شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:24:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

150
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:01:32
12 (7.32%)
تغییر ۳ ماهه
27 (15.28%)
تغییر ۶ ماهه
24 (13.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TOPIX Bear -2x 2774 2732 2732 2774 56.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 18610 18840 18610 18840 250.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 3085 - 3085 3085 30.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
AM-One ESG 11900 - 11900 11900 70.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
DIAM TOPIX 1597 1616 1597 1616 13.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
MAXIS TOPIX 1629 1640 1629 1640 15.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex WTI 2330 2336 2330 2336 57.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
TSE Mothers 713 725 713 725 9.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
MAXIS J-REIT 1824 1827 1824 1827 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura SSE50 27800 - 27800 27800 20.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P 500 29860 29950 29860 29950 290.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
SMAM NIKKEI225 21250 21360 21250 21360 30.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
DIAM Nikkei 225 21360 - 21360 21360 70.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares S&P 500 2130 2137 2130 2137 20.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares US REIT 2040 2044 2040 2044 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS REIT 1912 1915 1912 1915 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NZAM ETF J-REIT 1823 1826 1823 1826 2.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
ChinaAMC CSI 300 548 558 548 558 8.00 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
MAXIS Nikkei 225 21800 21920 21800 21920 140.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
BRJ iShares TOPIX 1598 1611 1598 1611 15.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares Nikkei 225 21780 21860 21780 21860 120.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko TOPIX Listed 1606 1617 1606 1617 18.00 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
MAXIS TOPIX Core 30 686 687 686 687 3.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura TOPIX Listed 1623 1636 1623 1636 18.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
MAXIS JPX-Nikkei 400 14310 14400 14310 14400 140.00 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES HSI Short 7160 7180 7160 7180 140.00 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko Australia REIT 1569 1562 1562 1569 2.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex TOPIX Bull 2x 15460 15710 15460 15710 320.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
BRJ iShares Japan REIT 1836 1842 1836 1842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1646 1658 1646 1658 17.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares JPX-Nikkei 400 14180 14240 14180 14240 110.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura TSE Bank Listed 162 165 162 165 4.00 2.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex TOPIX Bear -1x 3355 3330 3330 3355 35.00 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Mukam Maxis J-REIT Core 1057 1058 1057 1058 3.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko Nikkei 225 Listed 21770 21900 21770 21900 120.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
UBS EURO STOXX 50 UCITS 3915 3930 3915 3930 25.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 14210 14300 14210 14300 130.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 10220 10340 10220 10340 220.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa FTSE Blossom Japan 1193 1196 1193 1196 7.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares Core MSCI EM IMI 1804 1811 1804 1811 11.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund J-REIT 1811 - 1811 1811 6.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura Gold Price Linked 3620 3625 3620 3625 30.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura Nikkei 225 Listed 21710 21820 21710 21820 140.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura Nikkei 300 Listed 308 - 308 308 4.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex TSE Mothers Core 2245 2276 2245 2276 33.00 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TSE Bank Listed 149 150 149 150 2.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares Core MSCI Kokusai 2016 2020 2016 2020 12.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 9460 9550 9460 9550 250.00 2.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura TOPIX Core30 Listed 716 719 716 719 2.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 21670 21780 21670 21780 120.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 626 - 626 626 25.00 4.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4510 - 4510 4510 25.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 10090 10200 10090 10200 120.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 705 707 705 707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1222 - 1222 1222 6.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2110 2118 2110 2118 13.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 7280 7250 7250 7280 50.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1680 - 1680 1680 10.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 9330 - 9330 9330 270.00 2.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
BRJ iShares Automation & Robot 1975 1960 1960 1975 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1826 - 1826 1826 4.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Gold 4345 4350 4345 4350 10.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 11460 11450 11450 11460 60.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex China Bear -1x H-share 8550 8530 8530 8550 70.00 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 17680 17890 17680 17890 240.00 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4445 4470 4445 4470 30.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1283 1293 1283 1293 13.00 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Silver 4850 - 4850 4850 5.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 1657 1651 1651 1657 12.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 5050 - 5050 5050 20.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1532 1546 1532 1546 16.00 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4995 - 4995 4995 55.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 5550 5460 5460 5550 120.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7900 - 7900 7900 60.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 964 970 964 970 13.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 18710 - 18710 18710 340.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1872 1885 1872 1885 20.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 14610 14710 14610 14710 280.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 9280 9410 9280 9410 210.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 1913 1916 1913 1916 7.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 13640 - 13640 13640 90.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1697 - 1697 1697 4.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 2186 2153 2153 2186 46.00 2.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 5480 5400 5400 5480 110.00 2.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 9130 9270 9130 9270 190.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 13550 - 13550 13550 150.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 12020 12200 12020 12200 260.00 2.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1290 1274 1274 1290 17.00 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 14460 14340 14340 14460 170.00 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1372 1381 1372 1381 10.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund China A Share CSI300 4760 4780 4760 4780 30.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 16000 16170 16000 16170 240.00 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 20940 21060 20940 21060 20.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 27230 27280 27230 27280 290.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 12100 - 12100 12100 230.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 10100 - 10100 10100 210.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 16740 - 16740 16740 200.00 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3370 - 3370 3370 45.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 8650 8690 8650 8690 510.00 5.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 8320 8310 8310 8320 230.00 2.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 4035 3975 3975 4035 80.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 10300 10390 10300 10390 180.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1325 1335 1325 1335 71.00 5.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 20900 - 20900 20900 110.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 883 888 883 888 10.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 939 935 935 939 6.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 22570 22770 22570 22770 370.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2330 2332 2330 2332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 32200 32400 32200 32400 300.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 12940 12950 12940 12950 50.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2277 2274 2274 2277 2.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 46950 47000 46950 47000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49600 49650 49600 49650 50.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund International Developed Countrie 2315 2320 2315 2320 7.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
Listed Index Fund International Emerging Countries 1353 1363 1353 1363 15.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 929 933 929 933 2.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 34100 34400 34100 34400 600.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 19990 20010 19990 20010 120.00 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 5190 5180 5180 5190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۵:۰۱
JASDAQ-Top20 4285 - 4285 4285 25.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
SPDR Gold Shares 13310 - 13310 13310 40.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
ETFS WTI Crude Oil 869 - 869 869 20.00 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
DIAM JPX Nikkei 400 14230 - 14230 14230 20.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Simplex NY Dow Jones 25020 - 25020 25020 500.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS NASDAQ 100 7650 - 7650 7650 160.00 2.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI Europe UCITS 7290 - 7290 7290 10.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 196 - 196 196 5.00 2.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 24790 - 24790 24790 690.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 144 - 144 144 4.00 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3200 - 3200 3200 70.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 122 - 122 122 2.00 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Simplex China Bull 2x H-share 11060 - 11060 11060 30.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2478 - 2478 2478 1.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 18860 - 18860 18860 830.00 4.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 28260 - 28260 28260 440.00 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 999 - 999 999 1.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 354 - 354 354 8.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 1869 - 1869 1869 4.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2432 - 2432 2432 8.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 13900 - 13900 13900 10.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 22700 - 22700 22700 170.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Mitsubishi Japan Physical Palladium 41350 - 41350 41350 150.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4200 - 4200 4200 5.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10330 - 10330 10330 80.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3220 - 3220 3220 45.00 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 9610 - 9610 9610 30.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 7490 - 7490 7490 60.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 23400 - 23400 23400 20.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 16900 - 16900 16900 120.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1008 - 1008 1008 2.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 959 - 959 959 3.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 975 - 975 975 2.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 20180 - 20180 20180 10.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 16800 - 16800 16800 20.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 11260 - 11260 11260 450.00 4.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
SPDR S&P 500 264.07 264.31 264.07 264.31 1.48 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
ETFS Natural Gas 0.0485 - 0.0482 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Samsung KODEX Samsung Group 6130 - 6130 6130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
SMAM REIT 1813 - 1813 1813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Copper 2765 - 2765 2765 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Grains 355 - 355 355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Nickel 1250 - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Agriculture 497 - 497 497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ABF Pan Asia Bond 12780 - 12780 12780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI EMU UCITS 14000 - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI USA UCITS 28390 - 28390 28390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
CSOP FTSE China A50 530 - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS All Commodities 822 - 822 822 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI World UCITS 21960 - 21960 21960 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 8800 - 8800 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES HSI Leveraged 11040 - 11040 11040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 30000 - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
MAXIS S&P Mitsubishi Group 137 - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 10890 - 10890 10890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9490 - 9490 9490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 30600 - 30600 30600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Russell/Nomura Small Cap Core 19700 - 19700 19700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 29890 - 29890 29890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 22110 - 22110 22110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 23330 - 23330 23330 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 1934 - 1934 1934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 20650 - 20650 20650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2700 - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7700 - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 13530 - 13530 13530 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 8430 - 8430 8430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 150 - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 351 - 351 351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 8160 - 8160 8160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 11350 - 11350 11350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 20640 - 20640 20640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9600 - 9600 9600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 1930 - 1930 1930 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Wheat 71 - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 23250 - 23250 23250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۳۲
ETFS Gasoline 2422 - 2422 2422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۲
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3375 - 3375 3375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۲
ETFS Corn 91 - 91 91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۱
Nomura TSE Electric Listed 2148 - 2148 2148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۰۲
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 37150 - 37150 37450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۲
ETFS Natural Gas 5 - 5 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 12860 - 12860 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۱
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12690 - 12690 12690 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9620 - 9620 9640 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 18130 - 18130 18130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 8220 - 8160 8220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۳۲
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 18000 - 18000 18000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۴:۳۲
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1268 - 1268 1268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۹:۰۳
Mizuho Gold 3715 - 3715 3715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۴:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 24340 - 24340 24340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۴:۳۲
ETFS Physical Silver 1499 - 1480 1499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۷:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 35500 - 35500 35500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18040 - 18040 18040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 32100 - 31650 32100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳