شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:33:13
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

222
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 19:01:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
15 (6.33%)
تغییر ۶ ماهه
222 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

11,258
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:03:12
726 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
1,910 (14.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,772 (13.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 1918.12 - 1918.12 1918.12 2.65 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Allianz Income and Growth AM HKD 7.99 - 7.99 7.99 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
HSBC China Dragon Fund 8.27 - 8.27 8.27 1.71 20.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 267.627 - 267.627 267.627 0.89 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 399.844 - 399.844 399.844 5.19 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱:۰۳
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1582.39 - 1582.39 1582.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۲
PIEmerging Debt P dm HKD 1157.12 - 1157.12 1157.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 13.78 - 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 149.55 - 149.55 149.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 20.583 - 20.583 20.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 17.396 - 17.396 17.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 21.671 - 21.671 21.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 125.91 - 125.91 125.91 0.29 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 17.782 - 17.782 17.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 22.752 - 22.752 22.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 23.541 - 23.541 23.541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 19.172 - 19.172 19.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 19.795 - 19.795 19.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 14.861 - 14.861 14.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 14.03 - 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 14.342 - 14.342 14.342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 14.572 - 14.572 14.572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 14.468 - 14.468 14.468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 99.302 - 99.302 99.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income C Inc 104.826 - 104.826 104.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 25.49 - 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund HA 145.596 - 145.596 145.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund HC 153.643 - 153.643 153.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Growth HKD-ACC 25.32 - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Growth USD-ACC 3.24 - 3.24 3.24 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 55.28 - 55.28 55.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.08 - 7.08 7.08 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.205 - 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 9.899 - 9.899 9.899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 11.37 - 11.37 11.37 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.359 - 2.359 2.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.281 - 2.281 2.281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.505 - 1.505 1.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 25.49 - 25.49 25.49 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 14.513 - 14.513 14.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 13.697 - 13.697 13.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.684 - 2.684 2.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.595 - 2.595 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
PineBridge US Equity Fund 27.88 - 27.88 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
PineBridge Europe Equity Fund 21.55 - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
BEA Union Investment Global Bond A 121.24 - 121.24 121.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 134.59 - 134.59 134.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 10.72 - 10.72 10.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 97.86 - 97.86 97.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Income Fund E Inc HKD 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Multi Income mth HKD 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 33856 - 33856 33856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
ZEAL Voyage China Fund 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BOC-P Global Bond Provident 22.159 - 22.159 22.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 129.66 - 129.66 129.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Multi Income acc - USD 13.74 - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Multi Income mth - USD 10.53 - 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks Z 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 11.64 - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A1 81.73 - 81.73 81.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A1 638.659 - 638.659 638.659 1.47 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.2 - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 215.69 - 215.69 215.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 61.27 - 61.27 61.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.18 - 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 13.94 - 13.94 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 86.67 - 86.67 86.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 109.8 - 109.8 109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 37.13 - 37.13 37.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 25.769 - 25.769 25.769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 27.009 - 27.009 27.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 10.45 - 10.45 10.45 0.11 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 16.31 - 16.31 16.31 0.17 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 197.09 - 197.09 197.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۳۶
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 141.14 - 141.14 141.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.184 - 9.184 9.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 11.531 - 11.531 11.531 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 724.765 - 724.765 724.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.483 - 9.483 9.483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.48 - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Templeton Global Total Return Funah 9.18 - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Total Return Funda 14.58 - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.01 - 9.01 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Emerg 122.048 - 122.048 122.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 9.839 - 9.839 9.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 139.33 - 139.33 139.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
BEA Union Investment Global Bond R 13.52 - 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Schroder International Selection Fund China Opport 14.894 - 14.894 14.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1622.16 - 1622.16 1622.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 29.07 - 29.07 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.289 - 14.289 14.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Equit 870.686 - 870.686 870.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.381 - 10.381 10.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BEA Union Investment Global Equity Fund A 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳