کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5723
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:09:19
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

576
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:29
8 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
34 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
87 (13.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲