شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:17:14
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

713
قیمت روز
4 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:02:01
85 (13.54%)
تغییر ۳ ماهه
76 (11.93%)
تغییر ۶ ماهه
713 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,062
قیمت روز
4 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:06:41
18 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
50 (4.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 244.097 - 244.097 244.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund B 262.086 - 262.086 262.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Conseq Invest Equity Fund D 32.349 - 32.349 32.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund A 110.917 - 110.917 110.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
WIOF India Performance Fund B 105.106 - 105.106 105.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴