شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7336
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:55:07
0 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

47
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:02:32
2 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
5 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
8 (20.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

337
قیمت روز
2 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:42
11 (3.25%)
تغییر ۳ ماهه
10 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
25 (8.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 213.27 - 213.27 213.27 7.38 3.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
I Top Dividend SGD LC 17.24 - 17.24 17.24 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
I Top Dividend SGD LDQ 14.95 - 14.95 14.95 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.96 - 19.96 19.96 0.16 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.518 - 16.518 16.518 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.53 - 13.53 13.53 0.06 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.995 - 1.995 1.995 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.856 - 19.856 19.856 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.922 - 20.922 20.922 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 22.073 - 22.073 22.073 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.499 - 1.499 1.499 0.01 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.35 - 24.35 24.35 0.16 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.044 - 2.044 2.044 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 74.51 - 74.51 74.51 0.64 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 82.184 - 82.184 82.184 1.15 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 92.652 - 92.652 92.652 1.29 1.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 143.703 - 143.703 143.703 1.04 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 155.738 - 155.738 155.738 1.13 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۲
SIHong Kong Equity C Acc 481.803 - 481.803 481.803 41.17 8.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.517 - 14.517 14.517 0.06 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.22 - 14.22 14.22 0.13 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 281.13 - 281.13 281.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 140.86 - 140.86 140.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
AXA Asian Balanced 1.739 - 1.739 1.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AIA Acorns of Asia Fund 3.134 - 3.134 3.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AIA India Balanced Fund 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AIA Regional Equity Fund 6.785 - 6.785 6.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AIA Greater China Equity Fund 3.722 - 3.722 3.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
AIA Greater China Balanced Fund 2.778 - 2.778 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Prulink Singapore Growth Fund 1.361 - 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder Singapore Trust A Acc 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder Singapore Trust I Acc 3.136 - 3.136 3.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder Singapore Trust M 1.775 - 1.775 1.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.536 - 3.536 3.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.604 - 3.604 3.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
European Growth Fund A DIST Eus 24.564 - 24.564 24.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
American Income Portfolio A2 Acs 41.81 - 41.81 41.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
American Income Portfolio AT Ins 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.067 - 1.067 1.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
First State Regional China Fund 4.245 - 4.245 4.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
United Income Focus Trust Fund USD Inc 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 145.78 - 145.78 145.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 126.18 - 126.18 126.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 26.59 - 26.59 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 33.23 - 33.23 33.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.813 - 1.813 1.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 43.13 - 43.13 43.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 46.42 - 46.42 46.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 255.1 - 255.1 255.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 342.147 - 342.147 342.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 25.1 - 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.89 - 25.89 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 154.46 - 154.46 154.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 140.75 - 140.75 140.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.053 - 2.053 2.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 42.01 - 42.01 42.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 44.71 - 44.71 44.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 48.16 - 48.16 48.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 49.46 - 49.46 49.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 47.97 - 47.97 47.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 69.35 - 69.35 69.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 499.3 - 499.3 499.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 46.57 - 46.57 46.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 71.058 - 71.058 71.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.781 - 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.455 - 1.455 1.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.119 - 3.119 3.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.75 - 94.75 94.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 26.886 - 26.886 26.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
T Global Total Return Fund A Mdis S 8.73 - 8.73 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.338 - 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.851 - 0.851 0.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 43.407 - 43.407 43.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.046 - 1.046 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.093 - 1.089 1.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۱:۳۲
UOB United Global Healthcare Fund 5.038 - 5.038 5.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
UOB United Global Healthcare Fund 3.712 - 3.712 3.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 98.445 - 98.445 98.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.213 - 2.213 2.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.092 - 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Greatlink Global Bond 1.724 - 1.723 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.276 - 4.248 4.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 - 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 - 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 - 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰