کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,574.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,388
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
49 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
3,388 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
10 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6157 - 6157 6157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11715 - 11715 11715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity US High Yield Fund 3391 - 3391 3391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay Nikkei 225 Index Fund 25152 - 25152 25152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9058 - 9058 9058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3634 - 3634 3634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9244 - 9244 9244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10968 - 10968 10968 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 37149 - 37149 37149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3573 - 3573 3573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4910 - 4910 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5135 - 5135 5135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3124 - 3124 3124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2985 - 2985 2985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 26998 - 26998 26998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7727 - 7727 7727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7845 - 7845 7845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11327 - 11327 11327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 9653 - 9653 9653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM 225 Open 19356 - 19356 19356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Japan Open 13022 - 13022 13022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J-REIT Fund 7869 - 7869 7869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Global Fund 24610 - 24610 24610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MYAM New Growth Fund 30881 - 30881 30881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Japan Excellent 14811 - 14811 14811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB/SMBC US Stock 23972 - 23972 23972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura J-REIT Fund DC 32116 - 32116 32116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Senior Life Open 8698 - 8698 8698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura My Balance 30 DC 18126 - 18126 18126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura My Balance 70 DC 23474 - 23474 23474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9378 - 9378 9378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 25 16546 - 16546 16546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 50 19384 - 19384 19384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 75 22104 - 22104 22104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14335 - 14335 14335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay/Putnam Income Open 7170 - 7170 7170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Japan Stock Index 24394 - 24394 24394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Japan Bond Index Fund 13103 - 13103 13103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Dow Jones Index Fund 43987 - 43987 43987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Foreign Bond Index 18478 - 18478 18478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity J-REIT Active Fund 9848 - 9848 9848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1900 - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Foreign Equity Index 36460 - 36460 36460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 18371 - 18371 18371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
GS Monthly Dividend Bond Fund 7593 - 7593 7593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10433 - 10433 10433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 41133 - 41133 41133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19927 - 19927 19927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Saison Asset Builder Expert Fund 21844 - 21844 21844 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12752 - 12752 12752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12854 - 12854 12854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12658 - 12658 12658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 39752 - 39752 39752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne MHAM New Growth Equity Open 20486 - 20486 20486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 18167 - 18167 18167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 24053 - 24053 24053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16185 - 16185 16185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5881 - 5881 5881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 20250 - 20250 20250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM SMT Global Equity Index Open 18226 - 18226 18226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 17909 - 17909 17909 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11388 - 11388 11388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7915 - 7915 7915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 29375 - 29375 29375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12803 - 12803 12803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 35069 - 35069 35069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Asia Series Nomura India Focus 21485 - 21485 21485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5362 - 5362 5362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 16017 - 16017 16017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13187 - 13187 13187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 18691 - 18691 18691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6133 - 6133 6133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 21871 - 21871 21871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM DC Domestic Equity Index Fund 12457 - 12442 12457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 25532 - 25532 25532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 20916 - 20916 20916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15471 - 15471 15471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 24775 - 24775 24775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 16180 - 16180 16180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 33881 - 33881 33881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 17805 - 17805 17805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3146 - 3146 3146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8186 - 8186 8186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8736 - 8736 8736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12840 - 12840 12840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12937 - 12937 12937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 26193 - 26193 26193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5784 - 5784 5784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 17037 - 17037 17037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 13013 - 13013 13013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9993 - 9993 9993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 12268 - 12268 12268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 16416 - 16416 16416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 22713 - 22713 22713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 16239 - 16239 16239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6749 - 6749 6749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 35505 - 35505 35505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 20090 - 20090 20090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura My Balance 50 DC 20920 - 20920 20920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7947 - 7947 7947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 9145 - 9145 9145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 24384 - 24384 24384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
SMTAM DC My Selection S50 13997 - 13997 13997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰