کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.105
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:49:10
0 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
4 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.84%)
تغییر ۶ ماهه
20 (7.41%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,549
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:54:52
40 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
129 (9.12%)
تغییر ۶ ماهه
34 (2.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Nordic 30 124.2 - 122 124.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 633.5 - 625.1 633.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 358.35 - 347.4 358.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Bear DAX X4 AVA 18.64 - 18.64 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 485.5 - 475.2 485.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 316.5 - 309.6 316.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Bull DAX X15 AVA 5 2.82 - 2.17 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 509.8 - 499.5 510.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 383.97 - 383.97 401.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT Bull 2 750 - 720.4 751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 421.4 - 409.65 421.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Bitcoin Tracker One XBT 414 - 414 423.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT Bull 391.45 - 380 392.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 22.2 - 22.2 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT Bear 52.84 - 52.75 54.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 120.42 - 118.66 120.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT Bear 2 42.09 - 41.95 43.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۴۵
XACT OMXSB 450.05 - 440.75 450.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
XACT OMXS30 200.85 - 196.8 200.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 597.7 - 586.4 597.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 756.2 - 746.6 756.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 542 - 540 542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Bull DAX X2 AVA 107.83 - 102.1 107.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Bull DAX X10 AVA 2 0.49 - 0.48 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
XACT Derivative Bull 180.54 - 177 180.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۳۲
Bull TESLA X2 AV 53.33 - 50.5 53.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 1260 - 1250.2 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 585 - 577.8 585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 535 - 529.8 535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Bull DAX X15 AVA 6 0.24 - 0.19 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
Bull DAX X5 AVA 30.07 - 27.54 30.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۴۰
db x-trackers Nifty 50 1576.5 - 1576.5 1576.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۷
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 350.5 - 350.5 350.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۷
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 398.7 - 398.7 398.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۷
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 219.85 - 219.85 219.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۷
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 451.35 - 451.35 451.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
XACT Derivative Bear 30.84 - 30.84 30.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
Bear DAX X2 AVA 60.52 - 60.51 60.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bear FTSE X10 AVA 1 0.27 - 0.26 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۱۶:۰۳
Bull FTSE X5 AVA 1 230.88 - 230.88 230.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Bear DAX X5 AVA 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Bull DAX X10 N1 90.98 - 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۵:۳۲
Bull DAX X10 AVA 3 37.5 - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۳:۳۲
BULL ESTOXX X5 A 23.86 - 23.86 23.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۲
Bull DAX X15 N1 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Bear DAX X15 AVA 0.01 - 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۶:۱۱
Bear DAX X15 N2 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Bull DAX X12 N 55.89 - 55.89 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bull DAX X15 N2 3.04 - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bear DAX X15 AVA 3 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۳۱
Bear DAX X10 AVA 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
SpotR Bull OMXS30 IC 274.2 - 274.2 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
SpotR Bear OMXS30 IC 12 - 12 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.38 - 196.38 197.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X15 N1 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰