شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2719
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:24:18
0 (5.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
1 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
40 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
729 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
689 (3.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 10.98 - 10.98 10.98 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 11.44 - 11.44 11.44 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.37 - 10.37 10.37 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
T Global Total Return Fund I Mdis G 13.36 - 13.36 13.36 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.97 - 10.97 10.97 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Templeton Global Total Return Funam 11.28 - 11.28 11.28 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.02 - 13.02 13.02 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.1 - 7.1 7.1 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.66 - 13.66 13.66 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.11 - 20.11 20.11 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.05 - 21.05 21.05 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
PineBridge Global Funds India EquY3 2196.022 - 2196.022 2196.022 17.79 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
PineBridge Global Funds Japan Small 8378.93 - 8378.93 8378.93 171.76 2.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Acc 478.85 - 478.85 478.85 1.78 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Inc 424.57 - 424.57 424.57 1.58 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 267.42 - 267.42 267.42 3.77 1.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 219.1 - 219.1 219.1 1.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 101.926 - 101.926 101.926 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 194.95 - 194.95 194.95 0.72 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
N1 Stable Return Fund BC GBP 15.23 - 15.23 15.23 0.06 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.332 - 9.332 9.332 0.05 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 40.92 - 40.92 40.92 0.20 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.245 - 2.245 2.245 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.95 - 1.95 1.95 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 232.99 - 232.99 232.99 0.82 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 216.47 - 216.47 216.47 0.76 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.578 - 1.578 1.578 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 44.94 - 44.94 44.94 0.11 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 91.21 - 91.21 91.21 0.21 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 51.24 - 51.24 51.24 0.25 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 70.79 - 70.79 70.79 0.35 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 63.12 - 63.12 63.12 0.31 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 207.08 - 207.08 207.08 1.94 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 117.88 - 117.88 117.88 1.10 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 131.88 - 131.88 131.88 1.23 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 117.91 - 117.91 117.91 1.10 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۳
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.326 2.335 2.326 2.335 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.65 - 1.65 1.65 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.31 - 2.3 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.8 - 1.79 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Jupiter European Inc 24.33 - 24.33 24.33 0.14 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Jupiter European I Acc 25.99 - 25.99 25.99 0.15 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Jupiter European I Inc 24.56 - 24.56 24.56 0.14 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 30.83 - 30.83 30.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 39.31 - 39.31 39.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.137 3.149 3.137 3.149 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.406 3.418 3.406 3.418 0.02 0.70% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.46 - 2.46 2.46 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.26 - 2.26 2.26 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.29 - 2.29 2.29 0.02 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.39 - 2.39 2.39 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.96 - 6.96 6.96 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.38 - 2.38 2.38 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Fundsmith Equity I Acc 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Robeco BP US Premium Equities IE £ 336.76 - 336.76 336.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.64 - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 1.059 - 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.217 - 1.217 1.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.8 - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.47 - 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.91 - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 185.04 - 185.04 185.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.27 - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.41 - 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Fundsmith Equity I Inc 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 38.49 - 38.42 38.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.92 - 14.89 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.08 - 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.05 - 15.05 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 358.36 - 358.36 358.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 130.55 - 130.55 130.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 131.81 - 131.81 131.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 111.06 - 111.06 111.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 114.53 - 114.53 114.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.86 - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 3.06 - 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.79 - 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.87 - 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.24 - 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.12 - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.73 - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Newton Global Income Fund Sterling Income 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.67 - 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 3.89 - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.63 - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.74 - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.641 - 1.635 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ساعت ۷:۳۳
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 304.38 - 301.63 304.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.97 - 79.97 79.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 326.45 - 326.45 329.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 245.53 - 245.53 247.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰