کالایاب
شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 204.396 - 204.396 217.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
ABLV European Corporate EUR Bond 11.732 - 11.732 11.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.01 - 26.01 26.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳