کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5808
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 07:31:04
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.73%)
نوسان سالیانه

BGBX40

580
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:03:04
2 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
52 (8.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱