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Instl Trgt Retire 2025 Instl 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls 104.52 - 104.52 104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
American Funds Growth Fund of America A 49.93 - 49.93 49.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Stock Index Admiral 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional 32.96 - 32.96 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
American Funds Fundamental Investors Class A 59.24 - 59.24 59.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard 500 Index Admiral 244.13 - 244.13 244.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Institutional Index I 240.86 - 240.86 240.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Stock Market Idx I 65.7 - 65.7 65.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Stock Mkt Index Inv 65.66 - 65.66 65.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Intl Stock Index Inv 15.62 - 15.62 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Stock Market Admiral 65.69 - 65.69 65.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Income P 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Dodge & Cox Stock 196.42 - 196.42 196.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Dodge & Cox Income 13.31 - 13.31 13.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Income Instl 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
First Eagle Global I 55.77 - 55.77 55.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Schwab S&P 500 Index 41.31 - 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard PRIMECAP Adm 136.95 - 136.95 136.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds AMCAP A 31.27 - 31.27 31.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DFA US Large Cap Value I 36.2 - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Total Return Instl 9.93 - 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Low-Priced Stock 45.49 - 45.49 45.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Growth Index Adm 72.55 - 72.55 72.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
T. Rowe Price Growth Stock 64.76 - 64.76 64.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Equity-Income Adm 75.77 - 75.77 75.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Mid Cap Index Adm 182.39 - 182.39 182.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard 500 Index Investor 244.09 - 244.09 244.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Wellington Admiral 70.43 - 70.43 70.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Windsor II Admiral 64.04 - 64.04 64.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Dividend Growth Inv 27.32 - 27.32 27.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Health Care Admiral 89.8 - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Small Cap Index Adm 68 - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
T. Rowe Price Blue Chip Growth 102.22 - 102.22 102.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Interm-Term Tx-Ex Adm 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DFA International Core Equity I 12.13 - 12.13 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Dodge & Cox International Stock 39.15 - 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds American Mutual A 40.89 - 40.89 40.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds New Perspective A 41.58 - 41.58 41.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Invmt Co of Amer A 38.22 - 38.22 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard International Growth Adm 86.7 - 86.7 86.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Wellesley Income Admiral 63.05 - 63.05 63.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds American Balanced A 26.7 - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Washington Mutual A 43.95 - 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
DFA Emerging Markets Core Equity I 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
T. Rowe Price Capital Appreciation 29.08 - 29.08 29.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Bond Market Index I 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Metropolitan West Total Return Bd I 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Target Retirement 2020 Inv 30.52 - 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Target Retirement 2030 Inv 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Target Retirement 2035 Inv 19.84 - 19.84 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Income Fund of Amer A 22.16 - 22.16 22.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Total Bond Market Index Adm 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Capital World Gr&Inc A 46.17 - 46.17 46.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Institutional Index Instl Pl 240.88 - 240.88 240.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
American Funds Capital Income Builder A 57.93 - 57.93 57.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls 58.36 - 58.36 58.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Interm-Term Investment-Grde Adm 9.33 - 9.33 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Short-Term Investment-Grade Adm 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 17.89 - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fidelity Total Market Index Instl Prem 77.65 - 77.65 77.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
DFA US Core Equity 2 I 21.01 - 21.01 21.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Balanced Index Adm 34.5 - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Ltd-Term Tx-Ex Adm 10.83 - 10.83 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
American Funds Europacific Growth A 48.51 - 48.51 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Strategic Income Opps Instl 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Fidelity 500 Index Premium 95.27 - 95.27 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Total Market Index Premium 78.45 - 78.45 78.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity 500 Index Fund Institutional Class 96.84 - 96.84 96.84 1.42 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Oakmark International Investor 25.3 - 25.3 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۳۲
American Funds Europacific Growth F2 52.07 - 52.07 52.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Strategic Advisers Core 18.77 - 18.77 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Contrafund 138.17 - 138.17 138.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Contrafund K 138.16 - 138.16 138.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Growth Company 208.42 - 208.42 208.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Income A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Vanguard Prime Money Market Fund Investor Shares 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰