کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6429
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:46:03
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:52
10 (21.74%)
تغییر ۳ ماهه
10 (21.74%)
تغییر ۶ ماهه
13 (30.23%)
نوسان سالیانه

NZX 50

375
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:02:55
9 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
26 (7.40%)
تغییر ۶ ماهه
39 (11.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milford Balanced 2.349 - 2.349 2.349 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ KiwiSaver Growth 2.106 - 2.106 2.106 0.02 0.76% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Milford Diversified Income 1.802 - 1.802 1.802 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.027 - 2.027 2.027 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.869 - 1.869 1.869 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.933 - 1.933 1.933 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
BT Property Fund 5.417 - 5.417 5.417 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Milford Dynamic Fund 1.98 - 1.98 1.98 0.04 1.87% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer MAC Growth 2.259 - 2.259 2.259 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM NZ Bond Fund 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Nikko AM Global Bond Fund 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.259 - 2.259 2.259 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 10.353 - 10.353 10.353 0.06 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.608 - 10.608 10.608 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.104 - 3.104 3.104 0.03 1.10% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.461 - 1.461 1.461 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.914 - 1.914 1.914 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.967 - 9.967 9.967 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.019 - 10.019 10.019 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.436 - 3.436 3.436 0.06 1.72% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.235 - 4.235 4.235 0.02 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.469 - 3.469 3.469 0.06 1.59% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.787 - 1.787 1.787 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.641 - 3.641 3.641 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.468 - 2.468 2.468 0.02 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.203 - 3.203 3.241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 9.863 - 10.014 9.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Global Shares Fund 2.007 - 2.007 2.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.491 - 2.491 2.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.345 - 2.345 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Pie Australasian Dividend Fund 2.819 - 2.819 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.813 - 5.813 5.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.139 - 4.139 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 10.404 - 10.404 10.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.624 - 1.624 1.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.046 - 2.046 2.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.782 - 1.782 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.962 - 1.962 1.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.817 - 1.81 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.647 - 1.647 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Superplan Conservative Fund 2.918 - 2.918 2.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
BT PS Australasian Diversified Share 2.744 - 2.744 2.744 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.614 - 3.614 3.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Nikko AM Core Equity Fund 2.606 - 2.606 2.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.805 - 3.805 3.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.125 - 6.125 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.177 - 4.177 4.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.967 - 3.967 3.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Milford KiwiSaver Balanced 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.913 - 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.238 - 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.447 - 2.447 2.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.434 - 2.434 2.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.835 - 1.835 1.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Balanced 1.999 - 1.999 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.135 - 2.135 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.914 - 1.914 1.914 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.519 - 1.519 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.475 - 3.475 3.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.962 - 1.962 1.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.787 - 1.787 1.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.053 - 10.053 10.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.524 - 10.524 10.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.172 - 2.172 2.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.55 - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Russell Investments Global Fixed In 1.214 - 1.211 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.389 - 1.389 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.632 - 1.632 1.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 3.923 - 3.923 3.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.319 - 2.319 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.576 - 2.576 2.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.519 - 2.519 2.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.954 - 1.949 1.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.848 - 1.848 1.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.777 - 1.777 1.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۰۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.76 - 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.121 - 2.121 2.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.101 - 2.101 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
AMP ARS-International Shares (Value) 1.477 - 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.818 - 1.818 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.841 - 1.841 1.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.914 - 1.914 1.914 0.02 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL NZ Share Fund (R) 10.187 - 10.187 10.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.308 - 4.308 4.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.687 - 6.687 6.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL International Portfolio (N) 3.368 - 3.368 3.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee International (NN) 2.826 - 2.826 2.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP PMF - International Equity Trust 3.567 - 3.567 3.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.457 - 2.457 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.112 - 3.112 3.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲