شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:48:12
0 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,256
قیمت روز
16 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 01:03:29
390 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
365 (6.50%)
تغییر ۶ ماهه
145 (2.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fortune SG CSI Bank ETF 0.903 0.904 0.902 0.904 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GF CSI 500 1.374 1.375 1.374 1.378 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GuoTai Gold 2.587 2.585 2.583 2.587 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund ChiNext 1.39 1.392 1.39 1.394 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
DaCheng CSI 100 1.41 1.429 1.41 1.435 0.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund SZSE 100 3.833 3.844 3.833 3.847 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest CSI 300 3.628 3.637 3.628 3.637 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest CSI 500 5.117 5.147 5.117 5.178 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC CSI 300 3.611 3.619 3.611 3.619 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
HuaAn Yi Fu Gold 2.604 2.606 2.603 2.606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC China 50 2.459 2.46 2.458 2.46 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Guangfa CSI Media 0.74 0.743 0.74 0.743 0.01 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund SSE Mid-Cap 3.385 3.4 3.385 3.4 0.11 3.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Ping An UOB CSI 300 3.329 3.333 3.329 3.333 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
CCB Principal SSE 50 0.843 0.846 0.843 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ICBCCS SZSE Dividend 1.341 1.345 1.341 1.347 0.02 1.27% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund Seeded CSI 300 1.427 1.43 1.427 1.431 0.01 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 5.183 5.197 5.183 5.204 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern SSE 380 1.318 1.32 1.318 1.322 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
CMF SSE Consumption 80 4.424 4.433 4.424 4.433 0.13 3.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GuoTai NASDAQ 100 QDII 2.67 2.667 2.667 2.67 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
HuaAn SSE Industry Top 3.05 3.09 3.043 3.09 0.02 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI Bank 0.929 0.927 0.927 0.929 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC China Secs 500 2.413 2.417 2.413 2.418 0.03 1.20% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.445 1.447 1.445 1.447 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest FuShi China A50 0.942 0.946 0.942 0.946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GuoTai SSE 180 Financial 5.332 5.35 5.332 5.35 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest ChiNext ETF Fund 0.793 0.797 0.793 0.797 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fortune SG SSE 180 Growth 1.57 1.568 1.568 1.636 0.04 2.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Huatai-PineBridge CSI 300 3.338 3.344 3.338 3.344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Huatai-PineBridge CSI 500 1.029 1.033 1.029 1.035 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ICBCCS SSE Central SOE 50 1.655 1.662 1.655 1.662 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund CSI 300 Health Care 1.676 1.68 1.676 1.68 0.04 2.57% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ICBC CS SZSE CHINEXT Price 0.842 0.843 0.842 0.845 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Bosera SSE Natural Resource 0.629 0.625 0.625 0.629 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC MSCI China A Share 0.965 0.968 0.965 0.968 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund CSI National Defense 0.718 0.722 0.718 0.722 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 Pharm 1.046 1.051 1.046 1.053 0.01 1.34% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GF CSI JingJinJi Development 0.776 - 0.776 0.776 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest SZSE Fundamental 120 1.45 1.458 1.45 1.459 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern SZSE Component 0.924 0.926 0.924 0.929 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Hutai-PineBridge MSCI China A 0.873 0.874 0.873 0.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fortune SG CSI Security Agency 0.68 0.682 0.679 0.682 0.00 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Harvest CSI Medical And Health 1.468 1.47 1.468 1.47 0.02 1.29% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Huatai-PineBridge SSE Dividend 2.628 2.632 2.628 2.632 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC SSE Health Care Sector 1.802 1.806 1.801 1.806 0.04 1.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Fortune SG CSI National Defense 0.636 0.639 0.636 0.639 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Universal CSI Shanghai SOE 0.823 0.825 0.823 0.827 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
CCB Principal SZSE Fundamental 60 3.185 3.186 3.141 3.186 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 Industrial 0.457 0.46 0.457 0.46 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 2.935 2.939 2.935 2.939 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
HuaAn CSI Pharm & Biotech Industry 1.48 1.485 1.478 1.485 0.03 1.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 Raw Materials 0.769 - 0.769 0.769 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI Well-off Industry 0.516 0.518 0.516 0.519 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 2.09 2.089 2.089 2.095 0.01 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GuoTai CSI National Defense Industry 0.673 0.674 0.673 0.676 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 1.146 1.147 1.146 1.147 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ChinaAMC Small & Medium Enterprise Board 2.837 2.838 2.837 2.838 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Invesco Great Wall MSCI China A Inclusion 0.87 0.869 0.869 0.871 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 100.001 100.015 100.001 100.015 0.01 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI 500 Information Technology 0.688 0.69 0.688 0.69 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 0.686 0.689 0.686 0.689 0.01 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 0.714 0.716 0.714 0.716 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Bosera S&P 500 QDII 1.816 1.813 1.813 1.816 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
China Life AMP CSI 500 1.05 1.15 1.05 1.15 0.04 3.81% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Fortune SG SSE 180 Value 4.478 4.48 4.478 4.48 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
E Fund CSI Security Agency 0.675 - 0.675 0.675 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
GTJA Allianz SSE Commodity 1.672 - 1.672 1.672 0.02 1.02% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
China Southern CSI SWS Non-Ferrous Metal  0.663 - 0.663 0.663 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
HuaAn CES Hong Kong Stock Through Selected 100 0.958 0.959 0.958 0.959 0.01 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Wanjia SSE 50 Index 2.119 - 2.119 2.119 0.05 2.32% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
China Southern Hang Seng 2.559 - 2.559 2.559 0.01 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
BOC SSE SOE 100 0.963 - 0.963 0.963 0.02 2.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
China Life AMP Money Market 102 - 102 102 0.86 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Lion SSE Emerging Industries 1.038 - 1.038 1.038 0.05 4.72% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.002 - 100.002 100.002 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Lion CSI 500 1.37 - 1.273 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
HFT SSE Cyclical Industry 50 3.035 - 3.029 3.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Guotai 10-Year China Treasury Note 102.605 - 102.605 103.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
CCB Principal MSCI China A Index 0.869 0.873 0.86 0.876 0.00 0.46% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 102.5 102.6 102.5 102.75 0.34 0.33% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Huatai-PineBridge SSE Mid-small Cap 3.697 - 3.697 3.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Penghua SZSE Non-SOE 3.43 - 3.34 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Invesco SSE 180 Equal Weight 1.225 - 1.21 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۰۳
Rongtong Money Market Fund E 100 - 100 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۰:۰۲
Guotai ShunLi Trading Money Market Fund 99.89 - 99.89 99.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۸:۰۲
China Life AMP CSI 300 0.827 - 0.827 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۳۲
Harvest CSI Consumer Staples 2.08 - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
HuaAn Global Leading DAX QDII 1.08 - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۲
HFT SSE Non-cyclical Industry 100 2.743 - 2.743 2.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۰۵
Yinhua SSE 50 Equal Weight 1.3 - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۹:۳۴
Harvest CSI Financials 1.587 - 1.587 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۲:۰۴
Penghua SSE POE 50 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۷:۳۷
Invesco Great Wall Money Market 99.98 - 99.98 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI 300 Equal Weight 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI Pharm 1.508 - 1.508 1.508 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI 800 Food & Beverage 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰