شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:17:17
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,069
قیمت روز
8 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
50 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
117 (12.29%)
تغییر ۶ ماهه
198 (22.73%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,383
قیمت روز
11 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:31:47
513 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
810 (10.69%)
تغییر ۶ ماهه
1,404 (20.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon TOPIX 21.7 - 21.7 21.7 0.09 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon SZSE 100 10.84 - 10.84 10.84 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon NASDAQ 100 32.36 - 32.36 32.36 0.08 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
UPAMC NYSE FANG+ 21.31 - 21.31 21.31 0.14 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Nikkei 225 9.42 - 9.42 9.42 0.08 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon MSCI Taiwan 59.2 - 59.2 59.2 0.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta MSCI China A 20.92 - 20.92 20.92 0.08 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Taiwan Finance 49.12 - 49.12 49.12 0.26 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay FTSE China A50 21.77 - 21.77 21.77 0.22 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay FTSE China A50 7.19 - 7.19 7.19 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon SSE180 Inversed 5.84 - 5.84 5.84 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin MSCI China 2X 9.96 - 9.96 9.96 0.09 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Capital SZSE SME Price 12.43 - 12.43 12.43 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay FTSE China A150 20.71 - 20.71 20.71 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.53 - 20.53 20.53 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Hang Seng H-Share 20.23 - 20.23 20.23 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Taiwan Technology 68.35 - 68.35 68.35 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon TOPIX Inverse -1X 13.91 - 13.91 13.91 0.12 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon TOPIX Leveraged 2X 21.81 - 21.81 21.81 0.19 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.45 - 23.45 23.45 0.15 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 24.39 - 24.39 24.39 0.09 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 51.75 - 51.75 51.75 1.35 2.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon SSE180 Leveraged 2X 48.33 - 48.33 48.33 0.52 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay FTSE Emerging Market 20.18 - 20.18 20.18 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon FTSE Developed Europe 21 - 21 21 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon SSE 180 China Tracker 30.9 - 30.9 30.9 0.22 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon S&P US Preferred Stock 19.56 - 19.56 19.56 0.06 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 18.52 - 18.52 18.52 0.22 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 21.8 - 21.8 21.8 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Taiwan Eight Industries 48.97 - 48.97 48.97 0.19 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 11.74 - 11.74 11.74 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta DJCI Silver ER Futures 19.41 - 19.41 19.41 0.15 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta P shares Taiwan Top 50 93.25 - 93.25 93.25 0.35 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Korea/taiwan IT Premier 20.52 - 20.52 20.52 0.29 1.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 20.93 - 20.93 20.93 0.07 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 49.75 - 49.75 49.75 0.50 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 21.28 - 21.28 21.28 0.06 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 57.9 - 57.9 57.9 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 107.9 - 107.9 107.9 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 10.4 - 10.4 10.4 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 28.09 - 28.09 28.09 0.05 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Taiex Daily Inversed -1X 6.98 - 6.98 6.98 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 17.08 - 17.08 17.08 0.10 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 15.97 - 15.97 15.97 0.26 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 25.07 - 25.07 25.07 0.57 2.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 18.1 - 18.1 18.1 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Polaris SE50 Securities Investment 32.94 - 32.94 32.94 0.14 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta P shares SP Custom China 50 24.92 - 24.92 24.92 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta P shares Taiwan Electronics 41.71 - 41.71 41.71 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 35.48 - 35.48 35.48 0.05 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 16.24 - 16.24 16.24 0.47 2.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 10.01 - 10.01 10.01 0.04 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Paradigm DowJones Copper ER Futures 18.55 - 18.55 18.55 0.14 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 15.27 - 15.27 15.27 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 14.14 - 14.14 14.14 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.79 - 21.79 21.79 0.14 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 23.52 - 23.52 23.52 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 33.83 - 33.83 33.83 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 21.31 - 21.31 21.31 0.16 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay S&P North American Technology Sector 24.46 - 24.46 24.46 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 24.42 - 24.42 24.42 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 19.05 - 19.05 19.05 0.10 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 23.12 - 23.12 23.12 0.12 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.28 - 18.28 18.28 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 21.43 - 21.43 21.43 0.15 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.87 - 19.87 19.87 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.65 - 38.65 38.65 0.10 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 24.02 - 24.02 24.02 0.12 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 19.8 - 19.8 19.8 0.99 5.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 45.46 - 45.46 45.46 0.45 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.74 - 17.74 17.74 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon NIFTY 23.84 - 23.84 23.84 0.15 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Cathay Nikkei 225 28.68 - 28.68 28.68 0.27 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fuh Hwa Hang Seng 20.34 - 20.34 20.34 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Yuanta Nikkei 225 29.45 - 29.45 29.45 0.35 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fubon NIFTY -1 Inverse 13.25 - 13.25 13.25 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fubon Nifty 2X Leveraged 30.19 - 30.19 30.19 0.38 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.23 - 13.23 13.23 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.52 - 19.52 19.52 0.12 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.4 - 8.4 8.4 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 26.03 - 26.03 26.03 0.07 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 28.42 - 28.42 28.42 0.18 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.49 - 18.49 18.49 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 19.48 - 19.48 19.48 0.20 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 44.21 44.22 44.16 44.23 0.28 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 46.2 46.19 46.19 46.2 0.11 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 38.78 38.79 38.77 38.79 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.76 44.79 44.71 44.85 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  43.88 43.87 43.84 43.92 0.20 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 44.47 44.48 44.4 44.49 0.49 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 45.02 45.04 44.98 45.1 0.26 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.61 41.6 41.6 41.65 0.10 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 44.97 44.98 44.96 44.99 0.23 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 40.86 40.85 40.85 40.96 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 22.28 22.27 22.26 22.28 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 68.45 68.35 68.35 68.45 0.45 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 48.5 48.6 48.42 48.6 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 45.25 45.24 45.23 45.26 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 47.66 47.64 47.6 47.68 0.40 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 46.88 46.85 46.83 46.93 0.31 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 43.27 43.28 43.25 43.29 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Capital ICE 25+ Year US Treasury 45.83 45.82 45.73 45.83 0.61 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.81 39.77 39.75 39.81 0.07 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 48.8 48.82 48.8 48.82 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 45.22 45.23 45.22 45.26 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 40.81 - 40.81 40.81 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 44.95 44.77 44.77 44.95 0.25 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۹:۰۱
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.72 - 39.72 39.72 0.08 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 44.42 - 44.42 44.42 0.33 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 43.56 43.5 43.5 43.56 0.51 1.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 44.78 - 44.78 44.78 0.37 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 42.41 42.39 42.39 42.41 0.16 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 44.25 - 44.25 44.25 0.37 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 43.39 - 43.39 43.39 0.19 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 43.39 43.42 43.39 43.42 0.34 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 42.74 42.77 42.57 42.77 0.34 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 70.3 70.45 70.3 70.5 0.20 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 20+Years US Banking Bond 47.2 - 47.2 47.2 0.20 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.15 42.18 42.15 42.18 0.12 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 25+ Years US Treasury Bond 46.54 - 46.54 46.54 0.57 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Capital ICE 15+ Year Us Utility 45.78 45.8 45.78 45.87 0.19 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 10+ Year USD Technology Bond 45.7 - 45.7 45.7 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 46.12 - 46.12 46.12 0.17 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 42.06 - 42.06 42.06 0.20 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 41.77 - 41.77 41.77 0.18 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 44.12 44.11 44.07 44.12 0.12 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47.96 47.98 47.96 48.01 0.29 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 45.46 45.47 45.46 45.52 0.18 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 45.37 45.35 45.35 45.4 0.30 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 45.27 45.24 45.24 45.28 0.35 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 42.47 - 42.47 42.47 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 46.79 - 46.79 46.79 0.12 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۸:۰۱
Fuh Hwa China Credit Bond 61.7 - 61.7 61.7 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۲
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 61.8 - 61.8 61.8 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۲
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 67.35 67.65 67.35 67.65 0.15 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۷:۳۲
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 47.55 47.53 47.53 47.55 0.15 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 42.06 - 42.06 42.06 0.16 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Taishin MSCI China 20.17 - 19.81 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa EM 10+ Bond 22.08 - 22.05 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 17.88 - 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta P shares MSCI Taiwan 43.48 - 43.31 43.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 22.47 - 22.47 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 22.97 - 22.8 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 50.7 - 50.65 50.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.23 - 39.14 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Yuanta EURO STOXX 50 26.31 - 26.31 26.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 41.18 - 41.18 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.49 - 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.18 - 18.18 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲