شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0711
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:20:12
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
28 (6.85%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:04:05
265 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
222 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
414 (7.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology HKD 67.85 67.9 67.85 69.1 1.25 1.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Asia Innovative Technology USD 8.65 8.66 8.65 8.8 0.15 1.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 80.3 80.35 80.3 80.5 0.35 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1008.15 - 1008.15 1008.15 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۵:۳۴
Ashburton Global 1200 4279 - 4279 4279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Value Equity 975 - 975 975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 4840 - 4840 4840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
NewFunds Low Volatility Equity 950 - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
STANLIB Government Bond Feeder 7580 - 7580 7580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
STANLIB MSCI World Index Feeder 3811 - 3811 3811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 5535 - 5535 5535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Satrix Quality South Africa Portfolio 829 - 829 829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1167 - 1167 1167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2338 - 2338 2338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۴
ADBEE 5550 - 5550 5550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
AfricaRhodium 35204 - 35204 35204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Satrix Property 1670 - 1670 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Ashburton MidCap 705 - 705 705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
DB MSCI China TR 7395 - 7395 7395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
CoreShares S&P 500 3925 - 3925 3925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank Wheat 670 - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank Copper 1429 - 1429 1429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank Silver 14569 - 14569 14569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Satrix ILBI Portfolio 574 - 574 574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank Palladium 55587 - 55587 55587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
ABSA Capital NewWave EUR 1604 - 1604 1604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
ABSA Capital NewWave GBP 1822 - 1822 1822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
ABSA Capital NewWave USD 1433 - 1433 1433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
CoreShares S&P SA Top 50 2228 - 2228 2228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
ABSA Capital NewWave Silver 215 - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
CoreShares Preference Share 878 - 878 878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
DB MSCI Emerging Markets TR 6435 - 6435 6435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4006 - 4006 4006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank WTI Crude Oil 1120 - 1120 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
ABSA Capital NewWave Platinum 10942 - 10942 10942 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Dollar Custodial Certificates 135155 - 135155 135155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
CoreShares S&P Global Property 3709 - 3709 3709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Standard Bank Africa Commodity 1293 - 1293 1293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11318 - 11318 11318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4922 - 4922 4922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3409 - 3409 3409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4500 - 4500 4500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4578 - 4578 4578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 9669 - 9669 9669 348.00 3.73% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 9698 - 9698 9698 351.00 3.76% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۰:۳۴
Satrix 40 4844 - 4844 4844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Africa Gold 17956 - 17956 17956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix Fini 1706 - 1706 1706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix Indi 6447 - 6447 6447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix Resi 4421 - 4421 4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds GOVI 6157 - 6157 6157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix RAFI 40 1425 - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Africa Platinum 10799 - 10799 10799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
AMI BIG50 EX-SA 1328 - 1328 1328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds New SA 4681 - 4681 4681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Africa Palladium 19197 - 19197 19197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Ashburton Top 40 4847 - 4847 4847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds SWIX 40 1651 - 1651 1651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewGold Platinum 10780 - 10780 10780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix Divi Plus 246 - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewGold Palladium 19194 - 19194 19194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewGold Debentures 17251 - 17251 17251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix Swix Top 40 1045 - 1045 1045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
STANLIB SA Property 5045 - 5045 5045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds MAPPS Growth 2083 - 2083 2083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix MSCI EM Feeder 3849 - 3849 3849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix S&P 500 Feeder 3752 - 3752 3752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Sygnia ITRIX FTSE 100 12764 - 12764 12764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds MAPPS Protect 3654 - 3654 3654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds TRACI 3 Month 2475 - 2475 2475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds Shariah Top 40 319 - 319 319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CoreShares Property SAPY 5186 - 5186 5186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
db x trackers MSCI Japan 1189 - 1189 1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
db x trackers MSCI World 2863 - 2863 2863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
NewFunds Equity Momentum 3102 - 3102 3102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Satrix MSCI World Feeder 3755 - 3755 3755 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CoreShares Property Top Ten 1644 - 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
db x trackers Euro STOXX 50 5059 - 5059 5059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2622 - 2622 2622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Ashburton Government Inflation Link 2037 - 2037 2037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1042 - 1042 1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۴:۳۴
NewFunds ILBI 6784 - 6784 6784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۸:۳۴
db X-trackers MSCI USA 3465 - 3465 3465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۳۴
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰