کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.07
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 08:12:14
0 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
26 (6.33%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,946
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
336 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
838 (16.40%)
تغییر ۶ ماهه
229 (4.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology HKD 68.1 67.95 67.8 68.1 0.70 1.04% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Premia Asia Innovative Technology USD 8.71 8.69 8.68 8.71 0.10 1.16% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 81.3 81.35 81.3 81.55 0.20 0.25% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۳۲
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1013.3 - 1013.3 1013.3 0.25 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Satrix 40 5290 - 5290 5350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Fini 1768 - 1764 1780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Indi 7182 - 7143 7225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Resi 4735 - 4735 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Ashburton Top 40 5301 - 5301 5341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
NewGold Platinum 11448 - 11317 11448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
NewGold Debentures 18439 - 18379 18492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Swix Top 40 1121 - 1121 1131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
db X-trackers MSCI USA 4000 - 4000 4032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
ABSA Capital NewWave Silver 208 - 208 214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
CoreShares S&P Global Property 3989 - 3985 3990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Satrix Property 1578 - 1556 1632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
CoreShares S&P 500 4237 - 4229 4290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
ABSA Capital NewWave GBP 1840 - 1837 1840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
db x trackers Euro STOXX 50 5729 - 5720 5749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6216 - 6206 6245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2549 - 2540 2554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳
NewFunds GOVI 6540 - 6540 6556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Satrix MSCI EM Feeder 4025 - 4015 4035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Sygnia ITRIX FTSE 100 13720 - 13696 13720 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares Property SAPY 5147 - 5132 5182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
db x trackers MSCI Japan 1257 - 1255 1257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
db x trackers MSCI World 3171 - 3157 3172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2667 - 2666 2690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4730 - 4702 4730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1256 - 1250 1260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Satrix RAFI 40 1523 - 1523 1540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Ashburton MidCap 724 - 716 724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Satrix Divi Plus 260 - 260 263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Standard Bank Silver 14380 - 14347 14380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
Standard Bank Palladium 62743 - 62283 62743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
CoreShares S&P SA Top 50 2401 - 2372 2401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds Equity Momentum 3529 - 3529 3534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3341 - 3341 3341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds ILBI 6861 - 6789 6861 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
DB MSCI China TR 7647 - 7647 7647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
STANLIB SA Property 4988 - 4988 4988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Ashburton Global 1200 4599 - 4541 4608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
NewFunds MAPPS Growth 2238 - 2238 2243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Satrix ILBI Portfolio 582 - 582 586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Satrix S&P 500 Feeder 4180 - 4170 4202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Satrix MSCI World Feeder 4179 - 4152 4182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
DB MSCI Emerging Markets TR 6728 - 6594 6728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4155 - 4155 4155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5371 - 5371 5371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1143 - 1143 1143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۰۳
ADBEE 6013 - 6013 6013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
Africa Platinum 11347 - 11347 11504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
NewFunds SWIX 40 1804 - 1793 1804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷:۰۳
AfricaRhodium 47200 - 47200 47200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
NewGold Palladium 21358 - 21200 21358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
Standard Bank WTI Crude Oil 1137 - 1137 1137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 5020 - 5020 5089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
NewFunds TRACI 3 Month 2533 - 2533 2533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
NewFunds Shariah Top 40 332 - 332 332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
CoreShares Property Top Ten 1575 - 1571 1583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۳
Africa Palladium 21506 - 21506 21506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶:۰۳
NewFunds Volatility Managed High Growth 1006 - 1006 1006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
ABSA Capital NewWave USD 1460 - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Africa Gold 19223 - 19145 19223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۴
CoreShares Preference Share 923 - 923 923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
STANLIB Government Bond Feeder 8115 - 8115 8115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Satrix Momentum Portfolio 1069 - 1069 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4899 - 4871 4899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
Ashburton Government Inflation Link 2028 - 2028 2049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۰۸
ABSA Capital NewWave EUR 1631 - 1631 1643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
NewFunds Low Volatility Equity 1037 - 1021 1037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
Satrix Quality South Africa Portfolio 870 - 860 880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
NewFunds New SA 5007 - 4981 5018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
Standard Bank Wheat 711 - 711 712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
Standard Bank Copper 1424 - 1424 1441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
NewFunds Value Equity 970 - 970 978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
ABSA Capital NewWave Platinum 11360 - 11360 11707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
NewFunds Volatility Managed Defensive 979 - 979 987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 944 - 944 944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۰۳
AMI BIG50 EX-SA 1372 - 1372 1372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
NewFunds MAPPS Protect 3824 - 3791 3824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
Dollar Custodial Certificates 146270 - 146270 146650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12170 - 12170 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
STANLIB MSCI World Index Feeder 4189 - 4178 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۲۵
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 10762 - 10743 10762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 10698 - 10698 10698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
UBS ABCPA 13102 - 13102 13102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
Standard Bank Africa Commodity 1320 - 1320 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۶:۳۳
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰