کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:20:51
0 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,938
قیمت روز
2 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
75 (3.73%)
تغییر ۳ ماهه
21 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,938 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:32
95 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
358 (8.48%)
تغییر ۶ ماهه
209 (4.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 183.42 - 182.72 183.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1111.5 - 1110.5 1112.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۱
FinEx MSCI USA UCITS USD 3305 - 3294 3305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI China UCITS USD 2764 - 2756 2768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2274 - 2268 2279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2070 - 2065 2070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1909 - 1904 1912 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Physically Held Gold USD 569.2 - 567.6 569.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2450 - 2431.5 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4896 - 4879 4896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1513.8 - 1513.5 1513.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank S&P 500 993 - 993 995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Cash Equivalents UCITS 642.4 - 641.1 642.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1585 - 1584.5 1589.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1116 - 1111 1116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1022.2 - 1022.1 1022.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 739 - 735 739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2008 - 2000 2008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1000.6 - 1000 999.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1024.4 - 1023.4 1025.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1543 - 1536 1543 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۱
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 11.3 - 11.28 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۱
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1648 - 1644 1648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۰۱
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.04 - 10.04 10.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.08 - 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱