شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:30:11
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
1 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

314
قیمت روز
1 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 02:02:52
19 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
60 (16.05%)
تغییر ۶ ماهه
19 (5.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 137.013 151.959 137.013 151.959 0.42 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۰۳
European Growth Fund A DIST Eus 23.493 - 23.493 23.493 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.592 - 1.592 1.592 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 92.84 92.751 92.751 92.84 0.76 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 299.733 - 299.733 299.733 1.20 0.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.777 - 1.777 1.777 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 63.018 - 63.018 63.018 0.34 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
American Income Portfolio A2 Acs 37.84 - 37.84 37.84 0.18 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
American Income Portfolio AT Ins 10.85 - 10.85 10.85 0.04 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 124.43 - 124.43 124.43 0.92 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 108.22 - 108.22 108.22 0.80 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 25.63 - 25.63 25.63 0.11 0.43% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 31.75 - 31.75 31.75 0.13 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 40.9 - 40.9 40.9 0.22 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.73 - 37.73 37.73 0.20 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 43.64 - 43.64 43.64 0.24 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 221.04 - 221.04 221.04 0.53 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.35 - 24.35 24.35 0.09 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 19.24 - 19.24 19.24 0.06 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 24.97 - 24.97 24.97 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 133.47 - 133.47 133.47 0.88 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 122.53 - 122.53 122.53 0.81 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 24.893 - 24.893 24.893 0.11 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 40.34 - 40.34 40.34 0.13 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 40.88 - 40.88 40.88 0.22 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 43.77 - 43.77 43.77 0.23 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 41.69 - 41.69 41.69 0.17 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 59.49 - 59.49 59.49 0.22 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 473.99 - 473.99 473.99 4.19 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 40.25 - 40.25 40.25 0.26 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.39 - 10.39 10.39 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.88 - 9.88 9.88 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.329 - 14.329 14.329 0.18 1.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
First State Regional China Fund 3.547 3.549 3.547 3.549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.007 - 2.007 2.007 0.03 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.014 - 1.014 1.014 0.02 1.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
I Top Dividend SGD LC 16.26 - 16.26 16.26 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
I Top Dividend SGD LDQ 14.36 - 14.36 14.36 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
SIHong Kong Equity C Acc 446.077 - 446.077 446.077 2.36 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
JPEM Equity Fund A acc SGD 16.39 - 16.39 16.39 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.345 - 16.345 16.345 0.14 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.839 - 0.839 0.839 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.23 - 13.23 13.23 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 18.421 - 18.421 18.421 0.06 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 19.312 - 19.312 19.312 0.08 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 20.472 - 20.472 20.472 0.12 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 22.47 - 22.47 22.47 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 164.88 - 164.88 164.88 0.34 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 13.35 - 13.35 13.35 0.05 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 77.853 - 77.853 77.853 0.25 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 73.226 - 73.226 73.226 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 82.411 - 82.411 82.411 0.11 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 37.537 - 37.537 37.537 0.54 1.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 126.83 - 126.83 126.83 12.10 9.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 210.49 - 210.49 210.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
AXA Asian Balanced 1.577 - 1.577 1.577 0.01 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Acorns of Asia Fund 2.835 - 2.835 2.835 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AIA India Balanced Fund 1.924 - 1.924 1.924 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Regional Equity Fund 5.968 - 5.968 5.968 0.06 1.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Greater China Equity Fund 3.223 - 3.223 3.223 0.04 1.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AIA Greater China Balanced Fund 2.47 - 2.47 2.47 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.635 1.64 1.635 1.64 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.772 1.779 1.772 1.779 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.285 1.293 1.285 1.293 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.572 2.58 2.572 2.58 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 122.69 - 122.69 122.69 1.91 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.28 - 94.28 94.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Prulink Singapore Growth Fund 1.234 - 1.234 1.234 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class B 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.224 - 1.224 1.224 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.034 - 1.034 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Singapore Trust M 1.573 - 1.573 1.573 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Singapore Trust A Acc 1.505 - 1.505 1.505 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Singapore Trust I Acc 2.768 - 2.768 2.768 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.228 - 3.228 3.228 0.04 1.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.249 - 3.249 3.249 0.05 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Asian Equity Yield Class O 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.054 - 1.054 1.054 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.801 - 1.801 1.801 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 46.07 - 46.07 46.07 0.48 1.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۳
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.75 - 10.75 10.75 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
AXA Life-Fortress Fund - A 4.273 - 4.273 4.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 36.244 - 36.244 36.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۰۴
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰