شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.727
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:21:18
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
2 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,427
قیمت روز
14 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 08:02:49
251 (4.07%)
تغییر ۳ ماهه
422 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
600 (10.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.895 - 0.895 0.895 0.01 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.465 - 1.465 1.465 0.04 2.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.6 - 2.6 2.6 0.03 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.135 - 14.135 14.135 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.812 - 2.812 2.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۰۳
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Capital Future Directions BalaA 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Capital Future Directions Balan 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.168 - 2.168 2.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.582 - 2.582 2.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.931 - 1.931 1.931 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.308 - 2.308 2.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.559 - 2.559 2.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.332 - 1.332 1.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
North Index Balanced 0.879 - 0.879 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
IPAC Income Generator 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
IFP Global Franchise Fund 2.287 - 2.287 2.287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Ipac Select Index Balanced 0.879 - 0.879 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.924 - 6.924 6.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.875 - 5.875 5.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
IOOF Balanced Investor Trust 1.304 - 1.302 1.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Ipac Select Income Generator 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
North Select Income Generator 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Paradice Global Small Mid Cap 2.167 - 2.167 2.167 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Arrowstreet Global Equity Fund 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.379 - 3.379 3.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Antipodes Global Fund - Class P 1.713 - 1.713 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.926 - 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 7.005 - 7.005 7.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.228 - 2.228 2.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Walter Scott Global Equity Fund 2.514 - 2.514 2.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.589 - 2.589 2.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 6.109 - 6.109 6.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Strategic Australian Equity Fund 18.252 - 18.252 18.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.052 - 2.052 2.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.756 - 2.756 2.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.465 - 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.348 - 1.348 1.348 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.869 - 3.869 3.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Dimensional Global Core Equity Trust 15.605 - 15.605 15.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.529 - 1.529 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.986 - 2.986 2.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.172 - 3.172 3.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.046 - 1.046 1.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 2.974 - 2.974 2.974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Professional Global Income Fund 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.495 - 1.495 1.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.204 - 2.204 2.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.172 - 3.172 3.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.86 - 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.108 - 13.108 13.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 4.048 - 4.048 4.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.959 - 0.959 0.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.251 - 1.251 1.251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.842 - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
State Street International Equities Index Trust 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Australian Equities Fund 34.367 - 34.367 34.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
PIMCO Australian Bond Fund 1121.758 - 1121.758 1121.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Vanguard Growth Index Fund 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.208 - 3.208 3.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.828 - 0.828 0.828 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.161 - 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Energy Super MySuper 3.389 - 3.389 3.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Energy Super Balanced 3.389 - 3.389 3.389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Russell Global Bond Fund Class B 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.096 - 2.096 2.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.161 - 2.161 2.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.944 - 1.944 1.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.935 - 1.935 1.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۵
Vanguard Balanced Index Fund 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.182 - 1.182 1.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۴
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.303 - 8.303 8.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 964.373 - 964.373 964.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Growth 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۲۴
Sunsuper Balanced 3.218 - 3.218 3.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Sunsuper Growth 3.214 - 3.214 3.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Income Generator 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Summit Select Income Generator 1.163 - 1.163 1.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.539 - 1.539 1.539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.517 - 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.195 - 2.195 2.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.513 - 2.513 2.513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.214 - 2.214 2.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.452 2.455 2.452 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.114 - 1.114 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
MultiMix Balanced Growth Trust 1.002 - 1 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰