شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موریس
موریس

MUR/USD

0.0267
قیمت روز
0 (2.25%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:41:04
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,275
قیمت روز
5 (0.39%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
6 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
205 (19.16%)
تغییر ۶ ماهه
303 (31.17%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,134
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
37 (1.71%)
تغییر ۳ ماهه
18 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
101 (4.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan India Smaller Companies ac 21.68 - 21.68 21.68 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
JPMorgan India (acc) - USD 265.57 - 265.57 265.57 0.90 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
IPRO African Market Leaders Fund C2 158.93 - 158.93 158.93 38.43 31.89% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
IPRO African Market Leaders Fund - Class R1 137.28 - 137.28 137.28 35.41 34.76% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Life Fund Retail 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
SBI Resurgent India Opps 4.24 - 4.02 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Life Fund Institutional B 1.922 - 1.922 1.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UTI India Fund 1986 Shares 32.52 - 32.52 32.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UTI India Pharma Fund A Acc 38 - 38 40.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Indian Entrepreneur Fund Retail A 2.987 - 2.987 2.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Indian Entrepreneur Fund Retail B 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Indian Entrepreneur Fund Retail C 3.195 - 3.195 3.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Indian Entrepreneur Fund InstitutiB 3.036 - 3.036 3.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
Birla Sun Life India Advantage 341.35 - 341.35 341.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 624.487 - 624.487 624.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Reliance Emergent India Fund Class 13.405 - 13.405 13.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
GinsGlobal Global Equity Index Fund 15.104 - 15.104 15.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
GinsGlobal US Equity Index Fund Ins 16.559 - 16.559 16.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
GinsGlobal US Property Index Fund i 40.563 - 40.563 40.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Kotak India Equity Fund 1 4.96 - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Kotak India Equity Fund 2 5.3 - 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
India Value Investments Ltd £ 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Tata Indian Infrastructure Fund 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
I Merge 7.217 - 7.217 7.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Indian Entrepreneur Fund InstitutiA 2.608 - 2.608 2.608 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Life Fund Institutional A 3.030 - 3.030 3.030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰