شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5882
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:21:14
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:01:43
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,503
قیمت روز
44 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
17 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
99 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
538 (10.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging GCC 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Emerging Oman 0.977 - 0.977 0.977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Vision Real Economy GCC 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Oryx 1.765 - 1.745 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۳
BankMuscat Muscat 0.731 - 0.728 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
BankMuscat Money Market OMR 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.726 - 0.72 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۸:۳۲
NIFCO AlKawthar 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۲
Fincorp Al Amal 0.988 - 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۲
Majan Capital JIA 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۲
Gulf Baader The First Mazoon 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۲
United GCC 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳