شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7132
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:08
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:04:31
449 (7.74%)
تغییر ۳ ماهه
118 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
137 (2.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.22 - 2.22 2.22 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.104 - 1.104 1.104 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.85 - 0.85 0.85 0.01 1.67% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.305 - 14.305 14.305 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Aberdeen Australian Equities Fund 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.911 - 0.911 0.911 0.02 1.79% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۵
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.814 - 2.814 2.814 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.213 - 1.213 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.427 - 1.427 1.427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.233 - 2.233 2.233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.593 - 2.593 2.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.983 - 1.983 1.983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.315 - 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.575 - 2.575 2.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Energy Super MySuper 3.406 - 3.406 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Energy Super Balanced 3.406 - 3.406 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
IFP Global Franchise Fund 2.312 - 2.312 2.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.696 - 6.696 6.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.683 - 5.683 5.683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
IOOF Balanced Investor Trust 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Arrowstreet Global Equity Fund 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.467 - 3.467 3.467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Antipodes Global Fund - Class P 1.708 - 1.708 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 6.776 - 6.776 6.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.081 - 3.081 3.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.278 - 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Walter Scott Global Equity Fund 2.648 - 2.648 2.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.511 - 2.511 2.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 5.93 - 5.93 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.487 - 1.487 1.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Russell Global Bond Fund Class B 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Strategic Australian Equity Fund 17.535 - 17.535 17.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.105 - 1.105 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.753 - 2.753 2.753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.915 - 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.462 - 2.462 2.462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.489 - 1.489 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.613 - 1.613 1.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.421 - 1.421 1.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.124 - 2.124 2.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.742 - 3.742 3.742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Dimensional Global Core Equity Trust 15.418 - 15.418 15.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.525 - 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.177 - 3.177 3.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.046 - 1.046 1.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.033 - 3.033 3.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.519 - 1.519 1.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.227 - 2.227 2.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.2 - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.633 - 2.633 2.633 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.177 - 3.177 3.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.861 - 2.861 2.861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.976 - 1.976 1.976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Dimensional Australian Core Equity Trust 12.616 - 12.616 12.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.956 - 1.956 1.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.085 - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.048 - 1.048 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.533 - 2.533 2.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.243 - 2.243 2.243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
AMP Capital Future Directions BalaA 1.142 - 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
AMP Capital Future Directions Balan 1.153 - 1.153 1.153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
North Index Balanced 0.877 - 0.877 0.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Ipac Select Index Balanced 0.877 - 0.877 0.877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Australian Bond Fund 1150.52 - 1150.52 1150.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Paradice Global Small Mid Cap 2.085 - 2.085 2.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Ellerston Australian Share Fund 0.958 - 0.958 0.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.012 - 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.936 - 0.936 0.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.036 - 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.203 - 1.203 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Australian Equities Fund 33.081 - 33.081 33.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund 2.232 - 2.232 2.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Growth Index Fund 1.393 - 1.393 1.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Balanced Index Fund 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Vanguard High Growth Index Fund 1.616 - 1.616 1.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.064 - 3.064 3.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۵
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.543 - 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.307 - 8.307 8.307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Magellan Infrastructure Fund 1.307 - 1.307 1.307 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.356 - 1.356 1.356 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.867 - 24.867 24.867 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
IPAC Income Generator 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Income Generator 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Ipac Select Income Generator 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
North Select Income Generator 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Summit Select Income Generator 1.143 - 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Mercer International Shares Fund 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.253 - 1.253 1.253 0.01 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.558 - 1.558 1.558 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.515 - 1.515 1.515 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Vanguard Conservative Index Fund 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Vanguard International Property Securities Index F 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۴
MultiMix Balanced Growth Trust 0.929 - 0.926 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.032 - 1.032 1.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
State Street International Equities Index Trust 1.252 - 1.251 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.583 - 1.581 1.583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۵
Schroder Global Core Fund 0.645 - 0.644 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۵
REST Super High Growth 5.42 - 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.447 - 1.447 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Sunsuper Retirement 2.698 - 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
VicSuper FutureSaver Balanced 1.626 - 1.626 1.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Sunsuper Conservative 2.605 - 2.605 2.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
VicSuper Flexible Income Balanced 1.701 - 1.701 1.701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Schroder Global Core Fund - I Class 1.035 - 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
North Index Growth 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Ipac Select Index Growth 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
North Index Moderately Defensive 0.984 - 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.984 - 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Sunsuper Balanced 3.206 - 3.206 3.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.714 - 1.714 1.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Growth 3.178 - 3.178 3.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.396 - 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.472 - 2.472 2.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 974.071 - 974.071 974.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰