شاخص یاب
عمان
عمان
OMR/USD Ask
2.589
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:59:20
3 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:01:25
12 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه
4,583
قیمت روز
10 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 14:04:51
43,442 (90.46%)
تغییر ۳ ماهه
45,652 (90.88%)
تغییر ۶ ماهه
46,600 (91.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 0.974 - 0.974 0.974 0.01 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging GCC 1.072 - 1.072 1.072 0.02 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Real Economy GCC 1.265 - 1.265 1.265 0.01 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
Vision Emerging Oman 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۴
BankMuscat Oryx 1.838 - 1.838 1.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
BankMuscat Muscat 0.77 - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
BankMuscat Money Market OMR 1.091 - 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
United GCC 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fincorp Al Amal 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
NIFCO AlKawthar 0.941 - 0.941 0.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Majan Capital JIA 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.839 - 0.839 0.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Gulf Baader The First Mazoon 1.127 - 1.127 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰