شاخص یاب
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:26:11
0 (4.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:02:26
508 (9.07%)
تغییر ۳ ماهه
759 (12.98%)
تغییر ۶ ماهه
699 (12.08%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADBEE 5600 - 5600 5600 62.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
AfricaRhodium 36228 - 36228 36228 68.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Satrix Property 1638 - 1638 1638 4.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Ashburton MidCap 680 - 680 680 3.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
DB MSCI China TR 7020 - 7020 7020 142.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
CoreShares S&P 500 3815 - 3815 3815 45.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank Copper 1444 - 1444 1444 19.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank Silver 13955 - 13955 13955 159.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Satrix ILBI Portfolio 559 - 559 559 2.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank Palladium 48079 - 48079 48079 557.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ABSA Capital NewWave EUR 1628 - 1628 1628 6.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ABSA Capital NewWave GBP 1810 - 1810 1810 22.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ABSA Capital NewWave USD 1445 - 1445 1445 1.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
CoreShares S&P SA Top 50 2098 - 2098 2098 33.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
CoreShares Preference Share 856 - 856 856 2.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank WTI Crude Oil 1100 - 1100 1100 15.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Standard Bank Africa Commodity 1287 - 1287 1287 9.00 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4364 - 4364 4364 94.00 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4385 - 4385 4385 55.00 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4477 - 4477 4477 67.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
AMI BIG50 EX-SA 1300 - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 9083 - 9083 9083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 9105 - 9105 9105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
NewFunds Value Equity 913 - 913 913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
db X-trackers MSCI USA 3548 - 3548 3548 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 4526 - 4526 4526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
NewFunds Low Volatility Equity 909 - 909 909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
STANLIB Government Bond Feeder 7579 - 7579 7579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 995 - 995 995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
STANLIB MSCI World Index Feeder 3665 - 3665 3665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 5294 - 5294 5294 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1133 - 1133 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Premia Asia Innovative Technology HKD 63.35 - 63.15 63.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Premia Asia Innovative Technology USD 8.11 - 8.08 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 75.8 - 75.4 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1005.25 - 1005.25 1005.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
Ashburton Global 1200 4104 - 4104 4104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Satrix MSCI EM Feeder 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Satrix S&P 500 Feeder 3681 - 3681 3681 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Satrix MSCI World Feeder 3669 - 3669 3669 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Satrix Quality South Africa Portfolio 825 - 825 825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2185 - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Standard Bank Wheat 688 - 688 688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
ABSA Capital NewWave Silver 189 - 189 189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
DB MSCI Emerging Markets TR 6044 - 6044 6044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3652 - 3652 3652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Dollar Custodial Certificates 133620 - 133620 133620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
CoreShares S&P Global Property 3632 - 3632 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 10602 - 10602 10602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3284 - 3284 3284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Satrix 40 4523 - 4523 4523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Africa Gold 17119 - 17119 17119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix Fini 1599 - 1599 1599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix Indi 6253 - 6253 6253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix Resi 3884 - 3884 3884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds GOVI 6055 - 6055 6055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds ILBI 6621 - 6621 6621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix RAFI 40 1310 - 1310 1310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Africa Platinum 10906 - 10906 10906 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds New SA 4480 - 4480 4480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Africa Palladium 16731 - 16731 16731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Ashburton Top 40 4532 - 4532 4532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds SWIX 40 1573 - 1573 1573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewGold Platinum 10827 - 10827 10827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix Divi Plus 235 - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewGold Palladium 16657 - 16657 16657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewGold Debentures 16448 - 16448 16448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Satrix Swix Top 40 999 - 999 999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
STANLIB SA Property 4918 - 4918 4918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds MAPPS Growth 2002 - 2002 2002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Sygnia ITRIX FTSE 100 12314 - 12314 12314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds MAPPS Protect 3541 - 3541 3541 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds TRACI 3 Month 2445 - 2445 2445 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds Shariah Top 40 287 - 287 287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
CoreShares Property SAPY 5044 - 5044 5044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
db x trackers MSCI World 2820 - 2820 2820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
NewFunds Equity Momentum 2819 - 2819 2819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
CoreShares Property Top Ten 1628 - 1628 1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
db x trackers Euro STOXX 50 4943 - 4943 4943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2581 - 2581 2581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
Ashburton Government Inflation Link 1981 - 1981 1981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
ABSA Capital NewWave Platinum 10921 - 10921 10921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
db x trackers MSCI Japan 1195 - 1195 1195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰