کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2681
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:14:12
0 (4.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

26
قیمت روز
2 (8.33%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
4 (18.18%)
تغییر ۶ ماهه
3 (13.04%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,255
قیمت روز
31 (0.16%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
359 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
1,943 (11.23%)
تغییر ۶ ماهه
1,502 (7.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.14 11.13 11.13 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.56 15.53 15.53 15.56 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.941 8.927 8.927 8.941 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.48 13.44 13.44 13.48 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.11 21.05 21.05 21.11 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.98 13.94 13.94 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.55 13.51 13.51 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.28 10.25 10.25 10.28 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PineBridge Global Funds India EquY3 2165.681 2152.414 2152.414 2165.681 9.27 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PineBridge Global Funds Japan Small 7163.068 7261.984 7163.068 7261.984 100.53 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.53 10.54 10.53 10.54 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Acc 492.21 499.37 492.21 499.37 4.45 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Inc 430.17 436.43 430.17 436.43 3.89 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.05 3.07 3.05 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.46 2.47 2.46 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Robeco BP US Premium Equities IE £ 329.79 332.72 329.79 332.72 1.21 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.18 3.19 3.18 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.62 1.63 1.62 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.973 1.984 1.973 1.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.585 3.592 3.585 3.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.922 3.93 3.922 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.68 2.685 2.68 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.74 1.75 1.74 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.14 1.15 1.14 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 242.04 242.02 242.02 242.04 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 223.5 223.49 223.49 223.5 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 191.43 191.9 191.43 191.9 0.47 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 169.44 169.86 169.44 169.86 0.42 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 136.58 136.64 136.58 136.64 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 138.12 138.18 138.12 138.18 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 111.67 111.72 111.67 111.72 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 119.98 120.03 119.98 120.03 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 371.37 374.63 371.37 374.63 2.45 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 313.17 315.93 313.17 315.93 2.07 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 34.93 35.1 34.93 35.1 0.17 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.8 1.81 1.8 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.74 7.75 7.74 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.05 7.06 7.05 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 50.28 50.63 50.28 50.63 0.35 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 101.88 102.59 101.88 102.59 0.71 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.44 10.42 10.42 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.39 13.36 13.36 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.35 11.33 11.33 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 80.38 - 80.38 80.38 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 68.27 - 68.27 68.27 0.15 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.06 14.04 14.04 14.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.42 7.41 7.41 7.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.96 10.94 10.94 10.96 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.95 13.92 13.92 13.95 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.09 14.07 14.07 14.09 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.02 20.98 20.98 21.02 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.07 22.03 22.03 22.07 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 227.862 229.737 227.862 229.737 1.53 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 181.93 183.53 181.93 183.53 1.20 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 168.36 169.84 168.36 169.84 1.11 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 208.47 - 208.47 208.47 0.11 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 114.03 - 114.03 114.03 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 132.8 - 132.8 132.8 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 114.04 - 114.04 114.04 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 106.324 106.031 106.031 106.324 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 200.46 203.37 200.46 203.37 1.81 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 188.17 190.91 188.17 190.91 1.70 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.25 - 11.25 11.25 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.55 - 10.55 10.55 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۰۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.83 - 12.83 12.83 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Templeton Global Total Return Funam 10.79 - 10.79 10.79 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 46.35 - 46.35 46.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 58.42 - 58.42 58.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.43 - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Fundsmith Equity I Acc 4.64 - 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.49 - 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity I Inc 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Acc 4.43 - 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity R Inc 4.24 - 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Acc 4.62 - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundsmith Equity T Inc 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Jupiter European I Acc 26.77 - 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Jupiter European I Inc 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.68 - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.37 - 3.37 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.697 - 1.697 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 38.67 - 38.67 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.71 - 3.71 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Jupiter European Inc 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 30.3 - 30.3 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.85 - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 240.43 - 240.43 240.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 327.13 - 327.13 327.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰