شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:19
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
125 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
3,139 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:18
6 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6192 - 6192 6192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US High Yield Fund 3472 - 3472 3472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Nikkei 225 Index Fund 25269 - 25269 25269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 8904 - 8904 8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3501 - 3501 3501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 9944 - 9944 9944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10754 - 10754 10754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 34974 - 34974 34974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3556 - 3556 3556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 5011 - 5011 5011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 5338 - 5338 5338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3074 - 3074 3074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2897 - 2897 2897 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 19838 - 19838 19838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 25429 - 25429 25429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7171 - 7171 7171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7540 - 7540 7540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11343 - 11343 11343 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM 225 Open 19464 - 19464 19464 107.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Japan Open 13600 - 13600 13600 103.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM J-REIT Fund 7598 - 7598 7598 39.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Global Fund 23236 - 23236 23236 305.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MYAM New Growth Fund 33367 - 33367 33367 87.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Japan Excellent 17033 - 17033 17033 47.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB/SMBC US Stock 23036 - 23036 23036 119.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Senior Life Open 9610 - 9610 9610 79.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 30 DC 17805 - 17805 17805 66.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 50 DC 20582 - 20582 20582 116.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura My Balance 70 DC 23274 - 23274 23274 176.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Mizuho J-REIT Fund 8878 - 8878 8878 50.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 25 16282 - 16282 16282 42.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 50 19165 - 19165 19165 95.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC My Selection 75 21966 - 21966 21966 167.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14577 - 14577 14577 80.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay/Putnam Income Open 6990 - 6990 6990 24.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Japan Stock Index 25238 - 25238 25238 177.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Japan Bond Index Fund 12820 - 12820 12820 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Foreign Bond Index 17889 - 17889 17889 110.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity J-REIT Active Fund 9806 - 9806 9806 49.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 2008 - 2008 2008 31.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa DC Foreign Equity Index 34321 - 34321 34321 540.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 16909 - 16909 16909 92.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
GS Monthly Dividend Bond Fund 7435 - 7435 7435 39.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10250 - 10250 10250 3.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 37262 - 37262 37262 791.00 2.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 19301 - 19301 19301 109.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Frontier World Income Fund 3091 - 3091 3091 18.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Saison Asset Builder Expert Fund 20947 - 20947 20947 131.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12474 - 12474 12474 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12575 - 12575 12575 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12386 - 12386 12386 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 36324 - 36324 36324 135.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne MHAM New Growth Equity Open 21901 - 21901 21901 96.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 23918 - 23918 23918 180.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 15909 - 15909 15909 39.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5759 - 5759 5759 31.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 20938 - 20938 20938 145.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17185 - 17185 17185 270.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 16097 - 16097 16097 50.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 10973 - 10973 10973 11.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7854 - 7854 7854 20.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 27649 - 27649 27649 436.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 12070 - 12070 12070 299.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 33013 - 33013 33013 518.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Asia Series Nomura India Focus 18972 - 18972 18972 1.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 14798 - 14798 14798 408.00 2.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4666 - 4666 4666 77.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 12902 - 12902 12902 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 19327 - 19327 19327 134.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Profit Return Growth Equity Open 18103 - 18103 18103 114.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 13266 - 13266 13266 90.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7990 - 7990 7990 47.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6167 - 6167 6167 7.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 26410 - 26410 26410 182.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 21631 - 21631 21631 150.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15179 - 15179 15179 52.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 25617 - 25617 25617 178.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 8482 - 8482 8482 39.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 31912 - 31912 31912 504.00 1.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 16942 - 16942 16942 265.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3077 - 3077 3077 27.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8050 - 8050 8050 48.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8448 - 8448 8448 51.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12568 - 12568 12568 2.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12734 - 12734 12734 113.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 6016 - 6016 6016 109.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 16048 - 16048 16048 252.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 12581 - 12581 12581 4.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9782 - 9782 9782 182.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 15282 - 15282 15282 240.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6640 - 6640 6640 5.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 34785 - 34785 34785 257.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 8359 - 8359 8359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 5272 - 5272 5272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Nikko Growing Venture Fund 47541 - 47541 47541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8192 - 8192 8192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰