شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1102
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 11:47:10
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

257
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
13 (4.81%)
تغییر ۶ ماهه
257 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:02:57
95 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
102 (6.58%)
تغییر ۶ ماهه
118 (7.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 141.18 - 141.02 141.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 138.36 - 135.93 138.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 109.3 - 109.12 109.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT Bear 64.72 - 64.1 64.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT Bull 331.15 - 331.15 334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT OMXSB 409.55 - 409.55 412.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT Bear 2 55.04 - 54.41 55.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT Bull 2 601 - 601 608.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
XACT OMXS30 178.68 - 178.68 179.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bull DAX X2 AVA 82.94 - 82.69 83.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bull TESLA X2 AV 156.61 - 156.61 156.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bull DAX X15 AVA 5 1.78 - 1.72 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Nifty 50 1356.3 - 1350.8 1356.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 1089.2 - 1088.6 1091.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 435.15 - 435.1 436.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 457.1 - 457.1 459.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 334.1 - 334.1 335.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 407.45 - 407.45 414.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 377.5 - 377.5 378.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 245.75 - 245.5 245.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 342.25 - 342.25 344.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 201.8 - 201.8 202.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Bear FTSE X10 AVA 1 1.03 - 1.03 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 649.1 - 647 649.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 6.78 - 6.61 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
XACT Nordic 30 111.48 - 111.48 111.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X5 AVA 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bull DAX X5 AVA 19.33 - 19.33 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X15 AVA 0.12 - 0.12 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bull DAX X10 AVA 2 0.28 - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SpotR Bear OMXS30 IC 13.98 - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SpotR Bull OMXS30 IC 244.6 - 244.6 244.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
XACT Derivative Bear 33.3 - 32.84 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
XACT Derivative Bull 172.06 - 172.06 172.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 507 - 506.8 507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 545.7 - 545.7 545.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 507.7 - 507.7 508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 370.9 - 370.9 370.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 394.8 - 394.8 394.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Bull DAX X12 N 27.26 - 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Bear DAX X2 AVA 75.53 - 75.53 75.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Bull DAX X15 N1 5.27 - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Bull DAX X15 N2 1.32 - 1.28 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Bull DAX X15 AVA 6 0.18 - 0.16 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 509.1 - 509.1 509.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Bear DAX X12 N 0.45 - 0.45 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Bear DAX X15 N1 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
SpotR OMXS30 UCITS IC 182.18 - 182.18 182.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Bull FTSE X5 AVA 1 136.73 - 136.73 136.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Bear DAX X10 AVA 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
BULL ESTOXX X5 A 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۲
Bear DAX X4 AVA 33.75 - 33.75 33.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
Bull DAX X10 AVA 3 41.9 - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۰۱
Bear DAX X15 N2 2.42 - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Bear DAX X15 AVA 3 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Bull DAX X10 N1 170.85 - 170.85 170.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰