کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:51:05
0 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,095
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:02:10
128 (13.24%)
تغییر ۳ ماهه
111 (11.28%)
تغییر ۶ ماهه
166 (17.87%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,866
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:32:48
31 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
71 (3.67%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Park Property Fund 25.5 - 25.5 25.5 0.25 0.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Samui Airport Property Fund 23.5 - 23.5 23.5 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 17.6 - 17.6 17.6 0.10 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19.6 - 19.6 19.6 0.20 1.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.305 - 10.305 10.305 3.10 30.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
SCB Equity RMF 54.846 - 54.846 54.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
LH Money Market Fund 11.529 - 11.529 11.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Income Plus Fund 11.649 - 11.649 11.649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Government Bond RMF 14.236 - 14.236 14.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UOB Long Term Equity Fund 42.252 - 42.011 42.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Global Income Plus Fund 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.795 - 12.795 12.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Krung Thai Long -Term Equity Fund 26.242 - 26 26.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.424 - 11.424 11.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 20.437 - 20.437 20.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.536 - 10.535 10.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 27.779 - 27.779 27.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 35.627 - 35.385 35.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.655 - 20.655 20.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 18.213 - 17.977 18.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.306 - 17.306 17.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.155 - 11.155 11.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
K Property Sector Fund 11.406 - 11.406 11.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
TMB Global Income Fund 11.284 - 11.284 11.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
K Global Income Fund-A(R) 11.212 - 11.212 11.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Bualuang Basic Dividend LTF 9.009 - 9.009 9.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.659 - 10.659 10.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.814 - 10.814 10.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.313 - 11.313 11.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.515 - 10.515 10.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 10.882 - 10.882 10.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
K PLAN 1 Fund 12.907 - 12.907 12.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Bond Fund 12.737 - 12.737 12.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K 20 Select LTF 17.024 - 17.024 17.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Fixed Income RMF 15.241 - 15.241 15.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Equity RMF 99.902 - 99.902 99.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K China Equity Fund 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Fixed Income Fund 12.572 - 12.572 12.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Flexible RMF 64.915 - 64.915 64.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Top Ten Fund 52.314 - 52.314 52.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Corporate Bond Fund 17.676 - 17.676 17.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
KA Corporate Bond Fund 16.407 - 16.407 16.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Fund 22.209 - 22.209 22.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
B Senior Citizen Mixed Fund 12.522 - 12.522 12.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 42.497 - 42.497 42.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Long Term Equity Fund 75 30.155 - 30.155 30.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Good Corporate Governance Long Term 58.577 - 58.577 58.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 25.944 - 25.944 25.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.688 - 25.688 25.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Equity LTF 34.605 - 34.605 34.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Growth LTF 18.085 - 18.085 18.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
JUMBO 25 Fund 43.332 - 43.332 43.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Thanaplus 12.072 - 12.072 12.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Balanced RMF 27.455 - 27.455 27.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Treasury Fund 13.041 - 13.041 13.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K USA Equity Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Cash RMF 13.151 - 13.151 13.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Equity 70:30 LTF 16.465 - 16.465 16.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K-SET 50 Index Fund 34.94 - 34.94 34.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Hi-Dividend Fund 8.922 - 8.922 8.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Equity Dividend LTF 19.396 - 19.396 19.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Flexible Equity RMF 82.882 - 82.882 82.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Government Bond RMF 14.409 - 14.409 14.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Treasury Fund 11.122 - 11.122 11.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
K Cash Management Fund 13.078 - 13.078 13.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Star Plus Fund 21.005 - 21.005 21.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Aggregate Bond Fund 11.523 - 11.523 11.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Treasury Money Fund 13.746 - 13.746 13.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Fixed-Income RMF 14.846 - 14.846 14.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Fixed Income Fund 12.334 - 12.334 12.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Property Dividend Fund 17.162 - 17.162 17.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Phatra Money Positive Fund 12.057 - 12.057 12.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Dividend Stock LTF 25.074 - 25.074 25.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Dividend Stock RMF 30.054 - 30.054 30.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Income Plus Fund 11.336 - 11.336 11.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Dividend Stock Fund 8.946 - 8.946 8.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Government Bond RMF 14.675 - 14.675 14.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Global Quality Growth Fund 14.857 - 14.857 14.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
The ABF Thailand Bond Index Fund 1385.961 - 1385.961 1385.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 15.766 - 15.766 15.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.251 - 13.251 13.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Fund-D 13.801 - 13.797 13.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Siriphol Corporate Governance 7.742 - 7.742 7.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 47.889 - 47.889 47.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 24.518 - 24.518 24.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.556 - 16.556 16.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 91.123 - 91.123 91.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Short Term Fund 12.014 - 12.014 12.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.109 - 11.109 11.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.006 - 13.006 13.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
K Equity Fund 17.419 - 17.154 17.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Krungsri Cash Management Fund 13.236 - 13.236 13.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.892 - 13.892 13.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.644 - 15.644 15.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.457 - 21.457 21.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.134 - 20.134 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.518 - 12.518 12.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.155 - 11.155 11.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 10.645 - 10.645 10.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.753 - 14.753 14.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.775 - 13.774 13.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Quality Houses Property Fund 15.4 - 11.661 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Cash Management Fund 13.454 - 13.454 13.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 10.963 - 10.963 10.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.029 - 11.029 11.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 22.4 - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Buakaew Open end Fund 42.938 - 42.938 45.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
KA Equity Fund 106.686 - 106.401 106.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
K European Equity Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.799 - 63.799 63.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.585 - 12.585 12.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.564 - 13.564 13.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰