شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2917
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:07:23
0 (6.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
2 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
3 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,487
قیمت روز
42 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:44
1,479 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
1,151 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
2,120 (11.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.34 - 2.34 2.34 0.06 2.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.98 - 1.98 1.98 0.23 13.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
PineBridge Global Funds India EquY3 2141.056 - 2141.056 2141.056 0.47 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
PineBridge Global Funds Japan Small 8126.131 - 8126.131 8126.131 9.42 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund R Inc GBP Hedged 10.99 - 10.99 10.99 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.42 - 10.42 10.42 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.42 - 10.42 10.42 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.57 - 13.57 13.57 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 21.61 - 21.61 21.61 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 14.07 - 14.07 14.07 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.64 - 13.64 13.64 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 11.62 - 11.62 11.62 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 9.54 - 9.54 9.54 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Total Return Funam 9.75 - 9.75 9.75 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard US Equity Index Acc 519.8 - 519.8 519.8 1.53 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US Equity Index Inc 447.55 - 447.55 447.55 1.31 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.343 - 9.343 9.343 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 41.08 - 41.08 41.08 0.14 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Acc 196.58 - 196.58 196.58 0.31 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard LifeStrategy 60% Equity Fund A Inc 174.01 - 174.01 174.01 0.28 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 137.94 - 137.94 137.94 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 139.6 - 139.6 139.6 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 112.86 - 112.86 112.86 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 121.24 - 121.24 121.24 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Acc 389.56 - 389.56 389.56 0.89 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Dev World ex UK Equity Index Inc 322.4 - 322.4 322.4 0.74 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 51.42 - 51.42 51.42 0.21 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 104.19 - 104.19 104.19 0.43 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 58.61 - 58.61 58.61 0.29 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 46.25 - 46.25 46.25 0.23 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 80.17 - 80.17 80.17 0.41 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 69.46 - 69.46 69.46 0.43 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 229.189 - 229.189 229.189 1.73 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 190.88 - 190.88 190.88 0.43 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed World ex UK Equity Index I 173.27 - 173.27 173.27 0.39 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 106.947 - 106.947 106.947 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 211.73 - 211.73 211.73 0.62 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 195.73 - 195.73 195.73 0.57 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Water I dy GBP 329.1 - 329.1 329.1 0.43 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Pictet-Water P dy GBP 298.2 - 298.2 298.2 0.40 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.24 - 15.24 15.24 0.06 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.07 - 3.07 3.07 0.03 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.43 - 2.43 2.43 0.02 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 1.95 - 1.95 1.95 0.02 0.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 249.24 - 249.24 249.24 0.79 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 229.32 - 229.32 229.32 0.71 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 211.83 - 211.83 211.83 0.54 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 110.99 - 110.99 110.99 0.29 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 134.95 - 134.95 134.95 0.34 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 111.04 - 111.04 111.04 0.29 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Fundsmith Equity I Acc 4.62 - 4.6 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.27 - 3.25 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.64 - 1.63 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.35 - 2.33 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.38 - 2.36 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.86 - 1.84 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.43 - 1.42 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 31.7 - 31.7 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.457 - 3.429 3.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.801 - 3.77 3.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.597 - 2.576 2.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.12 - 1.11 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.26 - 1.25 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.85 - 1.84 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.77 - 7.76 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.06 - 6.81 7.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.44 - 10.42 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 13.61 - 13.59 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Investment Grade Credit Fund R IncG 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.93 - 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.09 - 14.09 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.31 - 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.42 - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Fundsmith Equity T Acc 4.41 - 4.41 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Fundsmith Equity T Inc 4.07 - 4.07 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Fundsmith Equity I Inc 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity R Acc 4.34 - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Fundsmith Equity R Inc 4.14 - 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.37 - 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Robeco BP US Premium Equities IE £ 344.85 - 344.85 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.66 - 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.36 - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 376.84 - 376.84 376.84 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 285.05 - 285.05 285.05 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.554 - 9.554 9.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.72 - 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
GS Global CORE Equity Portfolio IO Close GBP Acc 34.82 - 34.82 34.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱:۰۲
Jupiter European I Inc 24.65 25.07 24.65 25.07 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Jupiter European Inc 24.29 - 24.29 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
Jupiter European I Acc 26.16 - 26.16 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.27 - 2.27 2.27 0.19 9.13% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.44 - 2.44 2.44 0.15 6.55% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 4.17 - 4.17 4.17 0.71 20.52% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.54 20.61% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 4.26 - 4.26 4.26 0.41 10.65% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc 19.831 - 19.831 19.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 0.968 - 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pictet-Security I dy GBP 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Pictet-Security P dy GBP 174.67 - 174.67 174.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 360.01 - 360.01 360.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 266.58 - 266.58 266.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Strategic Bond I Acc 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.12 - 38.12 38.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.588 - 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Jupiter Strategic Bond Acc 0.97 - 0.97 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Jupiter Strategic Bond I Inc 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰