شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6847
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

46
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:02:09
4 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
4 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
46 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 22:04:24
31 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
7 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
7 (2.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.356 - 9.356 9.356 0.12 1.29% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Nikko AM Core Equity Fund 2.389 - 2.389 2.389 0.02 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 9.887 - 9.887 9.887 0.08 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.251 - 9.251 9.251 0.13 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 9.328 - 9.328 9.328 0.08 0.87% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 9.198 - 9.198 9.198 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.207 - 2.207 2.207 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.263 - 2.263 2.263 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.049 - 3.049 3.049 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Nikko AM NZ Bond Fund 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 9.664 - 9.664 9.664 0.09 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.281 - 2.281 2.281 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Russell Investments Global Shares Fund 1.925 - 1.925 1.925 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 9.783 - 9.783 9.783 0.14 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.322 - 3.322 3.322 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.82 - 1.82 1.82 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Pie Australasian Dividend Fund 2.632 - 2.632 2.632 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.608 - 9.608 9.608 0.11 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.559 - 1.559 1.559 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.523 - 1.523 1.523 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.628 - 1.628 1.628 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.692 - 1.692 1.692 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.728 - 1.728 1.728 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۸
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.932 - 1.932 1.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
BT Property Fund 4.755 - 4.755 4.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 2.433 - 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.263 - 3.263 3.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.348 - 2.348 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.089 - 3.089 3.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Milford Balanced 2.177 - 2.177 2.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver Growth 1.991 - 1.987 1.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver Balanced 1.89 - 1.887 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Milford Diversified Income 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.916 - 1.916 1.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.018 - 2.014 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.771 - 1.771 1.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.813 - 1.812 1.813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.831 - 1.831 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Milford Dynamic Fund 1.745 - 1.745 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer MAC Growth 2.137 - 2.133 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.311 - 1.311 1.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Milford KiwiSaver Balanced 2.22 - 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP NZRT International Shares 1.553 - 1.553 1.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP AIT Global Property - UT54 3.494 - 3.494 3.494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.137 - 2.133 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.192 - 2.192 2.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.854 - 1.851 1.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.008 - 3.008 3.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Superplan Conservative Fund 2.747 - 2.747 2.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.695 - 1.693 1.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 2.931 - 2.931 2.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.81 - 1.807 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
SIL 60s + Sup International Share Fund 3.814 - 3.79 3.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.003 - 1.99 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.006 - 4.006 4.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.584 - 5.584 5.584 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.481 - 1.477 1.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.301 - 5.301 5.301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.77 - 1.768 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.695 - 1.693 1.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.424 - 3.424 3.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 3.919 - 3.919 3.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.783 - 1.781 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.741 - 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.277 - 2.263 2.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Global Bond Fund 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۱
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.183 - 1.183 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۱
Russell Investments Global Fixed In 1.166 - 1.166 1.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۱
AMP IL NZ Share Fund (R) 8.847 - 8.847 8.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.192 - 4.192 4.192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.315 - 6.315 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL International Portfolio (N) 3.185 - 3.185 3.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL no E Fee International (NN) 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.552 - 3.552 3.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP PMF - International Equity Trust 3.27 - 3.27 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.397 - 2.397 2.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 2.946 - 2.946 2.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.381 - 2.381 2.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.842 - 1.842 1.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.642 - 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱:۰۳
AMP ARS-International Shares (Value) 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱:۰۳
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 1.909 - 1.909 1.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.804 - 1.804 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds Growth Fund 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.681 - 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.669 - 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.669 - 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲