کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7153
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:13
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,350
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
409 (6.88%)
تغییر ۳ ماهه
307 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
386 (6.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aberdeen Australian Equities Fund 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund 1142.48 - 1142.48 1142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.953 - 0.953 0.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.428 - 1.428 1.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.302 - 3.302 3.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.863 - 2.863 2.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Energy Super MySuper 3.462 - 3.462 3.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Energy Super Balanced 3.462 - 3.462 3.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IFP Global Franchise Fund 2.353 - 2.353 2.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Arrowstreet Global Equity Fund 1.115 - 1.11 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.54 - 3.54 3.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.139 - 3.139 3.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.326 - 2.326 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.641 - 2.641 2.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.538 - 1.537 1.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Strategic Australian Equity Fund 17.988 - 17.97 17.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.118 - 1.118 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.17 - 2.17 2.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.068 - 1.068 1.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bentham Professional Global Income Fund 1.032 - 1.032 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dimensional Australian Core Equity Trust 12.787 - 12.787 12.787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.001 - 2.001 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.212 - 1.209 1.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.579 - 2.579 2.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.279 - 2.279 2.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Fidelity Australian Equities Fund 33.552 - 33.552 33.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.263 - 2.263 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.642 - 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.006 - 2.006 2.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.354 - 2.354 2.357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.651 - 2.651 2.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.303 - 1.303 1.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ipac Select Index Balanced 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC PSup-CFS Geared Share 5.976 - 5.96 5.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IOOF Balanced Investor Trust 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Paradice Global Small Mid Cap 2.166 - 2.163 2.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Antipodes Global Fund - Class P 1.743 - 1.743 1.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 7.175 - 7.175 7.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Walter Scott Global Equity Fund 2.76 - 2.735 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 6.242 - 6.242 6.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russell Global Bond Fund Class B 1.125 - 1.125 1.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.148 - 2.147 2.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.815 - 2.815 2.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.929 - 1.929 1.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.511 - 2.511 2.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.485 - 1.484 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.656 - 1.656 1.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.449 - 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.862 - 3.862 3.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Dimensional Global Core Equity Trust 15.773 - 15.766 15.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.555 - 1.555 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.112 - 3.112 3.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.009 - 1.007 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.101 - 3.101 3.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.549 - 1.549 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.255 - 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.229 - 2.229 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.686 - 2.686 2.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.999 - 1.999 1.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.944 - 0.944 0.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.071 - 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Vanguard International Shares Index Fund 2.278 - 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Growth Index Fund 1.419 - 1.419 1.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard High Growth Index Fund 1.65 - 1.649 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.607 - 1.607 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.283 - 2.283 2.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.182 - 3.182 3.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.104 - 1.077 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.042 - 1.042 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.166 - 1.166 1.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
North Index Balanced 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Balanced Index Fund 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۷:۳۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.008 - 2.008 2.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.302 - 3.302 3.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.855 - 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.303 - 1.303 1.303 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.877 - 0.877 0.877 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.537 - 8.537 8.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
VicSuper FutureSaver Growth 1.776 - 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 983.824 - 983.824 983.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Schroder Global Core Fund 0.673 - 0.673 0.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.163 - 1.163 1.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Magellan Infrastructure Fund 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.956 - 0.956 0.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.832 - 0.832 0.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
North Index Moderately Defensive 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Vanguard Conservative Index Fund 1.203 - 1.203 1.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.386 - 1.386 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
State Street International Equities Index Trust 1.312 - 1.312 1.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Vanguard International Property Securities Index F 1.154 - 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 25.5 - 25.5 25.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
North Index Growth 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Retirement 2.774 - 2.774 2.774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.659 - 2.659 2.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.642 - 5.642 5.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Ipac Select Index Growth 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.169 - 1.169 1.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.761 - 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Schroder Global Core Fund - I Class 1.079 - 1.079 1.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.584 - 1.584 1.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.602 - 1.602 1.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.626 - 1.626 1.626 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.839 - 1.839 1.839 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.245 - 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.039 - 1.039 1.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Balanced 3.318 - 3.318 3.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.587 - 1.587 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sunsuper Growth 3.307 - 3.307 3.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.435 - 1.435 1.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۲
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.992 - 2.992 2.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.561 - 2.555 2.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Summit Select Income Generator 1.164 - 1.163 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
North Select Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۶:۰۵
IPAC Income Generator 1.164 - 1.162 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۵
VicSuper FutureSaver Balanced 1.661 - 1.661 1.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۵
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.447 - 1.447 1.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۸
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰