کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.023
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:26:11
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
2 (6.45%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
2 (6.45%)
تغییر ۳ ماهه
5 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3 (10.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

537
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:33:08
32 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
85 (18.71%)
تغییر ۶ ماهه
75 (16.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 733.04 732.68 731.7 733.04 0.94 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares SMI 102.96 103.08 102.96 103.2 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Gold USD 137.24 137.32 137.06 137.32 2.20 1.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Amun Ethereum 53.57 50.84 47.71 53.57 5.55 11.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Gold AA CHF 419.6 420.1 419.1 420.1 3.55 0.85% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Gold AA EUR 1190.8 1185.8 1185.8 1190.8 14.40 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Gold AA USD 1349.2 1351.2 1349.2 1356 19.40 1.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Gold USD 136.52 136.62 136.52 137.22 2.24 1.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares SMIM CHF 266.4 266.85 266.4 267.25 0.40 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Gold AAH CHF 374.55 373.65 373.65 374.55 3.55 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Gold AAH EUR 826.7 828.2 826.7 829 13.40 1.62% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS SMI CHF A-dis 101.98 101.9 101.9 102.06 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS SMIM CHF A-dis 257 257.35 257 257.75 0.85 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS CMCI Oil SF USD 28.49 28.16 27.62 28.49 0.33 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Gold hedged CHF 118.58 118.72 118.58 119.02 1.64 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Gold hedged EUR 85.07 84.79 84.79 85.1 1.17 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Platinum AA CHF 239.4 240 239.4 240 0.80 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Silver USD A-dis 147 146.36 146.36 147.3 1.34 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ZKB Palladium AA CHF 453 449.7 447 453 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Amun Crypto Basket Index 33.69 33.52 30.03 33.69 3.11 10.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.359 - 8.359 8.359 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 80.2 81 80.2 81.37 0.80 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.448 19.396 19.134 19.448 0.08 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 288.35 288.15 288.15 291.05 0.90 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 118.8 118.5 118.5 118.82 0.30 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Global Water UCITS 44.105 44.04 44.04 44.105 0.14 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 29.115 29.165 29.115 29.385 0.11 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Gold EUR Hedged EUR 81.92 81.68 81.68 82.44 1.36 1.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Raiffeisen Solid Gold A USD 4358 4361.5 4358 4361.5 8.50 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 14.78 - 14.78 14.78 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 105.34 105.06 105.06 105.34 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 82.02 - 82.02 82.02 0.07 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 9.619 9.658 9.619 9.767 0.06 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Julius Baer Physical Gold EUR 921.6 924.4 921.6 926.7 18.50 2.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 60.08 59.96 59.96 60.09 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Core CHF Corp Bond CHF 101.22 101.18 101.18 101.22 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI China A UCITS USD 4.096 4.083 4.083 4.124 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor Daily Double Short SMI C 6.103 6.082 6.072 6.103 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS US Liquid Corps hedged CHF 17.196 - 17.196 17.196 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 79.26 79.5 79.26 80.08 0.24 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 23.375 - 23.375 23.375 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 110.76 110.9 110.76 110.9 0.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 328 328.5 328 328.5 5.15 1.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 10.596 10.536 10.536 10.7 0.18 1.74% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 55.09 55.06 55.06 55.09 0.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4319 4320 4318 4320 17.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Global Clean Energy UCITS 6.122 6.127 6.122 6.161 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 45.75 45.795 45.75 46.095 0.08 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 186.6 187.22 186.6 189.36 0.78 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 118.98 118.88 118.88 119.74 0.56 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4665 4666 4663 4666 14.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
JB Precious Metals Physical Gold USD 1347.6 1346.4 1346.4 1349 15.60 1.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 32.255 32.285 32.255 32.34 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.742 17.744 17.706 17.744 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 54.25 54.28 54.25 54.33 0.13 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 122.42 122.52 122.42 122.94 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 124.8 124.92 124.8 125.58 0.18 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 148.74 148.38 148.38 148.96 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.63 13.644 13.63 13.708 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 40.69 40.68 40.68 40.69 0.19 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 54.59 54.64 54.59 54.65 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.672 17.698 17.672 17.698 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 109.74 - 109.74 109.74 0.10 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 114.34 114.54 114.34 114.6 0.38 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 31.08 31.13 30.525 31.13 0.31 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.76 9.77 9.76 9.81 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 94.79 94.73 94.73 95.01 0.05 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 189.68 - 189.68 189.68 2.60 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.72 - 20.72 20.72 0.14 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 27.085 27.08 27.08 27.39 0.35 1.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 16.874 - 16.874 16.874 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 112.22 112.04 112.04 112.66 0.16 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 109.64 109.46 109.46 109.64 0.16 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.78 11.84 11.78 11.84 0.06 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 17.65 17.67 17.65 17.67 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 19.29 19.3 19.25 19.3 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.595 9.555 9.518 9.595 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 23.825 23.875 23.825 24.045 0.09 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 9140.4 9118.5 9118.5 9140.4 42.90 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 41.89 42.3479 41.8829 42.3479 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Gold AA GBP 1082.6 1064 1064 1082.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC S&P 500 UCITS 29.655 29.74 29.655 29.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 98.58 - 98.58 98.58 1.17 1.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Platinum A-dis 78.42 78.36 78.36 78.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Platinum A-dis 77.03 76.51 76.51 77.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU A-UKdis 18.256 18.494 18.256 18.494 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source NASDAQ Biotech 34.52 34.57 34.52 34.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Japan A-UKdis 1656 1670 1656 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers SLI UCITS 155.66 156.18 155.66 156.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI ACWI UCITS 50.52 49.345 49.345 50.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Japan USD 28.21 28.47 28.21 28.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 53.21 53.37 53.21 53.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard USD Treasury Bd 24.295 24.29 24.29 24.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage Nasdaq-100 UCITS 79.25 79.7 79.25 79.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 43.48 43.78 43.48 43.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Agribusiness UCITS 33.735 - 33.735 33.735 0.08 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS - MSCI Singapore UCITS 19.17 19.3 19.17 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 35.085 35.115 35.085 35.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Palladium CHF A 1210 1199.4 1199.4 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Platinum CHF AX 652.5 638.3 638.3 652.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 225.55 - 225.55 225.55 0.40 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Edge S&P 500 Min Vol 55.8 56 55.8 56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Australia UCITS 53.68 53.71 53.68 53.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 15468 15488 15468 15488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI USA Dividend IQ 35.515 35.54 35.515 35.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Palladium USD AX 1433.6 1406.4 1406.4 1433.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World Telecom TR C 129.66 124.68 124.68 129.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 79.89 80.09 79.89 80.09 0.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 52.4 52.55 52.4 52.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 95.14 94.69 94.69 95.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 33.805 34.235 33.805 34.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 61.9 62.41 61.9 62.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Developed Europe 34.11 34.075 34.075 34.11 0.06 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 43.72 43.95 43.72 43.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 35.25 35.54 35.25 35.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.771 6.746 6.746 6.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 33.565 33.68 33.565 33.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P 500 USD Health Care 6.814 6.768 6.768 6.814 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Physical Silver CHF 11.96 11.798 11.798 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Physical Silver USD 14.306 14.256 14.256 14.306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World Materials TR C 377.9 365 365 377.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp USD 17.264 17.272 17.264 17.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.53 10.544 10.53 10.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 37.45 37.54 37.45 37.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World Financials TR C 181.22 178.22 178.22 181.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 275.8 278.25 275.8 278.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 78.61 79.42 78.61 79.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 22.37 22.495 22.37 22.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 59.04 59.24 59.04 59.24 0.11 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EM Minimum Volatility 29.325 29.27 29.27 29.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 15.962 16.088 15.962 16.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 24.865 24.99 24.865 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global Corporate Bond UCITS 100.24 99.93 100.24 99.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Listed Private Equity UCITS 21.21 21.415 21.21 21.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.24 13.58 13.24 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
JB Precious Metals Physical Gold GBP 791.2 779.7 779.7 791.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 45.275 46.26 45.275 46.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 23.07 23.03 23.03 23.07 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI World Value Factor UCITS 29.64 29.245 29.245 29.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 54.31 54.54 54.31 54.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 33.365 33.605 33.365 33.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 37.565 37.205 37.205 37.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 32.9 30.99 30.99 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 26.24 26.61 26.24 26.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 150.82 150.36 150.36 150.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 43.535 43.56 43.535 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 26.56 26.27 26.27 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 100.14 100.42 100.14 100.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 104.52 104.84 104.52 104.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 286.35 286.8 286.35 286.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 99.45 100.16 100.16 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 15.97 15.96 15.96 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 333 330.8 330.8 333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.56 154.64 154.56 154.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 16.34 15.99 15.99 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.201 5.219 5.201 5.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.7 22.26 21.7 22.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 88.72 89.06 88.72 89.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 12.024 12.038 12.024 12.038 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 31.57 31.5 31.5 31.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 89.49 91.54 89.49 91.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 162.98 162.88 162.88 162.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 51.31 51.18 51.18 51.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 80.67 80.58 80.58 80.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.494 13.26 13.26 13.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amun Ripple 31 30 30 31 1.12 3.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Gold USD 134.06 133.6 133.6 134.06 1.98 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares SLI CHF 162.14 162.6 162.14 162.6 0.16 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS SLI CHF A-dis 157.88 159.48 157.88 159.48 0.48 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Silver AA EUR 126.56 126.7 126.56 126.7 1.04 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Silver AA USD 142.74 - 142.74 142.74 1.42 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR S&P 500 UCITS 286.35 294.15 286.35 294.15 0.45 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Silver AAH CHF 35.43 - 35.43 35.43 0.57 1.61% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Silver AAH EUR 92.23 93.25 92.23 93.25 1.21 1.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SSgA SPDR MSCI ACWI 130 - 130 130 0.76 0.58% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS CMCI Oil SF CHF 26.47 25.635 25.635 26.47 0.42 1.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Tips UCITS 215.05 215 215 215.05 0.20 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares SLI UCITS DE 102.56 - 102.56 102.56 0.66 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi MSCI World Fin 180.54 - 180.54 180.54 8.76 5.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS SPI Mid CHF A-dis 103.52 104.2 103.52 104.2 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core DAX UCITS 116.96 117.08 116.96 117.08 0.74 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 115.22 115.38 115.22 115.38 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI USA UCITS 279.55 282.75 279.55 282.75 1.50 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World IT TR 300.5 303.8 300.5 303.8 2.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage FTSE China A50 148.38 - 148.38 148.38 3.58 2.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC MSCI Russia Capped 12.572 - 12.572 12.572 0.11 0.87% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Gold Hedged CHF 114.92 114.96 114.92 114.96 2.12 1.84% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source MSCI World UCITS 61.62 - 61.62 61.62 0.47 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Nikkei 225 UCITS 19947 19942 19942 19947 46.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Silver CHF A 11.682 11.74 11.682 11.74 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Hong Kong UCITS 20.78 - 20.78 20.78 0.22 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc S&P 500 SF A-acc 52.65 53.04 52.65 53.04 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 172.74 173.98 172.74 173.98 0.42 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares UK Property UCITS 7.033 - 7.033 7.033 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 30.225 30.34 30.225 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR MSCI World Small Cap 70 - 70 70 1.73 2.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Canada UCITS EUR 17.28 17.42 17.28 17.42 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Emerging Markets 101.52 102.12 101.52 102.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI USA SF A-acc 77.91 78.93 77.91 78.93 0.49 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
VanEck Junior Gold Miners 28.2 28.28 28.2 28.28 0.30 1.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers DAX UCITS DR 131.38 - 131.38 131.38 1.18 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Platinum CHF A 638.6 633.1 633.1 638.6 5.60 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Platinum USD A 758.6 - 758.6 758.6 6.10 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 72.09 72.77 72.09 72.77 3.26 4.52% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi MSCI Switzerland CHF 337 338.65 337 338.65 0.15 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core UK Gilts UCITS 13.726 13.69 13.69 13.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO Dividend UCITS 22.8 - 22.8 22.8 0.28 1.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard EUR Corporate Bond 59.68 - 59.68 59.68 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.19 - 63.19 63.19 0.14 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.965 - 24.965 24.965 0.07 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS CH SXI Real Estate A-dis 31.55 31.595 31.55 31.595 0.12 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 61.54 60.58 60.58 61.54 0.24 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 59.89 60.21 59.89 60.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares China Large Cap UCITS 121.64 122.48 121.64 122.48 1.10 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core MSCI World UCITS 57.61 57.98 57.61 57.98 0.24 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan Hedged CHF 47.87 47.745 47.745 47.87 0.16 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.45 - 40.45 40.45 0.22 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI World UCITS Dist 46.14 46.39 46.14 46.39 0.17 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.4 - 31.4 31.4 0.52 1.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Physical Gold CHF 1260.4 1259.8 1259.8 1260.4 17.40 1.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Physical Gold GBP 777.7 - 777.7 777.7 5.80 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 143.94 - 143.94 143.94 0.98 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS World Water D-EUR 38.635 38.6 38.6 38.635 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 113.28 113.6 113.28 113.6 0.52 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc CMCI Composite SF CHF 52.28 51.8 51.8 52.28 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc CMCI Composite SF USD 63.14 62.34 62.34 63.14 0.25 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
VanEck Vectors Gold Miners UK 25.7 26 25.7 26 0.57 2.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 76.43 - 76.43 76.43 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Corporate Bond UCITS 118.28 118.7 118.28 118.7 0.48 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 38.795 38.87 38.795 38.87 0.11 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.825 - 26.825 26.825 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P 500 USD Financials 7.217 7.23 7.217 7.23 0.05 0.64% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.01 38.2 38.01 38.2 0.14 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Market Access RICI Agriculture 78.34 - 78.34 78.34 1.07 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 69.98 70.08 69.98 70.08 0.40 0.57% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 86.74 - 86.74 86.74 0.59 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 59.35 59.69 59.35 59.69 0.29 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 58.1 58 58 58.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Edge MSCI World Min Vol 48.665 48.565 48.565 48.665 0.25 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares US Property Yield UCITS 30.25 30.425 30.25 30.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 74.97 75.13 74.97 75.13 0.11 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 13.444 13.432 13.432 13.444 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Health Care S&P US Sector Source 418.6 421.15 418.6 421.15 0.30 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 39.42 39.61 39.42 39.61 0.18 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 194.22 194.12 194.12 194.22 0.08 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3435.5 3464 3435.5 3464 79.50 2.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 282.3 284.8 282.3 284.8 1.90 0.67% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 62.2 62.4 62.2 62.4 0.19 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 131.94 130.42 130.42 131.94 1.82 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 50.8 51.03 50.8 51.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.618 - 14.618 14.618 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.65 96.98 96.65 96.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 107.38 - 107.38 107.38 0.54 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amun Bitcoin Crypto Single Tracker 65.34 56.64 56.64 65.34 6.89 11.79% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1337 1330.8 1330.8 1337 12.40 0.93% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1071.2 1072.4 1071.2 1072.4 14.60 1.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 106.58 109.08 106.58 109.08 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 42.45 42.405 42.405 42.45 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 213.4 213.45 213.4 213.45 0.65 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 56.38 - 56.38 56.38 0.09 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 30.75 30.79 30.75 30.79 0.21 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 120.12 - 120.12 120.12 1.36 1.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 213.1 - 213.1 213.1 1.70 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 132.88 132.92 132.88 132.92 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 26.86 - 26.86 26.86 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 52.78 53.05 52.78 53.05 0.07 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.715 - 3.715 3.715 0.09 2.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 42.18 42.545 42.18 42.545 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 64.4 64.48 64.4 64.48 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 116.72 - 116.72 116.72 0.90 0.77% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 38.45 - 38.45 38.45 0.36 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 47.67 47.51 47.51 47.67 0.14 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 201.75 201.7 201.7 201.75 0.70 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.752 - 8.752 8.752 0.03 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global Government Bond UCITS 108.9 108.66 108.66 108.9 0.30 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares European Property Yield UCITS 44.79 45.3 44.79 45.3 0.31 0.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Materials S&P US Select Sector 318.2 316.35 316.35 318.2 1.75 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 134.22 134.72 134.22 134.72 0.10 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 84.44 84.88 84.44 84.88 0.29 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 94.05 93.52 93.52 94.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1378.8 1379.2 1378.8 1379.2 15.00 1.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 131.02 130.88 130.88 131.02 0.22 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 53.21 53.61 53.21 53.61 0.19 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4076 4104 4076 4104 19.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 35.325 35.315 35.315 35.325 0.10 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 18.53 18.49 18.49 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 133.24 133.98 133.24 133.98 0.20 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 137.3 - 137.3 137.3 0.62 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 46.575 46.64 46.575 46.64 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 155.92 155.58 155.58 155.92 0.42 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 142.94 143.38 142.94 143.38 0.42 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 74.85 74.95 74.85 74.95 0.12 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 87.91 88.13 87.91 88.13 0.24 0.27% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 40.69 40.31 40.31 40.69 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 44.64 - 44.64 44.64 0.45 1.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 121.46 121.48 121.46 121.48 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 198.16 - 198.16 198.16 2.19 1.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 294.25 295.6 294.25 295.6 0.05 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 161.66 - 161.66 161.66 4.50 2.86% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.794 13.85 13.794 13.85 0.08 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 71.21 - 71.21 71.21 0.50 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.974 - 15.974 15.974 0.11 0.66% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 47.425 47.815 47.425 47.815 0.14 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 19.208 19.156 19.156 19.208 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 136.64 136.7 136.64 136.7 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 116.02 116.68 116.02 116.68 0.22 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.34 125.44 125.34 125.44 0.08 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 166.46 166.4 166.4 166.46 0.20 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 420.75 - 420.75 420.75 0.50 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 56.4 56.26 56.26 56.4 0.55 0.98% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 64.64 64.43 64.43 64.64 0.38 0.59% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 45.38 45.36 45.36 45.38 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 154.12 156.28 154.12 156.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 87.64 87.8 87.64 87.8 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 94.23 - 94.23 94.23 1.41 1.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.585 27.7 27.585 27.7 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 53.57 - 53.57 53.57 0.79 1.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 55.02 55.11 55.02 55.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 18.718 - 18.718 18.718 0.16 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 15.65 15.77 15.65 15.77 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 180.78 180.54 180.54 180.78 0.24 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.935 - 33.935 33.935 0.38 1.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 191.5 192.84 191.5 192.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 53.25 52.75 52.75 53.25 0.11 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 47.17 46.82 46.82 47.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 16.892 16.788 16.788 16.892 0.14 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 15.558 - 15.558 15.558 0.04 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enh Idx 26.6 - 26.6 26.6 0.24 0.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.916 - 10.916 10.916 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.622 14.666 14.622 14.666 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 94.91 95.8 94.91 95.8 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 46.755 - 46.755 46.755 0.08 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 234.3 - 234.3 234.3 1.65 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 18.39 18.504 18.39 18.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 70.47 70.05 70.05 70.47 0.28 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.28 14.35 14.28 14.35 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 19.798 19.79 19.79 19.798 0.09 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 19.17 19.5 19.17 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 67.39 67.62 67.39 67.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 97.22 97.77 97.22 97.77 0.13 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 76.62 76.78 76.62 76.78 0.67 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.178 12.11 12.11 12.178 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 14.724 14.776 14.724 14.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.7 - 12.7 12.7 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.782 9.828 9.782 9.828 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.346 9.354 9.346 9.354 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10.246 10.254 10.246 10.254 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 53.9 55.08 53.9 55.08 0.58 1.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS DAX 116 116.62 116 116.62 0.40 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI UK A-acc 23.87 23.85 23.85 23.87 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS SPI CHF A-dis 67.4 67.57 67.4 67.57 0.09 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ZKB Silver AA CHF 44.725 44.855 44.725 44.855 0.07 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Canada CH 20.02 20.2 20.02 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU A-acc 20.06 20.065 20.06 20.065 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core SPI CHF 124.76 125.06 124.76 125.06 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC MSCI China UCITS 7.916 7.922 7.916 7.922 0.09 1.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 5.361 5.416 5.361 5.416 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR MSCI EM Asia UCITS 62.03 61.77 61.77 62.03 0.72 1.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Canada UCITS USD 20.99 21.19 20.99 21.19 0.15 0.71% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Emerging Markets 104.02 104.7 104.02 104.7 0.32 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P 500 CHF Hedged 50.49 50.86 50.49 50.86 0.17 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Swiss Dividend CHF 122.12 122.5 122.12 122.5 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 15.774 15.906 15.774 15.906 0.07 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.071 9.121 9.071 9.121 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1483 1491 1483 1491 2.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 29.405 29.46 29.405 29.46 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 28.95 29.015 28.95 29.015 0.04 0.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.73 11.746 11.73 11.746 0.06 0.50% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 18.276 18.312 18.276 18.312 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 54.53 54.6 54.53 54.6 0.23 0.42% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI North America UCITS 54.88 55.23 54.88 55.23 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 64.86 - 64.86 64.86 0.52 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 19.178 19.238 19.178 19.238 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Asia Property Yield UCITS 30.495 30.26 30.26 30.495 0.09 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Automation & Robotics Acc 7.431 7.454 7.431 7.454 0.03 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 24.03 24.255 24.03 24.255 0.07 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.124 18.478 18.124 18.478 0.49 2.68% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.544 18.96 18.544 18.96 0.60 3.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.94 4.92 4.92 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.256 17.404 17.256 17.404 0.08 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Global Infrastructure UCITS 29.525 29.77 29.525 29.77 0.23 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.508 4.521 4.508 4.521 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.68 16.83 16.68 16.83 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6203 6195 6195 6203 25.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 22.91 23.04 22.91 23.04 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 20.38 20.35 20.35 20.38 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.966 12.982 12.966 12.982 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 11.42 11.46 11.42 11.46 0.06 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 39.205 39.26 39.205 39.26 0.12 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 40.545 40.705 40.545 40.705 0.09 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 15.572 15.562 15.562 15.572 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1290 1307 1290 1307 5.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.663 4.677 4.663 4.677 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 32.98 - 32.98 32.98 0.04 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 16.29 16.28 16.28 16.29 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 26.1 26.06 26.06 26.1 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 28.105 28.215 28.105 28.215 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 102.08 99.84 102.08 99.84 0.34 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 99.53 - 99.53 99.53 2.27 2.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.255 - 22.255 22.255 0.12 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 60.18 59.87 59.87 60.18 0.05 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
RBS Market Access Rogers International Commodity U 20.335 20.04 20.04 20.335 0.20 0.99% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.95 - 14.95 14.95 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 10.54 - 10.54 10.54 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 45.63 45.85 45.63 45.85 0.11 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.574 12.606 12.574 12.606 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.664 10.68 10.664 10.68 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.302 11.354 11.302 11.354 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 12.398 12.472 12.398 12.472 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.412 10.524 10.412 10.524 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 12.622 12.858 12.622 12.858 0.65 5.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 14.958 15.056 14.958 15.056 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 15.39 15.492 15.39 15.492 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 21.43 - 21.43 21.43 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.47 - 10.47 10.47 0.04 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۶:۳۴
Lyxor Japan TOPIX DR D 14857 - 14857 14863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 78.3 - 78.15 78.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.18 - 14.17 14.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Turkey UCITS 15.04 - 15.04 15.246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
iShares UK Dividend UCITS 9.1 - 9.1 9.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 34.51 - 34.51 34.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 62.5 - 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Market Access RICI Metals 118.26 - 118.26 118.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.505 - 34.505 34.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI South Africa UCITS 33.045 - 32.94 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 111.24 - 111.24 111.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Bric 50 UCITS 31.51 - 31.51 31.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI EMU UCITS USD 25.855 - 25.855 25.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Gold USD AX 1348.8 - 1347 1350.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 284.55 - 284.55 284.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 12.31 - 12.31 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 148.16 - 148.16 148.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Physical Silver EUR 8.243 - 8.243 8.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Julius Baer Physical Gold EUR AX 923.4 - 923.4 923.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.46 - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 21.42 - 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 270.05 - 270.05 270.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.22 - 112.22 112.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.105 - 36.105 36.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 245.75 - 245.7 245.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 42.86 - 42.86 42.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.406 - 13.406 13.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
ZKB Gold AAH GBP 800 - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers Nifty 50 166.68 - 166.68 166.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.412 - 13.412 13.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Julius Baer Silver GBP A 8.263 - 8.263 8.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.897 - 6.897 6.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 122.62 - 122.62 122.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 97.9 - 97.9 97.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 27.195 - 27.195 27.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 63.49 - 63.49 63.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 21.97 - 21.97 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.755 - 45.755 45.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.34 - 46.34 46.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 32.575 - 32.575 32.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 114.72 - 114.72 114.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 96.03 - 96.03 96.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 247.8 - 247.8 247.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 141.62 - 141.62 141.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 47.33 - 47.33 47.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 47.16 - 47.16 47.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 4.8 - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 45.37 - 45.265 45.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 205.3 - 205.3 205.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 98.49 - 98.49 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 36.8 - 36.8 36.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 24.69 - 24.54 24.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI Canada UCITS 17.43 - 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 306.9 - 306.9 306.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Julius Baer Physical Palladium USD 1392.6 - 1392.6 1392.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 95.85 - 95.85 95.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.406 - 13.406 13.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.236 - 18.236 18.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
ComStage SDAX TR UCITS 101.32 - 101.32 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 12.854 - 12.854 12.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 338.65 - 334.2 338.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 330 - 330 330.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.16 - 7.16 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.56 - 57.56 57.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 44.305 - 44.275 44.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 168.8 - 168.78 168.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۱
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 19.398 - 19.398 19.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.38 - 21.38 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 14.004 - 13.974 14.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 103.84 - 103.84 103.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 25.09 - 25.09 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 9.247 - 9.247 9.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
ComStage FR DAX UCITS 63.08 - 63.08 63.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۱
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 216.05 - 216.05 216.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۱
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1241.8 - 1239 1241.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.59 - 21.59 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 59.5 - 59.5 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 237.45 - 237.45 237.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۱
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 10.872 - 10.872 10.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 42.785 - 42.785 42.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage ATX UCITS 39.53 - 39.53 39.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 81.52 - 81.52 81.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage DAX TR UCITS 127.24 - 127.24 127.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE North America 71.67 - 71.67 71.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World DR 1D 58.06 - 58.06 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source MSCI Emerging Markets UCITS 45.775 - 45.775 45.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 23.435 - 23.435 23.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 211.6 - 211.6 211.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 16.776 - 16.776 16.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.01 - 50.01 50.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 39.905 - 39.905 39.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.39 - 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 106.26 - 106.2 106.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 389.1 - 389.1 389.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۱۶
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 32.8 - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۱۶
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 49.49 - 49.49 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.825 - 21.825 21.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 65.71 - 65.71 65.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 93.09 - 93.09 93.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
UBS MSCI UK A-dis 19.182 - 19.182 19.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI UK UCITS 110.38 - 110.38 110.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 46.19 - 46.19 46.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 334.1 - 332.45 334.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 110.14 - 110.14 110.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 28.18 - 28.18 28.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 26.385 - 26.385 26.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC MSCI Canada UCITS 23.025 - 23.025 23.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Indonesia UCITS 85.48 - 85.48 85.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 219.5 - 219.5 219.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 64.28 - 64.28 64.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 68.76 - 68.76 68.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 53.6 - 53.6 53.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.78 - 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 346.9 - 346.9 346.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 43.56 - 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 46.02 - 46.02 46.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۵
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 75.86 - 75.86 75.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
ComStage S&P 500 UCITS 330 - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Lyxor MSCI World Utilities TR C 254.55 - 254.55 254.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 213.9 - 213.9 213.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 30.95 - 30.95 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 239.1 - 239.1 239.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 107.1 - 107.1 107.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.1 - 158.1 158.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 56.11 - 56.11 56.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 34.29 - 34.29 34.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.175 - 6.062 6.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
iShares TA-25 Israel 5.77 - 5.77 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC MSCI Japan UCITS 31.175 - 31.175 31.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
iShares FTSE MIB UCITS Acc 80.28 - 80.28 80.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 55.76 - 55.4 55.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 136.94 - 135.18 136.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 161.96 - 161.96 161.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 40.11 - 40.11 40.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 100.72 - 100.72 100.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.81 - 52.81 52.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 23.16 - 23.16 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۶
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 367.45 - 367.45 367.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۴:۵۶
ComStage SPI TR UCITS 106.9 - 106.86 106.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۳۸
ComStage FR DAX UCITS 55.64 - 55.64 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۳:۳۸
iShares MSCI World Size Factor UCITS 32.8 - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 36.135 - 36.135 36.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۹
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 81.87 - 81.87 81.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۹
iShares US Mortgage Backed Sec 4.835 - 4.835 4.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۸
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 208.7 - 208.7 208.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Source MSCI Europe 218.95 - 218.95 218.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares MSCI EM Consumer Growth 29.27 - 29.27 29.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 41.71 - 41.71 41.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
iShares FTSE 250 UCITS 22.9 - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 30.94 - 30.94 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸:۳۲
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 105.08 - 105.08 105.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶:۳۲
iShares US Aggregate Bond UCITS 105.14 - 105.14 105.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۵:۳۲
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 107.46 - 107.46 107.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۵:۰۲
Julius Baer Platinum EUR A 450.05 - 450.05 450.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 133.76 - 133.76 133.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 94.17 - 94.17 94.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 25.62 - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲:۳۲
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 27.865 - 27.865 27.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.349 - 5.349 5.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC MSCI Japan UCITS 3432 - 3432 3432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.974 - 12.974 12.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage FTSE China A50 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Silver EUR AX 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.85 - 99.85 99.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 17.998 - 17.998 17.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 13.974 - 13.96 13.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 101.6 - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
Julius Baer Platinum EUR AX 448.55 - 448.05 448.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 199.92 - 199.92 199.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 303.75 - 303.75 303.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage ATX UCITS 35.45 - 35.45 35.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DivDAX TR UCITS 28.3 - 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage DAX TR UCITS 110.04 - 110.04 110.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 370.75 - 370.75 370.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Silver USD AX 13.984 - 13.984 13.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۳۲
UBS Bloomberg CMCI Composite 824.5 - 824.5 824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
ComStage S&P 500 UCITS 319.05 - 319.05 319.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 138.8 - 138.8 138.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 88.77 - 88.77 88.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 46.125 - 46.125 46.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
iShares DivDAX UCITS DE 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 21.305 - 21.305 21.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.652 - 13.652 13.652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۲:۰۲
UBS MSCI Japan hedged A-dis 17.676 - 17.676 17.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۹:۰۲
ComStage HSI UCITS 40.34 - 40.34 40.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.376 - 10.376 10.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 352.15 - 352.15 352.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۴
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 30.875 - 30.875 30.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 86.72 - 86.72 86.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۲:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 102.14 - 102.14 102.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۲:۰۲
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 56.96 - 56.96 56.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.328 - 19.328 19.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 88.1 - 88.1 88.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.39 - 65.39 65.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 46.8 - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
Xtrackers Future Mobility UCITS 46.58 - 46.58 46.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.19 - 70.19 70.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 86.51 - 86.51 86.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 92.27 - 92.27 92.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 43.11 - 43.11 43.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۲:۰۲
Julius Baer Palladium CHF AX 1064 - 1064 1064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi MSCI World Energy USD 311.9 - 311.9 311.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.885 - 24.885 24.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ساعت ۱۲:۰۴
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 121.6 - 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Julius Baer Palladium AX EUR 746.3 - 746.3 746.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.485 - 46.485 46.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage MSCI USA TRN UCITS 75.78 - 75.78 75.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.4 - 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 164.98 - 164.98 164.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 195.3 - 195.3 195.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 49.11 - 49.11 49.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۰۶
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.982 - 14.982 14.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۵:۳۰
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 74.32 - 74.32 74.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۸:۱۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 99.82 - 99.31 99.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۶:۱۵
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 39.66 - 39.66 39.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.92 - 102.92 102.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۵۳
HSBC MSCI Korea UCITS 45.915 - 45.915 45.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Julius Baer Palladium EUR A 768.9 - 768.9 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 62.69 - 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۳
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 151.2 - 151.2 151.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.476 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲:۱۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 236.4 - 236.4 236.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 133.42 - 133 133.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 190.32 - 190.32 190.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 25.78 - 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 212.35 - 212.35 212.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 15.196 - 15.196 15.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Market Access DAXGlobal Asia 68.9 - 68.9 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۲۲
ComStage CAC 40 UCITS 71.41 - 71.41 71.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۹
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 9.049 - 9.049 9.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۹
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 5.34 - 5.32 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 29.995 - 29.995 29.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.24 - 100.24 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 16.232 - 16.13 16.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.182 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 22.805 - 22.805 22.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
iShares US Equity Buyback Achievers 6.391 - 6.391 6.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.2 - 78.2 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Lyxor Brazil Ibovespa USD 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.605 - 33.605 33.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 59.41 - 59.41 59.41 0.47 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 49.51 - 49.51 49.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۸
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 22.33 - 22.33 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.544 - 18.544 18.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Europe Size Factor 6.256 - 6.256 6.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Julius Baer Silver GBP AX 8.698 - 8.696 8.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 23.17 - 23.17 23.17 1.60 7.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
Julius Baer Palladium GBP A 712.7 - 712.7 712.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Lyxor Daily Leveraged SMI C 26.71 - 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰