شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 23:55:11
0 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

661
قیمت روز
5 (0.76%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
40 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
78 (13.38%)
تغییر ۶ ماهه
129 (24.25%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
27 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
16 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
79 (9.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 308.35 308.36 308.19 308.39 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۳
iShares Russell 2000 158.78 158.76 158.55 158.78 0.13 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۳
Financial Select Sector SPDR 29.76 29.77 29.745 29.77 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۳
iShares NAFTRAC 43.68 43.64 43.63 43.68 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P 500 5415.31 5416 5415.31 5416 4.43 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI EAFE 68.29 68.27 68.25 68.29 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Canada 562.78 - 562.78 562.78 1.23 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Smartshares - ANGELD 17.15 16.84 16.84 17.15 0.37 2.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Indonesia 475.5 - 475.5 475.5 14.00 2.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares China Large-Cap 42.08 42.04 42.035 42.08 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Chile Capped 623.86 624 623.86 624 2.26 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 831 - 831 831 1.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 43.62 43.61 43.581 43.62 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Base Metals 293.2 - 293.2 293.2 5.70 1.98% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Utilities Select Sector SPDR 61.37 61.35 61.35 61.38 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 43.37 43.38 43.36 43.38 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Technology Select Sector SPDR 86.16 86.17 86.08 86.17 0.04 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 42.61 42.59 42.58 42.61 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI New Zealand Capped 1009.2 - 1009.2 1009.2 9.20 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 22.33 22.31 22.3 22.33 0.10 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 759.99 760 759.99 760 1.99 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Short Treasury Bond 2113.05 2112.67 2112.67 2113.05 1.45 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR DJIA 5296.13 - 5296.13 5296.13 8.53 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR S&P 500 5888.16 - 5888.16 5888.16 1.16 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares QQQ 3832 - 3832 3832 12.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
United States Oil 11.88 11.87 11.87 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Eurozone 780.01 - 780.01 780.01 0.78 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Smartshares - DIABLOI 12.87 - 12.87 12.87 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Russia Capped 820.4 - 820.4 820.4 2.60 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors Gold Miners 26.24 26.34 26.24 26.34 0.13 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Consumer Staples Select Sector SPDR 60.67 60.66 60.66 60.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 614 - 614 614 1.60 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 1468.4 - 1468.4 1468.4 6.60 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Gold 13.91 - 13.91 13.91 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Silver 301.5 - 301.5 301.5 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI ACWI 1473 - 1473 1473 3.43 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI China 1164.85 - 1164.85 1164.85 12.85 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Global Tech 3790 - 3790 3790 16.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Europe 1076.5 - 1076.5 1076.5 0.14 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares US Technology 4192 - 4192 4192 52.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares China Large-Cap 805 - 805 805 20.00 2.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Total World Stock 1492.25 - 1492.25 1492.25 12.75 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Financial Select Sector SPDR 568.65 - 568.65 568.65 3.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Technology Select Sector SPDR 1650 - 1650 1650 8.69 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Euro 2000 - 2000 2000 1.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Europe Financials 359.39 - 359.39 359.39 4.89 1.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped 1169.85 - 1169.85 1169.85 4.25 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 592.76 - 592.76 592.76 0.76 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2330 - 2330 2330 9.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Silver 15.76 - 15.65 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۱
MEXTRAC 09 36.09 - 36.09 36.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares Gold 266.6 - 265.3 267.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
ishares S&P 500 5934.29 - 5912.11 5934.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Hong Kong 463.5 - 463.5 463.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 839.99 - 839.99 839.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares Core US Aggregate Bond 2137 - 2137 2137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1749.1 - 1748.66 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard Dividend Appreciation 2328.85 - 2328.85 2328.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard FTSE Developed Markets 825 - 821 825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1633 - 1621 1633 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Smartshares SMARTRC 14 18.21 - 18.21 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۱
SPDR Gold Shares 2624.5 - 2612.23 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
iShares MSCI India 656.07 - 656.07 656.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
iShares MSCI Japan 1142.78 - 1142.78 1142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 100.2 - 100.2 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
ProShares Short QQQ 498.5 - 498.5 498.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
iShares MSCI France 605.1 - 605.1 605.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۳۱
VanEck Vectors Junior Gold Miners 697.91 - 697.91 697.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۳۱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2402 - 2402 2404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۳۱
ProShares Ultra Russell2000 1339.66 - 1339.66 1339.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Floating Rate Bond 973.7 - 973.7 973.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 97.54 - 97.54 97.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Gold Miners 501.05 - 501.05 501.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Poland Capped 430 - 430 430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol 1208.14 - 1208.14 1208.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vanguard Growth 3304.1 - 3304.1 3304.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares TIPS Bond 2207.9 - 2207.9 2207.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ProShares Ultra QQQ 2074.94 - 2074.94 2074.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Dow Jones US 2882.51 - 2882.51 2882.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Germany 557.25 - 557.25 557.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Russell 2000 3037.15 - 3037.15 3037.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Malaysia 552.17 - 552.17 552.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares S&P 500 Value 2400 - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares US Healthcare 3785.04 - 3785.04 3785.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ProShares Short Dow30 978 - 978 978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard FTSE Pacific 1337.6 - 1337.6 1337.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Global X Silver Miners 560 - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares US Real Estate 1742 - 1742 1742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI ACWI ex US 927.36 - 927.36 927.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Energy Select Sector SPDR 1150.8 - 1150.8 1150.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Global Healthcare 1229.05 - 1229.05 1229.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR S&P Regional Banking 1081.5 - 1081.5 1081.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
United States Natural Gas 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 5856.1 - 5856.1 5856.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Russell 2000 Value 2396 - 2396 2396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares US Medical Devices 4932 - 4932 4932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ProShares Ultra Financials 961.8 - 961.8 961.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Total Bond Market 1598.5 - 1598.5 1598.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1160.9 - 1160.9 1160.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI United Kingdom 622.32 - 622.32 622.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Russell 1000 Growth 3190.19 - 3190.19 3190.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Russell 2000 Growth 3864.4 - 3864.4 3864.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Total Stock Market 2998 - 2998 2998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core Dividend Growth 777.57 - 777.57 777.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1131 - 1131 1131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI All Peru Capped 679.1 - 679.1 679.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Thailand Capped 1729.19 - 1729.19 1729.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Nasdaq Biotechnology 2106.39 - 2106.39 2106.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Utilities Select Sector SPDR 1178.6 - 1178.6 1178.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Industrial Select Sector SPDR 1561 - 1561 1561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI Pacific ex Japan 891.31 - 891.31 891.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR Barclays High Yield Bond 2069.6 - 2069.6 2069.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
First Trust Dow Jones Internet 2554 - 2554 2554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Health Care Select Sector SPDR 1815.24 - 1815.24 1815.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares 20+ Year Treasury Bond 2574 - 2574 2574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 819.5 - 819.5 819.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
First Trust Value Line Dividend 675.45 - 675.45 675.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Consumer Discretionary 3485 - 3485 3485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Intermediate-Term Bond 1664.53 - 1664.53 1664.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2752 - 2752 2752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ProShares UltraShort Russell2000 262 - 262 262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets 1001.2 - 1001.2 1001.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI Japan 637.4 - 637.4 637.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1669.38 - 1669.38 1669.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 298.35 - 298.35 298.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1544.68 - 1544.68 1544.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Consumer Staples Select Sector SPDR 1163.58 - 1163.58 1163.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2527.33 - 2527.33 2527.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares International Treasury Bond 957.85 - 957.85 957.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Short-Term Government Bond 1160.54 - 1160.54 1160.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1842.44 - 1842.44 1842.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2292.46 - 2292.46 2292.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares International Select Dividend 617 - 617 617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1366 - 1366 1366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1658 - 1658 1658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 882.28 - 882.28 882.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 427 - 427 427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1030.84 - 1029.74 1030.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱:۳۱
United States Oil 225.71 - 225.71 225.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
iShares US Financials 2548.65 - 2548.65 2548.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
iShares Global Infrastructure 899.99 - 899.99 899.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1196.43 - 1196.43 1196.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1900.34 - 1900.34 1900.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 875.65 - 875.65 875.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰:۳۲
Vanguard REIT 1771 - 1771 1771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Philippines 682.2 - 682.2 698.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Taiwan Capped 771 - 771 771.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Singapore Capped 473.4 - 473.4 473.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
iShares MSCI Switzerland Capped 751.35 - 751.35 751.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
ProShares UltraShort Oil and Gas 797 - 797 797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1413 - 1413 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
First Trust Financial AlphaDEX 624 - 624 627.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
WisdomTree Europe Hedged Equity 1339 - 1339 1339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 585 - 585 585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Information Technology 4363.05 - 4363.05 4377.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Global Gold Miners 425 - 425 425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
First Trust Health Care AlphaDEX 1482 - 1482 1482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard Telecommunication Services 1732 - 1732 1732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Global Clean Energy 212 - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۸:۳۱
Vanguard Materials 2486 - 2486 2486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Spain Capped 554.57 - 554.57 554.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Vanguard Energy 1543.81 - 1543.81 1543.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۳۲
iShares Latin America 40 648.46 - 648.46 648.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۳۲
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1041.7 - 1041.7 1041.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI EAFE 1307.5 - 1307.5 1307.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Europe 858.01 - 858.01 858.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
ProShares Ultra Oil & Gas 471.1 - 471.1 471.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MBS 2073.57 - 2073.57 2073.57 9.43 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Australia 435 - 434.89 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Japan Hedged Equity 1043 - 1043 1043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 197.1 - 197.1 197.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Health Care 3364 - 3364 3364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
VanEck Vectors Russia 472 - 472 478.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Materials Select Sector SPDR 1143 - 1126.51 1143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Mortgage Real Estate Capped 827 - 827 827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Global ex-US Real Estate 1175 - 1175 1175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1540 - 1540 1540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۰۳
Vanguard Consumer Staples 2960.03 - 2959.68 2961.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Global X MSCI Colombia 187.2 - 187.2 187.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Netherlands 620.02 - 620.02 620.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۰۲
ETFS Physical Platinum Shares 1691 - 1691 1691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI BRIC 830 - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
SPDR Euro Stoxx 50 761.6 - 750 761.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
iShares S&P Midcap 400 3798 - 3798 3798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
VanEck Vectors Oil Services 237 - 237 237 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares DB Oil 193.25 - 193.25 193.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
iShares US Industrials 3150 - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4387.19 - 4387.19 4387.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 1001.3 - 1001.3 1001.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۲۱:۳۲
PowerShares DB US Dollar Bullish 507.61 - 507.61 507.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۰:۰۳
SPDR S&P Biotech 1600 - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2397 - 2397 2397.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
SPDR S&P China 1826 - 1826 1826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Core S&P Small-Cap 1539.6 - 1524.5 1539.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۲۲:۳۲
ProShares Ultra Real Estate 1650 - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۳۲
SPDR S&P Metals & Mining 509.8 - 509.8 509.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۲
First Trust Europe AlphaDEX 660 - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۲
iShares Emerging Markets High Yield Bond 895.5 - 895.5 895.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Turkey 476 - 476 476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
PowerShares DB Commodity Tracking 296.93 - 296.93 296.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1421 - 1421 1421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
WisdomTree India Earnings 465 - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۳
iShares US Home Construction 857 - 857 857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸:۳۳
iShares 7-10 Year Treasury Bond 111.26 - 111.26 111.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۳۳
iShares US Preferred Stock 37.5 - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۳۳
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 112.97 - 112.97 112.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۳۳
iShares MSCI World 1803.5 - 1803.5 1803.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Global Energy 593.25 - 593.25 593.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
iShares India 50 720.9 - 711.5 720.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1126.6 - 1126.6 1126.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3068.36 - 3068.36 3068.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core High Dividend 1810.5 - 1810.5 1810.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares S&P 500 USD Energy 91.39 - 91.39 91.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1144.83 - 1144.83 1144.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 212 - 212 212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 687.1 - 687.1 687.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
ProShares UltraShort Dow30 484 - 484 484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1830 - 1830 1830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 114.96 - 114.96 114.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۲
Vanguard FTSE All World ex US 982.13 - 982.13 982.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI World UCITS Dist 900.85 - 900.85 900.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
First Trust STOXX European Select Dividend 256.45 - 256.45 256.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
iShares S&P 100 2542.7 - 2542.7 2542.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Italy Capped 542.74 - 542.74 542.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI South Africa 981.13 - 981.13 981.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
iShares US Consumer Services 4176.8 - 4176.8 4176.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
iShares US Financial Services 2647.96 - 2647.96 2653.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
PureFunds ISE Cyber Security 718 - 718 718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Financials 1254.9 - 1254.9 1254.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۲۳:۳۳
iShares US Regional Banks 890.75 - 890.75 890.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
VanEck Vectors Steel 641 - 641 641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
PowerShares DB Agriculture 305.6 - 305.6 305.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Healthcare Providers 3235 - 3235 3235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 1046.35 - 1046.35 1046.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1413 - 1413 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Global Consumer Discretionary 2331.2 - 2331.2 2331.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
iShares US Consumer Goods 2410.3 - 2410.3 2410.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
ProShares Ultra Dow30 959.42 - 959.42 959.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۳
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 2069.6 - 2069.6 2069.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
SPDR S&P Dividend 1962.89 - 1962.89 1962.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 2149.79 - 2149.79 2149.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Value 2145 - 2145 2145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۰۳
iShares US Pharmaceuticals 2706 - 2706 2706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
iShares US Aerospace & Defense 4273.26 - 4273.26 4300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard High Dividend Yield 1715.34 - 1715.34 1715.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI Sweden Capped 579.21 - 579.21 579.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۰:۳۳
Vanguard Financials 1381.85 - 1381.85 1381.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1078.94 - 1078.94 1078.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۳
Shares JPX-Nikkei 400 1153.6 - 1153.6 1153.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۳
SPDR S&P Retail 826.5 - 826.5 826.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Global X SuperDividend 331.7 - 331.7 331.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares US Telecommunications 569.7 - 569.7 569.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
iShares 10+ Year Credit Bond 1280 - 1280 1280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 576.1 - 576.1 576.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۰:۳۲
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 977 - 977 977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۴
iShares 1-3 Year Treasury Bond 85.08 - 85.08 85.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
First Trust Morningstar Dividend Leaders 585 - 585 585 3.45 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ساعت ۱:۰۲
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 420.63 - 420.63 420.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۲۲:۳۲
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 444 - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
SPDR S&P Bank 802.7 - 802.7 802.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares Select Dividend 1907.5 - 1907.5 1907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
iShares 1 3 Year Credit Bond 1051.15 - 1051.15 1052.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2493 - 2493 2497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares US Oil Equipment & Services 363.9 - 363.9 363.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۰۲
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 854.08 - 854.08 854.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Intl High Div Yld 1160 - 1160 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۳۲
iShares Currency Hedged MSCI Germany 525 - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.81 - 18.75 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 19.76 - 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
S&P/Valmer Mexico CETETRC 104.85 - 104.85 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 86.83 - 86.83 86.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 95.85 - 95.85 95.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 123.75 - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 49.85 - 49.85 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Intermediate Credit Bond 1078.17 - 1078.17 1078.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Belgium Capped 352 - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۵:۳۲
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 95.96 - 95.96 95.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 46.13 - 46.13 46.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۳۲
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 737.2 - 737.2 737.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Utilities 2600 - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 859.12 - 859.12 859.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 40.49 - 40.49 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Edge US Fxd Incm Bal Rsk 1938.61 - 1938.61 1938.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MBS 2048.55 - 2048.55 2048.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Guggenheim Solar 524 - 524 524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 605.7 - 605.7 605.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
MSCI Frontier 100 543.22 - 543.22 543.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۱
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 799.5 - 799.5 799.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۵
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 482 - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
VanEck Vectors Pharmaceutical 1086.25 - 1086.25 1086.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
UBS MSCI Canada UCITS USD 300 - 300 300 100.00 33.33% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 250 - 250 250 55.00 22.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Mid-Cap Value 1968 - 1968 1968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares US Utilities 2844.51 - 2844.51 2844.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 2226.7 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRTRAC 10 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 460.75 - 460.75 460.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 1291.72 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰