کالایاب
شاخص یاب
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:45:43
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:45
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
9 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Amanah Saudi Equity 29.97 - 29.97 29.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi EquitySEF 190.85 - 190.85 190.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah GCC Equity 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC GCC Equity Income 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi Equity Trading 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Financial Institutions 25.73 - 25.73 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Saudi Freestyle Equity 21.6 - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Growth 19.63 - 19.63 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 18.12 - 18.12 18.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 9 - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Bakheet Saudi Trading Equity 2.35 - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
AlAhli Saudi Trd Equity 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
AlAhli GCC Trd Eqty 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Bakheet IPO 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Al Jazira Diversified Balanced 124.5 - 124.5 124.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Al Jazira Diversified Aggressive 135.88 - 135.88 135.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Al Jazira Diversified Conservative 117.41 - 117.41 117.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Alahli GCC Growth and Income 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۰۲
AlJazira GCC Income 121.24 - 121.24 121.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.871 - 1.871 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Jadwa GCC Equity 304.2 - 304.2 304.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Jadwa Murabaha SR 116.17 - 116.17 116.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Jadwa Saudi Equity 393.04 - 393.04 393.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Jadwa Arab Market Equity 290.79 - 290.79 290.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲:۰۱
Global Saudi Equity 299.4 - 293.67 299.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Al Jazira Residential Projects 99.35 - 99.35 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 73.74 - 73.74 73.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
SAMBA Al Raed 50.11 - 50.11 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA Al Razeen 28.48 - 28.48 28.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA Al Sunbullah 113.37 - 113.37 113.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA Al Fareed 25.23 - 25.23 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA Al Musahem 124.99 - 124.99 124.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA GCC Musahem 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA GCC Equity Al Raed 19.06 - 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 13.72 - 13.72 13.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
Morgan Stanley Saudi Equity 392.58 - 392.58 392.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
SF Al Badr Murabaha SR 15.26 - 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۶
SF Money Market Saudi Riyal 26.81 - 26.81 26.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Saudi Istithmar Equity 8335.32 - 8335.32 8335.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Danah GCC Equity Trading 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 9.72 - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۵
Riyad Al Hadi 15.06 - 15.06 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam 21.3 - 21.16 21.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh 23.45 - 22.89 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.72 - 14.72 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 21.67 - 21.49 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 23.58 - 23.58 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 27.04 - 26.75 27.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Riyad Gulf 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Money 1562.63 - 1562.63 1562.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 1 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Riyad Real Estate Burj Rafal 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 3 42.42 - 42.42 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰