کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:27:16
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,564
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:00
38 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
50 (3.30%)
تغییر ۶ ماهه
1,564 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:01:48
8 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
54 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALFM Growth Fund 261.29 - 261.29 261.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
EPCIB US Dollar Fund 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 453.85 - 453.85 453.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BPI Global Equity Fund 368.42 - 368.42 368.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Philam Dollar Bond Fund 2.253 - 2.253 2.253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BPI Global Philippine Fund 304.17 - 304.17 304.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 221.49 - 221.49 221.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.445 - 5.445 5.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.965 - 2.965 2.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Rizal Dollar Bond Fund 1.691 - 1.691 1.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
Grepalife Dollar Bond 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱