شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 184.626 193.894 184.626 193.894 9.35 5.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۳۱
APS Income Fund Distribution 128.595 133.183 128.595 133.183 4.64 3.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۳۱
Hermes Linder Fund A 5471.912 - 5471.912 5471.912 108.60 2.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Hermes Linder Fund B 1963.169 - 1963.169 1963.169 49.27 2.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۰۱
APS Regular Income Ethical Class A 1.464 - 1.464 1.464 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
APS Regular Income Ethical Class B 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
APS Regular Income Ethical Class C 1.459 - 1.459 1.459 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
APS Regular Income Ethical Class D 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
SphereInvest Global Credit Strategc 146.49 - 146.49 146.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SphereInvest Global Credit Strategi 162.931 - 162.931 162.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 122.48 - 122.48 122.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱:۰۲