شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2668
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

106
قیمت روز
1 (0.94%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:01:21
3 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
5 (4.50%)
تغییر ۶ ماهه
106 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 25.39 - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa GCC Equity 271.1 - 271.1 271.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa Murabaha SR 115.28 - 115.28 115.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa Saudi Equity 338.68 - 338.68 338.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Saudi EquitySEF 155.84 - 155.84 155.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Amanah GCC Equity 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC GCC Equity Income 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jadwa Arab Market Equity 256.39 - 256.39 256.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Saudi Equity Trading 98.61 - 98.61 98.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Financial Institutions 19.97 - 19.97 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Saudi Freestyle Equity 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Al Jazira Diversified Balanced 116.59 - 116.59 116.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Al Jazira Diversified Aggressive 122.72 - 122.72 122.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 16.54 - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Al Jazira Diversified Conservative 114.1 - 114.1 114.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.09 - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.15 - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Bakheet IPO 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bakheet Saudi Trading Equity 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Amanah Multi Assets Growth 17.37 - 17.37 17.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
AlJazira GCC Income 106.36 - 106.36 106.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Global Saudi Equity 256.4 - 256.4 256.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
SAMBA Al Raed 44.76 - 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Razeen 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Sunbullah 112.43 - 112.43 112.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Fareed 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Musahem 108.92 - 108.92 108.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA GCC Musahem 17.62 - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA GCC Equity Al Raed 17.48 - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.24 - 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 15.88 - 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۲:۰۲
SF Money Market Saudi Riyal 26.64 - 26.64 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۶:۰۱
SF Al Badr Murabaha SR 15.17 - 15.16 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
SF Saudi Istithmar Equity 7592.3 - 7592.3 7592.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SF Al Danah GCC Equity Trading 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.03 - 9.03 9.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
AlAhli Saudi Trd Equity 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
AlAhli GCC Trd Eqty 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Alahli GCC Growth and Income 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.852 - 1.852 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Morgan Stanley Saudi Equity 342.79 - 342.79 342.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Al Jazira Residential Projects 110.29 - 110.29 110.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
Aljazira Residential Projects 2 76.99 - 76.99 76.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۴
AlAhli Div SR Trade Fd 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Riyad Gulf 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Money 1562.63 - 1562.63 1562.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 1 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Al Shamekh 22.67 - 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Al Shuja'a 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 23.08 - 23.08 23.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Riyad Real Estate Burj Rafal 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰