شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,896.67%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,471.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,488
قیمت روز
7 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
349 (11.12%)
تغییر ۳ ماهه
349 (11.12%)
تغییر ۶ ماهه
3,488 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:35:08
2 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
11 (7.06%)
تغییر ۶ ماهه
30 (16.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8567 - 8567 8567 76.00 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Nikko Index Fund 225 5895 - 5895 5895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11707 - 11707 11707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity US High Yield Fund 3311 - 3311 3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24072 - 24072 24072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8875 - 8875 8875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3632 - 3632 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9692 - 9692 9692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10869 - 10869 10869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 35044 - 35044 35044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3587 - 3587 3587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4818 - 4818 4818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5312 - 5312 5312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2976 - 2976 2976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19769 - 19769 19769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 25476 - 25476 25476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7445 - 7445 7445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7780 - 7780 7780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11417 - 11417 11417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 8628 - 8628 8628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM 225 Open 18525 - 18525 18525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko Japan Open 12675 - 12675 12675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J-REIT Fund 7821 - 7821 7821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Global Fund 23315 - 23315 23315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MYAM New Growth Fund 29484 - 29484 29484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Japan Excellent 14699 - 14699 14699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB/SMBC US Stock 23042 - 23042 23042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura J-REIT Fund DC 31308 - 31308 31308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Senior Life Open 8771 - 8771 8771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 30 DC 17916 - 17916 17916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 50 DC 20543 - 20543 20543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura My Balance 70 DC 22932 - 22932 22932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9273 - 9273 9273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 25 16411 - 16411 16411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 50 19087 - 19087 19087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC My Selection 75 21591 - 21591 21591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Index 225 Open 13725 - 13725 13725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay/Putnam Income Open 7019 - 7019 7019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Japan Stock Index 24023 - 24023 24023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Japan Bond Index Fund 13101 - 13101 13101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Dow Jones Index Fund 42282 - 42282 42282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Foreign Bond Index 18133 - 18133 18133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity J-REIT Active Fund 9870 - 9870 9870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 23854 - 23854 23854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1981 - 1981 1981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa DC Foreign Equity Index 34400 - 34400 34400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 17974 - 17974 17974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
GS Monthly Dividend Bond Fund 7452 - 7452 7452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10456 - 10456 10456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 38647 - 38647 38647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19560 - 19560 19560 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Saison Asset Builder Expert Fund 20818 - 20818 20818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12751 - 12751 12751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12853 - 12853 12853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12658 - 12658 12658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 38817 - 38817 38817 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne MHAM New Growth Equity Open 20034 - 20034 20034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 17824 - 17824 17824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 23498 - 23498 23498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16051 - 16051 16051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5809 - 5809 5809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 19941 - 19941 19941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17203 - 17203 17203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 17338 - 17338 17338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11280 - 11280 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7786 - 7786 7786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 27708 - 27708 27708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 11729 - 11729 11729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 33078 - 33078 33078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Asia Series Nomura India Focus 19460 - 19460 19460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5234 - 5234 5234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 14460 - 14460 14460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13186 - 13186 13186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 18404 - 18404 18404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7848 - 7848 7848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6098 - 6098 6098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 20635 - 20635 20635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 25144 - 25144 25144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 20597 - 20597 20597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15295 - 15295 15295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 24395 - 24395 24395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 9012 - 9012 9012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 15783 - 15783 15783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 31964 - 31964 31964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 16802 - 16802 16802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3085 - 3085 3085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8076 - 8076 8076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12843 - 12843 12843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12591 - 12591 12591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 24764 - 24764 24764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5996 - 5996 5996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 16078 - 16078 16078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12711 - 12711 12711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9526 - 9526 9526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 11573 - 11573 11573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 16168 - 16168 16168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 22059 - 22059 22059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15318 - 15318 15318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6638 - 6638 6638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 34389 - 34389 34389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3130 - 3130 3130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
SMTAM DC My Selection S50 13997 - 13997 13997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰