کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0095
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:34:04
1 (98.94%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,786
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
449 (13.46%)
تغییر ۳ ماهه
298 (8.54%)
تغییر ۶ ماهه
647 (20.61%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

146
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:16
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
5 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
16 (10.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 292.12 291.83 290.47 292.71 0.64 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0236 0.0239 0.0236 0.0239 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
Simplex TOPIX Bear -2x 2728 2727 2724 2736 14.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 17950 17930 17830 17950 180.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2886 2888 2886 2902 24.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
SMAM REIT 2120 2115 2115 2120 3.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MAXIS TOPIX 1543 1542 1540 1543 5.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Simplex WTI 2337 2336 2328 2337 7.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MAXIS J-REIT 2134 2129 2121 2134 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura SSE50 30900 30850 30350 30900 100.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares S&P 500 2229 2230 2221 2230 12.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS REIT 2218 2216 2208 2218 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NZAM ETF J-REIT 2115 2113 2105 2115 5.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MAXIS Nikkei 225 21250 21230 21180 21250 110.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nochu NZAM TOPIX 1504 1503 1499 1504 6.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
BRJ iShares TOPIX 1520 1519 1517 1520 6.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Nikkei 225 21220 21200 21170 21220 80.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura TOPIX Listed 1541 1542 1539 1542 4.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
MAXIS JPX-Nikkei 400 13650 13660 13640 13670 40.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nochu NZAM Nikkei 225 20730 20750 20730 20750 90.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
BRJ iShares Japan REIT 2134 2130 2121 2134 5.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares JPX-Nikkei 400 13560 13550 13550 13560 50.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura TSE Bank Listed 132 133 132 133 1.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Simplex TOPIX Bear -1x 3350 3355 3350 3355 15.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mukam Maxis J-REIT Core 1222 1219 1219 1222 1.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund J-REIT 2108 2106 2097 2108 7.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura Gold Price Linked 4100 4090 4090 4105 5.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura Nikkei 225 Listed 21170 21160 21090 21170 110.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Simplex TSE Mothers Core 2730 2707 2694 2730 15.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Core MSCI Kokusai 2079 2080 2071 2080 12.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 21130 21110 21060 21130 80.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 146 147 146 147 1.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3340 3320 3320 3340 20.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 6010 6005 5980 6015 10.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2167 - 2167 2167 14.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 7080 7090 7080 7120 30.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
BRJ iShares Automation & Robot 2086 2085 2081 2086 6.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Mitsubishi Japan Physical Gold 4905 4915 4905 4915 5.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 17000 16980 16890 17000 160.00 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1223 1225 1223 1225 1.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1034 1033 1033 1034 1.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 846 847 846 859 14.00 1.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4685 4695 4685 4715 45.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 874 873 873 875 3.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2502 2503 2501 2519 16.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1715 1716 1714 1717 5.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1659 1658 1653 1659 8.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 3905 3885 3880 3905 15.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 13010 13000 12930 13010 120.00 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 11000 10980 10950 11000 70.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1202 1205 1202 1211 11.00 0.92% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 7360 7340 7300 7360 70.00 0.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 8670 8680 8650 8690 90.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 11990 12000 11990 12010 90.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 12190 12270 12180 12310 60.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 27170 27150 27050 27170 220.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 9480 9470 9410 9480 60.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 16010 15970 15910 16010 160.00 1.01% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3130 3140 3130 3155 35.00 1.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 8640 8550 8360 8640 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3970 3980 3970 3990 30.00 0.76% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1100 1099 1093 1101 4.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 20060 20070 20060 20130 30.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2396 2397 2393 2397 6.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49600 49650 49600 49700 100.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund International Developed Countrie 2382 2377 2369 2386 12.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2199 2198 2192 2200 3.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 30300 30250 30250 30300 100.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 22020 22000 21900 22020 230.00 1.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4690 4695 4690 4710 30.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 13380 - 13380 13380 60.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
DIAM TOPIX 1511 - 1511 1511 6.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
TSE Mothers 669 667 662 669 4.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P 500 31300 31200 31150 31300 200.00 0.64% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
DIAM Nikkei 225 20700 20680 20630 20700 100.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares US REIT 2141 2139 2135 2141 12.00 0.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR Gold Shares 15030 15020 15020 15030 10.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko TOPIX Listed 1524 1523 1522 1524 4.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
CSOP FTSE China A50 598 599 598 611 7.00 1.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
DIAM JPX Nikkei 400 13460 13440 13430 13460 60.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko Australia REIT 1621 1624 1617 1624 14.00 0.87% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS NASDAQ 100 8370 8350 8330 8370 30.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex TOPIX Bull 2x 14150 14140 14120 14170 80.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
UBS MSCI Europe UCITS 7270 7290 7270 7290 10.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko Nikkei 225 Listed 21210 21200 21150 21210 90.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 8370 - 8370 8370 40.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Core MSCI EM IMI 1721 1719 1710 1721 7.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 7550 7540 7540 7550 40.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 203 204 202 204 2.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4390 4395 4390 4400 20.00 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 9750 9740 9690 9750 70.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 11040 11000 11000 11050 40.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 7480 7470 7420 7480 20.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex China Bull 2x H-share 10340 10280 10190 10340 110.00 1.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex China Bear -1x H-share 7880 7950 7880 7950 40.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Mitsubishi Japan Physical Silver 5420 5410 5410 5420 20.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 8580 8590 8500 8590 20.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 2140 2120 2118 2140 97.00 4.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 5300 5310 5300 5310 20.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3400 3395 3380 3400 25.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 9530 9570 9530 9570 70.00 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 6650 6640 6630 6650 10.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 864 863 862 864 4.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 21830 21880 21830 21880 160.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1033 1032 1029 1033 3.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 13430 13470 13430 13470 10.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2534 2535 2533 2543 13.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 46400 46450 46350 46500 50.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2018 2016 2004 2018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1041 1039 1039 1041 4.00 0.38% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
AM-One ESG 11320 - 11320 11320 40.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Gasoline 2589 - 2589 2589 165.00 6.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES HSI Short 6360 6370 6360 6430 30.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1560 1558 1557 1560 5.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1641 1643 1641 1645 7.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1701 1700 1700 1703 5.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 10340 10300 10300 10350 90.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 5360 - 5360 5360 40.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 1865 - 1865 1865 8.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 8040 8050 8000 8050 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Index Fund International Emerging Countries 1296 1298 1282 1298 11.00 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI USA UCITS 29720 - 29720 29720 220.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 13540 13530 13530 13540 40.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 13000 12930 12930 13000 50.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Mitsubishi Japan Physical Palladium 47100 47500 47100 47500 200.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 146 - 146 146 1.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1233 1236 1233 1236 2.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES HSI Leveraged 10780 10320 10260 10780 470.00 4.56% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 129 130 129 130 1.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1267 1341 1267 1450 84.00 6.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2253 2306 2253 2306 36.00 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 12610 12600 12600 12610 40.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
ETFS Wheat 60 - 60 60 1.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
ETFS Agriculture 403 - 403 403 2.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
ABF Pan Asia Bond 12390 12400 12390 12410 30.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
ETFS WTI Crude Oil 864 - 864 864 9.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 10990 - 10990 10990 90.00 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 673 675 673 675 1.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2380 2370 2370 2380 5.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 28110 28220 28110 28220 150.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 18380 - 18380 18380 150.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 8340 8320 8320 8340 10.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 903 900 900 903 2.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 961 964 961 964 3.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۲
ETFS Natural Gas 3 2 2 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
UBS EURO STOXX 50 UCITS 3970 4020 3970 4020 5.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4650 4670 4650 4670 15.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6990 7090 6990 7090 40.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX Samsung Group 523 - 523 523 7.00 1.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 8760 8750 8750 8760 50.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۳۱
JASDAQ-Top20 3780 3785 3780 3785 30.00 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 902 901 901 902 4.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 10780 - 10780 10780 120.00 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۲
ChinaAMC CSI 300 585 569 569 585 6.00 1.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Nomura TOPIX Core30 Listed 684 683 683 684 2.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1170 - 1170 1170 9.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 18580 18570 18530 18580 120.00 0.65% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۳۲
ETFS Copper 2686 - 2686 2686 146.00 5.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 356 357 356 357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2100 2099 2099 2100 19.00 0.90% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 18000 - 18000 18000 90.00 0.50% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۶:۰۲
Simplex NY Dow Jones 24990 - 24990 24990 50.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Nomura Nikkei 300 Listed 298 - 298 298 2.00 0.68% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 26700 - 26700 26700 140.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1230 - 1230 1230 7.00 0.57% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Russell/Nomura Small Cap Core 17740 - 17740 17740 150.00 0.85% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 14700 - 14700 14700 50.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 1835 - 1835 1835 11.00 0.60% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 21660 - 21660 21660 20.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 10640 - 10640 10640 20.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 17200 - 17200 17200 100.00 0.58% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9040 - 9040 9040 20.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۵:۳۲
SMAM NIKKEI225 20760 - 20760 20760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 20650 - 20610 20650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Grains 326 - 322 326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
MAXIS TOPIX Core 30 655 - 655 661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 20320 - 20280 20320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1311 - 1311 1312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22130 - 22130 22130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1029 - 1029 1032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 17320 - 17320 17320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 11940 - 11940 11940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 6610 - 6600 6610 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 9750 - 9750 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 30050 - 30050 30050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7920 - 7850 7920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9060 - 9060 9060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 17160 - 17070 17160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
Daiwa ETF TSE Bank Listed 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Listed Index Fund China A Share CSI300 5110 - 5110 5110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3115 - 3115 3115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 17350 - 17350 17350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Daiwa FTSE Blossom Japan 1123 - 1123 1123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 10470 - 10470 10470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۲
UBS MSCI EMU UCITS 13830 - 13800 13830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 18200 - 18200 18200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 28490 - 28490 28490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 367 - 367 367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۳۲
ETFS Corn 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۳۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 5040 - 5040 5170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7720 - 7720 7870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Mizuho Gold 4280 - 4280 4280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 29050 - 29050 29050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۳۲
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 8490 - 8490 8580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
Nomura TSE Electric Listed 2100 - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
ETFS Physical Silver 1650 - 1600 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۷:۰۱
ETFS Physical Platinum 9430 - 9430 9430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۳۱
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 15840 - 15840 15840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 20570 - 20570 20570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۵:۳۱
ETFS All Commodities 986 - 901 986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 30250 - 30250 30250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۲
MAXIS S&P Mitsubishi Group 132 - 130 132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 22940 - 22940 22940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۲
ETFS Nickel 1290 - 1282 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 19020 - 19020 19020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 28220 - 28220 28220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۵:۳۲
UBS MSCI World UCITS 23900 - 23900 23900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۶:۰۳
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1320 - 1320 1320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۳۲
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1350 - 1350 1350 46.00 3.41% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 34450 - 34450 34500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 17590 - 17590 17590 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12760 - 12760 12910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳