شاخص یاب
ژاپن
ژاپن
ین ژاپن / دلار
0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:52:20
0 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (89.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (89.88%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,298
قیمت روز
14 (0.42%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,298 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,298 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,298 (0.00%)
نوسان سالیانه
JASDAQ 20
172
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:34:39
1,554 (90.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (90.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,271 (88.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 270.36 270.49 269.62 272.29 4.38 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۲:۰۴
ETFS Natural Gas 0.0326 0.0327 0.0326 0.0327 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Simplex TOPIX Bear -2x 2475 2474 2443 2475 50.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 20940 20960 20940 21160 370.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2970 2968 2940 2970 50.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex WTI 2858 2859 2858 2868 50.00 1.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
TSE Mothers 817 815 815 838 25.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MAXIS J-REIT 1775 1777 1775 1788 13.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nomura SSE50 31150 31250 31150 31500 200.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR S&P 500 29960 29950 29950 30150 340.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
DIAM Nikkei 225 22560 22510 22510 22680 170.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 2150 2152 2150 2162 36.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS REIT 1867 1864 1864 1874 4.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NZAM ETF J-REIT 1778 1780 1778 1791 12.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC CSI 300 618 619 618 624 1.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MAXIS Nikkei 225 23090 23080 23080 23200 170.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Gold Shares 13070 13110 13070 13220 140.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
BRJ iShares TOPIX 1755 1753 1753 1767 16.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Nikkei 225 23060 23040 23040 23180 190.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MAXIS TOPIX Core 30 745 752 745 758 1.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nomura TOPIX Listed 1799 1797 1797 1811 17.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MAXIS JPX-Nikkei 400 15760 15750 15750 15840 140.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex TOPIX Bull 2x 18640 18660 18640 18900 430.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa ETF TOPIX Listed 1825 1823 1823 1839 18.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nomura TSE Bank Listed 181 179 179 181 1.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nikko Nikkei 225 Listed 23220 23230 23220 23350 190.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 15630 15640 15630 15770 130.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI EM IMI 1985 1988 1985 1994 13.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund J-REIT 1766 1770 1766 1781 14.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES HSI Leveraged 14350 14480 14350 15020 360.00 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nomura Nikkei 225 Listed 23160 23150 23150 23280 170.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex TSE Mothers Core 3035 3040 3035 3100 75.00 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI Kokusai 2091 2098 2091 2113 26.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 10520 10500 10500 10600 70.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 154 155 154 156 1.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Samsung KODEX Samsung Group 6905 6865 6860 6905 5.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 119 120 119 120 1.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11330 11340 11330 11450 180.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 7090 7050 7050 7090 60.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9350 9380 9350 9380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1634 1635 1626 1635 12.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex China Bull 2x H-share 12750 12740 12740 13220 290.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Gold 4310 4325 4310 4355 40.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex China Bear -1x H-share 7870 7900 7790 7900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 19910 19940 19910 20130 350.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5040 4970 4970 5100 40.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1414 1413 1413 1421 12.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Silver 5340 5330 5330 5400 20.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 439 440 439 441 11.00 2.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 1843 1845 1809 1845 41.00 2.28% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Palladium 31650 31800 31650 31850 100.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10620 10660 10620 10670 80.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 11060 11050 11050 11080 150.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15230 15240 15230 15390 260.00 1.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1236 1235 1224 1236 21.00 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 12090 12060 11830 12090 300.00 2.54% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 18380 18330 18010 18410 70.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 9360 9370 9360 9500 110.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7730 - 7730 7730 220.00 2.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 26660 26600 26600 26780 260.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 11780 11770 11770 12100 330.00 2.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 18890 18900 18890 19100 380.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 10130 10200 10060 10200 70.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 7630 7640 7610 7650 10.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3195 - 3195 3195 5.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3590 3600 3540 3600 75.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 11120 11150 11100 11150 120.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1748 1749 1737 1756 8.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 24800 24790 24790 24940 130.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2332 2340 2332 2352 12.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 48150 48100 48100 48400 50.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49700 49750 49700 49950 250.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund International Developed Countrie 2371 2370 2370 2392 23.00 0.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2027 2011 2011 2027 7.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9710 9740 9710 9740 20.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 948 950 948 950 7.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 37500 37300 37300 37650 100.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 20700 20610 20610 20900 250.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 5220 5230 5210 5230 10.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12350 12410 12350 12500 250.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
NEXT NOTES HSI Short 6230 6220 6170 6230 10.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikko Australia REIT 1580 1581 1578 1590 8.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS NASDAQ 100 7950 7980 7950 8000 130.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
iShares JPX-Nikkei 400 15590 15600 15590 15690 110.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Simplex TOPIX Bear -1x 3150 3145 3120 3150 35.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4450 4460 4450 4460 30.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa FTSE Blossom Japan 1300 - 1300 1300 13.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nomura TOPIX Core30 Listed 773 775 773 778 6.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23150 23160 23150 23270 180.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Russell/Nomura Small Cap Core 22370 - 22370 22370 100.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1925 1927 1925 1936 16.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1668 1677 1668 1680 10.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4780 4775 4730 4780 75.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 4920 4905 4850 4920 95.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1052 1053 1052 1058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 15400 15660 15400 15740 140.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 22500 22600 22500 22650 350.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 2098 2099 2098 2112 19.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 11200 11280 11200 11320 210.00 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12200 12130 11920 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1792 1796 1792 1803 18.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1939 1934 1919 1939 29.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4880 4875 4820 4880 85.00 1.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 14480 14490 14480 14660 280.00 1.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 8640 8630 8500 8640 100.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3230 3220 3195 3230 60.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 24850 24890 24850 24910 20.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 975 977 975 983 10.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 25960 26010 25960 26200 130.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1424 1422 1422 1458 5.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Listed Index Fund International Emerging Countries 1458 1460 1458 1468 5.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
AM-One ESG 12970 - 12970 12970 80.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
DIAM TOPIX 1753 - 1753 1753 12.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
JASDAQ-Top20 4760 4765 4760 4795 20.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
iShares US REIT 1982 1983 1974 1984 7.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
ABF Pan Asia Bond 12550 12570 12550 12630 90.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
CSOP FTSE China A50 600 602 600 602 10.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
DIAM JPX Nikkei 400 15490 - 15490 15490 130.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Mukam Maxis J-REIT Core 1030 1033 1030 1033 4.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura Gold Price Linked 3660 3665 3660 3670 15.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4380 4365 4365 4380 25.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1475 1498 1475 1498 7.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2509 - 2509 2509 3.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 34700 35050 34700 35150 350.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 1825 1820 1820 1849 2.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 19050 19200 19050 19200 390.00 2.05% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 22130 22290 22130 22290 190.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS TOPIX 1788 1792 1788 1800 17.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko TOPIX Listed 1780 1785 1780 1793 20.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3225 3230 3225 3235 30.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
SMAM REIT 1770 1780 1770 1780 14.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
Simplex NY Dow Jones 24390 24180 24100 24390 90.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
UBS MSCI Europe UCITS 8110 8180 8110 8220 70.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
BRJ iShares Japan REIT 1789 1792 1789 1799 10.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 169 170 169 171 1.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 9920 9950 10010 9990 150.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 22940 23060 22940 23060 110.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4505 4510 4505 4520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 10630 10620 10230 10630 130.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2445 2448 2445 2457 10.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۰:۰۴
ETFS Grains 363 355 352 363 4.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
ETFS Physical Silver 1650 - 1650 1650 34.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
ETFS Physical Platinum 9700 9170 9170 9700 390.00 4.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 11260 11250 11250 11310 150.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 12310 12650 12310 12650 210.00 1.74% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 14450 14550 14450 14630 180.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 12330 12340 12330 12350 40.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3325 3295 3295 3325 15.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4815 - 4815 4815 55.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 22200 22280 22200 22540 200.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1510 1509 1509 1515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund China A Share CSI300 5710 5890 5710 5890 30.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 19540 19660 19540 19940 100.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۰۴
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2359 2373 2338 2373 6.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۴
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 12000 11930 11930 12000 10.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۸:۳۴
ETFS Nickel 1490 1430 1430 1490 70.00 4.93% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
SMAM NIKKEI225 22520 - 22520 22520 80.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
ETFS Agriculture 498 482 482 510 6.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
ETFS Natural Gas 4 3 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
UBS MSCI World UCITS 23400 23610 23400 23610 100.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
Daiwa ETF TSE Bank Listed 165 166 165 166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38600 38850 38600 38850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 34200 34700 34200 34700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 1066 1075 1066 1075 16.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۰۴
UBS MSCI EMU UCITS 15970 15990 15970 15990 90.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 13540 - 13540 13540 120.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۰۴
ETFS Corn 92 91 91 92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۶:۰۴
ETFS Copper 3080 - 3080 3080 30.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 768 - 768 768 3.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1327 - 1327 1327 30.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2870 - 2870 2870 11.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 30450 - 30450 30450 250.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1002 - 1002 1002 1.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 16260 - 16260 16260 370.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 169 - 169 169 2.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 7670 - 7670 7670 30.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 11290 - 11290 11290 120.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 7420 - 7320 7520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۵
ETFS Wheat 71 - 71 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22810 - 22810 22810 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 33450 - 33450 33500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۴
Samsung KODEX Samsung Group 685 - 685 685 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۴
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2930 - 2930 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۴
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 424 - 424 425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۶:۳۴
Mizuho Gold 3820 - 3820 3820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۳
Nomura Nikkei 300 Listed 338 - 338 338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۵:۳۳
MAXIS S&P Mitsubishi Group 151 - 151 152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۴
UBS MSCI USA UCITS 29650 - 29500 29650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 23060 - 23060 23060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۰۴
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2120 - 2120 2120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۹:۳۴
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2095 - 2092 2095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 23400 - 23400 23400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 19540 - 19350 19540 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 976 - 976 986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۹:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7400 - 7340 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۶:۳۴
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 18820 - 18820 18820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۰۴
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9680 - 9680 9680 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 27700 - 27700 27700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 23450 - 23450 23550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۹:۰۴
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 13270 - 13270 13270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 19380 - 19380 19380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۷:۰۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 34700 - 34700 34700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۰۳
ETFS Gasoline 2600 - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Nomura TSE Electric Listed 2469 - 2469 2469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1276 - 1276 1276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7170 - 7170 7170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 28940 - 28940 28940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 22940 - 22940 22940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 32000 - 32000 32000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 23770 - 23770 23770 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
ETFS All Commodities 1006 - 1006 1006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 14360 - 14360 14360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 40050 - 40050 40050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰