کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.669
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:44:12
0 (0.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

363
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
25 (7.54%)
تغییر ۳ ماهه
45 (14.04%)
تغییر ۶ ماهه
19 (5.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.918 - 1.912 1.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
BT Property Fund 4.919 - 4.919 4.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
BT PS Australasian Diversified Share 2.59 - 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.275 - 3.275 3.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Milford Balanced 2.254 - 2.254 2.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Milford Diversified Income 1.735 - 1.733 1.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Milford Dynamic Fund 1.812 - 1.812 1.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Milford KiwiSaver Balanced 2.3 - 2.295 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.602 - 3.602 3.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.13 - 3.13 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Superplan Conservative Fund 2.815 - 2.815 2.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.033 - 3.033 3.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.106 - 4.106 4.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.837 - 5.837 5.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.542 - 5.45 5.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.511 - 3.511 3.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.079 - 4.079 4.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.872 - 3.854 3.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Balanced 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.869 - 1.869 1.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer MAC Growth 2.221 - 2.221 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nikko AM NZ Bond Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nikko AM Core Equity Fund 2.479 - 2.479 2.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nikko AM Global Bond Fund 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.571 - 1.566 1.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.468 - 1.468 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Pie Australasian Dividend Fund 2.716 - 2.716 2.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.191 - 1.191 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.221 - 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.36 - 2.312 2.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.719 - 1.711 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.928 - 1.928 1.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.24 - 10.114 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.42 - 2.404 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.65 - 9.511 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.603 - 9.603 9.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 9.725 - 9.582 9.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 9.637 - 9.497 9.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.101 - 10.101 9.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.222 - 3.222 3.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.798 - 1.798 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.038 - 4.038 4.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 10.172 - 10.172 10.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.12 - 2.117 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.483 - 3.45 3.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.483 - 1.483 1.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.789 - 1.782 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.41 - 2.406 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
ANZ KiwiSaver Growth 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.968 - 1.968 1.968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.098 - 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Russell Investments Global Shares Fund 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.341 - 2.341 2.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.324 - 1.324 1.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.625 - 1.619 1.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 3.644 - 3.638 3.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.213 - 2.213 2.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.479 - 2.479 2.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.022 - 2.022 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.851 - 1.851 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.729 - 1.729 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.406 - 2.406 2.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.865 - 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.723 - 1.723 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.624 - 1.624 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Russell Investments Global Fixed In 1.159 - 1.159 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.373 - 3.373 3.373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
AMP IL NZ Share Fund (R) 9.166 - 9.166 9.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.479 - 6.479 6.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL International Portfolio (N) 3.31 - 3.31 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL no E Fee International (NN) 2.781 - 2.781 2.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.431 - 3.431 3.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.411 - 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMP ARS-International Shares (Value) 1.417 - 1.417 1.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.674 - 1.674 1.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.696 - 2.696 2.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB Investment Funds Growth Fund 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.752 - 1.752 1.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲