کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0192
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:24:19
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
270 (17.00%)
تغییر ۳ ماهه
221 (13.50%)
تغییر ۶ ماهه
342 (22.56%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

674
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:31:52
9 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
28 (4.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 462.81 - 462.81 462.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.717 - 1.717 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Equity Fund 370.66 - 370.66 370.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.414 - 2.414 2.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Global Philippine Fund 306.25 - 306.25 306.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 239.32 - 239.32 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.176 - 3.176 3.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Rizal Dollar Bond Fund 1.759 - 1.759 1.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳