شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 22:31:20
0 (1.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,240
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
87 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
228 (11.33%)
تغییر ۶ ماهه
323 (16.85%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,123
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:02:41
553 (12.11%)
تغییر ۳ ماهه
572 (12.56%)
تغییر ۶ ماهه
800 (18.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 178.4 - 178 179.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 3530 - 3522 3538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI China UCITS USD 2542 - 2540 2556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2487 - 2480 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2166 - 2160 2170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2004 - 1997 2005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 649.4 - 647 652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5380 - 5342 5381 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 782 - 779.3 784.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1997 - 1989 1999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank S&P 500 1066.2 - 1059.6 1066.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.64 - 10.63 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 1061.12 - 1059.92 1064.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 16.5 - 16.48 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Cash Equivalents UCITS 652.8 - 651.2 654.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1916.5 - 1909 1919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1351 - 1344 1352.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1345.4 - 1342.4 1347.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1060.7 - 1058.6 1063.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1063 - 1059.4 1065 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1104.57 - 1104.5 1105.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2945 - 2934 2946.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
VTBB Corp Bonds Smart beta 1106 - 1105.2 1106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1147.1 - 1147 1150.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1149 - 1147.4 1153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1669 - 1666 1669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.66 - 10.64 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1770 - 1770 1776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 12.09 - 12.01 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1569.8 - 1569.7 1569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.5 - 16.4 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۵:۰۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱