شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا
پوند / دلار
1.3269
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:14:30
13 (90.61%)
تغییر ۳ ماهه
12 (90.08%)
تغییر ۶ ماهه
11 (89.57%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
23 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jupiter European Inc 23.32 - 23.32 23.32 0.08 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Jupiter European I Acc 24.88 - 24.88 24.88 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Jupiter European I Inc 23.64 - 23.64 23.64 0.07 0.30% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Pictet-Global Emerging Debt I GBP 294.08 - 294.08 294.08 0.47 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Robeco BP US Premium Equities IE £ 320.19 - 320.19 320.19 1.02 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Royal London US Tracker Z Fund Accumulation 3.41 - 3.41 3.41 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP 341.53 - 341.53 341.53 4.58 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Royal London FTSE 350 Tracker Fund Class Z Inc 1.3 - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fund Accumulation 1.79 - 1.79 1.79 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 7.24 - 7.24 7.24 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.39 - 2.39 2.39 0.02 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.2 - 2.2 2.2 0.02 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 1.61 - 1.61 1.61 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.22 - 2.22 2.22 0.02 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 6.64 - 6.64 6.64 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Legal & General UK Index Trust C Acc 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Legal & General UK Index Trust I Acc 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Legal & General UK Index Trust C Dist 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inst G 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inv IG 13.08 - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Investment Grade Credit Fund R IncG 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Templeton Global Total Return Funam 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.97 - 12.97 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.64 - 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.06 - 20.06 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
PineBridge Global Funds India EquY3 2192.087 - 2192.087 2192.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PineBridge Global Funds Japan Small 9382.365 - 9382.365 9382.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Acc 446.47 - 446.47 446.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Inc 395.81 - 395.81 395.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund GBP Acc 220.611 - 220.611 220.611 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Global Bond Index Fund Instl Pls GBP Hedg 102.073 - 102.073 102.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP Ac 181.76 - 181.76 181.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
Vanguard US Equity Index Institutional Plus GBP In 173.14 - 173.14 173.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
N1 Stable Return Fund BC GBP 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.254 - 9.254 9.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 38.65 - 38.65 38.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution AH GBP Acc 129.1 - 129.1 129.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 45.45 - 45.45 45.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund C di 92.13 - 92.13 92.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 48.21 - 48.21 48.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 67.03 - 67.03 67.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity 63.44 - 63.44 63.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu 209.34 - 209.34 209.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Income 119.17 - 119.17 119.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 133.31 - 133.31 133.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit 119.19 - 119.19 119.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco Perpetual High Income Z Inc 2.82 - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco Perpetual High Income Fund Y Inc 2.263 - 2.263 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets GBP I Acc 30.42 - 30.42 30.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc 40.33 - 40.33 40.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 225.53 - 225.53 225.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Pictet-Global Megatrend Selection P dy GBP 209.79 - 209.79 209.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 10.18 - 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
Fundsmith Equity I Acc 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Fundsmith Equity I Inc 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
CF Woodford Equity Income Fund C Sterling Inc 1.073 - 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 GBP 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP 256.49 - 256.49 256.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.3 - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
LF Woodford Equity Income Fund Z Sterling Accumula 1.215 - 1.215 1.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Investment Grade Credit Fund InstIG 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
T Global Total Return Fund I Mdis G 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
T Global Total Return Fund W Mdis G 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.07 - 15.07 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Invesco Perpetual High Income Z Acc 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco Perpetual High Income No Trail Acc 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco Perpetual High Income No Trail Inc 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc 2.32 - 2.31 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Income 1.49 - 1.49 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Acc 130.95 - 130.95 130.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution IH GBP Inc 110.33 - 110.33 110.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
UBAM - Global High Yield Solution UH GBP Acc 113.79 - 113.79 113.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۰۴
BlackRock UK Gilts All Stocks Tracker Fund X Inc 1.15 - 1.15 1.15 0.01 0.88% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۳۴
Legal & General UK Index Trust I Dist 1.69 - 1.69 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund X acc 79.52 - 79.52 79.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Newton Global Income Fund Sterling Income 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Newton Global Income Fund Institutional Income 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Newton Global Income Fund Sterling Accumulation 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Rah 9.465 - 9.465 9.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh G 128.494 - 128.494 128.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BlackRock North American Equity Tracker Fund D Acc 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc 2.66 - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 3.67 - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.489 - 1.489 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Newton Global Income Fund Institutional Accumulati 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water I dy GBP 279.22 - 278.84 279.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Water P dy GBP 254.11 - 253.76 254.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.015 - 3.015 3.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.26 - 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lindsell Train Global Equity Fund D Class 2.228 - 2.228 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP Cap 326.45 - 326.45 329.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Edgewood L Select US Select Growth I GBP D Cap 245.53 - 245.53 247.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Income 2.73 - 2.73 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund B Accumul 2.92 - 2.92 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 2.326 - 2.326 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Hermes Global Emerging Markets Fund Class Z GBP Ac 3.957 - 3.957 4.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GB 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D4RF GB 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ساعت ۰:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Acc 4.12 - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity Inc 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Acc 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
CF Lindsell Train UK Equity D Inc 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBP 1.683 - 1.683 1.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund I 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund A Acc 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Consensus 85 Fund D Acc 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Pictet-Emerging Local Currency Debt Z GBP 146.35 - 146.35 146.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Vontobel Fund Emerging Markets Equity I GBP 156.3 - 156.3 156.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰