کالایاب
شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5366.397 - 5366.397 5366.397 7.54 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Hermes Linder Fund B 1922.568 - 1922.568 1922.568 2.81 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
APS Income Fund Accumulation 188.933 - 188.933 188.933 0.23 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
APS Income Fund Distribution 131.595 - 131.595 131.595 0.16 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
SphereInvest Global Credit Strategc 145.49 - 145.49 145.49 1.09 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
SphereInvest Global Credit Strategi 161.524 - 161.524 161.524 1.22 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
APS Regular Income Ethical Class A 1.425 - 1.425 1.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.42 - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.155 - 1.155 1.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۳:۰۳
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 115.44 - 115.44 115.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶