کالایاب
شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

LTL/USD

0.3409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:48:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.728 - 11.681 11.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Prudentis Global Value 225.41 - 224.863 225.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
CBL Eastern European Bond R Acc USD 25.7 - 25.61 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱