کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:15:17
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
580 (10.82%)
تغییر ۳ ماهه
724 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
178 (3.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Cautious Managed Fund Z 1.864 - 1.864 1.864 0.01 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Allan Gray Equity Fund A 412.184 - 412.184 412.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray Equity Fund C 412.777 - 412.777 412.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray Stable Fund A 36.821 - 36.821 36.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray Stable Fund C 36.824 - 36.824 36.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray Balanced Fund A 109.838 - 109.838 109.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray Balanced Fund C 109.89 - 109.89 109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund A 11.642 - 11.642 11.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund B 11.642 - 11.642 11.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund E 11.638 - 11.638 11.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund F 11.657 - 11.657 11.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund G 11.633 - 11.633 11.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund H 11.648 - 11.648 11.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund I 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund R 11.639 - 11.639 11.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Opportunity Fund Z 11.657 - 11.657 11.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund A 106.907 - 106.907 106.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Balanced Plus Fund P 107 - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund D 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Discovery Balanced Fund 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund A 10.946 - 10.946 10.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund B 10.946 - 10.946 10.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund C 10.931 - 10.931 10.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund H 10.952 - 10.952 10.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund I 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund R 10.947 - 10.947 10.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Investec Managed Fund Z 10.965 - 10.965 10.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Investors Fund R 408.976 - 408.976 408.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Investors Fund B1 408.947 - 408.947 408.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund A 29.527 - 29.527 29.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund C 27.736 - 27.736 27.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund R 30.277 - 30.277 30.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.019 - 30.019 30.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund C 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.543 - 2.543 2.543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.544 - 2.544 2.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.546 - 2.546 2.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.546 - 2.546 2.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund A2 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund A3 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B1 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B4 1.399 - 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Prescient Income Provider Fund B7 1.399 - 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund A 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund D 15.611 - 15.611 15.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund P 15.601 - 15.601 15.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Bal R 80.689 - 80.689 80.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Strategic Income Fund B2 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.883 - 1.883 1.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 38.802 - 38.802 38.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 64.102 - 64.102 64.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.354 - 15.354 15.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.837 - 80.837 80.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.887 - 80.887 80.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.934 - 80.934 80.934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.125 - 5.125 5.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.125 - 5.125 5.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.132 - 5.132 5.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.136 - 5.136 5.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Foord Balanced Fund B 55.11 - 55.11 55.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Foord Balanced Fund B2 55.047 - 55.047 55.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Flexible Fund 5.393 - 5.393 5.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Balanced Fund A 69.005 - 69.005 69.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Balanced Fund D 69.086 - 69.086 69.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Balanced Fund E 69.02 - 69.02 69.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Balanced Fund F 69.139 - 69.139 69.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Flexible Fund E 5.394 - 5.394 5.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund A 6.723 - 6.723 6.723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund B 6.756 - 6.756 6.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund D 6.76 - 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund X 6.656 - 6.656 6.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Core Value Fund B 8.341 - 8.341 8.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund A 3.864 - 3.864 3.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund B 3.877 - 3.877 3.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Inflation Plus Fund X 3.865 - 3.865 3.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 128.071 - 128.071 128.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 124.682 - 124.682 124.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.358 - 15.358 15.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.364 - 15.364 15.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.353 - 15.353 15.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.368 - 15.368 15.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.374 - 15.374 15.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.816 - 30.816 30.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 8.906 - 8.906 8.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 8.941 - 8.941 8.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 8.773 - 8.773 8.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 7.908 - 7.908 7.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 8.748 - 8.748 8.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B5 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
Investec High Income Fund Z 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Extra Income Fund B2 0.864 - 0.864 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund A1 1.399 - 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B2 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B3 1.397 - 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B6 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰