شاخص یاب
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.182 - 2.182 2.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.918 - 1.918 1.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.723 - 1.723 1.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.336 - 1.336 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 121.12 - 121.12 121.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳