شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3057
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:01:52
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:10
737 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
1,396 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
531 (2.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS BBG CMCI WTI CRUDE 73.85 - 73.85 73.85 0.24 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree India Quality Acc 16.738 - 16.738 16.738 0.27 1.64% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 4042 - 4042 4042 33.50 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity US Quality Income Inc 5.986 - 5.986 5.986 0.05 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 10181 - 10181 10181 40.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 13234.5 - 13234.5 13234.5 106.50 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 5672.5 - 5672.5 5672.5 26.50 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity Global Quality Income Inc 5.704 - 5.704 5.704 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Japan Equity Hedged Acc 16.788 - 16.788 16.788 0.06 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 419.65 - 419.65 419.65 2.90 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 5.829 - 5.829 5.829 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 446.5 - 446.5 446.5 1.75 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 1068.2 - 1068.2 1068.2 7.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 7885.5 - 7885.5 7885.5 48.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
First Trust US Small Cap Core AlphaDEX Acc 24.075 - 24.075 24.075 0.16 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 61.91 - 61.91 61.91 0.53 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Precious Metals DJ UBSCI 23.22 - 23.22 23.22 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۳۴
ETFS Daily Short Petroleum 49.81 - 49.81 49.81 0.14 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.84 41.86 41.7792 41.86 0.07 0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ETFS Zinc 8.26 - 8.12 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Gasoline 23.06 - 23.05 23.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Soybeans 18.02 - 17.99 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Agriculture 318.4 - 318.4 320.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Live Cattle 7.09 - 7.03 7.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Soybean Oil 3.417 - 3.397 3.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Platinum 64.58 - 64.58 65.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
DB Physical Platinum 81.09 - 80.01 81.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Japan A-dis 1087.25 - 1082.74 1088.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard USD Corp Bd 39.3 - 39.3 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Korea UCITS 3712.5 - 3707.2 3713.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 31.18 - 31.01 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Turkey UCITS 201.7 - 200.74 201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 9462.5 - 9462.5 9500.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor MSCI World IT TR 21008.5 - 20876.4 21008.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Long EUR Short GBP 4558.5 - 4558.5 4567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical PM Basket 104.81 - 104.59 104.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short EUR Long USD 61.18 - 61.18 61.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source MSCI World UCITS 58.7 - 58.57 58.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 61.46 - 61.3 61.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Cocoa ETC 6.32 - 6.32 6.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nikkei 225 UCITS 13874 - 13868 13927.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi MSCI Germany UCITS 18275 - 18260 18356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Green Bond DR C-EUR 43.74 - 43.74 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 3x Short EUR Long GBP 3493 - 3456 3493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX FTSE 100 Leveraged 2X 29547.5 - 29525 29761.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Agribusiness UCITS 2564.5 - 2564.5 2575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Physical Palladium 43.28 - 43 43.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Bloomberg Commodity 1301 - 1301 1304.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI EM Far East UCITS 3491 - 3491 3491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSE MIB UCITS Dist 1053.3 - 1053.3 1059.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard EUR Corporate Bond 45.17 - 45.17 45.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 4142.5 - 4142.5 4189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Gold 2X Leverage Daily 83.07 - 82.9 83.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Gold 3X Leverage Daily 22.378 - 22.01 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers JPX-Nikkei 400 1447.5 - 1443.33 1447.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge S&P 500 Min Vol 4082 - 4079.89 4093.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 4887.75 - 4887.75 4906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 143.97 - 143.82 143.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Acc 153.79 - 153.79 153.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 2554.5 - 2540 2554.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Ind. S&P US Sel Sector Source 381.6 - 377.59 381.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares China Large Cap UCITS 126.52 - 126.37 126.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares China Large Cap UCITS 9690.5 - 9684 9736.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 2665.5 - 2665.5 2671.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO MSCI EM Income Leaders Inc 21.7 - 21.7 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Japan DR 6C 2182 - 2177 2182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 5x Short USD Long GBP ETC 866.8 - 866.8 867.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Ether Tracker One XBT Provider 12.43 - 12.4017 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity US Quality Income Acc 6.225 - 6.205 6.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity US Quality Income Acc 476.65 - 476.65 477.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Fidelity US Quality Income Inc 458.55 - 457.6 458.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Corporate Bond UCITS 8579 - 8579 8599.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 2887.25 - 2887 2891.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 2288.5 - 2288.5 2301.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 70.67 - 70.67 70.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA Islamic UCITS 3329 - 3319 3329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 21465 - 21465 21491.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI South Africa UCITS 32.265 - 32.24 32.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI South Africa UCITS 2471 - 2461.8 2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 26970 - 26955 26970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source KBW NASDAQ Fintech UCITS 29.78 - 29.51 29.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost FTSE 100 3x Leverage Daily 20758 - 20722.5 21030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 16263 - 16263 16365.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 107.12 - 106.8 107.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 8204.5 - 8174 8204.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 25605.5 - 25567.5 25605.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Islamic UCITS 2486.25 - 2486 2486.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 39.88 - 39.81 39.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Palladium 2X Leverage Daily 295.1 - 294 295.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Softs DJ UBSCI ETC 5.2 - 5.2 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Property Yield UCITS 29.15 - 29.09 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 105.33 - 105.26 105.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 1111.61 - 1090.62 1111.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 4874.25 - 4874 4899.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EM Minimum Volatility 2312 - 2312 2320.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source MSCI Emerging Markets UCITS 45.23 - 44.98 45.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 57.63 - 57.55 57.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 25.538 - 25.445 25.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 27.44 - 27.41 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Corporate Bond UCITS 73.69 - 73.69 73.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 28.047 - 27.98 28.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Listed Private Equity UCITS 19.7625 - 19.7625 19.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly US 130.23 - 130.14 130.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 24.66 - 24.65 24.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 181.52 - 180.5 181.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 3038 - 3038 3042.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 18325 - 18324 18326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 174 - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 32.693 - 32.693 32.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 2957.5 - 2953.61 2957.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Germany Government Bond UCITS 142.69 - 142.69 142.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 1575 - 1569.8 1575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 8248.5 - 8248.5 8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 107.7 - 107.63 107.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 2583.5 - 2575 2592.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 2710.5 - 2708 2714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 12.63 - 12.59 12.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 19.35 - 19.35 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 148.39 - 148.39 148.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 11105 - 11103 11143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 104.15 - 104.14 104.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 3377.5 - 3373.07 3377.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 433.95 - 433.65 435.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 185.41 - 185.3 185.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 3C 2287 - 2278 2287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 1216.2 - 1216.2 1219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 202.94 - 202.94 203.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 76.98 - 76.95 77.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS 101.79 - 101.77 101.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 395.75 - 394.8 395.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 323.16 - 322.32 323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 24751 - 24680 24751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 342.75 - 342.75 342.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 89.95 - 89.95 90.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Euro Stoxx 300 DR Monthly Hedged C-GBP 11482 - 11460 11511.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 14323 - 14323 14359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 386.225 - 385.53 386.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 346.93 - 346.93 349.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 1639.75 - 1629.5 1642.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 64.47 - 64.14 64.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 24.29 - 24.17 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 1860 - 1859.9 1864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 59.48 - 59.45 59.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO MSCI UK Income Leaders Distributing Shares 24.92 - 24.88 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 73.38 - 73.38 73.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 146.82 - 146.48 146.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 3594.25 - 3594.25 3601.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 4687 - 4687 4692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 75.48 - 75.48 75.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 3411 - 3411 3424.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 3615 - 3609 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 92.03 - 91.97 92.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 2151.5 - 2146.5 2151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 1865 - 1865 1868.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Barclays 3-7 Global Corporate Bond Hedged Dist 100.37 - 100.37 100.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Barclays 7-10 Global Corporate Bond Hedged Dis 100.26 - 100.26 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO MSCI USA Income Leaders Hedged Distributing Sh 32.93 - 32.87 32.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 8789 - 8766 8807.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 2522 - 2522 2524.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE EM Equity 103.725 - 102.85 103.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Pacific e 105.34 - 104.49 105.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 3057 - 3054 3071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.15 - 206.15 206.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 156.13 - 155.36 156.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 137.62 - 137.32 137.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS 100.98 - 100.81 101.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 361.37 - 359.82 361.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 5782.5 - 5782.5 5784.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Tin 37.59 - 37.59 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Sugar 7.67 - 7.65 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Cotton 2.269 - 2.269 2.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Nickel 12.57 - 12.53 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Aluminium 3.013 - 2.998 3.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
DB Physical Gold 129.74 - 128.97 129.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source RDX UCITS 132.25 - 131.54 132.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC FTSE 100 UCITS 7142 - 7123.8 7173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC FTSE 250 UCITS 1838.9 - 1834.82 1843.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI USA UCITS 2044.5 - 2035.86 2048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS All Commodities 8.37 - 8.33 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Lev Natural Gas 17.825 - 17.75 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Tips UCITS 205.43 - 204.96 205.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Levdax 3X Daily 171.02 - 169.18 171.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Japan UCITS 2418.25 - 2416.5 2422.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 2388 - 2380.46 2397.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI UK UCITS 10550 - 10534 10585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source FTSE 250 UCITS 14028 - 14028 14034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Brent Crude 56.25 - 55.89 56.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Natural Gas 388.37 - 387.36 389.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Brazil UCITS 21.45 - 21.27 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS 1103.2 - 1102.4 1108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA UCITS 266.3 - 265.42 266.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor US TIPS DR D-USD 98.89 - 98.79 98.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Euro STOXX 50 19.738 - 19.738 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Gold ETC 40.16 - 39.72 40.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Palladium 141.43 - 139.7 141.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EM Islamic 17.41 - 17.35 17.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR MSCI EM Asia UCITS 64.15 - 63.88 64.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 47.07 - 47.06 47.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS WTI Short Crude Oil 67.37 - 66.9 67.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.774 - 5.767 5.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 396.01 - 393.36 396.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 30332 - 30186.68 30392.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard USD Treasury Bd 18.398 - 18.398 18.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Europe Equity 16.442 - 16.434 16.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 12.2 - 12.2 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Hedged WTI Crude Oil 275.5 - 275.5 276.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.769 - 0.769 0.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Cotton ETC 11.8 - 11.8 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Silver ETC 5.18 - 5.18 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Canada UCITS 127.53 - 126.83 127.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Canada UCITS 9769 - 9741 9776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Poland UCITS 1619.3 - 1619.3 1630.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Turkey UCITS 1363.5 - 1352.58 1365.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SG FTSE 100 X5 Daily Long 90.51 - 90.13 92.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Russell 2000 UCITS 75.73 - 75.38 75.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Agribusiness UCITS 33.47 - 33.43 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSE 100 UCITS Acc 11288 - 11270 11328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Water UCITS 3180 - 3163.88 3190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Water UCITS 41.52 - 41.39 41.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Physical Palladium 3315 - 3302.72 3326.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 1011.4 - 1010.8 1015.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 3x Daily Long FTSE 100 1435 - 1435 1454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Gasoline ETC 2.691 - 2.691 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 13851.5 - 13828.65 13876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Physical Palladium P 144.77 - 144.11 144.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE North America 52.91 - 52.67 53.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE North America 69.07 - 68.34 69.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree EM Equity Income 1200.62 - 1197.22 1205.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Wisdomtree Europe Equity UK 17.18 - 17.18 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost S&P 500 3X Short Daily 357.8 - 357.8 363.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 888.15 - 888.15 892.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI EMU DR 2C 2015.8 - 2012 2017.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers US Dollar Cash 176.06 - 176.04 176.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 3x Daily Short Gold ETC 27.31 - 27.31 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 541.5 - 541.5 542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Australia UCITS 34.85 - 34.67 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Australia UCITS 2669 - 2658 2669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 2676 - 2676 2684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 206 - 205.19 206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Value Factor 25.87 - 25.86 26.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost FTSE 100 3x Short Daily 1368.25 - 1368.25 1372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost FTSE 250 1X Short Daily 5183.5 - 5172 5183.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 10.96 - 10.88 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 49.08 - 49.01 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 4262.5 - 4262 4288.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.7875 - 13.7615 13.7875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 3371 - 3366.25 3372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 3410 - 3396.36 3419 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Aggregate Bond Acc 5.144 - 5.14 5.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Copper 3x Leverage Daily 15.73 - 15.51 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers DAX DR Income 1D 8563.5 - 8563.5 8612.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Japan DR 2D 22.3 - 22.27 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 3885 - 3875 3889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Soybean Oil ETC 1.77 - 1.76 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 45.845 - 45.72 45.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 96.775 - 96.775 96.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.8487 - 6.82 6.8487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 2676.25 - 2635.09 2676.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 37.51 - 37.34 37.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2014.25 - 2012.35 2023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 5022 - 5022 5049.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 65.575 - 65.37 65.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe 25.465 - 25.43 25.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Min Volatility 25.175 - 25.142 25.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 5804 - 5780.76 5813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
First Trust EM AlphaDEX Class A 2291.5 - 2280.5 2293.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Covered Bond UCITS 155 - 155 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 100.69 - 100.49 100.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 20345 - 20315.6 20413.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Health Care 513.5 - 510.5 513.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Aggregate Bond UCITS 102.89 - 102.62 102.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source LGIM Commodity Composite 49.43 - 49.42 49.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 995 - 994.15 995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Momentum Factor 24.562 - 24.486 24.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard USD EM Government Bond 38.335 - 38.251 38.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI USA Energy DR 34.595 - 34.4 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 439.2 - 439.1 443.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Health Care S&P US Sector Source 412.71 - 410.65 412.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 102.56 - 102.32 102.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 8908.5 - 8898.55 8951.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 116.29 - 116.2 116.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI North America UCITS 4021 - 4019 4029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI North America UCITS 52.495 - 52.2 52.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS 6462 - 6439.24 6462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 11.29 - 11.27 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 10080 - 10080 10122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Liquidity Factor 26.262 - 26.214 26.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 594 - 594 597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 867.62 - 863.94 869.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 1535.2 - 1531.8 1541.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 629.75 - 628.41 630.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Property Yield UCITS 2232.75 - 2231.5 2239.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3080.5 - 3080.5 3086.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 398.6 - 398.6 399.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 112.31 - 111.74 112.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 8602.5 - 8564 8622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 100.58 - 100.56 100.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 13305 - 13247.68 13344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source EURO STOXX Optimised Banks 4663.8 - 4663.8 4714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Eurozone Government Bond 21.942 - 21.942 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE All-World ex UK 5495 - 5495 5512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.23 - 51.97 52.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI USA Value Factor 6.614 - 6.59 6.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EM Minimum Volatility 30.18 - 30.075 30.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Target UK Real Estate 477.55 - 476.85 477.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares Preferred Shares UCITS 19.267 - 19.267 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 19.565 - 19.55 19.593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2604.5 - 2594.9 2629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 220.48 - 218.97 220.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 16887 - 16836 16926.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 2104 - 2100.01 2109.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Corporate Bond UCITS 96.34 - 95.89 96.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 2148.25 - 2143.8 2154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Italy Government Bond UCITS 151.25 - 150.86 151.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Listed Private Equity UCITS 1513.25 - 1511 1526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS 55.51 - 55.29 55.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS 5302 - 5289.89 5305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 5.7237 - 5.71 5.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Equity Buyback Achievers 6.484 - 6.46 6.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily GB 11574 - 11546.16 11574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 118.23 - 117.92 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares Dynamic US Market UCITS 1440.25 - 1437.5 1440.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 1441 - 1441 1444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares SP 500 High Dividend FR 32.35 - 32.24 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 1555.5 - 1552.8 1556.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 5.476 - 5.447 5.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
First Trust US Equity Income Class A 1852.5 - 1848 1860.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 192.91 - 192.52 193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 147.75 - 147.73 148.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 USD Hedged Acc 5.144 - 5.143 5.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Government Bond UCITS 81.87 - 81.83 82.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 447.1 - 446.5 447.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 5.836 - 5.808 5.836 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 54.5 - 54.24 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 41.69 - 41.62 41.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 2681 - 2681 2696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS GBP Daily Hedged Brent Crude Oil 381.05 - 381.05 382.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 1850 - 1848.5 1853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares European Property Yield UCITS 3513.75 - 3513.75 3527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 54.73 - 54.44 54.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 760.65 - 760.6 761.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 105.06 - 105.02 105.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Timber & Forestry UCITS 1825.75 - 1818 1832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 66.13 - 65.7 66.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 1717.2 - 1714.3 1723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 109.92 - 109.91 110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 38.61 - 38.52 38.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 2957 - 2953 2967 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 Equal Weight DR 1C 52.27 - 51.98 52.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 148.38 - 147.6 148.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 11343.5 - 11322 11372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 124.94 - 124.94 125.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.83 - 143.83 143.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 170.88 - 170.76 170.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 156.48 - 156.38 156.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 4.984 - 4.975 4.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 4.941 - 4.937 4.941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 145.06 - 144.31 145.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 3047 - 3036 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 99.91 - 99.9 99.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 7652 - 7652 7687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.9965 - 4.9935 4.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist 4.963 - 4.957 4.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.87 - 45.67 45.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 2927.25 - 2927.25 2946.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 6818.5 - 6818.5 6846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 285.94 - 284.7 285.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 101.71 - 101.66 101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 25.46 - 25.44 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS 2691.5 - 2687 2692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 135.27 - 135.23 135.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 1804.9 - 1804.9 1813.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 101.19 - 101.19 101.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 171.88 - 170.35 171.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 57.44 - 57.09 57.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.901 - 1.892 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 145.55 - 145.16 145.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 1559.5 - 1559.5 1563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A 3511.5 - 3505 3517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Japan 98.7 - 98.7 98.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 124.73 - 124.59 124.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged 97.92 - 97.71 97.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 18687 - 18680 18813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 59.37 - 59.1 59.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 33.435 - 33.36 33.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 98.56 - 98.29 98.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 41.6 - 41.6 41.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 185.83 - 185.2 186.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 68.92 - 5257.9 68.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 1437 - 1426.5 1437 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 1270.5 - 1268.5 1280.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 100.36 - 100.23 100.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 13.39 - 13.36 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Barclays 1-3 Global Corporate Bond Hedged Dist 98 - 98 98.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
BMO Barclays Global High Yield Bond Hedged Distrib 99.41 - 99.22 99.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 2490.5 - 2486.26 2496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 32.1 - 31.9 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Lombard Odier IM EM Local Govt Bond Fundament 9.85 - 9.848 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE Europe Eq 101.32 - 101.32 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
FundLogic Alternatives plc - SciBeta HFE US Equity 112.12 - 112.12 112.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 92.66 - 92.43 92.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 109.57 - 109.52 109.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 94.84 - 94.76 94.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 119.56 - 119.36 120.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 671.66 - 669.15 671.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 100.34 - 100.34 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 26.64 - 26.595 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 79.44 - 79.1 79.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.789 - 1.789 1.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Wheat 0.5955 - 0.592 0.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Copper 27.14 - 26.99 27.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFs Copper 28.46 - 28.46 28.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Energy 3.806 - 3.806 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Uk Gilt UCITS 23.06 - 23.04 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Lean Hogs 0.501 - 0.49 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Agriculture 4.16 - 4.15 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE 250 30.62 - 30.58 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Gold 9727.5 - 9700 9759.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC S&P 500 UCITS 2145.95 - 2138 2152.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU A-dis 942.75 - 942.2 942.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR MSCI ACWI 128.49 - 127.98 128.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Silver 1150.75 - 1147.88 1155.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI China UCITS 622 - 620.5 625.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI World UCITS 1596.38 - 1593.08 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Physical Gold 26.08 - 25.93 26.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Physical Gold 1997.75 - 1992 2004.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source NASDAQ Biotech 35.37 - 34.93 35.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Industrial Metals 11.95 - 11.87 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Physical Platinum 79.56 - 78.38 79.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Physical Silver 15.44 - 15.35 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Russia Capped 10.735 - 10.64 10.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI ACWI UCITS 48.34 - 48.16 48.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Japan USD 22.279 - 22.226 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Japan USD 29.09 - 29.02 29.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
DB WTI Crude Oil Booster 42.63 - 42.63 42.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Sust MSCI EM SRI 6.5963 - 6.56 6.5963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 42.385 - 42.27 42.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares UK Dividend UCITS 797.4 - 795.44 802.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares UK Property UCITS 575.8 - 573.1 575.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 28.5 - 28.37 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Junior Gold Miners 28.68 - 28.18 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 273.7 - 272.11 273.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 20964 - 20874 21028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Digitalisation Acc 6.491 - 6.425 6.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.86 - 27.73 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Bloomberg Commodity 16.984 - 16.955 17.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Shortdax 3X Daily ETC 7.3 - 7.3 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
DB Physical Gold GBP Hedged 753 - 749.5 753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Platinum ETC 2.9 - 2.82 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.322 - 9.315 9.322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree UK Equity Income 527.2 - 525.5 529.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost WTI Oil 3X Short Daily 22.59 - 22.04 22.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Russell Midcap 23.87 - 23.8 23.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 3x Daily Short FTSE 100 254.6 - 252.7 254.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Gold Bullion Securities 125.15 - 124.39 125.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge S&P 500 Min Vol 53.285 - 52.97 53.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Govt Bond Acc 5.055 - 5.055 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 34.98 - 34.82 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares OMX Stockholm Capped 386.15 - 386 386.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 132.69 - 132.64 132.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Physical Gold P Certs 129.34 - 128.54 129.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 55.88 - 55.54 55.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers SP 500 UCITS UK 4673.5 - 4648.8 4673.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Ageing Population Acc 5.824 - 5.808 5.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 4209.5 - 4198.16 4228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 54.96 - 54.73 54.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe Ex UK GBP 492.75 - 490.97 493.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1056.5 - 1053.26 1059.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 43.9975 - 43.79 43.9975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 44.52 - 44.33 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 668.12 - 664.25 668.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.7225 - 8.6225 8.7225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 1170.2 - 1165.6 1170.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Vectors Gold Miners UK 24.61 - 24.25 24.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 24.405 - 24.405 24.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Silver 3X Leverage Daily 2.326 - 2.3 2.327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core EUR Corp Bond Acc 5.052 - 5.049 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 18.05 - 18.01 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 92.44 - 91.97 92.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 34.9438 - 34.49 34.9438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI China A UCITS USD 3.89 - 3.873 3.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI China A UCITS USD 298.05 - 296.9 299.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Financials 6.975 - 6.955 6.9875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Financials 534.25 - 532.75 538.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Europe 33.24 - 33.2 33.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.1 - 52.81 53.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 1.704 - 1.704 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 46.26 - 46.08 46.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares GBP Ultrashort Bond GBP 100.51 - 100.4 100.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 2645 - 2645 2663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.24 - 6.226 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 34.45 - 34.32 34.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 2253.5 - 2239.5 2253.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 29.52 - 29.09 29.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Solutions Ise Cyber Security Go 1185.75 - 1178.19 1187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 31.95 - 31.94 32.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers JPX-Nikkei 400 USD 13.56 - 13.5 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 822.75 - 820.5 823.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 42.642 - 42.57 42.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 2877.5 - 2873.5 2892.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe Value Factor 5.676 - 5.659 5.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.19 - 61.83 62.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P Gold Producers UCITS 9.8812 - 9.77 9.8812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P Gold Producers UCITS 757.5 - 749.5 757.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Automation & Robotics Acc 7.339 - 7.293 7.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Automation & Robotics Acc 562.12 - 560.75 564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 40.26 - 40.1 40.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 121.31 - 121.13 121.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Clean Energy UCITS 432.95 - 431.9 433.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Healthcare Innovation Acc 6.519 - 6.487 6.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Healthcare Innovation Acc 499.3 - 498 500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db xtrackers II iBoxx US 1 3 Treas 168.9 - 168.9 168.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Energy DJ UBSCI ETC 0.2445 - 0.2445 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.561 - 4.533 4.564 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 348.9 - 348.6 350.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS GBP Daily Hedged Physical Gold 764.88 - 763 765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 1794.2 - 1781 1802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 23.43 - 23.2 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 374.05 - 374.05 375.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 131.76 - 131.68 131.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 46.6 - 46.5 46.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.78 - 50.66 50.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Spain Government Bond UCITS 165.97 - 165.55 165.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1360.5 - 1356.5 1364.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Government Bond UCITS 106.92 - 106.73 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 5.479 - 5.445 5.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 1944.9 - 1944.9 1955.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 143.17 - 143.12 143.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Value Factor UCITS 30.42 - 30.26 30.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 98.45 - 98.2 98.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 42.11 - 42.05 42.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 83.28 - 83.07 83.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 63.79 - 63.61 64.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 129.37 - 129.28 129.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 9644 - 9644 9670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core Euro Government Bond UCITS 123.4 - 123.23 123.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 22.48 - 22.3 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 5.068 - 5.047 5.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 54.495 - 54.27 54.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 4173 - 4167 5442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 33.74 - 33.55 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 35.4 - 35.23 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 33.28 - 33.18 33.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 395.68 - 394.74 396.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 28.205 - 28 28.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 359 - 358.95 361.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 3143.25 - 3126.28 3152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 41.0388 - 40.8275 41.0388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 44.82 - 44.69 44.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 39.74 - 39.53 39.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 102.41 - 102.02 102.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 493.275 - 492.44 493.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 19.262 - 19.2 19.262 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 2C 23.47 - 23.35 23.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 14.22 - 14.19 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 100.52 - 100.38 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist 4.51 - 4.48 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1519.7 - 1515.2 1526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 1122.4 - 1122.4 1132.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2161.2 - 2153.5 2164.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.6 - 103.45 103.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 686 - 683 686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 46.78 - 46.6 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 5.378 - 5.366 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.59 - 26.45 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 2036.25 - 2026 2038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc 5.154 - 5.154 5.159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 116.17 - 116.03 116.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 108.11 - 107.47 108.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.25 - 94.89 95.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 16.59 - 16.52 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 15.19 - 15.12 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 1583.4 - 1583.4 1583.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 59.61 - 59.36 59.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 45.65 - 45.55 45.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 10.05 - 10.04 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS WTI Crude Oil 8.447 - 8.4 8.498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 713.4 - 712.6 717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Coffee 0.796 - 0.791 0.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Natural Gas 0.0316 - 0.0313 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSE 250 UCITS 1844.6 - 1840.32 1849.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 2134.5 - 2124.5 2141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Energy 5.205 - 5.195 5.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core UK Gilts UCITS 13.3 - 13.29 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.092 - 5.087 5.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Health Care 6.702 - 6.655 6.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 5.271 - 5.247 5.271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.0813 - 0.08 0.0815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 6.22 - 6.15 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Corp Bond Acc Share Class 5.221 - 5.205 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 125.92 - 125.7 125.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
ETFX FTSE 100 Super Short Strategy 2x GBP 803.6 - 796 807.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 28.19 - 28.04 28.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 52.82 - 52.59 52.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Source S&P 500 UCITS 502.21 - 499.57 502.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Physical Silver 15.02 - 14.95 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Tips UCITS 157.34 - 157.11 158.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Corporate Bond UCITS 112.04 - 111.71 112.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 40.63 - 40.52 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.733 - 0.727 0.751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
Solutions Ise Cyber Security Go 15.473 - 15.355 15.473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 100.91 - 100.91 101.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.029 - 9.029 9.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 408.35 - 408.35 410.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc 5.166 - 5.165 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 78.45 - 78.3666 78.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 49.98 - 49.98 50 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 69.85 - 69.5 69.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares US Mortgage Backed Sec 4.7845 - 4.763 4.7845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 1953.4 - 1947 1957.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
iShares STOXX Europe 600 UCITS 36.63 - 36.62 36.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
DB Physical Rhodium 238 - 238 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Core DAX UCITS 98.7 - 98.5 98.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 3542 - 3539 3552.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
BMO MSCI Europe ex-UK Income Leaders Hedged Distri 26.42 - 26.42 26.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 5.168 - 5.168 5.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Physical Silver 1182 - 1180.5 1186.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
ETFS Physical Swiss Gold 128.6 - 127.96 128.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 3704 - 3696 3716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.4259 - 18.4259 18.4259 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 4.883 - 4.879 4.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
iShares US Mortgage Backed Securities Acc 5.141 - 5.141 5.141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS 32.85 - 32.85 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
ETFS Leveraged Copper ETC 6.548 - 6.497 6.548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS Corn 0.802 - 0.802 0.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Vanguard USD Treasury Bd 24.02 - 23.99 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
ETFS WTI 2Mth 19.86 - 19.86 19.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS DAX 9413 - 9403 9413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITSo Cash 119.3 - 119.3 119.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
DB Physical Silver 152.86 - 152.58 153.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Wheat 16.41 - 16.41 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
DB Physical Palladium 140.96 - 140.96 143.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Nickel 65 - 65 65.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
SG SX5E X5 Daily Long 22.43 - 22.43 29.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers Nifty 50 11447.5 - 11447.5 11516.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Tin ETC 25.98 - 25.6 25.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI Canada UCITS 1285.75 - 1285.75 1300.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Gold 3X Short Daily 98.11 - 98.08 98.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Turkey UCITS 17.5875 - 17.545 17.5875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
SG S&P X5 Daily Short USD 69.5 - 67.16 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Short USD Long GBP 1383 - 1383 1388.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Brent Crude 57.84 - 57.78 57.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 6552.5 - 6537 6568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 20379 - 20379 20469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 16421 - 16421 16444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Lean Hogs ETC 1.496 - 1.401 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Vanguard Global Value Factor 33.65 - 33.65 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE 100 2X Short Daily 3768 - 3759 3768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 961.15 - 958.83 963.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 6612.5 - 6612.5 6619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Palladium 1X Short Daily 30.27 - 30.1 30.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 74.09 - 74.09 74.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 91.93 - 91.93 92.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 45648.5 - 45591.3 45648.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 2158 - 2151 2188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 1031 - 1031 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 34.3 - 34.3 34.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Europe Value Factor 491.05 - 491.05 491.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 331.48 - 331.48 333.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Wd Health Care 32.92 - 32.92 32.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 77.035 - 76.9 77.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 4C 15.918 - 15.89 15.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor MSCI All Country World C-USD 195.01 - 195.01 195.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 3742 - 3741.6 3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 1200.25 - 1200.25 1201.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI USA Health Care DR 36.575 - 36.575 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 5460 - 5460 5480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 112.31 - 112.31 112.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Core Euro Government Bond UCITS 107.04 - 107 107.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 32.575 - 32.575 32.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Enhanced Commodity A-USD Inc 781.62 - 781.62 783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 134.9 - 134.9 135.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 213.19 - 213.01 213.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 76.12 - 76.12 76.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 233.17 - 232.99 233.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers II Global Inflation-Linked 2C 24.96 - 24.96 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Precious Metals DJ UBSCI ETC 27.79 - 27.79 27.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 5506 - 5479 5506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.75 - 111.75 111.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 1256.6 - 1256.6 1269.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 28.21 - 28.2 28.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 7747 - 7745 7770.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class B 3352.5 - 3352.5 3361.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 19750.5 - 19750.5 19934.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.92 - 45.92 45.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 11500 - 11500 11536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
FundLogic Alternatives plc MS Scientific Beta US E 131.56 - 131.35 131.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 70.84 - 70.64 70.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.85 - 111.74 111.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Cocoa 2.317 - 2.317 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares AEX 4688.75 - 4684.98 4694 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares TA-25 Israel 443.8 - 443.7 443.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Nikkei 225 EUR 124.59 - 124.39 124.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI EMU UCITS 108.62 - 108.5 108.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Lead ETC 3.316 - 3.316 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.48 - 2.48 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 20.89 - 20.89 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS GBP Daily Hedged Gold 654 - 653.5 654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Europe SmallCap 1381.9 - 1381.9 1384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Japan Equity UK 15.19 - 15.16 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.0187 - 7.0187 7.0625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Canada hedged A-acc 1341.8 - 1341.8 1348.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE 100 1X Short Daily 6426.5 - 6398 6426.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 3324.2 - 3320 3324.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 28.985 - 28.985 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Europe Mid Cap Acc 4.98 - 4.98 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Europe Equity Hedged 1075.4 - 1074 1075.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 5.098 - 5.083 5.098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Fidelity Global Quality Income Inc 434.4 - 434.1 436.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.02 - 100.02 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS 1093.1 - 1093.1 1095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 4395.5 - 4393 4395.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI USA Financials DR 19.745 - 19.745 19.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.353 - 5.353 5.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 410.15 - 410.15 412.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 3018 - 3018 3024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Source Real Estate S&P US Select Sector 17.192 - 17.192 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.77 - 98.75 98.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 1843.6 - 1836.6 1857.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 2205 - 2205 2223.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Fidelity Europe Quality Income Hedged Acc 5.13 - 5.13 5.139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 33.15 - 33.15 33.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 3046.25 - 3046.25 3047.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc GBP 1297.2 - 1297.2 1297.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 1317 - 1314.66 1317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 31.82 - 31.82 32.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۴
Source FTSE 100 UCITS 6127 - 6127 6127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI ACWI UCITS 3677 - 3677 3689.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.77 - 13.77 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Lombard Odier IM Global Govern 8.62 - 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۴
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 134.1 - 130.6 134.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS Dist 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵
iShares MDAX UCITS DE 207.97 - 207.97 207.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
iShares TA-25 Israel 5.835 - 5.8225 5.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi MSCI EMU UCITS 16715 - 16698 16715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers Nifty 50 149.89 - 149.89 150.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Leveraged Zinc ETC 7.759 - 7.7 7.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Short EUR Long GBP 4312.5 - 4312.5 4320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Short EUR Long USD 68.69 - 68.69 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Short GBP Long USD 58.27 - 58.27 59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Source Physical Platinum P 80.56 - 79.68 80.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 11017.5 - 11017.5 11042.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 5x Long USD Short GBP ETC 7941 - 7941 8116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 5x Short EUR Long GBP ETC 1146.5 - 1135 1146.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.195 - 5.183 5.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares US Mortgage Backed Sec 365.7 - 365.7 367.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 6677.5 - 6626 6677.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
BMO Enhanced Income Euro Equity 23 - 22.93 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Ether Tracker Euro XBT Provider 11.569 - 11.569 11.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Source JPX-Nikkei 400 UCITS USD 15.93 - 15.9 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Germany Equity UCITS 954.45 - 947.3 954.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE 100 2X Leverage Daily 15655 - 15469 15655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE 250 2X Leverage Daily 20174.5 - 20048 20174.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.4 - 20.18 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 5396.5 - 5357 5406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.203 - 5.203 5.203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 1120.25 - 1115.5 1120.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 84934 - 84192 84934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 214.03 - 214.03 214.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Boost Natural Gas 2x Leverage Daily 2.59 - 2.59 2.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-USD 124.51 - 124.34 124.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly GB 11038 - 10982 11038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.568 - 37.515 37.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 4024.5 - 4017 4059.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 959 - 959 959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 5667.5 - 5665 5667.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 1468.75 - 1468.75 1471.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS 143.18 - 143.18 143.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 258.46 - 258.3 258.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 1317.38 - 1317.38 1327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 101.05 - 101 101.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries Inflation-Link 278.98 - 278.98 279.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 11108 - 11072 11108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 39.77 - 39.7 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 179.4 - 179.4 179.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long GBP Short USD 18.2 - 17.99 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 4423.8 - 4423.8 4424.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
WisdomTree India Earnings Inc 1255 - 1245 1255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 330.8 - 328.24 330.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers II Global Govt Bond DR 3C 12.595 - 12.595 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4.942 - 4.942 4.948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Short GBP Long USD 4313 - 4313 4340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Leveraged Heating Oil ETC 2.06 - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 52.55 - 52.55 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 20295.5 - 20295.5 20480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short EUR Long USD 4694 - 4694 4721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short JPY Long GBP 4454.5 - 4415 4454.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Indonesia UCITS 6558.5 - 6558.5 6604.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS 3x Long AUD Short GBP 4047 - 4047 4080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Copper 3x Short Daily 61.47 - 61.37 63.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Soybeans ETC 19.27 - 19.23 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 82.86 - 82.86 83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Grains DJ UBSCI ETC 2.9 - 2.9 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-USD 336.91 - 336.54 336.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 9716 - 9716 9721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.85 - 14.85 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 1426.25 - 1426.25 1431.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Bullish USD vs Commodity Currency Basket Secu 12.035 - 12.035 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Short Silver 17.3 - 17.3 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Source JPX-Nikkei 400 140.54 - 140.44 140.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Canada UCITS 16.61 - 16.55 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Leveraged Corn ETC 1.704 - 1.704 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Global Min Volatility 32.57 - 32.55 32.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 5.838 - 5.83 5.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Aggregate Bond UCITS 78.875 - 78.875 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Boost Natural Gas 3x Short Daily 646.4 - 646.4 655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 86.91 - 86.91 87.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 18.703 - 18.7 18.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.8225 - 23.66 23.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 164.4 - 163.44 164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Eurozone Quality Div 1386.2 - 1383.4 1386.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 86.0009 - 86.0009 86.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 70.684 - 70.684 70.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Target US Real Estate 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 206.89 - 206.89 207.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS Short Gold 23.66 - 23.66 23.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
SG WTI X3 Daily Long USD 59.73 - 59.7 59.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS 3X Short AUD Long GBP 1960 - 1927 1960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Vanguard Global Liquidity Factor 33.84 - 33.84 33.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 34.41 - 34.41 34.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 109.42 - 109.42 109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) D-GBP 1851.5 - 1844.5 1853.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor UK£ 10Y Inflation Expectations C-GBP 100.17 - 100.17 100.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
ETFS Short Cocoa 27.15 - 27.06 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 6015 - 6015 6020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
iShares MSCI Target US Real Estate 1948 - 1948 1948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 134.03 - 134.03 134.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Fidelity Europe Quality Income UCITS Acc 4.398 - 4.398 4.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS Short INR Long USD 35.14 - 35.14 35.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۵:۰۴
ETFS Lead 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Softs 3.175 - 3.175 3.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Grains 3.064 - 3.064 3.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Ex-Energy 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Livestock 2.934 - 2.934 2.934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Petroleum 12.21 - 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Tin 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Corn 49.53 - 49.53 49.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Lead 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Sugar 31.72 - 31.72 31.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Wheat 111.74 - 111.74 111.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Nickel 29.03 - 29.03 29.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Brent 1Yr USD 55.7 - 55.7 55.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Hedged Silver 357.75 - 357.75 357.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Gasoline 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Soybeans 24.37 - 24.37 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Boost FTSE MIB Banks 10852.5 - 10852.5 10852.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Nomura Nikkei 225 USD 130.89 - 130.89 130.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI USA UCITS 73.22 - 73.22 73.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Agriculture 60.66 - 60.66 60.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Soybean Oil 83.51 - 83.51 83.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
UBS MSCI EMU UCITS USD 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long AUD Short GBP 5370.5 - 5370.5 5370.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long AUD Short USD 45.39 - 45.39 45.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CAD Short GBP 4246.5 - 4246.5 4246.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long CHF Short GBP 5434.5 - 5434.5 5434.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long EUR Short USD 2613 - 2613 2613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short AUD Long GBP 3521.5 - 3521.5 3521.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CAD Long GBP 4552 - 4552 4552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CHF Long GBP 3407 - 3407 3407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short CNY Long USD 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short GBP Long USD 57.35 - 57.35 57.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Source MSCI Japan UCITS 57.6 - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward Natural Gas 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X2 Daily Long USD 78.21 - 78.21 78.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X5 Daily Long GBP 24.43 - 24.43 24.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X5 Daily Long USD 22.59 - 22.59 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Gold X2 Daily Long USD 94.77 - 94.77 94.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Gold X5 Daily Long GBP 85.6 - 85.6 85.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X2 Daily Short USD 86.98 - 86.98 86.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X3 Daily Short USD 69 - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X5 Daily Short GBP 34.64 - 34.64 34.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG WTI X5 Daily Short USD 32.04 - 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Long JPY Short GBP 1943.5 - 1943.5 1943.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Long USD Short GBP 7193 - 7193 7193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Short AUD Long USD 41.78 - 41.78 41.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS 3x Short JPY Long GBP 2667.5 - 2667.5 2667.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward WTI Crude Oil 33.39 - 33.39 33.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Leveraged Agriculture 5.1 - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Energy DJ UBSCI 138.22 - 138.22 138.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Grains DJ UBSCI 58.86 - 58.86 58.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares FTSE MIB UCITS Acc 75.46 - 75.46 75.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Gold X2 Daily Short USD 104.41 - 104.41 104.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Gold X5 Daily Short GBP 109.61 - 109.61 109.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Copper X2 Daily Long USD 73.54 - 73.54 73.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Copper X3 Daily Long USD 59.2 - 59.2 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS GBP Daily Hedged Copper 579.88 - 579.88 579.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Copper X2 Daily Short USD 118.79 - 118.79 118.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Copper X3 Daily Short USD 121.52 - 121.52 121.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Copper X5 Daily Short USD 113.13 - 113.13 113.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Longer Dated Brent Crude 38.67 - 38.67 38.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Livestock DJ UBSCI 63.58 - 63.58 63.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Boost Gilts 10Y 3x Short Daily 4504.5 - 4504.5 4504.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Japan Equity Hedged 993.1 - 993.1 993.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward Energy DJ UBSCI F3 19.42 - 19.42 19.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward Grains DJ UBSCI F3 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short Industrial Metals DJ 44.44 - 44.44 44.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Europe Momentum UK 544.55 - 544.55 544.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ossiam FTSE 100 Min Variance 1C 18636 - 18636 18636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Commodity Securities Cotton 19.6 - 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X2 Daily Long USD 76.7 - 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X3 Daily Long USD 48.43 - 48.43 48.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X5 Daily Long GBP 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X5 Daily Long USD 5.89 - 5.89 5.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 75.14 - 75.14 75.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X2 Daily Short USD 49.55 - 49.55 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X3 Daily Short USD 22.46 - 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X5 Daily Short GBP 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SG Natural Gas X5 Daily Short USD 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 794.9 - 794.9 794.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 79.29 - 79.29 79.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS JPX-Nikkei 400 Daily US 118.61 - 118.61 118.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 15481.5 - 15481.5 15481.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward Agriculture DJ UBSCI F3 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 10-15yr 152.44 - 152.44 152.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 3827 - 3827 3827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 70.2 - 70.2 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 119.7 - 119.7 119.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS GBP Daily Hedged Industrial Metals 617.5 - 617.5 617.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global High Yield Corp Bond Acc 4.463 - 4.463 4.463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Forward All Commodities DJ UBSCI F3 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 137.33 - 137.33 137.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 3415 - 3415 3415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 8519.5 - 8519.5 8519.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 3516 - 3516 3516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 5210.5 - 5210.5 5210.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Leveraged All Commodities DJ UBSCI ETC 4.166 - 4.166 4.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor USD Floating Rate Note UCITS D-GBP HM 97.67 - 97.67 97.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 28.91 - 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 20918.5 - 20918.5 20918.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 8088 - 8088 8088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Bullish USD vs G10 Currency Basket Securities 11.96 - 11.96 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 15778 - 15778 15778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 2313.3 - 2313.3 2313.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
ETFS Long USD Short GBP 5364.5 - 5364.5 5364.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Short USD Long GBP 3626.5 - 3618 3626.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi MSCI Brazil UCITS 54.08 - 54.08 54.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long AUD Short USD 20.98 - 20.9 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long EUR Short GBP 3194.5 - 3194.5 3225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3X Long EUR Short USD 15.73 - 15.73 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS 3x Long JPY Short USD 11.705 - 11.68 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF MSCI China UCITS 307.88 - 307.88 308.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 781.1 - 781.1 782.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 32.74 - 32.58 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 7562.5 - 7521.9 7585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF S&P 500 UCITS 49.71 - 49.31 49.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 1751.5 - 1751.5 1758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.04 - 5.03 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond 3D 7644 - 7636 7644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS Long GBP Short USD 2798 - 2798 2798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۰۴
PowerShares FTSE UK High Dividend Low Volatility 2201 - 2201 2201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 38.69 - 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 37.532 - 37.532 37.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS FTSE 250 2321.5 - 2319 2332.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE All Share 521 - 519.5 521 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG Gold X5 Daily Short 56.18 - 56.18 56.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG FTSE 100 x3 Daily Long 154.55 - 154.55 154.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG FTSE 100 x3 Daily Short 39.1 - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
SG DAX X5 Daily Long 26.85 - 26.85 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 127.52 - 127.52 127.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.98 - 111.98 111.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
SG FTSE 100 X5 Daily Short 50.82 - 50.82 50.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۳۳
SG WTI X5 Daily Short 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers DAX DR Income 1D 9508 - 9432 9508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Tracker One XBT 165.9395 - 165.9395 165.9395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 318.65 - 318.65 318.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 3689 - 3689 3689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰