کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 16:53:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

935
قیمت روز
2 (0.21%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:07
6 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
64 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
935 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,136
قیمت روز
16 (0.2%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 12:39:42
1,006 (14.11%)
تغییر ۳ ماهه
1,150 (16.45%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSITC Small Cap 33.2 - 33.2 33.2 0.18 0.55% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
ABITL Da Li Fund 36.71 - 36.71 36.71 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
UPAMC Long Ma Fund 69.23 - 69.23 69.23 0.27 0.39% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
BlackRock Baoli Fund 27.15 - 27.15 27.15 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
SinoPac Balance Fund 42.84 - 42.84 42.84 0.22 0.52% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 23.76 - 23.76 23.76 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Hua Nan Global Henry Fund 14.687 - 14.687 14.687 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Growth Fund 31.06 - 31.06 31.06 0.14 0.45% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Taishin China Equity Fund 46.84 - 46.84 46.84 0.15 0.32% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
UPAMC Infrastructure Fund 48.57 - 48.57 48.57 0.22 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 14.84 - 14.84 14.84 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Union Golden Balanced Fund 23.744 - 23.744 23.744 0.12 0.50% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Cathay Emerging Markets Fund 12.51 - 12.51 12.51 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Hua Nan Long Win Balanced Fund 25.128 - 25.128 25.128 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 37.58 - 37.58 37.58 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 25.62 - 25.62 25.62 0.16 0.62% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 13.704 - 13.704 13.704 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Prudential Financial Balanced Fund 30.38 - 30.38 30.38 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 20.34 - 20.34 20.34 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 13.86 - 13.86 13.86 0.08 0.58% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 35.36 - 35.36 35.36 0.07 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 31.591 - 31.591 31.591 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 23.89 - 23.89 23.89 0.09 0.38% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 13.15 - 13.15 13.15 0.06 0.46% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 21.21 - 21.21 21.21 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 19.05 - 19.05 19.05 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 34.17 - 34.17 34.17 0.14 0.41% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.36 - 15.36 15.36 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Cathay Mandarin 15.48 - 15.48 15.48 0.11 0.72% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Cathay Cathay Fund 23.41 - 23.41 23.41 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Small Capital Fund 68.52 - 68.52 68.52 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 39.051 - 39.051 39.051 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 50.41 - 50.41 50.41 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 31.02 - 31.02 31.02 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Yuanta 2001 Fund 63.11 - 63.11 63.11 0.03 0.05% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
FSITC Innovation Fund 22.29 - 22.29 22.29 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa High Growth Fund 70.42 - 70.42 70.42 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 31.05 - 31.05 31.05 0.25 0.81% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 47.48 - 47.48 47.48 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 22.207 - 22.207 22.207 0.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 37.28 - 37.28 37.28 0.15 0.40% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 30.31 - 30.31 30.31 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 13.04 - 13.04 13.04 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 10.61 - 10.61 10.61 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC BRIC 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Asia 60.83 - 60.83 60.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC China Century Fund 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Global Equity Fund TWD 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Global Investors All Season 12.584 - 12.584 12.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Prudential Financial Global Resourc 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments European Fund 11.21 - 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Global Trends 24.53 - 24.53 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin Mainstream Fund 22.7 - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Global Commodity 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Jih Sun Optimization Fund 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global REIT Fund TWD 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.42 - 15.42 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Global Resources Fund 5.36 - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
PineBridge LATIN AMERICA FUND 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta China Balance Fund RMB 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta China Balance Fund TWD 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Global Biotech Fund TWD 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Global Biotech Fund USD 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Asian Emerging Market Fund 13.28 - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Mirae Asset Asia New Wealth Fund 21.13 - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.041 - 12.041 12.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.571 - 9.571 9.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.757 - 8.757 8.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC Greater China Equity Fund TWD 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Paradigm Global Oil Resources Fund 5.16 - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.373 - 14.373 14.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.903 - 10.903 10.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.607 - 13.607 13.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 9.467 - 9.467 9.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.418 - 11.418 11.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.298 - 9.298 9.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.829 - 10.829 10.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.232 - 9.232 9.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 19.06 - 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of F 9.29 - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin Growth Fd 106.29 - 106.29 106.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Franklin Utilities 19.96 - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.067 - 11.044 11.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield B 5.41 - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.998 - 1.998 1.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Capital Strategic Income Fund 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield A 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Wealth Bond Fund 10.788 - 10.788 10.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۵
Yuanta High-Performance Fund 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
CTBC Taiwan A-Plus Fund 15.47 - 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
ShinKong National Development Fund 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Taishin Rogers Global Resources Equity Index- Core 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
CTBC Stable Growth Fund 18.441 - 18.441 18.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Emerging Equities Umbrella Fund-Middle East 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Cathay Assets Allocation Neutral Fund 29.58 - 29.58 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴