شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 06:02:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,122
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
268 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
3,122 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,122 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

161
قیمت روز
1 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:32:48
14 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
11 (7.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TOPIX Bear -2x 2519 2521 2519 2536 33.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 20800 20790 20720 20850 180.00 0.87% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2926 2925 2917 2935 25.00 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
DIAM TOPIX 1709 1703 1703 1709 15.00 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
MAXIS TOPIX 1742 1740 1736 1742 11.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex WTI 2875 2874 2870 2876 8.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
TSE Mothers 726 728 722 728 8.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
SPDR S&P 500 31500 31550 31500 31550 50.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
iShares US REIT 2039 2049 2036 2050 6.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS REIT 1859 1860 1858 1860 4.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
MAXIS Nikkei 225 22890 22880 22820 22900 100.00 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
SPDR Gold Shares 12370 12360 12320 12370 30.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ABF Pan Asia Bond 12280 12310 12280 12310 10.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
BRJ iShares TOPIX 1709 1708 1704 1709 12.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
iShares Nikkei 225 22850 22840 22820 22880 90.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nikko TOPIX Listed 1721 1719 1714 1721 13.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nomura TOPIX Listed 1739 1737 1734 1739 12.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES HSI Short 6710 6700 6700 6760 20.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS NASDAQ 100 8300 8310 8300 8310 20.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex TOPIX Bull 2x 17930 17910 17810 17930 220.00 1.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
BRJ iShares Japan REIT 1787 1786 1786 1788 3.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF TOPIX Listed 1761 1760 1757 1761 12.00 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 15210 - 15210 15210 120.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex TSE Mothers Core 2633 2635 2623 2660 13.00 0.50% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
iShares Core MSCI Kokusai 2154 2153 2152 2180 9.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 175 176 175 176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 22750 22730 22700 22770 110.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3300 3315 3300 3330 20.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Samsung KODEX Samsung Group 6695 6705 6675 6705 15.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4360 4365 4355 4370 20.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 117 116 115 117 1.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11270 11260 11200 11290 90.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 7060 7050 7050 7060 20.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1626 1627 1626 1632 7.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Simplex China Bear -1x H-share 8300 8280 8260 8310 20.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 19810 19800 19730 19840 160.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1376 1374 1370 1376 10.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Mitsubishi Japan Physical Silver 4970 4975 4960 4975 45.00 0.91% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 5040 5020 5020 5070 50.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 21680 21670 21600 21680 260.00 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4530 4595 4530 4595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1980 1982 1980 1992 22.00 1.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15130 15140 15090 15170 120.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 13940 13900 13840 13940 170.00 1.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3380 3390 3380 3390 5.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1221 1223 1219 1227 11.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 10610 10580 10580 10730 220.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Listed Index Fund China A Share CSI300 5200 - 5200 5200 20.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 8300 8310 8250 8310 20.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 18710 18730 18660 18760 150.00 0.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3675 3680 3675 3700 45.00 1.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 37750 37650 37650 37750 150.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 22520 22530 22420 22540 520.00 2.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nomura SSE50 28800 28920 28800 28920 400.00 1.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
ETFS WTI Crude Oil 1063 1065 1063 1065 8.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
MAXIS JPX-Nikkei 400 15310 15300 15290 15310 60.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Simplex TOPIX Bear -1x 3185 3190 3185 3195 25.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nikko Nikkei 225 Listed 22860 22830 22810 22870 90.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
iShares Core MSCI EM IMI 1914 1915 1914 1917 5.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES HSI Leveraged 12810 12640 12640 12810 220.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nomura Nikkei 225 Listed 22770 22750 22730 22800 90.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 10470 10410 10400 10470 160.00 1.55% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
MAXIS S&P Mitsubishi Group 152 151 151 152 3.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nomura TOPIX Core30 Listed 766 770 766 770 4.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 159 158 158 159 1.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Simplex China Bull 2x H-share 11700 11760 11700 12100 40.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 1548 1550 1548 1570 39.00 2.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 1891 1890 1890 1900 39.00 2.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 2065 2063 2062 2069 6.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12010 12000 12000 12010 50.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 9150 9130 9100 9150 10.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 27940 27930 27910 27940 300.00 1.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 10470 10480 10440 10510 120.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 25430 - 25430 25430 420.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1814 1810 1804 1814 6.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 22750 22670 22670 22750 50.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 24850 24810 24790 24850 160.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 32950 32850 32700 32950 300.00 0.92% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 13130 13140 13130 13140 30.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Listed Index Fund International Developed Countrie 2449 2438 2437 2449 23.00 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2075 2074 2071 2075 10.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 951 950 950 951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
SMAM REIT 1783 1785 1783 1789 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Mizuho Gold 3650 3645 3615 3650 90.00 2.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MAXIS J-REIT 1787 1790 1786 1790 3.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
iShares S&P 500 2248 2244 2244 2248 11.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NZAM ETF J-REIT 1775 1778 1775 1778 2.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ETFS Natural Gas 3 - 3 3 1.00 33.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nikko Australia REIT 1597 1580 1580 1597 17.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nomura TSE Bank Listed 181 179 179 181 4.00 2.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4275 4280 4250 4280 5.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund J-REIT 1770 1773 1770 1773 4.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Nomura Nikkei 300 Listed 331 - 331 331 2.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TSE Bank Listed 165 164 164 165 4.00 2.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26570 - 26570 26570 480.00 1.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Russell/Nomura Small Cap Core 20990 - 20990 20990 90.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1852 1854 1852 1873 7.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 10380 - 10380 10380 30.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4730 4735 4720 4750 35.00 0.74% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1058 1057 1057 1058 7.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 14380 14320 14320 14380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 10690 10670 10670 10710 60.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1778 1781 1778 1783 10.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Mitsubishi Japan Physical Palladium 29410 29400 29010 29410 460.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 15230 15090 15090 15230 200.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1460 1463 1460 1482 3.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 18250 18150 18150 18250 240.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 7620 7600 7600 7620 20.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 3190 3195 3180 3205 30.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 11160 - 11160 11160 100.00 0.90% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 958 957 957 962 4.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 37250 - 37250 37250 1450.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2433 2429 2429 2438 4.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2367 2368 2367 2374 7.00 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1545 1544 1541 1545 5.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49700 - 49700 49700 300.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Listed Index Fund International Emerging Countries 1415 1408 1408 1415 11.00 0.78% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 5040 5050 5030 5050 40.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
AM-One ESG 12700 - 12700 12700 50.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
JASDAQ-Top20 4430 4420 4380 4430 15.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 15100 - 15100 15100 20.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Nomura Gold Price Linked 3650 - 3650 3650 15.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 754 756 754 756 5.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9340 9330 9330 9340 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Mitsubishi Japan Physical Gold 4075 4065 4065 4090 35.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 27420 - 27420 27420 60.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1648 - 1648 1648 1.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 161 162 160 162 2.00 1.26% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 392 399 392 399 8.00 2.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 46600 46550 46550 46600 100.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9850 9880 9850 9880 10.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 981 978 978 981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۳
ETFS Corn 92 - 92 92 1.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
DIAM JPX Nikkei 400 15060 - 15060 15060 70.00 0.47% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
MAXIS TOPIX Core 30 736 744 736 744 6.00 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1302 - 1302 1302 10.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2715 - 2715 2715 5.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 21230 - 21230 21230 10.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 23300 23280 23280 23300 30.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2810 - 2810 2810 10.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4995 5010 4995 5010 65.00 1.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 10560 10520 10520 10560 90.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 7480 7450 7450 7480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 21570 21480 21480 21570 320.00 1.51% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 18980 19040 18980 19040 220.00 1.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۳
ChinaAMC CSI 300 560 - 560 560 10.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Simplex NY Dow Jones 25270 - 25270 25270 500.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5010 - 5010 5010 80.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 439 - 439 439 1.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4815 - 4815 4815 35.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2054 - 2054 2054 16.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7500 - 7500 7500 100.00 1.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2370 - 2370 2370 8.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 17040 - 17040 17040 310.00 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2012 - 2012 2012 15.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3315 - 3315 3315 25.00 0.75% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
DIAM Nikkei 225 22370 - 22370 22370 150.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۰۳
SPDR S&P 500 284.08 283.81 283.81 284.38 0.21 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۰۳
ETFS Natural Gas 0.033 - 0.033 0.0332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
ETFS Wheat 76 - 75 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 11200 - 11050 11220 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 12630 - 12530 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
UBS MSCI Europe UCITS 7830 - 7830 7910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 11030 - 10960 11090 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa FTSE Blossom Japan 1269 - 1262 1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 11180 - 11150 11180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۳۲
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1427 - 1409 1427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۹:۰۲
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 11070 - 10800 11070 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۳۲
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6800 - 6800 6940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 32850 - 32450 32850 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12840 - 12820 12840 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10720 - 10650 10720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 24700 - 24630 24950 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۶:۳۲
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 12430 - 12430 12430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2380 - 2380 2380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 22700 - 22700 22700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۳۳
CSOP FTSE China A50 539 - 539 539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۳
ETFS Physical Platinum 10100 - 10100 10100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21860 - 21860 21860 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۵:۰۳
ETFS Grains 350 - 350 367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
UBS MSCI USA UCITS 30250 - 30250 30250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 31300 - 31300 31300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۳۴
Nomura TSE Electric Listed 2357 - 2357 2388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 996 - 993 996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 18990 - 18990 18990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۳
ETFS Physical Silver 1503 - 1503 1503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22970 - 22970 22970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 35900 - 35900 35900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۰۴
ETFS Copper 2965 - 2965 2965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 30000 - 29870 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 22310 - 22280 22310 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 17890 - 17890 17890 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۳۳
SMAM NIKKEI225 22240 - 22240 22240 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
UBS MSCI EMU UCITS 15520 - 15520 15520 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Mukam Maxis J-REIT Core 1018 - 1018 1018 6.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 12970 - 12970 12970 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1230 - 1230 1230 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۶:۰۲
ETFS Nickel 1500 - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS All Commodities 1099 - 1099 1099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Samsung KODEX Samsung Group 666 - 666 666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 21430 - 21430 21430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7460 - 7460 7460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 10750 - 10750 10750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 11390 - 11390 11390 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS Gasoline 2700 - 2700 2700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۵
ETFS Agriculture 499 - 466 499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 19480 - 19480 19480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ساعت ۶:۵۷
UBS MSCI World UCITS 24180 - 24180 24180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۵:۱۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18890 - 18890 18890 430.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۵:۰۳
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 23040 - 23040 23040 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31600 - 31600 31600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۵:۳۴