شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7201
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:39:27
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,638
قیمت روز
11 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 07:02:07
649 (10.33%)
تغییر ۳ ماهه
518 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
444 (7.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOOF Balanced Investor Trust 1.254 - 1.254 1.254 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Strategic Australian Equity Fund 16.462 - 16.462 16.462 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 13.64 - 13.64 13.64 0.10 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.091 - 1.091 1.091 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۰۲
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.84 - 0.84 0.84 0.01 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.139 - 2.139 2.139 0.02 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.986 - 0.986 0.986 0.01 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.685 - 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
Aberdeen Australian Equities Fund 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Energy Super MySuper 3.276 - 3.276 3.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Energy Super Balanced 3.276 - 3.276 3.276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.156 - 2.156 2.156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Walter Scott Global Equity Fund 2.417 - 2.417 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.417 - 1.417 1.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.111 - 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.024 - 2.024 2.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Dimensional Global Core Equity Trust 14.338 - 14.338 14.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.047 - 3.047 3.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.047 - 3.047 3.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 11.728 - 11.728 11.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.855 - 1.855 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.003 - 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
State Street International Equities Index Trust 1.187 - 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Fidelity Australian Equities Fund 30.924 - 30.924 30.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.187 - 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.288 - 1.288 1.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.088 - 1.088 1.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.472 - 2.472 2.472 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 1.939 - 1.939 1.939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.218 - 2.218 2.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard International Shares Index Fund 2.091 - 2.091 2.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
North Index Balanced 0.839 - 0.839 0.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Ipac Select Index Balanced 0.839 - 0.839 0.839 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Australian Bond Fund 1131.41 - 1131.41 1131.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Growth Index Fund 1.319 - 1.319 1.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 5.634 - 5.634 5.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC PSup-CFS Geared Share 4.78 - 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Balanced Index Fund 1.323 - 1.323 1.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.952 - 1.952 1.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.241 - 3.241 3.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 1.856 - 1.856 1.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 5.582 - 5.582 5.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-Magellan W Global 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Ellerston Australian Share Fund 0.924 - 0.924 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard High Growth Index Fund 1.515 - 1.515 1.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.112 - 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 4.984 - 4.984 4.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.078 - 2.078 2.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.595 - 2.595 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.874 - 1.874 1.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.334 - 2.334 2.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.402 - 1.402 1.402 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.226 - 1.226 1.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.338 - 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.069 - 1.069 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.448 - 1.448 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.774 - 2.774 2.774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 2.876 - 2.876 2.876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.994 - 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bentham Professional Global Income Fund 1.033 - 1.033 1.033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.256 - 1.256 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.449 - 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.165 - 2.165 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.138 - 2.138 2.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.926 - 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.973 - 2.973 2.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.132 - 1.132 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 7.99 - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.775 - 0.775 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.43 - 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.161 - 2.161 2.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 2.727 - 2.727 2.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Sunsuper Balanced 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.508 - 1.508 1.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sunsuper Growth 3.128 - 3.128 3.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Antipodes Global Fund - Class P 1.667 - 1.667 1.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.44 - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۷:۰۳
VicSuper FutureSaver Growth 1.687 - 1.687 1.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.128 - 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.075 - 1.072 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
North Select Income Generator 1.123 - 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۰:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.353 - 1.353 1.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.071 - 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.433 - 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۰۳
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.139 - 2.139 2.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۰۳
IPAC Income Generator 1.127 - 1.004 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 6.823 - 3.03 6.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.396 1.393 1.393 1.396 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۰۴
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
North Index Growth 0.773 - 0.773 0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Ipac Select Index Growth 0.773 - 0.773 0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Global Core Fund 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Perpetual W Share Plus L/S 2.563 - 2.563 2.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Income Generator 1.144 - 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Magellan Infrastructure Fund 1.226 - 1.226 1.247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Summit Select Income Generator 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Mercer International Shares Fund 0.789 - 0.789 0.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
North Index Moderately Defensive 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Pengana Australian Equities Fund 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Schroder Global Core Fund - I Class 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.875 - 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.537 - 1.537 1.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.193 - 1.193 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.752 - 1.752 1.752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard Conservative Index Fund 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.163 - 1.163 1.163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard International Property Securities Index F 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.525 - 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۷:۰۳
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.717 - 24.717 24.872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۳
MultiMix Balanced Growth Trust 0.944 - 0.944 0.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰:۰۲
Sunsuper Conservative 2.598 - 2.598 2.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
REST Super High Growth 5.619 - 5.619 5.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
VicSuper FutureSaver Balanced 1.641 - 1.641 1.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
VicSuper Flexible Income Balanced 1.719 - 1.719 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.556 - 1.556 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.443 - 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 964.558 - 964.558 964.558 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰