شاخص یاب
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5098.452 - 5098.452 5098.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Linder Fund B 1832.588 - 1832.588 1832.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
APS Income Fund Accumulation 181.117 - 181.117 181.117 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
APS Income Fund Distribution 126.152 - 126.152 126.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
APS Regular Income Ethical Class A 1.365 - 1.324 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
APS Regular Income Ethical Class B 1.11 - 1.087 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
APS Regular Income Ethical Class D 1.086 - 1.047 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
APS Regular Income Ethical Class C 1.321 - 1.321 1.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
SphereInvest Global Credit Strategc 140.446 - 140.446 140.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategi 155.668 - 155.668 155.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵