کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:31:10
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.04%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

15
قیمت روز
1 (4.19%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 15:04:03
1 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.35%)
تغییر ۶ ماهه
3 (26.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Nifty 50 120.09 - 120.09 120.09 0.43 0.36% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Quantum 1196 - 1196 1196 2.50 0.21% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBI Gold 3048 - 3048 3048 5.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UTI Gold 3016 - 3016 3016 14.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Axis Gold 2996 - 2996 2996 45.70 1.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
HDFC Gold 3110 - 3110 3110 32.25 1.05% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UTI Nifty 1232 - 1232 1232 5.45 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak Gold 296.95 - 296.95 296.95 2.45 0.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UTI Sensex 413.15 - 413.15 413.15 0.35 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak Nifty 120.41 - 120.41 120.41 0.49 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak Nifty 120.51 - 120.51 120.51 0.36 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBI Quality 95.97 - 95.97 95.97 0.23 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Quantum Gold 1495 - 1495 1495 13.00 0.88% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Bharat 22 ETF 38.3 - 38.3 38.3 0.15 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Bharat 22 ETF 38.45 - 38.45 38.45 0.11 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak Banking 312.59 - 312.59 312.59 1.01 0.32% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak PSU Bank 306.49 - 306.49 306.49 2.44 0.80% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
R Shares NV 20 578 - 578 578 2.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBI Nifty Bank 310.23 - 310.23 310.23 0.33 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
LIC MF Nifty 50 122.3 - 122.3 122.3 0.80 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 1000.01 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
DSP BR Liquid NS 1000.01 - 1000.01 1000.01 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
HDFC Nifty Growth 1225.18 - 1225.18 1225.18 6.74 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBI Nifty Next 50 274.6 - 274.6 274.6 2.10 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UTI Nifty Next 50 274.1 - 274.1 274.1 1.78 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
UTI Nifty Next 50 274.65 - 274.65 274.65 1.35 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Canara Robeco Gold 3145 - 3145 3145 5.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Edelweiss Nifty 50 14999 - 14999 14999 1.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs CPSE 27.99 - 27.99 27.99 0.21 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Indiabulls NIFTY50 114.51 - 114.51 114.51 1.60 1.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Invesco India Gold 3081 - 3081 3081 24.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
SBI Sensex Next 50 322.15 - 322.15 322.15 0.12 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Birla Sun Life Gold 3129.9 - 3129.9 3129.9 9.10 0.29% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Kotak NV 20 Dividend 58.04 - 58.04 58.04 0.44 0.76% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Mirae Asset Nifty 50 117.7 - 117.7 117.7 0.40 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
R Shares Consumption 50.31 - 50.31 50.31 0.09 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Banking 3131 - 3131 3131 3.45 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Gold 30.8 - 30.8 30.8 0.15 0.49% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Nifty 122.42 - 122.42 122.42 0.50 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Nifty 122.2 - 122.2 122.2 0.22 0.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
LIC MF G-SEC Long Term 19.68 - 19.68 19.68 0.81 4.12% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Gold BeES 3000.75 - 3000.75 3000.75 20.75 0.70% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Hang Seng 2960 - 2960 2960 10.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Nifty BeES 1234.95 - 1234.95 1234.95 3.05 0.25% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Nifty BeES 1235 - 1235 1235 2.15 0.17% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Junior BeES 277.5 - 277.5 277.5 1.50 0.54% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Nifty100 125.25 - 125.25 125.25 0.69 0.55% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Reliance Nifty Midcap 150 62.41 - 62.41 62.41 0.14 0.22% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Reliance R Shares CNX 100 120.48 - 120.48 120.48 0.61 0.51% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Edelweiss Nifty Quality 30 333.01 - 333.01 333.01 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential NV20 iWIN 56.68 - 56.68 56.68 0.37 0.65% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs PSU Bank BeES 340.5 - 340.5 340.5 1.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential S&P BSE 500 154.09 - 154.09 154.09 0.13 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential S&P BSE 500 154 - 154 154 0.48 0.31% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Sensex iWIN 415 - 415 415 1.09 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Motilal Oswal MOSt Shares M50 112.94 - 112.94 112.94 1.07 0.95% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Nifty Next 50 27.14 - 27.14 27.14 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
R Shares Dividend Opportunities 30.65 - 30.65 30.65 0.12 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs Infrastructure BeES 342.31 - 342.31 342.31 3.09 0.91% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
ICICI Prudential Midcap Select iWIN 65.28 - 65.28 65.28 0.17 0.26% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Goldman Sachs CNX Nifty Shariah BeES 250.75 - 250.75 250.75 3.70 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Motilal Oswal Most Shares Midcap 100 18.23 - 18.23 18.23 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Motilal Oswal MOSt Shares NASDAQ 100 535 - 535 535 4.00 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
AMP Capital Global Property Securities 122.5 - 122.5 122.5 1.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
LIC MF Sensex 450 - 414.11 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
HDFC Nifty Growth 1227 - 1183.7 1233.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
Goldman Sachs Liquid BeES 1000 - 1000 999.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
Tata Nifty Exchange Traded Fund 118.39 - 117.57 118.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Invesco India Gold 3100 - 3045 3100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
UTI S&P BSE Sensex Next 50 325.35 - 325.35 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۱
IDFC Nifty 121 - 121 121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۹:۳۱
UTI Nifty 1220 - 1220 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
ICICI Prudential Nifty100 125.39 - 125.39 125.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Edelweiss Nifty Bank 3685.92 - 3685.92 3685.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Reliance R Shares CNX 100 120.51 - 120.51 120.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۵:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱