شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1076
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:00:26
0 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

297
قیمت روز
6 (2.06%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
40 (15.56%)
تغییر ۳ ماهه
38 (14.67%)
تغییر ۶ ماهه
297 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,531
قیمت روز
15 (0.99%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
87 (6.04%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.74%)
تغییر ۶ ماهه
31 (2.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X15 AVA 6 0.16 0.15 0.15 0.17 0.01 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Bitcoin Tracker One XBT 172.31 170.36 165.55 172.65 7.74 4.70% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 162.32 162.01 157 163 4.32 2.73% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 116.96 116.74 116.46 116.96 0.82 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bear 57.36 57.5 57.2 57.67 0.20 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bull 368.2 367.65 366.85 368.65 0.95 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT OMXSB 439.05 437.25 436.4 439.05 2.20 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bear 2 46.9 47.05 46.78 47.3 0.22 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Bull 2 692.2 690.4 687.5 695.7 2.20 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT OMXS30 191.86 191.74 191.18 192.2 0.46 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
XACT Nordic 30 120.68 120.74 120.68 121.02 0.54 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Bull DAX X15 N1 5.2 5.11 5.05 5.22 0.90 20.93% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Bull DAX X5 AVA 21.84 21.7 21.38 22.28 0.28 1.30% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Bull DAX X15 AVA 5 1.58 1.56 1.5 1.59 0.07 4.64% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers Nifty 50 1373.5 1375 1373.5 1375 14.30 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 11.76 11.7 11.5 11.88 0.06 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 548.2 549 545 550.5 3.30 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 588.1 588 584.5 588.2 3.30 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 359.4 358.85 354.35 359.4 2.55 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 402.6 401.4 401.4 402.7 2.75 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 216.15 216.05 214.75 216.15 1.80 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 470 473.2 470 473.2 1.55 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 358 357.9 356.3 358.45 0.10 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 701.5 - 701.5 701.5 1.30 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 535 535.2 535 535.2 4.70 0.89% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 410.2 - 410.2 410.2 2.10 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 431.15 435.35 431.15 435.35 0.75 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
XACT Derivative Bull 182.2 182.42 182.2 182.42 1.46 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 487.7 482.25 482.25 487.7 9.50 1.99% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
Bull FTSE X5 AVA 1 192.81 196.38 192.81 196.38 7.96 4.31% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.14 196.22 196.14 196.22 0.18 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 491.2 490.55 490.55 491.2 4.25 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۵
SpotR Bull OMXS30 IC 274.8 - 274.8 274.8 1.20 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰
Bull DAX X10 N1 62.43 - 62.43 62.43 0.14 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
db x-trackers DAX UCITS DR 1157.8 - 1157.8 1157.8 13.80 1.21% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 556.7 - 556 557.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۶
Bear DAX X2 AVA 69.8 - 69.75 70.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
SpotR Bear OMXS30 IC 12.26 - 12.26 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
Bear DAX X5 AVA 13.39 - 13.39 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۶
XACT Derivative Bear 30.73 - 30.58 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۷
Bull DAX X2 AVA 89.55 - 89.55 89.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۶
Bull DAX X15 N2 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 262.3 - 262.3 265.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Bear DAX X15 AVA 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Bear DAX X15 N2 0.51 - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Bear DAX X4 AVA 28.3 - 28.3 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۰۴
Bear FTSE X10 AVA 1 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۴
Bull DAX X10 AVA 3 23.04 - 23.04 25.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Bull TESLA X2 AV 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Bull DAX X10 AVA 2 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵
Bear DAX X15 AVA 3 0.004 - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۵
Bull DAX X12 N 30.75 - 30.17 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۵
Bear DAX X15 N1 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Bear DAX X10 AVA 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
BULL ESTOXX X5 A 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Bear DAX X12 N 0.56 - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
BEAR SX5E X15 N 0.04 - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰