کالایاب
شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.633 - 1.633 1.633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.254 - 1.254 1.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.833 - 1.833 1.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 109.86 - 109.86 109.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲