شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 05:21:13
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

247
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
25 (11.26%)
تغییر ۳ ماهه
25 (11.26%)
تغییر ۶ ماهه
247 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:05:14
1,451 (12.86%)
تغییر ۳ ماهه
549 (4.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,342 (9.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funah 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Templeton Global Total Return Funda 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 223.36 - 223.36 223.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 62.87 - 62.87 62.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 15.38 - 15.38 15.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 95.2 - 95.2 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 121.81 - 121.81 121.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 215.52 - 215.52 215.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 153.28 - 153.28 153.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۵
Allianz Income and Growth AM HKD 8.44 - 8.44 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.616 - 9.616 9.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 12.718 - 12.554 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 17.43 - 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۳۴
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.127 - 9.127 9.127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
PIMegatrend Selection P HKD 2125.64 - 2125.64 2125.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 293.647 - 293.647 293.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 132.477 - 132.477 132.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1808.29 - 1808.29 1808.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 451.078 - 449.824 451.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۲:۰۴
PIEmerging Debt P dm HKD 1202.1 - 1202.1 1202.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income A Inc 103.811 - 103.811 103.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income C Inc 109.729 - 109.729 109.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income Fund HA 153.513 - 153.513 153.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income Fund HC 162.21 - 162.21 162.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Growth HKD-ACC 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 163.49 - 163.49 163.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 58.93 - 58.93 58.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.302 - 10.302 10.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 21.96 - 21.96 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.034 - 18.034 18.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 23.126 - 23.126 23.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 132.37 - 132.37 132.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.427 - 18.427 18.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 19.968 - 19.968 19.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.621 - 20.621 20.621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 12.99 - 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.235 - 15.235 15.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 14.397 - 14.397 14.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.17 - 15.17 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BEA Union Investment Global Bond A 123.95 - 123.95 123.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.472 - 3.472 3.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 137.24 - 137.24 137.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.475 - 2.475 2.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.391 - 2.391 2.391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.649 - 1.649 1.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 101.57 - 101.57 101.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 24.556 - 24.556 24.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 25.393 - 25.393 25.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 16.276 - 16.276 16.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 15.271 - 15.271 15.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 16.111 - 16.111 16.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.155 - 15.155 15.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 27.96 - 27.96 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
PineBridge US Equity Fund 30.69 - 30.69 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
PineBridge Europe Equity Fund 23.5 - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12 - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 27.96 - 27.96 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
JPMorgan Multi Income mth HKD 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 33875 - 33875 33875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
ZEAL Voyage China Fund 1.431 - 1.431 1.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-P Global Bond Provident 22.7 - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 138.87 - 138.87 138.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Multi Income acc - USD 14.35 - 14.35 14.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.23 - 14.23 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A1 88.47 - 88.47 88.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A1 694.277 - 694.277 694.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 12.98 - 12.98 12.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 40.8 - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 27.716 - 27.716 27.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 29.435 - 29.435 29.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 789.115 - 789.115 789.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۳۵
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.39 - 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۱۱
Schroder Growth USD-ACC 3.47 - 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.51 - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.852 - 2.852 2.852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.756 - 2.756 2.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.122 - 2.122 2.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۵
JPMorgan Multi Income mth - USD 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
HSBC China Dragon Fund 8.79 - 8.79 8.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1710.2 - 1710.2 1710.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۳
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 18.65 - 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.61 - 11.61 11.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.623 - 14.623 14.623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
Schroder International Selection Fund China Opport 15.598 - 15.598 15.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۵
BEA Union Investment Global Bond R 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.485 - 1.48 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۴
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.282 - 10.282 10.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 139.33 - 139.33 139.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 29.07 - 29.07 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Schroder International Selection Fund Global Equit 870.686 - 870.686 870.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BEA Union Investment Global Equity Fund A 166.23 - 166.23 166.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳