شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
205 (6.57%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,778
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
756 (11.57%)
تغییر ۳ ماهه
946 (14.07%)
تغییر ۶ ماهه
695 (10.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afer Sfer 57.19 - 57.19 57.19 0.33 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro A 122.73 - 122.73 122.73 0.52 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro I 109509.79 - 109509.79 109509.79 459.14 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Amundi Rendement Plus IC 15376.85 - 15376.85 15376.85 10.59 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Conviction 781.88 - 781.88 781.88 5.28 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 264285.53 - 264285.53 264285.53 44.17 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
CPR Croissance Réactive I 158651.75 - 158651.75 158651.75 1083.50 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
CPR Croissance Réactive P 455.55 - 455.55 455.55 3.12 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors Valorisation 760.06 - 760.06 760.06 3.74 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10507.14 - 10507.14 10507.14 1.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10669.25 - 10669.25 10669.25 0.17 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
R Valor C EUR 1923.26 - 1923.26 1923.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
R Valor D EUR 1640.47 - 1640.47 1640.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
R Valor F EUR 1726.18 - 1726.18 1726.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
R Valor P EUR 1323.36 - 1323.36 1323.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Sycomore Partners IB 1623.02 - 1623.02 1623.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Impact ES Oblig Euro I 11671.322 - 11671.322 11671.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Oddo BHF Avenir CN-EUR 105.53 - 105.53 105.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Vega Euro Rendement RC 132.74 - 132.74 132.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 15.26 - 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
Amundi 6 M i 22441.07 - 22441.07 22441.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi 12 M E 10437.36 - 10437.36 10437.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi 12 M i 106294.21 - 106294.21 106294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi 12 M DP 101952.62 - 101952.62 101952.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ALM Classic 307.48 - 307.48 307.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ALM Dynamic 320.55 - 320.55 320.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ALM Offensif 195.65 - 195.65 195.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multibonds I 190132.48 - 190132.48 190132.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multibonds RC 372.91 - 372.91 372.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas Aqua I 37830.64 - 37830.64 37830.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
CPR Oblig 12 Mois I 105441.83 - 105441.83 105441.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
CPR Oblig 12 Mois P 227.56 - 227.56 227.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multibonds IUSD 171048.41 - 171048.41 171048.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Partners I 1634.83 - 1634.83 1634.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Partners P 1416.72 - 1416.72 1416.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Partners R 1555.9 - 1555.9 1555.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Partners X 1690.53 - 1690.53 1690.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multistrategies I 293955.33 - 293955.33 293955.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sextant Grand Large A 435.18 - 435.18 435.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas Aqua Classic 337.09 - 337.09 337.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Natixis Souverains Euro I 160023.01 - 160023.01 160023.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Oddo Proactif Europe CI-EUR 153057.89 - 153057.89 153057.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1372.07 - 1372.07 1372.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Oddo Proactif Europe CR-EUR 188.23 - 188.23 188.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Vivaccio Actions GMO Actions 118.89 - 118.89 118.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe I 155870.86 - 155870.86 155870.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe R 134.85 - 134.85 134.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Sélection Responsable I 339.82 - 339.82 339.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Sélection Responsable R 317.32 - 317.32 317.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 119.61 - 119.61 119.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 314.06 - 314.06 314.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe Classic 41.46 - 41.46 41.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1533.85 - 1533.85 1533.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 141 - 141 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 173.22 - 173.22 173.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Magellan A 2090.12 - 2090.12 2090.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Centifolia C 319.72 - 319.72 319.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Comgest Monde C 1910.03 - 1910.03 1910.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Comgest Monde I 2053.15 - 2053.15 2053.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
H2O Allegro R C 30461.35 - 30461.35 30461.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Echiquier Arty D 1001.93 - 1001.93 1001.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Echiquier Arty I 1110.38 - 1110.38 1110.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DNCA Value Europe C 216.85 - 216.85 216.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DNCA Value Europe E 216.85 - 216.85 216.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
DNCA Value Europe I 176.38 - 176.38 176.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Amundi Actions PME C 632.71 - 632.71 632.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Renaissance Europe I 146.94 - 146.94 146.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global A 1317.67 - 1317.67 1317.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global K 1551.41 - 1551.41 1551.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Lazard Convertible Global R 373.09 - 373.09 373.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas Développement Humain I 14821.92 - 14821.92 14821.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
BNP Paribas Développement Humain Classic 152.36 - 152.36 152.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Carmignac Securite A EUR Acc 1702.42 - 1702.42 1702.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Carmignac Securite A EUR Ydis 97.11 - 97.11 97.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 101.08 - 101.08 101.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 109.13 - 109.13 109.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Keren Patrimoine I 1095.4 - 1095.4 1095.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
29 Haussmann Euro Rendement C 1286.36 - 1286.36 1286.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Groupama Equilibre GDM 700.76 - 700.76 700.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Groupama Avenir Euro MC 301.28 - 301.28 301.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Tikehau Taux Variables A 125.61 - 125.61 125.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Tikehau Taux Variables P 119.88 - 119.88 119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Rendement Plus I2C 4892131.61 - 4892131.61 4892131.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 147.66 - 147.66 147.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
SG Flexible PC 1713.16 - 1713.16 1713.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Groupama Equilibre I 186.94 - 186.94 186.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
CM-CIC Europe Growth C 5577.45 - 5577.45 5577.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Groupama Avenir Euro I 10096.91 - 10096.91 10096.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Groupama Avenir Euro N 1327.31 - 1327.31 1327.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Flexigestion Patrimoine 28.65 - 28.65 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Magellan C 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Magellan i 22.23 - 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Moneta Multi Caps C 237.23 - 237.23 237.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Moneta Multi Caps D 220.23 - 220.23 220.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Echiquier Arty 1495.9 - 1495.9 1495.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.96 - 14.96 14.96 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.3 1730.79 1721.3 1730.79 0.99 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Oddo Génération DR-EUR 808.51 - 803.97 808.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Oddo Génération CR-EUR 889.9 - 889.9 889.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰