کالایاب
شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
2 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
15 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
190 (8.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 95.38 - 94.62 95.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 35.1 - 34.98 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor Ibex 35 Inverso Diario 24.16 - 24.16 24.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 9.61 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 3.53 - 3.53 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 18.92 - 18.69 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers IBEX 35 (DR) 1C 25.275 - 25.275 25.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x trackers IBEX 35 UCITS 21.71 - 21.09 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۵