کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:03:07
0 (5.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.11%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,451
قیمت روز
51 (0.94%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:32:58
87 (1.57%)
تغییر ۳ ماهه
162 (2.88%)
تغییر ۶ ماهه
391 (6.69%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 4876 - 4876 4876 9.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix Resi 4311 - 4311 4311 4.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
NewFunds GOVI 6580 - 6580 6580 20.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix RAFI 40 1400 - 1400 1400 11.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix Property 1431 - 1431 1431 9.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Ashburton Global 1200 4762 - 4762 4762 78.00 1.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix MSCI EM Feeder 4009 3950 3950 4009 16.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix S&P 500 Feeder 4420 - 4420 4420 14.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
db X-trackers MSCI USA 4218 - 4218 4218 30.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
ABSA Capital NewWave USD 1540 - 1540 1540 10.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
CoreShares S&P SA Top 50 2175 - 2175 2175 4.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
db x trackers MSCI World 3268 - 3268 3268 4.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix MSCI World Feeder 4339 - 4339 4339 4.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
CoreShares Preference Share 939 - 939 939 2.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
CoreShares S&P Global Property 4099 - 4099 4099 43.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2380 - 2380 2380 10.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6571 - 6571 6571 55.00 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix Quality South Africa Portfolio 780 - 780 780 5.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1278 - 1278 1278 17.00 1.33% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 78.9 78.5 78.35 79 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۳۲
Satrix Fini 1505 - 1505 1505 7.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
NewGold Palladium 21900 - 21900 21900 407.00 1.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Standard Bank Palladium 65531 - 65531 65531 436.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
ABSA Capital NewWave Silver 255 - 255 255 1.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
Premia Asia Innovative Technology HKD 70.5 70.55 70.5 70.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Premia Asia Innovative Technology USD 8.99 9 8.99 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1016.5 - 1016.5 1016.5 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 11085 - 11085 11085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ashburton MidCap 675 - 674 675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NewGold Platinum 12688 - 12518 12688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
CoreShares S&P 500 4497 - 4442 4503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NewGold Debentures 21545 - 21431 21610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Sygnia ITRIX FTSE 100 13307 - 13293 13307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
NewFunds TRACI 3 Month 2569 - 2565 2573 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
db x trackers Euro STOXX 50 5729 - 5600 5758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
STANLIB MSCI World Index Feeder 4344 - 4312 4344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
AfricaRhodium 59490 - 59433 59782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Satrix Indi 6862 - 6843 6888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Africa Palladium 22250 - 22250 22306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix Divi Plus 231 - 231 235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix Swix Top 40 1027 - 1026 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Standard Bank WTI Crude Oil 1240 - 1229 1240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2732 - 2712 2732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Ashburton Top 40 4894 - 4880 4910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
CoreShares Property Top Ten 1495 - 1483 1498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4351 - 4334 4351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Africa Gold 22494 - 22494 22550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
STANLIB SA Property 4644 - 4644 4677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
db x trackers MSCI Japan 1288 - 1288 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
STANLIB Government Bond Feeder 8712 - 8712 8766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Ashburton Government Inflation Link 2029 - 2029 2044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11075 - 11075 11075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds ILBI 6825 - 6825 6825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
NewFunds SWIX 40 1642 - 1642 1692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
NewFunds Equity Momentum 3424 - 3418 3484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3838 - 3838 3908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
DB MSCI China TR 7880 - 7850 7880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
CoreShares Property SAPY 4790 - 4771 4790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
ABSA Capital NewWave Platinum 12805 - 12805 12805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1038 - 1038 1038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 2845 - 2845 2849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۰۳
Standard Bank Silver 17109 - 17086 17109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Dollar Custodial Certificates 155980 - 155980 155980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
NewFunds Shariah Top 40 301 - 301 309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
NewFunds New SA 4598 - 4598 4740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
NewFunds MAPPS Protect 3694 - 3694 3694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 4911 - 4911 4911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4523 - 4523 4608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۳۳
NewFunds Value Equity 894 - 894 894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
NewFunds Low Volatility Equity 1050 - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4906 - 4906 4906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
NewFunds Volatility Managed Defensive 952 - 952 952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
NewFunds Volatility Managed High Growth 950 - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 936 - 936 936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Africa Platinum 12743 - 12743 12775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Standard Bank Wheat 653 - 653 665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Satrix ILBI Portfolio 582 - 577 582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Satrix Momentum Portfolio 996 - 984 996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
AMI BIG50 EX-SA 1377 - 1377 1378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Standard Bank Copper 1469 - 1465 1469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
NewFunds MAPPS Growth 2094 - 2094 2094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲
ABSA Capital NewWave EUR 1699 - 1699 1699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Standard Bank Africa Commodity 1442 - 1442 1442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
ABSA Capital NewWave GBP 1857 - 1857 1857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
DB MSCI Emerging Markets TR 6700 - 6700 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11325 - 11325 11325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲
UBS ABCPA 13641 - 13641 13641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰