کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,574.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,388
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
49 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
3,388 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
10 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 20730 - 20690 20790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 2583 - 2575 2587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
TSE Mothers 716 - 708 716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
SPDR S&P 500 32300 - 32300 32450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
DIAM Nikkei 225 22390 - 22380 22420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares S&P 500 2325 - 2313 2328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Natural Gas 4 - 3 4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Nikkei 225 22970 - 22960 23000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Nikko TOPIX Listed 1672 - 1670 1676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
MAXIS JPX-Nikkei 400 14760 - 14760 14810 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core MSCI EM IMI 2011 - 2011 2017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 6690 - 6690 6710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
BRJ iShares Automation & Robot 2479 - 2420 2516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 21890 - 21890 21890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 4185 - 4170 4195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2447 - 2443 2447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1789 - 1784 1791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15020 - 15010 15080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 12820 - 12780 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 1078 - 1074 1079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 9180 - 9150 9250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 9870 - 9850 9900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7570 - 7570 7640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 18630 - 18590 18670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 2811 - 2802 2816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1774 - 1765 1774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 23140 - 23080 23140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2410 - 2403 2414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2372 - 2371 2394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
DIAM TOPIX 1640 - 1640 1645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
DIAM JPX Nikkei 400 14540 - 14540 14540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 14660 - 14660 14690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 671 - 671 671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 10040 - 10030 10060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 10300 - 10260 10320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2035 - 2035 2050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 21150 - 21140 21170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Palladium 47250 - 46800 47550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 21230 - 21190 21230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TOPIX Bear -2x 2424 - 2414 2427 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Wheat 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS TOPIX 1675 - 1674 1680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex WTI 2817 - 2812 2825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura SSE50 33800 - 33500 33900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares US REIT 2144 - 2126 2145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS REIT 2011 - 2011 2019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR Gold Shares 13490 - 13460 13550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Australia REIT 1657 - 1651 1668 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TOPIX Bull 2x 16490 - 16470 16570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1711 - 1710 1716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Mukam Maxis J-REIT Core 1114 - 1114 1118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund J-REIT 1897 - 1896 1905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura Gold Price Linked 3725 - 3715 3725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura Nikkei 225 Listed 23050 - 23040 23090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TSE Mothers Core 2460 - 2447 2462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core MSCI Kokusai 2214 - 2203 2220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 168 - 167 168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3425 - 3425 3465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 138 - 136 138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex China Bull 2x H-share 14140 - 14070 14140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1783 - 1781 1792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex China Bear -1x H-share 7320 - 7320 7360 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 19650 - 19610 19690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Silver 4925 - 4890 4925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 433 - 430 433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 4785 - 4780 4815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 977 - 976 979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 20030 - 19100 20070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1911 - 1908 1913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1893 - 1890 1919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 29500 - 29500 29550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 10130 - 10030 10150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 11220 - 11160 11220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 6740 - 6730 6760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 3535 - 3520 3540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1033 - 1023 1033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund International Developed Countrie 2485 - 2477 2486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2135 - 2128 2140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 963 - 961 964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 22970 - 22970 22990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
AM-One ESG 12100 - 12100 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NZAM ETF J-REIT 1900 - 1899 1910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
MAXIS Nikkei 225 22950 - 22930 22990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS WTI Crude Oil 1046 - 1035 1047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
UBS MSCI EMU UCITS 15520 - 15520 15520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Nomura TOPIX Listed 1688 - 1687 1694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES HSI Short 5950 - 5950 5950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS NASDAQ 100 8760 - 8740 8770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
BRJ iShares Japan REIT 1933 - 1930 1939 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Simplex TOPIX Bear -1x 3160 - 3145 3160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4415 - 4415 4425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES HSI Leveraged 14710 - 14710 14980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23020 - 23010 23050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1549 - 1546 1550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Mitsubishi Japan Physical Gold 4425 - 4425 4435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1324 - 1324 1329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 1072 - 1057 1072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 20830 - 20830 21000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 4755 - 4700 4755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 9680 - 9680 9780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 12040 - 12040 12100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 13930 - 13920 13930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 48450 - 48200 48500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 49900 - 49900 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
SMAM REIT 1904 - 1904 1907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
ETFS Grains 346 - 340 351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
MAXIS J-REIT 1912 - 1912 1920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
UBS MSCI USA UCITS 31400 - 31400 31400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Nikko Nikkei 225 Listed 23120 - 23110 23160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11230 - 11220 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 27730 - 27630 27770 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 9900 - 10050 9900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3510 - 3505 3515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Listed Index Fund China A Share CSI300 5310 - 5250 5370 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 17010 - 17010 17020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 22200 - 22200 22290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 7600 - 7560 7650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 21300 - 21300 21380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 901 - 901 903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
Listed Index Fund International Emerging Countries 1498 - 1498 1508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 1049 - 1049 1052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۱
BRJ iShares TOPIX 1650 - 1650 1655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 211 - 208 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 7390 - 7390 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 13460 - 13450 13530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 12010 - 12000 12050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 152 - 152 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۳۱
ETFS Copper 2910 - 2910 2910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
ChinaAMC CSI 300 680 - 680 687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
ABF Pan Asia Bond 12940 - 12940 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
UBS MSCI Europe UCITS 8120 - 8120 8120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Nomura TSE Bank Listed 160 - 160 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1441 - 1441 1441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 9320 - 9310 9330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 4150 - 4135 4150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5000 - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 18990 - 18990 19060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 3000 - 2898 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1424 - 1424 1426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 23490 - 23490 23700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 10780 - 10780 10790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 9200 - 9200 9270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 34500 - 34400 34550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 10780 - 10780 10780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۹:۰۱
ETFS Physical Silver 1550 - 1550 1588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 29350 - 29350 29400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 10530 - 10530 10530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1011 - 1010 1011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 8250 - 8250 8250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 19130 - 19030 19130 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۳۱
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2780 - 2761 2790 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 13420 - 13420 13470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4170 - 4170 4170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21380 - 21380 21380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 18780 - 18780 18780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Nochu NZAM TOPIX 1639 - 1639 1639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Nomura Nikkei 300 Listed 321 - 321 321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 3340 - 3230 3340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1033 - 1033 1033 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۳۱
ETFS Corn 84 - 84 84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
MAXIS TOPIX Core 30 715 - 715 715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 9940 - 9940 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Daiwa ETF TSE Bank Listed 146 - 146 146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Nomura TOPIX Core30 Listed 753 - 753 754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Russell/Nomura Small Cap Core 19980 - 19650 19980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۶:۰۲
JASDAQ-Top20 3890 - 3890 3890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
SMAM NIKKEI225 22340 - 22340 22340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
iShares JPX-Nikkei 400 14670 - 14670 14700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 738 - 738 738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2408 - 2408 2408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 1969 - 1969 1969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6890 - 6890 6890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 33300 - 33300 33300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4725 - 4725 4725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۳۱
SPDR S&P 500 290.02 - 289.99 290.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0291 - 0.0288 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 14490 - 14490 14490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 372 - 370 372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1110 - 1110 1112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10520 - 10520 10570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1108 - 1108 1108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
ETFS Gasoline 3020 - 3020 3440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
ETFS Physical Platinum 9280 - 9280 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 12570 - 12570 12570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 982 - 980 982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 9950 - 9950 9950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 13500 - 13500 13500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
UBS MSCI World UCITS 24310 - 24310 24350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 12400 - 12400 12400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 33550 - 33550 33550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26490 - 26490 26490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 6920 - 6920 6920 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Simplex NY Dow Jones 26530 - 26500 26700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 25110 - 25110 25110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 19640 - 19640 19640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
MAXIS S&P Mitsubishi Group 137 - 137 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
CSOP FTSE China A50 663 - 661 663 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4770 - 4770 4825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۵:۳۱
ETFS All Commodities 913 - 913 913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۳۲
Daiwa FTSE Blossom Japan 1213 - 1213 1213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Nomura TSE Electric Listed 2348 - 2348 2348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 35250 - 35150 35250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 1971 - 1971 1971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۶:۰۱
ETFS Agriculture 449 - 449 449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18760 - 18750 18760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 9390 - 9390 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1560 - 1560 1561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۹:۳۱
Mizuho Gold 3850 - 3850 3850 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۳۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 7260 - 7260 7260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۵:۳۱
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 12170 - 12170 12170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 17480 - 17480 17510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۵:۳۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 18380 - 18380 18430 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۶:۰۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 30500 - 30500 30500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 19870 - 19870 19870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۲
Nochu NZAM Nikkei 225 22000 - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 37550 - 37550 37550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1256 - 1256 1258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 30100 - 30100 30100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1170 - 1170 1170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۰۱
ETFS Nickel 1299 - 1299 1299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۹:۰۱
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1428 - 1428 1428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
Kokusai S&P500 VIX Mid-Term Futures 12760 - 12760 12910 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund CNX Nifty Futures (India Equity) 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳