کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6954
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:52:13
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 17:01:52
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.32%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,746
قیمت روز
11 (0.17%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:02
465 (7.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,186 (21.33%)
تغییر ۶ ماهه
423 (6.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 36.012 - 36.012 36.012 0.50 1.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.952 - 2.952 2.952 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.823 - 8.823 8.823 0.09 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.275 - 1.275 1.275 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.264 - 1.264 1.264 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
AMP Capital Future Directions BalaA 1.199 - 1.199 1.199 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.211 - 1.211 1.211 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.487 - 1.487 1.487 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.719 - 2.719 2.719 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.415 - 2.415 2.415 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.827 - 2.827 2.827 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.392 - 1.392 1.392 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund 2.395 - 2.395 2.395 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Energy Super MySuper 3.535 - 3.535 3.535 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
North Index Balanced 0.939 - 0.939 0.939 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Energy Super Balanced 3.535 - 3.535 3.535 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
IFP Global Franchise Fund 2.51 - 2.51 2.51 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Ipac Select Index Balanced 0.939 - 0.939 0.939 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund 1185.714 - 1185.714 1185.714 1.36 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard Growth Index Fund 1.479 - 1.479 1.479 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share 7.928 - 7.928 7.928 0.09 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC PSup-CFS Geared Share 6.728 - 6.728 6.728 0.07 1.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
IOOF Balanced Investor Trust 1.405 - 1.405 1.405 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard Balanced Index Fund 1.464 - 1.464 1.464 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Arrowstreet Global Equity Fund 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.86 - 3.86 3.86 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.167 - 2.167 2.167 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 8.22 - 8.22 8.22 0.10 1.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.388 - 3.388 3.388 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.537 - 2.537 2.537 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Ellerston Australian Share Fund 0.956 - 0.956 0.956 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard High Growth Index Fund 1.724 - 1.724 1.724 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Walter Scott Global Equity Fund 2.908 - 2.908 2.908 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.98 - 2.98 2.98 0.03 1.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 7.036 - 7.036 7.036 0.08 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.577 - 1.577 1.577 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Russell Global Bond Fund Class B 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Strategic Australian Equity Fund 19.192 - 19.192 19.192 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.15 1.152 1.15 1.152 0.01 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.23 - 2.23 2.23 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.906 - 2.906 2.906 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.584 - 2.584 2.584 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.586 - 1.586 1.586 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.759 - 1.759 1.759 0.01 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.079 - 4.079 4.079 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Dimensional Global Core Equity Trust 16.259 - 16.259 16.259 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.599 - 1.599 1.599 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.342 - 3.342 3.342 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.476 - 3.476 3.476 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.097 - 1.097 1.097 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.208 - 3.208 3.208 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.329 - 1.329 1.329 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.465 - 1.465 1.465 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.303 - 2.303 2.303 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.28 - 2.28 2.28 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.768 - 2.768 2.768 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.476 - 3.476 3.476 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.127 - 3.127 3.127 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.358 - 2.358 2.358 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.502 - 13.502 13.502 0.04 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.327 - 3.327 3.327 0.02 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.159 - 1.159 1.159 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.068 - 1.068 1.068 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.307 - 1.307 1.307 0.01 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.922 - 0.922 0.922 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.107 - 1.107 1.107 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.863 - 0.863 0.863 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.655 - 2.655 2.655 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۴
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.342 - 2.342 2.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 1013.861 - 1013.861 1013.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.068 - 2.068 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Magellan Infrastructure Fund 1.478 - 1.469 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.902 - 1.896 1.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
North Index Growth 0.861 - 0.857 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
IPAC Income Generator 1.208 - 1.195 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Growth 0.861 - 0.857 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Schroder Global Core Fund 0.703 - 0.701 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.213 - 1.209 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.208 - 1.205 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Dimensional Global Bond Trust 11.314 - 11.278 11.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index High Growth 0.738 - 0.734 0.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
North Select Income Generator 1.208 - 1.195 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 2.151 - 2.144 2.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.992 - 0.984 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Summit Select Income Generator 1.208 - 1.195 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.769 - 1.765 1.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.874 - 0.872 0.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
North Index Moderately Defensive 1.05 - 1.047 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard Conservative Index Fund 1.245 - 1.241 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.356 - 1.352 1.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Schroder Global Core Fund - I Class 1.131 - 1.127 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.263 - 2.254 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.64 - 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.05 - 1.047 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.688 - 1.681 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.475 - 1.469 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.139 - 1.137 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.293 - 1.288 1.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.094 - 2.086 2.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.53 - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.439 - 26.306 26.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.08 - 1.077 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
State Street International Equities Index Trust 1.382 - 1.378 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.066 - 1.064 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.235 - 1.232 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard International Property Securities Index F 1.224 - 1.224 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.464 - 1.456 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.118 - 1.118 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Sunsuper Retirement 2.811 - 2.811 2.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Sunsuper Conservative 2.684 - 2.684 2.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
REST Super High Growth 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
VicSuper FutureSaver Balanced 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
VicSuper Flexible Income Balanced 1.784 - 1.784 1.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.623 - 1.623 1.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.64 - 1.64 1.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۳۳
VicSuper FutureSaver Growth 1.799 - 1.799 1.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.125 - 1.125 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۲
Sunsuper Balanced 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.616 - 1.616 1.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Growth 3.378 - 3.378 3.378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.454 - 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰