کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,825
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
589 (18.20%)
تغییر ۳ ماهه
517 (15.63%)
تغییر ۶ ماهه
903 (30.90%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,613
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:02:48
55 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
238 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
71 (1.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.47 - 112.1 112.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI EMU 48.94 - 48.52 48.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI USA C 258.65 - 257.46 258.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor WIG 20 UCITS 60 - 60 60.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI ACWI IMI 121.73 - 121.07 121.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World 8 314.56 - 312.56 314.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC FTSE 250 UCITS 20.01 - 19.9 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR MSCI ACWI 118.51 - 117.92 118.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI EMU 45.84 - 45.44 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EMU UCITS 200.6 - 198.82 200.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage CAC 40 UCITS 69.13 - 68.34 69.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Japan UCITS 27.8 - 27.66 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 17.95 - 17.78 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Turkey UCITS 2.047 - 2.047 2.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF CAC 40 UCITS 55.37 - 54.8 55.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Stoxx 50 DR 83.49 - 82.69 83.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi FTSE 100 GBP Cap 640.6 - 635.6 640.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI India UCITS 494.34 - 494.34 496.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.08 - 8.04 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 40.76 - 40.43 40.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EM Asia UCITS 27.403 - 27.403 27.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 171.84 - 170.2 171.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 137.86 - 136.6 137.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 143.36 - 142.66 143.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.4 - 11.31 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 252.51 - 251.34 252.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI India UCITS 548.26 - 548.26 550.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 77.12 - 76.77 77.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EM Far East UCITS 38.2 - 38.2 38.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 162 - 161.86 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 364.4 - 360.55 364.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor SG Global Value Beta C 101.33 - 100.83 101.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.038 - 9 9.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 191.71 - 190.96 192.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 13.47 - 13.44 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 130.32 - 129.22 130.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 131.82 - 130.16 131.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 271.24 - 268.49 271.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ultra Long Duration Euro 135.68 - 135.55 135.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 56.43 - 56.19 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 85.61 - 85.14 85.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Japan Topix Daily Hedged 58.25 - 57.96 58.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 140.55 - 139.94 140.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 143.44 - 142.76 143.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 150.27 - 149.52 150.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World Low Carbon EU 254.61 - 253.37 254.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 148.2 - 147.38 148.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS 164.46 - 163.42 164.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.914 - 13.914 14.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 332.05 - 329.05 332.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 175.74 - 175.74 175.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 220.08 - 219.97 220.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 23.25 - 23.1 23.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 295.59 - 295.46 295.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 125.05 - 125.05 126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 181.8 - 180.72 181.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 219.2 - 217.05 219.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 246.15 - 244.75 246.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 279.51 - 278.99 279.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Europe Quality Factor 70.32 - 69.5 70.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 274.58 - 274.04 274.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 86.91 - 86.54 86.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 73.77 - 72.96 73.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 29.16 - 28.935 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 118.15 - 117.02 118.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 117.97 - 117.59 117.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 36.81 - 36.47 36.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 100.12 - 100.01 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 173.4 - 171.18 173.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 30.41 - 30.41 30.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS 212.55 - 210.35 212.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 110.38 - 109.84 110.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 36.793 - 36.429 36.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.22 - 16.16 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 17.01 - 16.95 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares SP 500 High Dividend FR 27.98 - 27.91 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 96.08 - 95.18 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI Cap 21.24 - 21.06 21.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 101.1 - 101.1 101.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 304.13 - 302.89 304.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS 20.86 - 20.79 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 63.55 - 63.16 63.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 543.6 - 541.5 543.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 180.57 - 180.16 180.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.4 - 9.35 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor SG European Quality Income NTR D 103.72 - 103.16 103.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 254.45 - 253.1 254.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 106.9 - 106.18 106.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67.69 - 67.58 67.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 37.2 - 37.06 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 64.9 - 64.84 64.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 60.12 - 60.07 60.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 201.5 - 199.88 201.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.03 - 50.01 50.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 91.25 - 91.25 91.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 255.76 - 254.55 255.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 218.89 - 218.89 219.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 41.216 - 41.08 41.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 317.59 - 316.51 317.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 232.25 - 231.55 232.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 174.42 - 174.26 174.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 117.98 - 117.36 118.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 275.7 - 274.75 275.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 140.93 - 140.93 141.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 156.61 - 156.41 156.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 227.3 - 227.15 227.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 30.16 - 30.16 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.11 - 56.95 57.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 207.83 - 206.13 207.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 296.45 - 294.59 296.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 308.58 - 306.51 308.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.66 - 52.66 52.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 139.14 - 139.09 139.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.59 - 125.59 125.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 155.98 - 155.98 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 167.3 - 167.17 167.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 49.37 - 49.24 49.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 93.55 - 92.57 93.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.36 - 7.36 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.33 - 14.2 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 362.45 - 360.08 362.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 379.75 - 377.95 379.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 51.44 - 51.44 51.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 151.46 - 151.46 151.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 117.56 - 115.62 117.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.8 - 10.79 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 21.19 - 21.02 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 235.75 - 234.05 235.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 241.28 - 241.25 241.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 234.11 - 232.63 234.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 118.42 - 118.42 118.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 102.88 - 102.2 102.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 63.93 - 63.53 63.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 33.515 - 33.476 33.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 321.74 - 320.89 321.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 51.11 - 51.04 51.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 116.66 - 116.58 116.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 89 - 88.2 89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 70.32 - 70.32 70.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 116.98 - 116.92 116.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 408.93 - 407.06 408.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 317.88 - 317.18 318.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 253.13 - 253.01 253.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 81.12 - 81.12 81.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 255.16 - 254.86 255.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.74 - 115.71 115.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 453.88 - 451.42 453.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 60.474 - 60.317 60.474 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 54.107 - 53.879 54.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 110.16 - 109.97 110.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 94.24 - 94.24 94.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 277.72 - 274.4 277.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.61 - 15.5 15.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 67.81 - 67.81 68.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 140.98 - 140.89 140.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.01 - 102.01 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 114.59 - 114.59 114.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 129 - 129 129.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 47.04 - 46.71 47.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 55.01 - 54.54 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 102.46 - 101.05 102.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 647.9 - 644.8 647.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.24 - 25.17 25.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 3.643 - 3.639 3.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS DAX 111.52 - 110.54 111.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI USA 2 358.38 - 356.3 358.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITSo Cash 104.97 - 104.96 104.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Japan Topix 74.87 - 74.48 74.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 90.9 - 89.38 91.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR S&P 500 UCITS 264.35 - 263.15 264.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi CAC 40 UCITS 79.8 - 78.95 79.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC FTSE 100 UCITS 78.53 - 77.91 78.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI USA UCITS 25.22 - 25.11 25.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA MSCI EM C 13.44 - 13.44 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi S&P 500 UCITS 47.838 - 47.623 47.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE MIB 20.105 - 19.932 20.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI USA UCITS 322.79 - 321.28 322.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI China UCITS 6.813 - 6.813 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI World UCITS 19.21 - 19.1 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EUROPE UCITS 12.82 - 12.72 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 27.43 - 27.3 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe UCITS 200.55 - 199.15 200.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Stoxx 50 DR 54.08 - 53.65 54.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI China UCITS 255.15 - 255.15 256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World UCITS 283.44 - 282.01 283.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
CAC 40 THEAM Easy UCITS 9.01 - 8.93 9.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA World Water C 17.27 - 17.21 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI EM Asia UCITS 54.26 - 54.26 54.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 53.09 - 52.82 53.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 35.21 - 34.93 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 163.36 - 162.08 163.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55.05 - 55.04 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 15.54 - 15.45 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 26.883 - 26.77 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy S&P 500 C 10.85 - 10.8 10.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy S&P 500 H 10.33 - 10.27 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Brent Oil 1 Month USD 25.15 - 25 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.895 - 32.635 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 187.31 - 186.38 187.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 153.14 - 151.83 153.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 221.68 - 219.95 221.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Corporates UCITS 228.92 - 228.78 229.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 46.93 - 46.92 46.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 189.64 - 188.64 189.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 27.4 - 27.27 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 25.19 - 25.1 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 49.55 - 49.4 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 101.36 - 100.86 101.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 53.17 - 52.61 53.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 124.05 - 123.11 124.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 73.61 - 73.61 74.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS World Water D-EUR 38.502 - 38.19 38.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 75.23 - 74.64 75.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 9.87 - 9.84 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 19.45 - 19.45 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 603.6 - 600.4 603.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World Low Carbon US 281.91 - 280.94 281.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 121.78 - 121.22 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 233.85 - 232.86 234.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 9.237 - 9.158 9.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.46 - 8.395 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 155.65 - 155.57 155.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.933 - 0.9287 0.9394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 16.79 - 16.79 16.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 117.92 - 117.72 117.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 51.65 - 51.51 51.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 311 - 309.9 311.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 81.51 - 80.87 81.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 10.28 - 10.2 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Global Gender Equality DR C 9.497 - 9.439 9.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 125.8 - 125.06 125.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 20.3 - 19.89 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.08 - 28 28.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 171.04 - 170.22 171.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 48.41 - 48.37 48.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 205.21 - 204.22 205.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 253.45 - 252.2 253.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Floating Rate USD Corporate 108.69 - 108.66 108.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.206 - 13.112 13.247 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 64.09 - 63.49 64.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 14.37 - 14.37 14.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 18.58 - 18.54 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 115.13 - 114.66 115.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 239.33 - 238.75 239.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 9.72 - 9.65 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 119.14 - 118.16 119.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 19.576 - 19.414 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 27.13 - 27.09 27.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 26.105 - 25.7 26.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 191.09 - 191 191.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 39.3 - 38.98 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 45.485 - 45.09 45.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 73.19 - 72.745 73.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 63.43 - 63.17 63.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 131.36 - 131.08 131.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 46.39 - 46.33 46.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.952 - 3.947 3.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 170.48 - 168.49 170.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 161.5 - 160.54 161.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 38.58 - 38.5 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 41.532 - 41.166 41.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 47.029 - 46.907 47.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 113.84 - 113.3 114.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 9.933 - 9.932 9.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 3.71 - 3.7 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 52.83 - 52.151 52.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.83 - 22.67 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 40.37 - 40 40.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 100.18 - 100.06 99.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 27.879 - 27.594 27.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.223 - 16.202 16.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.386 - 4.379 4.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 138.06 - 137.72 138.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 30.575 - 30.227 30.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS - Acc 34.05 - 34.02 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.17 - 15.09 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 197 - 196 197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 44.27 - 44.27 44.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 56.005 - 55.872 56.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 195.97 - 194.85 195.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 19.66 - 19.66 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 51.744 - 51.712 51.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 54.91 - 54.28 55.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 61.933 - 61.629 61.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 182.5 - 181.84 182.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 141.58 - 141.56 141.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 38.706 - 38.383 38.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G 244.64 - 244.34 244.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 10.27 - 10.26 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 9.73 - 9.67 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 155.09 - 154.78 155.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.594 - 14.594 14.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 195.35 - 195.18 195.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 160.83 - 160.64 160.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 40.57 - 40.24 40.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.6 - 112.04 112.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 62.97 - 62.13 62.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 63.64 - 63.59 63.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0242 - 0.0242 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA S&P 500 C 21.22 - 21.14 21.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS All Commodities 7.11 - 7.09 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA MSCI USA C 20.64 - 20.57 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 182.64 - 182.36 182.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Gold Bullion Securities 127.22 - 126.7 127.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 12.24 - 12.19 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 67.68 - 67.68 67.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 38.06 - 37.81 38.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 15.82 - 15.82 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 145.1 - 143.6 145.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 259 - 256.25 259.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS WTI Crude Oil 7.41 - 7.41 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor PEA MSCI World C 17.15 - 17.06 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor PEA Japan Topix C 16.36 - 16.28 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 11.81 - 11.76 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS 19.52 - 19.52 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi PEA SP500 Daily Hedged EUR 19.86 - 19.81 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 265.6 - 263.95 265.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS Daily Hedged 18.49 - 18.42 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.76 - 9.64 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi MSCI Germany UCITS 215.95 - 215.65 216.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 73.03 - 72.04 73.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS 20.23 - 20.14 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 180.92 - 178.06 180.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.76 - 15.71 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 12.75 - 12.75 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 100.84 - 100.84 100.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 70.67 - 70.67 70.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۰۲
ETFS Silver 14.79 - 14.72 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
HSBC S&P 500 UCITS 26.44 - 26.32 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor PEA PME DR D 8.22 - 8.1 8.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS 19.51 - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.94 - 3.93 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 212.4 - 208.6 212.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS 18.59 - 18.57 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 21.09 - 21.06 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 295.8 - 295.8 295.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 13.34 - 13.31 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS 19.88 - 19.88 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 13.9 - 13.84 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۷:۰۲
ETFS Gold 15.59 - 15.55 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 14.12 - 14.12 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
Amundi ETF MSCI UK UCITS 187.2 - 187.2 187.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۰۲
Amundi ETF MSCI France UCITS 257 - 255 257.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۶:۰۲
Lyxor PEA MSCI India C 14.29 - 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 19.78 - 19.78 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 27.31 - 27.09 27.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۵:۳۲
Amundi 2GOLD iNAV 54.06 - 53.98 54.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor PEA MSCI Korea C 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 244.3 - 242.7 244.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 220.25 - 220.2 220.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 5.99 - 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 26.86 - 26.81 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0223 - 0.0223 0.0223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi MSCI Brazil UCITS 50.16 - 50.05 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 334.8 - 334.8 334.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 314 - 314 314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 52.63 - 52.6 52.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۰۲
Amundi ETF MSCI China UCITS 282.95 - 282.95 282.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 204.8 - 204.8 204.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 99.07 - 99.07 99.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 306 - 306 306 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 104.24 - 104.24 104.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 276 - 276 276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C GB 50.75 - 50.75 50.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C US 51.32 - 51.32 51.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 159.27 - 159.27 159.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 695.5 - 695.5 695.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.14 - 101.14 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Copper 21.45 - 21.45 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Agriculture 3.35 - 3.35 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 282.11 - 281.1 282.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1964.4 - 1964.4 1982.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 169.47 - 169.47 169.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
ETFS Wheat 0.5085 - 0.5085 0.5085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 231.68 - 231.61 231.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 9.34 - 9.34 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS 19.13 - 19.09 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
Stoxx Europe 600 Oil & Gas THEAM Easy UCITS 548.7 - 548.7 548.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Precious Metals 16.552 - 16.474 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 22.49 - 22.49 22.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۰۲
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.55 - 100.55 100.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 204.15 - 203.7 204.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۳۲
Lyxor Smart Cash UCITS 989.6 - 989.6 989.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS WTI 2Mth 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۰۳
Lyxor UCITS Russell 2000 191.65 - 191.65 191.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS 9.52 - 9.52 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 70.63 - 70.63 70.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 242.71 - 242.71 242.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.75 - 117.75 117.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۳۳
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 22.71 - 22.68 22.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۳
Lyxor MSCI Select OECD EM GDP C 101.3 - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor PEA New Energy C 16.79 - 16.66 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Hong Kong HSI C 17.35 - 17.2 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Eastern Europe CECE NTR C 11.53 - 11.53 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 225.25 - 224.75 225.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۳۲
Stoxx Europe 600 Technology THEAM Easy UCITS 695.8 - 694.2 696.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۳۲
Stoxx Europe 600 Health Care THEAM Easy UCITS 1249.8 - 1249.8 1249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Stoxx Europe 600 Utilities THEAM Easy UCITS 694.9 - 694.9 694.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SPDR S&P 500 Low Volatility UCiTS 47.22 - 47.22 47.22 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Amundi S&P 500 37.776 - 37.592 38.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor CSI 300 A-Share C 101.23 - 101.23 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.35 - 91.35 91.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM 98.54 - 98.54 99.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM USD 113.49 - 113.49 113.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Stoxx Europe 600 Media THEAM Easy UCITS 441.25 - 441.25 441.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts THEAM Easy UC 699.3 - 693.2 699.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Construction & Materials THEAM Ea 649 - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
StoxxEurope 600 Telecomm THEAM Easy UCITS 768.9 - 768.9 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Stoxx Europe 600 Insurance THEAM Easy UCITS 491.05 - 491.05 491.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 109.7 - 109.7 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 73.25 - 73.15 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰