کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2395
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:15:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

150
قیمت روز
1 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:03:14
23 (18.11%)
تغییر ۳ ماهه
22 (17.19%)
تغییر ۶ ماهه
35 (30.43%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,599
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:02:55
6 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
94 (5.52%)
تغییر ۶ ماهه
184 (10.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMB Income Trust 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.291 1.318 1.291 1.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
Eastspring Investments Growth Fund 0.608 0.606 0.606 0.608 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۳۱
Public Islamic Equity Fund 0.318 - 0.318 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
KAF Money Market Fund 145.609 - 145.531 145.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Public Far-East Select 0.286 - 0.285 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۳۳
Public Ittikal Sequel Fund 0.298 - 0.298 0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
PB Islamic Equity Fund 0.251 - 0.25 0.251 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.637 - 0.637 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Hong Leong Dividend Fund 0.545 - 0.544 0.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Public China Select Fund 0.292 - 0.292 0.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Kenanga Malaysian Inc 0.772 - 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.859 - 0.859 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AIA PAM-Growth Fund 1.16 - 1.16 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
RHB Islamic Bond Fund 1.419 - 1.414 1.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.653 - 0.653 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Public Equity Fund 0.237 - 0.237 0.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
PB Islamic Bond Fund 1.169 - 1.155 1.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.254 - 0.254 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Manulife Investment Pacific Fund 0.28 - 0.28 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
AmDynamic Bond 0.697 - 0.692 0.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
Singular Value Fund 2.569 - 2.569 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Public Sector Select 0.257 - 0.257 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Libra AsnitaBond Fund 0.657 - 0.656 0.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
RHB Smart Balanced Fund 0.831 - 0.83 0.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
PMB Shariah Premier Fund 0.328 - 0.328 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.137 - 1.137 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Public Tactical Allocation Fund 0.333 - 0.333 0.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.645 - 0.643 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Areca EquityTRUST Fund 0.534 - 0.534 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
PB Fixed Income Fund 1.09 - 1.086 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Public SmallCap Fund 0.767 - 0.767 0.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Libra MoneyExtra Fund 0.565 - 0.564 0.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
PB Aiman Sukuk Fund 1.138 1.131 1.131 1.138 0.01 1.16% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Public Islamic Bond Fund 1.042 - 1.038 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Kenanga Growth 1.1 - 1.099 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Bond Fund 0.956 - 0.956 0.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Ittikal Fund 0.794 - 0.794 0.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
RHB OSK Asian Income Fund 0.645 - 0.645 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.35 - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
PB Growth Fund 0.689 - 0.689 0.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
PB ASEAN Dividend 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
RHB Smart Income Fund 0.541 - 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public China Ittikal Fund 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.665 0.664 0.664 0.665 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Industry Growth Fund 0.471 - 0.471 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
PB China Pacific Equity Fund 0.304 - 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Far-East Balanced Fund 0.286 - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Far-East Dividend Fund 0.287 - 0.287 0.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.7 - 0.696 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.629 - 0.629 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.277 - 0.277 0.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Islamic Opportunities Fund 0.368 - 0.368 0.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.661 - 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.951 - 0.951 0.951 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.626 - 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.36 - 0.36 0.36 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.771 - 0.771 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.512 - 0.512 0.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.752 - 0.752 0.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Affin Hwang Select Income Fund 0.731 - 0.731 0.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Dana Makmur Pheim 1.052 - 1.052 1.052 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.64 - 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.221 - 1.221 1.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.687 - 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.754 - 0.754 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.349 - 0.349 0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
CIMB Islamic DALI Eq 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
AIA PAM-Moderate Fund 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
CIMB Islamic Balanced 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
PMB Shariah Growth Fund 1.115 - 1.115 1.115 0.01 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
PMB Shariah Aggressive Fund 0.482 - 0.482 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
TA South East Asia Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.922 - 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
KAF Bond Fund 202.759 - 202.759 202.759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
PB Asia Equity 0.256 - 0.256 0.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
AmChina A-Shares 2.678 - 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Public Global Select Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
PB China ASEAN Equity Fund 0.343 - 0.343 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Hong Leong Penny Stock Fund 0.093 - 0.093 0.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Investment Progress Fund 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.338 - 0.338 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.535 - 0.535 0.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
AMB Dividend Trust 0.198 - 0.198 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Public Growth 0.433 - 0.433 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB-OSK Bond Fund 0.972 - 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۳
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.791 - 0.783 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Libra Dana Safa Fund 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Pacific Cash Fund 0.524 - 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۳
Libra Liquidity Fund 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۰۲
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RHB-OSK Income Fund 2 1.376 - 1.372 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB iCash Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
United Cash Fund 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰