کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 02:12:07
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:02:04
165 (17.33%)
تغییر ۳ ماهه
135 (13.75%)
تغییر ۶ ماهه
250 (28.84%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,872
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:31:58
299 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
360 (4.79%)
تغییر ۶ ماهه
20 (0.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yuanta 2001 Fund 65.37 64.14 64.14 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
UPAMC Long Ma Fund 71.17 67.56 67.56 71.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Shin Kong Fu-Kuei Fund 24.58 24.23 24.23 24.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.151 14.136 14.136 14.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Hua Nan Long Win Balanced Fund 24.78 24.666 24.666 24.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Capital Global Biotech Fund TWD 15.97 15.84 15.84 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.406 1.405 1.405 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۰۲
Nomura Global Equity Fund TWD 19.66 - 19.66 19.66 0.30 1.55% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.682 - 8.682 8.682 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۳:۳۱
Prudential Financial Global Resourc 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Financial Balanced Fund 30.46 - 30.46 30.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 19.34 - 19.34 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16.84 - 16.84 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 37.08 - 37.08 37.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC BRIC 14.38 - 14.38 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Mandarin 14.33 - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Cathay Fund 23.88 - 23.88 23.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Asia 57.59 - 57.59 57.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield A 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield B 5.32 - 5.32 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC China Century Fund 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Small Capital Fund 67.63 - 67.63 67.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 40.775 - 40.775 40.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz Global Investors All Season 12.961 - 12.961 12.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz Global Investors Taiwan Tec 54.82 - 54.82 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Allianz Global Investors Taiwan Fund 32.62 - 32.62 32.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments European Fund 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC Small Cap 33.34 - 33.34 33.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
ABITL Da Li Fund 36.27 - 36.27 36.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC Global Trends 24.82 - 24.82 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Baoli Fund 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SinoPac Balance Fund 42.3 - 42.3 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC Innovation Fund 22.09 - 22.09 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin Mainstream Fund 25.84 - 25.84 25.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Global Commodity 8.02 - 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa High Growth Fund 70.08 - 70.08 70.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Jih Sun Optimization Fund 18.15 - 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Growth Fund 32.35 - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin China Equity Fund 48.93 - 48.93 48.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
UPAMC Infrastructure Fund 48.95 - 48.95 48.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
CTBC Taiwan Small-cap Fund 13.59 - 13.59 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Global REIT Fund TWD 10.46 - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Union Golden Balanced Fund 23.958 - 23.958 23.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Emerging Markets Fund 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Cathay Global Resources Fund 5.09 - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Taiwan Dynamic Fund 31.47 - 31.47 31.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Small Cap Fund 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Strategic Income Fund 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 23.456 - 23.456 23.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
PineBridge LATIN AMERICA FUND 9.86 - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta China Balance Fund RMB 2.94 - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta China Balance Fund TWD 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan China Focus Fund 37.91 - 37.91 37.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Global Biotech Fund USD 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
UPAMC Small And Medium Cap Fund 24.93 - 24.93 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.145 - 11.145 11.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Africa Fund 17.88 - 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Greater China Equity Fund TWD 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 38.57 - 38.57 38.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 33.68 - 33.68 33.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 20.53 - 20.53 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.823 - 13.823 13.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.769 - 13.769 13.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.361 - 9.361 9.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 38.67 - 38.67 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Africa Fund Rand 10.21 - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.596 - 11.596 11.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.362 - 9.362 9.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 33.575 - 33.575 33.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 24.29 - 24.29 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.43 - 16.43 16.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.256 - 11.256 11.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 17 - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 22.37 - 22.37 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.467 - 10.467 10.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 16.84 - 16.84 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.02 - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 8.9 - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Hua Nan Global Henry Fund 14.945 - 14.945 15.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
Franklin Growth Fd 107.59 - 107.59 107.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Franklin Utilities 21.47 - 21.47 21.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hua Nan Global Agribusiness And Water 9.65 - 9.65 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 18.17 - 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 20.08 - 20.08 20.08 0.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.476 - 12.476 12.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.765 - 9.765 9.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Paradigm Global Oil Resources Fund 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴