شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0048
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:57:18
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

34
قیمت روز
1 (2.94%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
6 (21.43%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

559
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:40
26 (4.87%)
تغییر ۳ ماهه
45 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
80 (16.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11222113 - 11222113 11222113 1611.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 114.66 - 114.66 114.66 0.15 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 147.13 - 147.13 147.13 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Global Bond Fund Institutional AccC 33.48 - 33.48 33.48 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Global Bond Fund Institutional IncC 20.6 - 20.6 20.6 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.02 - 13.02 13.02 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX B 14.16 - 14.16 14.16 0.09 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 14.64 - 14.64 14.64 0.10 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 14.37 - 14.37 14.37 0.09 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 30.422 31.061 30.422 31.061 0.08 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.31 - 11.31 11.31 0.27 2.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.848 11.01 10.848 11.01 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 157.85 - 157.85 157.85 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 111.39 - 111.39 111.39 0.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 160.59 - 160.59 160.59 0.17 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 26.606 - 26.606 26.606 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 28.759 - 28.759 28.759 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 93.494 - 93.494 93.494 0.45 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.78 - 13.78 13.78 0.07 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 123.809 - 123.809 123.809 0.60 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 183.228 - 183.228 183.228 5.02 2.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Piguet Fund Actions Japon 13450.91 - 12272.09 13450.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 124.78 - 124.78 124.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 131.48 - 127.42 131.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 134.41 - 134.41 134.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 133.24 - 133.24 133.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 108.79 - 108.79 108.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 112.39 - 112.39 112.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 126.68 - 126.68 126.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 118.7 - 118.246 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.308 - 116.911 117.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 116.136 - 116.136 116.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 114.887 - 114.887 114.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 114095 - 114095 114145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 112737 - 112737 112760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH US Index Blue DA 3789.77 - 3467.61 3789.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH US Index Blue QA 2186.26 - 2186.26 2186.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH US Index Blue QA 2179.22 - 2179.22 2179.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH US Index Blue ZA 2021.16 - 1848.85 2021.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS CH Vitainvest - 50 World U 254.77 - 254.77 254.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 912.03 - 897.21 912.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 138.28 - 138.28 138.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 149.57 - 149.57 149.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1123.87 - 1121.22 1123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1091.47 - 1089.12 1091.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 993.56 - 973.95 993.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1120.45 - 1117.54 1120.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 960.98 - 937.91 960.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 903.95 - 881.86 903.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1037.43 - 1012.53 1037.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2270.05 - 2270.05 2270.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2041.39 - 1865.4 2041.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2685.27 - 2452.31 2685.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2693.95 - 2462.4 2693.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2262.74 - 2262.74 2262.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1962.1 - 1962.1 1962.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1207.42 - 1113.67 1207.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1285.41 - 1185.33 1285.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1132.62 - 1132.62 1132.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1031.01 - 1031.01 1031.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1182.81 - 1182.81 1182.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1202.3 - 1202.3 1202.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1639.7 - 1639.7 1639.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1644.83 - 1644.83 1644.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
R High Yield Bonds DH CHF 145.74 - 145.74 145.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
R High Yield Bonds 0IH CHF 120.35 - 120.35 120.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 114.27 - 114.27 114.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 100.85 - 100.85 100.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1152.16 - 1152.16 1152.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1109.56 - 1109.56 1109.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1170.92 - 1170.92 1170.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1053.26 - 1053.26 1053.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1305.5 - 1305.5 1305.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1305.9 - 1305.9 1305.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1113.32 - 1113.32 1113.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1835.68 - 1835.68 1835.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2034.83 - 2034.83 2034.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3133.09 - 3133.09 3133.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1061.98 - 1061.98 1061.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1068.93 - 1068.93 1068.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 142.63 - 142.63 142.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 161.01 - 161.01 161.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.61 - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Diversified Income Fund InstitutioC 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Income Fund E Inc CHF Hedged 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.04 - 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.07 - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 112.91 - 112.87 112.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1159.48 - 1159.48 1159.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1096.81 - 1096.81 1096.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.22 - 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128878.57 - 128878.57 128878.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.545 - 12.545 12.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.855 - 13.855 13.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.938 - 16.938 16.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1414.93 - 1414.93 1414.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1595.56 - 1595.56 1595.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1398.13 - 1398.13 1398.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.52 - 1560.52 1560.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.33 - 1560.33 1560.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1547.19 - 1547.19 1547.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۰۴
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 - 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg 96.03 - 96.03 96.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg 108.29 - 108.29 108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
VVA - Aktien USA 230.38 - 230.38 230.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1106.08 - 1106.08 1106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Wellington Global Credit Plus Fund G CHF Acc Hedge 12.154 - 12.143 12.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Global Credit Plus Fund G USD Acc Unhed 11.449 - 11.425 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰