شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 20:41:04
0 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,066
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 17:03:10
47 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
110 (11.51%)
تغییر ۶ ماهه
195 (22.39%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۳۹۸
ساعت 09:31:27
483 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
853 (11.34%)
تغییر ۶ ماهه
1,472 (21.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC BRIC 14.87 - 13.83 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cathay Mandarin 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cathay Cathay Fund 26.48 - 23.79 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Asia 60.9 - 60.9 60.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa EM High Yield A 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FSITC China Century Fund 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa Small Capital Fund 69.13 - 69.13 69.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Global Equity Fund TWD 19.64 - 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 42.603 - 42.603 42.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.92 - 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Global Investors All Season 12.861 - 12.861 12.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Tec 59.81 - 59.81 59.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Prudential Financial Global Resourc 7.09 - 7.09 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.31 - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Fund 36.47 - 36.47 36.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Eastspring Investments European Fund 11.05 - 11.05 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FSITC Small Cap 34.78 - 34.78 34.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
ABITL Da Li Fund 40.82 - 40.82 40.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Yuanta 2001 Fund 71.36 - 71.36 71.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
UPAMC Long Ma Fund 77.16 - 77.16 77.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FSITC Global Trends 25.83 - 25.83 25.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
BlackRock Baoli Fund 29.65 - 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
SinoPac Balance Fund 44.28 - 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FSITC Innovation Fund 23.97 - 23.97 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Shin Kong Fu-Kuei Fund 26.18 - 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Taishin Mainstream Fund 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa High Growth Fund 73.83 - 73.83 73.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Hua Nan Global Henry Fund 14.856 - 14.856 14.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Jih Sun Optimization Fund 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Growth Fund 36.25 - 36.25 36.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Taishin China Equity Fund 52.35 - 52.35 52.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
UPAMC Infrastructure Fund 52.91 - 52.91 52.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon Global REIT Fund TWD 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Union Golden Balanced Fund 25.801 - 25.801 25.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.93 - 14.9 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cathay Emerging Markets Fund 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Cathay Global Resources Fund 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Manulife Taiwan Dynamic Fund 34.04 - 34.04 34.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Small Cap Fund 54.38 - 54.38 54.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Capital Strategic Income Fund 11.83 - 11.83 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 24.612 - 24.612 25.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
PineBridge LATIN AMERICA FUND 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Yuanta China Balance Fund RMB 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Yuanta China Balance Fund TWD 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Hua Nan Long Win Balanced Fund 25.787 - 25.787 25.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan China Focus Fund 42.39 - 42.39 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Capital Global Biotech Fund USD 16.471 - 16.471 16.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
UPAMC Small And Medium Cap Fund 27.76 - 27.76 27.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.97 - 12.97 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.584 - 12.584 12.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.746 - 9.746 9.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.242 - 11.242 11.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.672 - 8.672 8.672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.964 - 13.964 13.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund 18.6 - 18.6 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Greater China Equity Fund TWD 16.17 - 15.08 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 44.38 - 44.38 44.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Prudential Financial Balanced Fund 32.88 - 30.59 32.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 36.685 - 36.685 36.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 22.85 - 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.904 - 13.904 13.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.336 - 10.336 10.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.978 - 13.978 13.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.028 - 2.028 2.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.34 - 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 40.75 - 40.75 40.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.58 - 10.58 10.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.535 - 11.535 11.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.253 - 9.253 9.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 34.403 - 34.403 34.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 26.27 - 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.092 - 11.092 11.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.347 - 9.347 9.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 15.38 - 15.38 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 22.96 - 22.96 22.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.27 - 12.15 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.56 - 10.13 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 19.53 - 18.61 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.636 - 10.636 10.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 20.42 - 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 43.45 - 43.45 43.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 17.58 - 17.58 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.78 - 15.78 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۲۲:۰۱
Franklin Growth Fd 114.26 - 114.26 114.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Franklin Utilities 21.76 - 21.76 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Fuh Hwa EM High Yield B 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Fuh Hwa Global Commodity 8.39 - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Capital Global Biotech Fund TWD 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.95 - 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 17.34 - 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.27 - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴