کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1076
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 21:12:37
0 (2.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت 19:02:08
7 (2.55%)
تغییر ۳ ماهه
25 (9.73%)
تغییر ۶ ماهه
282 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,587
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
114 (7.71%)
تغییر ۳ ماهه
129 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
67 (4.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 228.51 - 228.31 229.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 221.2 - 221.2 221.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 123.56 - 123.42 123.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Bear 51.05 - 51 51.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Bull 410.85 - 409.7 410.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Bear 2 40.13 - 40.05 40.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Bull 2 799 - 798.5 800.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT OMXS30 206.55 - 206.25 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
XACT Nordic 30 126.22 - 125.4 126.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers Nifty 50 1549.5 - 1549.5 1554.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 492.1 - 492.1 493.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Ether Tracker Euro XBT Provider 13.96 - 13.96 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 572.5 - 572.5 573.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 380.7 - 379.75 380.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 283.15 - 283.15 283.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 224.4 - 224 224.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Bull DAX X2 AVA 104.53 - 103.32 104.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Bull DAX X5 AVA 30.9 - 30.24 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 434.7 - 434.7 434.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bull DAX X15 AVA 6 0.39 - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
XACT OMXSB 470 - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bear DAX X2 AVA 59.87 - 59.87 59.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 1234.8 - 1234.8 1234.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 736 - 736 736 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 524.9 - 524.9 524.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 539.2 - 539.2 539.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 432.15 - 432.15 432.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 462.2 - 462.2 462.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bull DAX X12 N 55.89 - 55.89 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX X10 N1 118.55 - 118.55 118.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX X15 N2 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX X10 AVA 2 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX X15 AVA 5 3.42 - 3.35 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
XACT Derivative Bear 29.62 - 29.62 29.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
XACT Derivative Bull 190.02 - 189.68 190.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۳۲
Bear DAX X5 AVA 8.96 - 8.96 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 424.9 - 424.9 425.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 616.9 - 616.9 616.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 385.6 - 384.15 385.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
BULL ESTOXX X5 A 28.87 - 28.87 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 581.3 - 581.3 581.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۲
Bear FTSE X10 AVA 1 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Bull TESLA X2 AV 79.64 - 79.64 79.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Bear DAX X15 AVA 3 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۳۱
Bull DAX X10 AVA 3 43.29 - 43.29 43.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۳:۰۱
Bear DAX X15 N2 0.18 - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Bull FTSE X5 AVA 1 226.59 - 226.59 226.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Bear DAX X10 AVA 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Bear DAX X15 AVA 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bear DAX X4 AVA 26.19 - 24.91 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Bull DAX X15 N1 8.25 - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۰۶
SpotR Bull OMXS30 IC 274.2 - 274.2 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
SpotR Bear OMXS30 IC 12 - 12 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.38 - 196.38 197.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X15 N1 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰