شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2864
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:45:14
0 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:02:08
3 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
5 (22.73%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

20,410
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:54
1,497 (7.92%)
تغییر ۳ ماهه
1,043 (5.39%)
تغییر ۶ ماهه
2,058 (11.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 42.61 42.59 42.58 42.61 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 72.53 - 72.49 72.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۳۱
ETFS Lead 18.8 - 18.8 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Copper 24.65 - 24.62 24.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFs Copper 31.08 - 30.99 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares AEX 5112.5 - 5091 5135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Petroleum 12.49 - 12.49 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Gold 21.78 - 21.78 21.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS DAX 10702 - 10702 10734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source RDX UCITS 160.41 - 160.41 161.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Silver 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Silver 161.38 - 161.38 161.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Rhodium 442.5 - 442.5 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 140.08 - 139.81 140.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Platinum 84.22 - 84.22 85.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS All Commodities 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Wheat 15.9 - 15.9 16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI EMU UCITS 18754 - 18678 18782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Nickel 90.14 - 90.14 94.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Korea UCITS 3569 - 3567.04 3569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 2447.75 - 2447.5 2458.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 31.5 - 31.37 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK UCITS 11035 - 11000 11040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Nomura Nikkei 225 USD 148.38 - 147.7 148.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source FTSE 100 UCITS 6469.5 - 6431 6469.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source FTSE 250 UCITS 15165 - 15040.7 15165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI USA UCITS 82.51 - 82.51 82.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nifty 50 12754 - 12751.54 12754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Canada UCITS 1376 - 1376 1382.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 1190 - 1190 1193.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Turkey UCITS 186.2 - 186.2 186.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU UCITS 123.68 - 123.54 123.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU UCITS 10611 - 10611 10612.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 296.33 - 296.24 296.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI EMU UCITS USD 27.26 - 27.26 27.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Long CHF Short GBP 5399.5 - 5394 5399.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Palladium 159.87 - 159.87 164.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short CNY Long USD 38.25 - 38.25 38.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short EUR Long GBP 4367 - 4351 4370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short GBP Long USD 4524.5 - 4524.5 4570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Russia Capped 13.44 - 13.44 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI ACWI UCITS 4094 - 4086.68 4094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Islamic 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI World UCITS 64.79 - 64.69 64.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF S&P 500 UCITS 56.12 - 56.1 56.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Cocoa ETC 7.28 - 7.27 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 35860.5 - 35764 36033.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 15728 - 15728 15796.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.88 - 13.68 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Germany UCITS 20722.5 - 20693.44 20722.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gold 3X Short Daily 74.17 - 72.76 74.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Copper ETC 5.204 - 5.188 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Indonesia UCITS 6460.5 - 6460.5 6463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Canada UCITS 135.4 - 135.18 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Canada UCITS 10523 - 10505.48 10523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 46.29 - 46.29 46.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Russell 2000 UCITS 76.33 - 76.33 76.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long EUR Short GBP 2849 - 2849 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short USD 11.435 - 11.435 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short EUR Long GBP 3604.5 - 3604.5 3625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short EUR Long USD 79.12 - 79.12 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long USD 61.77 - 61.58 61.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short USD Long GBP 1219 - 1201 1224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 52.09 - 51.28 52.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Agribusiness UCITS 2704.5 - 2704.5 2706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Water UCITS 46.15 - 46.09 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Palladium 49.33 - 49.33 50.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 22980.5 - 22980.5 22980.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Platinum P 84.99 - 84.99 86.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap 1464.5 - 1455.3 1464.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 3570 - 3562.04 3570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Dist 1231.5 - 1229.8 1236.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Palladium P 164.54 - 164.54 167.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard EUR Corporate Bond 46.18 - 46.18 46.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE North America 75.95 - 75.78 75.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 1239.75 - 1235.7 1248.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers JPX-Nikkei 400 1538.75 - 1534 1538.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 591.6 - 590.5 591.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 5248 - 5234.72 5256.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 2963.5 - 2958.76 2975.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Canada hedged A-acc 1421.8 - 1421.1 1421.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares China Large Cap UCITS 118.06 - 117.18 118.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 4709 - 4706.5 4709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 3204.38 - 3204.38 3217.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 6852.5 - 6825 6852.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO MSCI EM Income Leaders Inc 21.23 - 21.17 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gilts 10Y 3x Short Daily 3907.5 - 3888 3907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DAX DR Income 1D 9409 - 9404.8 9412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 4411.5 - 4411.5 4415.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Long USD Short GBP ETC 8492 - 8492 8668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Acc 543.5 - 543.5 544.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 9398 - 9398 9470.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 72.72 - 72.64 73.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 33.1187 - 32.6275 33.1187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Islamic UCITS 3500 - 3500 3530.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Min Volatility 36.67 - 36.67 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Japan Equity Hedged 1045 - 1044 1045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 60478.5 - 60408 60478.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 27500 - 27270.4 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust EM AlphaDEX Class A 2317.8 - 2311.5 2317.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.04 - 158.04 158.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 103.74 - 103.74 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Consumer Growth 30.205 - 30.07 30.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 608.55 - 608.55 610.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 22057.5 - 21868.15 22080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Aggregate Bond UCITS 83.665 - 83.665 84.2313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 6920 - 6897.1 6920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source KBW NASDAQ Fintech UCITS 33.54 - 33.15 33.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source LGIM Commodity Composite 48.875 - 48.875 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 23.22 - 23.11 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 426.61 - 426.61 429.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 2093.25 - 2089.38 2093.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 1082.5 - 1082.5 1085.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 119.35 - 119 119.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 131.74 - 131.62 131.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 18095 - 18063.48 18169.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Value Factor 528.95 - 528.95 530.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 107.84 - 107.84 107.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 342.85 - 342.38 342.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 26647.5 - 26611.07 26835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 11009 - 10978 11009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Liquidity Factor 27.872 - 27.872 27.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Palladium 2X Leverage Daily 362.73 - 362.73 385.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 5218.5 - 5218.5 5249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 667.2 - 667.2 670.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 29.63 - 29.56 29.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 423.2 - 423.2 425.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 143.75 - 143.7 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 11184.5 - 11184.5 11304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 78.67 - 78.67 79.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Eurozone Government Bond 22.939 - 22.939 23.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 1590.72 - 1582.74 1596.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db xtrackers II iBoxx US 1 3 Treas 171.42 - 171.41 171.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 222.86 - 222.86 223.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 2337.5 - 2337.5 2338.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS 1083.1 - 1078.6 1083.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 19.96 - 19.923 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 60.31 - 60.31 60.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2539.5 - 2525.68 2556.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 222.13 - 222.13 222.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 17265 - 17233 17402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 2072 - 2062.6 2096.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 26.65 - 26.58 26.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 27.655 - 27.58 27.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 77.64 - 77.63 78.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly US 154.49 - 154.32 154.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily GB 12462.5 - 12436 12483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily US 131.56 - 131.09 131.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 121.88 - 121.8 121.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 26.23 - 26.23 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 271.79 - 271.67 271.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 2957.5 - 2945 2957.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 18220 - 18216 18224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA Financials DR 21.628 - 21.53 21.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 10-15yr 164.6 - 164.6 165.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Government Bond UCITS 86.095 - 86.07 86.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 41.718 - 41.6 41.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 344.85 - 343.81 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA Health Care DR 37.7 - 37.7 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 3124.5 - 3117 3124.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 32.01 - 31.93 32.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.86 - 7.86 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 114.89 - 114.89 115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 123.59 - 123.49 123.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 1691.5 - 1689.9 1691.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 66.56 - 66.56 66.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 8600 - 8591 8647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 110.64 - 110.64 110.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 10249 - 10238.5 10316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 112.01 - 111.92 112.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 5.266 - 5.266 5.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 53.97 - 53.57 53.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 33.88 - 33.73 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 3046 - 3039 3061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Real Estate S&P US Select Sector 19.08 - 18.9 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 12.56 - 12.51 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 Equal Weight DR 1C 56.4 - 56.4 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 12018.5 - 11979 12040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 123.78 - 123.78 124.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 45.2 - 45.02 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 3514 - 3503 3514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 43.83 - 43.76 43.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7873.5 - 7861 7905.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 149.62 - 149.62 149.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 81.095 - 80.9285 81.5631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 430.15 - 429.7 432.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 75.48 - 75.07 75.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 3032 - 3032 3034.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 7569.5 - 7569.5 7594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.79 - 13.77 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 306.16 - 306.16 306.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 228.74 - 228.74 230.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 162.39 - 161.36 162.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 103.99 - 103.99 104.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 1565.5 - 1565.5 1583.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 26.95 - 26.92 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Inflation-Linked 2C 26.54 - 26.54 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 1950.8 - 1945.09 1950.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 454.5 - 454.5 455.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 101.53 - 101.51 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 378.48 - 378.48 378.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.06 - 112.06 112.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 89.08 - 89.08 89.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 15148.5 - 15141 15174.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 436.765 - 436.39 436.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 324.93 - 324.55 324.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 211.06 - 209.98 212.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.16 - 30.02 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 63.67 - 63.41 63.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 62.44 - 61.94 62.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 15.01 - 15.01 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO MSCI UK Income Leaders Distributing Shares 25.23 - 25.03 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 7494.5 - 7465.7 7494.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 8677 - 8650 8677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A 3802.5 - 3802.5 3813.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class B 3607 - 3607 3617.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 73.75 - 73.57 74.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 19494.5 - 19494.5 19578.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 155.69 - 155.12 155.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 1323.5 - 1323.5 1328.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 4960 - 4938.85 4960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 103.48 - 103.48 103.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 80.38 - 80.38 80.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 103.25 - 103.25 103.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 4129 - 4120 4144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 211.62 - 211.08 212.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 83.08 - 6468.71 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 2104.75 - 2091 2104.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.7175 - 14.615 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 99.89 - 99.84 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc GBP 1338.2 - 1338.2 1341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 63.21 - 63.21 63.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO Barclays 1-3 Global Corporate Bond Hedged Dist 98.4 - 98.4 98.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO Barclays Global High Yield Bond Hedged Distrib 100.24 - 100.08 100.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO MSCI Europe ex-UK Income Leaders Hedged Distri 29.94 - 29.94 29.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO MSCI USA Income Leaders Hedged Distributing Sh 34.97 - 34.97 35.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 12392 - 12356 12392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 2615.5 - 2608.5 2617.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 93.2 - 93.2 93.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 43.77 - 43.71 43.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 3402 - 3390 3418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 218.97 - 218.94 218.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 187.94 - 187.79 188.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1327 - 1324.52 1327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1413.5 - 1413.5 1415.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 756.28 - 756.21 761.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 105.59 - 105.24 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS 101.825 - 101.76 101.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 2400.8 - 2391.5 2400.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.985 - 27.985 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 396.09 - 396.09 396.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Cocoa 2.586 - 2.55 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Sugar 6.52 - 6.43 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Coffee 0.791 - 0.791 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Nickel 15.11 - 15.11 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 19.82 - 19.79 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Uk Gilt UCITS 24.12 - 24.12 24.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Aluminium 2.738 - 2.738 2.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lean Hogs 0.4815 - 0.4815 0.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Livestock 2.813 - 2.813 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Gold 141.76 - 141.39 142.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Agriculture 3.91 - 3.91 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Natural Gas 0.0256 - 0.0256 0.0269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 250 32.32 - 32.09 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 10767.5 - 10733 10897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI Crude Oil 8.4 - 8.295 8.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC S&P 500 UCITS 2411.7 - 2406.56 2426.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI EMU A-dis 1048.5 - 1044.4 1048.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE 100 UCITS 7321 - 7260.39 7353 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE 250 UCITS 1943.2 - 1929.8 1945.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI USA UCITS 2296.25 - 2294 2310.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lev Natural Gas 10.84 - 10.84 11.237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 15.84 - 15.75 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 1229.83 - 1225 1241.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Tips UCITS 217 - 217 218.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Tips UCITS 168.9 - 168.83 170.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source S&P 500 UCITS 561.63 - 561.16 562.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Corp Bd 42.42 - 42.4 42.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Japan UCITS 2669.5 - 2666 2679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI World UCITS 1755.5 - 1750 1762.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Gold 28.5 - 28.41 28.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Gold 2214.5 - 2208.5 2241 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source NASDAQ Biotech 35.01 - 34.96 35.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Industrial Metals 11.54 - 11.54 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 82.66 - 81.87 83.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Brazil UCITS 20.42 - 20.38 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE 250 UCITS 1954.4 - 1936.8 1954.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 103.97 - 103.92 103.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Silver 16.275 - 16.275 16.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Euro STOXX 50 22.012 - 21.962 22.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 45.62 - 45.45 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI ACWI UCITS 52.68 - 52.54 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI Japan UCITS 63.85 - 63.73 63.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 65.14 - 64.87 65.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 51.66 - 51.59 51.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 66.49 - 66.42 66.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 24.456 - 24.395 24.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 31.47 - 31.4 31.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 1.73 - 1.71 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Swiss Gold 140.59 - 139.95 141.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI Short Crude Oil 62.43 - 62.21 62.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.691 - 6.674 6.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 461.26 - 460.49 461.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Sust MSCI EM SRI 6.86 - 6.84 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Treasury Bd 19.396 - 19.373 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.703 - 0.703 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Silver ETC 5.32 - 5.29 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Poland UCITS 20.21 - 20.16 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 49.28 - 49.16 49.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Turkey UCITS 1262 - 1255.5 1265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Property UCITS 614.8 - 609.5 616.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 31.55 - 31.53 31.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Junior Gold Miners 30.46 - 30.17 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long GBP Short USD 16.51 - 16.48 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX FTSE 100 Leveraged 2X 31882.5 - 31389.1 31904.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 305.59 - 305.31 305.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 23756 - 23696 23887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Digitalisation Acc 6.885 - 6.843 6.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE 100 UCITS Acc 11916 - 11814 11916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Water UCITS 3582 - 3582 3608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Palladium 3833 - 3833 3963.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 30.73 - 30.7 30.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 2389.25 - 2384.69 2402.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Energy 4.881 - 4.869 4.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 1065.1 - 1056.4 1065.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Bloomberg Commodity 16.63 - 16.63 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Bloomberg Commodity 1292.5 - 1292 1303.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Shortdax 3X Daily ETC 4.251 - 4.236 4.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
DB Physical Gold GBP Hedged 809 - 808.5 814.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Platinum ETC 2.94 - 2.92 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 724.3 - 718.18 724.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.314 - 9.209 9.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 13.88 - 13.88 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 14340.5 - 14340 14398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree UK Equity Income 519.8 - 519.1 524.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gold 3X Leverage Daily 26.695 - 26.52 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Short Daily 253.05 - 253 254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 13.13 - 12.94 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 935.2 - 928.1 936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EMU DR 2C 2300.5 - 2289.3 2300.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell Midcap 25.61 - 25.59 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers US Dollar Cash 178.75 - 178.75 178.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gold Bullion Securities 136.51 - 136.19 137.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 4641.5 - 4637.03 4676.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Govt Bond Acc 5.26 - 5.26 5.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 38.12 - 37.96 38.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 12283 - 12283 12302.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 158.02 - 157.63 158.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Acc 146.1 - 145.7 146.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Dividend IQ 37.08 - 37.08 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Dividend IQ 2883.5 - 2883.5 2885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares OMX Stockholm Capped 428.55 - 427.9 428.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 133.38 - 133.38 133.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Gold P Certs 141.33 - 140.95 142.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 58.07 - 57.97 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Value Factor 34.06 - 33.94 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Value Factor 26.47 - 26.411 26.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 100 3x Short Daily 1113.75 - 1113.75 1122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 12.23 - 12.13 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers SP 500 UCITS UK 5133 - 5127 5139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 2613 - 2603 2618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Ageing Population Acc 5.966 - 5.947 5.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares China Large Cap UCITS 9176.5 - 9134 9176.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 4708.5 - 4694 4728.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI World UCITS 60.58 - 60.45 60.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 547.7 - 546.8 548.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.985 - 14.95 15.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1166 - 1162.5 1169.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 3750 - 3739.64 3766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 48.25 - 48.12 48.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Info Tech 832.88 - 828.5 838.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Info Tech 10.71 - 10.67 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Aggregate Bond Acc 5.461 - 5.461 5.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 1282.8 - 1281.6 1282.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Gold Miners UK 27.77 - 27.51 27.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 26.689 - 26.648 26.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Copper 3x Leverage Daily 10.838 - 10.76 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Silver 3X Leverage Daily 2.308 - 2.29 2.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan DR 2D 23.565 - 23.565 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 685.8 - 669.5 691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Acc 6.992 - 6.963 7.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Inc 6.66 - 6.657 6.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity US Quality Income Inc 517.75 - 516.29 520.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 46.08 - 45.9 46.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 120.89 - 120.89 121.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EUR Corp Bond Acc 5.262 - 5.257 5.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 99 - 99 99.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.155 - 7.145 7.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 18.76 - 18.71 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 93.555 - 93.555 93.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 93.73 - 93.72 93.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 2575.12 - 2534.5 2575.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI China A UCITS USD 4.181 - 4.165 4.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI China A UCITS USD 325.3 - 324.02 325.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2171.5 - 2159.55 2178.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Financials 7.9325 - 7.8975 7.9367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Financials 617.25 - 614.03 617.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 5091 - 5091 5130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 65.495 - 65.3692 65.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 40.09 - 39.95 40.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Mortgage Backed Sec 4.921 - 4.921 4.9435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 27.32 - 27.2 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 35.14 - 35.01 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Min Volatility 28.505 - 28.406 28.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 58.55 - 58.48 58.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 78.3 - 78.3 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 1.008 - 1.006 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.535 - 0.516 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 2029 - 2018.92 2031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 6573.5 - 6556 6610.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.233 - 5.228 5.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 100.76 - 100.71 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 2912.5 - 2899.5 2921.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 37.735 - 37.61 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 30.525 - 30.27 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 2373.2 - 2360 2373.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Health Care 6.93 - 6.93 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 USD Health Care 538.88 - 538.88 543.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Aggregate Bond UCITS 107.55 - 107.47 107.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 2404 - 2400 2420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 31.03 - 30.91 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Solutions Ise Cyber Security Go 1260.25 - 1259.1 1270.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Solutions Ise Cyber Security Go 16.218 - 16.19 16.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard Global Momentum Factor 26.438 - 26.346 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD EM Government Bond 40.15 - 40.15 40.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE 100 3x Leverage Daily 22968 - 22476.8 23072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers JPX-Nikkei 400 USD 14.61 - 14.59 14.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 308.2 - 307.9 310.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 3.593 - 3.591 3.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 828.88 - 826.5 829.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 10239 - 10210.79 10283.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 47.395 - 47.245 47.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4066 - 4066 4078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3220.25 - 3213.3 3232.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Value Factor 6.165 - 6.14 6.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI North America UCITS 4482 - 4473.96 4502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI North America UCITS 57.64 - 57.58 57.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Islamic UCITS 2637.5 - 2637 2658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 67.84 - 67.77 67.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS 7094 - 7078.9 7133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Gold Producers UCITS 11.435 - 11.3382 11.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Gold Producers UCITS 884.5 - 880.03 892.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 11.74 - 11.61 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 930.12 - 929.88 934.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Wd Health Care 35.12 - 2740.26 35.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 1723 - 1719.3 1731.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 2302.25 - 2292 2310.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Automation & Robotics Acc 631.62 - 629.5 635.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3432.5 - 3426 3445.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.438 - 5.438 5.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Clean Energy UCITS 479.75 - 476.7 480.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Healthcare Innovation Acc 6.095 - 6.085 6.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Healthcare Innovation Acc 473.55 - 473 476.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 5.638 - 5.638 5.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 101.22 - 101.19 101.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 15660 - 15618 15743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 1207.5 - 1207.27 1207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE All-World ex UK 6101 - 6101 6134.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Global Quality Income Inc 487.05 - 486.4 489.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Global Quality Income Inc 6.265 - 6.265 6.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA Value Factor 7.191 - 7.184 7.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.09 - 100.09 100.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 30.075 - 29.97 30.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Target UK Real Estate 510.25 - 509.25 510.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 5.079 - 5.074 5.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 390 - 390 400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 25.174 - 25.093 25.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 19.57 - 19.485 19.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.0425 - 0.0425 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 3.27 - 3.27 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 3949 - 3939 3950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Physical Gold 815.88 - 813.75 822.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 5.79 - 5.79 5.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 386.3 - 385.55 388.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 4.97 - 4.97 4.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 132.32 - 132.24 132.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 102.8 - 102.72 103.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 2148.5 - 2139.5 2155.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 99.81 - 100.01 99.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Infrastructure UCITS 29.765 - 29.74 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Infrastructure UCITS 2313.5 - 2309.47 2323.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 1791.5 - 1779.11 1791.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Listed Private Equity UCITS 23.015 - 22.95 23.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 55.17 - 55.05 55.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS 5794.5 - 5782.32 5796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-USD 132.08 - 131.1 132.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 1576 - 1572.5 1576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 32.8 - 32.8 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1370.25 - 1365 1372.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 4922 - 4922 4939.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Equity Income Class A 1951.2 - 1946.3 1963.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 204.46 - 204.46 204.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 158.85 - 158.83 159.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 5.479 - 5.448 5.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Government Bond UCITS 110.67 - 110.65 111.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 500.75 - 499.6 500.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 6.445 - 6.445 6.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 56.57 - 56.57 56.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 44.06 - 43.93 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 1611.8 - 1611.8 1653.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 414.5 - 412.65 414.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 3999.5 - 3999.5 4005.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 1207 - 1207 1208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 1631.4 - 1630.6 1643.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 1959.25 - 1955.95 1965.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 150.25 - 150.12 150.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 3793.75 - 3786.98 3807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 102.26 - 102.16 102.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 45.37 - 45.31 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 89.47 - 89.2 89.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 69.53 - 69.33 69.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 765.9 - 760.26 765.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.378 - 5.367 5.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 133.88 - 133.86 133.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 105.98 - 105.95 106.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Timber & Forestry UCITS 1845.75 - 1837 1854.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 6.122 - 6.1 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 475.75 - 474.2 477.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 489.8 - 489.8 493.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Govt Bond DR 3C 13.35 - 13.35 13.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 131.92 - 131.83 132.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 20.86 - 20.85 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1627.2 - 1616 1630.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.45 - 111.38 111.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 4191.5 - 4174.36 4195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 2632.5 - 2632 2637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 41.66 - 41.55 41.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 3237.5 - 3231.68 3254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 39.15 - 39.15 39.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 20.96 - 20.9 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 38.02 - 37.97 38.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 1134.8 - 1116 1134.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 374.15 - 374.15 376.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 34.02 - 33.8 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 253.85 - 253.85 256.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Europe Quality Income UCITS Acc 4.853 - 4.846 4.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 154.63 - 153.82 155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 5.112 - 5.111 5.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 2075.75 - 2075.75 2095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 147.78 - 147.14 147.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3162.75 - 3151.25 3168.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 40.6925 - 40.4625 40.6925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 3411 - 3399 3422.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 108.94 - 108.94 109.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 3470.5 - 3455 3477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 2871 - 2871 2875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 707.5 - 707.09 717.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Europe Quality Income Hedged Acc 5.767 - 5.767 5.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 104.24 - 104.23 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist 5.155 - 5.153 5.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 5.386 - 5.372 5.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 3C 2155.25 - 2152 2155.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX Acc 23.762 - 23.762 23.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 102.52 - 102.48 102.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 79.69 - 79.62 79.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 231.05 - 230.76 231.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 36.8 - 36.63 36.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS 2799.5 - 2799.5 2807.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.49 - 139.49 139.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 5.849 - 5.849 5.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1615.9 - 1609.6 1615.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 1041.7 - 1041.15 1047.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 28.55 - 28.39 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2219.5 - 2210 2221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.73 - 103.73 103.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 676.88 - 676.5 676.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 57.89 - 57.58 57.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.966 - 1.961 1.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 152.8 - 152.3 153.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 1690.75 - 1688 1693.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 23.33 - 23.33 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 1813.4 - 1807.2 1823.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 5.633 - 5.63 5.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 2168.5 - 2159.64 2174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 131.75 - 131.69 132.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc 5.465 - 5.465 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged 97.13 - 97.01 97.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 62.57 - 62.49 62.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 3941 - 3932.5 3950.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 36.825 - 36.807 36.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.451 - 1.451 112.604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 112.05 - 111.94 112.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 1361.5 - 1361.5 1371.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 1144 - 1144 1154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 16.09 - 16 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 14.57 - 14.52 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 2599 - 2599 2607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 60.55 - 60.55 60.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 47.06 - 47.03 47.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.77 - 96.72 96.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 162.75 - 162.6 163.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 126.53 - 126.28 127.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 9.869 - 9.861 9.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 44.21 - 44.21 44.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 71.08 - 71.08 71.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 72.09 - 71.93 72.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 6303.5 - 6290 6348.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Physical Silver 1255 - 1255 1276.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS 59.75 - 59.58 59.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares UK Dividend UCITS 773 - 760.29 773.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 59.71 - 59.71 59.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 45.51 - 45.42 45.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 3960 - 3951.21 3990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 51.02 - 50.9 51.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.48 - 32.2 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 27.89 - 27.77 27.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 622 - 619.41 622.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard USD Treasury Bd 24.96 - 24.96 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 45.08 - 45.03 45.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Source MSCI Emerging Markets UCITS 45.81 - 45.64 45.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 49.99 - 49.8 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 491.95 - 491.517 492.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Poland UCITS 1571.2 - 1571.2 1575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Automation & Robotics Acc 8.12 - 8.098 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist 4.45 - 4.42 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD 3.71 - 3.7 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Core DAX UCITS 113.16 - 112.72 113.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 44.16 - 44.04 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 55.4 - 55.28 55.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vanguard FTSE North America 58.96 - 58.96 59.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS 37.09 - 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 54.7 - 54.7 54.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Italy Government Bond UCITS 167.16 - 167.16 167.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS 102.38 - 102.38 102.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Wisdomtree Europe Equity UK 19.27 - 19.22 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.285 - 9.285 9.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Nomura Nikkei 225 EUR 136.86 - 136.86 136.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
SG Gold X5 Daily Short GBP 59.28 - 59.28 59.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 414.32 - 414.32 414.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.382 - 6.382 6.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 11.003 - 11.003 11.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
SG S&P X3 Daily Short USD 60 - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۵:۰۱
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 5.602 - 5.602 5.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۵:۰۱
ETFS Forward Agriculture DJ UBSCI F3 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۵:۰۱
ETFS Tin 29.8 - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Softs 2.903 - 2.903 2.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Gasoline 26.41 - 26.41 26.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short Nickel 21.61 - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE MIB Banks 12460 - 12460 12460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers Nifty 50 164.64 - 164.64 164.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
HSBC MSCI Canada UCITS 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS BBG CMCI WTI CRUDE 71.51 - 71.51 71.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Long USD Short GBP 5429.5 - 5429.5 5429.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short GBP Long USD 58.58 - 58.58 58.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short USD Long GBP 3519.5 - 3519.5 3519.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
DB WTI Crude Oil Booster 40.8 - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS 3X Long EUR Short USD 13.74 - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 2542 - 2542 2542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree India Quality Acc 17.928 - 17.928 17.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 3532.5 - 3532.5 3532.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE 100 1X Short Daily 6021 - 6021 6021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE 100 2X Short Daily 3280.5 - 3280.5 3280.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 4959.3 - 4959.3 4959.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 6873 - 6873 6873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 15253 - 15253 15253 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short Industrial Metals DJ 43.48 - 43.48 43.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Ossiam FTSE 100 Min Variance 1C 19597 - 19597 19597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 14431 - 14431 14431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE 100 2X Leverage Daily 16932.5 - 16932.5 16932.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Natural Gas 3x Short Daily 554.1 - 554.1 554.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Global Liquidity Factor 35.9 - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 124205 - 124205 124205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 829.3 - 829.3 829.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 79.7 - 79.7 79.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic US Market UCITS 1432.75 - 1432.75 1432.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 23325.5 - 23325.5 23325.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 4246.8 - 4246.8 4246.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 6.321 - 6.321 6.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 31.83 - 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 36.983 - 36.983 36.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 84.79 - 84.79 84.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 1015.4 - 1015.4 1015.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 5843 - 5843 5843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-USD 374.13 - 374.13 374.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 1345.5 - 1345.5 1345.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 153.34 - 153.34 153.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 21577 - 21577 21577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 275.89 - 275.89 275.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 74.705 - 74.705 74.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 9312.5 - 9312.5 9312.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Energy 3.645 - 3.645 3.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Grains 2.893 - 2.893 2.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Soybeans 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Live Cattle 6.81 - 6.81 6.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Soybean Oil 3.417 - 3.417 3.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Brent 1Yr USD 51.41 - 51.41 51.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS MSCI Japan A-dis 1162.5 - 1162.5 1162.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG SX5E X5 Daily Long 53.02 - 53.02 53.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Source JPX-Nikkei 400 155.4 - 155.4 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short Brent Crude 53.61 - 53.61 53.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Leveraged Corn ETC 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Long EUR Short USD 2535.5 - 2535.5 2535.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Long GBP Short USD 2786.5 - 2786.5 2786.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short CHF Long GBP 3359 - 3359 3359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short EUR Long USD 64.7 - 64.7 64.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Short JPY Long GBP 4277.5 - 4277.5 4277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 53.55 - 53.55 53.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG S&P X5 Daily Long USD 106.46 - 106.46 106.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG WTI X5 Daily Long GBP 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG WTI X5 Daily Long USD 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Europe Equity 18.463 - 18.463 18.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Hedged WTI Crude Oil 268.1 - 268.1 268.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG FTSE 100 X5 Daily Long 104.68 - 104.68 104.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Gold X5 Daily Long GBP 119.6 - 119.6 119.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG S&P X5 Daily Short USD 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG WTI X5 Daily Short GBP 5.84 - 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG WTI X5 Daily Short USD 5.38 - 5.38 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS 3x Long USD Short GBP 7352 - 7352 7352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 7778.5 - 7778.5 7778.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 306.6 - 306.6 306.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.605 - 7.605 7.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Copper X5 Daily Short USD 106.81 - 106.81 106.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE 250 1X Short Daily 4715 - 4715 4715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 389.7 - 389.7 389.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Longer Dated Brent Crude 36.36 - 36.36 36.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 41.7213 - 41.7213 41.7213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Boost Palladium 1X Short Daily 23.71 - 23.71 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers MSCI Japan DR 6C 2364.5 - 2364.5 2364.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS 5x Short EUR Long GBP ETC 1176 - 1176 1176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Ether Tracker One XBT Provider 16.18 - 16.18 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 77.35 - 77.35 77.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares US Mortgage Backed Sec 385.33 - 385.33 385.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 3646.3 - 3646.3 3646.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Forward Energy DJ UBSCI F3 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Ether Tracker Euro XBT Provider 14.908 - 14.908 14.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Source JPX-Nikkei 400 UCITS USD 17.51 - 17.51 17.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 1131.9 - 1131.9 1131.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Europe Equity Hedged 1188.3 - 1188.3 1188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 1591 - 1591 1591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Germany Equity UCITS 1047.5 - 1047.5 1047.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 377.91 - 377.91 377.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers MSCI USA Energy DR 31.63 - 31.63 31.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Natural Gas X3 Daily Long USD 31.93 - 31.93 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Long USD 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 77.58 - 77.58 77.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Natural Gas X3 Daily Short USD 18.36 - 18.36 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Short GBP 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Short USD 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 4C 17.598 - 17.598 17.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 86.29 - 86.29 86.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor MSCI All Country World C-USD 214.3 - 214.3 214.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Spain Government Bond UCITS 177.09 - 177.09 177.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly GB 12919 - 12919 12919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 20.28 - 20.28 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 1548.1 - 1548.1 1548.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Brent Crude Oil 369.05 - 369.05 369.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 73.88 - 73.88 73.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 5775 - 5775 5775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 914.25 - 914.25 914.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS GBP Daily Hedged Industrial Metals 620.13 - 620.13 620.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.775 - 4.775 4.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Enhanced Commodity A-USD Inc 786.63 - 786.63 786.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Forward All Commodities DJ UBSCI F3 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 149.78 - 149.78 149.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 140.07 - 140.07 140.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 8937 - 8937 8937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 114.28 - 114.28 114.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 6595.5 - 6595.5 6595.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) D-GBP 2329.25 - 2329.25 2329.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 3768 - 3768 3768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 19.535 - 19.535 19.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor USD Floating Rate Note UCITS D-GBP HM 97.42 - 97.42 97.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 9660.5 - 9660.5 9660.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 31.03 - 31.03 31.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 21955.5 - 21955.5 21955.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
BMO Barclays 3-7 Global Corporate Bond Hedged Dist 103.75 - 103.75 103.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond 3D 7884 - 7884 7884 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 8807 - 8807 8807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE EM Equity 103.21 - 103.21 103.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E 143.13 - 143.13 143.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 110.91 - 110.91 110.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 1728.8 - 1728.8 1728.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 16481 - 16481 16481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱:۳۱
ETFS Zinc 7.98 - 7.98 7.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Agriculture 307.05 - 307.05 307.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITSo Cash 115.5 - 115.5 115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost Levdax 3X Daily 247.76 - 247.76 247.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
DB Physical Palladium 167.59 - 167.59 167.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Short Natural Gas 431.47 - 431.47 431.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 23168.5 - 23168.5 23168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Long EUR Short GBP 4459 - 4459 4459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Physical PM Basket 116.28 - 116.28 116.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Short EUR Long USD 5060.5 - 5060.5 5060.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Forward WTI Crude Oil 33.38 - 33.38 33.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Agribusiness UCITS 34.79 - 34.79 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
WisdomTree Japan Equity UK 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 16956 - 16956 16956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost Copper 3x Short Daily 68.19 - 68.19 68.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 223.52 - 223.52 223.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 2933 - 2933 2933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
WisdomTree India Earnings Inc 1389.8 - 1389.8 1389.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
BMO Enhanced Income Euro Equity 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 29922.5 - 29922.5 29922.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost FTSE 250 2X Leverage Daily 23216 - 23216 23216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 9020 - 9020 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 8473.5 - 8473.5 8473.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 109.5 - 109.5 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
WisdomTree Japan Equity Hedged Acc 18.165 - 18.165 18.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares US Equity Buyback Achievers 7.031 - 7.031 7.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 5.969 - 5.969 5.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 466.7 - 466.7 466.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 30.025 - 30.025 30.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 26.895 - 26.895 26.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 11692 - 11692 11692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 9147 - 9147 9147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 194.39 - 194.39 194.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 48.18 - 48.18 48.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 2C 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 343.45 - 343.45 343.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 5929.5 - 5929.5 5929.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 3526 - 3526 3526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Japan 107.46 - 107.46 107.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 50.84 - 50.84 50.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.97 - 45.97 45.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 3754.5 - 3754.5 3754.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 13171 - 13171 13171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 95.5 - 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 2049.5 - 2049.5 2049.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
BMO Barclays 7-10 Global Corporate Bond Hedged Dis 106.68 - 106.68 106.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries Inflation-Link 288.25 - 288.25 288.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Europe Eq 112.64 - 112.64 112.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Pacific e 113.32 - 113.32 113.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE US Equity 127.89 - 127.89 127.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Corn 0.739 - 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Wheat 0.6095 - 0.6095 0.6095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Cotton 2.033 - 2.033 2.033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares TA-25 Israel 492.05 - 492.05 492.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares TA-25 Israel 6.2938 - 6.2938 6.2938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Turkey UCITS 16.3225 - 16.3225 16.3225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 3153 - 3153 3153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SG Natural Gas X5 Daily Long GBP 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 336.9 - 336.9 336.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Source EURO STOXX Optimised Banks 4956.5 - 4956.5 4956.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 5405.5 - 5405.5 5405.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 4.55 - 4.55 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 55.95 - 55.95 55.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 3398.75 - 3398.75 3398.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 49.12 - 49.12 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 1789.8 - 1789.8 1789.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 35.43 - 35.43 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.72 - 112.72 112.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 50.62 - 50.62 50.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.86 - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.93 - 137.93 137.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
iShares MDAX UCITS DE 227.35 - 227.13 227.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 42.13 - 42.13 42.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 1759.7 - 1759.7 1759.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۰۳
ETFS Leveraged Agriculture 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۲۲:۰۳
Lyxor MSCI World IT TR 24882.5 - 24820 24882.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 26497.5 - 26372 26497.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 35.8 - 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 5.09 - 5.09 5.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 5.36 - 5.36 5.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.264 - 5.264 5.264 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Euro Government Bond 10-15yr 198.68 - 198.68 198.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Acc 84.46 - 84.26 84.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.9262 - 5.9225 5.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 134.14 - 133.99 134.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.46 - 98.46 98.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 175.15 - 175.12 175.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 164.75 - 164.75 164.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 230.68 - 230.68 230.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 121.11 - 120.99 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 45.76 - 45.62 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 151.78 - 151.08 151.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.72 - 144.72 144.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5.178 - 5.172 5.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.0175 - 5.011 5.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 103.09 - 102.97 103.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 129.47 - 129.06 129.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares Germany Government Bond UCITS 150.1 - 150.1 150.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 284.04 - 284.04 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 38.67 - 38.65 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 2415.5 - 2415.5 2421.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 2170.25 - 2169.5 2170.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 1042.1 - 1041.6 1046.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 79.53 - 79.52 80.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 38.27 - 38.23 38.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.228 - 5.215 5.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Target US Real Estate 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ETFS Leveraged Precious Metals DJ UBSCI ETC 33.76 - 33.73 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Grains DJ UBSCI 62.66 - 62.66 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Softs DJ UBSCI ETC 3.99 - 3.87 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Leveraged Zinc ETC 6.192 - 5.979 6.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short AUD Long GBP 3489 - 3466 3489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short INR Long USD 34.09 - 33.95 34.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Short Corn 51.9 - 51.9 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Platinum 57.82 - 56.3 57.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Agriculture 65.29 - 65.29 65.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Short JPY Long GBP 2194.5 - 2189 2194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybean Oil ETC 1.558 - 1.517 1.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Sugar 36.29 - 36.29 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Hedged Silver 400.9 - 400.7 400.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short Soybeans 25.7 - 25.7 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lead ETC 3.38 - 3.337 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Forward Natural Gas 1.658 - 1.651 1.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Cotton ETC 8.63 - 8.45 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Long AUD Short USD 18.32 - 18.25 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Gold 722.88 - 722.88 723.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Gasoline ETC 3.326 - 3.159 3.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Soybeans ETC 16.71 - 16.5 16.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Short Gold ETC 18.795 - 18.725 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS GBP Daily Hedged Copper 543.38 - 543.38 544.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Lean Hogs ETC 1.488 - 1.458 1.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Heating Oil ETC 2 - 1.88 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Cotton 21.89 - 21.89 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Energy DJ UBSCI ETC 0.2425 - 0.231 0.2425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged Grains DJ UBSCI ETC 2.42 - 2.37 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Long FTSE 100 1613.75 - 1607 1624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Boost Natural Gas 2x Leverage Daily 2.257 - 2.241 2.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Leveraged All Commodities DJ UBSCI ETC 4.17 - 4.08 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 209.8 - 208.5 209.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
ETFS Short Cocoa 26.68 - 26.68 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Soybean Oil 87.65 - 87.65 87.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long AUD Short USD 43.95 - 43.95 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long CAD Short GBP 4392.5 - 4392.5 4392.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short CAD Long GBP 4345.5 - 4345.5 4345.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Petroleum 50.64 - 50.64 50.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Forward Grains DJ UBSCI F3 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Ex-Energy 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Tin 18.17 - 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Lead 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Wheat 112.54 - 112.54 112.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Gasoline 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Leveraged Tin ETC 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long AUD Short GBP 5359 - 5359 5359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3x Long AUD Short GBP 4133 - 4133 4133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3x Long JPY Short GBP 2190.5 - 2190.5 2190.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3X Short AUD Long GBP 1859.5 - 1859.5 1859.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Energy DJ UBSCI 140.42 - 140.42 140.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Livestock DJ UBSCI 68.25 - 68.25 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short Precious Metals DJ UBSCI 20.88 - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket Secu 12.545 - 12.545 12.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Bullish USD vs G10 Currency Basket Securities 12.255 - 12.255 12.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 3x Short AUD Long USD 46.52 - 46.52 46.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Boost Gold 2X Leverage Daily 101.23 - 101.23 101.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SG WTI X3 Daily Long USD 43.63 - 43.63 43.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۶:۰۱
SG WTI X2 Daily Long USD 68.71 - 68.71 68.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Gold X2 Daily Long USD 122.6 - 122.6 122.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG WTI X2 Daily Short USD 80.77 - 80.77 80.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG WTI X3 Daily Short USD 56.7 - 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Gold X2 Daily Short USD 79.56 - 79.56 79.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Copper X2 Daily Long USD 62.35 - 62.35 62.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Copper X3 Daily Long USD 45.1 - 45.1 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Copper X2 Daily Short USD 133.97 - 125.65 134.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Copper X3 Daily Short USD 142.08 - 142.08 142.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Natural Gas X2 Daily Long USD 47.1 - 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
SG Natural Gas X2 Daily Short USD 68.97 - 68.97 68.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor Euro Stoxx 300 DR Monthly Hedged C-GBP 12433 - 12433 12519.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UK£ 10Y Inflation Expectations C-GBP 100.82 - 100.48 100.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Lombard Odier IM EM Local Govt Bond Fundament 9.947 - 9.947 9.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۲
ETFS Lombard Odier IM Global Govern 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard DAX UCITS 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SG DAX X5 Daily Long GBP 51.16 - 51.16 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 52.69 - 52.69 52.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc 5.07 - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS GBP Hedge 4181 - 4181 4181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 4.44 - 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۱۲:۱۰
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۱
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 1391.4 - 1391.4 1392.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1287.2 - 1287.2 1296.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares FTSE UK High Dividend Low Volatility 2201 - 2201 2201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 38.69 - 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Lyxor UCITS FTSE 250 2321.5 - 2319 2332.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE All Share 521 - 519.5 521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG Gold X5 Daily Short 56.18 - 56.18 56.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG FTSE 100 x3 Daily Long 154.55 - 154.55 154.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG FTSE 100 x3 Daily Short 39.1 - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG DAX X5 Daily Long 26.85 - 26.85 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 127.52 - 127.52 127.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.98 - 111.98 111.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SG FTSE 100 X5 Daily Short 50.82 - 50.82 50.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۳۳
SG WTI X5 Daily Short 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX DR Income 1D 9508 - 9432 9508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Tracker One XBT 165.9395 - 165.9395 165.9395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 3689 - 3689 3689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰