شاخص یاب
هند
هند
روپیه هند / دلار
0.0147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:55:25
0 (90.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.50%)
نوسان سالیانه
Nifty 100
12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:40
143 (92.27%)
تغییر ۳ ماهه
104 (89.62%)
تغییر ۶ ماهه
104 (89.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bharat 22 ETF 34.63 - 34.33 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۳۴
SBI Gold 2768 - 2758 2768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Gold 2801.1 - 2785 2805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Gold 268 - 266.2 268.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
UTI Sensex 379.95 - 375 379.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Nifty 109.94 - 108.99 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Nifty 109.6 - 109.5 109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Bharat 22 ETF 34.69 - 34.39 34.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak Banking 272.5 - 267.94 272.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Kotak PSU Bank 294.5 - 284.14 294.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
R Shares NV 20 510.9 - 505.84 542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty Bank 269.38 - 265.54 269.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Nifty Growth 1111.16 - 1104.37 1111.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
HDFC Nifty Growth 1110.76 - 1108.58 1110.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
UTI Nifty Next 50 287.8 - 287.8 291.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
UTI Nifty Next 50 287.55 - 287.55 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs CPSE 26.29 - 26.16 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Banking 2719.5 - 2682.5 2719.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
ICICI Prudential Nifty 111.83 - 110.72 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Gold BeES 2724.6 - 2722.05 2725.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1124.9 - 1115.5 1124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Nifty BeES 1127.5 - 1113.55 1127.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Junior BeES 294.09 - 291.39 294.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 - 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۵:۰۴
SBI Nifty 50 109.35 - 108.17 109.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
IDFC Nifty 109 - 108.23 109.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Quantum Gold 1356 - 1355.5 1365.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
DSP BR Liquid NS 1000 - 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
SBI Nifty Next 50 292.08 - 288.55 292.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ICICI Prudential Gold 277.25 - 276.1 278.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ICICI Prudential Nifty 111.5 - 110.84 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Goldman Sachs Hang Seng 3236 - 3219.99 3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Reliance R Shares CNX 100 113.06 - 112.41 113.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Goldman Sachs PSU Bank BeES 328.3 - 321.41 328.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 147.88 - 147.23 154.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ICICI Prudential S&P BSE 500 147.89 - 147.89 147.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 67.24 - 66.6 67.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 19.5 - 19.34 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۵
UTI Gold 2749 - 2700 2775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Birla Sun Life Gold 2876.9 - 2840 2876.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Edelweiss Nifty Bank 2352 - 2352 2580 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Kotak NV 20 Dividend 51 - 50.9 51.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
R Shares Consumption 52.97 - 52.48 52.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
LIC MF G-SEC Long Term 15.71 - 15.7 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Edelweiss Nifty Quality 30 307.6 - 307.6 308.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Motilal Oswal MOSt Shares M50 103 - 102 103.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
R Shares Dividend Opportunities 29.22 - 28.94 29.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Goldman Sachs Infrastructure BeES 322 - 319.05 322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
ICICI Prudential Nifty100 116.11 - 116.11 116.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
ICICI Prudential NV20 iWIN 49.74 - 49.74 49.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Edelweiss Nifty 50 12018 - 12018 12018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۳۵
Invesco India Gold 2800 - 2762 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۱:۰۴
Axis Gold 2690 - 2681 2702.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
AMP Capital Global Property Securities 112.3 - 112.3 112.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
LIC MF Nifty 50 111.35 - 111.35 111.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴
Canara Robeco Gold 2880 - 2880 2880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴
ICICI Prudential Nifty100 116.18 - 116.18 116.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴
ICICI Prudential Sensex iWIN 371.61 - 371.61 371.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 580.33 - 580.33 580.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۳۴
UTI Nifty 1117.7 - 1117.7 1117.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۴
DSP BR Liquid NS 999.99 - 999.99 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۹:۰۴
LIC MF Sensex 380 - 355 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۴
UTI Nifty 1092.55 - 1092 1092.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 246.51 - 246.51 246.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۶
Reliance R Shares CNX 100 112.81 - 112.81 112.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۵
Quantum 1081.3 - 1081.3 1081.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۱۵:۰۴
Invesco India Gold 2820 - 2805 2820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰