شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:29
369 (12.36%)
تغییر ۳ ماهه
264 (8.55%)
تغییر ۶ ماهه
486 (16.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.478 - 4.478 4.478 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.825 - 12.825 12.825 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.613 - 13.613 13.613 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.54 - 12.54 12.54 0.15 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.16 - 15.16 15.16 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.594 - 95.594 95.594 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.021 - 6.021 6.021 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Fundo de Investimento Alternativo M 6.795 - 6.795 6.795 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰:۰۱
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.558 - 13.558 13.558 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۰۲
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.616 - 7.616 7.616 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۰۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 15.093 - 15.093 15.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 17.396 - 17.396 17.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.945 - 7.945 7.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.753 - 7.753 7.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴