کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:14:12
0 (2.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,028
قیمت روز
63 (6.53%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
41 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
101 (10.90%)
تغییر ۶ ماهه
43 (4.37%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,992
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
87 (4.57%)
تغییر ۳ ماهه
180 (9.96%)
تغییر ۶ ماهه
117 (6.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K PLAN 1 Fund 12.8 12.798 12.798 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TMB Bond Fund 12.661 12.657 12.657 12.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K 20 Select LTF 17.729 17.672 17.672 17.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Fixed Income RMF 15.078 15.075 15.075 15.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Equity RMF 103.092 102.688 102.688 103.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K China Equity Fund 10.731 10.729 10.729 10.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Fixed Income Fund 12.456 12.452 12.452 12.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Buakaew Open end Fund 44.828 44.653 44.653 44.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Flexible RMF 66.612 66.405 66.405 66.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Top Ten Fund 53.255 53.008 53.008 53.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Corporate Bond Fund 17.52 17.517 17.517 17.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KA Corporate Bond Fund 16.259 16.257 16.257 16.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
B Senior Citizen Mixed Fund 12.448 12.433 12.433 12.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Long Term Equity Fund 43.858 43.684 43.684 43.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.891 30.8 30.8 30.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Good Corporate Governance Long Term 60.441 60.303 60.303 60.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 27.403 27.33 27.33 27.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 26.353 26.286 26.286 26.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Equity LTF 36.249 36.17 36.17 36.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Growth LTF 18.699 18.644 18.644 18.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JUMBO 25 Fund 46.33 46.197 46.197 46.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TMB Thanaplus 12.03 12.029 12.029 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Balanced RMF 27.684 27.654 27.654 27.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Equity RMF 56.9 56.8 56.8 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Equity 70:30 LTF 17.153 17.128 17.128 17.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K-SET 50 Index Fund 36.95 36.83 36.83 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MFC Hi-Dividend Fund 9.409 9.388 9.388 9.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Income Plus Fund 11.468 11.462 11.462 11.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Equity Dividend LTF 20.603 20.562 20.562 20.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Flexible Equity RMF 86.537 86.368 86.368 86.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Property Sector Fund 11.103 11.09 11.09 11.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TMB Global Income Fund 11.357 11.354 11.354 11.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Star Plus Fund 20.949 20.948 20.948 20.949 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Government Bond RMF 13.988 13.983 13.983 13.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TMB Aggregate Bond Fund 11.411 11.408 11.408 11.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Fixed-Income RMF 14.74 14.737 14.737 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Global Income Fund-A(R) 11.274 11.265 11.265 11.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UOB Long Term Equity Fund 44.188 44.084 44.084 44.188 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Fixed Income Fund 12.245 12.242 12.242 12.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai Short Term Fund 11.95 11.949 11.949 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
MFC Property Dividend Fund 16.726 16.67 16.67 16.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Phatra Money Positive Fund 12.026 12.025 12.025 12.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Basic Dividend LTF 9.148 9.119 9.119 9.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Dividend Stock LTF 26.363 26.323 26.323 26.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Dividend Stock RMF 31.555 31.51 31.51 31.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Global Income Plus Fund 11.323 11.331 11.323 11.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Dividend Stock Fund 9.602 9.588 9.588 9.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Government Bond RMF 14.59 14.588 14.588 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Quality Houses Property Fund 11.661 13.6 11.661 13.6 1.94 16.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Cash Management Fund 13.208 13.207 13.207 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.731 13.73 13.73 13.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 21.9 21.8 21.8 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 12.976 12.975 12.975 12.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
TMB Global Quality Growth Fund 14.967 14.966 14.966 14.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.831 13.83 13.83 13.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
The ABF Thailand Bond Index Fund 1279.624 1277.692 1277.692 1279.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai Long -Term Equity Fund 27.764 27.686 27.686 27.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.672 10.667 10.667 10.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 16.707 16.69 16.69 16.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.301 11.298 11.298 11.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.263 11.302 11.263 11.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 21.575 21.507 21.507 21.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.508 10.507 10.507 10.508 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 28.732 28.658 28.658 28.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.223 13.222 13.222 13.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 36.721 36.64 36.64 36.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.502 15.498 15.498 15.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.512 14.506 14.506 14.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.622 20.621 20.621 20.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.313 21.311 21.311 21.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 18.863 18.83 18.83 18.863 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 50.745 50.615 50.615 50.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 26.538 26.462 26.462 26.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.402 12.399 12.399 12.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.96 10.956 10.956 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.682 16.6 15.682 16.6 0.82 5.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.85 10.7 10.7 10.85 0.15 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.864 17.818 17.818 17.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 10.931 10.93 10.93 10.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 10.995 10.994 10.994 10.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.128 11.127 11.127 11.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 96.344 96.125 96.125 96.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.429 12.7 10.429 12.7 2.17 20.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.766 12.767 12.766 12.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19.2 - 19.2 19.2 0.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 10.955 - 10.955 10.955 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۵
LH Money Market Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
CIMB-Principal Property Income Fund-D 13.719 - 13.719 13.719 0.06 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Bualuang Siriphol Corporate Governance 8.245 - 8.245 8.245 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۷:۰۲
K Treasury Fund 13.009 - 13.009 13.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
K Government Bond RMF 14.244 - 14.244 14.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Treasury Fund 11.097 - 11.097 11.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
K Cash Management Fund 13.043 - 13.043 13.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Treasury Money Fund 13.714 - 13.712 13.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Future Park Property Fund 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Samui Airport Property Fund 23.6 - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Income Plus Fund 11.281 - 11.281 11.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.613 - 10.611 10.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.076 - 11.076 11.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Cash Management Fund 13.419 - 13.419 13.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 10.993 - 10.993 10.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.127 - 11.127 11.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
K USA Equity Fund 16.119 - 15.807 16.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
K European Equity Fund 11.131 - 11.131 11.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Thanachart Low Beta Fund 21.802 - 21.802 21.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۰:۰۴
KA Equity Fund 103.641 - 103.641 103.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۰:۰۴
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.562 - 20.562 20.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۰:۰۴
K Equity Fund 17.967 - 17.905 17.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.444 - 10.444 10.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۰:۰۷
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.799 - 63.799 63.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.585 - 12.585 12.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.564 - 13.564 13.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.266 - 16.266 16.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰