شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 23:54:28
0 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,884
قیمت روز
15 (0.8%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
11 (0.58%)
تغییر ۳ ماهه
1,884 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,884 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 20:33:15
286 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
34 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI China UCITS USD 2605 - 2565 2605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2216 - 2202 2216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2128.5 - 2119.5 2152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4798 - 4782 4823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1450.4 - 1450.3 1450.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 3351 - 3340 3369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Physically Held Gold USD 552 - 550.5 555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1404 - 1394 1407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 7220 - 7190 7250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2043 - 2023 2045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1600 1607 1600 1611.5 15.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2451 - 2441 2463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1988 - 1985 2001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1446.5 1447.5 1446.5 1447.5 4.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳