شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:21:13
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

628
قیمت روز
2 (0.32%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
53 (7.78%)
تغییر ۶ ماهه
628 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,024
قیمت روز
6 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:33:24
72 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
52 (4.82%)
تغییر ۶ ماهه
42 (3.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 239.484 - 239.484 239.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Conseq Invest Equity Fund B 257.035 - 257.035 257.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Conseq Invest Equity Fund D 31.712 - 31.712 31.712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
WIOF India Performance Fund A 125.477 - 125.477 125.477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
WIOF India Performance Fund B 119.165 - 119.165 119.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳