کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0279
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,053
قیمت روز
2 (0.19%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
9 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
81 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,053 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,154
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:31:25
72 (3.25%)
تغییر ۳ ماهه
79 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
123 (5.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 649.411 - 649.411 649.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
GinsGlobal Global Equity Index Fund 14.183 - 14.183 14.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 15.343 - 15.343 15.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
GinsGlobal US Property Index Fund i 36.972 - 36.972 36.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
IPRO African Market Leaders Fund C2 135.47 - 135.47 135.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 115.29 - 115.29 115.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Kotak India Equity Fund 1 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Kotak India Equity Fund 2 5.36 - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Life Fund Retail 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Life Fund Institutional B 1.843 - 1.843 1.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
UTI India Fund 1986 Shares 32.37 - 32.19 32.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
UTI India Pharma Fund A Acc 40.02 - 40.02 40.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.973 - 2.973 2.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.994 - 2.994 2.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Birla Sun Life India Advantage 348.84 - 348.84 348.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
India Value Investments Ltd £ 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Reliance Emergent India Fund Class 13.741 - 13.741 13.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.95 - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
JPMorgan India (acc) - USD 276.94 - 276.94 276.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SBI Resurgent India Opps 4.07 - 4.07 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰