شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,318
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:02:27
923 (11.00%)
تغییر ۳ ماهه
658 (7.60%)
تغییر ۶ ماهه
1,175 (14.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Zinc 7.07 - 7.07 7.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Energy 3.293 - 3.255 3.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Grains 2.616 - 2.616 2.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Gasoline 24.28 - 23.86 24.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Soybeans 15.39 - 15.39 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC FTSE 100 85.82 - 85.46 85.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Petroleum 11.37 - 11.18 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI Japan 31.17 - 31.02 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Heating Oil 10.75 - 10.54 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI Brazil 18.18 - 18.18 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS All Commodities 7.37 - 7.35 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Precious Metals 16.25 - 16.23 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares TA-25 Israel 5.746 - 5.723 5.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Gold 19.69 - 19.65 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR FTSE UK All Share 61.33 - 61.15 61.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI China UCITS 267.75 - 266.55 267.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI India UCITS 529.9 - 529.5 534.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x HSIF Daily Long 185.6 - 184.82 185.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x HSIF Daily Long 233.52 - 231.66 234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x DAXF Daily Long 420.38 - 416.56 422.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x Gold Daily Long 21.23 - 21.11 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x HSIF Daily Long 176.76 - 174.69 177.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x SPXF Daily Long 854.45 - 846.05 854.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x NDXF Daily Long 2681.8 - 2642 2681.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x SPXF Daily Long 1396 - 1377.8 1396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Nickel 20.21 - 20.07 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Silver 14.72 - 14.67 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long AUD Short EUR 51.05 - 51.01 51.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long CHF Short EUR 57.18 - 57.06 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long SEK Short EUR 41.94 - 41.83 41.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long USD Short EUR 54.47 - 54.45 54.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short CHF Long EUR 31.75 - 31.75 31.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short CNY Long USD 34.81 - 34.77 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Short JPY Long EUR 39.12 - 39.12 39.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI Japan UCITS 57.96 - 57.69 58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x Cocoa Daily Long 48.32 - 46.52 48.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x Cocoa Daily Long 17.7 - 16.73 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x DJIAF Daily Long 779.8 - 770.95 779.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x MDAXF Daily Long 1658 - 1629.4 1658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x SX5EF Daily Long 389.6 - 386.8 391.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x DJIAF Daily Long 1251.8 - 1232.7 1251.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x MDAXF Daily Long 2852.8 - 2786.2 2852.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x SX5EF Daily Long 375.2 - 371.62 377.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Japan LC UCITS 75.4 - 75.05 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.89 - 8.84 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Wheat 14.47 - 14.47 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Longer Dated Energy 16.88 - 16.71 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Europe Equity 17.46 - 17.42 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -1x HSIF Daily Short 50.08 - 49.98 50.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -2x HSIF Daily Short 17.99 - 17.91 18.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x DAXF Daily Short 2.03 - 2.02 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x NDXF Daily Short 0.76 - 0.76 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x SPXF Daily Short 2.64 - 2.64 2.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x Gold Daily Short 40.29 - 40.01 40.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x SPXF Daily Short 0.63 - 0.63 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 10x BUNDF Daily Long 1918.7 - 1869.2 1918.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 15x BUNDF Daily Long 4191 - 4025.6 4191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x Gasoil Daily Long 43.08 - 42.19 43.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x HSCEIF Daily Long 135.95 - 135.22 136.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x Gasoil Daily Long 12.19 - 11.69 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x Copper Daily Long 8.91 - 8.91 8.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x HSCEIF Daily Long 60.01 - 59.12 60.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x Silber Daily Long 1.489 - 1.486 1.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x Copper Daily Long 2.24 - 2.24 2.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Europe LC UCITS 97.29 - 97 97.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Europe MC UCITS 11 - 10.96 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access RICI Metals 111.1 - 111.1 111.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x DJIAF Daily Short 3.07 - 3.07 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x MDAXF Daily Short 0.727 - 0.727 0.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x SX5EF Daily Short 2.04 - 2.03 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.095 - 0.095 0.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.344 - 0.342 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -5x BUNDF Daily Short 9.55 - 9.55 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x WTI Oil Daily Long 26.02 - 25.66 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.287 - 3.196 3.287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x TECDAXF Daily Long 3319.2 - 3264.2 3319.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.179 - 0.1717 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x TECDAXF Daily Long 5906 - 5769 5906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage FTSE 100 TR UCITS 71.88 - 71.58 71.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.57 - 6.56 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -10x BUNDF Daily Short 0.617 - 0.617 0.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -15x BUNDF Daily Short 0.0248 - 0.0248 0.0259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -1x Gasoil Daily Short 98.75 - 100.3 98.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -2x Copper Daily Short 79.74 - 79.59 79.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -2x Gasoil Daily Short 67.66 - 67.66 70.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x HSCEIF Daily Short 9.84 - 9.79 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x Silber Daily Short 46.19 - 45.66 46.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x Copper Daily Short 20.84 - 20.77 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x Silber Daily Short 13.5 - 13.29 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 10x SCHATZF Daily Long 119.2 - 119.04 119.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 15x SCHATZF Daily Long 134.81 - 134.54 134.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x Platinum Daily Long 41.89 - 41.89 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x Platinum Daily Long 14.7 - 14.7 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.257 - 1.257 1.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 41.92 - 41.75 42.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -1x WTI Oil Daily Short 124.56 - 124.56 126.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -2x WTI Oil Daily Short 74.06 - 74.06 76.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x WTI Oil Daily Short 18.3 - 18.3 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x TECDAXF Daily Short 0.0096 - 0.0096 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x WTI Oil Daily Short 1.73 - 1.73 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -5x SCHATZF Daily Short 78.61 - 78.61 78.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x Palladium Daily Long 218.92 - 218.92 219.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 2x Palladium Daily Long 319.98 - 319.98 322.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.962 - 10.918 10.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Daily Short Natural Gas 419.44 - 411.42 419.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.631 - 3.628 3.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
First Trust Germany AlphaDEX 25.23 - 25.05 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 53.39 - 53.37 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree India Quality Acc 15.99 - 15.96 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree India Quality Inc 15.85 - 15.81 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -2x Platinum Daily Short 151.79 - 150.77 151.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Energy Booster Euro Hedged 38.19 - 37.65 38.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Longer Dated Brent Crude 33.53 - 33.03 33.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 78.68 - 78.35 79.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -1x Palladium Daily Short 20.31 - 20.21 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x Brent Oil Daily Short 13.22 - 13.22 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 58.74 - 58.55 58.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 89.78 - 89.76 89.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares US Mortgage Backed Sec 4.481 - 4.479 4.481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 59.72 - 59.72 60.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree US Equity Income DE 18.61 - 18.53 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe Size Factor 6.911 - 6.888 6.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI South Africa UCITS 27.62 - 27.53 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.32 - 14.26 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 9.25 - 9.23 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.69 - 0.68 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Commodity Securities Cotton 1.855 - 1.855 1.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 127.8 - 127.8 128.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Media 114.94 - 114.94 115.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 205.7 - 205.05 205.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Longer Dated All Commodities 16.64 - 16.61 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Retail 173.68 - 173.12 173.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 93.82 - 93.49 93.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 270.5 - 269.6 270.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.31 - 18.24 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 37.52 - 37.52 37.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI Emerging Markets UCITS 41.08 - 40.98 41.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 152.46 - 151.82 152.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 193.78 - 193.14 193.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 70.83 - 70.59 70.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Europe Equity Income DE 13.26 - 13.21 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Longer Dated Industrial Metals 15.09 - 15.09 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares US Equity Buyback Achievers 6.348 - 6.339 6.359 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 40.49 - 40.35 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.69 - 16.61 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 58.09 - 57.88 58.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Portfolio Income UCITS 12.58 - 12.55 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 10-15yr 192.31 - 192.26 192.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 481.3 - 479.4 481.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 200.55 - 199.26 200.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Utilities 207.6 - 205.95 207.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 63.04 - 62.5 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 271.68 - 269.76 273.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.849 - 4.833 4.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 67.56 - 67.12 67.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Technology 86.37 - 86.17 86.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 37.95 - 37.84 38.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 379.75 - 378.6 379.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 231.4 - 229.55 231.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 102.78 - 102.38 102.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 119.1 - 118.54 119.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 49.65 - 49.27 49.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Health Care 287.2 - 285.75 287.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 354.1 - 352.9 354.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 56.7 - 56.69 57.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.49 - 40.37 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 223.5 - 222.65 223.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 99.46 - 99.15 99.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 64.85 - 64.65 64.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.789 - 0.783 0.7896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 98.57 - 98.5 98.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 126.78 - 126.12 126.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 349.25 - 348.25 349.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 131.08 - 130.58 131.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 294.1 - 294.1 295.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 63.78 - 63.78 64.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 175.34 - 174.68 175.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.39 - 32.28 32.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 443.8 - 439.9 443.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 68.07 - 67.88 68.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 145.35 - 145.34 145.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 119.14 - 118.35 119.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 197.14 - 196.18 197.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 65.3 - 64.92 65.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 376.05 - 374.15 376.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 106.96 - 106.96 107.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 30.68 - 30.66 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 258.3 - 257.05 258.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 101.1 - 101.1 101.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 80.56 - 80.54 80.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 99.18 - 99.12 99.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 73.26 - 73.13 73.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 70.21 - 69.89 70.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 36.68 - 36.68 36.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 328.25 - 326.3 328.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 66.25 - 65.95 66.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 205.71 - 205.43 205.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 149.25 - 148.95 149.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 153.63 - 153.11 153.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 30.07 - 29.97 30.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 111.08 - 110.9 111.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 193.38 - 193.14 193.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 275.48 - 275.37 275.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 251.13 - 251.12 251.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 71.95 - 71.94 72.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 191.21 - 190.91 191.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 243.49 - 242.3 243.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.94 - 146.9 146.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 172.25 - 172.15 172.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 187.83 - 187.7 187.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 110.2 - 110.15 110.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 213.62 - 212.42 213.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 141.48 - 141.48 141.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 97.2 - 96.93 97.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 105.74 - 105.4 105.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 280.71 - 280.6 280.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 138.97 - 138.92 138.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.49 - 112.49 112.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 61.1 - 60.95 61.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 70.34 - 70.09 70.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 375.6 - 374.75 376.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 513.9 - 513.8 513.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.41 - 107.36 107.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFs Corn 0.6739 - 0.6739 0.6752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Softs 2.654 - 2.617 2.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Sugar 6.03 - 5.91 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Nickel 13.55 - 13.52 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Silver 14.63 - 14.62 14.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long JPY 44.76 - 44.64 44.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS WTI 2mth 18.09 - 17.79 18.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Brent Crude 25.97 - 25.57 25.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Live Cattle 6.18 - 6.18 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Soybean Oil 3.008 - 3.008 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage ATX UCITS 37.84 - 37.6 37.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage HSI UCITS 35.93 - 35.77 35.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka EURO STOXX 50 78.61 - 78.41 78.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC EURO STOXX 50 38.49 - 38.34 38.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI Europe 236.8 - 235.85 236.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi CAC 40 UCITS 86.89 - 86.43 86.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI USA UCITS 26.94 - 26.84 26.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Tips UCITS 197.94 - 197.76 198.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI USA UCITS 344.47 - 343.18 344.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage F.A.Z. UCITS 27.7 - 27.55 27.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage FR DAX UCITS 58.96 - 58.67 59.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage SPI TR UCITS 99.91 - 99.39 99.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI UK UCITS 129.42 - 128.74 129.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI USA UCITS 75.22 - 74.95 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage S&P 500 UCITS 315.15 - 313.37 315.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage SDAX TR UCITS 106.66 - 105.94 106.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Nifty 50 147.08 - 146.96 148.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI USA LC UCITS 184.56 - 183.92 184.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI USA MC UCITS 18.55 - 18.48 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI USA UCITS 270.18 - 268.96 270.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe UCITS 217.25 - 216.35 217.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x DAXF Daily Long 422.84 - 417.2 426.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x Gold Daily Long 9.18 - 9.11 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers SLI UCITS 149.96 - 149.32 149.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Long NOK Short EUR 40.45 - 40.33 40.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Physical Palladium 146.24 - 145.27 147.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Physical PM Basket 104.68 - 104.57 105.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI UK UCITS 204.85 - 203.9 204.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 1x Cocoa Daily Long 80.53 - 78.8 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Nikkei 225 UCITS 183.92 - 183 184.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.84 - 8.81 8.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI Europe Value 227.05 - 226.25 227.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI Germany UCITS 242.05 - 240.15 242.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -3x Gold Daily Short 63.66 - 63.33 63.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x HSCEIF Daily Long 25.43 - 24.87 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.25 - 21.16 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source Russell 2000 UCITS 69.34 - 69.14 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree EM SmallCap DE 15.31 - 15.25 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x DJIAF Daily Short 0.78 - 0.78 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 13.89 - 13.84 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares FTSE MIB UCITS Acc 90.55 - 90.11 90.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 269.57 - 268.6 269.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 210.06 - 208.98 210.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI USA TRN UCITS 74.33 - 73.97 74.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.21 - 3.21 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI EM Far East UCITS 41.28 - 41.16 41.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source Goldman Sachs Equity 150.6 - 150.16 150.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 240 - 239.2 240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 395.05 - 393.05 395.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi Euro Corporates UCITS 225.6 - 225.53 225.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Gold Bullion Securities 124.75 - 124 124.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Money Market 76.66 - 76.62 76.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.92 - 6.906 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access DAXGlobal Asia 62.22 - 62.18 63.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 56.7 - 56.33 56.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 4.634 - 4.634 4.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares China Large Cap UCITS 105.34 - 104.64 105.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 33.08 - 32.94 33.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 134.36 - 133.68 134.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX Europe 600 UCITS 87.32 - 86.99 87.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 143.12 - 142.3 143.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 25 427.33 - 424.86 427.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 29.34 - 29.34 29.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access RICI Agriculture 67.95 - 67.95 68.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 80.16 - 79.84 80.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree EM Equity Income DE 14.27 - 14.21 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 228.43 - 228.43 228.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 55.87 - 55.3 55.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 389.56 - 388.26 389.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 24.3 - 24.18 24.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 77.1 - 76.77 77.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EM Consumer Growth 27.21 - 27.11 27.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares US Aggregate Bond UCITS 98.19 - 97.97 98.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree US SmallCap Dividend 17.81 - 17.75 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 10.09 - 10.07 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 62.24 - 62.08 62.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 26.81 - 26.73 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 40.24 - 40.04 40.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corp Bnd Financials 110.07 - 109.98 110.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 39.97 - 39.87 40.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 95.46 - 95.22 95.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 311.75 - 310.5 312.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 276.82 - 275.27 276.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.74 - 13.71 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 270.22 - 269.21 270.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 322.4 - 320.4 322.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 88.32 - 88 88.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Palladium Euro Hedged 107.82 - 107.77 108.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 60.71 - 60.65 60.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.862 - 1.862 1.899 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 107.05 - 106.94 107.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 91.99 - 91.95 92.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 78.04 - 77.31 78.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 55.05 - 54.78 55.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 80.2 - 79.84 80.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI USA Socially Responsible 113.56 - 113.1 113.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 317.05 - 315.25 317.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 83.14 - 82.72 83.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 99.56 - 99.38 99.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 269.15 - 267.5 269.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 257.2 - 256.2 257.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 201.75 - 200.75 202.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Corporate Bond UCITS 90.95 - 90.762 90.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 18.44 - 18.39 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 59.87 - 59.8 59.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 33.94 - 33.73 34.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 212.68 - 212.48 212.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 40.44 - 40.32 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Insurance 116.32 - 115.42 116.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 41.62 - 41.5 41.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 49.15 - 48.95 49.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 325.6 - 324.35 325.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 77.03 - 76.79 77.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 19.97 - 19.27 20.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI North America TRN UCITS 78.2 - 77.93 78.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 44.34 - 44.22 44.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 45.77 - 45.77 46.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 36.15 - 36.01 36.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Germany Government Bond UCITS 146.6 - 146.28 146.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 49.69 - 49.46 49.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 566.2 - 564.5 566.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 90.66 - 89.95 91.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 53.83 - 52.88 53.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 13.93 - 13.92 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.98 - 8.94 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.12 - 7.1 7.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 42.88 - 42.63 43.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.7 - 45.41 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 210.55 - 209.15 210.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 66.29 - 66.23 66.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 279.65 - 278.35 279.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 211.18 - 210.65 211.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 24.77 - 24.63 24.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 60.45 - 60.28 60.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 132.21 - 132.07 132.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 57.44 - 57.33 57.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.39 - 59.36 59.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 12.38 - 12.3 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 43.69 - 43.45 43.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 54.34 - 54.13 54.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 32.39 - 32.23 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 152.99 - 152.59 153.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 201.4 - 200.2 201.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 140.81 - 140.67 140.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.39 - 98.36 98.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.26 - 144.26 144.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.72 - 173.62 173.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 162.37 - 162.22 162.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 104.96 - 104.36 104.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 30.12 - 29.65 30.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 27.23 - 27.23 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2246 - 2220 2246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 172.67 - 172.19 172.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 34.16 - 34.16 34.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 76.75 - 76.62 76.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 94.7 - 94.64 94.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 45.89 - 45.8 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 225.4 - 225.21 225.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 43.62 - 43.52 43.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 239.1 - 236.1 239.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 67.93 - 67.62 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 12.42 - 12.4 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 192.16 - 191.48 192.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 235.28 - 234.89 235.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 196.69 - 196.69 197.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 102.03 - 101.88 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.53 - 12.49 12.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 85.18 - 85.14 85.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 268.35 - 267.69 268.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 139.26 - 139.13 139.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 356.35 - 353.65 357.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 38.74 - 38.55 39.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 129.03 - 128.76 129.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.38 - 18.32 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.62 - 22.55 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 314 - 311.8 314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 340.5 - 339.55 341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17 - 16.92 17.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 45.37 - 45.24 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 79.28 - 78.74 79.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 94.72 - 93.95 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 69.4 - 69.4 69.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.44 - 154.38 154.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.05 - 56.88 57.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 35.09 - 34.8 35.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 75.72 - 75.35 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 157.9 - 157.67 157.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 107.96 - 107.58 108.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 233.95 - 232.8 234.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 170.73 - 170.63 170.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 61.55 - 61.27 62.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 39.42 - 39.3 39.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 334.7 - 332.85 335.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 292.35 - 291.1 292.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 148.96 - 148.24 149.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 31.02 - 30.83 31.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 171.99 - 171.03 171.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 114.08 - 113.86 114.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 86.036 - 85.926 86.142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 402.1 - 400.1 404.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 46.21 - 46.18 46.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 51.69 - 51.45 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 201.32 - 201.23 201.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 57.09 - 56.85 57.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 46.3 - 46.08 46.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 228.04 - 227.97 228.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 43.7 - 43.4 43.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 154.68 - 153.8 154.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 52.29 - 51.85 52.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 123.22 - 123.04 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 97.61 - 97.23 97.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 117.89 - 117.8 117.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 84.72 - 84.68 84.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 86.33 - 86.17 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 33.55 - 33.52 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 105.68 - 105.66 105.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 92.45 - 92.32 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.02 - 10.99 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.38 - 13.35 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 241.35 - 241.33 241.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 247.92 - 247.6 248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 203.79 - 203.79 203.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 310.85 - 310.65 311.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 242.16 - 241.65 242.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 53.44 - 53.38 53.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 297.66 - 296.03 297.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 92.92 - 92.86 92.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 114.4 - 113.98 114.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 130.88 - 130.88 130.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 251.23 - 249.03 251.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 169.9 - 169.84 170.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 90.62 - 90.33 90.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 119.76 - 119.16 120.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 139.56 - 137.98 139.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 166.82 - 166.14 166.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 46.82 - 46.74 46.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 162.33 - 162.27 162.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 143.55 - 143.52 143.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 207.57 - 207.54 207.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 196.81 - 196.81 196.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 235.26 - 234.68 235.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 100.02 - 100.02 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 145.68 - 144.34 145.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 108.68 - 108.32 108.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 114.6 - 114.48 114.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 112.86 - 112.73 112.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 119.23 - 119.13 119.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 132.89 - 132.89 133.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 146.06 - 145.7 146.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.692 - 96.692 96.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 126.58 - 126.58 126.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 219.38 - 219.35 219.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 148.03 - 147.78 148.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 15.52 - 15.49 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 84.23 - 84.05 84.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 313.15 - 312.4 313.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.58 - 16.52 16.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 113.02 - 112.93 113.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 126.17 - 125.96 126.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 44.74 - 44.49 44.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 48.27 - 47.84 48.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 88.96 - 88.96 89.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.78 - 27.7 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 255.15 - 254.1 255.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 73.74 - 73.43 73.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 22.77 - 22.75 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 39.88 - 39.77 39.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Wheat 0.5517 - 0.5517 0.5583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka DAX UCITS 120.02 - 119.2 120.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Lean Hogs 0.4392 - 0.4392 0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage PSI 20 6.02 - 6 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFs Brent 1mth 26.92 - 26.46 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Gold 129.53 - 129.26 129.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Silver 147.52 - 147.07 148.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Physical Gold 126.62 - 126.16 126.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC S&P 500 UCITS 28.28 - 28.17 28.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS LevDAX 113.7 - 112.62 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI ACWI IMI 130.46 - 129.92 130.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR S&P 500 UCITS 281.4 - 280.28 281.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS-ETF FTSE 100 I 10.82 - 10.8 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi S&P 500 UCITS 51.16 - 50.99 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares ATX UCITS DE 33.99 - 33.67 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares SLI UCITS DE 98.83 - 98.35 98.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares TecDAX UCITS 27.07 - 26.73 27.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source S&P 500 UCITS 512.04 - 509.38 512.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI EMU UCITS 218.25 - 217.8 218.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage DAX TR UCITS 118.08 - 117.28 118.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Bric 50 UCITS 28.16 - 28.04 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MDAX UCITS DE 229.65 - 227.25 229.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage 1 DAX UCITS I 117.46 - 116.68 117.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Industrial Metals 10.34 - 10.34 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Physical Platinum 74.48 - 74.32 74.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU UCITS 123.44 - 123.02 123.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Boost ShortDAX 3x Daily 4.227 - 4.21 4.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI ACWI UCITS 47.85 - 47.66 47.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source MSCI World UCITS 58.94 - 58.7 58.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI EM Asia UCITS 58.55 - 58.31 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage DivDAX TR UCITS 30.65 - 30.48 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage PSI 20 Leverage 6.153 - 6.113 6.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka EURO STOXX 50 UCITS 37.17 - 37 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Physical Swiss Gold 128.43 - 128 128.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX UCITS 39.64 - 39.42 39.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.07 - 6.05 6.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Nasdaq 100 UCITS 420.9 - 418.3 420.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares NASDAQ-100 UCITS 73.19 - 72.76 73.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Sust MSCI EM SRI 6.155 - 6.124 6.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI EM Asia UCITS 29.77 - 29.66 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x DAXF Daily Short 0.347 - 0.345 0.351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x Silber Daily Long 0.131 - 0.131 0.1329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
HSBC MSCI Pacific ExJapan 12.46 - 12.41 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Canada UCITS 123.44 - 122.64 123.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Poland UCITS 18.11 - 18.09 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Turkey UCITS 15.06 - 14.8 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI World Small Cap 68.48 - 68 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage ShortDAX TR UCITS 20.11 - 20.05 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Brent Crude Oil Booster 64.18 - 63.17 64.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers SP 500 UCITS 46.21 - 46.05 46.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core S&P 500 UCITS 278.63 - 277.02 278.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares FTSE 100 UCITS Acc 139.6 - 139.04 139.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Water UCITS 41.98 - 41.71 42.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Energy 4.396 - 4.388 4.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Japan Equity DE 14.76 - 14.65 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.482 - 8.429 8.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO Dividend UCITS 22.54 - 22.47 22.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Nikkei 225 UCITS DE 19.45 - 19.32 19.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Gold Euro Hedged 98.3 - 97.97 98.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 7.48 - 7.24 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 1.63 - 1.56 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.154 - 5.154 5.166 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX Mid UCITS 60.91 - 60.6 60.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Australia UCITS 34.26 - 34.05 34.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Acc 143.47 - 142.74 143.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI USA Dividend IQ 33.87 - 33.645 33.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 16.92 - 16.92 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 203.52 - 202.2 203.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 29.5 - 29.38 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
x-trackers Swiss Large DR 1D 100.62 - 100 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 57.72 - 57.46 57.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 11 - 10.95 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.635 - 0.615 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 4.88 - 4.88 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Acc 54.97 - 54.65 54.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.27 - 37.24 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI World UCITS Dist 43.89 - 43.66 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 34.18 - 34 34.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 15.71 - 15.63 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS World Water D-EUR 42.03 - 41.81 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
WisdomTree Europe SmallCap DE 16.97 - 16.92 17.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 82.3 - 82.13 82.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x Brent Oil Daily Short 1.76 - 1.76 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 28.3 - 28.18 28.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Silver Euro Hedged 107.91 - 107.83 108.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers DAX DR Income 1D 109.84 - 109.1 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 51.75 - 51.5 51.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 9.404 - 9.404 9.7855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Corporate Bond UCITS 110.28 - 109.96 110.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.495 - 6.473 6.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX Small UCITS 36.44 - 36.3 36.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 85.274 - 84.968 85.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 93.48 - 93.33 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 42.195 - 41.92 42.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe Quality DE 7.268 - 7.236 7.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Cons Discr 7.062 - 7.061 7.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Financials 7.18 - 7.168 7.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 59.36 - 59.15 59.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 75.26 - 75.04 75.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 37.02 - 36.89 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 23.55 - 23.49 23.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 136.81 - 136.79 136.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 76.54 - 76.18 76.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.618 - 2.618 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 321.55 - 317.35 323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.371 - 6.355 6.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI World Min Vol 46.455 - 46.095 46.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.31 - 158.12 158.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 104.08 - 103.94 104.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 33.96 - 33.84 33.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 255.55 - 254.85 257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Health Care 6.355 - 6.32 6.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares US Property Yield UCITS 28.18 - 27.86 28.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 136.74 - 135.98 136.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source STOXX Eurozone Exporters 16.706 - 16.674 16.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.005 - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db Physical Platinum Euro Hedged 55.43 - 55.43 55.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 47.555 - 47.37 47.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 210.1 - 209.1 210.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI North America UCITS 52.58 - 52.33 52.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 68.07 - 67.75 68.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 52.98 - 52.45 52.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 10.73 - 10.71 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Wd Health Care 32.15 - 32 32.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Asia Property Yield UCITS 26.35 - 26.23 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.03 - 126.99 127.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.938 - 4.931 4.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Healthcare Innovation Acc 5.546 - 5.503 5.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 128.5 - 127.82 128.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.8 - 28.68 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 183.8 - 182.98 183.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source EURO STOXX Optimised Banks 56.44 - 56.28 57.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI EMU Socially Responsible 103.12 - 102.54 103.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.62 - 13.59 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.95 - 18.68 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 62.83 - 62.59 62.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.15 - 100.09 100.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 47.9 - 47.53 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.674 - 4.639 4.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 42.8 - 42.59 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 206.29 - 204.99 206.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 29.12 - 29.01 29.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 124.68 - 123.88 124.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 45.63 - 45.47 45.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.458 - 2.458 2.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 24.68 - 24.47 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.607 - 2.56 2.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 120.31 - 120.25 120.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 40.735 - 40.58 40.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Italy Government Bond UCITS 167.12 - 167.1 167.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Listed Private Equity UCITS 21.07 - 20.95 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 49.77 - 49.58 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 55.24 - 54.98 55.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Spain Government Bond UCITS 176.14 - 176.02 176.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 6.343 - 6.314 6.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.13 - 20.07 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 28.79 - 28.77 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.08 - 3.07 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 31.02 - 30.71 31.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 30.75 - 30.58 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Thomson Reuters Global Convert 33.38 - 33.24 33.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 29.81 - 29.61 29.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 66.87 - 66.62 66.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 22.66 - 22.57 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.74 - 15.67 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 41.55 - 41.49 41.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 57.47 - 57.14 57.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 186.52 - 186.03 186.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Government Bond UCITS 100.94 - 100.65 100.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 27.73 - 27.72 27.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 29.77 - 29.64 29.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 108.28 - 108 108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 13.92 - 13.87 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.912 - 3.896 3.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares European Property Yield UCITS 44.37 - 44.16 44.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 32.64 - 32.51 32.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 134.05 - 133.94 134.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 39.59 - 39.42 39.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.042 - 12.042 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 126.54 - 126 126.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.48 - 10.43 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 20.59 - 20.54 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 18.87 - 18.75 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.39 - 111.39 111.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 48.38 - 48.15 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.4 - 30.29 30.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.8 - 37.55 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 199.56 - 198.4 199.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.34 - 24.2 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 41.34 - 41.15 41.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.35 - 4.35 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 22.68 - 22.61 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.95 - 20.87 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 41.53 - 41.27 41.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 138.46 - 137.8 138.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 41.91 - 41.62 41.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 132.8 - 132.32 133.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 36.5 - 36.38 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 40.08 - 39.74 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 31.45 - 31.28 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 33.04 - 32.74 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 274.75 - 273.35 274.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 65.75 - 65.31 65.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 40.12 - 39.98 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 40.98 - 40.81 41.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 33.02 - 32.84 33.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.017 - 5.012 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 16.22 - 16.15 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 34.84 - 34.65 35.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 88.38 - 87.9 88.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 250.6 - 249.15 250.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 279.6 - 278.4 279.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 105.38 - 105.26 105.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 87.25 - 86.8 87.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 18.94 - 18.82 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 93.27 - 93.07 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 144.44 - 143.4 144.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 131.66 - 131.13 132.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.18 - 57.18 57.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 100.82 - 100.5 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 11.98 - 11.96 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.75 - 139.53 139.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.2 - 20.16 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.28 - 30.27 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 66.73 - 66.35 66.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.47 - 137.44 137.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.03 - 125 125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.81 - 7.78 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.66 - 15.6 15.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 19.46 - 19.38 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 57.43 - 57.09 57.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 17.95 - 17.87 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.7 - 3.67 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 55.3 - 55.07 55.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 128.66 - 128.24 128.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 101.98 - 101.14 101.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.24 - 25 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 44.51 - 44.28 44.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 76.52 - 75.9 76.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 251.65 - 250.6 251.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 129.04 - 128.79 129.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 52.96 - 52.93 53.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 29.05 - 28.97 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 45.91 - 45.61 45.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 94.17 - 94 94.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 120.44 - 120.38 120.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 24.15 - 23.93 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 48.22 - 48.04 48.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 75.98 - 75.27 76.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 101.46 - 101.35 101.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 13.16 - 13.13 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 50.34 - 49.85 50.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 53.78 - 53.55 53.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 23.07 - 23.02 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 92.46 - 91.87 92.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 115.19 - 115.17 115.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 27.95 - 27.95 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 96.55 - 96.16 96.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 42.56 - 42.48 42.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 234.28 - 234.28 235.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 157.82 - 157.66 157.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 245.67 - 245.5 245.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 248.1 - 247.81 248.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 187.32 - 187.16 187.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 32.13 - 32.05 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 30.38 - 30.26 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.47 - 10.43 10.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 29.12 - 29.01 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 54.48 - 54.41 54.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 49.95 - 49.55 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 59.12 - 58.68 59.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 302.85 - 299.9 302.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.31 - 101.22 101.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.15 - 18.15 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.8 - 13.79 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.69 - 18.65 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 66.72 - 66.09 66.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 12.28 - 12.126 12.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.01 - 8.96 9.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Natural Gas 0.0228 - 0.0228 0.0233 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI USA UCITS 26.67 - 26.54 26.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deka MSCI Europe UCITS 13.8 - 13.72 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core DAX UCITS 113.36 - 112.6 113.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares UK Dividend UCITS 8.99 - 8.95 9.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers DAX UCITS DR 127.6 - 126.76 127.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.02 - 27.88 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS 37.16 - 36.98 37.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.61 - 13.53 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P 500 USD Info Tech 9.799 - 9.73 9.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI China A UCITS USD 3.765 - 3.753 3.772 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 40.12 - 39.91 40.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 42.3 - 42.17 42.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS Commodity Securities Coffe 0.718 - 0.708 0.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe Momentum UK 7.135 - 7.108 7.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.107 - 0.101 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI Europe Value Factor 6.145 - 6.122 6.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares S&P Gold Producers UCITS 10.53 - 10.39 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 1.0062 - 0.9854 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 11.152 - 11.112 11.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Automation & Robotics Acc 7.401 - 7.352 7.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Clean Energy UCITS 5.588 - 5.561 5.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 9.08 - 9.07 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 54.57 - 54.31 54.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Global Infrastructure UCITS 27.13 - 26.84 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 10.02 - 10.01 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 18.98 - 18.96 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI World Value Factor UCITS 29.01 - 28.9 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.248 - 4.232 4.262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 42.77 - 42.62 42.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 33.85 - 33.55 33.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.63 - 25.52 25.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.31 - 1.31 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۲
Source S&P 500 UCITS 563.54 - 561 563.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI World UCITS 1759.75 - 1754.23 1762.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage PSI 20 6.017 - 6.017 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.444 - 1.444 112.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Short USD Long EUR 34.06 - 34.06 34.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Coba 5x BUNDF Daily Long 534.75 - 527.5 534.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 175.18 - 174.9 175.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 110.61 - 109.91 110.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.92 - 20.92 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Gold 15.27 - 15.23 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR MSCI ACWI 127.34 - 126.58 127.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Physical Silver 14.45 - 14.41 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Deka MSCI Japan UCITS 8.65 - 8.6 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
CS (IE) on MSCI Europe 5.55 - 5.53 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares DivDAX UCITS DE 18.14 - 18 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI France UCITS 39.28 - 39.22 39.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Sust MSCI USA SRI 7.405 - 7.362 7.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 37.33 - 37.23 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Deka DAX ausschuttend UCITS 59.08 - 58.7 59.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Edge S&P 500 Min Vol 54.47 - 54.09 54.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 26.88 - 26.66 26.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 13.09 - 13.04 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI World UCITS 55.12 - 54.82 55.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Coba -2x Palladium Daily Short 2.96 - 2.94 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 25.68 - 25.59 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 119.32 - 118.9 119.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 123.7 - 122.64 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 20.14 - 20.02 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 40.09 - 39.78 40.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.95 - 24.86 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 21.15 - 21.03 21.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.14 - 9.1 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World Size Factor UCITS 31.89 - 31.66 31.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.75 - 13.68 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 35.66 - 35.47 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.66 - 10.61 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 3.05 - 3.04 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.95 - 23.87 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 49.47 - 49.34 49.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.64 - 103.62 103.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 41.1 - 40.95 41.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 28.68 - 28.54 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 159.66 - 159.49 159.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 22.52 - 22.43 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 28.91 - 28.77 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 13.56 - 13.53 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 39.8 - 39.65 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.53 - 15.43 15.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 42.73 - 42.59 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ROBO-STOX Global Robotics 14.57 - 14.46 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.94 - 35.77 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
iShares MSCI Europe UCITS Dist 25.35 - 25.2 25.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 15.25 - 15.23 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 59.47 - 59.06 59.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 100.05 - 100.03 100.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 63.72 - 63.55 63.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 2.95 - 2.94 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 206.81 - 206.33 206.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS WTI Crude Oil 7.66 - 7.55 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 37.53 - 37.35 37.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 3.58 - 3.58 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 39.48 - 39.28 39.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 12.15 - 12.15 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۳۲
iShares MSCI EM Minimum Volatility 26.93 - 26.87 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Source EURO STOXX 50 B Total Return 36.86 - 36.77 36.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 11.77 - 11.74 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.87 - 168.84 168.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.24 - 5.24 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.88 - 11.83 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Deka MSCI China UCITS 9.23 - 9.15 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۳۱
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 98.99 - 98.99 98.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS Long CNY Short USD 45.7 - 45.7 45.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS Longer Dated Agriculture 6.55 - 6.55 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 100.85 - 100.85 100.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 120.75 - 120.75 120.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 89.52 - 88.72 89.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 71.28 - 71.27 71.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 97.18 - 97.18 97.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 106.58 - 106.56 106.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.69 - 168.69 168.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 69.54 - 69.44 69.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS Agriculture 3.55 - 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.31 - 4.31 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 99.16 - 99.16 99.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 77.62 - 77.62 77.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۲:۳۱
Coba -10x SCHATZF Daily Short 67.31 - 67.31 67.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 2x HSCEIF Daily Long 116.09 - 115.97 116.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x Cocoa Daily Short 54.16 - 54.16 56.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -2x Cocoa Daily Short 22.06 - 22.06 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x HSCEIF Daily Short 60.43 - 60.22 60.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -2x HSCEIF Daily Short 23.5 - 23.36 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -3x Copper Daily Short 48.06 - 47.48 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x Platinum Daily Short 131.33 - 129.31 131.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4.67 - 4.67 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 5x SCHATZF Daily Long 104.63 - 104.61 104.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Coba -15x SCHATZF Daily Short 57.22 - 57.22 57.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.95 - 100.95 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 128.06 - 128.06 128.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.56 - 117.56 117.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 313.12 - 313.12 313.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Lyxor UCITSo Cash 104.81 - 104.81 104.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.31 - 183.31 183.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 157.87 - 157.87 157.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 53.85 - 53.85 53.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 68.53 - 68.53 68.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 20.77 - 20.77 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.004 - 0.003 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.5 - 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۲:۰۲
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.8 - 11.8 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.28 - 72.23 73.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.34 - 27.34 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.258 - 5.258 5.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Target US Real Estate 24.59 - 24.59 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 13.07 - 13.07 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ETFs Longer Dated Petroleum 36.59 - 36.59 36.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Long INR Short USD 43.04 - 42.8 43.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Ex-Energy 7.29 - 7.22 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 102.33 - 102.33 103.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Softs 4.86 - 4.76 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Grains 4.6 - 4.53 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 66.41 - 64.11 66.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Livestock 11.14 - 11.06 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Live Cattle 44.54 - 44.26 44.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 77.36 - 77.36 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 60.15 - 60.15 61.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.88 - 12.77 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.781 - 3.696 3.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CAD Short EUR 43.19 - 42.9 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short INR Long USD 30.99 - 30.7 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 12.33 - 12.24 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 12.88 - 12.82 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.148 - 1.138 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.289 - 1.28 1.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX UCITS DR 119.54 - 119.54 119.54 7.14 6.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 84.78 - 84.78 84.78 5.62 7.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 119.6 - 119.6 119.6 7.28 6.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Digitalisation Acc 6.11 - 6.11 6.11 0.25 4.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 7.027 - 7.027 7.027 0.80 12.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 28.46 - 28.46 28.46 2.50 8.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.7 - 9.7 9.7 0.54 5.90% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.2 - 19.2 19.2 0.62 3.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 6.104 - 6.104 6.104 0.60 10.96% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage CAC 40 UCITS 71.93 - 71.74 72.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 19.22 - 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.854 - 4.854 4.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 4.36 - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 14.73 - 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 44.26 - 44.26 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX UCITS 105.78 - 105.78 105.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS DAX 110.02 - 110.02 110.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 107.24 - 107.24 107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 106.92 - 106.92 106.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 106.86 - 106.86 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 53.46 - 53.46 53.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka MSCI World UCITS 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage 1 DAX UCITS I 106.4 - 106.4 106.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Nifty 50 153.54 - 153.54 153.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core DAX UCITS 99.96 - 99.96 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core DAX UCITS 99.99 - 99.99 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka EURO STOXX 50 UCITS 33.56 - 33.56 33.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX UCITS 36.02 - 36.02 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX UCITS 35.99 - 35.99 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.515 - 32.515 32.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.6 - 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.094 - 8.094 8.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 33.3 - 33.3 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 33.27 - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.854 - 16.854 16.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 32.965 - 32.965 32.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 67.9 - 67.9 67.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 67.84 - 67.84 67.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 253.05 - 253.05 253.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 370.5 - 370.5 370.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 53.96 - 53.96 53.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Horizons Marijuana Life Sciences 12.492 - 12.492 12.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 104.46 - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.65 - 33.65 33.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.026 - 17.026 17.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 183.14 - 183.14 183.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.81 - 47.81 47.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.97 - 47.97 47.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D 96.79 - 96.79 96.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 47.16 - 47.16 47.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.304 - 8.304 8.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.62 - 34.62 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.147 - 4.147 4.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 31.93 - 31.93 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.338 - 19.338 19.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 90.45 - 90.45 90.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 68.15 - 68.15 68.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.02 - 24.02 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 53.25 - 53.25 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 85.8 - 85.8 85.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 214.55 - 214.55 214.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS Acc 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 247.96 - 247.96 247.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 82.48 - 82.48 82.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 222.05 - 222.05 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 221.15 - 221.15 221.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 39.65 - 39.65 39.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 30.73 - 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 30.72 - 30.72 30.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 133.18 - 133.18 133.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 56.24 - 56.24 56.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 27.86 - 27.86 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 97.82 - 97.82 97.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.19 - 18.19 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 22.57 - 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 92.77 - 92.77 92.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 139.1 - 139.1 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.472 - 12.472 12.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS DAX 110.1 - 110.1 110.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.45 - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.45 - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.525 - 33.525 33.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Healthcare Innovation Acc 5.401 - 5.401 5.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.62 - 34.62 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 25.445 - 25.445 25.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 38.36 - 37.88 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 207.1 - 207.1 207.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage 1 TecDAX 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
iShares Digital Security UCITS Acc 4.46 - 4.46 4.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.0358 - 0.0342 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Ageing Population Acc 5.179 - 5.179 5.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 11.674 - 11.674 11.674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 62.1 - 62.1 62.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 23.02 - 23.02 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 23 - 22.86 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 9.989 - 10.05 9.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 28.34 - 28.34 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
ComStage LevDAX x2 9.011 - 9.011 9.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
Xtrackers Spain UCITS 1C 21.89 - 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.562 - 5.562 5.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.563 - 5.563 5.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 15.436 - 15.436 15.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ComStage DAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Deka MSCI World UCITS 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.29 - 96.29 96.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017 36.72 - 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 15.447 - 15.447 15.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 15.73 - 15.73 15.73 0.20 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.41 - 18.34 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 21.02 - 21.02 21.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
db x-trackers Russell Midcap 20.38 - 20.38 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰