شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور
دلار سنگاپور / دلار
0.7337
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 22:10:22
7 (90.35%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.14%)
تغییر ۶ ماهه
6 (89.82%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
41 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
41 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه
MSCI Singapore
335
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 03:03:53
3,195 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
3,117 (90.30%)
تغییر ۶ ماهه
2,841 (89.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA Asian Balanced 1.736 - 1.736 1.736 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AIA India Balanced Fund 2.05 - 2.05 2.05 0.02 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Regional Equity Fund 6.666 - 6.666 6.666 0.03 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Greater China Equity Fund 3.841 - 3.841 3.841 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
AIA Greater China Balanced Fund 2.741 - 2.741 2.741 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Prulink Singapore Growth Fund 1.305 - 1.305 1.305 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Schroder Singapore Trust A Acc 1.6 - 1.6 1.6 0.01 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
First State Regional China Fund 4.211 - 4.211 4.211 0.02 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.891 - 3.891 3.891 0.01 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.744 - 1.744 1.744 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.96 - 1.96 1.96 0.02 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.442 - 1.442 1.442 0.01 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.098 - 3.098 3.098 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۰۴
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 95.35 - 95.35 95.35 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Schroder Singapore Trust M 1.643 - 1.643 1.643 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Schroder Singapore Trust I Acc 2.888 - 2.888 2.888 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.81 - 3.81 3.81 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.131 - 1.131 1.131 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.072 - 1.072 1.072 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
European Growth Fund A DIST Eus 25.434 - 25.434 25.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.86 - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 355.459 - 355.459 355.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.098 - 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 46.34 - 46.34 46.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 49.45 - 49.45 49.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 70.087 - 70.087 70.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۰۳
American Income Portfolio A2 Acs 37.52 - 37.52 37.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
American Income Portfolio AT Ins 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 125.56 - 125.56 125.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 109.36 - 109.36 109.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 27.69 - 27.69 27.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.98 - 10.98 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 43.82 - 43.82 43.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 40.54 - 40.54 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 46.64 - 46.64 46.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 235.41 - 235.41 235.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 23.83 - 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 19.17 - 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 24.4 - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 139.58 - 139.58 139.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 128.44 - 128.44 128.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.178 - 27.178 27.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 40.4 - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 43.17 - 43.17 43.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 52.88 - 52.88 52.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 444.46 - 444.46 444.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 42.09 - 42.09 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
I Top Dividend SGD LC 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
I Top Dividend SGD LDQ 14.23 - 14.23 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SIHong Kong Equity C Acc 538.608 - 538.608 538.608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPEM Equity Fund A acc SGD 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.39 - 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.694 - 16.694 16.694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.863 - 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 18.453 - 18.453 18.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 19.338 - 19.338 19.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 20.656 - 20.656 20.656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 95.003 - 95.003 95.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 83.428 - 83.428 83.428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 93.894 - 93.894 93.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 35.652 - 35.652 35.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 37.078 - 37.078 37.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 154.411 - 154.411 154.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 166.755 - 166.755 166.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 140.01 - 140.01 140.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 261.23 - 261.23 261.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 206.71 - 206.71 206.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
AIA Acorns of Asia Fund 3.106 - 3.106 3.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
AXA Life-Fortress Fund - A 4.541 - 4.541 4.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.222 - 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.796 - 1.796 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۳۴
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۴
UOB United Global Healthcare Fund 4.944 - 4.944 4.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۴
UOB United Global Healthcare Fund 3.633 - 3.633 3.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۴
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 94.558 - 94.558 94.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.435 - 2.435 2.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.114 - 1.114 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 34.29 - 34.29 34.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 77.63 - 77.63 77.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰