شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:53:12
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.68%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

18
قیمت روز
2 (9.36%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
5 (36.78%)
تغییر ۶ ماهه
2 (9.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 108.49 108.48 108.48 109.42 0.60 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Gold 3006.6 3006.05 2999.9 3013.95 19.60 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
HDFC Gold 3042.9 3040.1 3031.1 3049.9 22.50 0.74% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
IDFC Nifty 103.92 110 103.92 113 2.41 2.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak Gold 293.05 293.1 291.5 293.4 2.55 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
UTI Sensex 380 376.05 376 386.99 0.10 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak Nifty 109.34 109.3 109.3 110.28 0.93 0.85% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Quality 93.33 93.38 92.88 93.38 0.67 0.72% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Bharat 22 ETF 33.03 33.04 33.03 33.24 0.05 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Bharat 22 ETF 33 33.09 33 33.31 0.13 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak Banking 272.5 273 272.5 275.16 1.50 0.55% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
LIC MF Sensex 363.25 373 363.25 373 3.15 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak PSU Bank 264.1 268 264.1 274.78 7.90 2.99% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
R Shares NV 20 550 553.37 549.5 553.37 7.38 1.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Nifty Bank 269 269.1 269 270.09 1.50 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
DSP BR Liquid NS 1000.01 1000 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
DSP BR Liquid NS 1000.01 999.99 1000.01 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
HDFC Nifty Growth 1107.76 1109.29 1107.76 1112.24 9.06 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SBI Nifty Next 50 257 257.5 256.47 258.38 2.96 1.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs CPSE 22.6 22.56 22.45 22.7 0.14 0.62% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Birla Sun Life Gold 3085.05 3166 3052 3166 15.05 0.49% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Kotak NV 20 Dividend 54.9 55.3 54.9 55.5 0.35 0.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Banking 2715 2718.02 2715 2747.7 10.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Gold 30.5 30.45 30.15 30.5 0.40 1.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty 111 111.14 111 112 1.01 0.91% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty 110.57 110.62 110.57 111.5 0.95 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
LIC MF G-SEC Long Term 17.1 17.49 17.02 18.34 0.15 0.88% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Gold BeES 2968 2969 2965.25 2976.95 18.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Hang Seng 3132.95 3132.96 3132.95 3159.95 27.03 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Nifty BeES 1116.7 1116.55 1116.55 1125 7.30 0.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Nifty BeES 1116.26 1117.53 1115.04 1120.25 11.58 1.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Junior BeES 260 260.2 259.5 262 2.86 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty100 114.56 114.57 114.56 114.95 0.41 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential NV20 iWIN 53.67 53.68 53.52 53.87 0.60 1.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs PSU Bank BeES 294.01 296.2 294.01 301.41 2.99 1.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Motilal Oswal MOSt Shares M50 103.22 103.88 103 104.07 1.35 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Nifty Next 50 25.45 25.49 25.34 25.65 0.23 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
R Shares Dividend Opportunities 28.06 28.3 28.06 28.46 0.20 0.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs Infrastructure BeES 292 293 292 294.12 0.38 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 60.28 60.3 60.28 60.66 0.79 1.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 238.38 - 238.38 238.38 2.12 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 16.95 16.85 16.8 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 499 501 490 501 5.50 1.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
UTI Gold 2983.8 2980.05 2971.1 2987 23.75 0.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Axis Gold 2945 2938.5 2938.5 2978 27.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Quantum Gold 1477 1475 1468 1478 16.00 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
UTI Nifty Next 50 256 260 256 264.95 7.95 3.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
R Shares Consumption 49.17 49.07 48.7 49.17 0.13 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Goldman Sachs Liquid BeES 999.99 1000 1000 999.99 0.02 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
ICICI Prudential S&P BSE 500 140.2 140.92 140.2 142 1.64 1.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Quantum 1085 - 1085 1085 5.50 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
UTI Nifty 1120 1118 1118 1121.25 2.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
UTI Nifty Next 50 258 260 258 262 7.00 2.71% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Canara Robeco Gold 3100 3110 3095 3110 30.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Edelweiss Nifty 50 12850.1 13098 12800.03 13248 350.10 2.80% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Edelweiss Nifty Quality 30 271 - 271 271 6.00 2.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Invesco India Gold 3045 - 3045 3045 11.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
ICICI Prudential Sensex iWIN 375 374.5 374.5 376.44 0.70 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
Kotak Nifty 110 110.07 109.7 110.07 0.50 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 140.83 141.02 140.83 141.02 0.25 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
ICICI Prudential Nifty100 114.57 114.77 114.57 114.77 0.10 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۵
SBI Sensex Next 50 300 300.88 300 301 3.30 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۳۴
UTI Nifty 1100.1 - 1100.1 1100.1 49.70 4.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset Nifty 50 106.8 - 106.8 106.8 0.35 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Reliance R Shares CNX 100 111.13 - 111.13 111.13 0.40 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
LIC MF Nifty 50 111.1 - 111.1 111.1 0.18 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
HDFC Nifty Growth 1112.24 1120 1112.24 1120 1.24 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Edelweiss Nifty Bank 2660.01 - 2660.01 2660.01 40.09 1.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۴
Tata Nifty Exchange Traded Fund 107.57 106.87 106.87 107.57 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Reliance R Shares CNX 100 110.43 - 110.43 113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Invesco India Gold 2992 - 2992 2992 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
AMP Capital Global Property Securities 115 - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۳