کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,829
قیمت روز
6 (0.16%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
581 (17.89%)
تغییر ۳ ماهه
512 (15.44%)
تغییر ۶ ماهه
916 (31.45%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,544
قیمت روز
8 (0.12%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
103 (1.60%)
تغییر ۳ ماهه
170 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
142 (2.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan A 2215.47 - 2215.47 2215.47 15.18 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Magellan C 22.93 - 22.93 22.93 0.16 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Moneta Multi Caps D 242.22 - 242.22 242.22 1.35 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Carmignac Securite A EUR Acc 1749.17 - 1749.17 1749.17 1.09 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
ALM Classic 326.13 - 326.13 326.13 0.95 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
ALM Dynamic 349.26 - 349.26 349.26 2.21 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Centifolia C 336.44 - 336.44 336.44 0.49 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Comgest Monde C 2169.24 - 2169.24 2169.24 3.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Arty D 1041.88 - 1041.88 1041.88 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Arty I 1171.86 - 1171.86 1171.86 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
CPR Oblig 12 Mois P 229.35 - 229.35 229.35 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Adagio EUR-SR C 101.94 - 101.94 101.94 0.44 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sextant Grand Large A 440.06 - 440.06 440.06 0.08 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Groupama Avenir Euro I 11824.96 - 11824.96 11824.96 116.60 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Groupama Avenir Euro N 1550.43 - 1550.43 1550.43 15.31 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Groupama Equilibre GDM 746.82 - 746.82 746.82 4.14 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Impact ES Oblig Euro I 12935.909 - 12935.909 12935.909 34.32 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Oddo BHF Avenir CN-EUR 127.09 - 127.09 127.09 0.95 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multibonds SREUR(C) 119.37 - 119.37 119.37 1.26 1.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Lazard Convertible Global A 1495.55 - 1495.55 1495.55 2.47 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Lazard Convertible Global K 1760.83 - 1760.83 1760.83 2.92 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Vivaccio Actions GMO Actions 129 - 129 129 0.43 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 161.11 - 161.11 161.11 0.51 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 376.97 - 376.97 376.97 3.19 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 129.78 - 129.78 129.78 0.43 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.55 - 43.55 43.55 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Développement Humain Classic 173.22 - 173.22 173.22 1.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10671.95 - 10671.95 10671.95 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners P 1393.92 - 1393.92 1393.92 2.53 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
CM-CIC Europe Growth C 6558.24 - 6558.24 6558.24 118.08 1.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Flexigestion Patrimoine 29.17 - 29.17 29.17 0.07 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Afer Sfer 63.95 - 63.95 63.95 0.60 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Amundi 6 M i 22505.39 - 22505.39 22505.39 0.16 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Amundi 12 M E 10498.43 - 10498.43 10498.43 0.74 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Amundi 12 M i 107075.3 - 107075.3 107075.3 8.17 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Amundi 12 M DP 102659.08 - 102659.08 102659.08 7.62 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Afer Actions Euro A 133.04 - 133.04 133.04 1.73 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Afer Actions Euro I 119492.53 - 119492.53 119492.53 1554.35 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
SG Flexible PC 1798.24 - 1798.24 1798.24 1.77 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Groupama Entreprises N 561.21 - 561.21 561.21 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Tikehau Taux Variables A 125.93 - 125.93 125.93 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Tikehau Taux Variables P 119.75 - 119.75 119.75 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Aviva Investors Conviction 856.28 - 856.28 856.28 4.66 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
CPR Croissance Réactive I 164227.55 - 164227.55 164227.55 220.23 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
CPR Croissance Réactive P 469.07 - 469.07 469.07 0.61 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Aviva Investors Valorisation 833.18 - 833.18 833.18 2.67 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
29 Haussmann Euro Rendement C 1406.64 - 1406.64 1406.64 2.18 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲:۰۲
Amundi Rendement Plus I2C 5182380.93 - 5182380.93 5182380.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10528.89 - 10528.89 10528.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.73 - 16.73 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
R Valor C EUR 2194.46 - 2194.46 2194.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
R Valor D EUR 1859.27 - 1859.27 1859.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
R Valor F EUR 1964.73 - 1964.73 1964.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
R Valor P EUR 1515.29 - 1515.29 1515.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
Vega Euro Rendement RC 141.84 - 141.84 141.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۳۲
ALM Offensif 213.36 - 213.36 213.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Arty 1572.11 - 1572.11 1572.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Comgest Monde I 2351.1 - 2351.1 2351.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Allegro R C 36746.18 - 36746.18 36746.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Moderato R C 163.68 - 163.68 163.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Agenor G 409.75 - 409.75 409.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Echiquier Agenor I 2611.72 - 2611.72 2611.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
CPR Oblig 12 Mois I 106506.15 - 106506.15 106506.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners R 1540.29 - 1534.81 1540.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Groupama Equilibre I 197.41 - 197.41 197.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multistrategies I 309431.29 - 309431.29 309431.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multistrategies R 297.64 - 297.64 297.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Groupama Avenir Euro MC 357.64 - 357.64 357.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi Rendement Plus IC 16294.29 - 16277.28 16294.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265847.25 - 265847.25 265847.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
CamGestion Convertibles Europe I 164762.42 - 164762.42 164762.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
CamGestion Convertibles Europe R 142.74 - 142.74 142.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Développement Humain I 17047.1 - 17047.1 17047.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1543.26 - 1543.26 1543.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 153.04 - 153.04 153.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 187.82 - 187.82 187.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Magellan i 23.92 - 23.92 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Moneta Multi Caps C 268.67 - 268.67 268.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Adagio I C 73174.52 - 73174.52 73174.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Adagio R C 140.34 - 140.34 140.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multibonds I 240205.12 - 240205.12 240205.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multibonds RC 469.16 - 469.16 469.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Aqua I 43464.32 - 43464.32 43464.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
H2O Multibonds IUSD 212723.35 - 212723.35 212723.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Renaissance Europe I 175.96 - 175.96 175.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Aqua Classic 383.82 - 383.82 383.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Lazard Convertible Global R 422.22 - 422.22 422.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Carmignac Securite A EUR Ydis 98.6 - 98.6 98.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 105.86 - 105.86 105.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 117.06 - 117.06 117.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 103.71 - 103.71 103.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۷:۰۲
Sycomore Partners I 1623.27 - 1615.19 1623.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners X 1674.96 - 1674.96 1674.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Sycomore Partners IB 1603.25 - 1603.25 1603.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Sycomore Sélection Responsable I 380.4 - 380.4 380.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable R 353.15 - 353.15 353.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 349.56 - 349.56 349.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Aviva Conviction Patrimoine 179.63 - 179.63 179.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth R USD 27347.37 - 27347.37 27347.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Natixis Actions US Growth I USD 298804.55 - 298804.55 298804.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth R EUR 22726.19 - 22726.19 22726.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Natixis Actions US Growth N USD 20611.33 - 20416.02 20611.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Natixis Actions US Growth I EUR 242507.63 - 242262.39 242507.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۵
Natixis Souverains Euro I 163197.25 - 163197.25 163197.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰