کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0319
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:54:22
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,117
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
165 (17.33%)
تغییر ۳ ماهه
151 (15.63%)
تغییر ۶ ماهه
244 (27.95%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,906
قیمت روز
12 (0.16%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:32:18
268 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
386 (5.13%)
تغییر ۶ ماهه
48 (0.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 47.19 47.18 47.04 47.19 0.62 1.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 46.31 46.32 46.23 46.32 0.24 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Fuh Hwa China Credit Bond 62.75 62.65 62.65 62.75 0.60 0.96% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 75.25 75.15 75.15 75.25 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 20+Years US Banking Bond 49.15 49.12 49.12 49.15 0.13 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 44.79 44.73 44.65 44.79 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 25+ Years US Treasury Bond 49.27 49.12 49.12 49.27 0.07 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Capital ICE 15+ Year Us Utility 48.21 48.19 48.19 48.21 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 46.23 46.22 46.13 46.23 0.25 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Capital ICE 25+ Year US Treasury 48.92 48.87 48.81 48.92 0.08 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 48.22 48.23 48.12 48.23 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 47.94 47.91 47.91 47.94 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 46.21 46.2 46.2 46.21 0.21 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 49.95 49.82 49.75 49.95 0.28 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 42.94 42.9 42.87 42.94 0.82 1.91% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 46.93 46.88 46.88 46.93 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 69.55 69.4 69.4 69.55 0.35 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 43.96 43.93 43.9 43.96 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 42.15 42.1 42.1 42.15 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 43.69 43.67 43.67 43.69 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 71.45 71.3 71.2 71.45 0.45 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 46.11 46.12 46.05 46.12 0.23 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 43.65 43.56 43.56 43.65 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 48 47.96 47.91 48 0.28 0.59% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 49.6 49.61 49.56 49.61 0.15 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 48.9 48.82 48.76 48.9 0.20 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 45.85 45.81 45.81 45.85 0.18 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 45.81 45.77 45.77 45.81 0.20 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 46.79 46.81 46.75 46.81 0.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 45.52 45.48 45.45 45.52 0.20 0.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 44.78 44.72 44.7 44.78 0.24 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 45.77 45.75 45.67 45.77 0.22 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 47.61 - 47.61 47.61 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 46.74 46.71 46.64 46.74 0.19 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 23.12 23.1 23.09 23.12 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.7 39.75 39.7 39.75 0.05 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.21 42.18 42.15 42.21 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 50.15 50.1 50.1 50.15 0.15 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 44.08 44.05 44.05 44.08 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  45.7 45.65 45.57 45.7 0.15 0.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 46.02 46.03 46.02 46.06 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 49.5 49.45 49.27 49.5 0.40 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 47.11 47.05 47.02 47.11 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 42.16 - 42.16 42.16 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 48.5 48.46 48.46 48.5 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 40.28 - 40.28 40.28 0.14 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 40.83 40.88 40.83 40.88 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 46.38 46.25 46.25 46.38 0.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 46.86 46.9 46.86 46.9 0.09 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 47.59 47.56 47.54 47.59 0.13 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 43.97 43.9 43.88 43.97 0.14 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 46.7 46.66 46.61 46.7 0.16 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 63.2 - 63.2 63.2 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
Fubon NASDAQ 100 32.6 - 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
UPAMC NYSE FANG+ 20.21 - 20.21 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay Nikkei 225 8.17 - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Taishin MSCI China 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fuh Hwa EM 10+ Bond 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta MSCI China A 20.75 - 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay FTSE China A50 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Taishin MSCI China 2X 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon Hang Seng H-Share 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay FTSE Emerging Market 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon FTSE Developed Europe 19.86 - 19.86 19.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon S&P US Preferred Stock 20.15 - 20.15 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta DJCI Silver ER Futures 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.92 - 17.92 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
FSITC Taiwan Industry Elite 30 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Capital Taiex Daily Inversed -1X 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 13.87 - 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 27.61 - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 22.5 - 22.5 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay Dow Jones Industrial Average 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Paradigm DowJones Copper ER Futures 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 47.92 - 47.92 47.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 31.83 - 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.58 - 20.58 20.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay S&P North American Technology Sector 23.42 - 23.42 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 23.45 - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.66 - 40.66 40.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.01 - 18.01 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 22.84 - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 22.67 - 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 47.21 - 47.21 47.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 18.69 - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon NIFTY 22.88 - 22.88 22.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Cathay Nikkei 225 25.6 - 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fuh Hwa Hang Seng 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Yuanta Nikkei 225 26.23 - 26.23 26.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Yuanta EURO STOXX 50 24.59 - 24.59 24.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fubon NIFTY -1 Inverse 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 14.18 - 14.18 14.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.75 - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 24.65 - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.82 - 18.82 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 50.7 - 50.7 50.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Cathay FTSE China A150 20.78 - 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.95 - 20.87 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 21.52 - 21.52 21.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.41 - 39.41 39.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Fubon Nifty 2X Leveraged 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Fubon TOPIX 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon SZSE 100 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon MSCI Taiwan 51.55 - 51.55 51.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon Taiwan Finance 46.22 - 46.22 46.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Cathay FTSE China A50 21.48 - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon SSE180 Inversed 6.18 - 6.18 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Capital SZSE SME Price 11.86 - 11.86 11.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon Taiwan Technology 55.8 - 55.8 55.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon TOPIX Leveraged 2X 16.94 - 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.15 - 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 45.85 - 45.85 45.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon SSE180 Leveraged 2X 45.85 - 45.85 45.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon SSE 180 China Tracker 30.94 - 30.94 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares MSCI Taiwan 37.96 - 37.96 37.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 17.54 - 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Fubon Taiwan Eight Industries 45.23 - 45.23 45.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Top 50 80.8 - 80.8 80.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 39.11 - 39.11 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 53.45 - 53.45 53.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 105 - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 27.03 - 27.03 27.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Polaris SE50 Securities Investment 32.48 - 32.48 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares SP Custom China 50 22.37 - 22.37 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Electronics 35.54 - 35.54 35.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 33.1 - 33.1 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 16.33 - 16.33 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۳۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 15.76 - 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۳
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.49 - 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۱:۰۲
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.18 - 18.18 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲