شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 46975.3 - 46975.3 46975.3 114.40 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4697.53 - 4697.53 4697.53 11.44 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Olymp Fund Atlant 293.567 - 293.567 293.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳
Mak Fund Russian Combined 208.779 - 208.779 208.779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۰۳