کالایاب
شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0322
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:21:12
0 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

959
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
5 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
88 (10.10%)
تغییر ۶ ماهه
46 (5.04%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,830
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:33:12
41 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
899 (12.98%)
تغییر ۶ ماهه
445 (5.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 42.52 42.5 42.5 42.52 0.15 0.35% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital ICE 25+ Year US Treasury 44.44 44.38 44.38 44.44 0.29 0.66% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 43.8 43.76 43.76 43.8 0.24 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 44.03 - 44.03 44.03 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 44.7 - 44.7 44.7 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 43.54 43.47 43.47 43.54 0.22 0.51% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 41.04 - 41.04 41.04 0.22 0.54% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 42.76 - 42.76 42.76 0.10 0.23% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 46.04 - 46.04 46.04 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 42.57 42.53 42.53 42.57 0.16 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.94 - 41.94 41.94 0.26 0.62% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 46.66 - 46.66 46.66 0.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 42.45 42.4 42.4 42.45 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  42.15 - 42.15 42.15 0.25 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 42.56 - 42.56 42.56 0.05 0.12% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 45.76 - 45.76 45.76 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 47.33 47.34 47.33 47.34 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 44.04 - 44.04 44.04 0.09 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 42.45 42.44 42.44 42.45 0.12 0.28% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 45.13 45.16 45.13 45.16 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 45.75 - 45.75 45.75 0.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 45.21 - 45.21 45.21 0.19 0.42% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 41.34 41.37 41.34 41.37 0.09 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 41.8 41.78 41.78 41.8 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 68.65 - 68.65 68.65 0.15 0.22% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 41.95 - 41.95 41.95 0.18 0.43% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.76 - 41.76 41.76 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 42.83 - 42.83 42.83 0.16 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 65.25 - 65.25 65.25 0.10 0.15% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 22.47 - 22.47 22.47 0.08 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.32 - 42.32 42.32 0.27 0.64% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 47.21 - 47.21 47.21 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 44.13 - 44.13 44.13 0.11 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 43.87 - 43.87 43.87 0.05 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 41.67 - 41.67 41.67 0.14 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۲
Cathay Dow Jones Industrial Average 9.31 - 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon TOPIX 20.07 - 20.07 20.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon SZSE 100 9.99 - 9.99 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon NASDAQ 100 33.26 - 33.26 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
UPAMC NYSE FANG+ 19.83 - 19.83 19.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay Nikkei 225 8.36 - 8.36 8.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon MSCI Taiwan 51.1 - 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Taishin MSCI China 20.16 - 20.16 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa EM 10+ Bond 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta MSCI China A 20.67 - 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Taiwan Finance 46.34 - 46.34 46.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay FTSE China A50 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay FTSE China A50 6.86 - 6.86 6.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon SSE180 Inversed 6.29 - 6.29 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Taishin MSCI China 2X 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Capital SZSE SME Price 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay FTSE China A150 20.71 - 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa 1-5 High Yield 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Hang Seng H-Share 20.68 - 20.68 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Taiwan Technology 52.3 - 52.3 52.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.35 - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon TOPIX Leveraged 2X 18.38 - 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 23.18 - 23.18 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Mega Taiwan Blue Chip 30 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 46.02 - 46.02 46.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon SSE180 Leveraged 2X 45.04 - 45.04 45.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay FTSE Emerging Market 20.01 - 20.01 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon FTSE Developed Europe 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon SSE 180 China Tracker 31.28 - 31.28 31.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares MSCI Taiwan 37.5 - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon S&P US Preferred Stock 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 17.22 - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 22.48 - 22.48 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Taiwan Eight Industries 46.58 - 46.58 46.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 12.69 - 12.69 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta DJCI Silver ER Futures 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares Taiwan Top 50 80.75 - 80.75 80.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
FSITC Taiwan Industry Elite 30 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 38.66 - 38.66 38.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 53.35 - 53.35 53.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 106.1 - 106.1 106.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 26.47 - 26.47 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Capital Taiex Daily Inversed -1X 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 23.08 - 23.08 23.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 21.68 - 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 17.75 - 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 22.77 - 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Polaris SE50 Securities Investment 32.8 - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares SP Custom China 50 21.9 - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares Taiwan Electronics 33.82 - 33.82 33.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 31.61 - 31.61 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Paradigm DowJones Copper ER Futures 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 49.99 - 49.99 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.21 - 21.21 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 22.32 - 22.32 22.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 31.1 - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay S&P North American Technology Sector 23.55 - 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 21.95 - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.75 - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 40.03 - 40.03 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 23.95 - 23.95 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 19.89 - 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 43.67 - 43.67 43.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۱:۰۳
Fubon NIFTY 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Cathay Nikkei 225 26.32 - 26.32 26.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Hang Seng 21.66 - 21.66 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta EURO STOXX 50 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fubon NIFTY -1 Inverse 13.69 - 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fubon Nifty 2X Leveraged 31.36 - 31.36 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.54 - 13.54 13.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.17 - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 27.26 - 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 31.35 - 31.35 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.12 - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 19.33 - 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 44.29 - 44.29 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 43.01 - 43.01 43.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 45.74 - 45.7 45.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۳
Fuh Hwa China Credit Bond 62.55 - 62.55 62.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
KGI 20+Years US Banking Bond 44.76 - 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Capital ICE 15+ Year Us Utility 44.24 - 44.21 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 41.55 - 41.55 41.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۹:۳۳
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۹:۰۲
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 62.5 - 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۹:۰۲
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 65.8 - 65.7 65.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۹:۰۲
KGI 25+ Years US Treasury Bond 45.09 - 45.09 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۳۳
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 42.88 - 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۰۳
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 41.96 - 41.96 41.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۰۳
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 41.94 - 41.94 41.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۰۳
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 21.57 - 21.57 21.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۲۱
Yuanta Nikkei 225 26.89 - 26.89 26.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۰
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۴۰
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲