شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 04:51:16
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۷
ساعت 14:01:26
1 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,390
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 14:03:15
321 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
626 (12.48%)
تغییر ۶ ماهه
499 (10.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.072 - 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Al Khair GCC 0.961 - 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging GCC 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging Oman 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Real Economy GCC 1.241 - 1.241 1.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
BankMuscat Muscat 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
BankMuscat Oryx 1.833 - 1.833 1.833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۴
BankMuscat Money Market OMR 1.095 - 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۰۴
Fincorp Al Amal 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵
NIFCO AlKawthar 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵
Majan Capital JIA 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.771 - 0.771 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵
Gulf Baader The First Mazoon 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۵