کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 05:39:47
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,723
قیمت روز
139 (8.78%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
84 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
209 (13.80%)
تغییر ۶ ماهه
123 (7.69%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

690
قیمت روز
3 (0.44%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:07
19 (2.83%)
تغییر ۳ ماهه
50 (7.75%)
تغییر ۶ ماهه
90 (15.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Dollar Bond Fund 458.12 458.04 458.04 458.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Equity Fund 375.6 375.61 375.6 375.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Rizal Dollar Bond Fund 1.733 1.735 1.733 1.735 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Dollar Bond Fund 2.349 2.348 2.348 2.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Philippine Fund 305.34 305.33 305.33 305.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 232.76 232.52 232.52 232.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.081 - 3.081 3.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.716 - 1.715 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳