شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
59 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
2,913 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:18
293 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
281 (4.24%)
تغییر ۶ ماهه
112 (1.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Groupama Equilibre GDM 714.35 - 714.35 714.35 0.29 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi Rendement Plus I2C 4956383.42 - 4956383.42 4956383.42 17271.36 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۶:۰۳
SG Flexible PC 1721.98 - 1721.98 1721.98 5.12 0.30% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۳
Amundi Actions PME C 696.66 - 696.66 696.66 1.57 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
CM-CIC Europe Growth C 5996.06 - 5996.06 5996.06 39.37 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Flexigestion Patrimoine 29.64 - 29.64 29.64 0.05 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Amundi Rendement Plus IC 15593.72 - 15593.72 15593.72 54.42 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.04 0.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۶:۰۳
Afer Sfer 60.72 - 60.72 60.72 0.17 0.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Afer Actions Euro A 131.97 - 131.97 131.97 0.81 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Afer Actions Euro I 117703.5 - 117703.5 117703.5 722.51 0.61% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Groupama Equilibre I 190.82 - 190.82 190.82 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors Conviction 829.33 - 829.33 829.33 4.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors Valorisation 788.27 - 788.27 788.27 2.30 0.29% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sycomore Sélection Responsable I 374.57 - 374.57 374.57 3.24 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
Sycomore Sélection Responsable RP 346.65 - 346.65 346.65 3.01 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱:۰۳
CamGestion Convertibles Europe I 159765.24 - 159765.24 159765.24 233.96 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
CamGestion Convertibles Europe R 138.18 - 138.18 138.18 0.20 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10534.46 - 10534.46 10534.46 0.42 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.01 12.95 12.95 13.01 0.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 11.97 11.92 11.92 11.97 0.07 0.59% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.57 12.51 12.51 12.57 0.07 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.55 13.49 13.49 13.55 0.07 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
CamGestion Convertibles Europe Classic 42.53 - 42.53 42.53 0.07 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.74 - 15.74 15.74 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.55 - 14.55 14.55 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.24 - 12.24 12.24 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.12 - 17.12 17.12 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.08 15.04 15.04 15.08 0.07 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 13.92 13.92 13.96 0.07 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.64 15.59 15.59 15.64 0.08 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.45 14.53 14.45 14.53 0.10 0.69% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.92 19.91 19.91 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 16.43 16.63 16.43 16.63 0.21 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 17.95 - 17.95 17.95 0.23 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.38 14.42 14.38 14.42 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 15.07 15.11 15.07 15.11 0.05 0.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.15 - 16.15 16.15 0.36 2.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Magellan A 2073.27 - 2073.27 2073.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Magellan C 21.38 - 21.38 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Magellan i 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi 6 M i 22479.59 - 22479.59 22479.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi 12 M E 10486.2 - 10486.2 10486.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi 12 M i 106760.13 - 106760.13 106760.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi 12 M DP 102399.51 - 102399.51 102399.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Moneta Multi Caps C 260.24 - 260.24 260.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Moneta Multi Caps D 241.59 - 241.59 241.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ALM Dynamic 331.35 - 331.35 331.35 0.23 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
ALM Offensif 204.84 - 204.84 204.84 0.27 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Centifolia C 354.87 - 354.87 354.87 0.45 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
R Valor C EUR 2019.03 - 2019.03 2019.03 30.12 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
R Valor D EUR 1720.98 - 1720.98 1720.98 25.65 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
R Valor F EUR 1813 - 1813 1813 27.07 1.49% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Echiquier Arty 1548.39 - 1548.39 1548.39 0.73 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Echiquier Arty D 1037.08 - 1037.08 1037.08 0.49 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Echiquier Arty I 1148.4 - 1148.4 1148.4 0.52 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
H2O Multibonds I 184317.05 - 184317.05 184317.05 2675.66 1.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
H2O Multibonds RC 361.77 - 361.77 361.77 5.27 1.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas Aqua I 38561.43 - 38561.43 38561.43 561.30 1.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CPR Oblig 12 Mois I 106106.95 - 106106.95 106106.95 22.77 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CPR Oblig 12 Mois P 229.06 - 229.06 229.06 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
H2O Multibonds IUSD 166759.32 - 166759.32 166759.32 2852.74 1.71% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sycomore Partners I 1708.19 - 1708.19 1708.19 1.44 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sycomore Partners P 1483.54 - 1483.54 1483.54 1.18 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sycomore Partners R 1627.05 - 1627.05 1627.05 1.34 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sycomore Partners X 1765.96 - 1765.96 1765.96 1.50 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Renaissance Europe I 154.4 - 154.4 154.4 0.87 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sextant Grand Large A 439.36 - 439.36 439.36 0.02 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Groupama Avenir Euro I 11642.13 11696.53 11642.13 11696.53 79.04 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Groupama Avenir Euro N 1531.19 1538.36 1531.19 1538.36 10.43 0.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Impact ES Oblig Euro I 11644.514 - 11644.514 11644.514 16.90 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Vega Euro Rendement RC 136.21 - 136.21 136.21 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Groupama Avenir Euro MC 347.13 348.74 347.13 348.74 2.34 0.67% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas Aqua Classic 344.14 - 344.14 344.14 5.02 1.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265893.77 - 265893.77 265893.77 42.33 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CPR Croissance Réactive I 163578.43 - 163578.43 163578.43 900.90 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
CPR Croissance Réactive P 470.18 - 470.18 470.18 2.60 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global A 1320.31 - 1320.31 1320.31 7.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global K 1554.51 - 1554.51 1554.51 8.25 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global R 374.17 - 374.17 374.17 2.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Vivaccio Actions GMO Actions 124.56 - 124.56 124.56 0.95 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Sycomore Sélection Responsable R 350.25 - 350.25 350.25 3.04 0.87% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 125.32 - 125.32 125.32 0.95 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10683.57 - 10683.57 10683.57 0.09 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
Carmignac Securite A EUR Acc 1723.68 - 1723.68 1723.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 98.32 - 98.32 98.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 104.33 - 104.33 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 112.15 - 112.15 112.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 154.49 - 154.49 154.49 0.29 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 189.84 - 189.84 189.84 0.35 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۰۳
Tikehau Taux Variables A 126.73 - 126.73 126.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
Tikehau Taux Variables P 121.03 - 121.03 121.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
DNCA Value Europe I 190.09 - 190.09 191.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DNCA Value Europe E 240.58 - 240.58 240.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
DNCA Value Europe C 241.34 - 241.34 241.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Natixis Souverains Euro I 159778.92 - 159778.92 159778.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Oddo Génération DR-EUR 808.51 - 803.97 808.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Oddo Génération CR-EUR 889.9 - 889.9 889.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰