شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3057
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
737 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,396 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
531 (2.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 10.96 - 10.96 10.96 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.22 - 11.22 11.22 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.38 - 10.38 10.38 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund Adm IG 12.98 - 12.98 12.98 0.03 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund Inst G 20.14 - 20.14 20.14 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.46 - 13.46 13.46 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.05 - 13.05 13.05 0.03 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.9 - 9.9 9.9 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PineBridge Global Funds India EquY3 2078.685 2070.647 2070.647 2078.685 25.64 1.23% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PineBridge Global Funds Japan Small 7702.097 7710.669 7702.097 7710.669 105.97 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.92 - 12.92 12.92 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.6 - 10.6 10.6 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funam 10.88 - 10.88 10.88 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.63 - 10.63 10.63 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.53 - 13.53 13.53 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.68 - 13.68 13.68 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.32 - 20.32 20.32 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.31 - 21.31 21.31 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 102.723 - 102.723 102.723 0.14 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 187.74 - 187.74 187.74 1.43 0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 176.24 - 176.24 176.24 1.35 0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Vanguard US Equity Index Acc 461.04 - 461.04 461.04 3.52 0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 112.31 - 112.31 112.31 0.16 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard US Equity Index Inc 402.93 - 402.93 402.93 3.07 0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.54 - 1.54 1.54 0.04 2.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.19 - 4.19 4.19 0.11 2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.05 - 3.05 3.05 0.08 2.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.71 - 1.71 1.71 0.04 2.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 33.33 - 33.33 33.33 0.20 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 223.014 - 223.014 223.014 1.91 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.829 - 8.829 8.829 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fundsmith Equity R Acc 3.91 - 3.91 3.91 0.11 2.89% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fundsmith Equity R Inc 3.74 - 3.74 3.74 0.10 2.75% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fundsmith Equity T Acc 4.08 - 4.08 4.08 0.12 3.03% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Fundsmith Equity T Inc 3.76 - 3.76 3.76 0.10 2.73% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۹
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 40.68 - 40.68 40.68 0.33 0.82% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 224.63 - 224.63 224.63 1.89 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 207.98 - 207.98 207.98 1.74 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 45.67 - 45.67 45.67 0.45 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 92.31 - 92.31 92.31 0.92 1.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 51.14 - 51.14 51.14 0.41 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 70.36 - 70.36 70.36 0.56 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 60.05 - 60.05 60.05 0.15 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 198.43 - 198.43 198.43 0.60 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 108.53 - 108.53 108.53 0.34 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 126.39 - 126.39 126.39 0.39 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 108.54 - 108.54 108.54 0.33 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.97 - 14.86 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Fundsmith Equity I Acc 4.11 - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Fundsmith Equity I Inc 3.76 - 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.55 - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.755 - 19.755 19.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 30.8 - 30.8 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 40.23 - 40.23 40.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.181 - 3.181 3.181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.474 - 3.474 3.474 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.372 - 2.372 2.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.74 - 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Robeco BP US Premium Equities IE £ 316.82 - 316.82 316.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.36 - 13.36 13.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.12 - 7.12 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 115.97 - 115.97 115.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 344.23 - 344.23 344.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 290.29 - 290.29 290.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 132.08 - 132.08 132.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 168.61 - 168.61 168.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۴
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۴
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 133.48 - 133.48 133.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۴
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.52 - 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Jupiter European Inc 22.08 - 22.08 22.08 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter European I Acc 23.68 - 23.68 23.68 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Jupiter European I Inc 22.37 - 22.37 22.37 0.04 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.46 - 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 240.43 - 240.43 240.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 176.26 - 176.26 176.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 158.58 - 158.58 158.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.123 - 2.123 2.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 327.13 - 327.13 327.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 3.85 - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.548 - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰