شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5882
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 02:06:14
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:34:54
399 (8.95%)
تغییر ۳ ماهه
335 (7.63%)
تغییر ۶ ماهه
916 (18.43%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.111 - 1.103 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Vision Al Khair GCC 0.975 - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Emerging GCC 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Emerging Oman 0.898 - 0.898 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Vision Real Economy GCC 1.187 - 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
BankMuscat Oryx 1.869 - 1.869 1.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۴
BankMuscat Money Market OMR 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
BankMuscat Muscat 0.691 - 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۰۴
Fincorp Al Amal 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
NIFCO AlKawthar 0.948 - 0.948 0.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Majan Capital JIA 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.732 - 0.732 0.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵
Gulf Baader The First Mazoon 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۵