شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.299 - 2.299 2.299 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.034 - 2.034 2.034 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.779 - 1.779 1.779 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.59 - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 118.59 - 118.59 118.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵