کالایاب
شاخص یاب
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:19:04
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

281
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
43 (18.07%)
تغییر ۳ ماهه
33 (13.31%)
تغییر ۶ ماهه
60 (27.15%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

11,592
قیمت روز
256 (2.26%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:33:35
584 (4.79%)
تغییر ۳ ماهه
789 (6.37%)
تغییر ۶ ماهه
296 (2.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 37.07 - 37.07 37.07 0.42 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.368 - 10.368 10.368 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BOC-P Global Bond Provident 23.775 - 23.775 23.775 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 27.428 - 27.428 27.428 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 29.737 - 29.737 29.737 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۸:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.1 - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 89.28 - 89.28 89.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 117.13 - 117.13 117.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.94 - 13.9 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 11.969 - 11.744 11.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 278.65 - 274.625 278.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.433 - 2.432 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 635.908 - 635.908 638.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Income and Growth AM HKD 8.22 - 8.22 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
Schroder International Selection Fund China Opport 14.942 - 14.698 14.942 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 34722 - 34722 35150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 22.594 - 22.594 22.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Income Fund E Inc HKD 10.31 - 10.31 10.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Templeton Global Total Return Funah 8.59 - 8.59 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Templeton Global Total Return Funda 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 239.2 - 239.2 239.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 65.66 - 65.66 65.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 15.89 - 15.76 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 225.94 - 225.94 225.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 157.29 - 154.66 159.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Schroder Growth HKD-ACC 26.49 - 26.49 26.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 14.819 - 14.784 14.819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 15.87 - 15.87 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1620.29 - 1620.29 1620.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 11.02 - 11.02 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.95 - 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 13.355 - 13.355 13.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.169 - 10.169 10.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 138.91 - 138.91 138.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.43 - 11.33 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 18.31 - 18.14 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Equit 815.46 - 815.46 815.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 16.458 - 16.443 16.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 103.695 - 103.524 103.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.555 - 1.555 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund HC 166.857 - 166.857 167.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
ZEAL Voyage China Fund 1.385 - 1.383 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.05 - 11.04 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.216 - 3.216 3.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 134.292 - 134.292 140.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۲
BEA Union Investment Global Bond A 133.66 - 128.5 133.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.798 - 9.798 9.808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.74 - 2.74 2.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
PIMegatrend Selection P HKD 2166.04 - 2166.04 2166.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.127 - 9.127 9.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.725 - 9.725 9.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.67 - 9.67 9.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 413.298 - 413.298 413.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲:۰۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1899.07 - 1899.07 1899.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 23.424 - 23.424 23.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 26.114 - 26.114 26.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Asian Asset Income C Inc 109.988 - 109.988 109.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund HA 157.364 - 157.364 157.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Growth USD-ACC 3.38 - 3.38 3.38 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 162.77 - 162.77 162.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 58.66 - 58.66 58.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 7.48 - 7.48 7.48 0.02 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.298 - 10.298 10.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 21.443 - 21.443 21.443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 18.495 - 18.495 18.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.521 - 2.521 2.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.889 - 18.889 18.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 10.997 - 10.997 10.997 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.43 - 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.11 - 21.11 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 14.784 - 14.784 14.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.398 - 15.398 15.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 14.176 - 14.176 14.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.627 - 15.627 15.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.838 - 2.838 2.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.198 - 2.198 2.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.122 - 2.122 2.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 25.36 - 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
BEA Union Investment Global Equity Fund A 167.82 - 167.82 167.82 0.35 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 143.56 - 143.56 143.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.33 - 12.33 12.33 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 100.12 - 100.12 100.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 13.94 - 13.94 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.81 - 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
PineBridge US Equity Fund 30.45 - 30.45 30.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
PineBridge Europe Equity Fund 22.72 - 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 136.01 - 136.01 136.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan Multi Income acc - USD 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks Z 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 81.09 - 81.09 81.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 9.72 - 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 8.99 - 8.99 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
PIEmerging Debt P dm HKD 1239.06 - 1239.06 1239.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 134.05 - 134.05 134.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۲
BEA Union Investment Global Bond R 14.57 - 14.57 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC China Dragon Fund 8.77 - 8.77 8.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 848.904 - 848.904 848.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳