شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0519
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:02:08
0 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

532
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
21 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
532 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
532 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

828
قیمت روز
2 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:32:50
30 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 276.25 276.18 276.18 276.25 0.28 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
iShares MSCI EAFE 63.74 - 63.74 63.74 0.03 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets 39.67 39.69 39.67 39.69 0.09 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
iShares Short Treasury Bond 2126.8 2126 2126 2126.8 3.71 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares NAFTRAC 47.33 47.35 47.33 47.35 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Vanguard Total World Stock 1377.88 1377.92 1377.88 1377.92 2.84 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1598.52 1598.53 1598.52 1598.53 2.07 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 208.69 - 208.69 208.69 0.31 0.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 1215.09 1224 1215.09 1224 5.09 0.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 1273.18 1265 1265 1273.18 4.82 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2171.78 2172 2171.78 2172 1.62 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۳۲
United States Oil 14.72 - 14.72 14.72 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Russell 2000 153.36 - 153.36 153.36 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares China Large-Cap 39.48 - 39.48 39.48 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Brazil Capped 38.95 - 38.95 38.95 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
VanEck Vectors Gold Miners 20.01 - 20.01 20.01 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Financial Select Sector SPDR 26.67 - 26.67 26.67 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Utilities Select Sector SPDR 54.57 - 54.57 54.57 0.05 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 40 - 40 40 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
MEXTRAC 09 37.72 - 37.72 37.72 0.31 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MBS 1969.5 - 1969.5 1969.5 2.31 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Gold 11.75 - 11.75 11.75 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
SPDR S&P 500 5342 - 5342 5342 2.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Silver 13.74 - 13.74 13.74 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
ishares S&P 500 5379 - 5379 5379 4.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
PowerShares QQQ 3336.9 - 3336.9 3336.9 1.60 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
SPDR Gold Shares 2230.9 - 2230.9 2230.9 1.40 0.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI ACWI 1352.52 - 1352.52 1352.52 0.72 0.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI India 570 - 570 570 4.92 0.86% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI France 558.1 - 558.1 558.1 8.10 1.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Smartshares - ANGELD 21.86 - 21.86 21.86 0.08 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Smartshares - DIABLOI 12.17 - 12.17 12.17 0.09 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Smartshares SMARTRC 14 20.17 - 20.17 20.17 0.13 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Energy Select Sector SPDR 1383.62 - 1383.62 1383.62 0.51 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
SPDR S&P Regional Banking 1055.7 - 1055.7 1055.7 4.30 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Floating Rate Bond 981.93 - 981.93 981.93 1.28 0.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
PowerShares DB Base Metals 319.75 - 319.75 319.75 9.43 3.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares 1 3 Year Credit Bond 994.05 - 994.05 994.05 0.40 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Nasdaq Biotechnology 2143.9 - 2143.9 2143.9 18.10 0.84% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets 766.35 - 766.35 766.35 1.20 0.16% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Technology Select Sector SPDR 70.01 - 70.01 70.01 0.13 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2283.9 - 2283.9 2283.9 2.84 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Core US Aggregate Bond 2010.97 - 2010.97 2010.97 2.89 0.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 38.09 - 38.09 38.09 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 2031.4 - 2031.4 2031.4 3.67 0.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Japan 615.5 - 615.5 615.5 0.62 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1500.1 - 1500.1 1500.1 33.02 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
Consumer Staples Select Sector SPDR 54.69 - 54.69 54.69 0.11 0.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1233.8 - 1233.8 1233.8 0.52 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1636.89 - 1636.89 1636.89 1.91 0.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 773.18 - 773.18 773.18 0.18 0.02% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۳
MSCI Frontier 100 521.67 - 521.67 521.67 8.33 1.60% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI China 1033.14 - 1033.14 1033.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
Vanguard Utilities 2349.45 - 2349.45 2349.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Canada 522 - 518.35 523.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Eurozone 736 - 726.58 738.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI South Africa 953.02 - 953.02 953.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Poland Capped 435.4 - 435.4 435.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Russia Capped 647.53 - 647.53 647.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Taiwan Capped 646.5 - 646.5 646.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Europe Financials 362.8 - 362.8 363.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1765.3 - 1749.83 1766.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
PowerShares DB US Dollar Bullish 492 - 490.6 492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
ProShares UltraShort Russell2000 314 - 300 315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
VanEck Vectors Junior Gold Miners 550 - 550 559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1642 - 1642 1642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Emerging Markets High Yield Bond 878.83 - 878.83 878.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Gold 226 - 225.3 226.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard S&P 500 4906.1 - 4854 4906.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
ProShares Short QQQ 604 - 589.35 604 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Germany 538 - 530 540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Brazil Capped 749.5 - 745.5 750.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Financial Select Sector SPDR 514.9 - 513.5 516.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 22.07 - 22.07 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Technology Select Sector SPDR 1354 - 1347.24 1354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Dow Jones Internet 2448.5 - 2440 2484.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.85 - 18.8 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2110.65 - 2109.01 2130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.63 - 8.61 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1133 - 1133 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1182.6 - 1159 1198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Japan 1091.58 - 1090 1092.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Russell 2000 2958.5 - 2958.5 2969.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Vanguard FTSE Europe 1014.78 - 1010.58 1014.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Global Healthcare 1174.58 - 1174.58 1174.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Industrial Select Sector SPDR 1409.28 - 1409.28 1409.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Health Care Select Sector SPDR 1768.56 - 1764.8 1780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Aerospace & Defense 3880 - 3880 3880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
WisdomTree Japan Hedged Equity 1040 - 1040 1040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 44.45 - 44.45 44.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 525 - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Germany 497.8 - 497.8 497.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2051.05 - 2051.05 2056 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Financials 2244 - 2244 2249.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Clean Energy 160.52 - 160.52 160.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
Materials Select Sector SPDR 1022 - 1022 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
PureFunds ISE Cyber Security 703.79 - 703.79 703.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
iShares 20+ Year Treasury Bond 2194 - 2194 2194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US Healthcare 3747.3 - 3747.3 3747.3 15.30 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
ProShares Ultra Russell2000 1347.6 - 1347.6 1347.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 6.77 - 6.77 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
Vanguard Global ex-US Real Estate 1036.5 - 1031 1037.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Silver 264.94 - 264.94 264.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
ProShares Ultra QQQ 1670 - 1670 1711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Chile Capped 821.2 - 821.2 821.2 8.20 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Preferred Stock 697.7 - 697.7 697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1067.14 - 1067.14 1067.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 843.57 - 843.57 843.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Financials 1284.5 - 1284.5 1284.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Energy 693.65 - 693.65 693.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard FTSE Pacific 1281 - 1281 1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
First Trust Europe AlphaDEX 666 - 666 666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
First Trust Value Line Dividend 597 - 597 597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1614.5 - 1614.5 1614.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Consumer Staples Select Sector SPDR 1021 - 1005 1021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 5240.48 - 5240.48 5240.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
VanEck Vectors Gold Miners 380 - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
WisdomTree Europe Hedged Equity 1143.85 - 1143.85 1143.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 649.4 - 649.4 649.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۳
United States Oil 281.75 - 281.75 281.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
Vanguard Health Care 3338.04 - 3338.04 3338.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 119.96 - 119.96 119.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۳۳
ProShares Short Dow30 1077 - 1077 1077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۸:۰۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 723 - 723 723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
iShares Core MSCI Emerging Markets 907.81 - 907.81 907.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 887 - 887 887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۳
SPDR Euro Stoxx 50 680.4 - 680.23 681.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۳
SPDR DJIA 4849.5 - 4848 4851 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard REIT 1487 - 1448 1488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Hong Kong 415 - 415 415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
ProShares UltraShort Dow30 593 - 593 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Financial AlphaDEX 580.37 - 577 580.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust STOXX European Select Dividend 239.75 - 239.75 239.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
iShares US Regional Banks 888.3 - 888.3 888.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI New Zealand Capped 876 - 876 876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
Vanguard Consumer Discretionary 3161.15 - 3161.15 3161.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
ProShares Ultra Dow30 860.4 - 860.4 872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
iShares MSCI Italy Capped 480.4 - 480.4 480.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
iShares MSCI Spain Capped 530.5 - 530.5 534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۳
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1390.47 - 1390.47 1390.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EAFE 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۳
S&P/Valmer Mexico CETETRC 103.7 - 103.7 103.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۱:۰۳
Vanguard Materials 2315 - 2315 2315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Australia 396 - 396 396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large-Cap 741 - 741 741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI United Kingdom 612 - 612 612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Markets 772 - 772 772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 1934 - 1934 1934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 313.68 - 313.68 313.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 801.94 - 801.94 801.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Energy 109.78 - 109.78 109.78 0.60 0.55% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1052.45 - 1052.45 1052.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1918 - 1887.5 1918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Intermediate Credit Bond 1004 - 1004 988.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
PowerShares DB Oil 246 - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3120 - 3120 3120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Guggenheim CurrencyShares Euro 2090 - 2090 2090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2409.8 - 2409.8 2409.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI Singapore Capped 415 - 415 415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۳۳
iShares Russell 2000 Value 2390 - 2390 2390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Vanguard Total Stock Market 2675 - 2675 2675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Utilities Select Sector SPDR 1009.5 - 1009.5 1009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares US Technology 3462.8 - 3445 3462.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Thailand Capped 1682.7 - 1682.7 1682.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Information Technology 3602 - 3602 3608.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Telecommunication Services 1585 - 1585 1585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol 1046.2 - 1046.2 1046.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 94.14 - 94.14 94.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Global Gold Miners 291.5 - 291.5 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
ProShares UltraShort Oil and Gas 610.3 - 610.3 610.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares US Consumer Goods 2161.43 - 2161.43 2161.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 217.36 - 217.36 217.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Tech 3127 - 3127 3127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core High Dividend 1664.47 - 1664.47 1664.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Core Dividend Growth 674 - 674 674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Medical Devices 4040.09 - 4040.09 4055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard FTSE All World ex US 927 - 927 927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard Intermediate-Term Bond 1502.22 - 1502.22 1502.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard Total Bond Market 1466 - 1466 1466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Physical Platinum Shares 1495 - 1495 1495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2500 - 2500 2500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۰:۰۳
iShares Europe 809 - 809 809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
SPDR Barclays High Yield Bond 666.5 - 666.5 668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares US Healthcare Providers 3666 - 3666 3666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
First Trust Health Care AlphaDEX 1513.5 - 1513.5 1513.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1868.5 - 1868.5 1868.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Core S&P Small-Cap 1530.5 - 1530.5 1530.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Indonesia 413.92 - 413.92 413.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
PowerShares DB Commodity Tracking 338 - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
iShares MSCI Turkey 467 - 467 467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI ACWI ex US 853.29 - 853.22 853.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 1031.8 - 1031.8 1031.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Select Dividend 1822.14 - 1822.14 1822.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
ProShares Ultra Financials 743 - 743 743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
Vanguard Value 2010.85 - 2005 2010.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Netherlands 533.8 - 533.8 533.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI All Peru Capped 688 - 688 688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
PowerShares DB Agriculture 334 - 334 334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 506 - 506 506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۳
iShares US Home Construction 602.15 - 602.15 602.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Dividend Appreciation 1975 - 1975 1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
iShares US Industrials 2690 - 2690 2690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۳۳
iShares US Telecommunications 524.39 - 524.39 524.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۳۳
SPDR S&P Biotech 1622 - 1622 1622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۰:۰۳
iShares TIPS Bond 2070 - 2069.95 2070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Latin America 40 631 - 631 631.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
SPDR S&P Metals & Mining 618.32 - 618.32 618.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 339.45 - 339.45 339.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۳:۰۳
ProShares Ultra Oil & Gas 748 - 748 748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree India Earnings 431.06 - 431.06 431.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Russell 1000 Growth 2758 - 2755 2771.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۰:۰۳
iShares S&P Midcap 400 3537.8 - 3537.8 3537.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1103.54 - 1103.54 1103.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI South Korea Capped 1164.4 - 1163.21 1164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۳۳
iShares Russell 2000 Growth 3657.5 - 3657.5 3657.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1595 - 1595 1595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Real Estate 1447.29 - 1447.29 1460.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1101.6 - 1101.6 1101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 977.3 - 977.3 977.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Energy 1939 - 1939 1939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
iShares S&P 500 Value 2128.9 - 2128.9 2134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Global Infrastructure 777.65 - 777.65 777.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Short-Term Government Bond 1130.5 - 1130.5 1130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
iShares International Select Dividend 591.18 - 591.18 591.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2450 - 2450 2450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4146.93 - 4146.93 4146.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Pacific ex Japan 815.67 - 815.67 823.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Switzerland Capped 631.07 - 631.07 633.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۲۳:۰۳
SPDR S&P China 1667.05 - 1667.05 1667.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI BRIC 723 - 723 723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 828.72 - 828.72 828.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۳۳
iShares US Financial Services 2539.55 - 2539.55 2539.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۳
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1423.3 - 1423.3 1423.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۳۳
ProShares Ultra Real Estate 1194 - 1194 1194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Pharmaceuticals 3100 - 3100 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۹:۰۳
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 86.44 - 86.44 86.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۸:۳۳
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 50.43 - 50.43 50.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
iShares MSCI World 1704 - 1704 1704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Shares JPX-Nikkei 400 1202 - 1202 1202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
United States Natural Gas 508.8 - 508.8 508.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
iShares US Consumer Services 3955 - 3955 3955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 967.5 - 967.5 967.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 915.22 - 915.22 915.22 23.22 2.60% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SPDR S&P Retail 932 - 932 932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares India 50 637 - 637 637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۳
First Trust Morningstar Dividend Leaders 562.5 - 562.5 562.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Vanguard Growth 3014.5 - 3014.5 3014.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۳۲
iShares MSCI Philippines 563.8 - 563.8 563.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۱:۳۲
Global X MSCI Colombia 187.18 - 187.18 187.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۰:۰۲
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 434.9 - 434.9 434.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۲۳:۳۳
iShares MSCI Malaysia 615.68 - 615.68 615.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 100 2459 - 2456.5 2459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1387 - 1373 1387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard High Dividend Yield 1682.84 - 1682.84 1682.84 25.84 1.56% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۳۳
VanEck Vectors Russia 394 - 394 394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P Dividend 1867.93 - 1867.93 1867.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱:۳۳
iShares MSCI Sweden Capped 605.99 - 605.99 605.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 592 - 592 592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Global Financials 1237 - 1237 1237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Mortgage Real Estate Capped 876.95 - 876.95 876.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 44.44 - 44.44 44.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares US Oil Equipment & Services 665.9 - 665.9 665.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 829.5 - 829.5 829.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Global X Silver Miners 473 - 473 473 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۳
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 328.55 - 328.55 328.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۳
iShares International Treasury Bond 918.5 - 918.5 918.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Guggenheim Solar 411.75 - 411.75 411.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard Consumer Staples 2619.3 - 2619.3 2619.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۹
SPDR S&P Bank 917.49 - 917.49 917.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1021.01 - 1021.01 1021.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۲:۳۴
iShares 10+ Year Credit Bond 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Dow Jones US 2677.01 - 2677.01 2677.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 869.22 - 869.22 869.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Vectors Oil Services 487.4 - 487.4 487.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Mid-Cap Value 2137.56 - 2137.56 2137.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 533 - 533 533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۳۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 2226.7 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
VanEck Vectors Steel 917.9 - 917.9 917.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۴
iShares Global Consumer Discretionary 2346 - 2346 2346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۵
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 977 - 977 977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 525.72 - 525.72 525.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 1910.5 - 1910.5 1910.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BRTRAC 10 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US Utilities 2396 - 2396 2396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Belgium Capped 424.57 - 424.57 424.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Pharmaceutical 1106 - 1106 1106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 460.75 - 460.75 460.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1085.2 - 1085.2 1085.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 797 - 797 797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 1291.72 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰