کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:37:04
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
1 (2.91%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
2 (10.60%)
تغییر ۳ ماهه
2 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
5 (35.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 3388 3380.15 3377.95 3398.7 3.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Gold 3362.5 3362.65 3349.5 3365.95 18.50 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Axis Gold 3282 3286 3276.1 3324 18.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Sensex 388 385.56 385 388 1.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Quantum Gold 1650 1648 1648 1658 2.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak PSU Bank 238 238.5 231.1 238.5 5.00 2.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Nifty Bank 273.89 273.5 269.96 275.13 0.80 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Nifty Growth 1142.78 1139.36 1121.36 1143.2 15.13 1.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Nifty Growth 1143 1128.56 1120 1143 23.00 2.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Nifty Next 50 261.18 260.99 255.19 261.37 1.94 0.75% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Nifty Next 50 257 257.55 257 267.68 5.00 1.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Indiabulls NIFTY50 103.5 109.9 103.5 109.9 5.20 5.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Sensex Next 50 293.17 292.4 288 293.17 4.17 1.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak NV 20 Dividend 55.5 55.4 54.51 55.5 0.60 1.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
R Shares Consumption 49.15 49.1 48.17 49.15 1.15 2.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Banking 2761 2759.2 2724.26 2776.4 6.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Nifty BeES 1146.19 1148.68 1129.83 1149.93 7.59 0.67% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Reliance R Shares CNX 100 112.05 111.54 111.11 112.44 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs PSU Bank BeES 265 265.97 257 266.79 4.00 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Motilal Oswal MOSt Shares M50 106.4 104.77 103.43 106.4 2.35 2.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty Next 50 25.58 25.54 25.17 25.59 0.16 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Infrastructure BeES 306.73 306 303.55 306.73 3.73 1.23% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 58.22 58.1 56.81 58.37 0.78 1.34% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 550 552 547.13 552 3.00 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Nifty 50 111.4 111.52 109.75 111.71 0.68 0.61% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Gold 332.55 333.15 332.55 339.35 3.95 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Nifty 113 112.64 110.77 113 1.44 1.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Bharat 22 ETF 32.53 32.34 31.6 32.53 0.33 1.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Bharat 22 ETF 32.35 32.34 31.63 32.4 0.30 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Banking 278 277.7 274.09 279.77 0.30 0.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs CPSE 22.23 22.27 21.43 22.34 0.84 3.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Gold 34.05 34 33.85 34.05 0.15 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty 114.3 114.08 112.24 114.3 1.29 1.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty 114.35 114.1 111.96 114.35 1.35 1.19% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Gold BeES 3306.5 3311.5 3306.5 3329 9.50 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Nifty BeES 1148 1147.65 1130 1150.95 9.55 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Junior BeES 263.23 263.18 258.5 263.7 2.33 0.89% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Liquid BeES 999.99 1000 1000 999.99 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Reliance Nifty Midcap 150 56.38 56.37 55.1 56.4 0.41 0.73% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Gold 3420 3403 3396.1 3422 15.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
UTI Nifty 1149.65 1149.1 1129.35 1149.65 10.75 0.94% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
UTI Nifty 1129 1130 1129 1130 6.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Kotak Nifty 112.42 111.9 110.42 112.42 1.06 0.95% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
SBI Quality 92.31 91.92 91.6 92.31 0.44 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
LIC MF Nifty 50 114.1 112.1 112 114.1 0.55 0.48% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Edelweiss Nifty 50 12300 - 12300 12300 2716.00 22.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Invesco India Gold 3387.1 3381.1 3377 3465 6.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Birla Sun Life Gold 3472 3469 3417 3472 39.00 1.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
ICICI Prudential Nifty100 116.56 117.01 115.42 117.01 0.53 0.46% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
ICICI Prudential Nifty100 116.72 116.91 115.3 116.91 0.80 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
ICICI Prudential NV20 iWIN 54.25 54.1 53 54.25 0.95 1.78% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
UTI S&P BSE Sensex Next 50 289 295 289 295 8.00 2.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Tata Nifty Exchange Traded Fund 109.04 107.88 107.88 109.04 0.64 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 249.76 248.7 248.7 249.76 2.08 0.84% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 16.05 16.04 15.8 16.05 0.11 0.69% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Mirae Asset Nifty 50 109.8 109.5 107.9 109.8 1.65 1.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
LIC MF G-SEC Long Term 19.7 20.24 19.7 20.3 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
ICICI Prudential S&P BSE 500 142.92 138.57 138.57 142.92 2.95 2.11% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۲
Quantum 1109 1104 1100 1109 6.50 0.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
ICICI Prudential S&P BSE 500 142.5 140.5 139.21 149.4 1.50 1.06% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
R Shares Dividend Opportunities 28.1 27.9 27.87 28.17 0.10 0.36% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۳۲
R Shares NV 20 553 553.78 547 553.78 6.00 1.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
UTI Nifty Next 50 259 - 259 259 1.12 0.43% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
Goldman Sachs Hang Seng 3155 2955.02 2955.02 3566 133.00 4.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
ICICI Prudential Sensex iWIN 388.62 389.83 385.42 390 0.47 0.12% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
DSP BR Liquid NS 1000 999.99 1000 999.99 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Canara Robeco Gold 3450 - 3450 3450 149.95 4.35% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
IDFC Nifty 113 111 111 113 2.00 1.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
Invesco India Gold 3391 3380 3380 3391 54.00 1.59% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۰:۰۲
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 1000.01 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۳۲
AMP Capital Global Property Securities 111.2 - 111.2 113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۰۲
Reliance R Shares CNX 100 111.3 - 111.3 113.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Edelweiss Nifty Bank 3085 - 3085 3085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
Edelweiss Nifty Quality 30 321.64 - 306 321.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
LIC MF Sensex 440 - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱