شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1278
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 07:09:11
0 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

273
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
6 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
36 (15.19%)
تغییر ۶ ماهه
51 (22.97%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

11,827
قیمت روز
197 (1.66%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:01:53
218 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
184 (1.53%)
تغییر ۶ ماهه
477 (4.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PineBridge US Equity Fund 33.22 - 33.22 33.22 0.12 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
PineBridge Europe Equity Fund 25.01 - 25.01 25.01 0.11 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 141.15 - 141.15 141.15 0.45 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income A Inc 104.489 - 104.489 104.489 0.28 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income C Inc 111.044 - 111.044 111.044 0.29 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund HA 160.567 - 160.567 160.567 0.42 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund HC 170.582 - 170.582 170.582 0.45 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 12.87 12.95 12.87 12.95 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.396 - 10.396 10.396 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.975 - 15.975 15.975 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 15.178 - 15.178 15.178 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
ZEAL Voyage China Fund 1.586 - 1.586 1.586 0.02 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
BOC-P Global Bond Provident 23.388 - 23.388 23.388 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.3 - 11.3 11.3 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.33 - 15.33 15.33 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.26 - 11.26 11.26 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 38705 - 38705 38705 180.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Templeton Global Total Return Funah 8.28 - 8.28 8.28 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Templeton Global Total Return Funda 14.2 - 14.2 14.2 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.27 - 14.27 14.27 0.09 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.43 - 12.43 12.43 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 88.41 - 88.41 88.41 0.56 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 691.972 - 691.972 691.972 4.49 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 65.36 - 65.36 65.36 0.06 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.45 - 10.45 10.45 0.06 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.63 - 9.63 9.63 0.07 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 16.16 - 16.16 16.16 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 93.22 - 93.22 93.22 0.34 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 123.82 - 123.82 123.82 0.43 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 237.86 - 237.86 237.86 0.78 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 163.74 - 163.74 163.74 0.52 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 38.84 - 38.84 38.84 0.24 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 30.157 - 30.157 30.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 32.692 - 32.692 32.692 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.316 - 10.316 10.316 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.78 - 11.78 11.78 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 19.06 - 19.06 19.06 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Allianz Income and Growth AM HKD 8.91 - 8.91 8.91 0.49 5.82% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
PIMegatrend Selection P HKD 2322.16 - 2322.16 2322.16 0.98 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.147 - 9.147 9.147 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.795 - 9.795 9.795 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.41 - 9.41 9.41 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.755 - 9.755 9.755 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 300.776 - 300.776 300.776 3.32 1.10% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Schroder International Selection Fund Global Emerg 143.271 - 143.271 143.271 1.52 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 434.015 - 434.015 434.015 3.54 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
PIEmerging Debt P dm HKD 1222.43 - 1211.29 1222.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2121.11 - 2121.11 2121.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۱
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 181.04 - 181.04 181.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 22.877 - 22.877 22.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.795 - 18.795 18.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 24.113 - 24.113 24.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 139.05 - 139.05 139.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 19.191 - 19.191 19.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.846 - 20.846 20.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.547 - 21.547 21.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 15.782 - 15.782 15.782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 16.721 - 16.721 16.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 17.793 - 17.793 17.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.678 - 15.678 15.678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 15.753 - 15.753 15.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BEA Union Investment Global Bond A 130.88 - 130.88 130.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.15 - 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
BEA Union Investment Global Equity Fund A 182.72 - 182.72 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.515 - 3.515 3.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 142.5 - 142.5 142.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.611 - 2.611 2.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.519 - 2.519 2.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.599 - 1.599 1.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 25.755 - 25.755 25.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.59 - 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.003 - 3.003 3.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.222 - 2.222 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.144 - 2.144 2.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder Growth HKD-ACC 28.73 - 28.73 28.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Growth USD-ACC 3.67 - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 27.11 - 27.11 27.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 62.11 - 62.11 62.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.94 - 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 101.78 - 101.78 101.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Income Fund E Inc HKD 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.53 - 9.46 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 241.07 - 241.07 241.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 14.44 - 14.42 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.07 - 11.06 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder International Selection Fund Global Equit 901.755 - 901.755 901.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC China Dragon Fund 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
BEA Union Investment Global Bond R 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 16.38 - 16.38 16.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1699.09 - 1699.09 1699.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.104 - 14.104 14.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 12.802 - 12.802 12.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 151.79 - 151.79 151.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Schroder International Selection Fund China Opport 15.725 - 15.725 15.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.333 - 10.333 10.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.555 - 1.555 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.997 - 10.997 10.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 848.904 - 848.904 848.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳