کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:57:06
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

238
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
7 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
16 (7.21%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.85%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,259
قیمت روز
179 (1.46%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 08:03:26
335 (2.66%)
تغییر ۳ ماهه
1,129 (10.14%)
تغییر ۶ ماهه
655 (5.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.39 - 10.39 10.39 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
Templeton Global Total Return Funah 9 - 9 9 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
Templeton Global Total Return Funda 14.98 - 14.98 14.98 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
BOC-P Global Bond Provident 23.245 - 23.245 23.245 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 233.98 - 233.98 233.98 0.48 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 64.77 - 64.77 64.77 0.14 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 16.09 - 16.09 16.09 0.10 0.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 93.75 - 93.75 93.75 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 121.95 - 121.95 121.95 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 227.42 - 227.42 227.42 0.38 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 159.38 - 159.38 159.38 0.28 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 28.705 - 28.705 28.705 0.08 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 30.817 - 30.817 30.817 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.43 - 11.43 11.43 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 18.18 - 18.18 18.18 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۰۳
PIMegatrend Selection P HKD 2219.7 - 2219.7 2219.7 0.18 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Allianz Income and Growth AM HKD 8.47 - 8.47 8.47 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.282 - 9.282 9.282 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.811 - 9.811 9.811 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.869 - 9.869 9.869 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 290.853 - 290.853 290.853 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Emerg 138.159 - 138.159 138.159 0.37 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 447.756 - 447.756 447.756 1.03 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PIEmerging Debt P dm HKD 1232.56 - 1232.56 1232.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1973.27 - 1973.27 1973.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۰۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA Union Investment Global Bond A 128.77 - 128.77 128.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 169.63 - 169.63 169.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.482 - 3.482 3.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 22.381 - 22.381 22.381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.467 - 18.467 18.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 140.96 - 140.96 140.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 23.579 - 23.579 23.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 136.37 - 136.37 136.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.865 - 18.865 18.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 102.96 - 102.96 102.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 25.006 - 25.006 25.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 26.994 - 26.994 26.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.487 - 20.487 20.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.166 - 21.166 21.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 16.384 - 16.384 16.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 17.213 - 17.213 17.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.494 - 15.494 15.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 15.281 - 15.281 15.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 106.563 - 106.563 106.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income C Inc 112.907 - 112.907 112.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 28.09 - 28.09 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund HA 160.372 - 160.372 160.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund HC 169.862 - 169.862 169.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Growth HKD-ACC 27.65 - 27.65 27.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Growth USD-ACC 3.54 - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 60.14 - 60.14 60.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.625 - 10.625 10.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.548 - 2.548 2.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.461 - 2.461 2.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 14.78 - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 14.78 - 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.09 - 28.09 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 15.147 - 15.147 15.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.927 - 2.927 2.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.826 - 2.826 2.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.185 - 2.185 2.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 35607 - 35607 35607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
ZEAL Voyage China Fund 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PineBridge US Equity Fund 31.78 - 31.78 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PineBridge Europe Equity Fund 24.19 - 24.19 24.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 143.9 - 143.9 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.25 - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.43 - 14.43 14.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.26 - 12.26 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Value Partners High-Dividend Stocks A1 89.59 - 89.59 89.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Value Partners High-Dividend Stocks A1 699.59 - 699.59 699.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 40.47 - 40.47 40.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.168 - 10.168 10.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 18.34 - 18.34 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1733.05 - 1733.05 1733.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.81 - 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.731 - 14.731 14.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 12.488 - 12.488 12.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.357 - 10.357 10.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 149.96 - 149.96 149.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Schroder International Selection Fund China Opport 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Schroder International Selection Fund Global Equit 888.737 - 888.737 888.737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.65 - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۰۱
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.13 - 11.11 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 13.03 - 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
BEA Union Investment Global Bond R 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC China Dragon Fund 8.77 - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 848.904 - 848.904 848.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.485 - 1.48 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.282 - 10.282 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BEA Union Investment Global Equity Fund A 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳