شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.257
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:23:11
0 (3.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

17,492
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
2,734 (13.52%)
تغییر ۳ ماهه
3,826 (17.95%)
تغییر ۶ ماهه
2,572 (12.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.39 2.34 2.34 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 68.73 69.35 68.73 69.35 0.62 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 56.33 57.49 56.33 57.49 1.16 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.87 14.94 14.87 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.32 2.29 2.29 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۳:۳۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.15 - 2.15 2.15 0.05 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.65 - 6.65 6.65 0.08 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.28 - 2.28 2.28 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 39.64 - 39.64 39.64 0.36 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.28 - 7.28 7.28 0.09 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.56 - 1.56 1.56 0.04 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.18 - 2.18 2.18 0.05 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 49.75 - 49.75 49.75 0.45 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Jupiter European Inc 21.59 - 21.59 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter European I Acc 23.11 - 23.11 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.064 - 3.064 3.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.331 - 3.331 3.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.276 - 2.276 2.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.42 - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Fundsmith Equity I Acc 3.91 - 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Fundsmith Equity I Inc 3.59 - 3.59 3.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter European I Inc 21.84 - 21.84 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.06 - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Acc 2.85 - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.327 - 19.327 19.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.014 - 2.014 2.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 29.35 - 29.35 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 37.43 - 37.43 37.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Robeco BP US Premium Equities IE £ 304.99 - 304.99 304.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 128.05 - 128.05 128.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 129.36 - 129.36 129.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 112.4 - 112.4 112.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Income Fund R Inc GBP Hedged 10.77 - 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 12.73 - 12.71 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.57 - 19.55 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.2 - 13.18 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 12.79 - 12.78 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.7 - 9.69 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PineBridge Global Funds India EquY3 2139.128 - 2139.128 2139.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PineBridge Global Funds Japan Small 7880.16 - 7880.16 7880.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 13.04 - 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.71 - 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Total Return Funam 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.35 - 13.34 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.91 - 20.9 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 101.279 - 101.279 101.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 179.44 - 179.44 179.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 168.44 - 168.44 168.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۲
HEconomic Scale Index Japan Equityg 8.891 - 8.891 8.891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fundsmith Equity R Acc 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fundsmith Equity R Inc 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fundsmith Equity T Acc 3.92 - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Fundsmith Equity T Inc 3.62 - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard US Equity Index Acc 440.69 - 440.69 440.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard US Equity Index Inc 385.15 - 385.15 385.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Inc 2.87 - 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 215.93 - 215.93 215.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 200.27 - 200.27 200.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 32.4 - 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 43.19 - 43.19 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 87.15 - 87.15 87.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 209.461 - 209.461 209.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 327.13 - 327.13 327.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 246.53 - 246.53 246.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 186.69 - 186.69 186.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 102.11 - 102.11 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 118.9 - 118.9 118.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 102.11 - 102.11 102.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Legal & General UK Index Trust C Acc 2.86 - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.5 - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.967 - 0.966 0.967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.57 - 3.57 3.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.117 - 1.116 1.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 175.87 - 175.87 175.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 158.23 - 158.23 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 337.28 - 337.28 337.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 284.43 - 284.43 284.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 165.19 - 165.19 165.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 152.86 - 152.86 152.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.92 - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 6.97 - 6.97 6.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 3.85 - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.24 - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.548 - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.69 - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.7 - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.01 0.99% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰