شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0674
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:53:10
0 (3.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
34 (8.44%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,648
قیمت روز
17 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 15:01:34
76 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
45 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
529 (10.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5023 5032 5012 5032 35.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Fini 1646 1640 1637 1690 19.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Indi 6714 6698 6698 6754 59.00 0.89% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
NewFunds GOVI 6650 6640 6640 6700 10.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix RAFI 40 1480 1465 1465 1483 8.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Africa Platinum 12800 12858 12800 12858 240.00 1.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Property 1482 1485 1482 1492 7.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Africa Palladium 24546 24538 24538 24785 187.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ashburton MidCap 740 729 729 740 18.00 2.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ashburton Top 40 5020 5030 5016 5049 35.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
DB MSCI China TR 7950 8050 7950 8050 250.00 3.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
NewGold Platinum 12672 12677 12672 12690 117.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Divi Plus 241 240 240 245 1.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
NewGold Debentures 20365 20332 20295 20376 45.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Swix Top 40 1065 1063 1063 1065 9.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
STANLIB SA Property 4663 4725 4663 4742 59.00 1.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix MSCI EM Feeder 4255 4246 4238 4348 6.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix S&P 500 Feeder 4566 4564 4558 4571 37.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Sygnia ITRIX FTSE 100 14165 14221 14165 14241 48.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
NewFunds MAPPS Protect 3778 3776 3776 3778 23.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Standard Bank Palladium 71815 72102 71815 72102 1219.00 1.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
CoreShares S&P SA Top 50 2260 2274 2260 2274 15.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
db x trackers MSCI World 3403 3391 3380 3404 21.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix MSCI World Feeder 4523 4502 4502 4527 12.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
CoreShares Preference Share 941 944 941 944 4.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
db x trackers Euro STOXX 50 6080 6085 6075 6085 4.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
CoreShares S&P Global Property 4000 4030 4000 4030 25.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2537 2555 2534 2555 1.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4511 4539 4511 4539 16.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6901 6895 6887 6990 68.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Ashburton Government Inflation Link 1998 - 1998 1998 2.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Satrix Quality South Africa Portfolio 829 827 827 840 3.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Africa Gold 21295 - 21295 21295 15.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Satrix Resi 4711 4704 4704 4800 67.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
AMI BIG50 EX-SA 1238 1230 1230 1238 14.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds New SA 4812 - 4812 4812 52.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewGold Palladium 24580 24545 24545 24650 420.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Standard Bank Silver 16437 - 16437 16437 3.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Ashburton Global 1200 4979 4984 4897 4984 74.00 1.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds MAPPS Growth 2180 - 2180 2180 23.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds Value Equity 929 - 929 929 12.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
db X-trackers MSCI USA 4320 4335 4320 4349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds Shariah Top 40 326 - 326 326 1.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
ABSA Capital NewWave EUR 1639 - 1639 1639 2.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
ABSA Capital NewWave USD 1492 1496 1492 1496 4.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers MSCI Japan 1405 1406 1405 1406 2.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds Equity Momentum 3614 3606 3595 3614 29.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
ABSA Capital NewWave Silver 244 - 244 244 1.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
DB MSCI Emerging Markets TR 7140 - 7140 7140 140.00 2.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Dollar Custodial Certificates 150080 - 150080 150080 560.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
STANLIB MSCI World Index Feeder 4529 4536 4529 4536 4.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3096 - 3096 3096 15.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4656 - 4656 4656 42.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds Volatility Managed High Growth 1080 - 1080 1080 10.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 995 - 995 995 6.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2722 2733 2720 2736 4.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
AfricaRhodium 80845 81074 80845 81088 245.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
NewFunds ILBI 6936 - 6936 6936 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
NewFunds TRACI 3 Month 2611 2605 2530 2611 2.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
NewFunds Low Volatility Equity 1087 - 1087 1087 16.00 1.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
STANLIB Government Bond Feeder 8264 - 8264 8264 33.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4913 - 4913 4913 46.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1350 - 1350 1350 15.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
Satrix ILBI Portfolio 583 - 583 583 5.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Satrix Momentum Portfolio 1072 - 1072 1072 17.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Standard Bank WTI Crude Oil 1232 - 1232 1232 14.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5122 - 5122 5122 35.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1084 - 1084 1084 12.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۳۱
CoreShares S&P 500 4585 4620 4585 4620 5.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۳:۰۱
Premia Asia Innovative Technology HKD 79.1 79.05 78.95 79.15 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.65 80.6 80.55 80.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۰۱
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1020.35 - 1020.35 1020.35 0.05 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱
ABSA Capital NewWave Platinum 12737 - 12737 12737 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
NewFunds SWIX 40 1714 - 1705 1714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3955 - 3955 3955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Standard Bank Wheat 681 - 681 681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Standard Bank Copper 1443 - 1443 1455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12000 - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ABCPA 13052 - 13052 13052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Premia Asia Innovative Technology USD 10.1 - 10.1 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۳۲
ABSA Capital NewWave GBP 1896 - 1896 1896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 10987 - 10987 10987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 11221 - 11221 11221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
NewFunds Volatility Managed Defensive 980 - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Standard Bank Africa Commodity 1424 - 1424 1424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
CoreShares Property SAPY 4808 - 4768 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
CoreShares Property Top Ten 1509 - 1509 1523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۸:۳۲
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰