شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:05:05
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,057
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
42 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
92 (9.53%)
تغییر ۶ ماهه
130 (14.02%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,813
قیمت روز
13 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:32:14
39 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
56 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
61 (3.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TMB Bond Fund 12.803 - 12.803 12.803 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Equity RMF 97.473 101.375 101.375 97.473 0.72 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Flexible RMF 63.471 65.323 63.471 65.323 0.39 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Top Ten Fund 50.654 50.506 50.506 50.654 0.39 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Thanachart Low Beta Fund 22.15 21.254 21.254 22.15 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
B Senior Citizen Mixed Fund 12.502 - 12.502 12.502 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 41.433 43.124 41.433 43.124 0.31 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 75 29.486 30.328 29.486 30.328 0.18 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Good Corporate Governance Long Term 57.8 59.533 57.8 59.533 0.35 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 24.98 - 24.98 24.98 0.17 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 25.47 26.634 25.47 26.634 0.17 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
JUMBO 25 Fund 42.722 - 42.722 42.722 0.37 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TMB Thanaplus 12.121 - 12.121 12.121 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
MFC Hi-Dividend Fund 8.934 9.435 8.934 9.435 0.05 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TMB Global Income Fund 11.382 - 11.382 11.382 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.552 - 11.552 11.552 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TMB Treasury Money Fund 13.79 - 13.79 13.79 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Fixed-Income RMF 14.898 - 14.898 14.898 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Fixed Income Fund 12.384 - 12.384 12.384 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
MFC Property Dividend Fund 16.9 - 16.9 16.9 0.12 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Phatra Money Positive Fund 12.098 11.885 11.885 12.098 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Basic Dividend LTF 8.416 - 8.416 8.416 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Thanachart Income Plus Fund 11.383 - 11.383 11.383 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.828 13.552 13.552 13.828 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
TMB Global Quality Growth Fund 15.339 - 15.339 15.339 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Thanachart Cash Management Fund 13.497 13.268 13.268 13.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
The ABF Thailand Bond Index Fund 1399 - 1399 1399 25.74 1.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.29 13.09 13.09 13.29 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 13.73 - 13.73 13.73 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Bualuang Siriphol Corporate Governance 7.47 - 7.47 7.47 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.427 14.246 14.246 14.427 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.54 20.939 20.939 21.54 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 46.744 50.169 46.744 50.169 0.30 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 24.134 - 24.134 24.134 0.21 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 89.009 95.569 89.009 95.569 0.54 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 20.684 - 20.684 20.684 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Krung Thai Short Term Fund 11.753 - 11.753 11.753 0.32 2.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SCB Selects Equity Fund Dividend 12.547 - 12.547 12.547 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.182 - 12.182 12.182 0.39 3.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock RMF 32.113 - 32.113 32.113 2.32 7.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
SCB Equity RMF 56.591 - 56.591 56.591 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Cash RMF 12.998 - 12.998 12.998 0.19 1.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Star Plus Fund 20.673 - 20.673 20.673 0.42 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SCB Government Bond RMF 13.718 - 13.718 13.718 0.54 3.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Dividend Stock Fund 10.554 - 10.554 10.554 1.68 18.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Government Bond RMF 14.394 - 14.394 14.394 0.34 2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Cash Management Fund 13.083 - 13.083 13.083 0.19 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 12.836 - 12.836 12.836 0.21 1.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.675 - 13.675 13.675 0.27 1.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 27.683 - 27.683 27.683 1.83 7.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 17.386 - 17.386 17.386 1.70 10.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 27.567 - 27.567 27.567 1.38 5.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 36.128 - 36.128 36.128 0.65 1.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.485 - 20.485 20.485 0.21 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.243 - 17.243 17.243 0.63 3.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
UOB Long Term Equity Fund 41.54 - 41.54 41.54 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 19.723 - 19.723 19.723 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۰۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.471 - 11.47 11.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.193 - 11.192 11.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
SCB Income Plus Fund 11.661 - 11.421 11.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 24.125 - 24.125 24.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.852 - 10.663 10.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.704 - 15.701 15.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 11.002 - 10.956 11.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.074 - 11.073 11.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
K PLAN 1 Fund 12.969 - 12.968 12.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K 20 Select LTF 17.018 - 17.018 17.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Fixed Income RMF 15.283 - 15.282 15.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K China Equity Fund 10.404 - 10.328 10.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Fixed Income Fund 12.626 - 12.625 12.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Corporate Bond Fund 17.758 - 17.757 17.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity LTF 35.346 - 35.346 35.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Growth LTF 17.691 - 17.691 17.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Balanced RMF 27.5 - 27.5 27.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K USA Equity Fund 14.843 - 14.746 14.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity 70:30 LTF 16.245 - 16.245 16.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K-SET 50 Index Fund 35.23 - 35.23 35.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Equity Dividend LTF 19.182 - 19.182 19.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Flexible Equity RMF 82.876 - 82.876 83.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Government Bond RMF 14.457 - 14.455 14.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Bualuang Treasury Fund 11.156 - 11.155 11.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Cash Management Fund 13.123 - 13.122 13.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Property Sector Fund 10.987 - 10.951 10.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Global Income Fund-A(R) 11.392 - 11.374 11.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.702 - 10.702 10.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.37 - 11.355 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
K Treasury Fund 13.079 - 13.079 13.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.147 - 11.147 11.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.831 - 12.831 12.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.581 - 10.581 10.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.007 - 11.007 11.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.075 - 11.075 11.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.192 - 11.192 11.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Quality Houses Property Fund 11.836 - 11.836 11.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.551 - 15.551 15.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.904 - 10.904 10.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.21 - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Samui Airport Property Fund 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Future Park Property Fund 24.9 - 24.9 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.864 13.865 13.864 13.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
KA Corporate Bond Fund 16.459 - 16.459 16.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.133 20.061 20.061 20.133 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 10.788 - 10.788 10.788 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.593 - 16.593 16.593 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۰۳
SCB Global Income Plus Fund 11.567 - 11.567 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
K Equity Fund 17.802 17.742 17.742 17.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۳۲
LH Money Market Fund 11.541 11.539 11.539 11.541 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 24.4 - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Buakaew Open end Fund 42.938 - 42.938 45.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
KA Equity Fund 106.686 - 106.401 106.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
K European Equity Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
1 A.M. SET 50 Fund 63.799 - 63.799 63.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰