شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:29:06
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

130
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
6 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
16 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
27 (26.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jadwa GCC Equity 297.84 - 297.84 297.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Jadwa Murabaha SR 117.72 - 117.72 117.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Jadwa Saudi Equity 388.38 - 388.38 388.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
AlJazira GCC Income 103.23 - 103.23 103.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Jadwa Arab Market Equity 281.33 - 281.33 281.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Saudi EquitySEF 173.11 - 173.11 173.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah GCC Equity 13.97 - 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC GCC Equity Income 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah Saudi Equity 26.46 - 26.46 26.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Saudi Equity Trading 100.93 - 100.93 100.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Financial Institutions 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Saudi Freestyle Equity 20.31 - 20.31 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Growth 19.18 - 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.79 - 5.79 5.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Bakheet Saudi Trading Equity 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Bakheet IPO 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Al Jazira Diversified Balanced 124.08 - 124.08 124.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al Jazira Diversified Aggressive 134.16 - 134.16 134.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
Al Jazira Diversified Conservative 118.25 - 118.25 118.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۲
AlAhli GCC Trd Eqty 0.99 - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
AlAhli Saudi Trd Equity 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.74 - 1.74 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Alahli GCC Growth and Income 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.27 - 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۲:۰۲
Global Saudi Equity 262.67 - 262.67 272.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۳:۰۳
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.898 - 1.898 1.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
SAMBA Al Raed 45.22 - 45.22 45.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA Al Fareed 22.32 - 22.32 22.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA Al Razeen 28.86 - 28.86 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA Al Musahem 110.4 - 110.4 110.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA GCC Musahem 18.09 - 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA Al Sunbullah 114.84 - 114.84 114.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA GCC Equity Al Raed 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.16 - 12.16 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
Morgan Stanley Saudi Equity 373.94 - 373.94 373.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
SF Al Badr Murabaha SR 15.43 - 15.43 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
SF Saudi Istithmar Equity 8401.44 8047.77 8047.77 8401.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
SF Money Market Saudi Riyal 27.11 - 27.11 27.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.37 14.66 14.66 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.08 12.62 12.62 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 11.38 11.11 11.11 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۶:۳۲
AlAhli Div SR Trade Fd 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Al Jazira Residential Projects 97.8 - 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 - 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰