شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.589
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 18:29:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۷
ساعت 14:01:26
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 08:33:12
4 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
315 (6.62%)
تغییر ۶ ماهه
622 (12.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.048 - 1.048 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Al Khair GCC 0.919 - 0.919 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging GCC 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging Oman 0.969 - 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Real Economy GCC 1.158 - 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Muscat 0.74 - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Money Market OMR 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Oryx 1.727 - 1.727 1.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Fincorp Al Amal 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
NIFCO AlKawthar 0.919 - 0.919 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Majan Capital JIA 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Gulf Baader The First Mazoon 1.104 - 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.742 - 0.739 0.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۳