کالایاب
شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0159
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 19:32:20
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,970
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
45 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
53 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
73 (3.85%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,796
قیمت روز
9 (0.2%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
365 (8.24%)
تغییر ۳ ماهه
653 (15.77%)
تغییر ۶ ماهه
373 (8.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2232 2230 2229 2236 21.00 0.94% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2032.5 2036 2031 2036 8.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1952 1957 1949 1957 7.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 612.4 614.2 612.4 615.4 0.40 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2692 2688.5 2688.5 2693 15.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 4850 4856 4844 4858 50.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 741.8 742.3 741.8 742.3 4.70 0.63% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank S&P 500 995.2 995.8 994 995.8 6.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 11.34 11.38 11.34 11.4 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 990.45 991.13 990.32 991.13 10.28 1.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx Cash Equivalents UCITS 633.5 633.2 633.2 634.2 2.90 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 176.5 176.2 176.2 176.72 0.42 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1232 1230.5 1230 1232 8.50 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1226.7 1225.8 1225.2 1227 3.90 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1076.8 1074 1074 1076.8 1.60 0.15% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1005.2 1005.4 1005.2 1006 8.80 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 3300 3297 3297 3303 15.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
FinEx MSCI China UCITS USD 2486 2480 2480 2486 20.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1592 1588 1588 1593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1533.2 1533.3 1533.2 1533.4 1.50 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1939 1940 1933 1940 4.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.17 - 10.17 10.17 0.07 0.69% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1749 1750 1749 1751.5 9.50 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1654 1658 1654 1658 6.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.14 - 10.14 10.14 0.04 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBERBANK – S&P 500 INAV 15.75 - 15.75 15.75 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1072.9 - 1072.9 1072.9 1.70 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱