کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,786.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
102 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
185 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.36%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

147
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:03
7 (4.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (8.16%)
تغییر ۶ ماهه
28 (15.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 9401 - 9401 9401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3020 - 3020 3020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6425 - 6425 6425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nikko Index Fund 225 5824 - 5824 5880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11907 - 11867 11907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity US High Yield Fund 3220 - 3215 3220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay Nikkei 225 Index Fund 24097 - 24097 24330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8902 - 8902 8924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3662 - 3662 3662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9459 - 9459 9471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 11183 - 11164 11183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 36222 - 36033 36222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3504 - 3504 3505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4724 - 4716 4724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5132 - 5132 5150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3121 - 3121 3124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2978 - 2978 2981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19848 - 19848 19900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 26331 - 26193 26331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7506 - 7486 7506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7956 - 7956 7995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11394 - 11394 11423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 9107 - 9026 9107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM 225 Open 18527 - 18527 18706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Japan Open 12471 - 12471 12612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J-REIT Fund 8070 - 8070 8115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Global Fund 24157 - 24008 24157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MYAM New Growth Fund 30038 - 30038 30297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Japan Excellent 13860 - 13860 13991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB/SMBC US Stock 23633 - 23436 23633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura J-REIT Fund DC 33403 - 33403 33587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Senior Life Open 8158 - 8158 8216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura My Balance 30 DC 18061 - 18061 18096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura My Balance 50 DC 20660 - 20660 20704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura My Balance 70 DC 22926 - 22926 22994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9659 - 9659 9711 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 25 16511 - 16511 16549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 50 19113 - 19113 19167 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection 75 21515 - 21515 21588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Index 225 Open 13723 - 13723 13855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay/Putnam Income Open 7058 - 7058 7069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC My Selection S50 14377 - 14377 14418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Japan Stock Index 23324 - 23324 23535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Japan Bond Index Fund 13310 - 13310 13328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Dow Jones Index Fund 42626 - 42383 42626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Foreign Bond Index 18350 - 18343 18350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity J-REIT Active Fund 9987 - 10049 9987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1895 - 1895 1901 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa DC Foreign Equity Index 35541 - 35355 35541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 19098 - 19098 19203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
GS Monthly Dividend Bond Fund 7480 - 7472 7480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10631 - 10631 10644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 39803 - 39551 39803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19789 - 19786 19789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Saison Asset Builder Expert Fund 21187 - 21128 21187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12956 - 12956 12972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 13058 - 13058 13076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12858 - 12858 12875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 40011 - 40000 40011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne MHAM New Growth Equity Open 19529 - 19529 19737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 18039 - 18031 18039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 23438 - 23438 23519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16202 - 16202 16235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5748 - 5737 5748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 19365 - 19365 19540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17767 - 17674 17767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 18153 - 18153 18184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 11808 - 11781 11808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ Japan Bond Index Fund DC 11358 - 11358 11373 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7758 - 7758 7766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 28649 - 28498 28649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12527 - 12395 12527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 34198 - 34018 34198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Asia Series Nomura India Focus 20599 - 20371 20599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5160 - 5160 5166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 15236 - 15125 15236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13397 - 13397 13414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 17864 - 17864 18026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7769 - 7769 7796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6169 - 6147 6169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 21330 - 21219 21330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM DC Domestic Equity Index Fund 11913 - 11913 12021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 24414 - 24414 24636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 20000 - 20000 20181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15419 - 15419 15450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 23691 - 23691 23905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 16684 - 16684 16766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 33039 - 32865 33039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 17362 - 17271 17362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8094 - 8081 8094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8677 - 8677 8691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 13044 - 13044 13061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12628 - 12628 12649 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 25637 - 25484 25637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5768 - 5768 5788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 16616 - 16528 16616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12973 - 12973 13007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9620 - 9581 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 11967 - 11904 11967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 17467 - 17364 17467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 23213 - 23127 23213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15835 - 15753 15835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 34024 - 34024 34473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 23721 - 23721 23805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰