شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 22:43:25
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
1 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

479
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 02:33:17
9 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
19 (3.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 37.644 - 37.515 38.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
db x-trackers DAX DR Income 1D 8585.5 - 8545 8634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 688.8 - 686.9 693.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE North America 67.66 - 67.66 67.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE Developed Europe 32.86 - 32.86 32.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 52.11 - 52.11 52.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 53.69 - 53.69 53.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 80.9 - 80.9 80.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 52.87 - 52.87 52.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 157.44 - 157.44 157.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.136 - 5.136 5.136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 41.97 - 41.97 41.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 14.17 - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 14.57 - 14.57 14.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۸:۳۳
UBS MSCI EMU A-acc 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 14.666 - 14.666 14.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 13.764 - 13.764 13.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 11.64 - 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 9.724 - 9.724 9.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 58.18 - 58.18 58.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.734 - 11.734 11.734 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 112.8 - 112.8 112.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 116.4 - 116.4 116.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 118.46 - 118.46 118.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 124.38 - 124.38 124.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 127.44 - 127.44 127.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 129.24 - 129.24 129.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 17.002 - 17.002 17.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 14.716 - 14.716 14.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 18.944 - 18.944 18.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 106.82 - 106.82 106.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.562 - 10.562 10.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10 - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
UBS Gold USD 119.16 - 119.16 119.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Gold USD 118.78 - 118.78 118.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS DAX 109.4 - 109.4 109.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Gold AA CHF 372.6 - 372.6 372.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Gold AA EUR 1024.4 - 1024.4 1024.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Gold AA USD 1173.8 - 1173.8 1173.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Gold AAH CHF 333.2 - 333.2 333.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Gold AAH EUR 734.4 - 734.4 734.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI UK A-acc 22.085 - 22.085 22.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI UK A-dis 18.126 - 18.126 18.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SLI CHF A-dis 143.3 - 143.3 143.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SMI CHF A-dis 90.13 - 90.13 90.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SPI CHF A-dis 59.12 - 59.12 59.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Silver AA CHF 43.63 - 43.63 43.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Silver AA EUR 119.42 - 119.42 119.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Silver AA USD 137.1 - 137.1 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
HSBC S&P 500 UCITS 27.625 - 27.625 27.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 274.8 - 274.8 274.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Platinum A-dis 80.55 - 80.55 80.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SMIM CHF A-dis 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Silver AAH CHF 34.91 - 34.91 34.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Silver AAH EUR 90.68 - 90.68 90.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Amundi CAC 40 UCITS 72.95 - 72.95 72.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 124.84 - 124.84 124.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS CMCI Oil SF CHF 32.045 - 32.045 32.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS CMCI Oil SF USD 33.39 - 33.39 33.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Gold hedged CHF 105.58 - 105.58 105.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Gold hedged EUR 75.34 - 75.34 75.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Platinum AA CHF 248 - 248 248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares TA-25 Israel 5.928 - 5.928 5.928 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Silver USD A-dis 139.46 - 139.46 139.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ZKB Palladium AA CHF 336.4 - 336.4 336.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage FR DAX UCITS 60.88 - 60.88 60.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
HSBC MSCI China UCITS 7.344 - 7.344 7.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
HSBC MSCI Japan UCITS 32.535 - 32.535 32.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source NASDAQ Biotech 34.925 - 34.925 34.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SPI Mid CHF A-dis 95.92 - 95.92 95.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage SDAX TR UCITS 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS 12.332 - 12.332 12.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares FTSE 250 UCITS 23.5 - 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World IT TR 268.7 - 268.7 268.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI EMU UCITS USD 23.405 - 23.405 23.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage FTSE China A50 129.66 - 129.66 129.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Gold Hedged CHF 102.48 - 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Gold USD AX 1172 - 1172 1172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS 21124 - 21124 21124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Silver CHF A 11.32 - 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc S&P 500 SF A-acc 49.2 - 49.2 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 74.13 - 74.13 74.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 74.5 - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan UCITS 41.29 - 41.29 41.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI India UCITS SG 16.154 - 16.154 16.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 28.115 - 28.115 28.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets 97.05 - 97.05 97.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets 97.03 - 97.03 97.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc MSCI USA SF A-acc 72.86 - 72.86 72.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 130.66 - 130.66 130.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.55 - 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Platinum EUR A 467.95 - 467.95 467.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Platinum USD A 787 - 787 787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 264.25 - 264.25 264.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 31.365 - 31.365 31.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Amundi MSCI Switzerland CHF 294.2 - 294.2 294.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 23.525 - 23.525 23.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor Daily Leveraged SMI C 27.19 - 27.19 27.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 34.1 - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 19.728 - 19.728 19.728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 53.86 - 53.86 53.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS CH SXI Real Estate A-dis 28.455 - 28.455 28.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 92.96 - 92.96 92.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 74.26 - 74.26 74.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Japan Hedged CHF 51.53 - 51.53 51.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.64 - 8.64 8.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Physical Gold CHF 1120.2 - 1120.2 1120.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World Telecom TR C 116.68 - 116.68 116.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.55 - 33.55 33.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 27.215 - 27.215 27.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc CMCI Composite SF CHF 56.65 - 56.65 56.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc CMCI Composite SF USD 66.48 - 66.48 66.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 54.72 - 54.72 54.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 68.74 - 68.74 68.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 49.49 - 49.49 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 41.755 - 41.755 41.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI China A UCITS USD 3.481 - 3.481 3.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 37.435 - 37.435 37.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 25.815 - 25.815 25.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 6.909 - 6.909 6.909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor Daily Double Short SMI C 8.466 - 8.466 8.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 10.796 - 10.796 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Market Access RICI Agriculture 82.03 - 82.03 82.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 15.854 - 15.854 15.854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 57.38 - 57.38 57.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 43.49 - 43.49 43.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 74.1 - 74.1 74.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 44.34 - 44.34 44.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.184 - 6.184 6.184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 28.91 - 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 6.577 - 6.577 6.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Physical Silver USD 13.566 - 13.566 13.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World Materials TR C 345.45 - 345.45 345.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World Utilities TR C 227.1 - 227.1 227.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 67.98 - 67.98 67.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 14.44 - 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 24.655 - 24.655 24.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 23.395 - 23.395 23.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Health Care S&P US Sector Source 402.35 - 402.35 402.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 51.7 - 51.7 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 321.95 - 321.95 321.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.17 - 62.17 62.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.3 - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1133.6 - 1133.6 1133.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World Financials TR C 176.26 - 176.26 176.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3085.5 - 3085.5 3085.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 130 - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 264.2 - 264.2 264.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 264.6 - 264.6 264.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 16.816 - 16.816 16.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 6.657 - 6.657 6.657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4634 - 4634 4634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 31.28 - 31.28 31.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 72.53 - 72.53 72.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 21.31 - 21.31 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 86.67 - 86.67 86.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 108.92 - 108.92 108.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 23 - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 54.16 - 54.16 54.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 27.83 - 27.83 27.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Julius Baer Physical Palladium USD 1026.8 - 1026.8 1026.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 19.078 - 19.078 19.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1185.4 - 1185.4 1185.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 965.9 - 965.9 965.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 5031 - 5031 5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 44.835 - 44.835 44.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 14.024 - 14.024 14.024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 29.84 - 29.84 29.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 30.61 - 30.61 30.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 113.78 - 113.78 113.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 45.6 - 45.6 45.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 19.856 - 19.856 19.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 22.9 - 22.9 22.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 39.47 - 39.47 39.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 59.4 - 59.4 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6630 - 6630 6630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 58.84 - 58.84 58.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.723 - 9.723 9.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 27.5 - 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 19.626 - 19.626 19.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 16.616 - 16.616 16.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Materials S&P US Select Sector 286.4 - 286.4 286.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 19.824 - 19.824 19.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 17.218 - 17.218 17.218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 318.8 - 318.8 318.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1203 - 1203 1203 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.542 - 12.542 12.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 38.73 - 38.73 38.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 50.53 - 50.53 50.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.985 - 30.985 30.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 30.695 - 30.695 30.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.65 - 24.65 24.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 32.215 - 32.215 32.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 36.645 - 36.645 36.645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 43.11 - 43.11 43.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 42.73 - 42.73 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 134.56 - 134.56 134.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 22.95 - 22.95 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 39.42 - 39.42 39.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 99.21 - 99.21 99.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 106.48 - 106.48 106.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 44.12 - 44.12 44.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 41.28 - 41.28 41.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 275.9 - 275.9 275.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 19.158 - 19.158 19.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.33 - 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.718 - 13.718 13.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 91.37 - 91.37 91.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 66.66 - 66.66 66.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 316.65 - 316.65 316.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 44.755 - 44.755 44.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 14.946 - 14.946 14.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.92 - 25.92 25.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.32 - 124.32 124.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 380.9 - 380.9 380.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 372.6 - 372.6 372.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 39.95 - 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 144.68 - 144.68 144.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 170.6 - 170.6 170.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 187 - 187 187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 57.48 - 57.48 57.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 99.85 - 99.85 99.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.918 - 11.918 11.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.104 - 14.104 14.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 89.12 - 89.12 89.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 44.4 - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 31.12 - 31.12 31.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 57.56 - 57.56 57.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 152.62 - 152.62 152.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 345.4 - 345.4 345.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 67.05 - 67.05 67.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.714 - 16.714 16.714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 89.28 - 89.28 89.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 9.882 - 9.882 9.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 22.655 - 22.655 22.655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
iShares SLI CHF 148.5 - 148.5 148.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Gold USD 118.66 - 118.66 118.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMIM CHF 254.05 - 254.05 254.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Tips UCITS 200.55 - 200.55 200.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core SPI CHF 112.2 - 112.2 112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 29.29 - 29.29 29.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 106.16 - 106.16 106.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 262.65 - 262.65 262.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.619 - 5.619 5.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 269.45 - 269.45 269.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 109.46 - 109.46 109.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Water UCITS 38.83 - 38.83 38.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 CHF Hedged 47.97 - 47.97 47.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Swiss Dividend CHF 110.6 - 110.6 110.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 114.66 - 114.66 114.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 53.78 - 53.78 53.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1610 - 1610 1610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 41.615 - 41.615 41.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 44.035 - 44.035 44.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 80.02 - 80.02 80.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 111.02 - 111.02 111.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 108.38 - 108.38 108.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core CHF Corp Bond CHF 98.5 - 98.5 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 31.75 - 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 64.62 - 64.62 64.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 35.54 - 35.54 35.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
UBS US Liquid Corps hedged CHF 15.666 - 15.666 15.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 100.38 - 100.38 100.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 27.41 - 27.41 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 99.39 - 99.39 99.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 184.8 - 184.8 184.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 112.24 - 112.24 112.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 25.68 - 25.68 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 43.755 - 43.755 43.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 129.58 - 129.58 129.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 26.055 - 26.055 26.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 185.86 - 185.86 185.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
JB Precious Metals Physical Gold USD 1168.6 - 1168.6 1168.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 45.76 - 45.76 45.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 121.68 - 121.68 121.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4545 - 4545 4545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 135.06 - 135.06 135.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 133.12 - 133.12 133.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 37.8 - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 75.87 - 75.87 75.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 87.48 - 87.48 87.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 115.52 - 115.52 115.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 130.9 - 130.9 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 118.52 - 118.52 118.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 19.806 - 19.806 19.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.705 - 24.705 24.705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 86.7 - 86.7 86.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 25.6 - 25.6 25.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 104.02 - 104.02 104.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 17.844 - 17.844 17.844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMI 91.92 - 91.92 91.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Canada CH 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI UK UCITS 102.62 - 102.62 102.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core DAX UCITS 116.06 - 116.06 116.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI EMU UCITS 4.973 - 4.973 4.973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI ACWI UCITS 47.77 - 47.77 47.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard FTSE Dev World 60.6 - 60.6 60.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Hong Kong UCITS 17.5 - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard USD Treasury Bd 23.31 - 23.31 23.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access RICI Metals 117.96 - 117.96 117.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Canada UCITS EUR 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Canada UCITS USD 19.27 - 19.27 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares FTSE MIB UCITS Acc 70.29 - 70.29 70.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Platinum CHF A 676.2 - 676.2 676.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS - MSCI Singapore UCITS 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Gold EUR Hedged EUR 73.09 - 73.09 73.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Palladium EUR A 614.2 - 614.2 614.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen Solid Gold A USD 3813 - 3813 3813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi MSCI World Energy USD 335.95 - 335.95 335.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Edge S&P 500 Min Vol 52.15 - 52.15 52.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 16623 - 16623 16623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Physical Gold EUR 833.1 - 833.1 833.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Physical Gold GBP 687.9 - 687.9 687.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
VanEck Vectors Gold Miners UK 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.706 - 6.706 6.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 90.43 - 90.43 90.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares US Mortgage Backed Sec 4.69 - 4.69 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 85.52 - 85.52 85.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS 9.66 - 9.66 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 35.59 - 35.59 35.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Physical Silver EUR 8.069 - 8.069 8.069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.612 - 15.612 15.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Corp Bnd Financials 121.02 - 121.02 121.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Julius Baer Physical Gold EUR AX 824.4 - 824.4 824.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.234 - 5.234 5.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global Clean Energy UCITS 4.859 - 4.859 4.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 104.46 - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 64.26 - 64.26 64.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.972 - 13.972 13.972 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 114.68 - 114.68 114.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.29 - 4.29 4.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 101.42 - 101.42 101.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 207.1 - 207.1 207.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 216.75 - 216.75 216.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.283 - 4.283 4.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 140.3 - 140.3 140.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World Value Factor UCITS 30.6 - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 104.2 - 104.2 104.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 16.782 - 16.782 16.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 34.355 - 34.355 34.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 104.98 - 104.98 104.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 236.75 - 236.75 236.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 33.435 - 33.435 33.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 98.55 - 98.55 98.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 150.94 - 150.94 150.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 64.67 - 64.67 64.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 14.106 - 14.106 14.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 110.9 - 110.9 110.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 94.09 - 94.09 94.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 50.14 - 50.14 50.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 19.602 - 19.602 19.602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 89.37 - 89.37 89.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 221.35 - 221.35 221.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 234.6 - 234.6 234.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 93.87 - 93.87 93.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
RBS Market Access Rogers International Commodity U 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 17.99 - 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.49 - 24.49 24.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 39.48 - 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ZKB Gold AAH GBP 707.6 - 707.6 707.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage ATX UCITS 44.27 - 44.27 44.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 89.5 - 89.5 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares SLI UCITS DE 94.47 - 94.47 94.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI EMU A-UKdis 16.97 - 16.97 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage DAX TR UCITS 107.58 - 107.58 107.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage DAX TR UCITS 122.68 - 122.68 122.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage S&P 500 UCITS 313.1 - 313.1 313.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.384 - 19.384 19.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC MSCI Canada UCITS 21.375 - 21.375 21.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC MSCI Canada UCITS 16.326 - 16.326 16.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.374 - 14.374 14.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor Japan TOPIX DR D 16308 - 16308 16308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS MSCI Japan A-UKdis 1805 - 1805 1805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers SLI UCITS 143.08 - 143.08 143.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares DivDAX UCITS DE 18.582 - 18.582 18.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 49.8 - 49.8 49.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.582 - 7.582 7.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Canada UCITS 159.96 - 159.96 159.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares UK Dividend UCITS 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR MSCI World Small Cap 70.4 - 70.4 70.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Agribusiness UCITS 33.77 - 33.77 33.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.036 - 9.036 9.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Core UK Gilts UCITS 12.92 - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 32.13 - 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 65.81 - 65.81 65.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 57.56 - 57.56 57.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 36.5 - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Ind. S&P US Sel Sector Source 372.9 - 372.9 372.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 54.79 - 54.79 54.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 33.96 - 33.96 33.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 65.85 - 65.85 65.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 57.63 - 57.63 57.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 34.02 - 34.02 34.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 122.1 - 122.1 122.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 58.15 - 58.15 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 49.95 - 49.95 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source MSCI Emerging Markets UCITS 41.415 - 41.415 41.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 52.41 - 52.41 52.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 50.63 - 50.63 50.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 35.47 - 35.47 35.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 44 - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global Government Bond UCITS 103.62 - 103.62 103.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.62 - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 25.73 - 25.73 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 50.24 - 50.24 50.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 52.05 - 52.05 52.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 92.45 - 92.45 92.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 14.824 - 14.824 14.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 28.005 - 28.005 28.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 44.885 - 44.885 44.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 102.14 - 102.14 102.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 94.76 - 94.76 94.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.256 - 4.256 4.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 32.44 - 32.44 32.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.35 - 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 321.15 - 321.15 321.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 13.922 - 13.922 13.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 95.2 - 95.2 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 39.56 - 39.56 39.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 305.9 - 305.9 305.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 171.78 - 171.78 171.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 154.56 - 154.56 154.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 60.98 - 60.98 60.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 221.7 - 221.7 221.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 52.14 - 52.14 52.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 41.36 - 41.36 41.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 56.83 - 56.83 56.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 82.97 - 82.97 82.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.719 - 8.719 8.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 75.44 - 75.44 75.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 17.756 - 17.756 17.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 68.25 - 68.25 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 67.76 - 67.76 67.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 79.46 - 79.46 79.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.504 - 11.504 11.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.614 - 11.614 11.614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.108 - 10.108 10.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.516 - 11.516 11.516 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.951 - 9.951 9.951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.118 - 9.118 9.118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.761 - 8.761 8.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.581 - 9.581 9.581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 14.48 - 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.797 - 9.797 9.797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 22.165 - 22.165 22.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI World Size Factor UCITS 32.95 - 32.95 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 52.08 - 52.08 52.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 77.17 - 77.17 77.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.352 - 15.352 15.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Bloomberg CMCI Composite 920.6 - 920.6 920.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.568 - 13.568 13.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 150.18 - 149.94 150.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
Julius Baer Silver GBP A 7.993 - 7.993 7.993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage SPI TR UCITS 93.51 - 93.51 93.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 58.22 - 58.09 58.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 33.925 - 33.925 33.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 85 - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 254.4 - 254.4 254.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 39.775 - 39.775 39.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
db x-trackers Nifty 50 142.82 - 142.82 142.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 14.534 - 14.534 14.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۳۳
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.102 - 10.102 10.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.648 - 15.628 15.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.685 - 28.685 28.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 137.28 - 137.28 137.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI Poland UCITS 20.37 - 20.37 20.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 94.04 - 94.04 94.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 144.8 - 144.8 144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 99.4 - 99.4 99.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 84.98 - 84.72 84.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.42 - 11.42 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
ComStage DivDAX TR UCITS 27.205 - 27.205 27.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 159.64 - 159.64 159.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 202.75 - 202.75 202.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 101.5 - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 91.06 - 91.06 91.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 78.58 - 78.58 78.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage FTSE China A50 124.22 - 124.22 124.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 105.5 - 105.5 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.295 - 46.28 46.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 26.845 - 26.845 26.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 37.96 - 37.71 37.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.3 - 10.202 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
HSBC MSCI Russia Capped 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.68 - 45.68 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 303.85 - 303.85 303.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
ZKB Gold AA GBP 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 99.92 - 99.92 99.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 343.25 - 343.25 343.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.4 - 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.668 - 18.576 18.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 12.452 - 12.452 12.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 14.476 - 14.476 14.476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Palladium CHF A 889.4 - 889.4 889.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares US Equity Buyback Achievers 6.309 - 6.309 6.309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 174 - 174 174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.47 - 38.47 38.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.28 - 20.28 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 31.985 - 31.985 31.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Platinum A-dis 80.61 - 80.61 80.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1223 - 1223 1223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 206.5 - 206.2 206.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 202.05 - 202.05 203.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 26.6 - 26.565 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۸:۳۳
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.296 - 11.284 11.296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 62.1 - 62.1 62.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 67.2 - 66.94 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.375 - 8.329 8.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 163.96 - 163.96 163.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۵:۰۳
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴:۰۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.795 - 40.775 40.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۳۳
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 23.975 - 23.975 24.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC MSCI Korea UCITS 46.065 - 46.065 46.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 95.58 - 95.58 95.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage FR DAX UCITS 53.56 - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 65.65 - 65.65 65.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 29.9 - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 57.84 - 57.55 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
Julius Baer Palladium CHF AX 902 - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Australia UCITS 45.375 - 45.375 45.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 45.91 - 45.91 45.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 54.16 - 54.16 54.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 48.13 - 48.13 48.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۵:۰۳
HSBC MSCI Indonesia UCITS 68 - 68 68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.996 - 6.996 6.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 29.3 - 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۳۲
iShares UK Property UCITS 7.432 - 7.42 7.432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 207.1 - 207.1 207.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC MSCI Japan UCITS 3692 - 3692 3692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Silver USD AX 13.518 - 13.518 13.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 200 - 199.22 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 57.74 - 57.74 57.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 17.71 - 17.71 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage ATX UCITS 37.38 - 37.38 37.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.78 - 21.78 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 75.08 - 75.08 75.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 146.3 - 146.3 146.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 109.54 - 109.42 109.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۳
Julius Baer Physical Silver CHF 11.312 - 11.312 11.312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵:۰۳
Julius Baer Platinum CHF AX 669.7 - 669.7 669.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 46.915 - 46.915 46.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 56.71 - 56.71 56.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.216 - 13.216 13.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۰۴
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi MSCI World Fin 184.2 - 184.2 184.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
ComStage S&P 500 UCITS 322.25 - 322.25 322.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۷:۰۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 27.14 - 27.14 27.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 59.35 - 59.35 59.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 50.15 - 50.15 50.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 99.95 - 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 97.7 - 97.7 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 88.1 - 88.1 88.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
ComStage HSI UCITS 39.735 - 39.735 39.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 35.17 - 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.12 - 153.12 153.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 207.55 - 207.55 207.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source EURO STOXX 50 B Total Return 34.045 - 34.045 34.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 44.4 - 44.4 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 48.93 - 48.93 48.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 24.35 - 24.35 24.35 0.67 2.75% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 196.84 - 196.84 196.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 106.7 - 106.7 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Source MSCI World UCITS 60.35 - 60.35 60.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.644 - 18.644 18.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Platinum EUR AX 470.95 - 470.95 470.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۳۴
Julius Baer Silver EUR AX 8.21 - 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۳
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 160.18 - 160.18 160.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 226 - 226 226 2.95 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 202.35 - 202.35 202.35 0.30 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 58.84 - 58.84 58.84 0.35 0.60% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۵:۰۴
Julius Baer Palladium AX EUR 610.2 - 610.2 610.2 98.10 19.16% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Market Access DAXGlobal Asia 65.38 - 65.38 65.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.82 - 41.82 41.82 1.04 2.47% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 13.69 - 13.63 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Julius Baer Palladium USD AX 1013 - 1013 1013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 29.39 - 29.39 29.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage CAC 40 UCITS 69.93 - 69.67 69.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.8 - 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۵:۰۴
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 13.464 - 13.464 13.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 14.758 - 14.758 14.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
JB Precious Metals Physical Gold GBP 684.7 - 684.7 684.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Source MSCI Europe 216.15 - 216.15 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 53.17 - 53.17 53.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.572 - 6.572 6.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Market Access DAXGlobal BRIC 57.57 - 57.57 57.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 65.69 - 65.69 65.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 135.46 - 135.46 135.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 122.4 - 122.4 122.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF MSCI China UCITS 284.2 - 284.2 284.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 50.04 - 50.04 50.04 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 130.16 - 130.16 130.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۳:۰۳
Julius Baer Silver GBP AX 8.059 - 8.059 8.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 214.3 - 214.3 214.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.75 - 228.75 228.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Palladium GBP A 479 - 479 479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 96.78 - 96.78 96.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 247.1 - 247.1 247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 48.805 - 48.805 48.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 29.75 - 29.75 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.25 - 50.25 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۶
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 138.18 - 138.18 138.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.8 - 65.8 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 79.02 - 79.02 79.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰