کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6782
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:37:03
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

53
قیمت روز
1 (1.92%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
9 (20.45%)
تغییر ۳ ماهه
9 (20.45%)
تغییر ۶ ماهه
14 (35.90%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,593
قیمت روز
20 (0.31%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:55
5 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
351 (5.62%)
تغییر ۶ ماهه
219 (3.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BetaShares Euro 15.77 - 15.77 15.77 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Asia 50 83.59 83.52 83.52 84.51 0.45 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Perth Mint Gold 22.24 22.26 22.18 22.26 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iSharesGlobal 100 70.93 70.88 70.88 71.07 0.57 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iSharesUBS Treasury 115.01 114.9 114.9 115.03 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Core S&P 500 434.54 434.4 434.4 435.46 4.04 0.94% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Global Banks 5.96 5.97 5.96 6 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Gold Bullion 15.27 15.28 15.25 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares British Pound 17.53 - 17.53 17.53 0.04 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Global Healthcare 90.8 90.6 90.51 90.91 0.59 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Shares 82.71 82.76 82.71 82.97 0.29 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares WisdomTree Japan 11.1 11.11 11.1 11.13 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares Core Composite Bond 116.29 116.37 116.1 116.37 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard FTSE Asia ex Japan 63.91 63.95 63.91 64.23 0.31 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets 58.92 59.05 58.92 59.32 0.27 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Int Credit Securities 50.8 50.71 50.68 50.8 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Montgomery Global Equities Fund 3.5 3.51 3.5 3.51 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 56.9 57.03 56.9 57.41 0.30 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard All World Ex US Shares 71.67 71.8 71.67 71.81 0.39 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard US Total Market Shares 220.43 220.4 220.36 220.88 1.88 0.86% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Betashares Global Income Leaders 15.55 15.5 15.5 15.55 0.11 0.71% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors China New Economy 6.43 6.42 6.37 6.48 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Australian EquitiesBear 12.38 12.37 12.36 12.38 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Betashares Global Energy Companies 5.29 5.27 5.27 5.29 0.07 1.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 20.41 20.46 20.4 20.46 0.15 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Betashares Legg Mason Australian Bond 27.37 27.38 27.36 27.38 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Property Securities 91.55 91.34 91.34 91.89 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 55.67 55.7 55.62 55.78 0.58 1.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  53.69 53.72 53.68 53.72 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 27.88 27.94 27.88 27.96 0.23 0.83% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 10.73 10.7 10.66 10.73 0.07 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Platinum International Fund 4.45 4.47 4.45 4.47 0.02 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
BetaShares Australian Sustainability Leaders 18 17.76 17.75 18 0.27 1.52% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 3.84 3.86 3.82 3.86 0.07 1.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
iSharesEurope 61.82 61.86 61.82 61.99 0.60 0.98% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX 50 60.36 60.33 60.32 60.4 0.24 0.40% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares MSCI EAFE 92.69 92.98 92.68 92.98 0.62 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ETFS Physical Gold 208.71 208.7 208.55 208.77 0.29 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares MSCI Japan 78.82 78.92 78.73 78.92 0.20 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares S&P/ASX 20 25.48 25.47 25.44 25.52 0.12 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares US Dollar 14.27 14.28 14.25 14.29 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ETFS Physical Silver 24.07 24.05 23.89 24.14 0.19 0.80% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares Nasdaq 100 19.36 19.39 19.36 19.42 0.14 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares China LargeCap 57.6 58.15 57.6 58.15 0.40 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australia 200 109.24 109.22 109.17 109.32 0.41 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard MSCI Int Shares 76.26 76.37 76.21 76.4 0.56 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
InvestSMART Ethical Share 2.44 - 2.44 2.44 0.03 1.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares S&P 500 AUD Hedged 365.68 365.75 365.68 366.11 2.11 0.58% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Diversified Growth 54.9 54.94 54.9 55.01 0.23 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard FTSE Europe Shares 55.4 55.38 55.29 55.4 0.65 1.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares WisdomTree Europe 12.41 12.43 12.41 12.43 0.13 1.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Core S&P SmallCap 600 112.77 113 112.77 113 0.91 0.81% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares Global 100 AUD Hedged 111.52 111.63 111.52 111.95 0.51 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX Australian Bond 28.34 28.3 28.3 28.34 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners AU 42.29 42.26 42.1 42.35 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Diversified Balanced 55.49 55.45 55.42 55.52 0.20 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Betashares Global Cybersecurity 7.21 7.23 7.21 7.24 0.09 1.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors Australian Banks 27.08 27.07 26.98 27.08 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 68.26 68.29 68.26 68.56 0.47 0.69% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.83 4.84 4.83 4.87 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 14.28 14.3 14.28 14.33 0.25 1.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR Dow Jones Global Real Estate 23.98 23.95 23.95 23.99 0.12 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Diversified Conservative 54.86 54.96 54.86 54.97 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 13.45 13.44 13.4 13.46 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 21.92 21.98 21.92 22.015 0.08 0.37% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 20.09 - 20.09 20.09 0.15 0.75% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Australian Shares High Yield 59.33 59.38 59.3 59.52 0.16 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 53.95 53.94 53.87 53.95 0.19 0.35% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.35 5.32 5.32 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors Australian Equal Weight 29.96 29.98 29.94 30.04 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors Small Companies Masters 20.31 20.37 20.31 20.37 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Dividend Harvester 15.32 15.35 15.26 15.38 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Global Sustainability Leaders 8.9 8.92 8.89 8.92 0.10 1.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Select Corporate Bond 20.87 20.9 20.86 20.97 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Vanguard MSCI Australian Large Companies 67.07 67.03 67.03 67.1 0.31 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 21.63 21.62 21.62 21.69 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 27.91 - 27.91 27.91 0.10 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 29.12 29.09 29.08 29.13 0.13 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 17.99 17.97 17.96 18.03 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 28 27.99 27.94 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.47 8.46 8.46 8.49 0.02 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Magellan Global Equities 3.4 3.41 3.4 3.41 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
SPDR S&P Global Dividend 19.12 19.14 19.12 19.15 0.09 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
SPDR S&P Emerging Markets 21.54 21.53 21.51 21.54 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Vanguard Int Fixed Interest 51.4 51.39 51.37 51.41 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Australian High Interest Cash 50.12 50.11 50.11 50.12 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
iShares UBS Government Inflation 127.93 127.68 127.49 127.93 0.15 0.12% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Vanguard Diversified High Growth 54.65 54.64 54.55 54.74 0.28 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
VanEck Vectors Australian Property 25.58 25.5 25.49 25.65 0.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
iShares Edge MSCI World Multifactor 32.52 32.49 32.44 32.52 0.34 1.06% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Betashares Active Australian Hybrids 10.27 10.26 10.26 10.27 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 6.01 6.03 6.01 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Russell High Dividend Australian Shares 29.78 29.81 29.78 29.82 0.08 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
BetaShares Managed Risk Australian Share 16.73 16.76 16.73 16.76 0.03 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Vanguard MSCI Australian Small Companies 57.86 57.95 57.85 58.09 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 24.72 24.75 24.68 24.85 0.28 1.15% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.8 25.81 25.8 25.82 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Antipodes Global Shares 5.15 5.14 5.14 5.15 0.02 0.39% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
eInvest Income Generator 3.71 3.75 3.71 3.75 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 66.11 66.22 66.11 66.47 0.11 0.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Australian Government Bond 54.05 54.04 53.97 54.05 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 46.6 46.8 46.6 46.8 0.36 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 21.95 22 21.95 22 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 13.58 13.57 13.56 13.6 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 28.57 28.52 28.52 28.57 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.17 25.14 25.14 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard MSCI International Small Companies 52.12 51.79 51.79 52.12 0.50 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.37 3.38 3.37 3.39 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
Ishares Core S&P/Asx 200 26.65 26.64 26.63 26.7 0.11 0.41% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
ANZ ETFS EURO STOXX 50 64.7 64.74 64.7 64.74 0.75 1.17% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
WCM Quality Global Growth 5.95 5.93 5.93 5.97 0.04 0.68% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
ETFS Battery Tech & Lithium 44.89 - 44.89 44.89 0.21 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P World Ex Australia 32 31.98 31.98 32.02 0.23 0.72% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Healthcare 5.96 - 5.96 5.96 0.03 0.51% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Gold Miners 4.89 4.91 4.89 4.91 0.04 0.82% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Betashares Asia Technology Tigers 6.03 6.02 6.02 6.05 0.03 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Australian Fixed Interest 52.92 52.91 52.86 52.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Managed Risk Global Share 12.92 - 12.92 12.92 0.07 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 71.6 71.55 71.46 71.6 0.60 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 14.52 - 14.52 14.52 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 20.36 - 20.36 20.36 0.40 2.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 7.76 7.65 7.65 7.76 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 8.96 9 8.96 9.01 0.08 0.90% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 18.49 18.44 18.44 18.51 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI Taiwan AU 52.2 - 52.2 52.2 0.33 0.64% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ MSCI US Ethical 31.09 - 31.09 31.09 0.17 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ MSCI Japan Ethical 23.92 23.86 23.86 23.92 0.12 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 17.6 17.62 17.6 17.69 0.28 1.62% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ MSCI Australia Ethical 21.77 21.79 21.77 21.79 0.12 0.55% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
ETFS Morningstar Global Technology 73.95 74.12 73.95 74.12 0.73 1.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped AUD 78.27 78.58 78.26 78.58 0.51 0.65% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 3.3 - 3.3 3.3 0.03 0.92% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
iShares CoreS&P MidCap 400 278.74 - 278.74 278.74 1.93 0.70% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Resources 11.07 11.09 11.07 11.1 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 14.95 - 14.95 14.95 0.05 0.34% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 11.24 11.23 11.23 11.25 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
UBS IQ MSCI World ex Australia 27.9 - 27.9 27.9 0.09 0.32% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Russell Australian Government Bond 23.45 - 23.45 23.45 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Global Value Equity Active 45.87 - 45.87 45.87 0.30 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 29.3 29.37 29.3 29.37 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 57.45 - 57.45 57.45 0.17 0.30% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۰۲
UBS IQ MSCI Europe Ethical 22.2 - 22.2 22.2 0.10 0.45% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
SPDR MSCI World Quality Mix AU 21.18 - 21.18 21.18 0.16 0.76% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Fidelity Global Emerging Markets 5.08 5.09 5.08 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Betashares Global Quality Leaders 17.31 17.3 17.3 17.31 0.19 1.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 15.2 15.23 15.2 15.27 0.15 0.99% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.15 - 4.15 4.15 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۳۲
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.49 8.5 8.49 8.5 0.09 1.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 106.77 - 106.77 106.77 0.19 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۱
ETFS Physical Platinum 119.86 - 119.86 119.86 0.57 0.48% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 13.09 13.1 13.09 13.1 0.11 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۳۱
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.37 - 2.37 2.37 0.02 0.85% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 5.36 - 5.36 5.36 0.05 0.94% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 25.02 - 25.02 25.02 0.47 1.88% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
VanEck Vectors Australian Resources 28.06 - 28.06 28.06 0.12 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
AMP Capital Global Property Securities 3.01 - 3.01 3.01 0.02 0.67% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 110 - 110 110 0.20 0.18% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۳۱
BetaShares Global Agriculture Companies 5.48 - 5.45 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۱:۰۲
ETFS Physical Precious Metal Basket 167.4 - 167.4 167.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰:۰۲
ETFS Global Core Infrastructure 60.73 - 60.73 60.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۲
Russell Australian SemiGovernment Bond 21.64 - 21.6 21.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۲
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 113 - 113 114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital Dynamic Markets 2.45 - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۳۲
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۶:۳۱
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۵:۳۲
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 22.23 - 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲
K2 Global Equities 2.38 - 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
eInvest Future Impact Small Caps 4.01 - 4.01 4.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 50.06 - 49.92 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۰:۳۲
ANZ Physical US Dollar 11.32 - 10.89 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۰۲
UBS IQ Research Preferred AU Share 21.62 - 21.62 21.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
ANZ SP ASX 100 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Physical Gold 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
Australian Governance Masters 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۳
iShares MSCI BRIC 59.79 - 59.25 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Russell 2000 224.6 - 224.38 224.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Telecom 74.55 - 74.55 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Singapore 33.98 - 33.98 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 34.44 - 34.34 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Australia Value 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰