شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:04:15
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,642
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:08
128 (8.45%)
تغییر ۳ ماهه
136 (9.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,642 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
60 (9.88%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
66 (8.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.674 - 1.674 1.674 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
ALFM Dollar Bond Fund 450.92 - 450.92 450.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Equity Fund 347.73 - 347.73 347.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Global Philippine Fund 303.15 - 303.15 303.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 217.12 - 217.12 217.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
EPCIB US Dollar Fund 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۴
Grepalife Dollar Bond 1.696 - 1.696 1.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Dollar Bond Fund 2.216 - 2.216 2.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.916 - 2.916 2.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳