کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:05:16
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

692
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
8 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
64 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
692 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
84 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
22 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
20 (1.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 254.249 - 253.407 254.249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Conseq Invest Equity Fund B 273.156 - 272.249 273.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Conseq Invest Equity Fund D 33.836 - 33.714 33.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund A 131.755 - 131.755 131.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 124.588 - 124.588 124.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲