کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:13
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:12
1 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,350
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
426 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
344 (5.72%)
تغییر ۶ ماهه
386 (6.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesUBS Treasury 108.03 - 108.03 108.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares CoreS&P MidCap 400 270.71 - 270.57 271.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Battery Tech & Lithium 48.5 - 48.5 48.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Global 100 AUD Hedged 114.25 - 114.25 115.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
UBS IQ MSCI Australia Ethical 21.1 - 21.1 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Global Core Infrastructure 57.48 - 57.48 57.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Morningstar Global Technology 77.23 - 77.23 77.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Russell Australian Government Bond 22.13 - 22.09 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Global Value Equity Active 49.67 - 49.67 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Asia 50 88.85 - 88.78 90 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Perth Mint Gold 17.8 - 17.7 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iSharesGlobal 100 68.01 - 68.01 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Physical Gold 166.73 - 166.73 167.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Betashares Nasdaq 100 18.44 - 18.44 18.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares China LargeCap 63.26 - 63.25 63.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Gold Bullion 12.92 - 12.92 12.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Magellan Global Equities 3.25 - 3.25 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard MSCI Int Shares 72.62 - 72.62 72.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Global Healthcare 79.9 - 79.9 80.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Shares 79.3 - 79.25 79.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Core Composite Bond 110.36 - 110.36 110.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Asia ex Japan 67.25 - 67.24 67.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Europe Shares 55.45 - 55.45 55.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Australian High Interest Cash 50.13 - 50.12 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets 61.75 - 61.75 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors Gold Miners AU 30.13 - 30.01 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 11 - 11 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 68.12 - 68.03 68.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Montgomery Global Equities Fund 3.71 - 3.71 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 68.25 - 68.25 68.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Diversified High Growth 53.41 - 53.41 53.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Fixed Interest 50.2 - 50.2 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Government Bond 51.01 - 51 51.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 66.5 - 66.5 66.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.14 - 25.14 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 20.61 - 20.55 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 12.27 - 12.16 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۳۲
iSharesEurope 62.44 - 62.38 62.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX 50 57.31 - 57.31 57.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Core S&P 500 404.37 - 404.37 406.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australia 200 104.56 - 104.56 105.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Ishares Core S&P/Asx 200 25.63 - 25.63 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P Emerging Markets 22.42 - 22.42 22.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares S&P 500 AUD Hedged 360.12 - 360.12 362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares WisdomTree Japan 12.29 - 12.29 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Platinum International Fund 4.95 - 4.93 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Diversified Growth 53.15 - 53.11 53.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Int Fixed Interest 48.67 - 48.61 48.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Global Healthcare 5.54 - 5.54 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 13.38 - 13.38 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Core S&P SmallCap 600 110.03 - 110.03 110.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares Global Cybersecurity 7.32 - 7.32 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard All World Ex US Shares 71.71 - 71.71 72.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard US Total Market Shares 205.55 - 205.5 206.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares UBS Government Inflation 122.02 - 121.64 122.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 13.68 - 13.68 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors China New Economy 6.87 - 6.87 6.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares Global Energy Companies 5.99 - 5.99 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 23.07 - 23.07 23.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Edge MSCI World Multifactor 31.7 - 31.7 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Managed Risk Global Share 12.47 - 12.47 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Australian Shares High Yield 58.1 - 58.1 58.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
AMP Capital Global Property Securities 2.69 - 2.67 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 14.98 - 14.98 15.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Australian Property Securities 86.42 - 86.42 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 59.71 - 59.71 60.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Sustainability Leaders 16.71 - 16.71 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 17.88 - 17.87 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.67 - 25.67 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
iShares MSCI Japan 76.58 - 76.58 77.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
iShares S&P/ASX 20 24.49 - 24.49 24.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Physical Silver 19.82 - 19.77 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 116.61 - 116.61 116.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Global Banks 6.66 - 6.66 6.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
WCM Quality Global Growth 5.29 - 5.29 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Betashares WisdomTree Europe 12.8 - 12.77 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 60.95 - 60.91 61.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Fidelity Global Emerging Markets 4.82 - 4.82 4.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Betashares Asia Technology Tigers 6.19 - 6.19 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR Dow Jones Global Real Estate 22.02 - 22.01 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors Australian Property 23.65 - 23.62 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 13.82 - 13.79 13.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors Australian Equal Weight 29.2 - 29.2 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors Small Companies Masters 20.58 - 20.58 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 26.8 - 26.78 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard MSCI Australian Small Companies 57.42 - 57.39 57.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 26.26 - 26.25 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 9.77 - 9.77 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۱
iShares MSCI EAFE 92.75 - 92.69 93.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P Global Dividend 19.46 - 19.45 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Resources 11.89 - 11.89 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P/ASX Australian Bond 26.64 - 26.6 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Diversified Balanced 53.17 - 53.17 53.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
UBS IQ MSCI World ex Australia 27.12 - 27.12 27.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 17.69 - 17.66 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 51.15 - 51.13 51.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 23.37 - 23.31 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  51.68 - 51.59 51.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 17.34 - 17.34 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 28.64 - 28.61 28.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 21.53 - 21.53 21.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BetaShares US Dollar 13.67 - 13.67 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
ANZ Physical US Dollar 10.79 - 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
UBS IQ MSCI Europe Ethical 22.37 - 22.37 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P World Ex Australia 31.28 - 31.28 31.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Gold Miners 3.68 - 3.68 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Int Credit Securities 48.23 - 48.12 48.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors Australian Banks 26.27 - 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Betashares Global Income Leaders 16.02 - 16.02 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 5.07 - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 27.13 - 27.13 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Betashares Global Quality Leaders 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Diversified Conservative 52.6 - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian EquitiesBear 13.04 - 12.94 13.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 13.4 - 13.4 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 19.23 - 19.21 19.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.1 - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped AUD 89.57 - 89.57 90.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Betashares Legg Mason Australian Bond 26.03 - 26.03 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Russell Australian SemiGovernment Bond 20.87 - 20.87 20.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian Dividend Harvester 15.46 - 15.46 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Sustainability Leaders 8.43 - 8.43 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Managed Risk Australian Share 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Russell Australian Select Corporate Bond 20.49 - 20.49 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vanguard MSCI Australian Large Companies 64.02 - 64.02 64.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Vanguard MSCI International Small Companies 51.93 - 51.93 52.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.42 - 2.41 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 27.58 - 27.58 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 8.49 - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.37 - 3.37 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.37 - 8.37 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.54 - 4.54 4.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۳۱
VanEck Vectors Australian Resources 28.02 - 28.02 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 6.53 - 6.53 6.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Russell High Dividend Australian Shares 28.92 - 28.92 29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 10.86 - 10.86 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 19.09 - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 3.03 - 3.03 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
ANZ ETFS EURO STOXX 50 63.85 - 63.85 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 12.96 - 12.74 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۲
AMP Capital Dynamic Markets 2.44 - 2.44 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR MSCI World Quality Mix AU 20.28 - 20.28 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
eInvest Income Generator 4.02 - 4.02 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 26.74 - 26.74 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۹:۳۱
Antipodes Global Shares 5.18 - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
UBS IQ Research Preferred AU Share 20.98 - 20.98 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۷:۰۱
ETFS Physical Precious Metal Basket 140.34 - 140.34 140.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۳۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 105.8 - 105.8 105.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares Global Agriculture Companies 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares Euro 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
BetaShares British Pound 18.01 - 18.01 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۱:۰۳
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 28.78 - 28.73 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۷:۳۱
UBS IQ MSCI US Ethical 30.01 - 30.01 30.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۶:۰۱
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 20.31 - 20.31 20.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
iShares MSCI Taiwan AU 50.86 - 50.86 50.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۰۲
UBS IQ MSCI Japan Ethical 23.55 - 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۰۲
K2 Global Equities 2.47 - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
ANZ SP ASX 100 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Physical Gold 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
Australian Governance Masters 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۳
iShares MSCI BRIC 59.79 - 59.25 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Russell 2000 224.6 - 224.38 224.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Telecom 74.55 - 74.55 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Singapore 33.98 - 33.98 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 34.44 - 34.34 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Australia Value 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰