کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:15:17
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
543 (10.06%)
تغییر ۳ ماهه
718 (13.73%)
تغییر ۶ ماهه
178 (3.09%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1163 - 1163 1163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Ashburton Global 1200 4452 - 4452 4452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
NewFunds Value Equity 1018 - 1018 1018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
db X-trackers MSCI USA 3862 - 3862 3862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5352 - 5352 5352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
NewFunds Low Volatility Equity 1006 - 1006 1006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
STANLIB Government Bond Feeder 7559 - 7559 7559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
STANLIB MSCI World Index Feeder 4012 - 4012 4012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6032 - 6032 6032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Satrix Quality South Africa Portfolio 903 - 903 903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1216 - 1216 1216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2408 - 2408 2408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
ADBEE 6050 - 6050 6050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
AfricaRhodium 38274 - 38274 38274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Satrix Property 1612 - 1612 1612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Ashburton MidCap 742 - 742 742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
DB MSCI China TR 8133 - 8133 8133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
CoreShares S&P 500 4090 - 4090 4090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank Wheat 568 - 568 568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank Copper 1508 - 1508 1508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank Silver 13895 - 13895 13895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Satrix ILBI Portfolio 587 - 587 587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank Palladium 56470 - 56470 56470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
ABSA Capital NewWave EUR 1583 - 1583 1583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
ABSA Capital NewWave GBP 1832 - 1832 1832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
ABSA Capital NewWave USD 1413 - 1413 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
CoreShares S&P SA Top 50 2390 - 2390 2390 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
ABSA Capital NewWave Silver 205 - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
CoreShares Preference Share 929 - 929 929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
DB MSCI Emerging Markets TR 6785 - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4365 - 4365 4365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank WTI Crude Oil 1304 - 1304 1304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
ABSA Capital NewWave Platinum 12342 - 12342 12342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Dollar Custodial Certificates 135625 - 135625 135625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
CoreShares S&P Global Property 3670 - 3670 3670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Standard Bank Africa Commodity 1363 - 1363 1363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11878 - 11878 11878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 5462 - 5462 5462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3483 - 3483 3483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4706 - 4706 4706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 5056 - 5056 5056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Satrix MSCI EM Feeder 4095 - 4095 4095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Satrix S&P 500 Feeder 3991 - 3991 3991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Satrix MSCI World Feeder 4011 - 4011 4011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
Satrix 40 5310 - 5310 5310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Africa Gold 17528 - 17528 17528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Satrix Fini 1767 - 1767 1767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Satrix Indi 7129 - 7129 7129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Satrix Resi 4774 - 4774 4774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds GOVI 6466 - 6466 6466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds ILBI 6734 - 6734 6734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Satrix RAFI 40 1536 - 1536 1536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Africa Platinum 12168 - 12168 12168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
AMI BIG50 EX-SA 1406 - 1406 1406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds New SA 5226 - 5226 5226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Africa Palladium 18892 - 18892 18892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ashburton Top 40 5327 - 5327 5327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds SWIX 40 1832 - 1832 1832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewGold Platinum 12086 - 12086 12086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewGold Palladium 18863 - 18863 18863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewGold Debentures 16770 - 16770 16770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Satrix Swix Top 40 1153 - 1153 1153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
STANLIB SA Property 4920 - 4920 4920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds MAPPS Growth 2261 - 2261 2261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Sygnia ITRIX FTSE 100 13644 - 13644 13644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds MAPPS Protect 3830 - 3830 3830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds TRACI 3 Month 2505 - 2505 2505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds Shariah Top 40 343 - 343 343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
CoreShares Property SAPY 5091 - 5091 5091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
db x trackers MSCI Japan 1224 - 1224 1224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
db x trackers MSCI World 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds Equity Momentum 3339 - 3339 3339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
CoreShares Property Top Ten 1594 - 1594 1594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
db x trackers Euro STOXX 50 5533 - 5533 5533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2738 - 2738 2738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Ashburton Government Inflation Link 2017 - 2017 2017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Premia Asia Innovative Technology HKD 74.3 - 74.3 74.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Premia Asia Innovative Technology USD 9.47 - 9.47 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1010.75 - 1010.75 1010.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Satrix Divi Plus 263 - 263 263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.15 - 80.1 80.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۰۲
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 10229 - 10229 10229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰