کالایاب
شاخص یاب
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 40967.21 - 40967.21 40967.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4096.72 - 4096.72 4096.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Olymp Fund Atlant 296.627 - 296.627 296.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
Mak Fund Russian Combined 201.258 - 201.258 201.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵