کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:46:03
0 (1.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,330
قیمت روز
2 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
369 (18.82%)
تغییر ۳ ماهه
270 (13.11%)
تغییر ۶ ماهه
413 (21.54%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,621
قیمت روز
8 (0.17%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
28 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
204 (4.61%)
تغییر ۶ ماهه
440 (10.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 3427 3422 3414 3427 23.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI China UCITS USD 2488 2484 2476 2506 6.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 1992.5 1995 1977 1995 9.50 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1954 1953 1943 1965 15.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Physically Held Gold USD 690.8 687.8 680 690.8 9.00 1.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2664 2659 2648.5 2664 1.50 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5125 5106 5102 5132 23.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1639 1638 1636 1639 4.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 788.3 788.8 784.7 789.9 2.80 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1549.3 1549.2 1549.1 1549.3 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 11.31 11.26 11.2 11.36 0.04 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.05 10.04 10.02 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 1024.72 1027.09 1023.08 1030.37 1.69 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 15.57 15.58 15.52 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
VTBB Corp Bonds Smart beta 1067.4 1067.9 1067.1 1067.9 0.60 0.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Cash Equivalents UCITS 664.9 667.9 662.3 668.1 0.50 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 174.32 174.3 174 174.36 0.46 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1730 1729.5 1725.5 1736 3.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1216 1216.5 1207 1218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1214 1213.5 1208 1214.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1069.4 1070.7 1064.4 1072.2 3.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1788 1782 1778 1794 2.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1099 1098.2 1098.2 1099.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1072 1074.6 1066.2 1075.4 4.60 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1066.51 1066.49 1066.21 1066.7 0.34 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2296 2288 2287 2296 10.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1898 1902 1888 1902 15.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sberbank S&P 500 1030.6 1028.8 1025.2 1032.4 3.80 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1095 1095.2 1094 1095.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.06 - 10.06 10.06 0.08 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۸:۳۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.2 - 16.1 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱