شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
214 (9.19%)
تغییر ۳ ماهه
441 (21.05%)
تغییر ۶ ماهه
353 (16.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 90.26 - 88.28 90.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 25.61 - 25.56 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.97 - 3.96 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.11 - 8.92 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 17.04 - 16.4 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 32.4 - 31.78 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 25.275 - 25.275 25.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x trackers IBEX 35 UCITS 21.71 - 21.09 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵