شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0709
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:51:16
0 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
38 (9.43%)
تغییر ۳ ماهه
38 (9.43%)
تغییر ۶ ماهه
441 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,366
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:39
125 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
78 (6.04%)
تغییر ۶ ماهه
169 (14.15%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Value Fund D 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Active Fund C 11.223 - 11.223 11.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.361 - 4.361 4.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.384 - 4.384 4.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia General Equity Fund C 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia General Equity Fund D 8.994 - 8.994 8.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.202 - 4.202 4.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.205 - 4.205 4.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Global Fund 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.517 - 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.215 - 11.215 11.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund B 11.221 - 11.221 11.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Global Trust B 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.344 - 4.344 4.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund A 12.657 - 12.657 12.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund B 12.711 - 12.711 12.711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D 12.782 - 12.782 12.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.349 - 4.349 4.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D2 12.796 - 12.796 12.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.308 - 1.308 1.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.31 - 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.311 - 1.311 1.311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.968 - 9.968 9.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.971 - 9.971 9.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund A 8.985 - 8.985 8.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.2 - 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.204 - 4.204 4.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1812.843 - 1812.843 1812.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Capricorn International Fund C 2.784 - 2.784 2.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶