کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:02:37
217 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
143 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
428 (7.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion CSI 500 1.436 - 1.429 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
SWS MU SSE 50 2.999 - 2.96 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
BOC SSE SOE 100 1.178 - 1.168 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Penghua SSE POE 50 1.846 - 1.841 1.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Life AMP CSI 300 1.035 - 1.027 1.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Life AMP CSI 500 1.235 - 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest CSI Financials 2.109 - 2.096 2.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaAn SSE Industry Top 3.632 - 3.603 3.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
New China MSCT China A 1.27 - 1.25 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ICBCCS SSE Central SOE 50 1.988 - 1.965 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GTJA Allianz SSE Commodity 1.831 - 1.805 1.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Yinhua SSE 50 Equal Weight 1.56 - 1.56 1.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI 500 Pharm 1.145 - 1.133 1.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest CSI Consumer Staples 2.717 - 2.686 2.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HFT SSE Cyclical Industry 50 3.959 - 3.837 3.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Lion SSE Emerging Industries 1.171 - 1.157 1.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 99.27 - 99.25 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest CSI Medical And Health 1.49 - 1.486 1.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ping-An CSI PingAn 5-10y CGB BM 99.245 - 99 99.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CCB Principal SZSE Fundamental 60 4.304 - 4.215 4.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI 500 Industrial 0.561 - 0.552 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Guotai 10-Year China Treasury Note 104.915 - 104.9 104.981 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI 500 Raw Materials 0.868 - 0.856 0.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp 99.994 - 99.994 99.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ping An UOB MSCI China A Minimum Volatility 1.053 - 1.045 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ping An-UOB MSCI China A-share International 1.134 - 1.122 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.01 - 100.002 100.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Fortune SG CSI Bank ETF 1.113 - 1.101 1.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GF CSI 500 1.642 - 1.618 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GuoTai Gold 2.742 - 2.742 2.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund ChiNext 1.645 - 1.621 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
DaCheng CSI 100 1.75 - 1.734 1.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund SZSE 100 4.894 - 4.797 4.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest CSI 300 4.103 - 4.032 4.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest CSI 500 6.049 - 5.94 6.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC CSI 300 4.12 - 4.037 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaAn Yi Fu Gold 2.763 - 2.763 2.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC China 50 3.024 - 2.976 3.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Guangfa CSI Media 0.883 - 0.869 0.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Fullgoal CSI Value 1.239 - 1.22 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ICBCCS Shanghai 50 3.018 - 2.97 3.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Bosera S&P 500 QDII 1.817 - 1.817 1.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ping An UOB CSI 300 4.183 - 4.105 4.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CCB Principal SSE 50 1.072 - 1.053 1.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
FounderFubon CSI 500 1.329 - 1.31 1.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ICBCCS SZSE Dividend 1.959 - 1.91 1.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund Seeded CSI 300 1.784 - 1.751 1.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI 500 6.225 - 6.103 6.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern SSE 380 1.561 - 1.543 1.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CMF SSE Consumption 80 5.189 - 5.097 5.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GuoTai NASDAQ 100 QDII 2.677 - 2.673 2.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI Bank 1.15 - 1.145 1.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC China Secs 500 2.885 - 2.84 2.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.562 - 1.559 1.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest FuShi China A50 1.214 - 1.188 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.25 - 1.228 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern Hang Seng 2.685 - 2.67 2.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Universal CSI Bank 1.157 - 1.147 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GuoTai SSE 180 Financial 6.313 - 6.241 6.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest ChiNext ETF Fund 0.924 - 0.913 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Fund CSI Beijing 50 1.204 - 1.193 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Huatai-PineBridge CSI 300 4.12 - 4.036 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Huatai-PineBridge CSI 500 1.234 - 1.214 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund CSI 300 Health Care 1.72 - 1.703 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund CSI Security Agency 1.016 - 1.01 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ICBC CS SZSE CHINEXT Price 0.993 - 0.983 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Bosera SSE Natural Resource 0.693 - 0.679 0.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC MSCI China A Share 1.197 - 1.178 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund CSI National Defense 0.913 - 0.901 0.916 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GF CSI JingJinJi Development 0.938 - 0.926 0.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Harvest SZSE Fundamental 120 1.995 - 1.948 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
NanHua CSI Hangzhou Bay Area 1.275 - 1.258 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.256 - 1.239 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern SZSE Component 1.127 - 1.112 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaAn Global Leading DAX QDII 1.03 - 1.02 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Hutai-PineBridge MSCI China A 1.095 - 1.08 1.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Fortune SG CSI Security Agency 1.028 - 1.016 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Huatai-PineBridge SSE Dividend 3.031 - 3.003 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC SSE Health Care Sector 1.842 - 1.829 1.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Fortune SG CSI National Defense 0.798 - 0.788 0.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
CCB Principal MSCI China A Index 1.09 - 1.074 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Universal CSI Shanghai SOE 1.032 - 1.016 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund MSCI China A Inclusion RMB 1.115 - 1.096 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Hua An MSCI China A International 1.302 - 1.281 1.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 3.681 - 3.625 3.681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Founder Fubon SZSE 100 PRICE INDEX 1.409 - 1.379 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
HuaAn CSI Pharm & Biotech Industry 1.549 - 1.534 1.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI Well-off Industry 0.615 - 0.604 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 2.72 - 2.679 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GuoTai CSI National Defense Industry 0.842 - 0.83 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC Strategic Emerging Component 1.088 - 1.075 1.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Huatai PineBridge CSI Dividend Low Vol 1.221 - 1.206 1.221 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 1.254 - 1.249 1.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
ChinaAMC Small & Medium Enterprise Board 3.184 - 3.137 3.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Hua An CSI 500 Sector Neutral Low-Vol Idx 1.37 - 1.348 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Invesco Great Wall MSCI China A Inclusion 1.089 - 1.072 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI SWS Non-Ferrous Metal  0.725 - 0.711 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI 500 Information Technology 0.846 - 0.833 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Fullgoal Hang Seng China Enterprises Index Fd 1.017 - 1.015 1.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
AXA SPDB CSI High Dividend Yield Select Idx Fd 1.069 - 1.053 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 1.041 - 1.03 1.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Bosera CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.116 - 1.101 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.118 - 1.103 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 1.081 - 1.066 1.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Yinhua CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.159 - 1.148 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
E Fund SSE Mid-Cap 4.216 - 4.168 4.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fortune SG SSE 180 Value 5.5 - 5.488 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
CCBPrincipal HK HangSeng China Corp 1.05 - 1.035 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Huatai-PineBridge SSE Mid-small Cap 4.355 - 4.307 4.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Guotai ShunLi Trading Money Market Fund 99.993 - 100.098 99.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 99.999 - 100.005 99.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۳۱
China Life AMP Money Market 100.01 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Rongtong Money Market Fund E 100 - 100 100.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Ping-An UOB Hang Seng China Enterprises 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Wanjia SSE 50 Index 2.453 - 2.433 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۳۱
HFT SSE Non-cyclical Industry 100 3.18 - 3.074 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۸:۳۱
ChinaAMC SSE Collateralize MHG Credit Bd 3 5 101 - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
HuaAn CES Hong Kong Stock Through Selected 100 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Penghua SZSE Non-SOE 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 102.63 - 102.53 102.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Fortune SG SSE 180 Growth 1.544 - 1.544 1.544 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۴
Invesco SSE 180 Equal Weight 1.13 - 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت ۱۲:۳۴
Invesco Great Wall Money Market 99.98 - 99.98 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI 300 Equal Weight 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI Pharm 1.508 - 1.508 1.508 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Invesco Great Wall CSI 800 Food & Beverage 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰