شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:19
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
125 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
3,139 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:18
6 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 276.25 276.18 276.18 276.25 0.28 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
ETFS Natural Gas 0.0362 - 0.0356 0.0363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Simplex TOPIX Bear -2x 2450 - 2450 2491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 21440 - 20900 21440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2778 - 2778 2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
MAXIS TOPIX 1752 - 1735 1752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex WTI 3135 - 3120 3135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
TSE Mothers 743 - 734 743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ-Top20 4675 - 4640 4675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura SSE50 28550 28620 28000 28620 270.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
SMAM NIKKEI225 22630 22540 22440 22630 180.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
DIAM Nikkei 225 22700 22680 22450 22700 130.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares S&P 500 2235 2231 2221 2235 16.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares US REIT 1987 1980 1979 1987 16.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS REIT 1889 - 1878 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
ChinaAMC CSI 300 605 600 576 605 6.00 1.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
MAXIS Nikkei 225 23270 - 22990 23270 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
SPDR Gold Shares 13030 - 13020 13060 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BRJ iShares TOPIX 1718 - 1703 1718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Nikkei 225 23240 - 22960 23240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikko TOPIX Listed 1729 - 1714 1729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
DIAM JPX Nikkei 400 15160 15150 15090 15160 150.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
MAXIS TOPIX Core 30 731 728 723 731 16.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura TOPIX Listed 1747 - 1731 1747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
MAXIS JPX-Nikkei 400 15420 15380 15270 15420 70.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES HSI Short 7090 7160 7090 7290 130.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex NY Dow Jones 25730 - 25500 25730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS NASDAQ 100 8230 8210 8140 8230 60.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex TOPIX Bull 2x 18050 - 17740 18050 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BRJ iShares Japan REIT 1812 1809 1804 1812 9.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF TOPIX Listed 1769 - 1755 1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 15200 15190 15140 15200 150.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex TOPIX Bear -1x 3140 - 3140 3170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikko Nikkei 225 Listed 23230 - 22950 23230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI EM IMI 1828 1818 1796 1828 31.00 1.70% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund J-REIT 1783 - 1774 1784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES HSI Leveraged 11240 11000 10460 11240 150.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura Nikkei 225 Listed 23160 - 22870 23160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex TSE Mothers Core 2568 - 2550 2574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares Core MSCI Kokusai 2122 2119 2107 2122 21.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 197 - 196 199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23110 - 22840 23110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 143 - 141 143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4255 - 4255 4310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11610 - 11320 11610 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 747 749 742 749 10.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 6870 6920 6870 6970 30.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1587 - 1587 1608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex China Bull 2x H-share 11110 - 10610 11110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1879 1877 1875 1879 9.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mitsubishi Japan Physical Gold 4285 - 4275 4285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex China Bear -1x H-share 8560 - 8550 8820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 20390 - 19890 20390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4740 - 4695 4740 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1382 - 1370 1382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Mitsubishi Japan Physical Silver 4905 4900 4885 4905 5.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 991 989 989 991 5.00 0.51% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 478 - 475 478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 1507 1509 1507 1542 17.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4485 - 4485 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 4855 4900 4855 4960 35.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7390 7400 7390 7450 60.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1077 1075 1069 1077 4.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 14400 14350 14280 14400 80.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 21880 21850 21670 21880 1070.00 4.89% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 2050 2042 2036 2050 17.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 10850 10760 10660 10850 130.00 1.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1813 1804 1787 1813 8.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1930 1935 1930 1960 27.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4845 4900 4845 4905 80.00 1.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 11100 10840 10500 11290 290.00 2.68% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15600 - 15200 15600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 14040 - 13790 14040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1159 - 1159 1188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 12020 - 12020 12230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund China A Share CSI300 5210 5220 5060 5220 180.00 3.58% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22730 22620 22620 22730 410.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 28360 28240 28140 28360 20.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 158 159 158 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 10660 - 10550 10670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 19270 19210 18800 19270 220.00 1.14% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3025 - 3025 3105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 8730 8650 8650 8830 160.00 1.83% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 6560 - 6550 6580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3565 - 3565 3630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 11150 11090 11090 11150 40.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 7280 7170 7170 7400 110.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 2296 - 2281 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 962 955 952 962 3.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 24900 24880 24800 24900 190.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 12970 12920 12870 12970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2287 2294 2287 2295 5.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49450 49500 49450 49500 100.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund International Developed Countrie 2416 - 2405 2425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund International Emerging Countries 1362 - 1353 1362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2052 2038 2020 2052 18.00 0.88% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 38150 38100 37900 38150 250.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 22280 22220 22080 22280 250.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4980 - 4980 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 11730 - 11730 11730 30.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
AM-One ESG 12850 12780 12760 12850 130.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
DIAM TOPIX 1712 1700 1700 1712 14.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
MAXIS J-REIT 1791 - 1784 1792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
SPDR S&P 500 31350 - 31150 31350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
ABF Pan Asia Bond 12410 12350 12350 12410 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Nikko Australia REIT 1540 - 1540 1552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4180 4170 4150 4180 40.00 0.96% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 10660 10650 10590 10680 80.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3215 3195 3195 3220 10.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1431 - 1425 1431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 10900 10860 10800 10960 50.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12830 12810 12810 13160 140.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4400 4360 4360 4410 10.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3375 3370 3355 3375 15.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 9240 9210 9150 9240 60.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2386 2385 2381 2386 5.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 46950 46900 46900 47000 50.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۳۳
NZAM ETF J-REIT 1780 1777 1777 1781 13.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 24440 24400 24220 24440 10.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2780 - 2730 2780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 16780 16730 16690 16780 200.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 8040 8030 8010 8040 20.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 944 943 942 944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۰۳
Russell/Nomura Small Cap Core 20950 - 20880 20950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 22170 22120 22120 22170 260.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 18010 18050 17960 18060 780.00 4.33% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1435 1431 1430 1435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۳۳
SMAM REIT 1785 - 1785 1785 3.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
ETFS WTI Crude Oil 1160 - 1160 1161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
UBS MSCI Europe UCITS 7710 - 7690 7710 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Mukam Maxis J-REIT Core 1042 - 1042 1042 4.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 11550 - 11550 11550 220.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Nomura TOPIX Core30 Listed 761 760 757 761 8.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1291 1295 1291 1295 29.00 2.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9360 9350 9350 9380 50.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2660 - 2635 2660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 28140 28190 28140 28340 580.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 1875 - 1862 1875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 18790 18750 18750 18790 230.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3400 - 3400 3420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 22620 22570 22570 22620 290.00 1.28% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 24330 24270 24270 24330 290.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9740 - 9740 9740 70.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12860 - 12860 12860 140.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۸:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 31600 - 31600 31600 350.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 33300 33150 33050 33300 800.00 2.40% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 18090 18030 18000 18090 130.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Nomura TSE Bank Listed 184 - 183 184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 15210 15190 15170 15230 200.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Nomura Nikkei 300 Listed 326 - 322 326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 25880 25850 25850 25880 320.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 10160 10080 10080 9930 160.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 17820 17900 17820 18020 130.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 35100 34900 34900 35100 300.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
ETFS Natural Gas 4 - 4 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 123 - 123 124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۳
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1456 1487 1456 1487 20.00 1.37% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2282 - 2282 2282 18.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۰۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 8600 8650 8600 8650 40.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۵:۰۳
CSOP FTSE China A50 523 - 523 523 16.00 3.06% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 30350 - 30350 30350 600.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 20990 - 20990 20990 460.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1635 - 1635 1635 22.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
Mitsubishi Japan Physical Palladium 36150 - 36150 36150 150.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 18810 - 18810 18810 400.00 2.13% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 960 - 960 960 2.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 20750 - 20750 20750 260.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 18060 - 18060 18060 400.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۳۳
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 11200 - 11200 11200 10.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۴:۰۳
Daiwa FTSE Blossom Japan 1296 - 1296 1303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2376 - 2360 2376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
ETFS Wheat 71 - 71 72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
MAXIS S&P Mitsubishi Group 150 - 150 151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2046 - 2046 2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 683 - 678 683 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۹:۰۲
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 11900 - 11900 11900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۰۳
UBS MSCI USA UCITS 30200 - 30200 30500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۳۳
ETFS Agriculture 510 - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
UBS MSCI World UCITS 23530 - 23530 23530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲
ETFS Physical Platinum 9360 - 9360 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۵:۰۳
ETFS Copper 2829 - 2829 2829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۳
ETFS Physical Silver 1550 - 1550 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Nomura Gold Price Linked 3660 - 3660 3660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 381 - 381 381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۰۳
Samsung KODEX Samsung Group 6785 - 6755 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 8030 - 8030 8030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7330 - 7330 7330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21420 - 21420 21420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Daiwa ETF TSE Bank Listed 168 - 168 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4690 - 4690 4690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 24750 - 24660 24750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18010 - 18010 18010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 11030 - 11030 11030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 13580 - 13580 13580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۰۳
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 11300 - 11300 11300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Mizuho Gold 3760 - 3760 3760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2094 - 2094 2094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۴:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 36450 - 36450 36450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 22620 - 22620 22620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 13820 - 13820 13820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 39800 - 39800 39800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9620 - 9580 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۳۳
ETFS Corn 92 - 91 92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۳۳
Nomura TSE Electric Listed 2246 - 2246 2246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI EMU UCITS 14920 - 14920 14920 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۴:۰۳
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1214 - 1214 1214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 21920 - 21920 22080 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۷:۳۲
ETFS Nickel 1309 - 1309 1309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۳۳
ETFS Grains 350 - 350 350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۰۳
ETFS Gasoline 3155 - 3155 3155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۵:۰۳
ETFS All Commodities 950 - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۴:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 26870 - 26870 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۸:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 30950 31000 30950 31000 100.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ساعت ۴:۳۳