کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7384
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:39:18
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.44%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

339
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 02:31:10
15 (4.49%)
تغییر ۳ ماهه
31 (10.17%)
تغییر ۶ ماهه
4 (1.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 94.26 - 94.26 94.26 0.17 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Singapore Trust A Acc 1.605 - 1.605 1.605 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Singapore Trust I Acc 3.052 - 3.052 3.052 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First State Regional China Fund 3.943 - 3.943 3.943 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.488 - 3.488 3.488 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.568 - 3.568 3.568 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.753 - 1.753 1.753 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.914 - 1.914 1.914 0.01 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.411 - 1.411 1.411 0.01 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
First State Global Growth Funds - First State Regi 2.906 - 2.906 2.906 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.059 - 1.059 1.059 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Schroder Singapore Trust M 1.73 - 1.73 1.73 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
United Income Focus Trust Fund USD Inc 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.903 - 1.903 1.903 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 48.37 - 48.37 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
T Global Bond Fund A Mdis SGD 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
European Growth Fund A DIST Eus 24.653 - 24.653 24.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 98.626 - 98.626 98.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 330.2 - 330.2 330.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.974 - 1.974 1.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.178 - 27.178 27.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 44.72 - 44.72 44.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 68.927 - 68.927 68.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 40.5 - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
American Income Portfolio AT Ins 11.21 - 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 139.53 - 139.53 139.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 120.97 - 120.97 120.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 25.44 - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 31.68 - 31.68 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 41.28 - 41.28 41.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 44.28 - 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 250.7 - 250.7 250.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.213 - 2.213 2.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.32 - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 150.6 - 150.6 150.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 137.6 - 137.6 137.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 44.49 - 44.49 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 47.81 - 47.81 47.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 46.78 - 46.78 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 67.3 - 67.3 67.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 480.72 - 480.72 480.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 45.41 - 45.41 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.447 - 19.447 19.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 90.711 - 90.711 90.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
I Top Dividend SGD LC 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
I Top Dividend SGD LDQ 14.8 - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
SIHong Kong Equity C Acc 498.641 - 498.641 498.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
JPEM Equity Fund A acc SGD 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 12.987 - 12.987 12.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.353 - 15.353 15.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.868 - 0.868 0.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 2.004 - 2.004 2.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.433 - 20.433 20.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 21.546 - 21.546 21.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.489 - 1.489 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.71 - 24.71 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.067 - 2.067 2.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 78.07 - 78.07 78.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 80.6 - 80.6 80.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 147.026 - 147.026 147.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 262.78 - 262.78 262.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 204.9 - 204.72 204.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 135.48 - 134.53 135.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
AXA Asian Balanced 1.702 - 1.693 1.702 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AIA Acorns of Asia Fund 3.061 - 3.043 3.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AIA Regional Equity Fund 6.565 - 6.517 6.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AIA Greater China Equity Fund 3.578 - 3.547 3.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Prulink Singapore Growth Fund 1.351 - 1.34 1.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AIA Greater China Balanced Fund 2.688 - 2.672 2.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.3 - 1.296 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.085 - 1.083 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.036 - 1.034 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.075 - 1.072 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
T Global Total Return Fund A Mdis S 9.43 - 9.43 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۰۱
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.87 - 13.84 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
AIA India Balanced Fund 2.121 - 2.107 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.569 - 38.569 38.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
Greatlink Global Bond 1.648 - 1.648 1.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
AXA Life-Fortress Fund - A 4.427 - 4.403 4.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
UOB United Global Healthcare Fund 5.023 - 5.023 5.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UOB United Global Healthcare Fund 3.686 - 3.686 3.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Global High Yield Portfolio I Incs 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 25.87 - 25.87 25.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 530.44 - 530.44 530.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 330.61 - 330.61 330.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 393.24 - 393.24 393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰