شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0038
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

474
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
15 (3.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
32 (6.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 38.71 38.755 38.71 38.8 0.07 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 675.7 - 670.94 677.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMI 90.42 - 89.9 90.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Gold USD 120.72 - 120.5 121.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SLI CHF 142.2 - 141.66 142.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Gold AA CHF 377.8 - 375.95 378.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Gold AA USD 1189.8 - 1186.4 1190.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SMIM CHF 231.05 - 230.15 232.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS SLI CHF A-dis 137.54 - 136.7 137.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS SMI CHF A-dis 88.67 - 88.19 88.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS SPI CHF A-dis 57.54 - 57.3 57.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Silver AA CHF 43.64 - 43.43 43.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS LevDAX 79.2 - 77.66 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EMU A-acc 17.818 - 17.676 17.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS SMIM CHF A-dis 220.1 - 219 221.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Silver AAH CHF 34.785 - 34.585 34.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS CMCI Oil SF CHF 24.565 - 24.565 24.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI China UCITS 7.416 - 7.331 7.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 102.42 - 101.82 102.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 248.45 - 248.45 249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amun Crypto Basket Index 10.35 10.45 10.35 10.73 0.71 6.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Julius Baer Silver CHF A 11.264 - 11.224 11.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc S&P 500 SF A-acc 46.695 - 46.6 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets 97.05 - 96.04 97.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 256.25 - 255.4 257.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 CHF Hedged 45.595 - 45.375 45.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 26.025 - 26.025 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 13.994 - 13.93 13.994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 116.54 - 115.1 116.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 51.26 - 51.03 51.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.28 - 39.08 39.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 41.53 - 41.325 41.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Julius Baer Physical Gold CHF 1132.2 - 1127.8 1135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Julius Baer Physical Gold EUR 829.2 - 828.5 829.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 25.335 - 25.215 25.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc CMCI Composite SF CHF 52.06 - 51.96 52.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 53.83 - 53.75 54.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 8392 - 8294 8407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 6.398 - 6.322 6.398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 40.63 - 40.56 40.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 6.433 - 6.433 6.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 172.78 - 171.72 173.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 299.7 - 297 301.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3111.5 - 3111.5 3111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.374 - 15.25 15.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4769 - 4742 4769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 31.25 - 31.11 31.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 25.515 - 25.515 25.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 188.68 - 188.48 188.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
JB Precious Metals Physical Gold USD 1184.8 - 1181.6 1185.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 139.36 - 139.36 139.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 17.002 - 16.932 17.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 111.6 - 110.74 111.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 113.34 - 112.94 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 119.82 - 119.34 119.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 12.276 - 12.276 12.368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 123.9 - 123.78 124.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 138.86 - 138.74 139.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 13.906 - 13.848 13.906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 8.99 8.96 8.89 8.99 0.07 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 98.42 - 98.42 98.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 61.69 - 61.69 61.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 13.73 - 13.7 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 84.94 - 84.8 84.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 384.15 - 384.15 384.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 158.56 - 158.56 158.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 39.625 - 39.435 39.625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.13 - 24.92 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 103.46 - 103.18 103.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 15.702 - 15.702 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.528 - 10.514 10.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.934 - 11.902 11.936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 19.63 - 19.51 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.11 - 15.05 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 17.5 - 17.42 17.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.454 - 8.388 8.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.323 - 9.271 9.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 13.848 - 13.848 13.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 21.5 - 21.455 21.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
ZKB Gold AAH CHF 335.05 - 334.9 336.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
ZKB Gold AAH EUR 735.5 - 734.3 738.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS Gold hedged CHF 106.3 - 106.12 106.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares $ Tips UCITS 201.3 - 201.1 201.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core SPI CHF 109.2 - 108.7 109.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
ZKB Palladium AA CHF 367.8 - 366.95 367.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Gold Hedged CHF 103.2 - 103.2 103.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard FTSE Dev World 57.53 - 57.5 57.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares UK Dividend UCITS 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 59.74 - 59.55 59.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 91.77 - 91.35 91.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 51.66 - 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor Daily Double Short SMI C 8.631 - 8.631 8.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 70.47 - 70.32 70.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 23.39 - 23.28 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 16.508 - 16.47 16.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 4380 - 4363 4385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 102.86 - 102.66 102.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 41.71 - 41.37 41.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 164.32 - 163.18 164.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 970.4 - 968.9 972.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 195.28 - 194.4 195.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 4.223 - 4.221 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 51.53 - 51.38 51.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 19.442 - 19.364 19.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.875 - 25.625 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 14.158 - 14.104 14.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 44.425 - 44.425 44.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 67.17 - 67.02 67.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 41.92 - 41.45 41.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 13.504 - 13.396 13.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor UCITS DAX 103.16 - 102.16 103.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Gold USD 119.88 - 119.82 120.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Japan UCITS 3464 - 3464 3464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage SDAX TR UCITS 89.8 - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 20.455 - 20.455 20.455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares FTSE 250 UCITS 21.14 - 21.07 21.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 4.77 - 4.758 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 44.86 - 44.86 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
SPDR MSCI World Small Cap 64.76 - 64.76 65.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis 18.49 - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS CH SXI Real Estate A-dis 28.38 - 28.38 28.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor MSCI World Telecom TR C 114.94 - 114.94 114.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 26.265 - 25.96 26.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS plc CMCI Composite SF USD 61.69 - 61.49 61.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 108.06 - 107.96 108.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core CHF Corp Bond CHF 98.57 - 98.45 98.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 34.575 - 34.32 34.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 49.99 - 49.695 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 54.85 - 54.76 54.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.405 - 32.405 32.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.46 - 95.6 96.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 35.29 - 35.2 35.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 48.945 - 48.835 49.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 251.9 - 251.05 251.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.77 - 84.77 84.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 107.06 - 106.1 107.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 184.9 - 184.9 184.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 37.935 - 37.785 37.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 57.47 - 57.29 57.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16 - 15.87 16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 26.495 - 26.43 26.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.804 - 12.696 12.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 49.525 - 49.3 49.525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 37.735 - 37.375 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 75.85 - 75.78 75.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 88.08 - 87.88 88.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 41.8 - 41.8 41.855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 44.05 - 44.05 44.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 41.21 - 41.04 41.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 117.78 - 117.56 118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 266.9 - 266.65 267.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.316 - 13.3 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 86.39 - 86.39 86.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.98 - 132.96 133.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 14.3 - 14.294 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 173.04 - 172.88 173.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 52.89 - 52.86 52.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 86.72 - 86.6 86.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 57.53 - 57.53 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 40.64 - 40.64 40.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ZKB Gold AA EUR 1053.8 - 1048 1054.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI UK A-acc 21.575 - 21.365 21.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Gold hedged EUR 75.94 - 75.87 76.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Source NASDAQ Biotech 33.08 - 32.84 33.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS plc MSCI USA SF A-acc 69.38 - 69.38 69.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
VanEck Junior Gold Miners 23.07 - 23.07 23.07 0.37 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Swiss Dividend CHF 109.38 - 108.58 109.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 31.055 - 31.055 31.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 15710 - 15647 15710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Julius Baer Palladium USD AX 1154.4 - 1154.4 1154.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Japan Hedged CHF 48.785 - 48.66 48.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 15.576 - 15.45 15.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares US Property Yield UCITS 27.81 - 27.8 27.935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 253.25 - 252.2 253.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 52.63 - 52.31 52.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 97.63 - 94.71 97.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 198.5 - 196.68 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 130.64 - 130.54 130.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 30.845 - 30.61 30.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 16.142 - 16.006 16.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 77.97 - 77.3 77.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1215.4 - 1214.8 1220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 16.914 - 16.914 16.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 132.88 - 132.42 132.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 98.46 - 97.74 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 85.23 - 84.93 85.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 170.96 - 169.02 170.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.4 - 18.28 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 105.2 - 104.96 105.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 152.82 - 152.74 152.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 72.38 - 71.97 72.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.07 - 13.07 13.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Core DAX UCITS 105.34 - 104.1 105.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 153.06 - 153.06 153.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 54.54 - 54.54 54.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 8.045 - 8.045 8.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 59.26 - 58.79 59.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 100.48 - 100.48 100.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 8.521 - 8.521 8.543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 6.323 - 6.314 6.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.004 - 14.004 14.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1200.4 - 1200.2 1202.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 44.51 - 44.51 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 56.08 - 56.08 56.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 30.94 - 30.685 30.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 122.6 - 121.64 122.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 133.22 - 132.76 133.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.277 - 4.266 4.279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 339.75 - 339.25 339.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.11 - 78.11 78.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
ZKB Platinum AA CHF 237 - 237 240.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares SLI UCITS DE 90.27 - 90.27 90.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 99.89 - 99.21 99.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 107 - 106.24 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 64.38 - 64.38 64.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 103.64 - 103.64 103.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares European Property Yield UCITS 44.155 - 44.155 44.155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 4241 - 4241 4247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.74 - 111.74 111.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 52.64 - 52.48 52.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.99 - 46.9 46.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares Nikkei 225 UCITS 19965 - 19965 19969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 17.524 - 17.524 17.524 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 250.25 - 250.25 250.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 13.172 - 13.172 13.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Australia UCITS 44.2 - 44.1 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Market Access DAXGlobal Asia 61.55 - 61.55 61.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1510 - 1505 1512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 41.615 - 41.615 41.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
UBS US Liquid Corps hedged CHF 15.806 - 15.726 15.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 65.23 - 64.9 65.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 9.323 - 9.29 9.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.77 - 30.77 30.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 15.334 - 15.286 15.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.706 - 16.706 16.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 76.06 - 76.06 76.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 199.98 - 199.98 199.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Julius Baer Physical Silver CHF 11.382 - 11.382 11.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 20.225 - 20.225 20.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
iShares Global Infrastructure UCITS 26.345 - 26.325 26.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 6262 - 6260 6266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 42.465 - 42.325 42.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 99.26 - 99.26 99.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
UBS SPI Mid CHF A-dis 88.69 - 88.49 89.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 21.695 - 21.625 21.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 51.64 - 51.64 51.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 123.98 - 123.76 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi MSCI Switzerland CHF 288.25 - 288.25 289.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 99.39 - 99.39 99.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 91.26 - 91.26 91.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.58 - 87.38 87.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 86.64 - 86.47 86.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS CMCI Oil SF USD 26.19 - 26.19 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 70 - 69.89 70 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares UK Property UCITS 6.768 - 6.768 6.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Julius Baer Silver USD AX 13.708 - 13.708 13.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Gold EUR Hedged EUR 73.46 - 73.46 73.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Julius Baer Physical Silver USD 13.592 - 13.592 13.596 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Platinum A-dis 76.41 - 76.41 76.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Julius Baer Gold USD AX 1189.4 - 1189.4 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Julius Baer Platinum USD A 749.4 - 749.4 749.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 185.12 - 185.12 185.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1131.6 - 1131.6 1131.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 39.22 - 39.22 39.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 47.88 - 47.88 47.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 10.702 - 10.702 10.702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.841 - 8.841 8.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 103.98 - 103.98 103.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 31.64 - 31.55 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
UBS Gold USD 120.42 - 120.42 120.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 28.315 - 28.315 28.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS MSCI EMU UCITS USD 22.49 - 22.41 22.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.015 - 28.015 28.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 112.68 - 111.78 112.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 33.71 - 33.7 33.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 13.658 - 13.594 13.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 249.9 - 249.9 249.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
JB Precious Metals Physical Gold GBP 702.4 - 702.4 702.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 15.73 - 15.73 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 41.735 - 41.735 41.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 31.27 - 31.25 31.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 189.7 - 189.66 189.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 21.955 - 21.955 21.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 113.12 - 113.12 113.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.48 - 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.264 - 11.264 11.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.636 - 9.636 9.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.012 - 11.012 11.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.27 - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS MSCI Canada CH 17.87 - 17.81 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 32.195 - 32.195 32.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 73.04 - 73.04 73.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 5.055 - 5.055 5.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 94.79 - 94.79 95.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 54.96 - 54.96 54.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.466 - 13.466 13.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 36.62 - 36.62 36.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 41.02 - 41.02 41.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 92.5 - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.765 - 8.765 8.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ZKB Silver AA EUR 121.68 - 121.68 121.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ZKB Silver AA USD 137.68 - 137.68 137.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
UBS Silver USD A-dis 140.14 - 140.14 140.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC MSCI Japan UCITS 30.42 - 30.42 30.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC MSCI Indonesia UCITS 79.98 - 79.98 79.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Ind. S&P US Sel Sector Source 334.95 - 334.95 334.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 80.01 - 80.01 80.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 105.9 - 105.9 105.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.9 - 13.9 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares DivDAX UCITS DE 17.138 - 17.138 17.138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 32.55 - 32.55 32.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 3.405 - 3.398 3.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
iShares Euro Corp Bnd Financials 118.7 - 118.7 118.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.06 - 125.06 125.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 160.28 - 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 25.795 - 25.795 25.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets 96.02 - 96.02 96.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares Agribusiness UCITS 31.5 - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS - MSCI Singapore UCITS 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Vanguard EUR Corporate Bond 57.6 - 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 55.01 - 55.01 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 41.315 - 41.315 41.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 45.65 - 45.65 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 20.69 - 20.69 20.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 37.785 - 37.785 37.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 140.88 - 140.88 140.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 25.445 - 25.445 25.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 89.99 - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 13.254 - 13.254 13.254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.288 - 10.288 10.288 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
HSBC MSCI Russia Capped 10.304 - 10.27 10.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI Hong Kong UCITS 18.41 - 18.33 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core UK Gilts UCITS 13.068 - 13.068 13.068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners UK 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS 9.43 - 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 59.45 - 59.24 59.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 64.66 - 64.5 64.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 11.194 - 11.194 11.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.42 - 4.42 4.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 191.8 - 191.8 191.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 332.65 - 331.65 332.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 16.49 - 16.49 16.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 17.838 - 17.79 17.838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
RBS Market Access Rogers International Commodity U 20.05 - 20.05 20.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.496 - 13.496 13.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 64.74 - 64.74 64.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 64.36 - 64.36 64.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU USD Hdg 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers DAX UCITS DR 119.86 - 119.68 119.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI USA Dividend IQ 33.76 - 33.62 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 50.27 - 50.25 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 14.37 - 14.36 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ZKB Gold AAH GBP 717.4 - 717.4 717.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI UK A-dis 17.706 - 17.706 17.706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC S&P 500 UCITS 26.77 - 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR S&P 500 UCITS 264.05 - 264.05 264.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ZKB Silver AAH EUR 91.77 - 91.77 91.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 70.17 - 70.17 70.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 119.78 - 119.78 119.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares TA-25 Israel 5.672 - 5.672 5.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 56.99 - 56.99 56.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor MSCI World IT TR 254.75 - 254.75 255.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 59.38 - 59.38 59.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard FTSE Japan USD 28.395 - 28.395 28.395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Silver GBP A 8.045 - 8.045 8.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Turkey UCITS 15.404 - 15.404 15.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI Canada UCITS EUR 15.52 - 15.52 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Global Water UCITS 38.28 - 38.28 38.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 50.39 - 50.39 50.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares STOXX Europe 600 UCITS 34.615 - 34.585 34.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Market Access RICI Agriculture 81.9 - 81.9 81.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Edge MSCI World Min Vol 43.97 - 43.97 44.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI South Africa UCITS 29.975 - 29.975 29.975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Physical Silver EUR 8.027 - 8.027 8.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Health Care S&P US Sector Source 407.75 - 407.75 407.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Physical Gold EUR AX 839.5 - 839.5 839.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Global Clean Energy UCITS 5.051 - 5.051 5.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 42.14 - 42.14 42.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 13.938 - 13.938 13.938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI World Value Factor UCITS 28.8 - 28.8 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 319.2 - 319.2 319.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 35.3 - 35.215 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 43.35 - 43.35 43.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 26.665 - 26.665 26.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 299.45 - 299.45 299.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 160.88 - 160.88 162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 4.867 - 4.867 4.888 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 49.63 - 49.63 49.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 224.35 - 224.35 224.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 233.75 - 233.75 233.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.708 - 16.708 16.708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.528 - 8.528 8.528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 67.2 - 67.2 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Julius Baer Silver GBP AX 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.435 - 28.435 28.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
UBS Platinum A-dis 77.78 - 77.78 77.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Amundi MSCI World Fin 164.64 - 164.64 164.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage DAX TR UCITS 101.5 - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Julius Baer Platinum EUR A 457.1 - 457.1 457.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 31.48 - 31.48 31.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.056 - 5.056 5.056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 23.275 - 23.275 23.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 48.565 - 48.565 48.565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 36.98 - 36.98 36.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 51.2 - 51.2 51.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 317.15 - 317.15 317.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 13.456 - 13.456 13.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 56.13 - 56.13 56.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 84.23 - 84.23 84.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 10.388 - 10.388 10.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 9.949 - 9.949 9.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor Japan TOPIX DR D 15403 - 15333 15403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Julius Baer Platinum CHF A 647.8 - 633.2 647.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.396 - 6.396 6.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe 31.275 - 31.275 31.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor MSCI World Financials TR C 164.5 - 164.5 164.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 53.04 - 51.55 53.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 18.066 - 18.066 18.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1202 - 1202 1202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 98.5 - 98.5 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.66 - 24.66 24.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.718 - 9.718 9.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 15.56 - 15.272 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Julius Baer Palladium CHF AX 1025.6 - 1025.6 1025.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.954 - 11.954 11.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 95.97 - 95.97 95.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 33.06 - 33.06 33.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers SLI UCITS 138.44 - 137.9 138.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 216.65 - 216.65 216.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Jefferies 18.652 - 18.652 18.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 338.65 - 338.65 338.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 40.17 - 40.17 40.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 30.63 - 30.63 30.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Source Materials S&P US Select Sector 282.7 - 281.7 282.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.246 - 11.246 11.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 98.17 - 98.17 98.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 32.235 - 32.235 32.235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
iShares EURO Dividend UCITS 22.62 - 22.25 22.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.01 - 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers Nifty 50 148.22 - 148.06 148.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.672 - 15.672 15.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 35.98 - 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 130.08 - 130.08 130.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.675 - 20.675 20.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 19.984 - 19.984 19.984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Global Corporate Bond UCITS 93.06 - 93.02 93.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 42.45 - 42.45 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Julius Baer Palladium AX EUR 705.9 - 705.9 705.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 90.61 - 90.61 90.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 80.46 - 80.46 80.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC MSCI EUROPE UCITS 11.878 - 11.878 11.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Poland UCITS 20.265 - 20.265 20.265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 26.965 - 26.965 26.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Market Access RICI Metals 115.96 - 115.96 115.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Julius Baer Palladium GBP A 680.8 - 680.8 680.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Julius Baer Physical Gold GBP 707.5 - 707.5 707.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.025 - 23.025 23.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 29.85 - 29.69 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 338.25 - 338.25 338.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.764 - 4.764 4.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 14.96 - 14.88 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 9.94 - 9.94 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 69.57 - 69.57 69.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 98.15 - 98.15 98.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 122.62 - 122.62 122.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 30.52 - 30.52 30.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.413 - 8.413 8.413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۷:۰۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 79.94 - 79.94 79.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 122.04 - 122.04 122.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
iShares Asia Property Yield UCITS 26.675 - 26.675 26.675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.2 - 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
HSBC MSCI Korea UCITS 43.52 - 43.52 43.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.68 - 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 95.12 - 95.12 95.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 99.59 - 99.59 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 5.736 - 5.736 5.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۰۳
Vanguard USD Treasury Bd 23.545 - 23.545 23.545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 151.66 - 151.66 151.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 14.806 - 14.806 14.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 58.47 - 58.47 58.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF MSCI China UCITS 285.4 - 285.4 285.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 50 - 50 50.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 301 - 301 301 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 105.36 - 105.36 105.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 46.5 - 46.5 47.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 11.146 - 11.146 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
UBS MSCI Canada UCITS USD 18.59 - 18.59 18.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
ComStage FR DAX UCITS 49.51 - 49.51 49.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Julius Baer Palladium CHF A 985.5 - 985.5 985.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 88.98 - 88.98 88.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 22.165 - 22.165 22.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 42.08 - 42.08 42.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 43.445 - 43.445 43.445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 18.02 - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 10.654 - 10.654 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage MSCI World TRN UCITS 54.2 - 54.2 54.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 80.04 - 80.04 80.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 107.42 - 107.42 107.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Global Government Bond UCITS 103.84 - 103.84 103.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 20.87 - 20.855 21.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 129.12 - 129.12 129.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.2 - 72.2 72.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 18.094 - 18.094 18.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21.225 - 21.225 21.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 50.67 - 50.43 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 74.95 - 74.34 74.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage DAX TR UCITS 113.5 - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
UBS SBI Domestic Govt 7-15 CHF 148 - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 143.52 - 143.52 143.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.02 - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 70.7 - 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۲
UBS MSCI EMU A-UKdis 16.242 - 16.242 16.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.44 - 22.44 22.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
ComStage S&P 500 UCITS 298 - 298 298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.333 - 8.333 8.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
ZKB Gold AA GBP 937.5 - 937.5 937.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲
ComStage ATX UCITS 34.4 - 34.4 34.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage SPI TR UCITS 92.08 - 92.08 92.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Vanguard FTSE North America 65.3 - 65.3 65.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 40 - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 48.95 - 48.95 48.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 108.78 - 108.34 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 30.245 - 30.245 30.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 210.05 - 210.05 210.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 99.59 - 99.59 99.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ComStage FTSE China A50 123 - 123 123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷:۰۳
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 130.4 - 130.4 130.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 45.83 - 45.83 45.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 43.13 - 43.13 43.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage ATX UCITS 40.27 - 40.27 40.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.414 - 19.414 19.414 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.125 - 21.125 21.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.803 - 6.803 6.803 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 193.02 - 193.02 193.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 92.21 - 92.2 92.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Canada UCITS 15.91 - 15.91 15.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۷:۰۲
ComStage CAC 40 UCITS 62.97 - 62.97 62.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.41 - 49.41 49.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 162.88 - 162.88 162.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 30.79 - 30.79 30.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Julius Baer Physical Palladium USD 1169.2 - 1169.2 1169.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.885 - 22.885 22.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 46.23 - 46.23 46.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۲:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 95.44 - 95.44 95.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 51.33 - 51.33 51.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 13.626 - 13.626 13.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Julius Baer Platinum CHF AX 656.4 - 656.4 656.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 182.36 - 182.36 182.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 208 - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 65.01 - 65.01 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 90.79 - 90.79 90.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 135.94 - 135.94 135.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 29.56 - 29.56 29.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Source MSCI World UCITS 57.88 - 57.88 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 30.305 - 30.29 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 50.85 - 50.85 50.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 14.508 - 14.508 14.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 163.66 - 163.66 163.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 32.755 - 32.755 32.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۱
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 19.176 - 19.176 19.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor MSCI World Materials TR C 344.2 - 344.2 344.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.172 - 14.172 14.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 236.95 - 236.95 236.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
ComStage S&P 500 UCITS 315.05 - 315.05 315.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
UBS MSCI Japan A-UKdis 1790 - 1790 1790 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 52.51 - 52.51 52.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 21.635 - 21.635 21.635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۳
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.292 - 12.292 12.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
Julius Baer Silver EUR AX 8.292 - 8.292 8.292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Julius Baer Palladium EUR A 614 - 614 614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 113.8 - 113.8 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares US Equity Buyback Achievers 6.092 - 6.092 6.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.34 - 100.34 100.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 256.25 - 256.25 256.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 147.56 - 147.56 147.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 123.64 - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage HSI UCITS 37.385 - 37.385 37.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
UBS FTSE 100 A-UKdis 10.012 - 10.012 10.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage DivDAX TR UCITS 27.15 - 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor Daily Leveraged SMI C 26.71 - 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 26.045 - 26.045 26.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 12.164 - 12.164 12.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 61.98 - 61.98 61.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.15 - 40.15 40.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 82.8 - 82.8 82.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 38.485 - 38.485 38.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 12.3 - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 40.105 - 40.105 40.105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
UBS Irl plc Factor MSCI USA Total Shareholder Yiel 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۵:۰۳
Lyxor MSCI World Utilities TR C 227.1 - 227.1 227.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 72.53 - 72.53 72.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Raiffeisen Solid Gold A USD 3813 - 3813 3813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi MSCI World Energy USD 335.95 - 335.95 335.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 133.2 - 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 93.87 - 93.87 93.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 49.95 - 49.95 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 92.45 - 92.45 92.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
UBS Bloomberg CMCI Composite 920.6 - 920.6 920.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 27.22 - 27.22 27.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 101.5 - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 78.58 - 78.58 78.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
ComStage FTSE China A50 124.22 - 124.22 124.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 105.5 - 105.5 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 26.845 - 26.845 26.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۰۳
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 31 - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۷:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.8 - 145.8 145.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 120.24 - 120.24 120.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.47 - 38.47 38.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 31.985 - 31.985 31.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 100 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۳۳
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 65.65 - 65.65 65.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 57.84 - 57.55 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۲:۰۳
ComStage MSCI USA TRN UCITS 75.08 - 75.08 75.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۰۳
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 59.35 - 59.35 59.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.86 - 91.86 91.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.12 - 153.12 153.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 11.04 - 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 130.74 - 130.74 130.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 24.35 - 24.35 24.35 0.67 2.75% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Julius Baer Platinum EUR AX 470.95 - 470.95 470.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۳۴
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 160.18 - 160.18 160.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۰۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 226 - 226 226 2.95 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 202.35 - 202.35 202.35 0.30 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 14.758 - 14.758 14.758 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Source MSCI Europe 216.15 - 216.15 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 200.05 - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Europe Size Factor 6.572 - 6.572 6.589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 65.69 - 65.69 65.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 23.61 - 23.61 23.61 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 228.75 - 228.75 228.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 96.78 - 96.78 96.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.32 - 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۱:۰۵
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 78.81 - 78.81 78.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 133.86 - 133.86 133.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI EMU SF UCITS EUR A-acc 181.68 - 181.68 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.8 - 65.8 65.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 50.42 - 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 CHF 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS SBI Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 CHF 32.665 - 32.665 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ساعت ۰:۰۰