شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0527
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:24:17
0 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

537
قیمت روز
4 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
65 (10.80%)
تغییر ۳ ماهه
537 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
537 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

849
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:33:07
32 (3.92%)
تغییر ۳ ماهه
16 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
39 (4.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Short Treasury Bond 2100.4 2100 2098.5 2104.92 2.60 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
iShares NAFTRAC 47.99 47.9 47.9 48.12 0.06 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 188 183 183 188 5.50 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 1065.03 1068 1062 1068 5.03 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 1517.22 1515 1515 1526 11.78 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۳۳
SPDR S&P 500 284.08 283.81 283.81 284.38 0.21 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI EAFE 66 65.95 65.95 66.03 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
United States Oil 13.63 13.64 13.63 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares Russell 2000 167.6 167.55 167.55 167.66 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Brazil Capped 33.64 33.67 33.64 33.685 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
VanEck Vectors Gold Miners 18.16 18.17 18.16 18.22 0.25 1.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Financial Select Sector SPDR 28.1 28.085 28.085 28.1365 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Utilities Select Sector SPDR 54.25 54.19 54.19 54.25 0.05 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Emerging Markets 41.78 41.785 41.78 41.87 0.06 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 39.5 39.48 39.48 39.57 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SPDR S&P 500 5407 - 5407 5407 22.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares Silver 13.77 13.78 13.77 13.78 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ishares S&P 500 5443 5461.5 5443 5461.5 13.60 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
PowerShares QQQ 3415 - 3415 3415 24.15 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
SPDR Gold Shares 2112.56 2114.39 2112.56 2124.9 1.44 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI ACWI 1378 - 1378 1378 0.67 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Germany 555.1 556.2 555.1 556.2 1.11 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Smartshares - ANGELD 22.97 - 22.97 22.97 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Vanguard FTSE Europe 1046.5 - 1046.5 1046.5 2.80 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares US Technology 3575.4 - 3575.4 3575.4 13.60 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Smartshares - DIABLOI 11.95 11.94 11.94 11.95 0.03 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares US Industrials 2869.3 - 2869.3 2869.3 45.90 1.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Smartshares SMARTRC 14 20.31 - 20.31 20.31 0.24 1.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 5270 - 5270 5270 34.85 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Brazil Capped 640.48 649.99 640.48 649.99 4.80 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
PowerShares DB Agriculture 329.7 330.89 329.7 330.89 2.50 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
VanEck Vectors Gold Miners 347 348 347 350.5 6.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Total World Stock 1413.8 - 1413.8 1413.8 7.86 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares Russell 1000 Growth 2835.75 - 2835.75 2835.75 12.24 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Financial Select Sector SPDR 534.5 - 534.5 534.5 2.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Technology Select Sector SPDR 73.03 72.94 72.94 73.03 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
WisdomTree Japan Hedged Equity 1021.5 - 1021.5 1021.5 2.50 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
WisdomTree Europe Hedged Equity 1211.6 - 1211.6 1211.6 2.46 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares Core MSCI Emerging Markets 965.5 967.37 965.5 967.37 1.22 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Consumer Staples Select Sector SPDR 54.62 54.56 54.56 54.645 0.07 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1365.8 - 1365.8 1365.8 3.20 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
iShares China Large-Cap 40.99 41.07 40.99 41.07 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares MBS 1981.45 - 1981.45 1981.45 14.55 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares Gold 214.05 - 214.05 214.05 0.96 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares Global Healthcare 1168.6 - 1168.6 1168.6 63.60 5.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares Floating Rate Bond 970.3 - 970.3 970.3 1.86 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets 795.9 - 795.9 795.9 6.63 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Guggenheim CurrencyShares Euro 2075 - 2075 2075 10.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1585 - 1585 1585 3.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2284.42 - 2284.42 2284.42 22.42 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 40.97 41.04 40.97 41.04 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1638 - 1638 1638 18.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares Emerging Markets High Yield Bond 860.62 - 860.62 860.62 2.94 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1637.68 - 1637.68 1637.68 8.14 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۳۳
MEXTRAC 09 37.97 - 37.97 37.97 0.08 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Gold 11.26 - 11.26 11.26 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Japan 1088.5 - 1088.5 1088.5 2.40 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Global Tech 3239.8 - 3239.8 3239.8 7.61 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Turkey 405 - 405 405 16.00 3.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares US Healthcare 3696 - 3696 3696 251.00 7.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares S&P Midcap 400 3812.4 - 3812.4 3812.4 1.40 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares US Real Estate 1565.2 - 1565.2 1565.2 28.20 1.83% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol 1067.78 - 1067.78 1067.78 5.77 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Core S&P Small-Cap 1671.8 - 1671.8 1671.8 11.80 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
PowerShares DB Base Metals 300.01 - 300.01 300.01 4.61 1.54% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI United Kingdom 637.92 - 637.92 637.92 1.93 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 2031.3 - 2031.3 2031.3 10.14 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 45.09 - 45.09 45.09 0.11 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
Vanguard FTSE Developed Markets 802.9 - 802.9 802.9 1.09 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
PowerShares DB US Dollar Bullish 487.5 - 487.5 487.5 0.77 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Japan 611 - 611 611 10.90 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 571 - 571 571 9.50 1.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2168.11 - 2168.11 2168.11 18.11 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2208.5 - 2208.5 2208.5 9.19 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۰:۰۳
iShares Russell 2000 3199.81 - 3185 3211.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1745 - 1745 1755.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۳۳
United States Oil 256.13 - 256.13 260.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI China 1123.07 - 1123.07 1140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI India 665 - 665 665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
SPDR Euro Stoxx 50 712.15 - 712 712.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Eurozone 763.6 - 761.5 763.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
S&P/Valmer Mexico CETETRC 103.5 - 103.48 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 94.21 - 94.21 94.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Russell 2000 Growth 4015.36 - 4015.36 4015.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares MSCI Thailand Capped 1661.62 - 1661.62 1661.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares US Consumer Services 3877 - 3856 3877 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.83 - 18.68 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Global ex-US Real Estate 1078 - 1076.78 1078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1670 - 1670 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Silver 265.75 - 259.4 265.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
ProShares UltraShort Russell2000 261.21 - 261.21 261.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI BRIC 763.5 - 763.5 763.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Select Dividend 1915 - 1915 1915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Regional Banks 989 - 989 989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
ProShares Ultra Oil & Gas 754.66 - 754.66 754.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1098.5 - 1098.5 1098.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Vanguard Information Technology 3678 - 3678 3678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares International Select Dividend 613 - 613 613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 892.3 - 892.3 892.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
SPDR DJIA 4867 - 4807 4867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI EAFE 1257.2 - 1257.2 1257.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares China Large-Cap 785.8 - 785.8 785.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Energy Select Sector SPDR 1385 - 1385 1385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Sweden Capped 584.25 - 584.25 584.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Physical Platinum Shares 1434.72 - 1434.72 1434.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Technology Select Sector SPDR 1397 - 1397 1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI Europe Financials 375.06 - 375.06 375.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Consumer Staples Select Sector SPDR 1046.38 - 1046.38 1046.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Germany 518.89 - 518.89 520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1319.5 - 1310 1319.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2145 - 2145 2148.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
iShares US Financials 2331.4 - 2331.4 2331.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Core US Aggregate Bond 2119.03 - 2119.03 2119.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Industrial Select Sector SPDR 1434 - 1434 1435.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1076.25 - 1076.25 1076.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
ProShares UltraShort Oil and Gas 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۳۲
Vanguard S&P 500 4960.76 - 4960.76 4960.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Canada 545.84 - 545.84 545.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ProShares Ultra QQQ 1799.72 - 1799.72 1799.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Indonesia 432.45 - 432.45 432.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SPDR S&P Metals & Mining 623.5 - 623.2 623.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
iShares MSCI Pacific ex Japan 872.89 - 872.89 872.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ProShares Ultra Dow30 856 - 856 856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
ProShares UltraShort Dow30 612 - 612 612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
Utilities Select Sector SPDR 1027.55 - 1027.55 1027.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
Health Care Select Sector SPDR 1720.9 - 1720.9 1723.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI France 570.86 - 570.86 570.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۳
iShares MSCI Australia 429.49 - 429.49 429.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۳
iShares US Preferred Stock 719 - 719 719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۳
iShares S&P 500 Value 2179 - 2179 2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
WisdomTree India Earnings 498 - 497.5 498 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Russell 2000 Value 2562 - 2562 2562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 783 - 778.5 793.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Europe 837 - 833 838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1970 - 1970 1970.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Europe AlphaDEX 712.63 - 712.63 712.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 22.63 - 22.63 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 85.73 - 85.73 85.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 700 - 700 709.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
iShares Core High Dividend 1685 - 1685 1685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust Dow Jones Internet 2655 - 2655 2655.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1417 - 1417 1417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 988 - 988 988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 783.51 - 783.51 783.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
iShares International Treasury Bond 918.5 - 918.5 918.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Value 2075 - 2075 2075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares India 50 690 - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Spain Capped 553 - 553 559.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Global Clean Energy 159.5 - 159.5 159.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Vanguard Total Stock Market 2789 - 2789 2789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Intermediate Credit Bond 1025.44 - 1025.44 1025.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.62 - 8.62 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2359.55 - 2359.55 2359.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
iShares 20+ Year Treasury Bond 2322 - 2322 2322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
PowerShares DB Commodity Tracking 328 - 328 328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Malaysia 614.6 - 614.6 614.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۳۳
iShares MSCI Taiwan Capped 697.7 - 697.7 697.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۵
iShares MSCI South Korea Capped 1223.24 - 1223.24 1223.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱:۰۵
iShares Latin America 40 593 - 593 593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
iShares US Aerospace & Defense 3866.5 - 3866.5 3866.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Switzerland Capped 643 - 643 643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1637.09 - 1637.09 1637.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1191.59 - 1191.59 1191.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 774.5 - 774.5 774.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۳۵
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1159 - 1159 1159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1023 - 1023 1023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۴
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 542.5 - 542.5 544.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Health Care 3255 - 3255 3255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۳۴
iShares MSCI Chile Capped 847.3 - 847.3 847.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
SPDR S&P Biotech 1803.45 - 1803.45 1803.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares TIPS Bond 2122.5 - 2122.5 2122.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Core Dividend Growth 685.84 - 685.84 685.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 225 - 225 225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Philippines 605 - 605 605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI New Zealand Capped 883 - 883 883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1950 - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
ProShares Short QQQ 574 - 574 574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Russia 375 - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Russia Capped 595 - 595 602.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
ProShares Short Dow30 1090 - 1090 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Hong Kong 461.9 - 461.9 461.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Vanguard Total Bond Market 1519.43 - 1519.43 1519.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
ProShares Ultra Russell2000 1582.8 - 1582.8 1582.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
SPDR Barclays High Yield Bond 686.97 - 686.97 686.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
Vanguard Dividend Appreciation 2001 - 2001 2001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۰۱
iShares Nasdaq Biotechnology 2244.26 - 2244.26 2244.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۳
United States Natural Gas 461 - 461 461.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2500.01 - 2500.01 2500.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 322.1 - 322.1 322.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۰۳
Materials Select Sector SPDR 1115.4 - 1115.4 1115.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
iShares US Healthcare Providers 3648.8 - 3648.8 3648.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 120.08 - 120.08 120.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۳۲
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 44.29 - 44.29 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۲:۰۳
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 51.6 - 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Materials 2480 - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares S&P 500 USD Energy 113.1 - 113.1 113.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3072.68 - 3072.68 3072.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR S&P Regional Banking 1182 - 1180.31 1182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۱:۰۳
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1485.07 - 1485.07 1485.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1155 - 1155 1155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۴
Vanguard High Dividend Yield 1629 - 1629 1629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ساعت ۰:۰۴
Vanguard Financials 1309.34 - 1309.34 1329.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust Financial AlphaDEX 595.31 - 595.31 603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust STOXX European Select Dividend 246.38 - 246.38 246.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard FTSE Pacific 1308.06 - 1307.25 1308.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۳۴
iShares US Home Construction 716 - 716 716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۳۴
Global X Silver Miners 504.32 - 504.32 504.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۵
ProShares Ultra Financials 834 - 834 834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۵
MSCI Frontier 100 543.5 - 543.5 543.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۰۵
First Trust Value Line Dividend 582.5 - 582.5 582.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۴
Vanguard Consumer Discretionary 3239 - 3238 3245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۳۴
Guggenheim Solar 411.75 - 411.75 411.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Financial Services 2529 - 2529 2529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۴
iShares MSCI ACWI ex US 892 - 892 892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
PureFunds ISE Cyber Security 678.64 - 678.64 678.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
Global X MSCI Colombia 193.92 - 193.92 193.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۷
iShares MSCI All Peru Capped 730.31 - 730.31 730.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۷
Vanguard Intermediate-Term Bond 1502 - 1502 1502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۷
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 435.62 - 435.62 435.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۱۷
iShares MSCI Singapore Capped 443.01 - 443.01 443.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۰:۱۳
iShares Global Energy 692.35 - 692.35 692.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۲۲:۰۸
Vanguard Consumer Staples 2619.3 - 2619.3 2619.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۲۱:۳۹
Vanguard REIT 1536.5 - 1536.5 1536.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
SPDR S&P Bank 917.49 - 917.49 917.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Poland Capped 446.23 - 446.23 446.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE All World ex US 995.65 - 995.65 995.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱:۰۴
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 24.15 - 24.15 24.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۳۳
iShares 1 3 Year Credit Bond 1929.8 - 1923.17 1929.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Italy Capped 559.5 - 559.5 559.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1021.01 - 1021.01 1021.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۲:۳۴
iShares US Medical Devices 3878 - 3878 3878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Vanguard Growth 2839.5 - 2839.5 2839.5 70.50 2.48% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 323.33 - 323.33 323.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۶
iShares Global Financials 1244.35 - 1244.35 1244.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 907.98 - 907.98 913.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۶
SPDR S&P Retail 930 - 930 930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۹:۰۴
iShares 10+ Year Credit Bond 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
Vanguard Short-Term Government Bond 1124.87 - 1124.87 1124.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
PowerShares DB Oil 228.5 - 228.5 228.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1439.95 - 1439.95 1439.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Dow Jones US 2677.01 - 2677.01 2677.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
VanEck Vectors Junior Gold Miners 597 - 597 597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 830 - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
iShares Global Infrastructure 824.38 - 824.38 824.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 853.64 - 853.64 853.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۱:۳۴
iShares US Telecommunications 524.49 - 524.49 524.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 683 - 683 683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
iShares MSCI South Africa 1125.24 - 1125.24 1125.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲۱:۳۴
iShares US Pharmaceuticals 2989.01 - 2989.01 2989.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI World UCITS Dist 869.22 - 869.22 869.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard Energy 1957.35 - 1957.35 1957.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۶
VanEck Vectors Oil Services 487.4 - 487.4 487.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
iShares MSCI World 1700 - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۳۵
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 600.98 - 600.98 600.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Netherlands 585 - 585 585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۶:۳۳
ProShares Ultra Real Estate 1270 - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۶:۳۳
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 1970 - 1970 1970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۳۴
Vanguard Telecommunication Services 1655.15 - 1655.15 1670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۲۲:۳۴
Vanguard Utilities 2204.66 - 2204.66 2204.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱:۳۴
SPDR S&P Dividend 1814.97 - 1814.97 1814.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۲۳:۰۴
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4375.53 - 4375.53 4375.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱:۰۴
Vanguard Mid-Cap Value 2137.56 - 2137.56 2137.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
SPDR S&P China 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۲۲:۰۵
iShares S&P 100 2400 - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۰۵
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 533 - 533 533 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۳۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 2226.7 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Global Gold Miners 338.71 - 338.71 338.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۱:۳۵
Shares JPX-Nikkei 400 1251.9 - 1251.9 1251.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۲۲:۳۴
First Trust Morningstar Dividend Leaders 572.53 - 572.53 572.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Steel 917.9 - 917.9 917.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۴
iShares Mortgage Real Estate Capped 872.74 - 872.74 872.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۴
iShares US Consumer Goods 2347.3 - 2347.3 2347.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
First Trust Health Care AlphaDEX 1497 - 1497 1497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۳۴
iShares Global Consumer Discretionary 2346 - 2346 2346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۰:۰۵
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 372 - 372 372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1505.72 - 1505.72 1505.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2513.05 - 2513.05 2513.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 977 - 977 977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 525.72 - 525.72 525.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 1910.5 - 1910.5 1910.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
BRTRAC 10 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US Utilities 2396 - 2396 2396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Belgium Capped 424.57 - 424.57 424.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
VanEck Vectors Pharmaceutical 1106 - 1106 1106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 460.75 - 460.75 460.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1085.2 - 1085.2 1085.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 960.2 - 960.2 960.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 797 - 797 797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 1291.72 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰
iShares US Oil Equipment & Services 690.5 - 690.5 690.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰