شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.438 - 2.438 2.438 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.21 - 2.21 2.21 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.904 - 1.904 1.904 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.665 - 1.665 1.665 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 89.99 - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۰۳