شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:57:19
0 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,788
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:38
4 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
409 (12.10%)
تغییر ۶ ماهه
649 (20.68%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 09:01:42
15 (10.08%)
تغییر ۳ ماهه
15 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
7 (4.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TOPIX Bear -2x 2093 2098 2064 2098 37.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 22670 22650 22650 23080 340.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2236 2238 2198 2238 32.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
SMAM REIT 2136 2138 2133 2142 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MAXIS TOPIX 1744 1743 1743 1758 16.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Simplex WTI 2482 2480 2478 2495 25.00 1.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
TSE Mothers 650 652 650 656 2.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MAXIS J-REIT 2139 2142 2139 2153 14.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
iShares US REIT 2193 2190 2188 2196 26.00 1.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS REIT 2236 2239 2236 2249 10.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
BRJ iShares TOPIX 1717 1718 1717 1733 17.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
iShares Nikkei 225 23890 23880 23880 24100 190.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nomura TOPIX Listed 1744 1743 1743 1757 15.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Simplex TOPIX Bull 2x 18110 18100 18100 18380 310.00 1.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
BRJ iShares Japan REIT 2148 2151 2148 2161 7.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1766 1765 1765 1778 15.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nomura TSE Bank Listed 155 154 154 156 2.00 1.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Simplex TOPIX Bear -1x 2937 2939 2919 2939 27.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Mukam Maxis J-REIT Core 1240 1241 1238 1245 5.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
iShares Core MSCI EM IMI 1872 1870 1870 1883 17.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund J-REIT 2119 2120 2119 2129 7.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nomura Nikkei 225 Listed 23830 23820 23820 24030 190.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TSE Bank Listed 140 - 140 140 2.00 1.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
iShares Core MSCI Kokusai 2245 2242 2242 2254 6.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23790 23770 23770 24000 190.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 157 156 156 157 1.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 6595 6590 6580 6620 5.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 12350 12340 12340 12560 180.00 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 6260 6270 6200 6270 50.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 11260 11270 11220 11320 40.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1446 1447 1433 1447 11.00 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1887 1903 1887 1980 59.00 3.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 9870 9860 9860 9910 20.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 21450 21430 21430 21830 320.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1385 1384 1384 1396 15.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 606 607 600 607 6.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 4125 4135 4070 4135 55.00 1.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 14500 14590 14500 14590 100.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2102 2103 2102 2117 21.00 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1870 1865 1865 1883 16.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 3890 3905 3890 3905 5.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 16420 16400 16400 16730 270.00 1.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 14050 14040 14040 14260 270.00 1.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3650 3660 3650 3665 5.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1031 1033 1031 1040 12.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 29270 29260 29260 29390 20.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 6870 6860 6860 6960 100.00 1.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 20140 20170 20140 20560 360.00 1.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 2429 2430 2385 2430 39.00 1.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 7210 7200 7190 7210 20.00 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3050 3055 3000 3055 45.00 1.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 24590 24610 24590 24810 470.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 14620 14640 14620 14650 50.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21510 21720 21510 21720 280.00 1.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 46850 46900 46850 46950 200.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49650 49700 49650 49850 150.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2210 2240 2210 2243 25.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2158 2151 2141 2158 2.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1015 1017 1015 1017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 21000 21090 21000 21090 330.00 1.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 24050 24040 24040 24170 180.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۰۱
Nomura SSE50 31450 31550 31450 31650 300.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
SPDR S&P 500 33550 33600 33550 33700 100.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
iShares S&P 500 2401 2403 2401 2411 2.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MAXIS Nikkei 225 23910 23930 23910 24140 190.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
SPDR Gold Shares 14990 15000 14980 15010 50.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nikko TOPIX Listed 1724 1725 1724 1738 18.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MAXIS TOPIX Core 30 716 725 716 725 5.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MAXIS JPX-Nikkei 400 15470 15480 15470 15600 160.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT NOTES HSI Short 6440 6250 6210 6440 140.00 2.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nikko Australia REIT 1633 1636 1632 1638 6.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nikko Nikkei 225 Listed 23880 23910 23880 24110 210.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Daiwa FTSE Blossom Japan 1285 1298 1285 1298 19.00 1.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Simplex TSE Mothers Core 2755 2766 2730 2783 6.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 207 209 207 210 1.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 3870 3860 3830 3870 35.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 141 142 141 142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 33950 - 33950 33950 350.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Simplex China Bull 2x H-share 11010 11030 11010 11150 410.00 3.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2610 2612 2610 2612 10.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
BRJ iShares Automation & Robot 2355 2369 2355 2375 28.00 1.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Simplex China Bear -1x H-share 7780 - 7780 7780 40.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 29890 29800 29800 29890 310.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mitsubishi Japan Physical Silver 5500 5490 5480 5500 30.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2059 2075 2059 2080 33.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1604 1611 1604 1624 18.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 3640 3635 3575 3640 55.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 989 988 988 996 11.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2520 2523 2520 2523 2.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 21580 21700 21580 21700 420.00 1.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1978 1979 1978 1991 25.00 1.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Mitsubishi Japan Physical Palladium 56000 56200 55400 56200 800.00 1.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1637 1626 1613 1637 29.00 1.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4060 4045 3995 4060 70.00 1.75% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 931 930 915 931 14.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 6400 6380 6340 6400 40.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
Listed Index Fund China A Share CSI300 5820 5620 5620 5820 140.00 2.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 14030 14090 14030 14150 160.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1230 1233 1227 1240 18.00 1.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 957 959 957 965 11.00 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 13300 13290 13160 13300 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 22890 22950 22890 23110 330.00 1.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 34000 - 34000 34000 650.00 1.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2486 2490 2486 2493 2.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1014 1015 1014 1015 2.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 962 963 962 964 1.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 34500 34550 34500 34850 400.00 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 20440 20490 20440 20490 250.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۳۱
ETFS Gasoline 2685 2540 2480 2685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NZAM ETF J-REIT 2133 2134 2132 2145 3.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS NASDAQ 100 9070 9080 9070 9110 30.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT NOTES HSI Leveraged 10970 10700 10700 10980 30.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 8830 8840 8830 8940 100.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Gold 4900 4895 4895 4900 5.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1012 1014 1012 1014 1.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 11070 10940 10940 11240 130.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 9220 9230 9220 9260 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 9980 10010 10000 9980 280.00 2.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 10990 11030 10990 11030 40.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1084 1086 1084 1086 2.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 18710 - 18710 18710 170.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Listed Index Fund International Emerging Countries 1411 1414 1411 1419 11.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 974 977 974 980 9.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۸:۰۱
Simplex NY Dow Jones 26950 - 26950 26950 50.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Nomura TOPIX Core30 Listed 769 774 769 776 9.00 1.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 378 379 377 381 4.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 23330 23270 23270 23330 70.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 6900 6920 6900 6920 140.00 2.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1240 1250 1229 1250 6.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4465 4460 4460 4465 25.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۷:۳۱
SPDR S&P 500 309.1 309.15 308.91 309.15 0.08 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
DIAM TOPIX 1717 1720 1717 1720 8.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
JASDAQ-Top20 4135 4140 4135 4140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
ChinaAMC CSI 300 619 - 619 619 2.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
CSOP FTSE China A50 625 643 625 670 5.00 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4390 - 4390 4390 20.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
MAXIS S&P Mitsubishi Group 136 135 135 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1472 1473 1472 1473 4.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 9460 9470 9460 9470 10.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 12600 - 12600 12600 100.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 12300 12400 12300 12400 90.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2378 2382 2378 2382 4.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
Listed Index Fund International Developed Countrie 2555 2546 2546 2555 5.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۳۳
ETFS Copper 2701 - 2701 2701 59.00 2.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
ETFS Grains 333 327 327 333 3.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Nomura Gold Price Linked 4065 4070 4065 4070 10.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3420 3405 3390 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 7320 - 7320 7320 50.00 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
DIAM JPX Nikkei 400 15340 15370 15340 15370 20.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
iShares JPX-Nikkei 400 15450 - 15450 15450 40.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Samsung KODEX Samsung Group 625 - 625 625 10.00 1.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2651 - 2651 2651 19.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 12210 12200 12200 12210 70.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۳۱
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1527 - 1527 1527 109.00 7.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4855 4920 4855 4920 145.00 2.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6410 6430 6410 6430 10.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۵:۰۱
AM-One ESG 13010 - 13010 13010 30.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
SMAM NIKKEI225 23420 - 23420 23420 30.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
ABF Pan Asia Bond 12710 - 12710 12710 10.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Nochu NZAM Nikkei 225 23540 - 23540 23540 20.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI Europe UCITS 7960 - 7960 7960 10.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
ETFS Physical Platinum 9400 - 9400 9400 600.00 6.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 15470 - 15470 15470 10.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 9900 - 9900 9900 10.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 28990 - 28990 28990 310.00 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Russell/Nomura Small Cap Core 20240 - 20240 20240 260.00 1.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2146 - 2146 2146 14.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 6850 - 6850 6850 40.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1495 - 1495 1495 4.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 149 - 149 149 1.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 21960 - 21960 21960 140.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9160 - 9160 9160 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12850 - 12850 12850 290.00 2.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
Nomura Nikkei 300 Listed 333 - 333 333 2.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 362 - 362 362 11.00 3.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۴:۳۱
ETFS Natural Gas 0.025 - 0.025 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 758 - 758 765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10540 - 10540 10580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 13020 - 13020 13020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
DIAM Nikkei 225 23500 - 23500 23620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9250 - 9250 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 10850 - 10840 10880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۳۲
ETFS WTI Crude Oil 895 - 895 895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۰۱
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1248 - 1248 1248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 23250 - 23170 23270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۸:۰۱
ETFS Natural Gas 3 - 2 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 21870 - 21870 21870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 11410 - 11410 11410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۳۱
ETFS Corn 81 - 80 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۶:۰۱
UBS MSCI World UCITS 24630 - 24630 24630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۳۱
ETFS Agriculture 410 - 410 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۳۱
ETFS Physical Silver 1602 - 1602 1602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۳۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4580 - 4580 4580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۵:۰۱
Nomura TSE Electric Listed 2470 - 2470 2470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 12100 - 12100 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31850 - 31850 31850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 17670 - 17670 17670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38300 - 38300 38300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 20450 - 20450 20450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
ETFS Wheat 66 - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI USA UCITS 32350 - 32050 32350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 10050 - 10000 9990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 12030 - 11990 12030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۰:۰۱
UBS MSCI EMU UCITS 15400 - 15380 15400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۹:۰۱
ETFS Nickel 1510 - 1510 1510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2552 - 2552 2552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۷:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 23680 - 23680 23680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3185 - 3185 3185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 21010 - 20960 21010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26680 - 26680 26680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 30450 - 30450 30450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 36850 - 36850 36850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 23740 - 23740 23740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Mizuho Gold 4345 - 4345 4345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1327 - 1327 1327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1321 - 1321 1321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 25080 - 25080 25080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 19040 - 19040 19040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 6710 - 6710 6830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۳۲
Nochu NZAM TOPIX 1711 - 1711 1711 42.00 2.52% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 18060 - 18020 18060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۸:۰۲
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 15010 - 15010 15010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۳۲
ETFS All Commodities 817 - 817 817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۴:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12760 - 12760 12910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳