شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5762
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:21:12
0 (2.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

590
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:32:05
40 (6.32%)
تغییر ۳ ماهه
38 (6.10%)
تغییر ۶ ماهه
75 (11.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.059 - 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۳