کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0446
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:56:11
0 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

750
قیمت روز
46 (6.53%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
40 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
122 (19.43%)
تغییر ۶ ماهه
88 (13.29%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,034
قیمت روز
6 (0.63%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
41 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
50 (5.11%)
تغییر ۶ ماهه
28 (2.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 255.249 255.675 255.249 255.675 0.43 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Conseq Invest Equity Fund B 274.416 274.87 274.416 274.87 0.45 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Conseq Invest Equity Fund D 34.004 34.065 34.004 34.065 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
WIOF India Performance Fund A 128.353 127.285 127.285 128.353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
WIOF India Performance Fund B 121.092 120.086 120.086 121.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳