کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1036
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:48:18
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

345
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
53 (18.15%)
تغییر ۳ ماهه
48 (16.16%)
تغییر ۶ ماهه
86 (33.20%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,514
قیمت روز
14 (0.97%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:02:56
2 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
46 (2.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 473 472.03 471.07 474.7 23.03 4.87% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 438.66 440.35 438.1 440.35 21.34 4.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 120.22 119.92 119.76 120.22 0.34 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Bear 55.42 55.75 55.42 56.11 0.80 1.44% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Bull 368.15 366.4 364.6 368.15 4.95 1.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Bear 2 44.7 44.97 44.7 45.07 0.78 1.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Bull 2 688.6 685 681.2 688.6 11.50 1.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT OMXS30 193.12 192.68 191.44 193.12 1.66 0.87% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT Nordic 30 121.92 121.7 121 121.92 1.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Bull DAX X2 AVA 98.42 97.61 97.61 98.42 1.80 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Bull DAX X10 AVA 3 22.59 21.59 21.59 22.59 1.15 5.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 518.7 516.5 516.5 518.7 2.90 0.56% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 772.5 771 771 772.5 3.50 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Ether Tracker Euro XBT Provider 15.38 15.5 15.29 15.51 0.93 6.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 534.7 533 533 534.7 3.70 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 548.5 - 548.5 548.5 3.20 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 410.5 408.5 408.5 410.5 2.20 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 215.4 214.4 214.4 215.4 0.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
XACT OMXSB 437.95 436.85 436.85 437.95 2.75 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
Bear DAX X4 AVA 21.76 21.87 21.76 22.17 0.58 2.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
db x-trackers DAX UCITS DR 1215 - 1215 1215 2.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 593.7 - 593 596.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 616.1 - 616.1 616.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 472.85 - 470.7 474.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 401.7 - 401.7 402.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 306 - 301.1 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 444.3 - 444.3 445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Bear DAX X2 AVA 64.52 - 64.52 64.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Bull DAX X10 AVA 2 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 590.8 - 589.2 591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
db x-trackers Nifty 50 1483.5 - 1483.5 1483.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Bull DAX X5 AVA 23.2 - 23.2 23.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 345 - 344.85 346.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 327.55 - 327.55 328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۶:۰۲
Bull DAX X15 AVA 6 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
XACT Derivative Bear 33.5 - 33.5 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
BULL ESTOXX X5 A 24.34 - 24.34 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Bull DAX X15 AVA 5 0.58 - 0.53 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Derivative Bull 162.06 - 161.56 162.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۲
Bull TESLA X2 AV 53.3 - 53.3 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۰۳
Bull DAX X15 N2 0.69 - 0.64 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Bear DAX X15 N1 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۰۵
Bear FTSE X10 AVA 1 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۳۳
Bull DAX X15 N1 8.73 - 8.73 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Bear DAX X5 AVA 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Bear DAX X10 AVA 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bull DAX X10 N1 136.25 - 136.25 136.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
Bull FTSE X5 AVA 1 253.42 - 253.42 253.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Bear DAX X15 AVA 0.01 - 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۶:۱۱
Bear DAX X15 N2 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Bull DAX X12 N 55.89 - 55.89 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Bear DAX X15 AVA 3 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۵:۳۱
SpotR Bull OMXS30 IC 274.2 - 274.2 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
SpotR Bear OMXS30 IC 12 - 12 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.38 - 196.38 197.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰