کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:51:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

238
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:45
1 (0.42%)
تغییر ۳ ماهه
16 (7.21%)
تغییر ۶ ماهه
238 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

13,294
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
1,494 (12.66%)
تغییر ۳ ماهه
2,246 (20.33%)
تغییر ۶ ماهه
352 (2.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 2194 - 2194 2194 10.48 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Income and Growth AM HKD 8.56 - 8.56 8.56 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.354 - 9.354 9.354 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.725 - 9.725 9.725 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1832.49 - 1832.49 1832.49 8.13 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.845 - 9.845 9.845 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 309.2 - 309.2 309.2 2.25 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 137.53 - 137.53 137.53 1.11 0.80% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 471.64 - 471.64 471.64 1.30 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
PIEmerging Debt P dm HKD 1210.6 - 1210.6 1210.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 105.041 - 105.041 105.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income C Inc 111.15 - 111.15 111.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund HA 156.7 - 156.7 156.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund HC 165.758 - 165.758 165.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2035.5 - 2035.5 2035.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Growth HKD-ACC 28.43 - 28.43 28.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Growth USD-ACC 3.62 - 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 169.45 - 169.45 169.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 60.97 - 60.97 60.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.656 - 3.656 3.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.427 - 10.427 10.427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 22.757 - 22.757 22.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.347 - 18.347 18.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 23.97 - 23.97 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.542 - 2.542 2.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.745 - 18.745 18.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 25.723 - 25.723 25.723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 26.674 - 26.674 26.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.006 - 21.006 21.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 15.843 - 15.843 15.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 17.086 - 17.086 17.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.403 - 15.403 15.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 16.587 - 16.587 16.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.555 - 15.555 15.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 14.715 - 14.715 14.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.955 - 2.955 2.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.854 - 2.854 2.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.088 - 2.088 2.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 29.42 - 29.42 29.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
PineBridge US Equity Fund 31.63 - 31.63 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
PineBridge Europe Equity Fund 24.53 - 24.53 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BEA Union Investment Global Bond A 124.64 - 124.64 124.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 138.25 - 138.25 138.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 103.64 - 103.64 103.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 36579 - 36579 36579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ZEAL Voyage China Fund 1.563 - 1.563 1.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 139.97 - 139.97 139.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan Multi Income acc - USD 14.74 - 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks Z 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 94.81 - 94.81 94.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 743.77 - 743.77 743.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 13.52 - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 10.71 - 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 42.66 - 42.66 42.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 9.986 - 9.986 9.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 96.58 - 96.58 96.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 124.59 - 124.59 124.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 219.84 - 219.84 219.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 155.19 - 155.19 155.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Income Fund E Inc HKD 10.33 - 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BOC-P Global Bond Provident 22.766 - 22.766 22.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 227.46 - 227.46 227.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 63.47 - 63.47 63.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 15.65 - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 28.858 - 28.858 28.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 30.792 - 30.792 30.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 17.9 - 17.9 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.12 - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 11.89 - 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.455 - 2.455 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.735 - 1.735 1.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.336 - 20.336 20.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.162 - 2.162 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Templeton Global Total Return Funah 9.24 - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Templeton Global Total Return Funda 15.15 - 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
HSBC China Dragon Fund 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۰۱
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۶
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 20.54 - 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 16.72 - 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 15.804 - 15.804 15.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 13.392 - 13.392 13.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.411 - 10.411 10.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 152.16 - 152.16 152.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Schroder International Selection Fund China Opport 16.995 - 16.995 16.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Schroder International Selection Fund Global Equit 921.536 - 921.536 921.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 848.904 - 848.904 848.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 135.89 - 135.89 135.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA Union Investment Global Bond R 13.82 - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.41 - 28.41 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.485 - 1.48 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.282 - 10.282 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BEA Union Investment Global Equity Fund A 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳