کالایاب
شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prudentis Global Value 241.812 - 241.812 241.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ABLV European Corporate EUR Bond 11.809 - 11.809 11.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
CBL Eastern European Bond R Acc USD 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲