کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.032
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:47:09
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

959
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
3 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
88 (10.10%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.92%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,668
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:54
103 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
669 (9.56%)
تغییر ۶ ماهه
690 (8.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.37 - 15.36 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Capital Global Biotech Fund USD 15.718 - 15.678 15.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.689 - 8.689 8.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.273 - 12.273 12.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Hua Nan Global Henry Fund 14.892 - 14.889 14.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.683 - 9.683 9.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Union Golden Balanced Fund 21.933 - 21.908 21.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Yuanta China Balance Fund RMB 2.94 - 2.94 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 20.66 - 20.66 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Fubon Global REIT Fund TWD 10.51 - 10.5 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Hua Nan Long Win Balanced Fund 24.074 - 24.044 24.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 32.37 - 32.37 32.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.39 - 9.39 9.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.625 - 10.625 10.663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 18.37 - 18.19 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Jih Sun Optimization Fund 16.36 - 16.33 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.951 - 13.951 13.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 21.37 - 21.34 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۸
Shin Kong Fu-Kuei Fund 22.66 - 22.66 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Taishin Mainstream Fund 22.94 - 22.94 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Taishin China Equity Fund 42.1 - 42.1 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
FSITC Asian Emerging Market Fund 13.19 - 13.19 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.731 - 13.731 13.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 18.29 - 18.29 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 31.147 - 31.147 31.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.019 - 11.019 11.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.363 - 9.363 9.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 12.1 - 12.09 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
FSITC Small Cap 30.81 - 30.73 30.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan China Focus Fund 33.82 - 33.82 33.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 16.82 - 16.82 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 31.41 - 31.41 31.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
ABITL Da Li Fund 33.99 - 33.81 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
BlackRock Baoli Fund 26.1 - 26.04 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 22.23 - 22.22 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
SinoPac Balance Fund 40.03 - 39.95 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Growth Fund 28.58 - 28.56 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Cathay Global Resources Fund 5.21 - 5.21 5.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Yuanta China Balance Fund TWD 13.33 - 13.33 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Prudential Financial Balanced Fund 29.43 - 29.34 29.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.37 - 16.37 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Cathay Emerging Markets Fund 12.02 - 12.02 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 19.31 - 19.24 19.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 17.81 - 17.81 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
UPAMC Infrastructure Fund 42.58 - 42.58 42.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
UPAMC Small And Medium Cap Fund 22.05 - 22.05 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
UPAMC Long Ma Fund 61.08 - 61.08 61.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
HSBC Greater China Equity Fund TWD 15.09 - 15.07 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.32 - 9.32 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Manulife Taiwan Dynamic Fund 28.89 - 28.82 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 21.699 - 21.699 21.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.33 - 10.33 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Capital Global Biotech Fund TWD 15.84 - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Yuanta 2001 Fund 58.08 - 58.02 58.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
FSITC Innovation Fund 20.73 - 20.66 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.44 - 13.44 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Eastspring Investments European Fund 10.6 - 10.6 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.48 - 11.48 11.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Small Cap Fund 42.66 - 42.66 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 29.21 - 29.148 29.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.308 - 9.308 9.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 17.04 - 16.88 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
HSBC BRIC 14.88 - 14.88 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.678 - 10.678 10.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fuh Hwa High Growth Fund 66 - 65.85 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.077 - 14.077 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Cathay Cathay Fund 21.59 - 21.57 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
FSITC China Century Fund 9.32 - 9.32 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Prudential Financial Global Resourc 7.38 - 7.37 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.71 - 15.71 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 33.44 - 33.44 33.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Cathay Mandarin 13.2 - 13.2 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Allianz Global Investors Taiwan Tec 46.88 - 46.88 47.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Asia 57.37 - 57.37 57.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.58 - 18.52 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Allianz Global Investors Taiwan Fund 28.21 - 28.12 28.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 37.45 - 37.348 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Fuh Hwa Small Capital Fund 62.9 - 62.9 62.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.35 - 13.35 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Nomura Global Equity Fund TWD 19.16 - 19.12 19.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Allianz Global Investors All Season 12.78 - 12.78 12.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۷
Franklin Growth Fd 106.97 - 106.97 106.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۳۱
Franklin Utilities 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۷:۳۶
Paradigm Global Oil Resources Fund 5.11 - 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.07 - 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.444 - 9.444 9.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
FSITC Global Trends 25.05 - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
CTBC Taiwan Small-cap Fund 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Capital Strategic Income Fund 11.84 - 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund 19.91 - 19.91 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Fuh Hwa EM High Yield A 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۶:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.006 - 2.006 2.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fuh Hwa Global Commodity 8.24 - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.79 - 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fuh Hwa EM High Yield B 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.988 - 10.985 10.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴