شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:26:12
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,091
قیمت روز
6 (0.55%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
119 (12.24%)
تغییر ۳ ماهه
113 (11.55%)
تغییر ۶ ماهه
1,091 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,200
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:10:28
40 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
43 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
82 (3.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI India Fund 1986 Shares 29.11 - 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
UTI India Pharma Fund A Acc 36.56 - 36.56 36.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Life Fund Retail 1.619 - 1.619 1.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Life Fund Institutional B 1.635 - 1.635 1.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.595 - 2.595 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.627 - 2.627 2.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
GinsGlobal US Property Index Fund i 37.337 - 37.337 37.337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.607 - 2.607 2.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
SBI Resurgent India Opps 3.55 - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Birla Sun Life India Advantage 304.01 - 304.01 304.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Reliance Emergent India Fund Class 11.745 - 11.745 11.745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 568.936 - 568.936 568.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
IPRO African Market Leaders Fund C2 137.8 - 137.8 137.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Kotak India Equity Fund 1 4.43 - 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
Kotak India Equity Fund 2 4.74 - 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 117.74 - 117.74 117.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
JPMorgan India Smaller Companies ac 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
JPMorgan India (acc) - USD 243.27 - 243.27 243.27 1.92 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
India Value Investments Ltd £ 8.65 - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.515 - 13.515 13.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 14.671 - 14.671 14.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰