شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0142
قیمت روز
0 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:37:16
0 (3.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.74%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:04:27
0 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
3 (18.59%)
تغییر ۶ ماهه
1 (7.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kotak Nifty 117.5 - 117 118.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۳۴
Bharat 22 ETF 36.37 - 36.35 36.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۳۴
SBI Gold 2672 - 2666.2 2674.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Gold 2706.9 - 2698.05 2718.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Bharat 22 ETF 36.41 - 36.37 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty Bank 282.1 - 281.65 282.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty Next 50 302.61 - 300.01 302.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs CPSE 27.15 - 26.96 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Banking 2848.75 - 2846.96 2853.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Gold 271 - 270 271.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Gold BeES 2644.5 - 2638.1 2644.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1194.6 - 1187 1194.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Junior BeES 304.87 - 303.51 304.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential NV20 iWIN 54.97 - 54.61 55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Infrastructure BeES 316.15 - 313.9 319.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty 50 116.08 - 115.5 116.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
UTI Gold 2648 - 2647.25 2660 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Axis Gold 2625 - 2615.1 2644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Gold 260.3 - 260 260.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Quantum Gold 1312 - 1310 1312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak PSU Bank 316.99 - 315.11 323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares NV 20 558.1 - 558 564.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 1000.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak NV 20 Dividend 56.2 - 55.6 56.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares Consumption 55.72 - 55.33 55.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty 118.5 - 118.09 118.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty 118.5 - 117.95 118.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
LIC MF G-SEC Long Term 15.3 - 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1191 - 1186.13 1192.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs Liquid BeES 1000.01 - 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Edelweiss Nifty Quality 30 270.1 - 270.1 279.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Goldman Sachs PSU Bank BeES 348.59 - 348.59 355.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Sensex iWIN 396.41 - 396.41 396.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
R Shares Dividend Opportunities 30.5 - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 69.5 - 69.06 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Kotak Nifty 117.01 - 116.35 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۴
UTI Nifty 1193.65 - 1192.5 1197.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
IDFC Nifty 117.21 - 117.21 117.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
UTI Sensex 395.75 - 395.75 395.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
HDFC Nifty Growth 1182.67 - 1180.85 1183.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
UTI Nifty Next 50 300 - 300 301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
Goldman Sachs Hang Seng 3494.9 - 3469.99 3494.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
ICICI Prudential Nifty100 123.5 - 123.48 123.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 255.01 - 252 264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 20.85 - 20.6 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۳۴
ICICI Prudential S&P BSE 500 154.99 154.79 149.1 156 1.85 1.21% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Motilal Oswal MOSt Shares M50 109.4 - 107.6 109.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
UTI Nifty Next 50 302.8 - 301 302.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Reliance R Shares CNX 100 120.44 - 119.39 120.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
Kotak Banking 287 - 285.7 287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
Invesco India Gold 2705 - 2705 2705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
Edelweiss Nifty Bank 2535.1 - 2535.1 2535.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۴
AMP Capital Global Property Securities 118.5 - 118.5 118.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۴
DSP BR Liquid NS 999.99 - 999.99 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۳۴
ICICI Prudential S&P BSE 500 154.6 - 154.6 154.6 0.13 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۳۴
LIC MF Nifty 50 116.35 - 116.35 118.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۰:۰۴
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 601.27 - 601.27 601.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۹:۳۳
Birla Sun Life Gold 2776 - 2776 2776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۹:۰۴
Edelweiss Nifty 50 12000 - 12000 12898.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Quantum 1143.7 - 1143.7 1143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
HDFC Nifty Growth 1177.06 - 1177.06 1177.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Canara Robeco Gold 2898 - 2898 2898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
Invesco India Gold 2750 - 2750 2750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
ICICI Prudential Nifty100 122.88 - 122.88 122.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۰۲
UTI Nifty 1156 - 1156 1156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
Reliance R Shares CNX 100 120.66 - 120.66 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۲:۳۶
LIC MF Sensex 386 - 386 386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۹:۳۴