شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,779
قیمت روز
28 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:01:32
61 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
540 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
866 (29.73%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,086
قیمت روز
8 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:01:44
590 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
559 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,083 (18.04%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 3.022 3.025 3.022 3.062 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DAX 124.4 124 123.5 124.4 0.46 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI USA C 277.18 276.45 276.45 277.18 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS WTI Crude Oil 7.49 7.41 7.3 7.49 0.09 1.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC S&P 500 UCITS 28.38 28.35 28.3 28.38 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA PME DR D 8.27 8.26 8.25 8.27 0.06 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS LevDAX 112.66 112.9 111.18 112.9 0.88 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi CAC 40 UCITS 86.74 86.72 86.23 86.74 0.23 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA S&P 500 C 22.8 22.76 22.72 22.8 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI EMU UCITS 217.95 218.39 217 218.39 0.40 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI USA UCITS 345.83 345.38 344.58 345.83 0.29 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI Japan UCITS 30.99 30.91 30.91 30.99 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA MSCI Korea C 12.83 - 12.83 12.83 0.09 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA MSCI World C 18.42 18.39 18.34 18.42 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 29.66 29.55 29.49 29.66 0.05 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI China UCITS 267.95 268.7 267.45 268.7 0.50 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI World UCITS 304.6 304.38 303.2 304.6 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI Germany UCITS 241.1 239.75 239.75 241.1 0.40 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 186.58 186.26 185.42 186.58 0.36 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 28.859 28.832 28.754 28.859 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 12.35 12.33 12.3 12.37 0.10 0.81% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.845 35.815 35.615 35.845 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 238.59 238.58 237.49 238.59 0.83 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 389.7 388.45 387.85 389.7 1.60 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS 21.7 21.66 21.62 21.7 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Gold Bullion Securities 124.51 124.37 124.37 125.36 0.22 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 17.13 17.12 17.08 17.13 0.18 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 29.59 29.52 29.45 29.59 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 57.76 57.72 57.38 57.76 0.08 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 133.59 133.39 132.96 133.59 0.59 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 86.96 86.83 85.92 86.96 0.26 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 293.74 293.84 292.2 293.84 0.95 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Japan Topix Daily Hedged 66.55 66.23 66.23 66.55 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 6.61 6.63 6.61 6.65 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 9.245 9.187 9.187 9.245 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 279.2 280.51 279.2 280.51 0.65 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.05 240.5 240.5 241.1 1.15 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 53.06 53.05 53.04 53.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 321.2 320.65 320.3 321.2 0.10 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 277.06 277.23 277.06 277.23 0.86 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 54.67 54.38 54.22 54.67 0.33 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Floating Rate USD Corporate 109.74 109.71 109.71 109.83 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 18.03 18.04 18.03 18.14 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 10.5 10.44 10.44 10.5 0.03 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 19.926 19.813 19.609 19.926 0.13 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 187.52 187.44 187.44 187.83 0.32 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 326.4 325.3 325.3 326.4 0.32 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 77.651 77.628 77.44 77.651 0.10 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.264 4.263 4.249 4.264 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 15.65 15.71 15.65 15.71 0.13 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 171.34 171.28 170.8 171.34 0.26 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 44.954 44.833 44.52 44.954 0.18 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 49.533 49.641 49.36 49.641 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.7 10.694 10.66 10.7 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 3.07 3.08 3.07 3.11 0.02 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.24 24.15 24.11 24.24 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2265 - 2265 2265 14.00 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 15.09 15.11 15.09 15.11 0.12 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.718 4.722 4.702 4.722 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS 20 19.96 19.93 20 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.28 - 30.28 30.28 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 222.23 222.43 220.85 222.43 0.28 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 55.297 55.226 55.216 55.399 0.25 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 252 252.25 251.55 252.25 0.45 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 36.14 36.057 35.875 36.14 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 64.54 64.625 64.533 64.625 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 192.28 192.34 191.54 192.42 0.74 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 251.63 252 251.63 252.27 0.26 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.6 10.63 10.6 10.7 0.10 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 150.75 151.06 150.75 151.2 0.08 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 113.12 113.18 113.12 113.18 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 105.34 105.35 104.67 105.35 0.28 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 64.94 64.77 64.77 65.01 0.08 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0244 0.0246 0.0244 0.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Japan Topix 83.58 83.61 83.41 83.61 0.08 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor WIG 20 UCITS 63.13 63.45 63.13 63.45 0.50 0.79% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS FTSE MIB 22.64 22.58 22.45 22.64 0.04 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 13.81 13.79 13.77 13.81 0.06 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 38.33 38.23 38.23 38.33 0.14 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 70.91 70.78 70.72 71.38 0.34 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 83.2 83.17 82.95 83.2 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 164.82 164.93 164.24 164.93 1.03 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 168.51 168.72 168.51 169.14 0.19 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 27 26.97 26.72 27 0.17 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS World Water D-EUR 42.065 41.9 41.69 42.065 0.22 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 81.88 81.92 81.5 81.92 0.32 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 10.5 10.48 10.46 10.5 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 17.75 17.77 17.75 17.87 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 58.68 58.47 58.47 58.68 0.12 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 135.83 135.85 135.57 135.85 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 205.55 204.5 204.5 205.55 0.50 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi PEA SP500 Daily Hedged EUR 21.12 21.11 21.05 21.12 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 23.86 23.82 23.57 23.86 0.09 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 151.98 152.56 151.98 152.56 0.56 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 120.2 120.68 120.2 120.68 1.26 1.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 28.5 28.44 28.38 28.5 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 105.01 104.71 104.71 105.01 0.29 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 42.07 42.02 41.98 42.07 0.07 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 298.15 297.1 294.8 298.15 0.40 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 249.7 249.2 246.3 249.7 0.15 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 198.34 198.2 198.2 198.34 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 45.86 45.94 45.57 46.12 0.26 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS - Acc 29.9 29.91 29.9 30.16 0.07 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 88.79 88.82 88.79 89.07 0.27 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 128.04 127.54 127.54 128.04 0.54 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G 241.18 241.4 241.18 241.72 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 100.72 100.4 100.28 100.72 0.42 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Gold 15.25 15.3 15.25 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor PEA MSCI EM C 14.46 14.45 14.44 14.47 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi S&P 500 UCITS 51.28 51.309 51.185 51.309 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 7.161 7.16 7.16 7.202 0.03 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor PEA World Water C 18.87 18.76 18.76 18.87 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 177.66 177.22 177.22 177.66 0.78 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi MSCI EM Asia UCITS 29.808 29.829 29.805 29.89 0.07 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 54.15 54.26 54.13 54.36 0.10 0.18% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
BNP Paribas Easy S&P 500 C 11.61 11.6 11.58 11.61 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Brent Oil 1 Month USD 26.26 26.34 25.9 26.34 0.14 0.53% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 208.66 208.25 208.09 208.86 0.21 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 203.43 203.5 202.8 203.5 0.34 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.252 9.255 9.252 9.255 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 77.86 77.4 77.4 77.86 0.47 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 92.1 91.78 91.78 92.1 0.14 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS 21.5 21.47 21.47 21.5 0.08 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 1.015 1.0208 1.015 1.0268 0.01 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 87.8 87.84 87.5 87.84 0.46 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 264.05 264.46 264.05 264.62 1.32 0.50% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 184.12 184.08 183.66 184.12 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 130.5 130.29 130.05 130.5 0.05 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 114.74 114.76 114.74 114.9 0.23 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 30.765 30.77 30.42 30.77 0.21 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 183.62 183.74 183.1 183.78 0.86 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 10.09 10.08 10.07 10.09 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 42.46 42.48 42.3 42.57 0.40 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 125.14 124.9 124.36 125.14 0.46 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 104.56 104.8 104.56 104.92 0.33 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 339.73 338.63 338.63 339.73 0.93 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 16.85 16.83 16.8 16.88 0.11 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 373.2 372.9 372.9 373.2 0.80 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS Daily Hedged 20.94 20.95 20.83 20.95 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 139.81 139.7 139.7 139.81 0.34 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.31 16.335 16.31 16.335 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Copper 22.18 22.23 22.15 22.32 0.09 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Silver 14.67 14.71 14.67 14.78 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi 2GOLD iNAV 53.15 53.18 53.15 53.3 0.15 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi MSCI USA 2 381.73 381.6 381.6 381.73 1.13 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI World UCITS 20.54 20.53 20.49 20.54 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 757.3 - 757.3 757.3 8.70 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 270.5 270.17 269.84 270.5 0.09 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 192.6 192.1 191.74 192.6 2.22 1.15% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 203.57 203.54 202.44 203.57 0.09 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 13.13 13.12 13.09 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 111.68 111.5 111.24 111.68 0.64 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 140.16 139.48 139.48 140.16 0.46 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 159.51 158.74 158.64 159.51 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia 20.01 20.03 20.01 20.03 0.20 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi MSCI Europe Quality Factor 75.13 75.32 75.13 75.32 0.46 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 11.09 11.07 11.05 11.09 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 262.55 263.15 262.05 263.15 2.65 1.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 123.82 123.8 123.15 124.08 0.31 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.15 18.13 18 18.15 0.10 0.55% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 193.12 193 193 193.22 1.40 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 32.99 33.01 32.97 33.07 0.17 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 3.11 3.12 3.11 3.15 0.03 0.97% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 49.185 49.155 49.005 49.185 0.11 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.216 33.001 32.946 33.216 0.33 1.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 191.74 191.98 191.74 192 0.14 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۳۱
CAC 40 THEAM Easy UCITS 9.49 9.47 9.43 9.49 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 17.55 17.6 17.46 17.66 0.09 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.163 14.202 14.163 14.202 0.06 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 290.5 292.2 290.5 292.2 1.90 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 318.5 318.32 317.85 318.5 1.62 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 158.52 158.7 158.52 158.7 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۰۱
SPDR MSCI ACWI IMI 130.54 130.25 130.25 130.54 0.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi MSCI India UCITS 535.31 536.34 535.06 536.34 4.78 0.90% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
ETFS Natural Gas 0.0222 0.0221 0.0221 0.0222 0.00 1.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 49.635 49.435 49.435 49.635 0.21 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS 21.8 21.77 21.77 21.8 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 133.46 133.44 133.44 133.46 0.52 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 15.1 15.11 15.09 15.11 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 274.9 274.41 274.26 274.9 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS 19.54 - 19.54 19.54 0.61 3.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 145.34 145.27 145.27 145.34 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 30.62 30.83 30.62 30.83 0.34 1.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 23.22 23.19 23.19 23.22 0.11 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 71.59 71.58 71.52 71.59 0.10 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.24 15.2 15.167 15.24 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 70.15 70.18 69.92 70.2 0.41 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor PEA MSCI India C 15.5 15.48 15.48 15.5 0.05 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 66.58 66.64 66.58 66.64 0.16 0.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 12.498 12.522 12.498 12.526 0.10 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 15.77 - 15.77 15.77 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 15.34 15.35 15.34 15.35 0.09 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 30.926 30.95 30.76 30.95 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 64.21 64 64 64.21 0.39 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 303.67 303.08 302.56 303.67 0.88 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 45.47 45.56 45.47 45.65 0.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.36 112.44 112.36 112.44 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor PEA MSCI USA C 22.07 22.05 22.05 22.07 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
SPDR MSCI Europe UCITS 215.35 214.68 214.68 215.75 1.27 0.59% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 58.86 58.79 58.79 58.94 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 12 11.98 11.98 12 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor Ultra Long Duration Euro 129.5 129.78 129.35 129.78 1.27 0.99% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 15.06 15.07 15.06 15.07 0.11 0.73% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.42 59.41 59.4 59.44 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 56.65 56.61 56.39 56.81 0.70 1.24% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 276.77 276.68 276.68 276.77 0.68 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۰۱
HSBC FTSE 100 UCITS 84.4 84.57 84.4 85.09 1.30 1.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi Euro Stoxx 50 DR 90.25 90.39 90.25 90.39 0.83 0.92% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
BNP Paribas Easy S&P 500 H 11.02 11.03 11.02 11.03 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 345.15 345.3 345.15 345.3 1.99 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.63 20.76 20.63 20.76 0.18 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 281.65 281.9 281.65 281.9 0.65 0.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 159.82 159.99 159.82 159.99 0.18 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 18.13 18.2 18.13 18.2 0.14 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 108.66 108.78 108.66 108.78 0.14 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 57.37 57.261 57.253 57.37 0.30 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 209.6 209.55 209.55 209.75 1.20 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 406.56 408.3 406.56 408.3 2.69 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 689.1 689.2 689.1 689.2 1.70 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi Euro Stoxx 50 DR 58.62 58.75 58.62 58.75 0.48 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS Russell 2000 208.13 208.44 208.13 208.44 1.08 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor SG Global Value Beta C 115.85 115.92 115.85 115.92 0.83 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 186.62 187.04 186.62 187.04 1.32 0.71% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 237.55 237.36 237.36 237.55 0.91 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 60.78 60.94 60.78 60.94 0.63 1.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 232.48 232.45 232.45 232.48 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 124.48 124.7 124.48 124.7 0.58 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 279.6 280 278.7 280 0.75 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 139.98 139.38 139.38 140.42 1.72 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 11.3 11.37 11.3 11.37 0.07 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
Amundi ETF CAC 40 UCITS 59.87 60.28 59.86 60.28 0.42 0.70% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF S&P 500 UCITS 56.68 56.69 56.68 56.69 0.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Euro Corporates UCITS 225.27 225.62 225.27 225.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 10.002 10 10 10.026 0.08 0.84% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 108 108.14 108 108.14 0.50 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 97.11 97.05 97.05 97.18 0.64 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 115.14 115.25 115.14 115.25 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 56.556 56.48 56.48 56.556 0.03 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS 20.95 20.98 20.95 21 0.16 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 153.83 153.98 153.83 153.98 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor Global Gender Equality DR C 10.066 10.07 10.058 10.07 0.04 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 79.52 79.25 79.25 79.52 0.59 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 67.52 67.44 67.44 67.52 0.17 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 124.4 124.42 124.4 124.42 0.82 0.66% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 69.85 70.18 69.85 70.18 0.74 1.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 123.48 123.16 123.16 123.48 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 22.61 22.62 22.61 22.62 0.08 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29 29.04 29 29.04 0.10 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 66.95 66.89 66.89 66.95 0.29 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.19 50.16 50.16 50.19 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۳۱
SPDR MSCI EMU 52.9 - 52.9 52.9 0.34 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI World 8 335.98 - 335.98 335.98 1.52 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC FTSE 250 UCITS 22.75 - 22.75 22.75 0.09 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI USA UCITS 26.96 - 26.96 26.96 0.06 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 127.1 - 127.1 127.1 0.37 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS All Commodities 7.23 - 7.23 7.23 0.02 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI Brazil UCITS 17.89 - 17.89 17.89 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI Turkey UCITS 2.261 - 2.261 2.261 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi FTSE 100 GBP Cap 651.7 - 651.7 651.7 4.20 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.72 - 8.72 8.72 0.06 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 45.57 - 45.57 45.57 0.26 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 149.08 - 149.08 149.08 0.96 0.64% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 296.9 - 296.9 296.9 0.55 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI India UCITS 592.23 - 592.23 592.23 4.86 0.83% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 41.42 - 41.42 41.42 0.09 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 24.72 - 24.72 24.72 0.16 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 53.34 - 53.34 53.34 0.61 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 52.59 - 52.59 52.59 0.13 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 162.34 - 162.34 162.34 0.48 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 171.13 - 171.13 171.13 0.44 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 623.9 - 623.9 623.9 5.40 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI World Low Carbon EU 273.79 - 273.79 273.79 1.52 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI World Low Carbon US 303.01 - 303.01 303.01 1.34 0.44% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 166.18 - 166.18 166.18 0.46 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS 183.92 - 183.92 183.92 0.76 0.41% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 345 - 345 345 1.45 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 219.6 - 219.6 219.6 0.30 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 129.2 - 129.2 129.2 1.03 0.80% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 263.5 - 263.5 263.5 1.60 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 90.18 - 90.18 90.18 0.67 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 31.23 - 31.23 31.23 0.18 0.58% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 225.42 - 225.42 225.42 1.75 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.51 - 13.51 13.51 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 37.07 - 37.07 37.07 0.20 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 99.69 - 99.69 99.69 0.25 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 263.75 - 263.75 263.75 2.25 0.85% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 254.64 - 254.64 254.64 3.14 1.23% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS 223.6 - 223.6 223.6 1.00 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 40.632 - 40.632 40.632 0.27 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.7 - 16.7 16.7 0.05 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 18.35 - 18.35 18.35 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 29.59 - 29.59 29.59 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI Cap 23.12 - 23.12 23.12 0.10 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS 23.58 - 23.58 23.58 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 62.55 - 62.55 62.55 0.23 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 136.54 - 136.54 136.54 0.23 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 49.87 - 49.87 49.87 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 563.9 - 563.9 563.9 4.40 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 175.72 - 175.72 175.72 0.47 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor SG European Quality Income NTR D 112.9 - 112.9 112.9 0.52 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 264.45 - 264.45 264.45 1.95 0.74% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 118.21 - 118.21 118.21 0.75 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 210.05 - 210.05 210.05 0.55 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 39.43 - 39.43 39.43 0.12 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 63.87 - 63.87 63.87 0.10 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 91.74 - 91.74 91.74 0.15 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 104.06 - 104.06 104.06 0.31 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 219.6 - 219.6 219.6 1.26 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 99.51 - 99.51 99.51 0.32 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 43.227 - 43.227 43.227 0.50 1.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 238.45 - 238.45 238.45 0.38 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 179 - 179 179 0.62 0.35% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 15.987 - 15.987 15.987 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 129.84 - 129.84 129.84 0.80 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 139.47 - 139.47 139.47 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 174.3 - 174.3 174.3 0.83 0.48% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 232.5 - 232.5 232.5 0.80 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 33.14 - 33.14 33.14 0.17 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.21 - 57.21 57.21 0.07 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 224.74 - 224.74 224.74 1.46 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.48 - 52.48 52.48 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 137.4 - 137.4 137.4 0.16 0.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 58.126 - 58.126 58.126 0.18 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.05 - 125.05 125.05 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.62 - 154.62 154.62 0.16 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 178.01 - 178.01 178.01 0.61 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.84 - 7.84 7.84 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 15.65 - 15.65 15.65 0.08 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 152.92 - 152.92 152.92 0.29 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 323.15 - 323.15 323.15 0.85 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.66 - 10.66 10.66 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 226.75 - 226.75 226.75 1.61 0.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 326.56 - 326.56 326.56 1.40 0.43% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 122.86 - 122.86 122.86 1.32 1.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 72.4 - 72.4 72.4 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 432.79 - 432.79 432.79 1.14 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 248.95 - 248.95 248.95 0.65 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.6 - 80.6 80.6 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.35 - 115.35 115.35 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 41.888 - 41.888 41.888 0.27 0.63% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 479.02 - 479.02 479.02 1.86 0.39% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 61.575 - 61.575 61.575 0.08 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 108.32 - 108.32 108.32 0.12 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 10.81 - 10.81 10.81 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 10.85 - 10.85 10.85 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 69.57 - 69.57 69.57 0.33 0.47% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.33 - 101.33 101.33 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 126.6 - 126.6 126.6 0.25 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 49.09 - 49.09 49.09 0.08 0.16% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 27.73 - 27.73 27.73 0.19 0.69% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS 10.45 - 10.45 10.45 0.07 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 40.8 - 40.8 40.8 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 47.31 - 47.31 47.31 0.06 0.13% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.75 - 168.75 168.75 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 138.9 - 138.9 138.9 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 97.99 - 97.99 97.99 0.44 0.45% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 112.38 - 112.26 112.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 153.85 - 152.7 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 176.06 - 176.04 176.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 23.66 - 23.66 23.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 355.55 - 355.55 355.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 52.83 - 52.83 52.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 311.68 - 311.44 311.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI France UCITS 280.1 - 279.15 282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 241.6 - 241.6 241.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Wheat 0.5511 - 0.542 0.5511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 228.61 - 228.28 229.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 11.79 - 11.7 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 335.85 - 333.95 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 22.52 - 22.52 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor PEA Japan Topix C 18.33 - 18.3 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 318.62 - 317.02 318.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Agriculture 3.5 - 3.49 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 383.15 - 383.15 383.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 233.45 - 231 233.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi ETF MSCI UK UCITS 205.85 - 204.15 205.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 53.13 - 53.13 53.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 106 - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C US 51.68 - 51.68 51.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Lyxor UCITSo Cash 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
ETFS Precious Metals 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.94 - 100.94 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 71.87 - 71.87 71.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor Smart Cash UCITS 988.5 - 988.5 988.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 51.47 - 51.47 51.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 231.5 - 231.5 231.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 10.15 - 10.09 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 203.84 - 203.84 203.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.53 - 117.53 117.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 52.494 - 52.494 52.494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C GB 50.91 - 50.91 50.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۲:۰۲
Stoxx Europe 600 Oil & Gas THEAM Easy UCITS 603 - 603 603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.56 - 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۶:۳۲
ComStage CAC 40 UCITS 69.32 - 69.21 69.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۳۳
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۹:۳۲
Lyxor MSCI Select OECD EM GDP C 101.3 - 101.3 101.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۳:۳۲
Lyxor PEA New Energy C 16.79 - 16.66 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Hong Kong HSI C 17.35 - 17.2 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor PEA Eastern Europe CECE NTR C 11.53 - 11.53 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 225.25 - 224.75 225.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۳۲
Stoxx Europe 600 Technology THEAM Easy UCITS 695.8 - 694.2 696.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۳۲
Stoxx Europe 600 Health Care THEAM Easy UCITS 1249.8 - 1249.8 1249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۳۲
Stoxx Europe 600 Utilities THEAM Easy UCITS 694.9 - 694.9 694.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SPDR S&P 500 Low Volatility UCiTS 47.22 - 47.22 47.22 0.10 0.21% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Amundi S&P 500 37.776 - 37.592 38.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor CSI 300 A-Share C 101.23 - 101.23 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM 98.54 - 98.54 99.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM USD 113.49 - 113.49 113.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Stoxx Europe 600 Media THEAM Easy UCITS 441.25 - 441.25 441.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts THEAM Easy UC 699.3 - 693.2 699.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Construction & Materials THEAM Ea 649 - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
StoxxEurope 600 Telecomm THEAM Easy UCITS 768.9 - 768.9 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Stoxx Europe 600 Insurance THEAM Easy UCITS 491.05 - 491.05 491.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 109.7 - 109.7 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 73.25 - 73.15 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰