شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaco Court Terme Euro 5114.69 - 5114.69 5114.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
Monaction Emerging Markets 1512.12 - 1512.12 1512.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Monaction Europe 1519.68 - 1519.68 1519.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Monaco Convertible Bond Europe 1165.2 - 1165.2 1165.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱