کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
25 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
299 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
3,212 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
828 (13.83%)
تغییر ۳ ماهه
585 (9.38%)
تغییر ۶ ماهه
190 (2.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 137.65 - 137.6 137.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0291 - 0.0288 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI USA 2 352.65 - 351.98 352.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITSo Cash 105.17 - 105.16 105.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor WIG 20 UCITS 67.16 - 67.15 67.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR S&P 500 UCITS 258.25 - 256.4 258.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World 8 315.33 - 315.27 315.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC FTSE 100 UCITS 86.35 - 86.05 86.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI USA UCITS 24.71 - 24.54 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ComStage CAC 40 UCITS 71.45 - 71.05 71.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Turkey UCITS 2.022 - 2.022 2.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF CAC 40 UCITS 55.47 - 55.47 55.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Stoxx 50 DR 85.23 - 85.14 85.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi FTSE 100 GBP Cap 651.7 - 651.7 652 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI UK UCITS 202 - 202 202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI China UCITS 329.75 - 328.25 329.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI India UCITS 616.9 - 615.39 616.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 189.31 - 188.23 189.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EM Far East UCITS 41.98 - 41.58 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 160.19 - 159.3 160.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Corporates UCITS 221.98 - 221.73 221.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor SG Global Value Beta C 115.92 - 115.02 115.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 194.94 - 194.19 195.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 147.22 - 147.22 147.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 130.98 - 130.98 131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 151.89 - 150.93 151.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 154.48 - 153.48 154.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 160.51 - 159.51 160.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 622.2 - 622.2 623.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World Low Carbon US 282.77 - 282.67 282.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 152.74 - 151.64 152.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS 171.66 - 171.26 171.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 323.3 - 322.9 323.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 172.18 - 172.17 172.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 24.2 - 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 260.92 - 258.47 260.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 207.25 - 206.15 207.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 109.44 - 108.92 109.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 242.35 - 241.5 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 258.04 - 257.72 258.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 229.78 - 229 229.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 90.7 - 90.23 90.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 29.305 - 29.205 29.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 224.78 - 223.96 224.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 286.55 - 286.55 287.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 23.12 - 23.12 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 113.16 - 113.06 113.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 93.81 - 93.25 93.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS 205.45 - 204.55 205.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 39.662 - 39.662 39.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.55 - 16.47 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 17.11 - 16.99 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 99.65 - 99.16 99.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 65.4 - 64.76 65.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 50.28 - 49.79 50.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 165.59 - 165.05 165.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor SG European Quality Income NTR D 108.74 - 108.38 108.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 188.04 - 186.88 188.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.27 - 101.27 101.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 89.36 - 89.25 89.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 98.46 - 98.1 98.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 93.6 - 93.08 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 41.99 - 41.745 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 336.41 - 334.22 336.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 216.8 - 215.39 216.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 165.68 - 164.52 165.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 15.438 - 15.394 15.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 308.35 - 307 308.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 139.26 - 138.98 139.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 211.35 - 211.15 211.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 31.1 - 30.84 31.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 217.19 - 216.36 217.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.29 - 30.28 30.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Stoxx Europe 600 Oil & Gas THEAM Easy UCITS 616.9 - 616.9 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 135.45 - 135.25 135.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 53.946 - 53.674 53.946 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.14 - 125.14 125.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 169.11 - 168.38 169.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.09 - 8.01 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.35 - 15.27 15.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 136.7 - 136.55 136.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 345.25 - 345.25 348.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 217.97 - 216.93 217.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 124.18 - 123.32 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 302.43 - 300.8 302.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 93.46 - 93.14 93.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 73.66 - 73.16 73.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 113.12 - 112.87 113.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 403.66 - 401.35 404.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 236.01 - 235.33 236.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.85 - 80.83 80.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.09 - 115.03 115.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 453.51 - 453.21 453.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 52.134 - 51.78 52.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 103.59 - 103.59 103.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 74.69 - 74.41 74.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 136.95 - 136.49 136.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 631.9 - 629.9 631.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI EMU 50.19 - 49.98 50.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Japan Topix 76.12 - 75.62 76.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI ACWI IMI 122.31 - 121.76 122.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR MSCI ACWI 118.45 - 118.15 118.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi S&P 500 UCITS 46.464 - 46.392 46.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI EMU 48.345 - 47.93 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EMU UCITS 205.85 - 203.95 205.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI USA UCITS 313.77 - 312.86 314.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA MSCI World C 16.98 - 16.94 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 26.75 - 26.67 26.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA New Energy C 15.98 - 15.96 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe UCITS 204.99 - 204.11 205.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Euro Stoxx 50 DR 54.51 - 54.51 54.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI China UCITS 292.7 - 291.6 292.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI India UCITS 547.94 - 544.62 547.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World UCITS 280.57 - 279.96 281.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI EM Asia UCITS 59.54 - 59.08 59.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 52.23 - 52.2 52.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 36.39 - 36.2 36.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 164.78 - 163.38 164.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.17 - 8.14 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 41.76 - 41.49 41.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Germany UCITS 224.1 - 224 224.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 175.46 - 174.5 175.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 145.02 - 144.24 145.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Green Bond DR C-EUR 51.35 - 51.35 51.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 14.62 - 14.51 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy S&P 500 H 10.23 - 10.21 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 53.9 - 53.9 54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 247.56 - 246.8 248.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 75.21 - 74.98 75.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 11.38 - 11.25 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 156.33 - 155.81 156.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 226.88 - 226.88 227.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 382.55 - 380.35 382.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 190.26 - 189.94 190.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.35 - 24.27 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 50.24 - 49.83 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 114.12 - 113.62 114.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 130.46 - 130.25 130.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 288.57 - 287.59 288.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ultra Long Duration Euro 108.42 - 107.99 108.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 58.85 - 58.73 58.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 84.53 - 84.36 84.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Japan Topix Daily Hedged 62.59 - 62.18 62.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI World Low Carbon EU 251.63 - 250.3 252.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 37.89 - 37.84 37.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 210.09 - 210.02 210.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 229.31 - 229.28 229.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 150.64 - 150.19 150.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 232 - 231.9 232.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 284 - 283.7 285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 83.35 - 83.29 83.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Europe Quality Factor 68.39 - 68.39 68.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 128.7 - 128.54 128.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 20.97 - 20.82 20.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 167 - 166.66 167.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 72.84 - 72.24 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 125.32 - 124.57 125.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 61.41 - 61.29 61.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 130.53 - 129.75 131.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 177.84 - 177.14 177.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 33.8 - 33.62 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 39.09 - 38.97 39.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 298.97 - 297.31 299.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 72.896 - 72.82 73.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 59.62 - 59.49 59.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 255.35 - 254.3 256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 553.4 - 552.5 553.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 173.14 - 173 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.3 - 9.27 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 287.4 - 286.6 287.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 162.4 - 160.76 162.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 40.81 - 40.62 40.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 43.815 - 43.709 43.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 63.34 - 63.34 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 236 - 236 237.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 52.616 - 52.545 52.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 61.5 - 61.44 61.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 58.31 - 58.13 58.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 189.16 - 189.16 189.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 15.19 - 15.08 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 123.08 - 122.86 123.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 163.82 - 162.76 163.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.52 - 57.38 57.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 314.93 - 311.12 315.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 197.2 - 197.2 197.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 153.41 - 153.41 153.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 84 - 83.94 84.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 370.41 - 370.28 370.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 355.65 - 355.65 357.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 55.77 - 55.456 55.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 122.1 - 120.96 122.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 235.8 - 234.25 235.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 219 - 218.42 219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 100.68 - 100.5 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 114.74 - 114.6 114.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 181.3 - 180.52 181.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 133.52 - 133.18 133.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 236.58 - 236.36 236.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 23.035 - 23.025 23.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 76.24 - 76.2 76.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 40.14 - 40.055 40.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G 226.72 - 226.56 226.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 55.158 - 54.771 55.158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 103.22 - 102.5 103.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 10.08 - 10.06 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 145.87 - 145.71 145.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 267.12 - 265.75 267.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.606 - 15.51 15.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 182.42 - 182.01 182.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 150.85 - 150.58 150.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 42.67 - 42.67 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 45.84 - 45.84 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 115.16 - 115.13 115.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS DAX 115.84 - 115.6 115.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Natural Gas 0.026 - 0.0258 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC S&P 500 UCITS 25.95 - 25.87 25.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 99.09 - 98.66 99.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi CAC 40 UCITS 80.21 - 79.88 80.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI China UCITS 7.67 - 7.636 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Brazil UCITS 17.43 - 17.23 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.44 - 13.42 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
CAC 40 THEAM Easy UCITS 9.05 - 9.05 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EM Asia UCITS 30.071 - 29.918 30.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 26.383 - 26.309 26.418 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy S&P 500 C 10.67 - 10.65 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 34.195 - 34.115 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 17.48 - 17.34 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 26.91 - 26.85 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.89 - 11.86 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 54.84 - 54.71 54.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 92.25 - 91.47 92.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS World Water D-EUR 37.83 - 37.63 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 75.87 - 75.72 75.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 5.86 - 5.8 5.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 9.315 - 9.3 9.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.83 - 8.783 8.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 10.5 - 10.49 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 20.59 - 20.54 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 55.13 - 54.81 55.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.676 - 13.462 13.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.53 - 19.39 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 128.58 - 128.58 129.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 10.01 - 10 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 18.636 - 18.45 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 26.775 - 26.73 26.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
PowerShares SP 500 High Dividend FR 28.84 - 28.72 28.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.31 - 4.289 4.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 46.841 - 46.701 46.895 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.826 - 10.777 10.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.2 - 23.16 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 88.98 - 88.86 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.845 - 4.824 4.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 61.81 - 61.45 62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 212.92 - 211.86 213.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 10.33 - 10.28 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.01 - 10.01 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 62.2 - 62.1 62.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 3.748 - 3.72 3.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Wheat 0.4762 - 0.4762 0.4773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA MSCI EM C 14.63 - 14.6 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS FTSE MIB 21.32 - 21.18 21.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
HSBC MSCI Japan UCITS 28.36 - 28.3 28.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Hong Kong HSI C 17.81 - 17.76 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Brent Oil 1 Month USD 28.02 - 27.93 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Gold Bullion Securities 106.7 - 106.51 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 9.84 - 9.82 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 292.33 - 290.6 292.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 119.28 - 118.66 119.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 14.5 - 14.49 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 14.28 - 14.22 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 117.38 - 117.38 117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 13.784 - 13.784 13.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS - Acc 34.62 - 34.6 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 62.45 - 62.29 62.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Gold 13.13 - 13.12 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS WTI Crude Oil 8.32 - 8.3 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor PEA S&P 500 C 20.6 - 20.58 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor PEA MSCI USA C 20.03 - 20.03 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 125.08 - 124.58 125.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 131.03 - 131.03 131.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 16.94 - 16.91 16.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 121.58 - 121.52 121.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 30.93 - 30.93 31.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 46.85 - 46.65 46.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 255.55 - 253.95 255.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 270 - 270 272.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.84 - 21.84 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 3.79 - 3.77 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 197.56 - 197.56 197.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 186.3 - 185.96 186.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 19.69 - 19.63 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi Floating Rate USD Corporate 107.65 - 107.64 107.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 36.84 - 36.84 36.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 19.99 - 19.94 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 27.84 - 27.57 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 154.14 - 153.81 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.587 - 34.587 34.673 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 65.52 - 65.52 65.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 101 - 100.39 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 84.07 - 83.26 84.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 216.15 - 215 216.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 58.659 - 58.473 58.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 16.04 - 15.99 16.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118 - 118 118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC MSCI World UCITS 19.14 - 19.07 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor PEA MSCI India C 15.79 - 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 13.35 - 13.35 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 37.91 - 37.91 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 288.25 - 288 288.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۷:۰۲
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.9044 - 0.9044 0.9056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 275.65 - 275.65 275.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1880 - 1879.6 1880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor PEA PME DR D 8.97 - 8.97 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 105.16 - 104.94 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor PEA World Water C 16.61 - 16.61 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 144.08 - 144.08 144.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 27.013 - 27.013 27.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Stoxx Europe 600 Utilities THEAM Easy UCITS 691.3 - 691.3 691.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 263.9 - 263.9 263.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ETFS WTI 2Mth 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ETFS Precious Metals 14.016 - 14.016 14.016 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor Smart Cash UCITS 991 - 991 991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 12.22 - 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi ETF MSCI France UCITS 258.65 - 258.65 258.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 54.04 - 54.04 54.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.57 - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 24.395 - 24.395 24.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 217.53 - 217.53 217.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.903 - 13.903 13.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 178.89 - 178.89 178.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 109.94 - 109.94 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 109.94 - 109.94 109.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 37.83 - 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.09 - 50.09 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 35.715 - 35.715 35.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 58.48 - 58.48 58.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.76 - 112.76 112.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 54.97 - 54.97 54.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.81 - 3.81 3.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 115.26 - 115.26 115.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor PEA MSCI Korea C 13.17 - 13.17 13.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi MSCI Brazil UCITS 48.38 - 48.38 49.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 244.17 - 244.17 244.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 382.2 - 382.2 382.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 202.5 - 202.35 202.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 234.57 - 234.57 234.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 285.43 - 285.43 285.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 201.27 - 201.27 201.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 124.71 - 124.71 124.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Copper 24.3 - 24.15 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Silver 12.77 - 12.77 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ETFS Agriculture 3.47 - 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor PEA Japan Topix C 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor Global Gender Equality DR C 9.395 - 9.395 9.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SPDR S&P 500 Low Volatility UCiTS 47.12 - 47.12 47.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor PEA Eastern Europe CECE NTR C 11.98 - 11.96 12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 245.05 - 245.05 245.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 11.18 - 11.16 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 217.45 - 217.45 217.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.59 - 100.59 100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Stoxx Europe 600 Technology THEAM Easy UCITS 664.9 - 664.9 664.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 48.34 - 48.34 48.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 218.5 - 218.5 218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.284 - 16.284 16.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 64.43 - 64.43 64.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.96 - 27.96 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 47.14 - 47.14 47.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.38 - 52.38 52.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 22.7 - 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI USA C 251.3 - 251.3 251.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۲
ETFS All Commodities 7.38 - 7.38 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۳۲
Lyxor UCITS Russell 2000 202.18 - 202.18 202.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۵:۳۲
Stoxx Europe 600 Health Care THEAM Easy UCITS 1250.6 - 1250.6 1250.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 125.24 - 125.24 125.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 21.39 - 21.36 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 74.92 - 74.92 74.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۲
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 751.5 - 751.5 751.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.49 - 168.49 168.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 315 - 315 315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI Select OECD EM GDP C 104.32 - 104.32 104.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 50.95 - 50.95 50.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.78 - 101.78 101.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.26 - 10.26 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۶
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C GB 50.33 - 50.33 50.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C US 50.41 - 50.41 50.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
Amundi S&P 500 37.776 - 37.592 38.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor CSI 300 A-Share C 101.23 - 101.23 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.35 - 91.35 91.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM 98.54 - 98.54 99.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM USD 113.49 - 113.49 113.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Stoxx Europe 600 Media THEAM Easy UCITS 441.25 - 441.25 441.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts THEAM Easy UC 699.3 - 693.2 699.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Construction & Materials THEAM Ea 649 - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
StoxxEurope 600 Telecomm THEAM Easy UCITS 768.9 - 768.9 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Stoxx Europe 600 Insurance THEAM Easy UCITS 491.05 - 491.05 491.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 109.7 - 109.7 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 73.25 - 73.15 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰