کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.027
قیمت روز
0 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:01:24
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
8 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
107 (11.01%)
تغییر ۶ ماهه
14 (1.31%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,110
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:47:59
78 (3.56%)
تغییر ۳ ماهه
115 (5.16%)
تغییر ۶ ماهه
125 (5.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 1.836 - 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
SBI Resurgent India Opps 4.24 - 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Life Fund Institutional B 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Birla Sun Life India Advantage 349.61 - 349.61 349.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
India Value Investments Ltd £ 8.89 - 8.89 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 641.838 - 641.838 641.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.999 - 2.999 2.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.149 - 3.149 3.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Reliance Emergent India Fund Class 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
GinsGlobal Global Equity Index Fund 14.081 - 14.081 14.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 15.321 - 15.321 15.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
GinsGlobal US Property Index Fund i 38.868 - 38.868 38.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.989 - 2.989 2.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
IPRO African Market Leaders Fund C2 129.58 - 129.58 129.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Kotak India Equity Fund 1 5.04 - 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Kotak India Equity Fund 2 5.39 - 5.39 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
JPMorgan India (acc) - USD 280 - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 110.05 - 110.05 110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۹
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.96 - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
UTI India Fund 1986 Shares 31.8 - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
UTI India Pharma Fund A Acc 39.77 - 39.77 39.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰