شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:35:20
0 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,784
قیمت روز
14 (0.79%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
81 (4.34%)
تغییر ۳ ماهه
187 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
270 (17.83%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

675
قیمت روز
3 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:27
3 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
21 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
48 (7.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 466.54 - 466.54 466.54 0.21 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Equity Fund 390.58 - 390.58 390.58 1.07 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Global Philippine Fund 307.59 - 307.59 307.59 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 238.31 - 238.31 238.31 0.69 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.152 - 3.152 3.152 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Rizal Dollar Bond Fund 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳