شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:26:09
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

972
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
93 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
972 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:35:41
15 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
15 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
65 (3.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India Value Investments Ltd £ 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۰۴
Life Fund Retail 1.731 - 1.731 1.731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Life Fund Institutional B 1.744 - 1.744 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UTI India Fund 1986 Shares 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UTI India Pharma Fund A Acc 37.86 - 37.86 37.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.737 - 2.737 2.737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail B 2.77 - 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Indian Entrepreneur Fund Retail C 2.894 - 2.894 2.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Reliance Emergent India Fund Class 12.254 - 12.254 12.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal Global Equity Index Fund 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 13.955 - 13.955 13.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
GinsGlobal US Property Index Fund i 35.298 - 35.298 35.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 2.743 - 2.743 2.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SBI Resurgent India Opps 3.6 - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Birla Sun Life India Advantage 317.51 - 317.51 317.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 594.299 - 594.299 594.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
IPRO African Market Leaders Fund C2 128.57 - 128.57 128.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Kotak India Equity Fund 1 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Kotak India Equity Fund 2 4.92 - 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 109.91 - 109.91 109.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
JPMorgan India Smaller Companies ac 20.72 - 20.72 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan India (acc) - USD 257.8 - 257.8 257.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰