شاخص یاب
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:45:14
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

871
قیمت روز
2 (0.23%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
47 (5.12%)
تغییر ۶ ماهه
871 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,161
قیمت روز
41 (0.58%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:21
489 (6.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,323 (15.59%)
تغییر ۶ ماهه
436 (5.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capital ICE 15+ Year Us Utility 39.44 - 39.44 39.44 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.95 - 39.95 39.95 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 39.35 - 39.35 39.35 0.10 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 40.53 - 40.53 40.53 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 41.25 - 41.25 41.25 0.10 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 41.71 - 41.71 41.71 0.04 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 40.05 - 40.05 40.05 0.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  36.69 36.72 36.69 36.72 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 37.73 - 37.73 37.73 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 39.41 - 39.41 39.41 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 40.69 - 40.69 40.69 0.16 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 38.36 - 38.36 38.36 0.08 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 40.62 - 40.62 40.62 0.52 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 39.2 - 39.2 39.2 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 37.6 37.54 37.54 37.6 0.13 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 46.48 - 46.48 46.48 0.15 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 20.54 20.52 20.52 20.54 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Fubon NIFTY 21.68 - 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon TOPIX 20.77 - 20.77 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon SZSE 100 8.09 - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta KOSPI 200 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay Nikkei 225 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay Nikkei 225 26.55 - 26.55 26.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon MSCI Taiwan 46.16 - 46.16 46.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa Hang Seng 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Taishin MSCI China 18.69 - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa EM 10+ Bond 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta MSCI China A 17.2 - 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Taiwan Finance 41.7 - 41.7 41.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta EURO STOXX 50 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay FTSE China A50 17.48 - 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay FTSE China A50 5.69 - 5.69 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon SSE180 Inversed 7.88 - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Capital SZSE SME Price 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay FTSE China A150 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon NIFTY -1 Inverse 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share 19.56 - 19.56 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Taiwan Technology 48.65 - 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Nifty 2X Leveraged 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon TOPIX Leveraged 2X 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 19.62 - 19.62 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 42.1 - 42.1 42.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon SSE180 Leveraged 2X 31.75 - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay FTSE Emerging Market 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon FTSE Developed Europe 18.39 - 18.39 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon SSE 180 China Tracker 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.46 - 18.46 18.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon S&P US Preferred Stock 18.84 - 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Taiwan Eight Industries 41.42 - 41.42 41.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta DJCI Silver ER Futures 17.33 - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Top 50 76.2 - 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.02 - 17.02 17.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
FSITC Taiwan Industry Elite 30 17.89 - 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 32.13 - 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 18.63 - 18.63 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 48.38 - 48.38 48.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 89.8 - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 24.32 - 24.32 24.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.26 - 19.26 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 9.17 - 9.17 9.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 15.14 - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 25.37 - 25.37 25.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Polaris SE50 Securities Investment 27.39 - 27.39 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares SP Custom China 50 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Electronics 30.86 - 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 30.5 - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 16.87 - 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay Dow Jones Industrial Average 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 27.05 - 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 49.06 - 49.06 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 17.05 - 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 19.51 - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 21.18 - 21.18 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 27.94 - 27.94 27.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.95 - 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 15.43 - 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 16.54 - 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 20.56 - 20.56 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.98 - 38.98 38.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 17.96 - 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.5 - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 38.96 - 38.96 38.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۳۱
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.08 - 20.08 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta P shares MSCI Taiwan 34.55 - 34.55 34.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 17.77 - 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Yuanta Nikkei 225 28.32 - 28.32 28.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲