شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5793
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:03:21
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.38%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

578
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:23
15 (2.46%)
تغییر ۳ ماهه
56 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
116 (16.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵