شاخص یاب
سوئیس
سوئیس
فرانک سوییس / دلار
1.0124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:27:38
10 (90.41%)
تغییر ۳ ماهه
9 (89.99%)
تغییر ۶ ماهه
9 (90.18%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه
Swiss All Share Cumulative Dividend
470
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 03:03:53
4,162 (89.86%)
تغییر ۳ ماهه
4,594 (90.72%)
تغییر ۶ ماهه
4,381 (90.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 42.79 - 42.78 42.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
db x-trackers DAX DR Income 1D 9477.5 - 9438 9483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core FTSE 100 UCITS 760.7 - 749.7 760.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMI 90.06 - 88.9 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA USD 1222.8 - 1220.8 1222.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares SMIM CHF 278.95 - 277.95 279.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AAH CHF 352.5 - 351.75 352.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI UK A-acc 23.71 - 23.36 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS SMI CHF A-dis 88.77 - 87.52 88.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Silver AA EUR 132.62 - 132.42 132.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI EMU A-acc 19.988 - 19.91 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS SMIM CHF A-dis 268.8 - 267.75 268.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Silver AAH CHF 39.69 - 39.69 39.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Silver AAH EUR 103.38 - 103 103.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS CMCI Oil SF CHF 29.605 - 28.925 29.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Gold hedged CHF 111.16 - 110.98 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core SPI CHF 111.12 - 110.02 111.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage SPI TR UCITS 95.46 - 95.15 95.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Source NASDAQ Biotech 35.785 - 35.785 36.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 5.358 - 5.352 5.358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI Russia Capped 9.969 - 9.881 9.969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Julius Baer Silver EUR AX 9.286 - 9.286 9.286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor MSCI India UCITS SG 18.628 - 18.58 18.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Emerging Markets 105.78 - 105.78 106.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 267.7 - 267.25 268.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Swiss Dividend CHF 106.7 - 105.42 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS - MSCI Singapore UCITS 18.89 - 18.89 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Japan hedged A-dis 20.19 - 20.13 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE North America 67.55 - 67.55 67.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS CH SXI Real Estate A-dis 29.665 - 29.42 29.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 55.14 - 55.03 55.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 45.8 - 45.8 46.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 45 - 44.925 45.075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.711 - 8.711 8.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Julius Baer Physical Gold CHF 1177.8 - 1177.8 1180.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc CMCI Composite SF USD 66.85 - 66.38 66.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core CHF Corp Bond CHF 99.4 - 99.38 99.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Daily Double Short SMI C 9.298 - 9.298 9.509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 72.3 - 72.3 72.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 62.35 - 62.19 62.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 206.35 - 205.7 207.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 344.55 - 344.55 345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3247 - 3239 3247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 16.626 - 16.442 16.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Automation & Robotics Acc 7.644 - 7.644 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4751 - 4745 4767 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 44.925 - 44.88 45.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 176.5 - 176.02 177.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 23.21 - 23.18 23.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 208.25 - 208.25 208.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 5175 - 5173 5195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 211.85 - 211.75 211.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 51.53 - 51.51 51.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 42.47 - 42.09 42.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6759 - 6757 6786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 60.34 - 60.34 60.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
JB Precious Metals Physical Gold USD 1221 - 1216.6 1221 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 17.124 - 16.832 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1248.2 - 1248.2 1249.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 50.78 - 50.74 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 56.76 - 56.76 57.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 132.96 - 132.78 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 106.72 - 106.66 107.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 15.196 - 14.938 15.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 45 - 44.945 45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.689 - 4.689 4.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 103.02 - 102.38 103.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 303.45 - 303.45 303.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 17.672 - 17.63 17.682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.64 - 132.54 132.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 396.9 - 389.1 398.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 57.05 - 57.05 57.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 71.23 - 71.23 71.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.25 - 17.99 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 58.15 - 57.93 58.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 105.78 - 105.24 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 91.25 - 91.05 91.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.762 - 10.748 10.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.788 - 15.654 15.788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 55.22 - 54.8 55.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 69.72 - 69.72 69.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 21.25 - 21.25 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 19.45 - 19.17 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 93.13 - 93.13 93.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 13.858 - 13.858 13.866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS SLI CHF A-dis 149.42 - 147.66 149.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
ZKB Silver AA CHF 48.52 - 48.38 48.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Canada CH 20.14 - 20.01 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS CMCI Oil SF USD 30.72 - 30.72 30.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI USA UCITS 261.1 - 261.1 261.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Julius Baer Gold USD AX 1221.6 - 1220.8 1221.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Emerging Markets 106.84 - 106.84 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Solid Gold A USD 3954 - 3954 3954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 56.8 - 56.8 56.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 89.27 - 88.42 89.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1644 - 1644 1652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 29.38 - 29.38 29.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 27.89 - 27.805 27.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc CMCI Composite SF CHF 57.43 - 56.97 57.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Property Yield UCITS 28 - 27.86 28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 17.628 - 17.6 17.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 16.568 - 16.568 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 17.91 - 17.69 17.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 120.4 - 120.38 120.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 121.94 - 121.88 122.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 21.455 - 21.455 21.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 151.48 - 151.48 152.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 88.9 - 88.77 88.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 28.385 - 28.38 28.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 46.01 - 46.01 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 14.438 - 14.438 14.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 22.905 - 22.905 22.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS DAX 118.76 - 118.76 119.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ZKB Gold AA CHF 385.15 - 383.75 385.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Gold USD 123.42 - 123.24 123.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ZKB Gold AAH EUR 771.4 - 770 771.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS SPI CHF A-dis 59.78 - 59.14 59.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ZKB Silver AA USD 154.4 - 154.2 154.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC S&P 500 UCITS 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 273.4 - 273.4 274.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Gold hedged EUR 79.22 - 79.14 79.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ Tips UCITS 204.35 - 203.8 204.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
ZKB Palladium AA CHF 287.4 - 287.4 287.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS SPI Mid CHF A-dis 106.66 - 105.82 106.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 22.985 - 22.89 22.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 17.228 - 17.194 17.228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core DAX UCITS 124.3 - 124.3 124.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 114.6 - 113.8 114.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor MSCI World IT TR 276.35 - 276.35 278.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Gold Hedged CHF 107.72 - 107.7 107.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS 20930 - 20897 20930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 28.355 - 28.355 28.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 139.68 - 139.68 140.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 27.475 - 27.435 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.2 - 34.1 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 14.678 - 14.658 14.678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor Daily Leveraged SMI C 25.305 - 24.875 25.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 128.52 - 128.4 128.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Japan Hedged CHF 53.18 - 52.96 53.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 55.93 - 55.48 55.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.05 - 7.04 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 40.295 - 40.295 40.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 7.154 - 7.154 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 38.05 - 38.05 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 15.84 - 15.654 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 51.88 - 51.88 51.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 73.78 - 73.78 73.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 33.64 - 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor MSCI World Materials TR C 381.25 - 381.25 381.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 14.92 - 14.904 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 106.52 - 106.12 106.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 9.058 - 9.058 9.058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1185.4 - 1184.4 1185.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 98.98 - 98.91 98.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 111.74 - 111.5 111.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 51.9 - 51.9 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 20.545 - 20.545 20.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 210.9 - 210.8 211.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 133.36 - 133.36 134.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 25.695 - 25.63 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 19.28 - 19.25 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 187.96 - 187.54 187.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Source Materials S&P US Select Sector 310.5 - 310.5 310.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 83.75 - 83.44 83.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.2 - 13.18 13.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 35.085 - 34.86 35.085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 136.4 - 136.28 136.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 146.96 - 146.96 146.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 41.845 - 41.845 42.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 77.07 - 77.07 77.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 31.405 - 31.405 31.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1269 - 1267 1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 45.28 - 45.28 45.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 95.38 - 95.06 95.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 117.94 - 117.7 117.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.42 - 13.352 13.422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 120.86 - 120.82 121.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.435 - 20.345 20.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.84 - 25.8 25.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 50.39 - 50.39 50.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 31.13 - 31.13 31.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 19.95 - 19.582 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 80.1 - 79.14 80.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 74.58 - 74.27 74.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 14.832 - 14.832 14.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
iShares TA-25 Israel 5.719 - 5.719 5.719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS MSCI Canada UCITS EUR 17.31 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS plc MSCI USA SF A-acc 72.84 - 72.84 72.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares FTSE 100 UCITS Acc 117.34 - 117.34 117.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares S&P 500 CHF Hedged 48.535 - 48.505 48.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 25.125 - 25.115 25.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 108.42 - 108.42 108.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS MSCI EMU Socially Responsible 95.13 - 94.99 95.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.404 - 4.38 4.412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 28.9 - 28.775 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 127.82 - 127.52 127.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 41.83 - 41.69 41.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 47.52 - 47.52 47.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 21.425 - 21.24 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 89.29 - 89.22 89.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 119.36 - 119.36 119.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 44.945 - 44.945 44.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.67 - 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 14.95 - 14.83 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.892 - 11.892 11.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 14.768 - 14.768 14.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares SLI CHF 153.02 - 152.02 153.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
ZKB Gold AA EUR 1047.6 - 1047.6 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI EMU UCITS USD 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
Vanguard USD Treasury Bd 23.54 - 23.54 23.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
ComStage Nasdaq-100 UCITS 76.18 - 76.18 76.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Canada UCITS USD 20.43 - 20.27 20.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
Amundi MSCI Switzerland CHF 285.55 - 285.1 285.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 72.17 - 72.17 72.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 10.408 - 10.408 10.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 23.94 - 23.94 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 13.802 - 13.802 13.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 118.72 - 118.72 118.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 19.744 - 19.724 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 267.05 - 266.75 267.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 305.6 - 304.2 305.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.965 - 8.965 8.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.18 - 14.18 14.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.69 - 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 19.006 - 19.006 19.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.884 - 11.864 11.884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.444 - 10.444 10.444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.988 - 10.988 10.988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.426 - 10.426 10.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.346 - 9.346 9.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.981 - 8.981 8.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۸:۰۴
ZKB Platinum AA CHF 261.2 - 260 261.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares SLI UCITS DE 96.09 - 95.97 96.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Canada UCITS 169.68 - 169.68 169.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Turkey UCITS 18.92 - 18.706 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
Amundi MSCI World Energy USD 344.15 - 344.15 344.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 50.75 - 50.75 50.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.6 - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 47.665 - 47.62 47.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 26.255 - 26.255 26.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 36.25 - 36.21 36.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 266.95 - 266.95 266.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 76.19 - 76.19 76.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 32.19 - 31.98 32.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 28.04 - 28 28.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.354 - 12.354 12.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.91 - 11.898 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۴
db x-trackers Nifty 50 158.5 - 158.44 158.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 72.08 - 72.08 72.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۰۴
HSBC MSCI Brazil UCITS 16.088 - 16.088 16.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 33.395 - 33.38 33.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
HSBC MSCI China UCITS 9.061 - 9.054 9.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
iShares EURO STOXX Mid UCITS 70.71 - 70.71 70.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
ComStage MSCI World TRN UCITS 59.42 - 59.42 59.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
iShares Global Clean Energy UCITS 5.227 - 5.217 5.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 122.08 - 122.06 122.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 40.4 - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Gold USD 123.86 - 123.86 124.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
Lyxor Japan TOPIX DR D 16844 - 16844 16880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 9.916 - 9.872 9.916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 52.02 - 51.92 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 21.21 - 21.195 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 45.77 - 45.77 45.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 15.29 - 15.29 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 107.26 - 107.26 107.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 105.04 - 105.04 105.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
RBS Market Access Rogers International Commodity U 21.535 - 21.535 21.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 10.832 - 10.832 10.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 4.043 - 4.043 4.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 11.88 - 11.88 11.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
Vanguard FTSE Japan USD 31.155 - 31.155 31.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Australia UCITS 48 - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
UBS Bloomberg CMCI Composite 908.4 - 906.2 908.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 22.65 - 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.908 - 7.908 7.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 33.185 - 33.185 33.185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Julius Baer Physical Gold EUR 864.8 - 863 864.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 264.3 - 264.3 264.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.094 - 14.094 14.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 46.685 - 46.685 46.685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Listed Private Equity UCITS 20.515 - 20.515 20.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.038 - 17.038 17.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 48.34 - 48.34 48.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 40.605 - 40.405 40.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 164.58 - 164.58 164.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.72 - 111.72 111.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.794 - 16.792 16.794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor MSCI World Telecom TR C 112.66 - 112.66 112.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 108.86 - 108.86 108.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 69.97 - 69.89 69.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 130.44 - 130.44 130.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 42.08 - 42.08 42.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 156.5 - 156.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 217.55 - 217.55 217.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Market Access RICI Agriculture 84.22 - 84.22 84.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
iShares US Aggregate Bond UCITS 100.96 - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor MSCI World Financials TR C 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 115.52 - 115.52 115.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1012.8 - 1011.6 1012.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 63.99 - 63.99 63.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4827 - 4827 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 66.52 - 66.52 66.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 56.07 - 55.94 56.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.97 - 38.97 38.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.585 - 38.585 38.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 171.72 - 171.72 171.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.188 - 14.188 14.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.452 - 10.452 10.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۴
ZKB Gold AA GBP 923.3 - 923.3 923.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS Platinum A-dis 83.72 - 83.72 83.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
ComStage SDAX TR UCITS 112.82 - 112.82 112.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares FTSE 250 UCITS 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers SLI UCITS 145.1 - 145.1 145.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Vanguard FTSE Dev World 62.13 - 62.13 62.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Poland UCITS 19.902 - 19.902 19.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Agribusiness UCITS 33.575 - 33.575 33.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 14.824 - 14.824 14.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS US Liquid Corps hedged CHF 15.888 - 15.888 15.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Julius Baer Physical Silver CHF 13.246 - 13.246 13.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 21.765 - 21.765 21.765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.48 - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 233.85 - 233.85 233.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.908 - 3.908 3.908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 25.48 - 25.48 25.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 11.212 - 11.212 11.212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 200.75 - 200.75 200.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 134.38 - 134.38 134.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 66.2 - 66.2 66.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 44.61 - 44.61 44.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 5.439 - 5.439 5.439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 174.26 - 174.26 174.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21.325 - 21.325 21.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 83.14 - 83.14 83.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.71 - 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۳۵
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 115.7 - 115.7 116.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
SSgA SPDR MSCI ACWI 127.32 - 127.06 127.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS MSCI Hong Kong UCITS 19.79 - 19.79 19.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS plc S&P 500 SF A-acc 48.705 - 48.705 48.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
Julius Baer Platinum USD A 820 - 816.7 820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 73.15 - 73.15 73.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 159.88 - 159.86 160.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 19.706 - 19.706 19.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 43.905 - 43.84 43.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 100.96 - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 91.95 - 91.88 92.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
Julius Baer Platinum EUR AX 502.1 - 502.1 502.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
Julius Baer Physical Gold GBP 722.2 - 722.2 722.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
Julius Baer Physical Silver USD 15.206 - 15.154 15.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 91.54 - 91.54 91.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares UK Dividend UCITS 11.69 - 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
Julius Baer Palladium USD AX 904.7 - 904.7 909.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 91.65 - 91.46 91.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 31.005 - 31.005 31.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 51.6 - 51.6 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 52.13 - 52.13 52.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 33.66 - 33.66 33.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 84.65 - 84.65 84.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard FTSE Developed Europe 34.575 - 34.575 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.84 - 11.84 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 45.33 - 45.145 45.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 13.868 - 13.868 13.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 226.05 - 226.05 226.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI UK UCITS 108.56 - 108.56 108.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
ComStage Nasdaq-100 UCITS 76.06 - 76.06 76.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 33.92 - 33.92 33.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 51.01 - 51.01 51.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 62.25 - 62.25 62.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 99.21 - 99.21 99.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1225.8 - 1222.8 1228.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 154 - 154 154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 53.23 - 53.23 53.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 60.2 - 60.2 60.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۳۴
ComStage FR DAX UCITS 68.1 - 68.1 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Silver CHF A 12.922 - 12.882 12.922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Palladium CHF AX 803.1 - 803.1 806.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۸:۰۴
Julius Baer Palladium CHF A 799.4 - 799.4 804.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
Health Care S&P US Sector Source 376.05 - 376.05 376.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares Asia Property Yield UCITS 27.39 - 27.39 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 21.22 - 21.18 21.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 34.755 - 34.62 34.755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.886 - 13.886 13.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 60.02 - 60.02 60.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.67 - 34.67 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Palladium EUR A 554.6 - 554.6 554.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Palladium GBP A 526.2 - 526.2 526.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Palladium AX EUR 558.9 - 558.9 558.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
iShares S&P 500 USD Health Care 6.106 - 6.106 6.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
iShares MSCI EM Minimum Volatility 29.015 - 29.015 29.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Physical Palladium USD 902.2 - 902.2 902.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
UBS Silver USD A-dis 156.92 - 156.92 156.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
Julius Baer Platinum CHF A 709.2 - 709.2 709.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
Julius Baer Platinum EUR A 498.75 - 498.75 498.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 54.4 - 54.4 54.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 105.46 - 105.46 105.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 90.17 - 90.17 90.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۶:۳۴
HSBC MSCI Japan UCITS 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Gold EUR Hedged EUR 76.11 - 76.05 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 38.84 - 38.84 38.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 142.5 - 142.5 142.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 15.48 - 15.48 15.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 61.67 - 61.67 61.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 19.234 - 19.234 19.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.756 - 11.756 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۴
ComStage S&P 500 UCITS 311.55 - 311.55 311.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 94.06 - 94.06 94.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 35.81 - 35.81 35.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 36.07 - 36.07 36.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 25.845 - 25.845 25.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Global Government Bond UCITS 106.34 - 106.34 106.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 27.18 - 27.18 27.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 33.4 - 33.4 33.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.35 - 78.35 78.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 99.46 - 99.46 99.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 24.05 - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 16941 - 16941 16941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 312.45 - 312.45 312.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 193.7 - 193.7 193.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 212.75 - 212.75 212.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 43.1 - 43.1 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 325.25 - 325.25 325.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 14.628 - 14.628 14.628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.16 - 125.06 125.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۴
Source MSCI Europe 215.7 - 215.7 215.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Global Water UCITS 39.86 - 39.86 39.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.2 - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 100.76 - 100.76 100.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 146.28 - 146.28 146.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 13.01 - 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI ACWI UCITS 48.615 - 48.615 48.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.524 - 6.524 6.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Physical Silver EUR 9.081 - 9.081 9.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.915 - 40.915 40.915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
Julius Baer Physical Gold EUR AX 863 - 863 863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 59.47 - 59.47 59.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 149.2 - 149.2 149.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.05 - 45.05 45.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.616 - 13.616 13.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI UK A-dis 19.748 - 19.748 19.786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 82.27 - 82.23 82.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 73.92 - 73.92 73.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 101.48 - 101.48 101.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 101.56 - 101.48 101.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 10.39 - 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 82.01 - 82.01 82.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 67.37 - 67.37 67.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 190.56 - 190.56 190.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Gold USD 123.78 - 123.78 123.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 24.935 - 24.935 24.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 91.84 - 91.69 91.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 73.45 - 73.45 73.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 17.568 - 17.568 17.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 45.115 - 45.115 45.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴
UBS FTSE 100 A-UKdis 11.178 - 11.178 11.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI EMU A-UKdis 18.782 - 18.782 18.782 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Japan A-UKdis 1844 - 1844 1844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 145.9 - 145.9 145.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
Julius Baer Platinum CHF AX 714 - 714 714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 96.36 - 96.36 96.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 122.54 - 122.54 122.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Silver GBP A 8.97 - 8.97 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Julius Baer Silver GBP AX 9.038 - 9.038 9.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
Julius Baer Silver USD AX 15.308 - 15.308 15.308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 45.835 - 45.56 45.835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 104.22 - 104.22 104.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 110.68 - 110.68 110.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۴
ZKB Gold AAH GBP 741 - 741 741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 13.88 - 13.88 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۳۵
Ind. S&P US Sel Sector Source 365.1 - 365.1 365.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
JB Precious Metals Physical Gold GBP 724.3 - 724.3 724.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 267.65 - 267.65 267.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 16.684 - 16.684 16.684 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 32.35 - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 21.67 - 21.67 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 80.67 - 80.67 80.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 297.35 - 297.35 297.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 14.38 - 14.38 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 23.135 - 23.135 23.135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.4 - 133.4 133.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 61.51 - 61.51 61.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 98.6 - 98.6 98.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 91.84 - 91.84 91.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 95.77 - 95.77 95.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.2 - 13.2 13.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Source EURO STOXX Optimised Banks 63.93 - 63.67 63.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 165.5 - 165.22 165.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.868 - 11.868 11.868 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
HSBC MSCI Indonesia UCITS 74.57 - 74.57 74.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.294 - 13.266 13.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
HSBC MSCI EUROPE UCITS 15.392 - 15.354 15.392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.964 - 5.964 5.964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 57.02 - 57.02 57.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
iShares European Property Yield UCITS 47.885 - 47.885 48.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 54.21 - 54.21 54.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 45.385 - 45.385 45.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 358.45 - 358.45 358.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 29.89 29.9 29.89 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 48.38 - 48.37 48.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 26.85 - 26.85 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Platinum A-dis 83.69 - 83.69 83.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 46.45 - 46.45 46.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI World Value Factor UCITS 31.4 - 31.4 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۳۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 22.095 - 22.095 22.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 158.28 - 158.28 158.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۴
Vanguard EUR Corporate Bond 59.54 - 59.54 59.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۳۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 35.365 - 35.23 35.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 225.1 - 225.1 225.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 52.6 - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 52.38 - 52.38 52.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۵
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 15.88 - 15.872 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۰۵
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 33.79 - 33.725 33.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.25 - 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 351.4 - 351.4 351.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 76.8 - 76.8 76.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Core UK Gilts UCITS 13.202 - 13.202 13.202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 58.77 - 58.77 58.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
VanEck Vectors Gold Miners UK 23.12 - 23.12 23.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Market Access DAXglobal Russia 45.675 - 45.675 45.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 42.88 - 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 242.5 - 242.5 242.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۵
Lyxor UCITS LevDAX 112.22 - 111.7 113.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۴
Amundi ETF MSCI China UCITS 322.4 - 322.4 322.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۴
ComStage ATX UCITS 39.865 - 39.865 39.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SPDR MSCI ACWI IMI 134.26 - 134.26 134.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amundi MSCI World Fin 183.86 - 183.4 185.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage S&P 500 UCITS 310.5 - 310.5 310.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares DivDAX UCITS DE 20.85 - 20.85 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 37.06 - 37.06 37.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SPDR MSCI World Small Cap 75.97 - 75.95 76.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI World TRN UCITS 60.12 - 60.12 60.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.43 - 30.43 30.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 151.62 - 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 245.05 - 245.05 245.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 92.85 - 92.85 92.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 27.5 - 27.5 27.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 136.14 - 136.14 136.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 95 - 95 95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.615 - 24.615 24.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 10.598 - 10.598 10.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 24.7 - 24.7 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Bric 50 UCITS 31.07 - 31.07 31.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ComStage FTSE China A50 152.9 - 152.9 152.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 13.888 - 13.888 13.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 49.37 - 49.37 49.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 148.7 - 148.7 148.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 24.125 - 24.125 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Corporate Bond UCITS 95.5 - 95.5 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI World Size Factor UCITS 34.665 - 34.665 34.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 217.3 - 217.3 217.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 53.54 - 53.54 53.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.31 - 12.3 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 228.95 - 228.95 228.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 40.48 - 40.48 40.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares UK Property UCITS 8.4 - 8.313 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Market Access RICI Metals 134.32 - 134.32 134.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.894 - 15.894 15.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 24.96 - 24.52 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 14.892 - 14.892 14.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 151.22 - 151.22 151.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 292.4 - 292.4 292.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 44.105 - 44.105 44.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Corp Bnd Financials 123.02 - 123.02 123.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.382 - 5.382 5.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
iShares US Equity Buyback Achievers 6.814 - 6.814 6.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 134.58 - 134.58 134.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 19.106 - 19.106 19.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 16.18 - 16.18 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage ATX UCITS 47.37 - 47.37 47.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage FR DAX UCITS 60.61 - 60.55 60.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI Japan UCITS 3860 - 3860 3860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 46.305 - 46.305 46.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 261.2 - 261.2 261.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF S&P 500 UCITS 49.33 - 49.33 49.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 32.97 - 32.97 32.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
iShares US Mortgage Backed Sec 4.77 - 4.77 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 142.06 - 142.06 142.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 15.934 - 15.934 15.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 108.4 - 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 96.39 - 96.39 96.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 115.62 - 115.62 115.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 72.58 - 72.58 72.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.291 - 7.291 7.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Size Factor 6.743 - 6.743 6.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 29.48 - 29.48 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 51.85 - 51.85 51.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.89 - 34.89 34.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 100.8 - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ComStage DAX TR UCITS 120.38 - 120.38 120.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI Korea UCITS 55.5 - 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 139.5 - 139.5 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 15.61 - 15.61 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 142.68 - 142.68 142.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 90.44 - 90.44 90.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 366.6 - 366.6 366.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 70.76 - 70.76 70.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 37.315 - 37.315 37.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 20.11 - 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 98.19 - 98.19 98.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 67.44 - 67.44 67.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 60.33 - 60.33 60.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
ComStage DAX TR UCITS 138.58 - 138.58 138.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 166.12 - 166.12 166.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 241.2 - 241.2 241.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 37.565 - 37.565 37.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 193.96 - 193.96 193.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 61.78 - 61.78 61.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 96.15 - 96.15 96.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.6 - 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 100.04 - 100.04 100.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 108.26 - 108.26 108.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ComStage HSI UCITS 45.305 - 45.305 45.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Covered Bond UCITS 154.74 - 154.62 154.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.8 - 65.8 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 20.815 - 20.815 20.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.96 - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.36 - 50.29 50.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 50.14 - 50.14 50.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Lyxor MSCI World Utilities TR C 217.55 - 217.55 217.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۰۰
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 17.22 - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 30.715 - 30.715 30.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage FTSE China A50 158.56 - 158.56 158.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA TRN UCITS 72.42 - 72.42 72.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 132.8 - 132.8 132.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 102.84 - 102.84 102.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 48.935 - 48.935 48.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 37.15 - 37.15 37.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 63.76 - 63.76 63.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 114.5 - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ComStage DivDAX TR UCITS 31.1 - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 133.3 - 133.3 133.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage CAC 40 UCITS 67.22 - 67.22 67.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Source MSCI World UCITS 58.81 - 58.81 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Market Access DAXGlobal BRIC 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 201.6 - 201.6 201.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 194.5 - 194.5 194.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Source EURO STOXX 50 B Total Return 34.585 - 34.585 34.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 43.4 - 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 118.98 - 118.98 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 143.46 - 143.46 143.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 14.554 - 14.554 14.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.615 - 45.615 45.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 79.02 - 79.02 79.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 231.75 - 231.75 231.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Market Access DAXGlobal Asia 63.81 - 63.81 63.81 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰