کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5454.012 - 5454.012 5454.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Hermes Linder Fund B 1957.444 - 1957.444 1957.444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
APS Income Fund Accumulation 183.491 - 183.491 183.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
APS Income Fund Distribution 127.805 - 127.805 127.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
APS Regular Income Ethical Class B 1.136 - 1.136 1.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
APS Regular Income Ethical Class C 1.394 - 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
APS Regular Income Ethical Class D 1.134 - 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 112.31 - 112.31 112.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
SphereInvest Global Credit Strategc 143.431 - 143.431 143.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱
SphereInvest Global Credit Strategi 159.079 - 159.079 159.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۰۱