کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0268
قیمت روز
0 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:55:06
0 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,296
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
222 (20.67%)
تغییر ۳ ماهه
216 (20.00%)
تغییر ۶ ماهه
320 (32.79%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,173
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:32:31
19 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
30 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
72 (3.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 15.057 - 15.057 15.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan India (acc) - USD 251.22 - 251.22 258.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
SBI Resurgent India Opps 3.86 - 3.86 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 99.06 - 99.06 99.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
GinsGlobal Global Equity Index Fund 13.753 - 13.753 13.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
GinsGlobal US Property Index Fund i 38.612 - 38.612 38.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
IPRO African Market Leaders Fund C2 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 574.69 - 574.69 574.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Kotak India Equity Fund 1 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Kotak India Equity Fund 2 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
India Value Investments Ltd £ 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
Life Fund Retail 1.711 - 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Life Fund Institutional B 1.736 - 1.736 1.736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Birla Sun Life India Advantage 316.54 - 316.54 316.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.739 - 2.739 2.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.776 - 2.776 2.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.919 - 2.919 2.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Reliance Emergent India Fund Class 12.756 - 12.756 12.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.772 - 2.772 2.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan India Smaller Companies ac 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
UTI India Fund 1986 Shares 33.11 - 33.11 33.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
UTI India Pharma Fund A Acc 37.17 - 37.17 37.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰