شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.53 - 11.53 11.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Prudentis Global Value 246.452 - 246.452 246.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
CBL Eastern European Bond R Acc USD 24.66 - 24.66 24.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷