شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6855
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:24:12
0 (3.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:27
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

327
قیمت روز
2 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:03:34
18 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
17 (5.05%)
تغییر ۶ ماهه
6 (1.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.772 - 1.772 1.772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BT Property Fund 4.535 - 4.535 4.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BT PS Australasian Diversified Share 2.304 - 2.304 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 2.893 - 2.893 2.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Milford Balanced 2.108 - 2.108 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Milford Diversified Income 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Milford Dynamic Fund 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Milford KiwiSaver Balanced 2.15 - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 2.857 - 2.857 2.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Superplan Conservative Fund 2.666 - 2.666 2.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 2.808 - 2.808 2.808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 3.883 - 3.883 3.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.21 - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 4.943 - 4.943 4.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.322 - 3.322 3.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 3.718 - 3.718 3.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.581 - 3.581 3.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 9.569 - 9.569 9.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.134 - 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.115 - 9.115 9.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 8.972 - 8.972 8.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 8.978 - 8.978 8.978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 8.883 - 8.883 8.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 9.534 - 9.534 9.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 2.893 - 2.893 2.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Global Shares Fund 1.817 - 1.817 1.817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
SIL 60s + Sup International Share Fund 3.528 - 3.528 3.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 9.346 - 9.346 9.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-International Share 1.852 - 1.852 1.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.062 - 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.721 - 1.721 1.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ KiwiSaver Growth 1.869 - 1.869 1.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ KiwiSaver Balanced 1.807 - 1.807 1.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.832 - 1.832 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 1.895 - 1.895 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.702 - 1.702 1.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.074 - 2.074 2.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.485 - 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.75 - 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.767 - 1.767 1.767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer MAC Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.472 - 1.472 1.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.567 - 1.567 1.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Pie Australasian Dividend Fund 2.686 - 2.686 2.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.567 - 1.567 1.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.741 - 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.637 - 1.637 1.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.227 - 9.227 9.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.336 - 1.336 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.731 - 1.731 1.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.616 - 1.616 1.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.191 - 3.191 3.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.637 - 1.637 1.637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.108 - 2.108 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Nikko AM Core Equity Fund 2.222 - 2.222 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM Global Bond Fund 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.477 - 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 3.324 - 3.324 3.324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.127 - 2.127 2.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.223 - 2.223 2.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.291 - 1.291 1.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.336 - 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.807 - 1.807 1.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Nikko AM NZ Bond Fund 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Russell Investments Global Fixed In 1.142 - 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.132 - 3.132 3.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.797 - 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
AMP IL NZ Share Fund (R) 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.159 - 4.159 4.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.093 - 6.093 6.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL International Portfolio (N) 3.023 - 3.023 3.023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL no E Fee International (NN) 2.545 - 2.545 2.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 2.845 - 2.845 2.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 1.885 - 1.885 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.846 - 1.846 1.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.778 - 1.778 1.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.642 - 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.644 - 1.644 1.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.697 - 1.697 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.602 - 2.602 2.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۳
AMP ARS-International Shares (Value) 1.416 - 1.416 1.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۳
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۷:۰۳
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲