کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 06:34:16
0 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.64%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

23
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
5 (25.28%)
تغییر ۳ ماهه
3 (14.90%)
تغییر ۶ ماهه
10 (75.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 119.97 - 119.97 120.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Gold 2830 - 2825 2830 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Gold 2820.1 - 2800.55 2828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Axis Gold 2775 - 2752.05 2775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Gold 2869.95 - 2855.1 2869.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Nifty 1238.75 - 1236.8 1238.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
IDFC Nifty 116.1 - 116.1 124.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Gold 276.85 - 276.4 277.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Nifty 120.6 - 120.6 121.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Nifty 121.27 - 120.69 121.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Quality 99 - 98.6 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Quantum Gold 1385 - 1384 1391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bharat 22 ETF 37.62 - 37.62 37.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Bharat 22 ETF 37.66 - 37.66 37.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak Banking 309.69 - 309.69 310.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak PSU Bank 317.7 - 317.7 323.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
R Shares NV 20 596.45 - 593 597.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Nifty Bank 304.95 - 304.95 306.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
DSP BR Liquid NS 999.99 - 1000.01 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
HDFC Nifty Growth 1224.23 - 1217.07 1224.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SBI Nifty Next 50 290.2 - 289.85 290.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Nifty Next 50 290 - 286 290.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
UTI Nifty Next 50 286.1 - 286.1 289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Edelweiss Nifty 50 14000 - 13925 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Kotak NV 20 Dividend 59.5 - 59.4 59.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset Nifty 50 118.1 - 118.1 118.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
R Shares Consumption 51.99 - 51.99 51.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Banking 3080.09 - 3080.09 3098.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Gold 28.8 - 28.5 28.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty 122.74 - 122.65 122.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty 122.61 - 122.27 122.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
LIC MF G-SEC Long Term 17.2 - 17.2 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Gold BeES 2795 - 2781.5 2795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Hang Seng 3199.99 - 3199.99 3204.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Nifty BeES 1234.46 - 1233.98 1236.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Nifty BeES 1232.01 - 1232.01 1236.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Junior BeES 292.36 - 291.3 292.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 - 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty100 126.5 - 126.5 126.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty100 126.15 - 126.15 126.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Reliance Nifty Midcap 150 64.21 - 64.21 64.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Edelweiss Nifty Quality 30 285.65 - 285.5 293.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs PSU Bank BeES 354.5 - 354.5 356.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential S&P BSE 500 155.49 - 155.19 155.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential S&P BSE 500 156.22 - 155.92 156.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Sensex iWIN 414.15 - 412.99 414.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Motilal Oswal MOSt Shares M50 114.44 - 113.11 115.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Nifty Next 50 28.5 - 28.42 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
R Shares Dividend Opportunities 30.98 - 30.74 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs Infrastructure BeES 326.88 - 326.75 330.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 67.97 - 67.58 67.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 255.88 - 255.88 256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 18.46 - 18.46 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 523 - 522.1 526.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
AMP Capital Global Property Securities 122.9 - 121.3 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Goldman Sachs CPSE 27.38 - 27.29 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ICICI Prudential NV20 iWIN 58 - 58 58.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
LIC MF Nifty 50 120.3 - 120.3 120.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance R Shares CNX 100 122.65 - 121.49 122.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
UTI Sensex 411 - 410.99 411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Canara Robeco Gold 2950 - 2950 2950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Birla Sun Life Gold 2871 - 2871 2871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Reliance R Shares CNX 100 122.66 - 121.49 122.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Edelweiss Nifty Bank 3625 - 3625 3625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Tata Nifty Exchange Traded Fund 118 - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
HDFC Nifty Growth 1228.48 - 1228.48 1228.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Invesco India Gold 2955 - 2955 2955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SBI Sensex Next 50 339.36 - 339.36 339.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Quantum 1201 - 1201 1201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۳
LIC MF Sensex 409.99 - 398.01 415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
UTI Nifty 1239 - 1239 1239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۹:۰۲
Invesco India Gold 2855.01 - 2855.01 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
UTI S&P BSE Sensex Next 50 390 343.1 302.2 390 20.00 5.41% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱