کالایاب
شاخص یاب
عمان
عمان

OMR/USD

2.5886
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:12:16
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

3,980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:53
256 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
464 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
779 (16.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BankMuscat Oryx 2.024 - 2.024 2.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Vision Al Khair GCC 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vision Emerging GCC 1.135 - 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vision Emerging Oman 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vision Real Economy GCC 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fincorp Al Amal 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
NIFCO AlKawthar 0.969 - 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Majan Capital JIA 1.233 - 1.233 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Gulf Baader The First Mazoon 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.734 - 0.734 0.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BankMuscat Muscat 0.898 - 0.898 0.898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
BankMuscat Money Market OMR 1.114 - 1.114 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۵