کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,160
قیمت روز
3 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:48:23
74 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
392 (14.16%)
تغییر ۶ ماهه
69 (2.15%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage S&P 500 UCITS 292.2 - 292.2 292.2 1.10 0.38% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage Nasdaq-100 UCITS 70.41 - 70.41 70.41 0.25 0.36% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage Nikkei 225 UCITS 19.146 - 19.146 19.146 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage ShortDAX TR UCITS 22.275 - 22.275 22.275 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage MSCI World TRN UCITS 54.04 - 54.04 54.04 0.18 0.33% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 70.54 - 70.54 70.54 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage PSI 20 6.039 - 6.039 6.039 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage DAX TR UCITS 111.22 - 111.22 111.22 0.14 0.13% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage PSI 20 Leverage 5.789 - 5.789 5.789 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 273.05 - 273.05 273.05 1.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۳۷
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 39.845 - 39.845 39.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
ComStage CAC 40 UCITS 70.11 - 70.11 70.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵