کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0508
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:16:04
0 (3.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
125 (21.70%)
تغییر ۳ ماهه
97 (16.06%)
تغییر ۶ ماهه
166 (31.03%)
نوسان سالیانه

INMEX

709
قیمت روز
3 (0.36%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
44 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
52 (6.86%)
تغییر ۶ ماهه
154 (17.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Short Treasury Bond 2179.57 2177.75 2177.45 2179.57 3.97 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
iShares NAFTRAC 40.04 40.06 40 40.06 0.09 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 757.02 757 757 760 3.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 996.41 996 1000 996.41 3.91 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 1230.29 1230.5 1227 1230.5 1.29 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 292.57 292.25 292.25 292.57 0.80 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI EAFE 62.904 62.958 62.904 62.958 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
United States Oil 11.62 11.59 11.59 11.62 0.05 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares Russell 2000 150.51 150.31 150.31 150.51 0.23 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares China Large-Cap 39.36 39.3309 39.3309 39.36 0.11 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Brazil Capped 41.92 41.9413 41.92 41.9413 0.16 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners 28.695 28.6979 28.695 28.6979 0.05 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Financial Select Sector SPDR 26.5873 26.5797 26.5797 26.5873 0.06 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Utilities Select Sector SPDR 62.02 61.98 61.98 62.02 0.21 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets 40.156 40.113 40.113 40.156 0.08 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 22.3 22.27 22.27 22.3 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
SPDR S&P 500 5773 5752 5752 5773 20.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares Silver 16.0442 16.0286 16.0286 16.0442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Vanguard S&P 500 5280 5281.5 5280 5281.5 16.50 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI EAFE 1238.24 1234 1234 1238.24 18.34 1.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE Europe 1030 1029.65 1029.65 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares US Financials 2429.77 - 2429.77 2429.77 15.23 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Smartshares - DIABLOI 13.72 13.5 13.5 13.72 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Australia 421.2 - 421.2 421.2 3.76 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Hong Kong 469.58 469.35 469.35 469.58 0.40 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Smartshares SMARTRC 14 16.56 - 16.56 16.56 0.26 1.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Technology Select Sector SPDR 79.98 79.92 79.92 79.98 0.19 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.2781 40.229 40.229 40.2781 0.11 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Consumer Staples Select Sector SPDR 1189 - 1189 1189 5.80 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
Consumer Staples Select Sector SPDR 60.33 60.269 60.269 60.33 0.17 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۰۲
MEXTRAC 09 32.95 - 32.95 32.95 0.34 1.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Gold 281.88 - 281.88 281.88 2.12 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Gold 14.37 - 14.37 14.37 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Europe 825 - 825 825 5.68 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Silver 315.5 - 315.5 315.5 0.50 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
ishares S&P 500 5787 - 5787 5787 5.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares QQQ 3710 - 3710 3710 21.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI ACWI 1416.98 - 1416.98 1416.98 3.88 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares TIPS Bond 2304 - 2304 2304 2.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI India 620 - 620 620 5.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Japan 1053.17 - 1053.17 1053.17 1.38 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares Ultra QQQ 1899.7 - 1899.7 1899.7 12.80 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Smartshares - ANGELD 14.41 - 14.41 14.41 0.12 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Pacific 1245.7 - 1245.7 1245.7 1.40 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Global X MSCI Colombia 175.99 - 175.99 175.99 2.65 1.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares S&P Midcap 400 3708.25 - 3708.25 3708.25 36.75 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares China Large-Cap 770 - 770 770 4.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Floating Rate Bond 1000.96 - 1000.96 1000.96 1.76 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 823.79 - 823.79 823.79 3.79 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI All Peru Capped 655.8 - 655.8 655.8 2.20 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Euro 2065 - 2065 2065 29.00 1.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Europe Financials 322.77 - 322.77 322.77 2.23 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1803.27 - 1803.27 1803.27 1.47 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped 1052 - 1052 1052 0.80 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Consumer Discretionary 3514.25 - 3514.25 3514.25 2.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Intermediate-Term Bond 1742.33 - 1742.33 1742.33 2.67 0.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets 949.8 - 949.8 949.8 0.09 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 293.19 - 293.19 293.19 1.11 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1597.32 - 1597.32 1597.32 2.73 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Short-Term Government Bond 1203.11 - 1203.11 1203.11 0.39 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1291 - 1291 1291 10.48 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1401.19 - 1401.19 1401.19 7.70 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 99.75 - 99.75 99.75 0.55 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1585.16 - 1585.16 1585.16 1.84 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 102.23 - 102.23 102.23 0.32 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 576.13 - 576.13 576.13 3.63 0.63% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR DJIA 5157.6 - 5143.81 5165.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
SPDR Gold Shares 2790.78 - 2790 2790.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
SPDR S&P Dividend 1962 - 1962 1962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI World 1770 - 1770 1770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
ProShares UltraShort Dow30 533.45 - 531.75 533.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
Vanguard Total World Stock 1443.93 - 1439.42 1443.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets 789 - 785.95 792.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 242.32 - 242.32 242.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 916.27 - 911.8 916.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Spain Capped 523 - 520.8 523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners 564.8 - 564.8 564.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1113 - 1113 1115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SPDR Barclays High Yield Bond 2133.25 - 2133.25 2133.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
First Trust Dow Jones Internet 2735.87 - 2722.26 2735.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 578.7 - 578.7 578.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
SPDR S&P Retail 776 - 776 776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
ProShares Short Dow30 1070 - 1070 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Core S&P 500 UCITS 5695.41 - 5695.41 5725.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
Financial Select Sector SPDR 523.66 - 522.7 523.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
iShares MSCI Pacific ex Japan 874.33 - 874 874.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۲
ProShares Short QQQ 548 - 548 548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
iShares MSCI Germany 513.25 - 513.25 514.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 792 - 791.1 792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard FTSE Developed Markets 787 - 786 787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1066.45 - 1066.45 1066.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2528 - 2518 2528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۳۲
iShares MSCI China 1150 - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard High Dividend Yield 1693.5 - 1693.5 1693.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Mortgage Real Estate Capped 828.91 - 828.91 828.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 673 - 673 673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Global X Silver Miners 564.28 - 564.28 564.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI ACWI ex US 880.75 - 880.75 880.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Energy Select Sector SPDR 1147.3 - 1146.25 1147.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Russia Capped 730 - 730 730 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
First Trust Europe AlphaDEX 657.29 - 652 657.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Technology Select Sector SPDR 1578.5 - 1565.6 1579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core US Aggregate Bond 2239.7 - 2239.7 2239.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4394 - 4394 4394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI New Zealand Capped 1028.74 - 1028.74 1028.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Switzerland Capped 735.91 - 735.91 735.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2378 - 2378 2378 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Euro Stoxx 50 721 - 712.97 721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
SPDR S&P Bank 802.7 - 802.7 802.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Turkey 479.15 - 479.15 479.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares US Real Estate 1807.42 - 1807.42 1807.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Chile Capped 716.35 - 716.35 716.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
WisdomTree Japan Hedged Equity 909.15 - 909.15 909.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
WisdomTree Europe Hedged Equity 1252 - 1252 1252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares MBS 2136.37 - 2136.37 2136.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Eurozone 733.6 - 733.6 733.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares Core S&P Small-Cap 1498 - 1498 1498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Poland Capped 407.08 - 407.08 407.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares 20+ Year Treasury Bond 2863.31 - 2863.31 2863.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
Vanguard Dividend Appreciation 2312.22 - 2312.22 2312.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1784.9 - 1784.9 1784.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1705.58 - 1705.58 1705.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۳۲
iShares Russell 2000 2962.99 - 2962.99 2962.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
iShares Global Healthcare 1209 - 1209 1209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
iShares MSCI United Kingdom 589 - 589 589 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
First Trust Value Line Dividend 661.5 - 661.5 661.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۰:۰۲
iShares US Technology 3958 - 3958 3958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Medical Devices 4881 - 4881 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Financial Services 2580 - 2580 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Aerospace & Defense 4244.01 - 4244.01 4244.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Vanguard Information Technology 4200 - 4200 4200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۳۲
Industrial Select Sector SPDR 1474.01 - 1474.01 1474.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2325 - 2325 2325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
Vanguard Energy 1509 - 1509 1509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 435.4 - 435.4 443.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Russell 2000 Value 2265 - 2265 2265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 658 - 658 658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۲:۰۲
iShares S&P 500 Value 2275.21 - 2275.21 2275.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Latin America 40 599.75 - 599.75 599.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Total Bond Market 1742.25 - 1742.25 1742.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Infrastructure 891.23 - 891.23 891.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1099.69 - 1099.69 1099.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 881.35 - 881.35 881.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI BRIC 792.89 - 792.89 792.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 USD Energy 91.87 - 91.87 91.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Total Stock Market 2969.03 - 2969.03 2969.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares DB US Dollar Bullish 517.01 - 517.01 517.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Global Consumer Discretionary 2285.22 - 2285.22 2285.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Taiwan Capped 680 - 680 680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Thailand Capped 1710 - 1710 1710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
WisdomTree India Earnings 457.99 - 457.99 457.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard Value 2132 - 2132 2132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Nasdaq Biotechnology 2171.94 - 2100 2171.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
First Trust Financial AlphaDEX 616 - 607 616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۰۲
SPDR S&P Metals & Mining 507.48 - 507.48 507.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱:۰۲
ProShares Ultra Russell2000 1265.9 - 1265.9 1265.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱:۰۲
iShares Global Tech 3550 - 3550 3550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
Health Care Select Sector SPDR 1809 - 1809 1809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۰:۳۱
PowerShares DB Base Metals 292.83 - 292.83 292.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Edge MSCI Min Vol 1258 - 1252 1258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1190 - 1190 1190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Vanguard Growth 3290 - 3290 3290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
United States Oil 229 - 229 229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
ProShares Ultra Oil & Gas 444 - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3164.39 - 3164.39 3164.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Emerging Markets High Yield Bond 916.8 - 916.8 916.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Materials Select Sector SPDR 1136 - 1136 1136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1542 - 1542 1542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
SPDR S&P Biotech 1631.01 - 1631.01 1631.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۰۲
PureFunds ISE Cyber Security 755 - 738 755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
SPDR S&P China 1611.7 - 1611.7 1752.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
VanEck Vectors Steel 655.66 - 655.66 735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Utilities Select Sector SPDR 1196.5 - 1195.2 1196.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
iShares Currency Hedged MSCI Japan 562 - 562 563.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1072.5 - 1017.5 1072.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P 100 2508 - 2508 2552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
iShares MSCI South Africa 896.86 - 1032 896.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
iShares US Healthcare 3753.5 - 3753.5 3753.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۲
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1253.61 - 1253.61 1253.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
VanEck Vectors Russia 421.13 - 421.13 421.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares US Consumer Services 4165 - 4123.28 4165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
PowerShares DB Oil 181.5 - 181.5 181.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۲
iShares US Industrials 2996.2 - 2996.2 2996.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۲
ProShares UltraShort Russell2000 320.5 - 320.5 328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1039.11 - 1039.11 1039.11 5.31 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
iShares MSCI Canada 536.23 - 536.23 537.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Philippines 647.47 - 647.47 647.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2976.1 - 2976.1 2976.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
SPDR S&P Regional Banking 950 - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۲
United States Natural Gas 381 - 381 382.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۲
VanEck Vectors Junior Gold Miners 785 - 785 785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard REIT 1759 - 1759 1759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Malaysia 545.02 - 545.02 545.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۲
VanEck Vectors Oil Services 219.42 - 219.42 219.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۲
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 905 - 905 905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۳
ETFS Physical Platinum Shares 1576 - 1576 1576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1420.5 - 1420.5 1420.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Home Construction 762 - 762 762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۳۲
Vanguard Materials 2380 - 2380 2380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Russell 2000 Growth 3775 - 3775 3775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Telecommunication Services 1671.5 - 1671.5 1714.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Indonesia 482.35 - 482.35 482.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Singapore Capped 473.84 - 473.84 473.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۳۲
Shares JPX-Nikkei 400 1120 - 1080 1120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Core High Dividend 1788.2 - 1788.2 1788.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Global ex-US Real Estate 1101.7 - 1101.7 1101.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1799.17 - 1799.17 1799.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
ProShares Ultra Financials 866.6 - 866.6 866.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۲
iShares International Select Dividend 571.75 - 568.5 571.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1397.2 - 1397.2 1397.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۰۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 168.91 - 168.91 168.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۹:۰۲
ProShares UltraShort Oil and Gas 915.72 - 915.72 915.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI France 568.97 - 568.97 568.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI Sweden Capped 552.37 - 552.37 552.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۳۲
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1643 1647.6 1643 1647.6 5.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۳
iShares US Preferred Stock 720.02 - 720.02 720.02 0.24 0.03% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۳۲
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 2223 - 2223 2223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Select Dividend 1907.5 - 1907.5 1907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
iShares US Healthcare Providers 3425 - 3425 3425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1930 - 1930 1933.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2596.6 - 2596.6 2596.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Health Care 3338.76 - 3338.76 3338.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Russell 1000 Growth 3082 - 3077.2 3082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares 1 3 Year Credit Bond 1051.15 - 1051.15 1052.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2493 - 2493 2497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE All World ex US 953 - 953 953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۹:۰۳
iShares US Oil Equipment & Services 363.9 - 363.9 363.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۰۲
iShares US Telecommunications 561.01 - 561.01 561.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Netherlands 585.17 - 585.17 585.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۳۲
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 854.08 - 854.08 854.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۳۲
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 1025.9 - 1025.9 1025.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۳۳
ProShares Ultra Dow30 915.57 - 915.57 915.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Consumer Staples 2926 - 2926 2926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۶:۳۲
iShares Global Clean Energy 206.79 - 206.79 206.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۶:۳۲
Vanguard Intl High Div Yld 1160 - 1160 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۳۲
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2267 - 2267 2267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۰۳
iShares US Regional Banks 919 - 919 919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۰۲
iShares 10+ Year Credit Bond 1238.16 - 1238.16 1238.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares 7-10 Year Treasury Bond 2112.91 - 2112.91 2112.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Energy 601.81 - 601.81 601.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۳۲
iShares Currency Hedged MSCI Germany 525 - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Italy Capped 516.62 - 516.62 516.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1082.5 - 1082.5 1082.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 115.42 - 115.42 115.42 2.52 2.23% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Financials 1220.15 - 1220.15 1220.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۰۳
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 567.7 - 567.7 567.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۳
First Trust Health Care AlphaDEX 1484.75 - 1484.75 1484.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 990 - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 2087 - 2087 2087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۳۲
iShares US Consumer Goods 2369.75 - 2369.75 2369.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI Global Gold Miners 420.74 - 420.74 420.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.81 - 18.75 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 19.76 - 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
S&P/Valmer Mexico CETETRC 104.85 - 104.85 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 86.83 - 86.83 86.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 95.85 - 95.85 95.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
First Trust STOXX European Select Dividend 239.1 - 239.1 239.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 123.75 - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 49.85 - 49.85 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares India 50 719.5 - 719.5 719.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۳۲
iShares US Pharmaceuticals 2781.45 - 2781.45 2781.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
PowerShares DB Commodity Tracking 296.65 - 296.65 296.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
iShares Intermediate Credit Bond 1078.17 - 1078.17 1078.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
Vanguard Financials 1337.31 - 1337.31 1337.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۱:۳۱
iShares MSCI Belgium Capped 352 - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۵:۳۲
First Trust Morningstar Dividend Leaders 588.45 - 588.45 588.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 95.96 - 95.96 95.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 46.13 - 46.13 46.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۳۲
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 737.2 - 737.2 737.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Utilities 2600 - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 859.12 - 859.12 859.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
ProShares Ultra Real Estate 1484.5 - 1484.5 1484.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 40.49 - 40.49 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
iShares International Treasury Bond 973 - 973 973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Edge US Fxd Incm Bal Rsk 1938.61 - 1938.61 1938.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones US 2771.2 - 2771.2 2771.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
PowerShares DB Agriculture 316.76 - 316.76 316.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 443.5 - 443.5 443.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۱:۰۲
iShares MBS 2048.55 - 2048.55 2048.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
Guggenheim Solar 524 - 524 524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 850.47 - 850.47 850.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۱۹:۰۲
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 1965.58 - 1965.58 1965.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۴
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 440 - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 605.7 - 605.7 605.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
iShares Core Dividend Growth 712.88 - 712.88 712.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
MSCI Frontier 100 543.22 - 543.22 543.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۱
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 799.5 - 799.5 799.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۵
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 482 - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
VanEck Vectors Pharmaceutical 1086.25 - 1086.25 1086.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
UBS MSCI Canada UCITS USD 300 - 300 300 100.00 33.33% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 250 - 250 250 55.00 22.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
Vanguard Mid-Cap Value 1968 - 1968 1968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۳۲
iShares US Utilities 2844.51 - 2844.51 2844.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 2226.7 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 977 - 977 977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRTRAC 10 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 460.75 - 460.75 460.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 1291.72 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰