شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0188
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:21:14
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,514
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
135 (8.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,514 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

645
قیمت روز
4 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
70 (9.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.643 - 1.643 1.643 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
ALFM Growth Fund 253.69 - 253.69 253.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
EPCIB US Dollar Fund 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ALFM Dollar Bond Fund 447.73 - 447.73 447.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
BPI Global Equity Fund 334.09 - 334.09 334.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Philam Dollar Bond Fund 2.156 - 2.156 2.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
BPI Global Philippine Fund 302.14 - 302.14 302.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 210.15 - 210.15 210.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 2.87 - 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.258 - 5.258 5.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.538 - 1.538 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
Grepalife Dollar Bond 1.689 - 1.689 1.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳