شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,375
قیمت روز
59 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
353 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,295 (14.26%)
تغییر ۶ ماهه
2,168 (26.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1080.46 - 1080.46 1080.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1291.45 - 1291.45 1291.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
Masraf Al Rayan GCC 1.478 - 1.478 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۴
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate N 96.7 - 96.7 106.034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Amwal Qatar Gate Q 102.163 - 102.163 109.597 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰