کالایاب
شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.9858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:30:19
0 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

518
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:31:56
34 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
39 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
42 (8.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.01 45.78 44.01 45.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۸:۳۱
iShares SMI 99.38 - 99.32 99.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS MSCI UK A-acc 23.77 - 23.675 23.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS MSCI EMU A-acc 20.255 - 20.21 20.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 135.1 - 134.28 135.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 116.42 - 116.2 116.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor MSCI World IT TR 298.8 - 298.8 300.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS plc MSCI USA SF A-acc 77.26 - 77.08 77.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 15.544 - 15.532 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 29.03 - 28.99 29.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 45.8 - 45.64 45.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 42.685 - 42.495 42.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 143.68 - 143.68 143.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 175.92 - 175.68 176.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 20.61 - 20.59 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.488 - 14.416 14.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers DAX DR Income 1D 8799.5 - 8772 8802.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 739.7 - 738.6 740.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Gold AA CHF 394.95 - 393.6 394.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Gold AA EUR 1088.8 - 1081.2 1088.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Gold AA USD 1224 - 1224 1227.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares SMIM CHF 270.95 - 270.6 271.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Gold AAH CHF 341.65 - 340.7 341.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS SLI CHF A-dis 155.6 - 154.72 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Silver AA EUR 125.5 - 124.86 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS SMIM CHF A-dis 259 - 258.45 259.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS CMCI Oil SF USD 30.38 - 30.38 30.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core SPI CHF 120.44 - 120.42 120.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Source NASDAQ Biotech 33.075 - 33.075 33.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Turkey UCITS 15.398 - 15.374 15.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core S&P 500 UCITS 284.7 - 284.25 285.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.89 - 28.825 28.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Swiss Dividend CHF 120.1 - 120.1 120.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Julius Baer Platinum CHF A 709.5 - 702.7 709.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS - MSCI Singapore UCITS 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI Japan hedged A-dis 18.964 - 18.964 18.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS CH SXI Real Estate A-dis 31.03 - 31.03 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
x-trackers Swiss Large DR 1D 100.52 - 100.52 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares China Large Cap UCITS 130.26 - 130.1 130.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 42.605 - 42.475 42.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World UCITS Dist 46.025 - 45.93 46.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Julius Baer Physical Gold EUR 844.7 - 838.8 844.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 79.9 - 79.8 79.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 29.705 - 29.67 29.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS plc CMCI Composite SF USD 64.84 - 64.57 64.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 59.78 - 59.78 60.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 55.81 - 55.45 55.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.618 - 10.594 10.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.47 - 40.2 40.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 200.2 - 199.26 200.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 333.15 - 332.7 335.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 15.394 - 15.394 15.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 279 - 278.15 279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 44.405 - 44.035 44.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 27.46 - 27.46 27.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 51.27 - 51.2 51.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 10.102 - 10.074 10.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 125.16 - 125.16 125.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 52.97 - 52.95 52.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 41.655 - 41.425 41.655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.841 - 4.819 4.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 97.69 - 97.58 97.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 29.14 - 29.045 29.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 87.31 - 87.22 87.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 17.922 - 17.9 17.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 96.84 - 96.29 96.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 60.5 - 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 16.92 - 16.91 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 47.27 - 47.11 47.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.78 - 10.78 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
UBS Gold USD 124.26 - 124.04 124.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS DAX 115.62 - 115.44 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS SPI CHF A-dis 64.92 - 64.92 65.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR S&P 500 UCITS 293.5 - 293.5 293.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ZKB Platinum AA CHF 274.5 - 270.45 274.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ZKB Palladium AA CHF 433.15 - 421 433.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Dev World 64.24 - 64 64.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard USD Treasury Bd 24.485 - 24.41 24.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage Nasdaq-100 UCITS 81.37 - 81.37 81.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI Canada UCITS EUR 17.52 - 17.48 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI Emerging Markets 107.84 - 107.5 107.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 134.6 - 134.06 134.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI World UCITS 57.05 - 57.02 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1556 - 1556 1556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 112.94 - 112.38 112.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 75.8 - 75.17 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core CHF Corp Bond CHF 100.2 - 100.02 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor Daily Double Short SMI C 6.699 - 6.662 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 35.2 - 35 35.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Julius Baer Physical Silver CHF 11.712 - 11.682 11.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 129.1 - 129.1 129.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 187.44 - 187.22 187.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 96.61 - 96.55 97.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 23.85 - 23.84 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4892 - 4872 4906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 122.78 - 122.68 122.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 131 - 130.94 131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.702 - 17.702 17.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 123.2 - 123.2 123.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 41.47 - 41.35 41.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 56.16 - 55.92 56.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 133.6 - 133.26 133.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 136.76 - 136.76 137.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 152.14 - 152.1 152.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 150.88 - 150.68 150.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 42.06 - 41.95 42.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 10.09 - 10.09 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 17.96 - 17.914 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 24.93 - 24.93 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 60.2 - 59.93 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 44.395 - 44.175 44.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.68 - 102.68 102.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.64 - 14.53 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 19.23 - 19.2 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 23.68 - 23.68 23.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Gold USD 123.76 - 123.54 123.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS SMI CHF A-dis 97.84 - 97.84 98.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Gold hedged EUR 77.34 - 77.34 77.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amun Crypto Basket Index 16.72 - 16.68 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Canada UCITS USD 21.23 - 21.09 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc CMCI Composite SF CHF 54.04 - 53.94 54.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
VanEck Vectors Gold Miners UK 23.14 - 22.82 23.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 92.05 - 91.97 92.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 39.885 - 39.755 39.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 63.91 - 63.91 64.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 17.534 - 17.534 17.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 59.34 - 59.12 59.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 109.88 - 109.88 109.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI North America UCITS 54.32 - 54.25 54.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares S&P Gold Producers UCITS 9.291 - 9.265 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI USA Socially Responsible 117.58 - 117.36 117.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6506 - 6471 6514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 133.74 - 133.5 133.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1249.2 - 1247.2 1250.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.65 - 12.646 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 127 - 126.88 127.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 17.72 - 17.71 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 15.47 - 15.44 15.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 46.37 - 46.37 46.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.648 - 13.57 13.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.695 - 26.545 26.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 54.88 - 54.88 54.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 109 - 108.9 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.74 - 10.738 10.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 70.87 - 70.54 70.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 95.3 - 95.3 95.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Gold USD 126.14 - 126.14 126.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI Canada CH 20.32 - 20.3 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
ZKB Silver AAH CHF 35.235 - 35.15 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Gold hedged CHF 108.26 - 108 108.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Gold Hedged CHF 105.16 - 104.84 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Vanguard FTSE Japan USD 29.77 - 29.77 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Agribusiness UCITS 34.8 - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares S&P 500 CHF Hedged 50.13 - 49.975 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.767 - 9.702 9.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core UK Gilts UCITS 13.308 - 13.308 13.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares EURO Dividend UCITS 25.78 - 25.725 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.36 - 24.24 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Julius Baer Physical Gold CHF 1149 - 1148 1151.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 78.5 - 78.17 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.497 - 6.497 6.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares US Property Yield UCITS 29.135 - 29.135 29.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 74.48 - 74.32 74.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 24.445 - 24.245 24.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Health Care S&P US Sector Source 385.85 - 382.75 385.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 283.3 - 281.3 283.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Global Clean Energy UCITS 5.826 - 5.826 5.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 22.19 - 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 979.1 - 975.9 979.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 219.3 - 218.3 219.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 25.995 - 25.935 25.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Global Infrastructure UCITS 28.51 - 28.51 28.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 62.55 - 62.27 62.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 195.26 - 195 195.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares European Property Yield UCITS 47.89 - 47.89 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 150.24 - 150.24 150.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.83 - 13.726 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 40.005 - 39.7 40.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 74.84 - 74.83 74.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 87.41 - 87.32 87.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 118.62 - 118.32 118.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 405.5 - 405.5 405.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 46.15 - 46.01 46.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.984 - 11.974 11.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 32.8 - 32.79 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 158.48 - 158.48 158.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 68.98 - 68.98 68.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 14.848 - 14.836 14.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.63 - 4.61 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI EMU UCITS 5.405 - 5.405 5.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 14.954 - 14.954 14.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 57.28 - 57.28 57.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 61.7 - 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares MSCI Japan Hedged CHF 50.33 - 50.01 50.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
UBS US Liquid Corps hedged CHF 16.554 - 16.554 16.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares S&P 500 USD Health Care 6.269 - 6.237 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Automation & Robotics Acc 7.928 - 7.893 7.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4542 - 4518 4542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 19.06 - 18.98 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 16.838 - 16.838 16.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 305.55 - 305.55 305.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 46.855 - 46.665 46.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 15.142 - 15.086 15.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 134.82 - 134.76 134.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 190.22 - 190.22 190.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.96 - 27.8 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 109.04 - 108.9 109.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 17.776 - 17.776 17.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
ZKB Gold AAH EUR 754.7 - 753.3 755.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
ZKB Silver AA CHF 45.17 - 45.17 45.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor MSCI India UCITS SG 19.602 - 19.522 19.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI China A UCITS USD 4.459 - 4.439 4.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 27.975 - 27.975 27.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 14.14 - 14.072 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 64.45 - 64.21 64.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 18.49 - 18.43 18.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 20.545 - 20.545 20.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1249.8 - 1249.2 1249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.413 - 4.401 4.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Listed Private Equity UCITS 20.83 - 20.5 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
JB Precious Metals Physical Gold USD 1217.2 - 1217.2 1219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 56.5 - 56.35 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 34.97 - 34.97 35.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 47.985 - 47.985 47.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 109.76 - 109.76 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 17.45 - 17.37 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
iShares SLI CHF 160.24 - 159.98 160.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
UBS CMCI Oil SF CHF 28.6 - 28.58 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 16243 - 16140 16243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 61.51 - 61.4 61.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 54.15 - 54.15 54.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 80.08 - 80.08 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.2 - 20.12 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 15.252 - 15.226 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC S&P 500 UCITS 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
UBS SPI Mid CHF A-dis 103.26 - 103.26 103.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Core DAX UCITS 119.44 - 118.66 119.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ComStage Nasdaq-100 UCITS 80.69 - 80.29 80.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares MSCI Australia UCITS 50.21 - 50.21 50.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares $ Corporate Bond UCITS 114.04 - 114.04 114.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 246.8 - 246.8 246.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.62 - 19.324 19.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 57.25 - 57.21 57.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.95 - 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 19.39 - 19.39 19.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
RBS Market Access Rogers International Commodity U 20.745 - 20.745 20.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 19.734 - 19.62 19.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.432 - 12.41 12.432 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
iShares Gold EUR Hedged EUR 74.67 - 74.67 74.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 30.51 - 30.51 30.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 103.9 - 103.9 103.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.34 - 11.276 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Julius Baer Physical Silver USD 13.856 - 13.856 13.856 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 54.07 - 54.07 54.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 87.06 - 86.88 87.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 14.494 - 14.422 14.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.733 - 9.684 9.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Nikkei 225 UCITS 20798 - 20766 20798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 26.76 - 26.76 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 56.3 - 56.3 56.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 32.205 - 32.15 32.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
iShares MSCI UK UCITS 109.92 - 109.92 109.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SPDR MSCI World Small Cap 73.5 - 73.5 73.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares FTSE 100 UCITS Acc 118.26 - 118.26 118.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1152.6 - 1152.6 1152.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 117.78 - 117.78 117.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 15.172 - 15.172 15.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 21.94 - 21.94 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4315 - 4315 4315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 48.49 - 48.49 48.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 106.12 - 106.12 106.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 24.92 - 24.92 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.12 - 125.12 125.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 163.42 - 163.42 163.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 72.7 - 72.7 72.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 386.8 - 386.8 386.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amun Ethereum 26.7 - 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ZKB Silver AA USD 140.52 - 140.52 140.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS LevDAX 98.88 - 98.88 98.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Silver USD A-dis 143.96 - 143.96 143.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC MSCI China UCITS 8.619 - 8.619 8.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Bric 50 UCITS 32.265 - 32.265 32.265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC MSCI Russia Capped 11.212 - 11.212 11.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.177 - 6.177 6.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS plc S&P 500 SF A-acc 51.75 - 51.75 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC MSCI Indonesia UCITS 88.01 - 88.01 88.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI Taiwan UCITS 45.205 - 45.205 45.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI Emerging Markets 108.64 - 108.64 108.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Global Water UCITS 42.45 - 42.45 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 60.85 - 60.85 60.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 33.98 - 33.98 33.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi MSCI Switzerland CHF 324 - 324 324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.88 - 34.88 34.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Edge S&P 500 Min Vol 55.91 - 55.91 55.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 67.64 - 67.64 67.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 12.11 - 12.11 12.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares S&P 500 USD Financials 7.224 - 7.224 7.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 69.59 - 69.59 69.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Edge MSCI World Min Vol 47.31 - 47.31 47.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 53.58 - 53.58 53.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Asia Property Yield UCITS 29.605 - 29.605 29.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 118 - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 15.396 - 15.396 15.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 32.33 - 32.33 32.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 217.55 - 217.55 217.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Global Corporate Bond UCITS 96.77 - 96.77 96.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.807 - 3.807 3.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 64.75 - 64.75 64.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 29.86 - 29.86 29.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 21.705 - 21.705 21.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 144.82 - 144.82 144.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 34.575 - 34.575 34.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1300 - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 105.58 - 105.58 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 289.9 - 289.9 289.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 70.1 - 70.1 70.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 357.8 - 357.8 357.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 139.12 - 139.12 139.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 15.562 - 15.562 15.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 42.595 - 42.595 42.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 16.506 - 16.506 16.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 191.96 - 191.96 191.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 54.91 - 54.91 54.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 104.6 - 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.08 - 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.706 - 13.706 13.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 67.53 - 67.53 67.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.686 - 10.686 10.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.269 - 9.269 9.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10.256 - 10.256 10.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ComStage FTSE China A50 164.26 - 164.26 164.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers SLI UCITS 153.94 - 153.94 153.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI ACWI UCITS 50.3 - 50.3 50.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Silver GBP A 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Market Access RICI Metals 120.44 - 120.44 120.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
VanEck Junior Gold Miners 25.72 - 25.62 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Platinum EUR A 497.35 - 497.35 497.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Platinum USD A 832.5 - 832.5 832.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF MSCI China UCITS 331.85 - 331.85 331.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Palladium CHF A 1106 - 1106 1106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 76 - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 59.16 - 59.16 59.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Physical Gold GBP 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS World Water D-EUR 37.75 - 37.75 37.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares US Aggregate Bond UCITS 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 23.705 - 23.705 23.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Physical Palladium USD 1268.4 - 1268.4 1268.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 21.9 - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
JB Precious Metals Physical Gold GBP 714 - 714 714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 37.195 - 37.195 37.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 41.405 - 41.405 41.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 183.22 - 183.22 183.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 271.7 - 271.7 271.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 163.04 - 163.04 163.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 237.6 - 237.6 237.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amun Ripple 21.61 - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ZKB Silver AAH EUR 91.5 - 91.5 91.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares SLI UCITS DE 102.44 - 102.14 102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ComStage SDAX TR UCITS 106.72 - 106.72 106.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares FTSE 250 UCITS 25.035 - 25.035 25.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Gold USD AX 1221.4 - 1221.4 1221.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Julius Baer Silver CHF A 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ComStage Nikkei 225 UCITS 22.17 - 22.17 22.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI USA Dividend IQ 35.85 - 35.85 35.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor MSCI World Telecom TR C 129.26 - 129.26 129.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers MSCI World DR 1D 58.62 - 58.62 58.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 53.46 - 53.46 53.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 47.665 - 47.665 47.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.957 - 6.957 6.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 31.15 - 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 91.65 - 91.65 91.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 149.92 - 149.92 149.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 216 - 216 216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Barclays US Liquid Corp USD 16.462 - 16.462 16.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 257.75 - 257.75 257.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 60.21 - 60.21 60.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.356 - 14.356 14.356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amun Bitcoin Crypto Single Tracker 27.11 - 27.11 27.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 16.442 - 16.442 16.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Source MSCI Emerging Markets UCITS 46.94 - 46.94 46.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 106.04 - 105.9 106.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 52.2 - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 41.27 - 41.27 41.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI World Value Factor UCITS 31.1 - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 57.38 - 57.38 57.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 105.12 - 105.12 105.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.266 - 17.266 17.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 205.25 - 205.25 205.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 22.775 - 22.775 22.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 25.045 - 25.045 25.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 27.305 - 27.305 27.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.96 - 111.96 111.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 67 - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 96.75 - 96.75 96.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 100.96 - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 92.93 - 92.93 92.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 89.24 - 89.24 89.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 45.095 - 45.095 45.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 52.34 - 52.34 52.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.805 - 24.805 24.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 17.49 - 17.49 17.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.756 - 10.756 10.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
UBS MSCI Hong Kong UCITS 21.23 - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 29.86 - 29.81 29.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares S&P 500 USD Info Tech 9.597 - 9.597 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.51 - 38.51 38.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 36.785 - 36.785 36.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 59.36 - 59.15 59.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.518 - 19.41 19.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 5.34 - 5.32 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI USA UCITS 278.2 - 278.2 278.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.56 - 14.56 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 140 - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 119.14 - 119.14 119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 12.328 - 12.31 12.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
iShares $ Tips UCITS 207.95 - 207.95 207.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
iShares UK Dividend UCITS 10.46 - 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Julius Baer Palladium EUR A 750.5 - 750.5 750.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 82.9 - 82.9 82.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 26.405 - 26.405 26.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 34.59 - 34.59 34.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe 34.95 - 34.95 34.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 36.255 - 36.255 36.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 42.625 - 42.625 42.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 22.045 - 22.045 22.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI Canada UCITS 174 - 173.64 174.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.26 - 22.26 22.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.142 - 12.134 12.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 65.15 - 65.15 65.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 44.95 - 44.95 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 52.75 - 52.75 52.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 30.33 - 30.33 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage SPI TR UCITS 103.46 - 103.46 103.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 29.995 - 29.995 29.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.55 - 4.53 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI EM Consumer Growth 30.895 - 30.895 30.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
UBS Platinum A-dis 85.27 - 85.27 85.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
Julius Baer Physical Silver EUR 8.104 - 8.099 8.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 77 - 76.31 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.356 - 10.324 10.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.094 - 12.094 12.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor MSCI World Financials TR C 182.12 - 182.12 182.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 17.82 - 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
iShares MSCI World Size Factor UCITS 34.015 - 34.015 34.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.464 - 16.464 16.464 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3165 - 3165 3165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 15.53 - 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 122.82 - 122.8 122.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 66.97 - 66.97 66.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Raiffeisen Solid Gold A USD 3985.5 - 3985.5 3985.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 31.345 - 31.265 31.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 147.58 - 147.58 147.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 45.58 - 45.58 45.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
ComStage HSI UCITS 45.205 - 45.205 45.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
UBS Platinum A-dis 86.4 - 86.4 86.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 42.39 - 42.39 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 234 - 233.4 234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 59.57 - 59.57 59.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.39 - 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 207.6 - 207.6 207.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 125.84 - 125.84 125.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage S&P 500 UCITS 329.05 - 329.05 329.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 92.96 - 92.96 92.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 226 - 226 226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Xtrackers Future Mobility UCITS 52.05 - 52.05 52.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 24.02 - 24.02 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 331.25 - 331.25 331.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 382.5 - 382.5 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ZKB Gold AAH GBP 736.3 - 736.3 736.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 22.8 - 22.8 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ZKB Gold AA GBP 946.5 - 945 946.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI EMU A-UKdis 18.186 - 18.186 18.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC MSCI Japan UCITS 31.695 - 31.695 31.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
UBS MSCI Japan A-UKdis 1732 - 1732 1732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Source MSCI World UCITS 60.94 - 60.94 60.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 133.28 - 133.28 133.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 88.21 - 88.21 88.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 30.81 - 30.81 30.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 19.628 - 19.628 19.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
ComStage FTSE China A50 155.92 - 155.92 155.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
iShares UK Property UCITS 7.788 - 7.788 7.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 16.674 - 16.674 16.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 101.12 - 101.12 101.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 352.75 - 352.75 352.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 107.78 - 107.78 107.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 212.5 - 212.5 212.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.24 - 100.24 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 101.56 - 101.56 101.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۰۲
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 56.62 - 56.62 56.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۵
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 13.298 - 13.298 13.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۳
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 14.306 - 14.306 14.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۶
Market Access RICI Agriculture 77.72 - 77.72 77.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 35.38 - 35.38 35.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 43.08 - 43.08 43.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.289 - 5.289 5.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 16.232 - 16.13 16.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 156.18 - 156.18 156.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Julius Baer Physical Gold EUR AX 860 - 860 863.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.182 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.424 - 11.17 11.424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 63.04 - 63.04 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 77.29 - 77.29 77.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
Source Materials S&P US Select Sector 313.85 - 313.85 313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor Japan TOPIX DR D 15590 - 15425 15590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 39.625 - 39.625 39.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 91.39 - 91.39 91.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.746 - 13.746 13.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 227.8 - 227.8 227.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 110.16 - 110.16 110.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 382.3 - 382.3 382.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 151.84 - 151.84 151.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 278.15 - 278.15 278.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers Nifty 50 166.2 - 166.2 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi ETF S&P 500 UCITS 52.1 - 52.1 52.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 61.01 - 61.01 61.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 28.42 - 28.42 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۲
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۳:۰۲
UBS MSCI EMU UCITS USD 25.28 - 25.28 25.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 118.44 - 118.44 118.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 93.94 - 93.94 93.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage MSCI World TRN UCITS 60.44 - 60.44 60.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 33.735 - 33.735 33.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
ComStage S&P 500 UCITS 325.45 - 325.45 325.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.475 - 36.445 36.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۲
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 9.16 - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 211.4 - 211.4 211.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Julius Baer Palladium CHF AX 1118.2 - 1118.2 1118.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 47.665 - 47.665 47.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor MSCI World Materials TR C 376.6 - 376.6 376.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 33.78 - 33.78 33.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 305.6 - 305.5 305.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۳۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.938 - 14.938 14.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 106.12 - 106.12 106.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 210.5 - 210.5 210.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.285 - 5.285 5.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 18.58 - 18.58 18.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 81 - 81 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۲
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 336.4 - 336.4 336.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 9.06 - 9.06 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 41.925 - 41.925 41.925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Global Government Bond UCITS 107.58 - 107.58 107.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Julius Baer Silver USD AX 14.286 - 14.286 14.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 214.9 - 214.9 214.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 111.02 - 111.02 111.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 132.24 - 132.24 132.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 95.65 - 95.65 95.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Market Access DAXGlobal Asia 68.8 - 68.8 68.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.16 - 7.16 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Julius Baer Platinum CHF AX 725.1 - 720 725.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI Japan UCITS 3549 - 3549 3549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 69.53 - 69.53 69.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 41.145 - 41.145 41.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.097 - 8.097 8.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 31.005 - 31.005 31.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 320.9 - 320.9 320.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 102.14 - 102.14 102.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 22.805 - 22.805 22.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 100.44 - 100.44 100.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 43.575 - 43.575 43.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 112.02 - 112.02 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 197 - 197 197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 153.38 - 153.38 153.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
iShares US Equity Buyback Achievers 6.391 - 6.391 6.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.96 - 99.96 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 77.64 - 77.64 77.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Julius Baer Platinum EUR AX 483.25 - 483.25 483.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.2 - 78.2 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Source MSCI Europe 219.95 - 219.95 219.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Vanguard FTSE North America 70.35 - 70.35 70.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
UBS MSCI UK A-dis 18.76 - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱
iShares DivDAX UCITS DE 18.394 - 18.394 18.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 15.122 - 15.122 15.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard EUR Corporate Bond 59 - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 47.1 - 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
ComStage ATX UCITS 40.69 - 40.69 40.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
ComStage DAX TR UCITS 107.54 - 107.54 107.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.336 - 10.336 10.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۱
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 93.66 - 93.66 93.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۱
Julius Baer Palladium USD AX 1282.2 - 1282.2 1282.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۳:۳۱
iShares TA-25 Israel 5.639 - 5.639 5.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 91.79 - 91.79 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.55 - 11.52 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۱
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 100.54 - 100.54 100.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۲
ComStage FR DAX UCITS 58.88 - 58.88 59.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 161.54 - 161.54 161.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 61.25 - 61.25 61.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21.785 - 21.785 21.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 137.98 - 137.98 137.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 97.3 - 97.3 97.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 196.12 - 196.12 196.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.48 - 27.48 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.235 - 46.235 46.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۶
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 31.75 - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor Brazil Ibovespa USD 16.39 - 16.39 16.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi MSCI World Fin 171.78 - 171.78 171.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.955 - 45.955 45.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage ATX UCITS 36.095 - 36.095 36.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.34 - 65.34 65.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۵
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.605 - 33.605 33.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 101.18 - 101.18 101.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 67.77 - 67.77 67.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 108.4 - 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۶
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 234.55 - 234.55 234.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
ComStage FR DAX UCITS 54.24 - 54.21 54.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۳۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.244 - 13.244 13.244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۰۵
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 69.57 - 69.57 69.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 60.78 - 60.78 60.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۵
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 24.36 - 24.36 24.36 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 43.85 - 43.85 43.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 76.11 - 76.11 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Lyxor MSCI World Utilities TR C 247.8 - 247.8 247.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 46.5 - 46.495 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۸:۰۵
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ComStage MSCI USA TRN UCITS 74.62 - 74.62 74.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Julius Baer Palladium AX EUR 889.8 - 889.8 889.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.59 - 45.59 45.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enh Idx 26.04 - 26.04 26.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳:۰۶
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 24.2 - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 59.41 - 59.41 59.41 0.47 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 34.265 - 34.265 34.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Canada UCITS 22.4 - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC MSCI Canada UCITS 16.646 - 16.646 16.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 232.9 - 232.9 232.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۳۵
HSBC MSCI Korea UCITS 46.83 - 46.83 46.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 49.51 - 49.51 49.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۸
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 22.33 - 22.33 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
ComStage CAC 40 UCITS 67.19 - 67.19 67.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 87.5 - 87.5 87.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۲:۳۴
iShares US Mortgage Backed Sec 4.787 - 4.787 4.787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.544 - 18.544 18.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Europe Size Factor 6.256 - 6.256 6.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 161.1 - 161.1 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Julius Baer Silver EUR AX 8.728 - 8.728 8.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Julius Baer Silver GBP AX 8.698 - 8.696 8.698 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 105.32 - 105.32 105.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۴
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 23.17 - 23.17 23.17 1.60 7.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 180.22 - 180.22 180.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 41.62 - 41.62 41.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 11.926 - 11.926 11.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۴
Julius Baer Palladium GBP A 712.7 - 712.7 712.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 46.03 - 46.03 46.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 93.64 - 93.64 93.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۳۲
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
ComStage DivDAX TR UCITS 27.15 - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor Daily Leveraged SMI C 26.71 - 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi MSCI World Energy USD 335.95 - 335.95 335.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg CMCI Composite 920.6 - 920.6 920.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰