شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,314
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 10:02:07
401 (13.77%)
تغییر ۳ ماهه
358 (12.11%)
تغییر ۶ ماهه
3,314 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,320
قیمت روز
18 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:06:41
168 (2.74%)
تغییر ۳ ماهه
269 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
116 (1.80%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Japan Topix 74.67 74.74 74.67 74.78 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor PEA S&P 500 C 19.55 19.57 19.55 19.62 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi MSCI USA UCITS 297.52 297.8 297.52 298.4 0.71 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi MSCI China UCITS 274.7 274.5 274 274.8 2.35 0.86% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi MSCI Germany UCITS 207.2 207.05 207.05 207.65 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
ETFS Brent Oil 1 Month USD 25.79 25.7 25.62 25.99 0.13 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI China UCITS 311.2 310.25 310.25 311.2 3.35 1.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 185.05 185.55 185.05 185.55 0.24 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 213.03 212.99 212.99 213.03 0.25 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
ETFS Gold Bullion Securities 110.04 110.07 110.04 110.33 0.16 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 180.75 180.8 180.75 181.08 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 193.83 194.5 193.83 194.5 0.89 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 12.46 12.51 12.46 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 77.43 77.38 77.38 77.56 0.23 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.659 14.681 14.659 14.681 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 147.73 147.74 147.73 147.74 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 18.37 18.41 18.37 18.41 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 215.95 215.5 215.15 215.95 0.90 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 271.25 271.15 270 271.25 1.30 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 223.41 223.22 223.22 223.41 0.07 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 29.8 29.82 29.8 29.84 0.10 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 67.64 67.69 67.64 67.82 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 70.047 70 69.864 70.047 0.30 0.43% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 8.83 - 8.83 8.83 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 156.02 155.94 155.74 156.02 0.56 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1700.8 1708 1700.8 1708 9.20 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 145.62 145.38 145.32 145.64 1.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 297.52 298.63 297.52 298.63 0.17 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.17 30.16 30.16 30.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 358.96 357.76 357.6 358.96 1.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 52.155 52.135 52.075 52.155 0.09 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 175.94 175.86 175.32 175.94 0.48 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 232.83 232.98 232.76 232.98 0.08 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 38 37.95 37.95 38 0.05 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.027 15.099 15.027 15.099 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 41.32 - 41.32 41.32 0.08 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 93.09 - 93.09 93.09 0.33 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.445 4.444 4.444 4.465 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS DAX 107.06 107 106.9 107.3 0.08 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
ETFS WTI Crude Oil 7.34 7.32 7.32 7.38 0.06 0.82% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
HSBC S&P 500 UCITS 24.6 24.58 24.58 24.65 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS LevDAX 84.74 84.82 84.48 85.12 0.18 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi CAC 40 UCITS 73.81 73.77 73.65 73.81 0.10 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi S&P 500 UCITS 44.004 44.052 44.004 44.157 0.12 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
HSBC MSCI China UCITS 7.023 7.02 7.013 7.023 0.04 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR MSCI Europe UCITS 192.7 192.54 192.54 192.7 0.41 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi MSCI EM Asia UCITS 27.967 27.971 27.918 28.028 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 25.015 25.001 25.001 25.068 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 31.595 31.575 31.515 31.6 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 146.47 146.19 146.14 146.47 0.30 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.28 15.29 15.28 15.35 0.25 1.64% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 50.55 50.53 50.4 50.55 0.14 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 83.12 83.09 82.77 83.22 0.80 0.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 70.09 70 69.95 70.09 0.11 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 21.43 21.49 21.43 21.49 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 8.612 8.605 8.599 8.612 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.8016 0.7957 0.7938 0.8016 0.01 1.60% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 50.37 50.35 50.27 50.44 0.16 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18 17.95 17.95 18.02 0.08 0.45% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 9.37 9.36 9.36 9.37 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 116.68 116.62 116.36 116.68 0.58 0.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.366 20.496 20.366 20.683 0.10 0.47% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 31.54 31.5 31.47 31.54 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.5 4.51 4.48 4.51 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.056 4.054 4.053 4.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 13.8 13.76 13.76 13.8 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.043 45.021 45.021 45.153 0.14 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.2 10.196 10.196 10.217 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.27 22.23 22.22 22.27 0.07 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.59 4.591 4.585 4.591 0.02 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 55.47 55.46 55.44 55.5 0.08 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS - Acc 37.43 37.55 37.43 37.61 0.57 1.52% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 15.67 15.68 15.64 15.68 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 208.12 207.85 207.85 208.28 1.12 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 439.5 439.96 439.5 439.96 1.26 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 9.71 9.67 9.67 9.71 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 144.6 144.7 144.6 144.78 0.22 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.341 16.368 16.341 16.373 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
SPDR S&P 500 UCITS 245.7 246.15 245.7 246.15 0.30 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor PEA MSCI EM C 13.79 13.84 13.79 13.84 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi MSCI World UCITS 266.76 266.68 266.6 266.97 0.17 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor PEA World Water C 15.93 15.9 15.89 15.93 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF MSCI UK UCITS 191.2 191.14 191.14 191.2 0.70 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 710.4 - 710.4 710.4 1.10 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
BNP Paribas Easy S&P 500 C 10.2 10.18 10.18 10.2 0.04 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 12.43 12.46 12.43 12.5 0.05 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 174.6 174.66 174.08 174.66 0.94 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 11.26 11.29 11.26 11.29 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 268.29 268.54 267.5 268.54 1.50 0.56% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 123.14 123.22 123.14 123.42 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 221.95 221.94 221.94 222.23 0.24 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 9.84 9.82 9.82 9.84 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 17.55 17.5 17.47 17.55 0.06 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 152.78 152.68 152.68 153.1 0.10 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 277.3 278.3 277.3 278.45 0.65 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 278.04 278.57 278.04 279.14 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 22.96 22.865 22.865 22.96 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 161.6 161.53 161.53 161.6 0.16 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 109.92 109.9 109.86 110 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.47 4.49 4.46 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 48.748 48.82 48.748 48.82 0.10 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 242.55 - 242.55 242.55 0.40 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 89.83 89.56 89.42 89.92 0.09 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 31.34 31.204 31.204 31.34 0.26 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 14.966 - 14.966 14.966 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 287.02 288.34 287.02 288.34 1.45 0.51% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 100 - 100 100 0.46 0.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 21.16 21.25 21.16 21.25 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 239.84 239.48 239.48 240.4 1.14 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶
ETFS Natural Gas 0.0271 0.0274 0.0271 0.0277 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ETFS All Commodities 7.31 - 7.31 7.31 0.06 0.83% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor PEA MSCI World C 16.12 16.15 16.12 16.15 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 24.39 24.41 24.39 24.47 0.06 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor Smart Cash UCITS 991.7 991.8 991.7 991.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi MSCI India UCITS 480.25 480.62 480.25 482 7.75 1.61% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
CAC 40 THEAM Easy UCITS 8.35 8.37 8.35 8.37 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor PEA Japan Topix C 16.32 16.35 16.32 16.37 0.03 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 33.63 33.64 33.63 33.64 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor Green Bond DR C-EUR 50.23 50.39 50.23 50.39 0.15 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 13.41 - 13.41 13.41 0.12 0.89% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 361.75 362.95 361.75 362.95 0.95 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 122.24 122.29 122.24 122.29 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215.64 - 215.64 215.64 0.44 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 127.19 126.5 126.5 127.19 2.52 2.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 227.4 227.3 227.3 227.6 0.35 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 78 78.1 78 78.1 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 116.32 116.36 116.32 116.36 0.32 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 265.6 266.5 265.6 266.5 0.15 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 215.65 215.6 215.25 216.65 0.30 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 161.9 161.96 161.9 161.96 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 182.74 182.56 182.56 183.68 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 29.02 29.07 29.02 29.07 0.09 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 57.27 57.25 57.25 57.27 0.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.78 49.76 49.76 49.78 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 34.91 35.26 34.91 35.26 0.43 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 297.45 298.85 297.45 298.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Stoxx Europe 600 Oil & Gas THEAM Easy UCITS 596.6 595.7 595.7 598.2 5.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 56.11 56.38 56.11 56.38 0.10 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 96.32 96.25 96.25 96.34 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 56.37 - 56.37 56.37 0.20 0.36% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 131.73 131.47 131.47 131.73 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 389.23 389.18 389.18 389.23 0.35 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 9.77 9.76 9.76 9.79 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 149.05 148.93 148.81 149.05 0.37 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 61.42 61.47 61.42 61.47 0.10 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
ETFS Natural Gas 0.031 0.0312 0.031 0.0312 0.00 1.97% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
ETFS WTI 2Mth 17.39 17.48 17.39 17.48 0.27 1.58% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor PEA PME DR D 7.83 - 7.83 7.83 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor WIG 20 UCITS 65.31 65.61 65.31 65.61 0.16 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor PEA MSCI USA C 19.04 19.09 19.04 19.09 0.06 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi MSCI EMU UCITS 190.9 190.94 190.9 191 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
HSBC MSCI World UCITS 18.28 18.3 18.28 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BNP Paribas Easy S&P 500 H 9.76 9.77 9.76 9.77 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 142.48 - 142.48 142.48 0.19 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 54.38 53.62 53.62 54.38 0.71 1.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi Euro Corporates UCITS 218.16 218.29 218.16 218.29 0.03 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 24.54 24.59 24.54 24.59 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF FTSE Italia PIR DR 23.07 - 23.07 23.07 0.38 1.65% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor UCITS World Water D-EUR 35.903 36.145 35.903 36.145 0.13 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 9.44 9.45 9.44 9.45 0.03 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi Floating Rate USD Corporate 106.5 106.46 106.46 106.53 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 58.97 58.99 58.97 58.99 0.07 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 108.42 108.52 108.42 108.55 2.47 2.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 116.48 - 116.48 116.48 0.48 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 285 285.83 285 285.83 0.34 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 47.45 47.53 47.45 47.53 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 225.1 - 225.1 225.1 0.65 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 133.16 133.22 133.16 133.22 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 14.35 14.34 14.34 14.35 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 57.18 57.6 57.18 57.6 0.60 1.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 259.84 - 259.84 259.84 0.43 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.88 114.89 114.88 114.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 60.01 - 60.01 60.01 0.18 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 77.39 - 77.39 77.39 0.13 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 52.92 53.115 52.92 53.115 0.20 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۳۷
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 136.1 - 136.1 136.1 0.15 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
ETFS Silver 13.52 - 13.52 13.52 0.12 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
HSBC FTSE 100 UCITS 81.75 81.86 81.75 81.91 0.12 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor UCITS FTSE MIB 19.71 - 19.71 19.71 0.08 0.40% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor UCITS MSCI EMU 45.015 - 45.015 45.015 0.67 1.50% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
HSBC MSCI EUROPE UCITS 12.59 12.63 12.59 12.63 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor PEA MSCI India C 13.88 13.9 13.88 13.9 0.23 1.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 163.02 163 163 163.02 0.12 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 11.56 - 11.56 11.56 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 68.72 68.84 68.72 68.84 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 22.3 22.49 22.3 22.49 0.20 0.90% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 77.68 77.75 77.68 77.75 0.22 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 6.76 - 6.76 6.76 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 15.2 - 15.2 15.2 0.17 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 21.75 21.73 21.73 21.75 0.05 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 116 115.94 115.94 116 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 152.78 - 152.78 152.78 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
SPDR MSCI EMU 46.63 - 46.63 46.63 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI USA 2 337.01 - 337.01 337.01 0.93 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR MSCI ACWI IMI 116.53 116.54 116.53 116.54 0.13 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI World 8 301.5 - 301.5 301.5 0.93 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF CAC 40 UCITS 51.13 - 51.13 51.13 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi Euro Stoxx 50 DR 79.1 - 79.1 79.1 0.26 0.33% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi FTSE 100 GBP Cap 624.4 - 624.4 624.4 0.80 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 55.66 - 55.66 55.66 0.17 0.31% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI Brazil UCITS 54.253 - 54.253 54.253 2.22 4.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 38.5 - 38.5 38.5 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI India UCITS 545.34 - 545.34 545.34 5.98 1.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 595.9 - 595.9 595.9 2.10 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 147.02 - 147.02 147.02 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS 166.18 - 166.18 166.18 0.42 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 307.9 - 307.9 307.9 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 8.159 - 8.159 8.159 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 257.18 - 257.18 257.18 0.20 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 20.36 20.39 20.36 20.39 0.27 1.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 211.72 - 211.72 211.72 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 14.2 - 14.2 14.2 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 24.72 - 24.72 24.72 0.06 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS 192.34 - 192.34 192.34 0.24 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 93.17 - 93.17 93.17 0.23 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 176.54 - 176.54 176.54 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.39 - 37.39 37.39 0.07 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 57.18 - 57.18 57.18 0.12 0.21% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 528.1 - 528.1 528.1 0.50 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 278.65 278.9 278.65 278.9 0.25 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 60.65 - 60.65 60.65 0.05 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 14.27 14.22 14.22 14.27 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 40.092 - 40.092 40.092 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 15.016 - 15.016 15.016 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.28 - 138.28 138.28 0.09 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 154.97 - 154.97 154.97 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 203.42 - 203.42 203.42 0.16 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125 - 125 125 0.04 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 163.01 - 163.01 163.01 0.20 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 77.94 - 77.94 77.94 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 336.85 - 336.85 336.85 2.50 0.75% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 213.57 213.52 213.52 213.57 0.48 0.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 32.957 - 32.957 32.957 0.13 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 287.01 - 287.01 287.01 0.17 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 71.68 - 71.68 71.68 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 75.09 - 75.09 75.09 0.11 0.15% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 134.28 - 134.28 134.28 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 592.3 - 592.3 592.3 0.30 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi Euro Stoxx 50 DR 50.29 - 50.29 50.29 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 14.12 - 14.12 14.12 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
HSBC MSCI USA UCITS 23.48 - 23.48 23.48 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI Japan UCITS 27.78 - 27.78 27.78 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI EM Far East UCITS 39.44 - 39.44 39.44 0.11 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 55.65 - 55.65 55.65 0.18 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 25.36 - 25.36 25.36 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 189.26 - 189.26 189.26 0.82 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 92.4 - 92.4 92.4 0.31 0.34% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 162.84 - 162.84 162.84 0.20 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 31.62 - 31.62 31.62 0.11 0.35% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
PowerShares Dynamic US Market UCITS 16.54 - 16.54 16.54 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 62.2 - 62.2 62.2 0.07 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 92.02 - 92.02 92.02 0.25 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 161.48 - 161.48 161.48 0.18 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.77 - 7.77 7.77 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 109.5 - 109.5 109.5 0.28 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 119.14 - 119.14 119.14 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS Gold 13.6 - 13.6 13.6 0.06 0.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS Copper 23.1 - 23.1 23.1 0.28 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SSgA SPDR MSCI ACWI 112.88 - 112.88 112.88 0.27 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
ComStage CAC 40 UCITS 65.86 - 65.86 65.86 0.11 0.17% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI Brazil UCITS 19.22 - 19.22 19.22 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
HSBC MSCI Turkey UCITS 2.335 - 2.335 2.335 0.03 1.07% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF S&P 500 UCITS 49.88 - 49.88 49.88 0.16 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 152.1 - 152.1 152.1 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 134.64 - 134.64 134.64 0.06 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor PEA Hong Kong HSI C 16.69 - 16.69 16.69 0.05 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 158.19 - 158.19 158.19 0.12 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF MSCI France UCITS 239.05 - 239.05 239.05 0.10 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor SG Global Value Beta C 111.77 - 111.77 111.77 0.29 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.149 - 9.149 9.149 0.05 0.54% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 48.98 - 48.98 48.98 0.09 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 106.96 - 106.96 106.96 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 142.2 - 142.2 142.2 0.12 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 121.1 - 121.1 121.1 0.12 0.10% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi Japan Topix Daily Hedged 60.84 - 60.84 60.84 0.29 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 148.42 - 148.42 148.42 0.61 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 150.67 - 150.67 150.67 0.61 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 156.05 - 156.05 156.05 0.65 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi MSCI World Low Carbon EU 239.56 - 239.56 239.56 0.31 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi MSCI World Low Carbon US 270.67 - 270.67 270.67 1.06 0.39% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor MSCI Select OECD EM GDP C 106.57 - 106.57 106.57 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 171.19 - 171.19 171.19 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 208.15 - 208.15 208.15 0.09 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 107.46 - 107.46 107.46 0.22 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 254.85 - 254.85 254.85 0.09 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi MSCI Europe Quality Factor 64.35 - 64.35 64.35 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor Global Gender Equality DR C 8.909 - 8.909 8.909 0.13 1.46% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 86.12 - 86.12 86.12 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 27.395 - 27.395 27.395 0.03 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 109.67 - 109.67 109.67 0.12 0.11% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 130.4 - 130.4 130.4 0.12 0.09% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor PEA Eastern Europe CECE NTR C 11.5 - 11.5 11.5 0.14 1.23% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
PowerShares SP 500 High Dividend FR 28.37 - 28.37 28.37 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 14.16 - 14.16 14.16 0.08 0.57% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 43.7 - 43.7 43.7 0.62 1.44% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 120.85 - 120.85 120.85 0.15 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 201.4 - 201.4 201.4 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor SG European Quality Income NTR D 104.54 - 104.54 104.54 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 183.22 - 183.22 183.22 0.22 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 62.46 - 62.46 62.46 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 239.4 - 239.4 239.4 0.30 0.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 176.92 - 176.92 176.92 0.22 0.12% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 88.34 - 88.34 88.34 0.28 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 96.85 - 96.85 96.85 0.29 0.30% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 215.87 - 215.87 215.87 1.50 0.69% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 314.51 - 314.51 314.51 1.15 0.37% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 210.53 - 210.53 210.53 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 206.8 - 206.8 206.8 0.60 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.33 - 52.33 52.33 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 181.6 - 181.6 181.6 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 53.188 - 53.188 53.188 0.14 0.27% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 132.84 - 132.84 132.84 0.11 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 228.8 - 228.8 228.8 0.95 0.42% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 212.55 - 212.55 212.55 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 48.31 - 48.31 48.31 0.32 0.66% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 106.5 - 106.5 106.5 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 87.01 - 87.01 87.01 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.28 - 168.28 168.28 0.05 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G 222.47 - 222.47 222.47 0.04 0.02% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 50.394 - 50.394 50.394 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 179.83 - 179.83 179.83 0.08 0.04% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.78 - 101.78 101.78 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۲:۰۶
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.31 - 111.12 111.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITSo Cash 105.26 - 105.26 105.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ultra Long Duration Euro 104.73 - 104.73 104.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 34.87 - 34.76 35.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 123.12 - 122.32 123.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 16.53 - 16.29 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 37 - 36.47 37.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 37.85 - 37.12 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 29.34 - 28.93 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 111.14 - 111.1 111.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.91 - 80.91 80.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 232.16 - 231.58 232.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 101.78 - 101.78 101.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 45.14 - 45 45.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 49.49 - 49.15 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor PEA New Energy C 14.74 - 14.58 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 334.1 - 331.3 334.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 43.285 - 43.188 43.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 279.51 - 279.48 279.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 23.265 - 23.265 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 236 - 232.81 236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Stoxx Europe 600 Technology THEAM Easy UCITS 620.3 - 620.3 621.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 247.35 - 239.4 247.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 124.45 - 124.45 124.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.24 111.11 110.75 111.24 0.36 0.32% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
ETFS Wheat 0.5431 - 0.5431 0.5494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor PEA MSCI Korea C 12.97 - 12.85 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 36.495 - 36.093 36.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 54 - 53.58 54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 9.98 - 9.97 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 100.39 - 100.39 100.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.165 - 32.165 32.165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Stoxx Europe 600 Utilities THEAM Easy UCITS 683.9 - 683.9 683.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Stoxx Europe 600 Health Care THEAM Easy UCITS 1216.6 - 1216.6 1216.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 28.06 - 27.96 28.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۳
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 184.64 - 183.4 184.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 229.99 - 229 229.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 34.72 - 34.72 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 58.8 - 58.8 58.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.55 - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
ETFS Agriculture 3.67 - 3.67 3.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Precious Metals 14.538 - 14.538 14.538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 75.21 - 75.21 75.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 200.37 - 200.37 200.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۲
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 232.5 - 232.5 232.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۰۵
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 58.03 - 58.03 58.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۵
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 198.88 - 198.54 198.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor MSCI USA C 237.5 - 236.6 237.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۴
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 10.13 - 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS Russell 2000 195 - 195 195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 118.12 - 118.12 118.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 20.78 - 20.77 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 103.14 - 103.14 103.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 339.9 - 339.9 339.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.72 - 112.72 112.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۱۶:۰۳
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۱۸:۳۳
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.53 - 100.53 100.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۴
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 287.7 - 287.7 288.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۴
Amundi S&P 500 37.776 - 37.592 38.278 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor CSI 300 A-Share C 101.23 - 101.23 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 91.35 - 91.35 91.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM 98.54 - 98.54 99.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
FCP BNPP Next 11 Emerging THEAM USD 113.49 - 113.49 113.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۳۳
Stoxx Europe 600 Media THEAM Easy UCITS 441.25 - 441.25 441.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts THEAM Easy UC 699.3 - 693.2 699.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
Stoxx Europe 600 Construction & Materials THEAM Ea 649 - 649 649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۲۱:۰۳
StoxxEurope 600 Telecomm THEAM Easy UCITS 768.9 - 768.9 768.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
Stoxx Europe 600 Insurance THEAM Easy UCITS 491.05 - 491.05 491.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۵:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 109.7 - 109.7 109.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۰:۰۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 73.25 - 73.15 73.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰