کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.07
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:56:12
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,889
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
327 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
667 (12.77%)
تغییر ۶ ماهه
325 (5.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 54.888 54.947 54.888 54.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Foord Balanced Fund B2 54.74 54.801 54.74 54.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Equity Fund A 387.591 390.779 387.591 390.779 3.19 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Equity Fund C 388.149 391.341 388.149 391.341 3.19 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Stable Fund A 36.078 36.252 36.078 36.252 0.17 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Stable Fund C 36.094 36.268 36.094 36.268 0.17 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Balanced Fund A 105.213 105.903 105.213 105.903 0.69 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray Balanced Fund C 105.298 105.988 105.298 105.988 0.69 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund A 11.67 11.667 11.667 11.67 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund B 11.67 11.667 11.667 11.67 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund E 11.679 11.675 11.675 11.679 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund F 11.715 11.711 11.711 11.715 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund G 11.663 11.66 11.66 11.663 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund H 11.687 11.683 11.683 11.687 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund I 11.693 11.689 11.689 11.693 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund R 11.68 11.676 11.676 11.68 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Opportunity Fund Z 11.728 11.724 11.724 11.728 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund A 103.943 104.145 103.943 104.145 0.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund P 104.122 104.323 104.122 104.323 0.20 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Flexible Fund 5.128 5.153 5.128 5.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Balanced Fund A 65.964 66.314 65.964 66.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Balanced Fund D 66.139 66.488 66.139 66.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Balanced Fund E 66.052 66.401 66.052 66.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Balanced Fund F 66.267 66.615 66.267 66.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Flexible Fund E 5.132 5.157 5.132 5.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
STANLIB Income Fund D 1.382 1.381 1.381 1.382 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
STANLIB Income Fund B5 1.383 1.382 1.382 1.383 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Discovery Balanced Fund 2.172 2.178 2.172 2.178 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund A 11.086 11.085 11.085 11.086 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund B 11.086 11.085 11.085 11.086 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund C 11.052 11.051 11.051 11.052 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund H 11.102 11.1 11.1 11.102 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund I 11.111 11.11 11.11 11.111 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund R 11.089 11.088 11.088 11.089 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec Managed Fund Z 11.135 11.133 11.133 11.135 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Top 20 Fund A 135.148 135.297 135.148 135.297 0.15 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Balanced Fund A 6.613 6.65 6.613 6.65 0.04 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Balanced Fund B 6.655 6.692 6.655 6.692 0.04 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Balanced Fund D 6.667 6.704 6.667 6.704 0.04 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Balanced Fund X 6.55 6.587 6.55 6.587 0.04 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Investec High Income Fund Z 1.171 1.17 1.17 1.171 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Investors Fund R 393.561 394.513 393.561 394.513 0.95 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Investors Fund B1 393.533 394.485 393.533 394.485 0.95 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Core Value Fund B 8.071 8.128 8.071 8.128 0.06 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Global Equity Fund A 30.032 30.176 30.032 30.176 0.14 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Global Equity Fund C 28.144 28.28 28.144 28.28 0.14 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Global Equity Fund R 30.845 30.992 30.845 30.992 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.559 30.705 30.559 30.705 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund C 1.403 1.402 1.402 1.403 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Inflation Plus Fund A 3.844 3.858 3.844 3.858 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Inflation Plus Fund B 3.862 3.877 3.862 3.877 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prudential Inflation Plus Fund X 3.847 3.861 3.847 3.861 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.52 2.512 2.512 2.52 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.516 2.508 2.508 2.516 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.526 2.518 2.518 2.526 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.528 2.52 2.52 2.528 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund A1 1.405 1.403 1.403 1.405 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.41 1.408 1.408 1.41 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund A3 1.403 1.402 1.402 1.403 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.405 1.404 1.404 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B2 1.403 1.401 1.401 1.403 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B3 1.403 1.402 1.402 1.403 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B4 1.404 1.403 1.403 1.404 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B6 1.404 1.403 1.403 1.404 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Prescient Income Provider Fund B7 1.404 1.403 1.403 1.404 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.834 15.82 15.82 15.834 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.853 15.84 15.84 15.853 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.848 15.835 15.835 15.848 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Investment Management Bal R 80.231 80.578 80.231 80.578 0.19 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Coronation Strategic Income Fund B2 15.825 15.812 15.812 15.825 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.413 30.619 30.413 30.619 0.09 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 119.879 120.399 119.879 120.399 0.52 0.43% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.722 38.286 37.722 38.286 0.56 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.576 15.574 15.574 15.576 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.582 15.579 15.579 15.582 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 62.449 63.749 62.449 63.749 1.30 2.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.556 15.554 15.554 15.556 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.581 15.578 15.578 15.581 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.601 15.598 15.598 15.601 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.573 15.57 15.57 15.573 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.461 80.849 80.461 80.849 0.24 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.566 80.907 80.566 80.907 0.19 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.647 80.986 80.647 80.986 0.19 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.528 - 9.528 9.528 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.57 - 9.57 9.57 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.397 - 9.397 9.397 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.366 - 9.366 9.366 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.193 - 5.193 5.193 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.193 - 5.193 5.193 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.205 - 5.205 5.205 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.199 - 5.199 5.199 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.212 - 5.212 5.212 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Atlantic BCI Stable Income Fund A 0.972 - 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.891 - 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
STANLIB Extra Income Fund B2 0.864 - 0.864 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 124.202 - 124.202 124.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Investec Cautious Managed Fund Z 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰