شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,699
قیمت روز
193 (0.93%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:33:20
2,467 (10.65%)
تغییر ۳ ماهه
4,047 (16.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,824 (15.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 674.5 673.9 670.94 674.5 4.60 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 2.064 2.067 2.064 2.082 0.04 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 17.45 17.47 17.42 17.47 0.14 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Corn 0.725 - 0.725 0.725 0.01 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Gold 12.79 12.8 12.75 12.8 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS DAX 103.06 102.82 101.86 103.06 0.78 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db Physical Gold 107.13 107.11 106.76 107.17 0.19 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITSo Cash 105.37 105.28 105.28 105.37 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Physical Gold 104.85 104.81 104.21 104.87 0.24 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 6.92 6.91 6.88 6.95 0.12 1.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS LevDAX 79.33 78.18 77.56 79.33 0.68 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi S&P 500 UCITS 41.61 41.55 41.4 41.61 0.15 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Lev Natural Gas 33.055 33.02 32 33.055 1.42 4.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Tips UCITS 178.3 178.74 177.83 178.74 1.08 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS FTSE MIB 18.28 18.25 18.14 18.28 0.15 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Levdax 3X Daily 147.1 146.35 144.08 147.1 3.90 2.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 25.13 25.11 25.01 25.13 0.16 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI EMU Dist 4.441 4.433 4.4 4.441 0.04 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Short Natural Gas 266.7 269.5 266.7 269.5 7.01 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core DAX UCITS 93.47 93.3 92.5 93.47 0.53 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Long SEK Short EUR 44.42 44.38 44.38 44.42 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Physical PM Basket 84 - 84 84 0.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Short USD Long EUR 36.6 36.61 36.6 36.64 0.28 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Vonvmib7Lslfissae181220 1.79 1.78 1.72 1.79 0.11 6.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Cocoa ETC 5.54 5.55 5.49 5.63 0.02 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Physical Swiss Gold 106.14 - 106.14 106.14 0.13 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares EURO STOXX UCITS 33.6 33.52 33.32 33.6 0.33 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 330.21 330.23 328.24 330.23 2.74 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Long Dax 30 9.16 9.14 8.91 9.16 0.20 2.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Daily Long Nickel 15.886 16 15.7 16 0.05 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.786 0.787 0.786 0.797 0.01 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Copper ETC 5.09 5.07 5.058 5.09 0.10 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Silver ETC 3.93 3.94 3.93 3.95 0.07 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 105.22 105.04 104.1 105.22 0.52 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Short Coffee 49.345 49.675 49.1 49.695 1.01 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Daily Short Copper 16.404 16.386 16.26 16.452 0.71 4.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Long CAD Short EUR 33.63 - 33.63 33.63 0.87 2.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Long JPY Short EUR 21.41 21.18 21.18 21.41 0.51 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFs 3X Short USD Long EUR 13.66 13.65 13.65 13.94 0.22 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 5x Short USD Long EUR 10.6 10.59 10.59 10.7 0.33 3.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Global Water UCITS 33.49 33.42 33.26 33.49 0.15 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 23.11 23.09 23.01 23.12 0.09 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 29.93 29.91 29.77 29.94 0.27 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Shortdax 3X Daily ETC 8.98 9.03 8.98 9.21 0.20 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Long FTSE MIB 4.336 4.325 4.237 4.336 0.12 2.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Platinum ETC 2.33 2.32 2.315 2.33 0.02 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Leveraged Soybeans ETC 17.66 17.6 17.48 17.66 0.04 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.51 7.5 7.5 7.51 0.04 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares FTSE MIB UCITS Dist 11.27 11.24 11.21 11.27 0.09 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 199.92 199.52 199.52 199.92 1.28 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi Euro Corporates UCITS 213.84 - 213.84 213.84 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost S&P 500 3X Short Daily 5.25 5.24 5.2 5.29 0.17 3.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost WTI Oil 3X Short Daily 31.38 31.47 30.79 31.47 0.81 2.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Short FTSE MIB 1.43 1.4346 1.4282 1.4508 0.04 3.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Gold Bullion Securities 103.31 103.29 102.68 103.32 0.15 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 44.63 44.57 44.46 44.63 0.13 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 28.09 - 28.09 28.09 0.30 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 20.16 20.17 20.09 20.23 0.25 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 11.52 11.53 11.5 11.76 0.33 2.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 45.38 45.32 45.14 45.38 0.30 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 36.75 36.73 36.6 36.75 0.30 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.92 29 28.92 29 0.33 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Brent Oil 3X Short Daily 9.675 9.54 9.464 9.675 0.24 2.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Daily Long Natural Gas 4.39 4.409 4.2 4.409 0.50 11.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 30.81 30.77 30.74 30.81 0.29 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 89 88.94 88.83 89 0.08 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 21.75 21.7 21.64 21.75 0.16 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 34.3 34.28 34.14 34.3 0.25 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 111.77 111.9 111.77 112.72 1.12 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 1.94 1.9428 1.93 1.9668 0.06 3.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.5784 0.5785 0.577 0.59 0.02 3.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 36.04 35.96 35.83 36.04 0.26 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 62.7 62.6 62.35 62.73 0.22 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Daily Short Natural Gas 4.006 3.99 3.986 4.091 0.39 10.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 223.35 222.55 219.3 223.35 3.10 1.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 119.04 119.1 118.77 119.1 0.69 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Solutions Ise Cyber Security Go 12.056 12.05 11.886 12.06 0.06 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 53.55 53.28 52.58 53.55 1.26 2.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Natural Gas 2X Short Daily 41.36 42.2 41.36 42.3 3.97 10.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Natural Gas 3x Short Daily 4.61 4.64 4.61 4.72 0.36 8.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 24.01 - 24.01 24.01 0.20 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Long Wti Crude Oil 7.273 7.303 7.27 7.47 0.28 4.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Daliy Long Euro Stoxx 50 8.6 8.47 8.46 8.6 0.28 3.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Health Care S&P US Sector Source 359.54 359.13 357.78 359.54 0.08 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 40.54 40.49 40.49 40.54 0.27 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 31.33 31.28 31.09 31.33 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 172.4 171.72 171.72 172.4 1.96 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 58.56 58.45 58.28 58.56 0.65 1.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SG ISSUER ZT GAS X7 LONG 15Mar19 0.583 0.55 0.536 0.583 0.20 33.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 109.3 109.1 108.8 109.3 0.86 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Short Euro Stoxx 50 2.104 2.139 2.104 2.139 0.06 2.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3X Daily Short Wti Crude Oil 9.169 9.107 8.957 9.169 0.36 3.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 3.341 - 3.341 3.341 0.25 7.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 120.28 120.34 120.28 120.44 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Global Clean Energy UCITS 4.467 4.463 4.438 4.47 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 160.17 160.19 160.11 160.19 0.11 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi Floating Rate USD Corporate 92.97 92.96 92.59 92.97 0.53 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 865.56 863 851.72 865.56 29.44 3.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 25.88 25.94 25.79 25.94 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.24 17.23 17.18 17.31 0.21 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
PowerShares Preferred Shares UCITS 15.984 15.974 15.862 15.984 0.07 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SG Issuer ZT WTI X7 Long 18 Jun 21 0.361 0.368 0.359 0.38 0.02 4.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.2428 0.242 0.236 0.2428 0.02 8.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 44.14 44.05 43.81 44.14 0.26 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 86.06 85.71 84.24 86.06 1.46 1.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 17.99 17.98 17.94 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 115.76 115.69 115.19 115.76 0.73 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 45.97 45.85 45.77 45.97 0.57 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 0.36 0.362 0.347 0.365 0.03 8.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 25.11 25.1 24.95 25.11 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 32.2 32.18 32.18 32.2 0.33 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 18.87 18.83 18.72 18.87 0.15 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 48.87 48.8 48.74 48.87 0.29 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 167.12 167.17 166 167.34 1.37 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 173.83 173.92 173.83 173.92 0.24 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 5.603 5.585 5.525 5.603 0.10 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 8 8.03 8 8.03 0.12 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 23.83 23.93 23.83 24.02 0.13 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 19.16 19.18 19.15 19.28 0.15 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 45.87 45.79 45.6 45.87 0.13 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.78 3.776 3.757 3.78 0.04 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 127.67 127.81 127.54 127.81 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 8.32 8.3 8.3 8.32 0.05 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 260.97 260.55 260.55 262.2 0.92 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.77 32.67 32.49 32.77 0.22 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 109.81 109.78 109.78 109.81 0.82 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 122.37 122.31 122.31 122.45 0.12 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 44.67 44.5 44.34 44.67 0.71 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 30.93 - 30.93 30.93 0.24 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 12.13 12 11.76 12.52 0.58 4.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.696 4.724 4.696 4.801 0.08 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 170.3 170.31 170.24 170.31 0.09 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 33.25 33.28 33.06 33.3 0.35 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 116.73 116.65 116.65 116.73 1.02 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 228.64 228.5 227.75 228.64 1.28 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 36.96 37.1 36.96 37.1 0.25 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 288.59 284.4 284.4 288.59 1.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 15 15.02 15 15.1 0.12 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 223.63 223.75 223.63 223.84 0.20 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 144.77 - 144.77 144.77 0.71 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 278.99 278.4 276.76 278.99 0.51 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 270.82 - 270.82 270.82 3.52 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.8 22.82 22.68 22.83 0.23 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 100.64 100.59 100.42 100.64 0.09 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 291.99 291.1 291.1 291.99 0.36 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 130.19 130.27 130.19 130.6 0.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 5.03 5.05 5 5.08 0.10 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 4.6 4.606 4.599 4.665 0.08 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 214.69 214.41 213.64 214.69 1.26 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 31.06 30.98 30.96 31.06 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.8258 1.8294 1.825 1.841 0.04 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS 3x Long Gold Exchange Traded Commodity EUR 36.64 36.725 36.64 36.725 0.29 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 215.4 215.46 215.4 215.63 0.30 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 52.85 52.83 52.83 53.07 0.15 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 54.32 54.41 53.92 54.41 0.96 1.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 232.4 227.67 223.94 232.4 44.89 19.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 111.49 111.51 110.8 111.56 0.45 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 230.19 230.21 230.19 230.21 0.30 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.79 - 114.79 114.79 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 229.16 229.26 229.16 229.26 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 0.071 0.0711 0.0699 0.0727 0.00 5.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 155.23 155.2 154.57 155.23 0.96 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.44 168.39 168.39 168.58 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 260.4 260.37 260.37 260.49 0.29 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.49 - 31.49 31.49 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 79.88 79.76 79.53 79.88 0.39 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 260.29 - 260.29 260.29 2.49 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 223.9 224.24 223.9 224.24 0.79 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.03 15.02 14.99 15.05 0.07 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 76.93 76.79 76.79 76.93 0.53 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 82.38 82.11 81.88 82.38 0.40 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.51 87.57 87.47 87.58 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 43.3 43 41.15 43.35 2.90 6.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 4.87 4.92 4.86 5.04 0.27 5.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 59.81 59.94 59.71 59.94 0.07 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Wheat 0.5728 0.5713 0.5713 0.5728 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS All Commodities 7.361 7.352 7.352 7.361 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EMU 42.5 42.28 42.28 42.5 0.67 1.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC MSCI World UCITS 17.252 17.184 17.184 17.252 0.15 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
SPDR MSCI Europe UCITS 180.54 180.04 180.04 180.54 1.90 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS Long USD Short EUR 52.6 52.29 52.29 52.6 0.39 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3x Daily Long Wheat 6.06 6.044 5.997 6.06 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi MSCI EM Asia UCITS 26.34 26.29 26.21 26.34 0.27 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3X Daily Long Coffee 5.6 5.643 5.6 5.658 0.06 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3x Daily Long Copper 35.405 34.98 34.98 35.405 1.15 3.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3X Daily Short Sugar 20.68 20.275 19.916 20.68 0.87 4.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 23.6 23.59 23.53 23.6 0.19 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers SP 500 UCITS 39.78 - 39.78 39.78 0.76 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3x Daily Short Silver 28.12 28.085 27.96 28.12 1.05 3.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 3x Long USD Short EUR 77.7 77.51 77.41 77.7 1.68 2.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS 5x Long USD Short EUR 83.75 83.17 81.5 83.75 2.45 3.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Core S&P 500 UCITS 226.84 227.3 225.83 227.3 1.66 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost Silver 3X Short Daily 120.99 120.18 119.34 120.99 4.99 4.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares EURO Dividend UCITS 19.92 19.9 19.81 19.92 0.11 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost BTP 10Y 5x Short Daily 43.38 43.35 42.75 43.38 0.85 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost Gold 3X Leverage Daily 16.4 16.38 16.28 16.4 0.07 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db Physical Gold Euro Hedged 86.15 86.23 86.15 86.25 0.39 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 49.24 48.95 48.87 49.24 0.88 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 23.32 23.18 23.14 23.32 0.09 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 11.79 11.76 11.76 11.79 0.07 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor Robotics & AI UCITS Acc 15.11 15.15 15.03 15.15 0.17 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 114.92 114.8 114.48 114.92 1.48 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.04 - 12.04 12.04 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 80.77 80.34 80.27 80.77 2.05 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 32.6 32.69 32.55 32.72 0.41 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost Palladium 1X Short Daily 33.41 33.3 33.3 33.41 0.56 1.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares MSCI Europe Quality DE 5.86 - 5.86 5.86 0.03 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215.99 216.07 215.99 216.21 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 459.26 459.87 455.11 459.87 11.31 2.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost WTI Oil 2x Leverage Daily 25.465 25.95 25.465 25.95 1.60 6.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 39.07 39.1 38.92 39.1 0.11 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 216.48 216.63 216.48 217.13 0.92 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.31 96.35 95.83 96.35 0.89 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Vontobel Call VT 7XL XAG 18Dec20 0.208 0.21 0.208 0.21 0.01 6.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS 8.37 - 8.37 8.37 0.05 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Automation & Robotics Acc 5.621 5.622 5.594 5.622 0.10 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 34.1 34.02 33.97 34.1 0.29 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Healthcare Innovation Acc 5.475 5.482 5.451 5.482 0.07 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 145.11 144.75 144.29 145.11 1.11 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 52.39 52.41 52.12 52.41 0.54 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 37.04 37.11 36.95 37.11 0.29 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 174.59 174.72 174.59 174.72 1.73 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 8.03 8.05 8.03 8.05 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 22.53 22.5 22.42 22.53 0.07 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.98 5 4.98 5.05 0.07 1.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 151.94 151.31 149.84 152.79 4.85 3.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 39.444 39.426 39.426 39.444 0.36 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 35.53 35.8 34.62 36.05 1.99 5.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 13.11 13.05 13.05 13.11 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 114.52 114.36 113.52 114.52 0.34 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Boost US Treasuries 10Y 3X Short Daily 75.08 - 75.08 75.08 0.15 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.315 49.305 49.305 49.335 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 22.83 22.835 22.67 22.835 0.16 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 155.3 155.4 155.3 155.4 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 87.79 87.76 87.74 87.79 0.58 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 14.22 - 14.22 14.22 0.10 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 73.01 72.97 72.97 73.01 0.62 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 45.27 45.28 45.27 45.7 0.39 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 13.87 13.85 13.82 13.9 0.21 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 152.19 152.01 152.01 152.2 0.09 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 140.25 139.68 139.49 140.25 2.46 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 38.71 38.76 38.67 38.77 0.15 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 48.64 48.7 48.48 48.7 0.38 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 8.1 8.32 8.1 8.32 1.32 19.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 19.85 20.04 19.7809 20.2783 0.61 3.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.906 10.93 10.824 10.958 0.03 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 54.41 54.44 53.8 54.59 0.73 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 54.63 54.5 54.5 54.63 0.10 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 91.5 91.55 91 91.55 0.45 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.12 87.1 86.67 87.12 0.39 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 11.8 11.77 11.74 11.8 0.19 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 51.23 51.15 50.98 51.23 0.10 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 17.45 - 17.45 17.45 0.17 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
ETFS Coffee 0.754 0.753 0.753 0.757 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Nickel 9.29 9.3 9.29 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR MSCI EMU 44.1 43.77 43.77 44.16 0.51 1.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Leveraged Wheat 17.36 17.25 17.23 17.36 0.14 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor BTP Daily Short 46.08 46.01 45.9 46.08 0.15 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi MSCI China UCITS 256.27 256.55 254.91 256.55 1.89 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Physical Palladium 103.61 104.24 103.5 104.31 1.35 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS WTI Short Crude Oil 66.47 66.6 66.44 66.6 0.53 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi MSCI Germany UCITS 198.98 198.72 198.72 198.98 1.47 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS 3x Daily Short Wheat 41.965 42.06 41.965 42.06 1.13 2.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Leveraged Brent Crude 44.4 44.65 43.98 44.65 1.41 3.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Digitalisation Acc 5.22 5.2 5.2 5.22 0.04 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Core UK Gilts UCITS 14.54 - 14.54 14.54 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 342.25 341.45 339.6 342.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.52 15.56 15.46 15.56 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 169.97 170 169.4 170 1.29 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Source Physical Gold P Certs 106.67 106.66 106.66 106.75 0.12 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 344.3 343.88 343.88 344.3 2.00 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 43.36 43.28 43.22 43.36 0.27 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.14 - 145.14 145.14 0.27 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 30.65 30.455 30.22 31.095 1.27 4.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 8.57 8.61 8.54 8.7 0.25 3.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Boost Long USD Short EUR 5x Daily 137.61 138.2 134.5 138.2 3.21 2.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Boost Short USD Long EUR 5x Daily 27.2 27.18 27.18 27.66 0.62 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 48.9 48.82 48.71 48.9 0.27 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.18 17.16 17.16 17.18 0.18 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 6.96 6.95 6.93 6.96 0.06 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corporates 12.42 - 12.42 12.42 0.07 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.88 99.83 99.83 99.99 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 82.66 82.61 82.54 82.73 0.31 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 20.68 20.41 20.41 20.7 0.37 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 203.79 204.26 203.39 204.26 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Commodity Securities Brent Crude 23.24 23.25 23.16 23.35 0.31 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 25.14 25.11 25.05 25.14 0.25 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 147.69 147.63 147.04 147.69 1.51 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 109.34 109.3 109.25 109.36 0.16 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 22.54 22.48 22.48 22.54 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 95.4 95.2 95.2 95.4 0.81 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 33.16 33.11 33.02 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 85.62 85.67 85.4 85.67 0.81 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 26.56 26.16 26.16 26.56 0.30 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 113.77 113.89 113.77 113.89 0.18 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 36.31 36.29 36.1 36.31 0.35 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
SG WTI Oil -3x Daily Short Collateralized 38.05 38.25 37.4 38.38 1.80 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 135.89 135.54 135.47 135.89 1.96 1.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 123.88 123.9 123.88 124.03 1.95 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 30.21 - 30.21 30.21 0.97 3.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 56.43 56.13 56.13 56.43 0.14 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 14.88 14.86 14.86 14.88 0.05 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 301.94 299.68 299.68 301.94 4.02 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 33.55 33.56 33.55 33.56 0.27 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.97 133 132.97 133 0.06 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.84 125.02 124.84 125.02 0.19 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 48.79 48.91 48.6 48.91 0.93 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 73.72 73.66 73.44 73.72 0.53 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 35.06 34.91 34.91 35.06 0.17 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.8 10.82 10.8 10.82 0.06 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 37.75 - 37.75 37.75 0.52 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 40.7 40.66 40.66 40.7 0.17 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 150.41 150.53 150.41 150.53 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 18.32 18.33 18.28 18.33 0.27 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 223.53 223.07 223.07 223.53 0.21 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 201.32 201.38 201.32 201.38 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 27.1 26.98 26.98 27.1 0.08 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 207.1 207.2 207 207.47 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 19.82 - 19.82 19.82 0.12 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.49 - 112.49 112.49 0.15 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 9.474 9.48 9.474 9.48 0.02 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.104 14.092 14.064 14.104 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 10.84 - 10.84 10.84 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 15.08 15.06 15.06 15.08 0.19 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.48 13.47 13.47 13.48 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.77 16.78 16.77 16.78 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 76.66 76.7 76.55 76.7 0.41 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Boost Silver 3X Leverage Daily 1.649 1.647 1.6412 1.649 0.03 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 5.08 5.12 5.08 5.12 0.09 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳
ETFS Cocoa 2.039 2.05 2.039 2.07 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost Natural Gas 24.665 24.83 24.665 24.83 1.38 5.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost FTSE MIB Banks 119.98 119.85 119.85 121.23 3.02 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Source S&P 500 UCITS 415.65 415.58 414.4 415.65 3.30 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi MSCI India UCITS 489.64 490.74 484.21 490.74 1.25 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi MSCI World UCITS 250.44 250.71 249.7 250.71 1.52 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS Leveraged Gold ETC 31.29 31.34 31.1 31.34 0.07 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS Long JPY Short EUR 42.42 42.41 42.41 42.42 0.23 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF MSCI UK UCITS 175.82 175.04 175.04 175.82 1.32 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS 3x Daily Long Sugar 7.18 7.25 7.18 7.328 0.14 2.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS 155.22 155.19 154.68 155.22 2.02 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS 3X Daily Long Cac 40 11.62 - 11.62 11.62 0.43 3.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS 3x Daily Long Silver 17.28 17.234 17.234 17.28 0.43 2.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Taiwan UCITS 35.03 - 35.03 35.03 0.35 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost EM 3x Leverage Daily 117.5 116.4 116.4 117.5 3.65 3.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db Brent Crude Oil Booster 61.1 61.6 61.1 61.6 0.20 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS 3X Daily Short Dax 30 2.197 2.2005 2.1945 2.2355 0.06 2.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS Lev Petroleum DJ UBSCI 38.71 38.4 38.4 38.71 2.11 5.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost WTI Oil 2x Short Daily 42.34 - 42.34 42.34 0.11 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 121.78 122.04 121.78 122.04 1.03 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 21.41 21.39 21.39 21.41 0.21 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 8.33 8.36 8.32 8.37 0.14 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 19.53 19.5 19.49 19.53 0.27 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 33.5 33.59 33.46 33.59 0.38 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 5.81 5.83 5.81 5.89 0.13 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost Palladium 2X Leverage Daily 169.15 169.79 167.94 169.79 4.29 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Boost Short USD Long EUR 4x Daily 65.05 - 65.05 65.05 1.65 2.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 261.97 262.03 261.97 262.03 1.18 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 27.59 27.67 27.59 27.67 0.07 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 47.78 47.76 47.57 47.78 0.57 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares European Property Yield UCITS 39.13 39.1 39.1 39.16 0.15 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 42.48 - 42.48 42.48 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 94.51 94.56 94.09 94.56 0.33 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 28.82 - 28.82 28.82 0.18 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 33.295 33.255 33.19 33.295 0.12 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 87.48 87.47 87.2 87.55 0.31 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.77 32.73 32.73 32.77 0.65 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.13 30.14 30.11 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 205.99 205.38 205.38 206.38 3.09 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 203.75 203.45 203.45 203.75 1.14 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 210.3 210.34 210.19 210.34 0.36 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 83.63 - 83.63 83.63 0.35 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 149.35 149.36 149.16 149.36 1.29 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 21.38 - 21.38 21.38 0.14 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 23.155 23.2 23.155 23.2 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 48.31 48.27 48.27 48.31 0.24 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 141.63 - 141.63 141.63 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 234.19 234.12 234.12 234.19 0.19 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 93.68 93.72 93.68 93.72 0.14 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 131.27 131.24 131.12 131.27 0.53 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 108.38 108.28 108.28 108.61 0.18 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 54.29 - 54.29 54.29 1.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 43.97 - 43.97 43.97 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
UBS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Intere 12.07 - 12.07 12.07 0.06 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS Natural Gas 0.0386 0.0385 0.0383 0.0386 0.00 3.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Vonvmib7Sslfissae181220 0.19 0.2 0.19 0.2 0.01 5.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ETFS Petroleum 10.24 10.13 10.13 10.24 0.38 3.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS Agriculture 3.74 - 3.74 3.74 0.02 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS Short Cocoa 25.41 25.43 25.41 25.43 0.77 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi MSCI EMU UCITS 180.14 - 180.14 180.14 2.06 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI EMU UCITS 101.78 101.4 101.4 101.78 1.14 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SPDR MSCI EM Asia UCITS 52.12 51.99 51.92 52.12 1.37 2.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares UK Dividend UCITS 8.32 8.34 8.32 8.34 0.11 1.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS 3X Daily Short Cac 40 1.65 1.6514 1.64 1.6514 0.06 4.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 10.63 10.59 10.59 10.63 0.08 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Source Bloomberg Commodity 14.92 - 14.92 14.92 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Boost Copper 3x Short Daily 65.53 65.65 64.71 65.8 4.41 7.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares China Large Cap UCITS 102.33 101.99 101.99 102.33 1.15 1.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 45.66 - 45.66 45.66 0.52 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 102.02 - 102.02 102.02 1.40 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 74.09 - 74.09 74.09 1.10 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Boost Copper 3x Leverage Daily 11.6 11.5 11.5 11.62 0.38 3.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.551 5.552 5.535 5.552 0.05 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 137.41 - 137.41 137.41 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI Europe Momentum UK 5.8 - 5.8 5.8 0.04 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 24.63 - 24.63 24.63 0.07 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.62 - 9.62 9.62 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS 3x Daily Long FTSE China 50 7.509 7.493 7.493 7.509 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 218.69 - 218.69 218.69 0.32 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 64.04 - 64.04 64.04 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 47.27 - 47.27 47.27 0.80 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 261.64 - 261.64 261.64 0.56 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Italy Government Bond UCITS 150.2 - 150.2 150.2 0.19 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 32.86 32.88 32.86 32.98 0.14 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 91.32 91.24 90.71 91.32 0.75 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 35.72 - 35.72 35.72 0.29 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 54.17 - 54.17 54.17 0.52 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 66.21 66.08 66.08 66.21 0.64 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 179.08 - 179.08 179.08 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.1 100.13 100.1 100.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 43.65 - 43.65 43.65 0.56 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 27.25 27.16 27.07 27.25 0.30 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.4 101.5 101.4 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.84 143.92 143.84 143.92 0.07 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 209.04 - 209.04 209.04 1.04 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 15.96 15.99 15.95 15.99 0.23 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 9.64 9.72 9.63 9.72 0.30 3.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 132.76 132.75 132.62 132.76 0.24 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 59.62 59.6 59.6 59.62 0.60 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.73 111.78 111.73 111.78 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 15.7 15.72 15.66 15.72 0.16 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 81.85 81.62 81.58 81.85 0.17 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 109.62 109.66 109.62 109.66 0.27 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 121.48 - 121.48 121.48 0.92 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 92.21 - 92.21 92.21 0.54 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.61 - 34.61 34.61 0.12 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 36.58 36.54 36.54 36.58 0.15 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 80.55 80.34 80.34 80.8 0.86 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.26 118.25 118.21 118.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 61.29 61.23 61.23 61.29 0.14 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 21.26 21.23 21.23 21.26 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 75.83 75.81 75.81 75.83 0.53 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 303.2 - 303.2 303.2 0.30 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 149.42 149.44 149.42 149.48 0.19 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 42.57 42.5 42.5 42.57 0.20 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 293.46 - 293.46 293.46 3.14 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 20.4 - 20.4 20.4 0.10 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 23.37 23.31 23.31 23.37 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 189.7 189.84 189.7 189.84 0.50 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 28.11 28.05 28.05 28.11 0.15 0.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
ETFS Leveraged Nickel 41.58 - 41.58 41.58 0.12 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 40.28 - 40.28 40.28 0.65 1.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS Short Aluminium 58.79 58.69 58.69 58.79 1.77 3.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS Physical Platinum 66.37 - 66.37 66.37 0.41 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares MSCI Turkey UCITS 13.42 - 13.42 13.42 0.21 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
SG WTI Oil Collateralized 13.69 - 13.69 13.69 0.37 2.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 119.37 119.36 119.36 119.37 1.10 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS EUR Daily Hedged Coffee 2.609 - 2.609 2.609 0.04 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 8.27 8.24 8.24 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db Physical Silver Euro Hedged 97 96.88 96.88 97 0.87 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS Leveraged Soybean Oil ETC 1.418 - 1.418 1.418 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 95.73 95.8 95.56 95.83 0.54 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 263.95 263.07 262.82 263.95 2.42 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 199.66 198.72 198.72 199.66 1.49 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi Floating Rate Euro Corporate 100.22 100.19 100.19 100.22 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 40.8 40.56 40.56 40.8 0.61 1.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 15.25 15.27 15.25 15.27 0.21 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 482.88 482.01 481.74 482.88 4.52 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.48 9.44 9.44 9.48 0.14 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 11.58 - 11.58 11.58 0.07 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.34 18.31 18.31 18.34 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 114.82 114.65 114.65 114.82 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 52.17 - 52.17 52.17 0.60 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 364.56 363.61 363.61 364.56 4.29 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 21.14 21.21 21.14 21.21 0.08 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 230.53 230.57 230.48 230.57 0.13 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS 5x Long JPY Short EUR 46.94 - 46.94 46.94 0.28 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS 5x Short GBP Long EUR 41.82 - 41.82 41.82 0.28 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Soybeans 6.95 - 6.95 6.95 0.17 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 16.74 - 16.74 16.74 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 99.39 - 99.39 99.39 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 172.34 172.58 172.34 172.86 4.32 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Forward All Commodities 5.622 - 5.622 5.622 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS Zinc 6.77 - 6.77 6.77 0.12 1.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS Sugar 6.42 6.38 6.38 6.42 0.12 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS WTI 2Mth 16.35 - 16.35 16.35 0.47 2.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS 5x Short CAD Long EUR 33.27 - 33.27 33.27 0.67 2.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 220.71 - 220.71 220.71 2.93 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
WisdomTree Europe SmallCap 14.76 - 14.76 14.76 0.24 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 178 - 178 178 1.82 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
WisdomTree US Equity Income 16.6 16.48 16.48 16.6 0.17 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS 3x Daily Short Gold ETC 29.655 29.555 29.555 29.655 0.41 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor Italia Equity PIR C Acc 90.11 91.01 90.11 91.01 1.97 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers II iBoxx EUR High 16.77 - 16.77 16.77 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 153.84 - 153.84 153.84 0.14 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.5 28.6 28.5 28.6 0.25 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 118.92 - 118.92 118.92 1.08 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 43.45 - 43.45 43.45 0.08 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 7.05 - 7.05 7.05 0.13 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 27.44 - 27.44 27.44 0.27 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 24.95 24.94 24.94 24.95 0.26 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
SPDR Thomson Reuters Global Convert 30 - 30 30 0.08 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 37.53 - 37.53 37.53 0.34 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 95.65 - 95.65 95.65 1.13 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals 6.56 - 6.56 6.56 0.07 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 32.96 33.01 32.96 33.01 0.31 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.97 20.8 20.8 20.97 0.06 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 256.11 - 256.11 256.11 0.41 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 50.2 - 50.2 50.2 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 50.92 - 50.92 50.92 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 93 92.83 92.83 93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
ETFS Silver 12.59 - 12.59 12.59 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ETFS Soybean Oil 2.864 - 2.864 2.864 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR MSCI ACWI IMI 109.36 - 109.36 109.36 0.84 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
db x-trackers Nifty 50 131.5 - 131.5 131.5 0.85 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.04 - 2.04 2.04 0.03 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ETFS 5x Long GBP Short EUR 18.71 - 18.71 18.71 0.12 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 69.84 - 69.84 69.84 0.96 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 81.12 81 81 81.12 0.98 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 175.55 - 175.55 175.55 2.11 1.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 264.34 264.12 264.12 264.34 0.14 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
ETFS 3x Daily Short FTSE China 50 2.193 - 2.193 2.193 0.10 4.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.41 - 4.41 4.41 0.04 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 43.83 - 43.83 43.83 0.44 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 23.76 23.82 23.76 23.82 1.35 5.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 93.94 - 93.94 93.94 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 64.84 64.77 64.77 64.84 0.76 1.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 49.69 50.02 49.69 50.02 0.46 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 4.289 4.279 4.279 4.289 0.04 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares MSCI Europe Value Factor 5.278 5.3 5.278 5.3 0.08 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.17 8.19 8.14 8.19 0.12 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
iShares MSCI Canada UCITS 101.31 - 101.31 101.31 0.55 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 19.56 - 19.56 19.56 0.26 1.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Soybeans 15.93 15.88 15.88 15.93 0.10 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Short Brent Crude 55.92 - 55.92 55.92 0.30 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Long GBP Short EUR 47.48 - 47.48 47.48 0.17 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 35.65 35.59 35.59 35.65 0.38 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
WisdomTree EM Equity Income 12.99 - 12.99 12.99 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.297 - 3.297 3.297 0.04 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7708 0.7725 0.7708 0.7725 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 60.1 - 60.1 60.1 0.48 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 106.64 106.63 106.63 106.64 1.50 1.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 172.69 - 172.69 172.69 1.42 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 56.6 - 56.6 56.6 0.35 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 12.62 - 12.62 12.62 0.13 1.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 21.14 21.19 21.14 21.19 0.21 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 35.76 - 35.76 35.76 0.38 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.49 - 100.49 100.49 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 25.29 - 25.29 25.29 0.18 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 54.79 55 54.79 55 0.09 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 59.25 59.18 59.18 59.25 0.37 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 88.85 88.45 88.45 88.85 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Natural Gas 0.0432 - 0.0432 0.0432 0.00 4.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ETFS Copper 22.26 - 22.26 22.26 0.33 1.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
ETFS Leveraged Gasoline ETC 2.2 - 2.2 2.2 0.06 2.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 50.56 - 50.56 50.56 0.18 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Source STOXX Europe 600 UCITS 72.25 - 72.25 72.25 1.00 1.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 83.56 - 83.56 83.56 1.94 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 90.93 - 90.93 90.93 0.44 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 85.08 - 85.08 85.08 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 41.27 - 41.27 41.27 0.42 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 39.36 - 39.36 39.36 0.36 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.428 - 3.428 3.428 0.02 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 25.31 - 25.31 25.31 0.24 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 13.54 - 13.54 13.54 0.17 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 229.21 - 229.21 229.21 0.57 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 130.98 - 130.98 130.98 0.14 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 16.55 - 16.55 16.55 0.21 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 107.18 - 107.18 107.18 1.38 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 229.79 - 229.79 229.79 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 24.51 - 24.51 24.51 0.14 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Index Solutions MSCI World DR 58.08 - 58.08 58.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 27.71 - 27.71 27.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 50.27 - 50.27 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 47.505 - 47.505 47.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 44.37 - 44.37 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR S&P 500 UCITS 234.55 - 234.25 235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MDAX UCITS DE 191.5 - 191.5 192.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Industrial Metals 9.86 - 9.86 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Leveraged Tin ETC 18.71 - 18.71 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI USA UCITS 221.96 - 221.57 222.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost Gold 3X Short Daily 105.3 - 105.3 105.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Gold 5.846 - 5.84 5.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Leveraged Lean Hogs ETC 2.106 - 2.091 2.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI USA MF GBp 5.823 - 5.823 5.826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ind. S&P US Sel Sector Source 298.83 - 298.83 301.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 329.12 - 329.12 330.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Eurozone Quality Div 14.8 - 14.8 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Palladium Euro Hedged 82.2 - 82.2 82.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SG ISSUER ZT GAS X7 SHORT 18Jun21 0.0004 - 0.0003 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 12.43 - 12.43 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 31.22 - 31.22 31.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 48.94 - 48.87 49.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 209.83 - 209.83 210.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 342.5 - 342.5 342.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 26.52 - 26.52 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 87.55 - 87.08 87.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.4 - 168.28 168.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 39.25 - 39.25 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 61.55 - 61.55 61.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.43 - 16.38 16.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 25.15 - 25.15 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 18.76 - 18.75 18.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 14.02 - 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost WTI Oil 15.198 - 14.97 15.198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ETFS Short Wheat 92.94 - 92.94 92.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ETFS Short Lean Hogs 62.6 - 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi MSCI USA UCITS 284.44 - 284.44 284.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor Italia Bond PIR DR UCITS 9.71 - 9.69 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 252 - 252 253.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 19.31 - 19.31 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 275.82 - 275.82 275.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 4.9675 - 4.965 4.9775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 40.61 - 40.61 40.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۳۵
ETFS Tin 29.86 - 29.86 29.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Energy 3.5 - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Boost Brent Oil 18.08 - 18.08 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Short Coffee 56.43 - 56.43 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db Physical Silver 124.63 - 124.63 124.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi CAC 40 UCITS 70.05 - 70.05 70.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Short Soybeans 20.89 - 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SG Gold Collateralized 40.4 - 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi MSCI Brazil UCITS 40.91 - 40.91 40.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 128.38 - 128.38 128.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS 3x Long GBP Short EUR 35.35 - 35.35 35.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 93.9 - 93.9 93.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS-E Fund MSCI China A GO 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Wisdomtree Europe Equity UK 14.162 - 14.162 14.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers Russell Midcap 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 45.07 - 45.07 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 131.9 - 131.9 131.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 114.1 - 114.1 114.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 72.02 - 72.02 72.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 81.49 - 81.49 81.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 134.76 - 134.76 134.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
WisdomTree Europe Equity Income 12.15 - 12.15 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 32.83 - 32.83 32.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 201.25 - 201.25 201.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Leveraged Softs DJ UBSCI ETC 4.7 - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 80.29 - 79.95 80.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.427 - 2.426 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 53.3 - 53.3 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 34.31 - 34.28 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 41.05 - 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 34.65 - 34.65 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 229.55 - 229.55 229.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 56.48 - 56.39 56.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.83 - 98.8 98.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 118.94 - 118.92 118.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 86.85 - 86.85 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 35.87 - 35.87 35.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 6.89 - 6.89 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 103.54 - 103.54 103.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 48.95 - 48.95 48.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 127.16 - 127.16 127.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 280.36 - 280.36 280.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 37.09 - 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 230.48 - 230.48 230.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI 88.22 - 88.22 88.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.94 - 101.94 101.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 39.54 - 39.54 39.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 65.61 - 65.61 65.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 21.57 - 21.57 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 64.39 - 64.39 64.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Short Gold 22.05 - 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Leveraged Lead ETC 2.673 - 2.673 2.673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.28 - 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
Source Russell 2000 UCITS 61.05 - 61.05 61.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS Leveraged Aluminium ETC 2.37 - 2.37 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 3.21 - 3.21 3.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 22.11 - 22.09 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS EUR Daily Hedged Forward Agriculture 4.771 - 4.771 4.771 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 19.64 - 19.59 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 42.52 - 42.52 42.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 203.19 - 203.19 203.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 28.76 - 28.76 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
ETFS Long NOK Short EUR 42.12 - 42.12 42.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS 5x Long CHF Short EUR 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 246.4 - 246.4 246.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Boost Long USD Short EUR 4x Daily 91.62 - 91.62 91.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 34.69 - 34.69 34.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 48.31 - 48.31 48.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS Short GBP Long EUR 40.41 - 40.41 40.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS Leveraged Cotton ETC 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS 3x Daily Long FTSE 100 14.1 - 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Boost Bund 30Y 3X Short Daily 77.86 - 77.86 77.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
db Physical Platinum Euro Hedged 53.15 - 53.15 53.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS Leveraged Energy DJ UBSCI ETC 0.236 - 0.236 0.236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 15.96 - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 148.35 - 148.35 148.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 48.96 - 48.96 48.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor Long Gold 101.15 - 101.15 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Source MSCI Europe 198.5 - 198.5 198.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 39.91 - 39.48 39.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 56.96 - 56.96 56.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 23.8 - 23.78 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 14.19 - 14.19 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.58 - 10.58 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 274.51 - 274.39 274.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Leveraged Grains DJ UBSCI ETC 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 58.1 - 57.6 58.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 53.76 - 53.13 53.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
ETFS Leveraged Corn ETC 1.62 - 1.612 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Source MSCI World UCITS 48.96 - 48.71 48.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 178.9 - 178.9 178.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Cotton 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 47 - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 120.34 - 120.34 120.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 225.67 - 225.67 225.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 85.37 - 85.37 85.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 170.46 - 170.46 170.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1559.2 - 1559.2 1559.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 45.08 - 45.08 45.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.546 - 5.546 5.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 33.7 - 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 59.99 - 59.99 59.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.205 - 25.14 25.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
iShares MSCI Korea UCITS Acc 123.44 - 123.44 123.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 81.13 - 81.13 81.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
db Energy Booster Euro Hedged 38.56 - 38.56 38.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETFS Leveraged Industrial Metal DJ UBSCI ETC 4.396 - 4.396 4.396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 170 - 169.62 170 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۳۲
ETFS Short Tin 14.5 - 14.34 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Source RDX UCITS 109.76 - 109.76 109.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 297.4 - 297.4 297.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 102.01 - 102.01 102.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۲
ETFS 3x Long CHF Short EUR 49.27 - 49.27 49.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۳۲
ETFS 3x Short JPY Long EUR 35.83 - 35.83 35.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 68.38 - 68.38 68.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
PowerShares Dynamic US Market UCITS 15.69 - 15.62 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short Cotton 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 104.3 - 104.3 104.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 93.5 - 92 93.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 44.06 - 43.8 44.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Silver 2X Short Daily 68.6 - 68.6 68.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Zinc ETC 6.417 - 6.417 6.417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
ETFS Gasoline 18.88 - 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 32.19 - 32.19 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS 5x Short CHF Long EUR 42.67 - 42.67 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Leveraged Agriculture 4.75 - 4.75 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.91 - 13.74 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 20.17 - 20.17 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 147.34 - 147.34 147.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 50.92 - 50.92 50.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 124.16 - 124.16 124.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
ETFS Leveraged All Commodities DJ UBSCI ETC 3.853 - 3.853 3.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
ETFS 3x Short AUD Long EUR 21.6 - 21.6 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Lyxor 10 US Treasury Daily Short C-USD 45.29 - 45.29 45.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI UK UCITS 109.14 - 109.14 109.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
BNP Paribas Easy MSCI Jap ex CW UCITS 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
ETFS 5x Long AUD Short EUR 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
UBS MSCI USA Socially Responsible 93.8 - 93.8 93.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 32.59 - 32.59 32.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Short Lead 21.49 - 21.49 21.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 16.348 - 16 16.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 21.15 - 21.15 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 201.2 - 200.31 201.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 22.24 - 22.24 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Leveraged Precious Metals DJ UBSCI ETC 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Japan Equity UK 13.06 - 13.06 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 26.31 - 26.31 26.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 83.04 - 83.04 83.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
ETFS Short Silver 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Precious Metals 13.63 - 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Nickel 4.878 - 4.878 4.878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS 5x Short JPY Long EUR 14.61 - 14.61 14.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
ETFS Short Nickel 29.32 - 29.32 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۷:۰۳
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 70.04 - 70.04 70.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Short Copper 27.02 - 27.02 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Sugar 2.776 - 2.776 2.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 47.44 - 47.44 47.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Short Gasoline 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Daily Short Petroleum 47.98 - 47.98 47.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 105.7 - 105.7 105.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 148 - 148 148 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 18.52 - 18.52 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Short Platinum 60.2 - 60.2 60.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 143.52 - 143.52 143.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 34.13 - 34.13 34.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 22.55 - 22.55 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 18.08 - 18.08 18.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Aluminium 2.716 - 2.716 2.716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short Heating Oil 36 - 36 37.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 8.57 - 8.57 8.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Short Sugar 28.14 - 28.14 29.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
ETFS Forward WTI Crude Oil 28.46 - 28.46 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 225.15 - 225.15 225.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 8.63 - 8.63 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۳۲
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 143.58 - 143.58 143.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۰۲
ETFS Leveraged Heating Oil ETC 1.58 - 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
ETFS Short NZD Long EUR 31.1 - 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
PowerShares Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCIT 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
ETFS 3X Short CHF Long EUR 18.81 - 18.81 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۲:۳۲
ETFS Cotton 2.205 - 2.205 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
ETFS Grains 2.73 - 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
ETFS Lean Hogs 0.5598 - 0.5598 0.5598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
WisdomTree India Quality Acc 14.686 - 14.686 14.686 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 215.05 - 215.05 215.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 60.82 - 60.82 60.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۰۲
ETFS Lead 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Short SEK Long EUR 43.9 - 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵:۰۲
ETFS Livestock 2.63 - 2.63 2.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
ETFS Softs 2.913 - 2.913 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Corn 3.304 - 3.289 3.304 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.441 - 3.421 3.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short NOK Long EUR 45.56 - 45.56 45.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 47.35 - 47.35 47.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵:۰۲
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴:۳۲
ETFS 3x Short CAD Long EUR 29.9 - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
ETFS Short Energy DJ UBSCI 112.17 - 112.17 112.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.82 - 16.82 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 170.7 - 170.7 170.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.17 - 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 67.46 - 67.46 67.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 167.81 - 167.81 167.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Short Corn 42.71 - 42.71 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۳
ETFS 3x Long AUD Short EUR 45.3 - 45.3 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
ETFS Daily Hedged Aluminum 6.45 - 6.43 6.45 0.00 0.00% ۱