کالایاب
شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (4.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.318 - 2.318 2.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.071 - 2.071 2.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.849 - 1.846 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.601 - 1.601 1.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.431 - 1.431 1.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.278 - 1.276 1.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۱۶
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 91.95 - 91.95 91.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۲