شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:48:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

967
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
96 (11.02%)
تغییر ۳ ماهه
99 (11.41%)
تغییر ۶ ماهه
967 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,366
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:34:52
386 (5.54%)
تغییر ۳ ماهه
553 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon TOPIX 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon SZSE 100 8.87 - 8.87 8.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon MSCI Taiwan 47.27 - 47.27 47.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Cathay FTSE China A50 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon SSE180 Inversed 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Capital SZSE SME Price 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon Taiwan Technology 50.25 - 50.25 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.58 - 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon TOPIX Leveraged 2X 18.7 - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 20.65 - 20.65 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 42.96 - 42.96 42.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon SSE180 Leveraged 2X 34.91 - 34.91 34.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon SSE 180 China Tracker 27.93 - 27.93 27.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares MSCI Taiwan 35.17 - 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 13.22 - 13.22 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Fubon Taiwan Eight Industries 43.39 - 43.39 43.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 14.99 - 14.99 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares Taiwan Top 50 75.05 - 75.05 75.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 33.6 - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 94.5 - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 25.39 - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Polaris SE50 Securities Investment 28.83 - 28.83 28.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares SP Custom China 50 20.63 - 20.63 20.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares Taiwan Electronics 31.99 - 31.99 31.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 30.06 - 30.06 30.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 39.1 - 39.08 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.82 - 47.82 47.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 41.4 - 41.4 41.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 41.12 41.15 41.08 41.15 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 40.92 40.93 40.91 40.93 0.10 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۳۴
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 60.9 - 60.9 60.9 0.20 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital ICE 15+ Year Us Utility 40.84 40.83 40.83 40.84 0.23 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 40.62 40.65 40.62 40.65 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 42.56 42.46 42.46 42.56 0.23 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 40.85 - 40.85 40.85 0.05 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  38.48 - 38.48 38.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 39.17 - 39.17 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 40.74 - 40.65 40.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 42.87 42.94 42.87 42.94 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۹:۰۴
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.6 42.53 42.53 42.6 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 39.89 - 39.89 39.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 21.02 21.03 21.02 21.03 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۴
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 40.97 - 40.97 40.97 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۸:۰۴
Capital ICE 25+ Year US Treasury 40.08 - 40.08 40.08 0.24 0.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
KGI 10+ Year USD Technology Bond 40.28 - 40.28 40.28 0.07 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 41.48 - 41.48 41.48 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۳۴
Fubon NIFTY 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Nikkei 225 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Nikkei 225 25.99 - 25.99 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa Hang Seng 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta Nikkei 225 26.03 - 26.03 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Taishin MSCI China 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa EM 10+ Bond 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta MSCI China A 18.68 - 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta EURO STOXX 50 22.9 - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay FTSE China A50 6.16 - 6.16 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay FTSE China A150 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon NIFTY -1 Inverse 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share 20.76 - 20.76 20.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Nifty 2X Leveraged 27.61 - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Mega Taiwan Blue Chip 30 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay FTSE Emerging Market 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon FTSE Developed Europe 18.98 - 18.98 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon S&P US Preferred Stock 19.22 - 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta DJCI Silver ER Futures 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
FSITC Taiwan Industry Elite 30 17.43 - 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.17 - 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 19.46 - 19.46 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.37 - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 28.58 - 28.58 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay Dow Jones Industrial Average 8.91 - 8.91 8.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 31.29 - 31.29 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 47.65 - 47.65 47.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.72 - 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 16.98 - 16.98 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 19.01 - 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.18 - 21.18 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 29.05 - 29.05 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.67 - 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.86 - 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 16.26 - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 19.87 - 19.87 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 18.01 - 18.01 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 20.11 - 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.75 - 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 20.62 - 20.62 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Fuh Hwa China Credit Bond 60.55 - 60.55 60.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۵
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 40.95 - 40.95 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۵
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 41.8 - 41.8 41.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۹:۰۵
Fubon Taiwan Finance 42.5 - 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 49.95 - 49.95 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۳۵
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲