شاخص یاب
روسیه
روسیه
روبل روسیه / دلار
0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 17:23:12
0 (90.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.54%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
1,890
قیمت روز
7 (0.37%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
1,890 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,890 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,890 (0.00%)
نوسان سالیانه
RTS 2
4,383
قیمت روز
39 (0.89%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:43
40,261 (90.18%)
تغییر ۳ ماهه
36,904 (89.38%)
تغییر ۶ ماهه
36,234 (89.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 3023 3014 3014 3060 58.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI China UCITS USD 2715 2710 2710 2765 90.00 3.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2360 2353 2353 2376 33.00 1.40% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2147 2140 2140 2170.5 34.50 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1838 1833 1833 1865 36.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2061.5 2059 2048.5 2064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4292 4285 4285 4376 105.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1439.7 1439.5 1439.5 1439.7 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1974 1977 1974 2006 44.00 2.23% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx Physically Held Gold USD 558 557.5 557 560 3.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 6840 6860 6830 6870 10.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1409 1411 1409 1411 1.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۰۴
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1398 1399 1398 1404 7.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۰۴
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1522 1530 1522 1530 14.50 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴