شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7486
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:09
0 (2.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.06%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

888
قیمت روز
6 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:32:27
61 (6.44%)
تغییر ۳ ماهه
76 (7.90%)
تغییر ۶ ماهه
73 (7.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TD S&P 500 19.99 - 19.99 19.99 0.18 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares India 34.93 - 34.93 34.93 0.84 2.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons S&P 500 50.67 - 50.67 50.67 0.25 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI USA Value 21.23 - 21.23 21.23 0.15 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Shiller Select US 21.55 - 21.55 21.55 0.17 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Purpose Core Dividend 24.72 - 24.72 24.72 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US Preferred Share 23.68 - 23.68 23.68 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sprott Physical Silver 5.3 - 5.3 5.3 0.04 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Mid Provincial Bond 14.65 - 14.65 14.65 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Long Provincial Bond 15.38 - 15.38 15.38 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Global Communications 20.63 - 20.63 20.63 0.09 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Global Infrastructure 35.32 - 35.32 35.32 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Low Vol Int Eq CAD hdg 23.46 - 23.46 23.46 0.19 0.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US Dividend CAD Hedged 23.49 - 23.49 23.49 0.11 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
QuantShares Enhanced Core US 29.36 - 29.36 29.36 0.20 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant US Dividend Leaders 33.33 - 33.33 33.33 0.11 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons EURO STOXX 50 Class A 28.16 - 28.16 28.16 0.47 1.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 25.35 - 25.35 25.35 0.10 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC 1 5 Year Laddered Corp Bond 18.67 - 18.67 18.67 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P TSX 60 Daily Inverse 6.45 - 6.45 6.45 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Core Canadian Equity 19.17 - 19.17 19.17 0.07 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset MSCI US Low Risk CAD 19.35 - 19.35 19.35 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Marijuana Life Sciences 12.4 - 12.4 12.4 0.32 2.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bear 15.32 - 15.32 15.32 0.06 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO SP TSX Equal Weight Global Gld 7.86 - 7.86 7.86 0.08 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO SP TSX Equal Weight Industrial 25.76 - 25.76 25.76 0.11 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Edge MSCI Multifactor EAFE 21.92 - 21.92 21.92 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PIMCO Investment Grade Credit Fund 18.65 - 18.65 18.65 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Low Volatility US Equity CAD He 24.1 - 24.1 24.1 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Morningstar US Value Co 15.79 - 15.79 15.79 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset MSCI CA Low Risk Common 11.2 - 11.2 11.2 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Active US Dividend Class E 12.03 - 12.03 12.03 0.05 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Edge MSCI Multi USA CAD Hdg 25.5 - 25.5 25.5 0.11 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI Canada Minimum Volatil 27.82 - 27.82 27.82 0.05 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) 18.27 - 18.27 18.27 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sphere FTSE Canada Sustainable Yield 11.25 - 11.25 11.25 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Trust Canadian Capital Strength 31 - 31 31 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth 24.92 - 24.92 24.92 0.09 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
AGFiQ Enhanced Core International Equity 27.52 - 27.52 27.52 0.10 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 14.53 - 14.53 14.53 0.19 1.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification Canada 21.23 - 21.23 21.23 0.20 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 19.8 - 19.8 19.8 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Global Infrastructure Common Class 24.38 - 24.38 24.38 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares FTSE RAFI Canadian Fundamental 25.03 - 25.03 25.03 0.08 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Enhanced Income Energy Common Class 8.18 - 8.18 8.18 0.12 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap 28.56 - 28.56 28.56 0.36 1.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Hamilton Capital Canadian Bank Dynamic-Weight 14.3 - 14.3 14.3 0.05 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Hedged 19.47 - 19.47 19.47 0.22 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US High Dividend Covered Call Hedged to CAD 18.94 - 18.94 18.94 0.08 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 15.03 - 15.03 15.03 0.07 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 24.17 - 24.17 24.17 0.09 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets Units 27.71 - 27.71 27.71 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares FTSE RAFI US Fundamental (CAD Hedged) 37.25 - 37.25 37.25 0.16 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average(CAD 22.24 - 22.24 22.24 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Fidelity Canadian High Dividend Index Units Series 23.99 - 23.99 23.99 0.06 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral Index 23.57 - 23.57 23.57 0.11 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Morningstar US Dividend Target 50 (CAD 14.09 - 14.09 14.09 0.09 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Enhanced Income Gold Producers Common Cla 21.9 - 21.9 21.9 0.06 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification All World Develo 22.82 - 22.82 22.82 0.14 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
WisdomTree International Quality Dividend Growth V 21.49 - 21.49 21.49 0.37 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO SP 500 39.08 - 39.08 39.08 0.39 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI EAFE 17.4 - 17.4 17.4 0.05 0.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares China 26.64 - 26.64 26.64 0.12 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Junior Oil 9.38 - 9.38 9.38 0.15 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO SP 500 USD 29.46 - 29.46 29.46 0.19 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Junior Gold 6.69 - 6.69 6.69 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US Dividend 31.05 - 31.05 31.05 0.10 0.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO China Equity 22.68 - 22.68 22.68 0.21 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US Put Write 17.63 - 17.63 17.63 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons S&P 500 67.4 - 67.4 67.4 0.64 0.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Discount Bond 15.52 - 15.52 15.52 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Monthly Income 15.44 - 15.44 15.44 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Canadian Crude Oil 5.97 - 5.97 5.97 0.10 1.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Crude Oil 12 - 12 12 0.15 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX 60 22.28 - 22.28 22.28 0.17 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard SP 500 CA 63.15 - 63.15 63.15 0.50 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons NASDAQ 100 50.5 - 50.5 50.5 0.25 0.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons S&P/TSX 60 31.87 - 31.87 31.87 0.21 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Mid Federal Bond 15.91 - 15.91 15.91 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core MSCI EM 25.36 - 25.36 25.36 0.14 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core S&P 500 44.56 - 44.56 44.56 0.32 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sphere FTSE EM Yield 9.55 - 9.55 9.55 0.13 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sprott Physical Gold 13.46 - 13.46 13.46 0.04 0.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Canada 31.85 - 31.85 31.85 0.22 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Canadian Dividend 15.7 - 15.7 15.7 0.07 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Jantzi Social 23.52 - 23.52 23.52 0.02 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares SP US Mid Cap 18.35 - 18.35 18.35 0.10 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Purpose Premium Yield 18.78 - 18.78 18.78 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Equal Weight REITs 21.38 - 21.38 21.38 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Mid Corporate Bond 15.6 - 15.6 15.6 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset US Buyback 25.86 - 25.86 25.86 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Silver Bullion 7.81 - 7.81 7.81 0.05 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Sprott Physical Silver 7.11 - 7.11 7.11 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Long Corporate Bond 17.45 - 17.45 17.45 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US High Dividend CC 20.03 - 20.03 20.03 0.07 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO US Put Write Hedged 18.11 - 18.11 18.11 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI Europe IMI 22 - 22 22 0.12 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Canadian Bank Yield 18.87 - 18.87 18.87 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
TD International Equity 16.66 - 16.66 16.66 0.22 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
TD International Equity 16.66 - 16.66 16.66 0.22 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO S&P 500 (CAD Hedged) 39.91 - 39.91 39.91 0.47 1.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant EM Div Leaders 19.94 - 19.94 19.94 0.18 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard US Total Market 49.31 - 49.31 49.31 0.36 0.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Equal Weight US Banks 24.1 - 24.1 24.1 0.21 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI Emerging Markets 19.06 - 19.06 19.06 0.06 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI USA High Quality 33.68 - 33.68 33.68 0.19 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Short Provincial Bond 13.21 - 13.21 13.21 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Ultra Short-Term Bond 51.08 - 51.08 51.08 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Small Cap 13.69 - 13.69 13.69 0.08 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PIMCO Monthly Income Fund 19.49 - 19.49 19.49 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares Tactical Bond 18.16 - 18.16 18.16 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard Growth Portfolio 23.72 - 23.72 23.72 0.12 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Equal Weight Utilities 16.36 - 16.36 16.36 0.10 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI EAFE (CAD Hedged) 20.07 - 20.07 20.07 0.07 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Seasonal Rotation 19.69 - 19.69 19.69 0.08 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Completion 22.61 - 22.61 22.61 0.13 0.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares QQQ CAD Hedged 58.14 - 58.14 58.14 0.69 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset European Bank C 7.3 - 7.3 7.3 0.15 2.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Preferred Share 20.4 - 20.4 20.4 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Global Risk Parity 9.85 - 9.85 9.85 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons US Dollar Currency 13.41 - 13.41 13.41 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped REIT 17.35 - 17.35 17.35 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard Balanced Portfolio 24.04 - 24.04 24.04 0.11 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Silver 2x Daily Bear 7.78 - 7.78 7.78 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Silver 2x Daily Bull 10.22 - 10.22 10.22 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Floating Rate High Yield 15.08 - 15.08 15.08 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Laddered Preferred Share 10.16 - 10.16 10.16 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Low Volatility US Equity 34.1 - 34.1 34.1 0.12 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Mid Term US IG Corp Bond 18.08 - 18.08 18.08 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO S&P/TSX Capped Composite 20.07 - 20.07 20.07 0.14 0.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Canadian Preferred Share 20.8 - 20.8 20.8 0.10 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Canadian Preferred Share 20.71 - 20.71 20.71 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Canada All Cap 30.06 - 30.06 30.06 0.19 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear 4.28 - 4.28 4.28 0.08 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull 48.54 - 48.54 48.54 0.97 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P 500 Daily Inverse 27.91 - 27.91 27.91 0.18 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons SP TSX Capped Energy 15.84 - 15.84 15.84 0.28 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core MSCI EAFE IMI CA 28.42 - 28.42 28.42 0.08 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core SP US Tot Market 27.24 - 27.24 27.24 0.27 0.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets 30.28 - 30.28 30.28 0.13 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Energy 9.33 - 9.33 9.33 0.16 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie US Large Cap Equity 101.9 - 101.9 101.9 0.41 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares Canadian Dividend 25.12 - 25.12 25.12 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO S&P/TSX Equal Weight Banks 27.04 - 27.04 27.04 0.21 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Tech Giants CC Com 15.54 - 15.54 15.54 0.10 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Trust Senior Loan Common 18.42 - 18.42 18.42 0.09 0.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Universe Bond 30.31 - 30.31 30.31 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI EAFE (CAD Hedged) 24.45 - 24.45 24.45 0.10 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Floating Rate Income 20.88 - 20.88 20.88 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Purpose International Dividend 20.32 - 20.32 20.32 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Target 2022 Corporate Bond 19.08 - 19.08 19.08 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 31.44 - 31.44 31.44 0.16 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bear 7.42 - 7.42 7.42 0.26 3.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Crude Oil 2x Daily Bull 5.82 - 5.82 5.82 0.20 3.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Covered Call Canadian Banks 17.64 - 17.64 17.64 0.11 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Harvest Global Resource Leaders 14.24 - 14.24 14.24 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Corporate Bond 20.53 - 20.53 20.53 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core SP US Total Market 24.7 - 24.7 24.7 0.24 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares NASDAQ 100 (CAD Hedged) 54.97 - 54.97 54.97 0.62 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant EAFE Dividend Leaders 22.38 - 22.38 22.38 0.07 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bear 7.35 - 7.35 7.35 0.19 2.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull 57.21 - 57.21 57.21 1.30 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bear 6.3 - 6.3 6.3 0.08 1.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P TSX 60 2x Daily Bull 31.8 - 31.8 31.8 0.50 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO International Dividend Units 20.38 - 20.38 20.38 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Low Volatility US Equity USD 26.23 - 26.23 26.23 0.23 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Mid Term US IG Corp Bond Hdg 13.91 - 13.91 13.91 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Energy Giants Common 7.57 - 7.57 7.57 0.07 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Government Bond 21.12 - 21.12 21.12 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Select Dividend 22.7 - 22.7 22.7 0.15 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Materials 11.79 - 11.79 11.79 0.11 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Utilities 21.15 - 21.15 21.15 0.06 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.11 - 19.11 19.11 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard Canadian Aggregate Bond 24.7 - 24.7 24.7 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bear 4.19 - 4.19 4.19 0.02 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Natural Gas 2x Daily Bull 6.69 - 6.69 6.69 0.06 0.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset 1 5 Year Laddered Gov 10.1 - 10.1 10.1 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons CDN Select Universe Bond 44.88 - 44.88 44.88 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Real Return Bond 23.42 - 23.42 23.42 0.10 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) 30.02 - 30.02 30.02 0.31 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Gold Bullion (CAD Hedged) 10.58 - 10.58 10.58 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Gold Bullion (Non Hedged) 14.5 - 14.5 14.5 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Financials 34.85 - 34.85 34.85 0.26 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Silver Bullion CAD Hedged 7.88 - 7.88 7.88 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares US Small Cap (CAD Hedged) 30.76 - 30.76 30.76 0.30 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant Emerging Markets Equity 23.71 - 23.71 23.71 0.09 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant US Dividend Leaders CAD 25.55 - 25.55 25.55 0.07 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard Canadian Short Term Bond 23.54 - 23.54 23.54 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Low Volatility Canadian Equity 29.77 - 29.77 29.77 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) 51.26 - 51.26 51.26 0.58 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO S&P/TSX Equal Weight Oil & Gas 8.25 - 8.25 8.25 0.08 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset MSCI Wrld Low Risk Com 28.6 - 28.6 28.6 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Hamilton Capital Global Bank Units 19 - 19 19 0.09 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Inovestor Canadian Equity 9.4 - 9.4 9.4 0.07 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Diversified Monthly Income 10.68 - 10.68 10.68 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI Europe IMI CAD Hedged 22.77 - 22.77 22.77 0.14 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Short Term Strategic Fixed 18.56 - 18.56 18.56 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT 31.28 - 31.28 31.28 0.16 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Developed All Cap ex 26.16 - 26.16 26.16 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
AGFiQ Enhanced Core Canadian Equity 24.96 - 24.96 24.96 0.23 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Europe High Dividend Covered Ca 19.29 - 19.29 19.29 0.09 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO International Dividend CAD Hedg 21.09 - 21.09 21.09 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO MSCI Europe High Quality CAD He 19.18 - 19.18 19.18 0.07 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Evolve Automobile Innovation Hedged 17.96 - 17.96 17.96 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset MSCI EU Low Risk CAD Co 25.34 - 25.34 25.34 0.11 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset US and Canada Lifeco In 10.4 - 10.4 10.4 0.05 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Franklin LibertyQT Emerging Markets 18.16 - 18.16 18.16 0.12 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Act Floating Rate Pref Com 8.33 - 8.33 8.33 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Balanced Tri ETF Portfolio 9.55 - 9.55 9.55 0.04 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 53.78 - 53.78 53.78 0.20 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Conservative Strategic Fixe 19.44 - 19.44 19.44 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core High Qual Canadian Com 20.1 - 20.1 20.1 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core MSCI AC World ex Canad 24.61 - 24.61 24.61 0.16 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares MSCI All Country World Mini 40.73 - 40.73 40.73 0.07 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant EAFE Dividend Leaders CAD 21.86 - 21.86 21.86 0.18 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Canadian High Dividen 30.94 - 30.94 30.94 0.19 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Dev All Cap ex Nor Am 26.5 - 26.5 26.5 0.10 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Dynamic iShares Active Tactical Bond 19.86 - 19.86 19.86 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core Canadian Long Term Bond 23.19 - 23.19 23.19 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Units 35.27 - 35.27 35.27 0.04 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification EM 22.84 - 22.84 22.84 0.21 0.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification US 25.64 - 25.64 25.64 0.14 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares Canadian Preferred Share 14.42 - 14.42 14.42 0.06 0.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Europe High Dividend Covered Call 17.65 - 17.65 17.65 0.05 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Convertible Bond Common Class 17.49 - 17.49 17.49 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 23.58 - 23.58 23.58 0.17 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US 37.77 - 37.77 37.77 0.15 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Vanguard US Total Market (CAD Hedged) 51.88 - 51.88 51.88 0.46 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 6.97 - 6.97 6.97 0.17 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Equal Weight US Banks (CAD Hedged) 25.17 - 25.17 25.17 0.23 0.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Intl Developed Markets Equity 30.9 - 30.9 30.9 0.05 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond 19.79 - 19.79 19.79 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Global Healthcare (CAD Hedged) 48.18 - 48.18 48.18 0.39 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Canadian High Dividend Covered Call 17.91 - 17.91 17.91 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Canadian High Dividend Covered Call 17.91 - 17.91 17.91 0.07 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Dynamic iShares Active Preferred Shares 19 - 19 19 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Dynamic iShares Active Preferred Shares 19.04 - 19.04 19.04 0.11 0.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Global Agriculture Common Class 36.08 - 36.08 36.08 0.27 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Global Real Estate Common Class 28.9 - 28.9 28.9 0.18 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples 56.67 - 56.67 56.67 0.16 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares US High Yield Bond (CAD Hedged) 18.68 - 18.68 18.68 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 20.02 - 20.02 20.02 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.85 - 9.85 9.85 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Hamilton Capital U.S. Mid-Cap Financials 19.33 - 19.33 19.33 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Medical Marijuana Life Sciences 16.48 - 16.48 16.48 0.37 2.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Active Cdn Dividend Common Class 15.21 - 15.21 15.21 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Premium Money Market Common Class 50.03 - 50.03 50.03 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Short Duration High Income Common 17.35 - 17.35 17.35 0.06 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull 9.43 - 9.43 9.43 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bear 12.55 - 12.55 12.55 0.49 4.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaPro S&P TSX Capped Energy 2x Daily Bull 5.42 - 5.42 5.42 0.19 3.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Active Corporate Bond Common Class 10.41 - 10.41 10.41 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Active High Yield Bond CommonClass 9.33 - 9.33 9.33 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO Equal Weight US Health Care (CAD Hedged) 51.75 - 51.75 51.75 0.50 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Active Global Dividend Common Class 20.53 - 20.53 20.53 0.17 0.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Enhanced Income Equity Common Class 6.33 - 6.33 6.33 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Morningstar Hedge Fund Common Class 13.71 - 13.71 13.71 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend 19.4 - 19.4 19.4 0.09 0.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares US High Dividend Equity (CAD Hedged) 28.73 - 28.73 28.73 0.16 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares S&P/TSX Composite Low Volatility 26.69 - 26.69 26.69 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BMO High Yield US Corporate Bond (CAD Hedged) 13.25 - 13.25 13.25 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Capped Information Technology 18.94 - 18.94 18.94 0.15 0.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Common Class 11.44 - 11.44 11.44 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 20.75 - 20.75 20.75 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification All World DM ex 20.87 - 20.87 20.87 0.45 2.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Fidelity International High Dividend Index Units S 24.63 - 24.63 24.63 0.25 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Can-Materials Covered Call Common Clas 11.11 - 11.11 11.11 0.05 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Canadian Convertible Bond Common Class 9.05 - 9.05 9.05 0.09 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Morningstar Canada Momentum Common Cla 16.17 - 16.17 16.17 0.14 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
First Asset Morningstar National Bank Quebec Commo 19.05 - 19.05 19.05 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Enhanced Income International Equity Comm 5.67 - 5.67 5.67 0.02 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares 1-10Yr Laddered Government Bond Common Cla 18.18 - 18.18 18.18 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Canadian Financial Monthly Income Common C 6.63 - 6.63 6.63 0.03 0.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares Global Monthly Dividend (CAD Hedged) Commo 19.19 - 19.19 19.19 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Comm 24.37 - 24.37 24.37 0.10 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Common Cl 12.6 - 12.6 12.6 0.10 0.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock (CA 16.41 - 16.41 16.41 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Common Cl 40.87 - 40.87 40.87 0.27 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Co 17.79 - 17.79 17.79 0.10 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Mackenzie Maximum Diversification Developed Market 21.11 - 21.11 21.11 0.04 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
PowerShares 1-5Yr Laddered Investment Grade Corpor 17.7 - 17.7 17.7 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Horizons Silver 7.95 - 7.95 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Evolve Marijuana 21.11 - 21.11 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders 21.42 - 21.39 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Purpose Total Return Bond 17.99 - 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
First Asset CanBanc Income 11.13 - 11.04 11.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Purpose High Interest Savings 50.04 - 50.03 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
First Trust AlphaDEX US Energy 11.93 - 11.84 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Horizons Canadian High Dividend 28.39 - 28.08 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares SP US Mid Cap CAD Hedged 17.61 - 17.33 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
RBC Quant EAFE Equity Leaders CAD 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Core MSCI EAFE IMI CAD Hdg 21.41 - 20.96 21.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity Non 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Edge MSCI Multifactor Canada 22.21 - 22.05 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
BMO Emerging Markets Bond (CAD Hedged) 15.12 - 15.12 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Dynamic iShares Active Global Dividend 28.18 - 27.65 28.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Hamilton Capital Global Financials Yield 14.78 - 14.72 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
PowerShares S&P 500 Low Volatility (CAD Hedged) 38.13 - 38.07 38.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
First Asset Morningstar Canada Value Common Class 13.2 - 13.2 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Common Class 18.18 - 18.18 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Balanced Income CorePortfolio Common Class 21.39 - 21.39 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (CAD H 19.55 - 19.55 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Lysander Slater Active 8.9 - 8.86 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares S&P/TSX Global Gold 11.14 - 10.95 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Canadian Short Term Bond 27.13 - 27.12 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
RBC Quant EU Div Leaders CAD Hedged 21.32 - 21.32 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Vanguard Canadian Short Term Corpor 23.8 - 23.8 23.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Horizons Active Preferred Share CommonClass 8.26 - 8.22 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۳:۰۳
Horizons Gold 11.12 - 11.09 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
BMO Long Federal Bond 17.16 - 17.16 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Floating Rate 20.16 - 20.15 20.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Blockchain Technologies 5.54 - 5.49 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
BMO Global Insurance Hedged 20.59 - 20.52 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
BMO US High Dividend CC USD 20.72 - 20.72 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
RBC Quant US Equity Leaders 27.5 - 27.44 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
iShares Edge MSCI Min Vol USA 50.42 - 50.3 50.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Franklin LibertyQT Global Dividend 19.65 - 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
iShares FactorSelect MSCI EAFE CAD 23.21 - 22.81 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
First Trust AlphaDEX US Industrials 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Horizons Conservative Tri ETF Portfolio 9.73 - 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bear 9.94 - 10.03 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Horizons Active Global Fixed Income Common Class 7.69 - 7.69 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
Horizons Enhanced Income Financials Common Class 7.87 - 7.8 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Common Clas 17.73 - 17.72 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۳۲
One Global Equity 23.41 - 23.41 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BMO Covered Call Utilities 12.71 - 12.7 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
QuantShares Enhanced Core EM 27.84 - 27.84 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BMO Mid Term US IG Corp Bond USD 13.78 - 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Brand Leaders Plus Income Class U 9.24 - 9.24 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull 7.28 - 7.27 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
iShares S&P/TSX Global Base Metals 11.41 - 11.16 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
iShares SP Global Consumer Discret 34 - 33.8 34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
First Asset Active Util and Infr Co 10.11 - 10.1 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Purpose Tactical Investment Grade B 18.67 - 17.39 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Hamilton Capital Global Financials Yield 14.75 - 14.48 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD H 8.82 - 8.62 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
First Asset Morningstar Intl Value CAD Hedged Comm 23.15 - 22.82 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۲
Purpose US Cash 100.09 - 100.09 100.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO India Equity 25 - 24.47 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Evolve Innovation 18.79 - 18.79 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO Aggregate Bond 15.2 - 15.2 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Purpose Best Ideas 27.2 - 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO US Dividend USD 23.91 - 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO Short Corporate Bond 13.89 - 13.88 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset European Bank 7.31 - 7.27 7.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Mackenzie Canadian Equity 90.89 - 90.89 90.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares Low Volatility 21.76 - 21.76 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Mackenzie Ivy Global Equity 21.84 - 21.77 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Evolve Cyber Security Hedged 25.1 - 24.52 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Actv CDN Muni Bnd E 9.75 - 9.74 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset Active Canadian Div 9.31 - 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares US High Dividend Equity 24.75 - 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Europe Hedged Equity 23.33 - 22.72 23.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset Active Credit Common 9.4 - 9.31 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset MSCI US Low Risk Com 15.59 - 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons S&P/TSX 60 Equal Weight 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Mackenzie Core Plus Global Fixed 19.1 - 19.1 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Canadian Long-Term Bond 25.19 - 25.19 25.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons SP TSX Capped Financials 39.1 - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Water Common Class 33.03 - 32.97 33.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares SP Global Industrials CAD 30.15 - 30.15 30.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Mackenzie Canadian Aggregate Bond 99.17 - 99.17 99.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO Short Term US IG Corp Bond Hdg 14.25 - 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares SP International Devel 22.63 - 22.54 22.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset Active Credit Common US 9.31 - 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Conservative Short Term Str 19.34 - 19.34 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core Short Term High Qualit 19.19 - 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Purpose Multi Strategy Market Neutr 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
RBC 1 5 Year Laddered Canadian Bond 18.89 - 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Active Cdn Bond Common Class 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
RBC Quant Global Infrastructure Leaders 19.9 - 19.9 20 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Dynamic iShares Active Canadian Dividend 21.32 - 21.2 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset MSCI International Low Risk Weighted 19.98 - 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates Index Unit 24.1 - 23.98 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust Indxx Innovative Transaction and Proce 18.24 - 18.05 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Active Floating Rate Bond 9.93 - 9.93 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
Dynamic iShares Active U.S. Dividend 28.08 - 27.73 28.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۲۱:۳۳
BMO MSCI EAFE Value 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Sprott Physical Gold 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
First Asset US Trendleaders 21.79 - 21.56 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
First Trust Global Risk Common 18.21 - 18.21 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
First Trust AlphaDEX EU Div Com 21.23 - 21.23 21.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Horizons China High Dividend Yield 24.77 - 24.77 24.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap 26.68 - 26.68 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares US IG Corporate Bond (CAD Hedged) 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend 19.22 - 19.14 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bear 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
BetaPro S&P TSX Capped Financials 2x Daily Bull 33.12 - 32.9 33.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 9.98 - 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Common Clas 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
Horizons US Dollar Currency 10.04 - 10.04 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
BMO US Put Write Hedged 18.02 - 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۳۱
RBC Target 2019 Corporate Bond 18.8 - 18.8 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
First Asset Energy Giants CC Adviso 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
RBC Quant US Equity Leaders CAD Hdg 23.62 - 23.62 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Edge MSCI Multifactor USA Units 25.54 - 25.54 25.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners 9.13 - 9.1 9.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Manulife Multifactor Developed International 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
BMO Low Vol Int Eq 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
BMO Real Return Bond 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Pure Multi-Family REIT 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust Tactical Bond 18.04 - 18.04 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
RBC Target 2023 Corporate Bond 18.76 - 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Horizons Canadian High Dividend 28.09 - 28.09 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
RBC U.S. Banks Yield CAD Hedged 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
RBC Quant US Dividend Leaders USD 24.93 - 24.93 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Asset MSCI Wrld Low Risk CAD 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust AlphaDEX US Technology 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Global Small 24.29 - 24.29 24.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust AlphaDEX US Health Care 27.28 - 27.28 27.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Horizons US 7-10 Year Treasury Bond 40.28 - 40.28 40.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
RBC Quant EM Dividend Leaders USD Units 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol Global CAD Hdg 23.53 - 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Asset Morningstar Intl Value Common 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Asset Morningstar US Momentum Common 16.66 - 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
WisdomTree US Quality Dividend Growth Non-Hedged 25.74 - 25.74 25.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Balanced Growth CorePortfolio Common Class 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
RBC Quant EU Div Leaders USD 15.78 - 15.77 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr 22.75 - 22.75 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
PowerShares 1 3 Year Laddered Float 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
First Asset Morningstar US Value CAD Hedged Common 11.66 - 11.66 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
Horizons CDN Insider 10.15 - 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۰۳
iShares Canadian Growth 29.71 - 29.71 29.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۰۳
TD S&P/TSX Capped Composite 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۰۳
Harvest US Bank Leaders Income ETF 15.12 - 15.12 15.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۰۳
Horizons Natural Gas Yield Common Class 14.9 - 14.8 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۲
First Asset Canadian Buyback 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
First Asset Short Term Government B 18.85 - 18.85 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Dynamic iShares Active Tactical Bond 19.35 - 19.29 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲
First Asset Enhanced Short Duration Bond 9.94 - 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۳۲
RBC Quant EAFE Equity Leaders 20.72 - 20.62 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
BMO MSCI All Country World High Qua 30.11 - 29.83 30.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Purpose International Tactical Hedg 18.77 - 18.77 18.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
First Asset Morningstar US Momentum CAD Hedged Com 12.5 - 12.35 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Horizons S&P/TSX 60 23.78 - 23.78 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
BMO US Preferred Share 23.83 - 23.74 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
RBC Quant Canadian Dividend Leaders 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Horizons Blockchain Technology & Hardware 18.25 - 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income 19.86 - 19.86 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
BMO US Put Write USD 17.59 - 17.59 17.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Horizons Active EM Div 12.42 - 12.35 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Purpose US Dividend Units 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO High Yield Us Corporate Bond 19.97 - 19.97 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Horizons Actv Floating Rate Sen E 9.47 - 9.47 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BMO Junior Gas 13.14 - 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Horizons Active A.I. Global 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
RBC Quant Canadian Equity Leaders 19.91 - 19.91 19.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Purpose Duration Hedged Real Estate 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
BMO Short Federal Bond 14.14 - 14.14 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
First Trust Shrt Dur High Yld Adv 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
BMO Global Consumer Staples Hedged 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Horizons Canadian Midstream Oil Gas 7.88 - 7.88 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱:۰۲
Purpose Enhanced US Equity 25.02 - 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Bristol Gate Concentrated US Equity 21.41 - 21.41 21.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
RBC Quant EAFE Dividend Leaders USD 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
First Asset Morningstar Intl Momentum Common 26.78 - 26.78 26.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
First Asset MSCI EU Low Risk Common 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Purpose Diversified Real Asset 17.83 - 17.83 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۲
Vanguard FTSE Developed ex North America High Divi 23.42 - 23.27 23.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۳۲
First Asset Morningstar Intl Momentum CAD Hedged C 24.81 - 24.63 24.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
TD S&P 500 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons NASDAQ 100 49.6 - 49.6 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Natural Gas 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Purpose Monthly Income 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
BMO Low Volatility EM Equity 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust AlphaDEX US Consumer Di 24.64 - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Canadian Short-Term Government Bond 24.28 - 24.28 24.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
First Asset Morningstar Canada Dividend Target 30 9.3 - 9.3 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
TD S&P 500 CAD Hedged 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Enhanced Income US Equity Common Class 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Canadian Value 24.14 - 24.14 24.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
First Trust AlphaDEX US Financial 27.53 - 27.53 27.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
First Asset Core Canadian Equity Co 19.72 - 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
First Trust AlphaDEX Emerging Marke 14.65 - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
RBC Strategic Global Dividend Leade 22.95 - 22.95 22.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
TD Active Preferred Share Unit 9.1 - 9.1 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Purpose Tactical Hedged Equity 24.38 - 24.38 24.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Mackenzie Canadian Large Cap Equity 92.26 - 92.26 92.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
First Trust AlphaDEX US Div Common 26.77 - 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Dynamic iShares Active U.S. Mid-Cap 22.71 - 22.71 22.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
Horizons Managed Global Opportuniti 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۳۱
RBC U.S. Banks Yield 17.81 - 17.81 17.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares SP Emerging Markets Lo 19.51 - 19.51 19.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Horizons Global Currency Opportunities 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
First Trust AlphaDEX US Consumer St 24.13 - 24.13 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۱:۰۲
Sphere FTSE Europe Sustainable Yield 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Horizons Industry 4.0 24.95 - 24.95 25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Horizons Active US Floating Rate Bond Common Class 13.28 - 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۲
Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income 19.79 - 19.79 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۸:۳۲
Purpose US Dividend 26.12 - 26.12 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Evolve Active US Core Equity 19.04 - 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
RBC Target 2021 Corporate Bond 19.55 - 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
First Trust Shrt Dur High Yld Com 20.44 - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Harvest European Leaders Income Class A 18.15 - 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
RBC Target 2020 Corporate Bond 19.89 - 19.88 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
Mackenzie US Investment Grade Corporate Bond CAD H 94.72 - 94.72 94.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱:۰۲
BMO Global Banks Hedged 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
TD Canadian Aggregate Bond 14.38 - 14.38 14.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
First Trust Global Risk Advisor 18.28 - 18.28 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares LadderRite US 0 5 Yr U 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
TD International Equity CAD Hedged 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
First Asset Morningstar US Div 50 C 16.14 - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares FTSE RAFI Global Fundam 22.4 - 22.4 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Purpose Best Ideas Non Currency Hed 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Healthcare Leaders Income Units Class U 8.09 - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 93.34 - 93.34 93.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Coincapital STOXX Blockchain Patents Innovation Un 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Dynamic iShares Active Investment Grade Floating R 19.81 - 19.81 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۲
Mackenzie International Equity 90.28 - 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Evolve Blockchain 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
Coincapital STOXX B.R.AI.N. 18.26 - 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۳۲
First Trust Canadian Capital Strength A 26.38 - 26.38 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰:۳۲
Dynamic iShares Active Global Fincl Services 22.09 - 22.09 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۳۱
Mackenzie Portfolio Completion 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۲
PowerShares Global Shareholder 24.05 - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Canadian Smal 18.09 - 18.09 18.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۲
First Trust AlphaDEX EU Div Adv 21.68 - 21.68 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۲
Bristol Gate Concentrated Canadian Equity 19.61 - 19.61 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۲
TD S&P/TSX Capped Composite 17.12 - 17.12 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۲
Mackenzie US High Yield Bond Index ETF CAD-Hedged 94.41 - 94.41 94.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۲
Harvest US Bank Leaders Income 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۳۲
First Asset Core US Equity Hedged 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 23.4 - 23.4 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ ساعت ۱۹:۰۲
First Asset US Tactical Sector Allocation 23.09 - 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۸:۳۲
First Asset Core US Equity CAD Hedg 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۰۱
First Asset Investment Grade Bond 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Strategic Global Equity Leaders 24.72 - 24.72 24.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Target 2018 Corporate Bond 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Marijuana Opportunities 25.75 - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
First Asset Core US Equity 25.44 - 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
BMO Long-Term US Treasury Bond 47.24 - 47.24 47.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Mackenzie Canadian Short Term Bond 99.01 - 99.01 99.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Horizons Emerging Marijuana Growers 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Mackenzie International Equity CAD Hedged 91.73 - 91.73 91.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
First Asset Cambridge Core US Equity Hedged 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
First Trust Dorsey Wright US Sector Rotation Hedge 21.61 - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Redwood U.S. Preferred Share 17.55 - 17.55 17.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Canadian Fundamental C 15.29 - 15.21 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares US Fundamental Hedged C 33.7 - 33.36 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
AGFiQ Enhanced Global ESG Factors 25.45 - 25.25 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares International Fundamental C 19.28 - 19.21 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
AGFiQ Enhanced Global Infrastructure 25.53 - 25.49 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Japan Fundamental Hedged C 15.97 - 15.86 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۳
iShares EM Fundamental Fund C 35.19 - 34.52 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Mackenzie China A Shares CSI 300 69.77 - 69.77 69.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
PowerShares DWA Global Momentum 23.36 - 23.36 23.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
Redwood Canadian Preferred Share 25.1 - 24.89 25.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond 48.05 - 48.05 48.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 9.66 9.6 9.6 9.66 0.11 1.15% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility 19.28 - 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Fundamental C 37 - 36.7 37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۲۰:۰۳
PowerShares S&P Global ex Canada High Dividend Low 19.52 - 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
PowerShares Ultra Liquid Long Term Government Bond 21.84 - 21.82 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۳۳
Mackenzie U.S. TIPS Index CAD Hgd 95.67 - 95.67 95.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۸:۰۳
BMO Long-Term US Treasury Bond USD 48.77 - 48.77 48.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳
Mackenzie Global High Yield Fixed Income 19.42 - 19.42 19.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۱۸:۳۳
Mackenzie Global Leadership Impact 30.86 - 30.86 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
RBC Vision Women's Leadership MSCI Canada 20.21 - 20.21 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
First Asset Cambridge Core US Equity Unhedged 25.08 - 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷:۳۳
BMO Mid-Term US Treasury Bond 47.07 - 47.07 47.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mackenzie Canadian All Corporate Bond 97.58 - 97.58 97.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
BMO Short-Term US Treasury Bond USD 46.59 - 46.59 46.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
QuantShares MultiAsset Allocation 28.1 - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۸:۳۳
Hamilton Capital US Mid-Cap Financials USD 17.8 - 17.8 17.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۲۳:۰۴
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures 2x Daily Bu 13.07 - 13.07 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BetaPro S&P 500 VIX Short Term Futures Daily Inver 2.33 - 2.33 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Canadian Natural Gas 4.11 - 4.11 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US Fundamental A 35.3 - 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Water Advisor 32.42 - 32.42 32.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares EM Fundamental Fund A 39.42 - 39.42 39.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Canadian Fundamental A 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US Fundamental Hedged A 31.98 - 31.98 31.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Convertible Bond Advisor 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Asset US Equity Multi Factor 24.07 - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Agriculture Advisor 38.85 - 38.85 38.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Real Estate Advisor 26.97 - 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares 1 10 Year Laddered Governme 18.14 - 18.14 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Balanced Growth CorePortfol 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Balanced Income CorePortfol 21.48 - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Core High Qual Canadian Adv 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Infrastructure Advis 25.05 - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Monthly Dividend CAD 19.05 - 19.05 19.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares International Fundamental A 20.56 - 20.56 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Japan Fundamental CAD Hedge 14.85 - 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Short Duration High Income Advisor 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Equal Weight Banc & Lifeco Advisor Class 8.9 - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Canadian Financial Monthly Income Advisor 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares 1-10Yr Laddered Corporate Bond Advisor Cla 18.69 - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares 1-5Yr Laddered Corporate Bond Advisor Clas 18.29 - 18.29 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares 1-5Yr Laddered Government Bond Advisor Cla 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P TSX Canadian Preferred Share Advisor C 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Advi 24.78 - 24.78 24.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US Dividend Growers (CAD Hedged) Advisor C 39.48 - 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares US High Yield Fixed Income (CAD Hedged) Ad 18.42 - 18.42 18.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Questrade Russell 1000 Equal Weight US Industrials 25.01 - 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰