کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:13:12
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

933
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
8 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
62 (7.12%)
تغییر ۶ ماهه
933 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,120
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:31:19
990 (13.89%)
تغییر ۳ ماهه
1,133 (16.22%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.27 - 47.27 47.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 39.33 - 39.32 39.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 41.11 - 41.08 41.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.65 - 41.65 41.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 40.61 - 40.6 40.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fuh Hwa China Credit Bond 61.5 - 61.5 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 61.95 - 61.95 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE 15+ Year Us Utility 41.96 - 41.96 41.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE 25+ Year US Treasury 40.61 - 40.57 40.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 43.36 - 43.36 43.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 40.36 - 40.25 40.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 40.07 - 40.07 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 43.25 - 43.25 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 44.01 - 44.01 44.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 42.66 - 42.61 42.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 39.95 - 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 40.25 - 40.25 40.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
KGI 20+Years US Banking Bond 41.83 - 41.8 41.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
KGI 25+ Years US Treasury Bond 40.89 - 40.89 41.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 41.36 - 41.25 41.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 60.25 - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 40.08 - 40.08 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 61.6 - 61.6 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 21.67 - 21.65 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 61.5 - 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 42.73 - 42.7 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 42.21 - 42.2 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 41.56 - 41.56 41.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 42.56 - 42.56 42.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.49 - 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 44.35 - 44.3 44.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 41.4 - 41.4 41.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 41 - 40.99 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 39.55 - 39.51 39.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 41.53 - 41.5 41.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۳۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 41.7 - 41.7 41.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۰۷
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  39.67 - 39.64 39.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
KGI 10+ Year USD Technology Bond 41.69 - 41.69 41.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 42.49 - 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 39.85 - 39.85 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Fubon NIFTY 24.81 - 24.81 24.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon NASDAQ 100 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
UPAMC NYSE FANG+ 21.09 - 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay Nikkei 225 8.93 - 8.93 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay Nikkei 225 27.59 - 27.59 27.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa Hang Seng 22.45 - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Taishin MSCI China 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa EM 10+ Bond 20.32 - 20.32 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta MSCI China A 22.58 - 22.58 22.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta EURO STOXX 50 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay FTSE China A50 7.32 - 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Taishin MSCI China 2X 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay FTSE China A150 23.24 - 23.24 23.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon NIFTY -1 Inverse 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.86 - 20.86 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share 22.13 - 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Nifty 2X Leveraged 32.09 - 32.09 32.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 22.04 - 22.04 22.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay FTSE Emerging Market 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon FTSE Developed Europe 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.79 - 18.79 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon S&P US Preferred Stock 19.86 - 19.86 19.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta DJCI Silver ER Futures 17.45 - 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay Korea/taiwan IT Premier 18.89 - 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 19.09 - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 12.51 - 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.16 - 19.16 19.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Capital Taiex Daily Inversed -1X 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 18.81 - 18.81 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 19.8 - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 21.03 - 21.03 21.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 32.05 - 32.05 32.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 24.8 - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Paradigm DowJones Copper ER Futures 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 35.12 - 35.12 35.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 49.27 - 49.27 49.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 15.67 - 15.67 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.64 - 21.64 21.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 31.25 - 31.25 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Cathay S&P North American Technology Sector 23.34 - 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 24.02 - 24.02 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 17.96 - 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.88 - 39.88 39.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 19.03 - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.11 - 18.11 18.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 16.93 - 16.93 16.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 29.91 - 29.91 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 25.75 - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 40.8 - 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.44 - 17.44 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Fubon TOPIX 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon SZSE 100 11.25 - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon MSCI Taiwan 52.2 - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon Taiwan Finance 43.96 - 43.96 43.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Cathay FTSE China A50 22.72 - 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon SSE180 Inversed 6.04 - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Capital SZSE SME Price 13.6 - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon Taiwan Technology 56.9 - 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon TOPIX Inverse -1X 14.73 - 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon TOPIX Leveraged 2X 20.33 - 20.33 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 25.44 - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 47.42 - 47.42 47.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon SSE180 Leveraged 2X 49.4 - 49.4 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon SSE 180 China Tracker 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares MSCI Taiwan 38.54 - 38.54 38.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 18.79 - 18.79 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Fubon Taiwan Eight Industries 47.45 - 47.45 47.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Top 50 82.75 - 82.75 82.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 40.48 - 40.48 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 54.4 - 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 112.8 - 112.8 112.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 19.51 - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Polaris SE50 Securities Investment 34.81 - 34.81 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares SP Custom China 50 23.4 - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Electronics 36.13 - 36.13 36.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 32.91 - 32.91 32.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 19.15 - 19.15 19.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Yuanta Nikkei 225 27.81 - 27.81 27.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 20.23 - 20.23 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 40.1 - 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 14.69 - 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲