شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.723
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:16:10
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,735
قیمت روز
8 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 10:33:21
505 (8.09%)
تغییر ۳ ماهه
398 (6.49%)
تغییر ۶ ماهه
368 (6.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 56.33 56.32 56.16 56.33 0.81 1.46% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Asia 50 79.8 79.6 79.32 79.8 0.76 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P/ASX 50 52.3 52.45 52.19 52.45 0.06 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares MSCI EAFE 85.17 85.01 84.99 85.7 0.87 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iSharesGlobal 100 62.48 62.35 62.28 62.48 0.38 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Physical Gold 162.4 162.41 162.4 162.7 0.37 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares S&P/ASX 20 22.7 22.71 22.7 22.71 0.16 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares US Dollar 13.49 13.48 13.48 13.52 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Physical Silver 19.48 19.42 19.42 19.49 0.13 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Core S&P 500 372 371.8 371.03 372 0.98 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares Nasdaq 100 16.34 16.33 16.3 16.34 0.09 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares China LargeCap 57.95 57.6 57.34 57.95 0.84 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan AU 45.64 45.87 45.64 46.3 0.11 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australia 200 94.89 95.22 94.89 95.22 0.03 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Ishares Core S&P/Asx 200 23.4 23.44 23.37 23.44 0.05 0.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P Global Dividend 18.35 18.31 18.31 18.35 0.11 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard MSCI Int Shares 66.86 66.78 66.73 66.89 0.36 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Global Healthcare 84.06 84.14 84 84.42 0.43 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
WCM Quality Global Growth 4.71 4.68 4.68 4.71 0.04 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares CoreS&P MidCap 400 246.66 247 246.66 247 0.54 0.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares S&P 500 AUD Hedged 332.69 332.66 331.58 332.69 1.09 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares WisdomTree Japan 12.13 12.12 12.12 12.16 0.09 0.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Battery Tech & Lithium 46.06 45.85 45.85 46.12 0.53 1.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Core Composite Bond 107.72 107.68 107.66 107.72 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard FTSE Asia ex Japan 60.18 60.17 59.84 60.18 0.74 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard FTSE Europe Shares 50.12 50.01 50 50.12 0.70 1.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Int Fixed Interest 48.31 48.22 48.21 48.31 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares WisdomTree Europe 11.32 11.31 11.29 11.32 0.15 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 12.78 12.75 12.75 12.78 0.08 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Core S&P SmallCap 600 103.8 103.79 103.47 103.8 0.24 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Global 100 AUD Hedged 105.01 - 105.01 105.01 0.16 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets 56.2 56.11 55.98 56.2 0.68 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 13.64 13.58 13.58 13.64 0.22 1.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors Gold Miners AU 28.21 28.29 28.21 28.29 0.49 1.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 10.29 10.25 10.25 10.29 0.06 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
UBS IQ MSCI World ex Australia 24.6 - 24.6 24.6 0.25 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets 61 60.82 60.68 61 0.84 1.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Int Credit Securities 46.53 46.46 46.46 46.53 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares Global Cybersecurity 6.57 6.56 6.55 6.57 0.10 1.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard All World Ex US Shares 65.95 65.91 65.73 65.95 0.82 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 62.87 62.73 62.56 62.87 0.43 0.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard US Total Market Shares 188.93 188.86 188.47 188.93 0.68 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.64 4.63 4.61 4.64 0.07 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares UBS Government Inflation 117.61 117.31 117.15 117.61 0.21 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 12.66 12.61 12.61 12.7 0.17 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors China New Economy 5.24 5.15 5.15 5.24 0.12 2.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Diversified High Growth 49.34 49.3 49.19 49.34 0.35 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares Asia Technology Tigers 5.4 5.38 5.37 5.4 0.05 0.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR Dow Jones Global Real Estate 21.16 21.12 21.12 21.17 0.26 1.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Diversified Conservative 50.3 - 50.3 50.3 0.30 0.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 18.9 18.91 18.86 18.91 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Morningstar Global Technology 65.92 65.95 65.81 65.95 0.56 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Russell Australian Government Bond 21.32 - 21.32 21.32 0.08 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 21.32 21.26 21.23 21.32 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors Australian Property 21.64 21.6 21.6 21.76 0.39 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Multifactor 29.53 29.4 29.4 29.53 0.28 0.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares MSCI South Korea Capped AUD 83.67 82.95 82.94 83.67 1.01 1.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Australian Fixed Interest 49.23 49.2 49.2 49.24 0.05 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Australian Government Bond 49.66 49.63 49.62 49.66 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares Legg Mason Australian Bond 25.3 25.32 25.3 25.32 0.04 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 18.53 18.62 18.53 18.62 0.12 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Australian Shares High Yield 53.11 53.36 53.11 53.36 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 50.03 50.19 50.03 50.2 0.20 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 12.13 12.1 12.05 12.13 0.18 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors Australian Equal Weight 26.39 26.42 26.39 26.42 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors Small Companies Masters 18.67 18.69 18.67 18.69 0.22 1.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 5.7 5.61 5.58 5.7 0.16 2.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Russell High Dividend Australian Shares 26.69 26.65 26.62 26.69 0.11 0.41% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Australian Property Securities 80.31 80 80 80.82 1.22 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Dividend Harvester 14.4 14.41 14.35 14.41 0.08 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Managed Risk Australian Share 15.35 - 15.35 15.35 0.10 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 50.48 50.57 50.48 50.7 0.55 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Russell Australian Select Corporate Bond 20.23 20.2 20.14 20.23 0.05 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard MSCI Australian Large Companies 58.85 - 58.85 58.85 1.13 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard MSCI Australian Small Companies 52 51.78 51.66 52 0.52 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 19.46 19.43 19.43 19.46 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 14.7 14.65 14.61 14.7 0.13 0.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard MSCI International Small Companies 47.66 47.54 47.54 47.66 0.34 0.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 25.51 25.5 25.5 25.51 0.29 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 26.13 26.12 26.12 26.13 0.22 0.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 23.29 23.26 23.26 23.29 0.10 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 16.35 16.23 16.23 16.35 0.05 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 16.21 16.02 15.97 16.21 0.25 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.02 3 3 3.02 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.1 8.14 8.1 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 8.16 8.19 8.16 8.19 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 17.36 - 17.36 17.36 0.29 1.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Vanguard Australian Shares 72.16 72.38 72.16 72.38 0.12 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Platinum International Fund 4.41 4.39 4.37 4.41 0.08 1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Australian High Interest Cash 50.11 50.1 50.1 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Montgomery Global Equities Fund 3.27 3.25 3.25 3.27 0.04 1.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
AMP Capital Global Property Securities 2.5 2.48 2.48 2.5 0.02 0.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 10.35 10.27 10.27 10.35 0.23 2.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 19.39 19.52 19.33 19.52 0.10 0.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Australian Sustainability Leaders 15.33 15.28 15.28 15.33 0.03 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.03 4 3.97 4.03 0.05 1.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 5.13 5.12 5.12 5.15 0.04 0.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۳
BetaShares Euro 15.21 - 15.21 15.21 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
iShares MSCI Japan 74.65 74.54 74.54 74.99 0.45 0.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
iSharesUBS Treasury 104.59 104.68 104.59 104.68 0.16 0.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
ANZ ETFS EURO STOXX 50 57.36 - 57.36 57.36 0.83 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Banks 6.21 - 6.21 6.21 0.07 1.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Gold Bullion 12.73 12.75 12.73 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
SPDR S&P/ASX Australian Bond 25.97 - 25.97 25.97 0.08 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Australian EquitiesBear 14.55 14.58 14.55 14.58 0.04 0.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 15.01 - 15.01 15.01 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
Russell Australian SemiGovernment Bond 20.67 - 20.67 20.67 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Diversified Growth 49.65 49.67 49.5 49.67 0.29 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Global Gold Miners 3.33 - 3.33 3.33 0.06 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
VanEck Vectors Australian Banks 25.47 - 25.47 25.47 0.22 0.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 50.4 50.54 50.4 50.54 0.22 0.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Legg Mason Equity Income 7.43 - 7.43 7.43 0.05 0.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 14.69 14.6 14.6 14.69 0.17 1.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Global Sustainability Leaders 7.6 7.57 7.57 7.6 0.05 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۲
ANZ Physical US Dollar 10.68 - 10.68 10.68 0.04 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۱
AMP Capital Dynamic Markets 2.36 - 2.36 2.36 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۱
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 12.45 12.43 12.37 12.45 0.06 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۱
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.03 25.02 25.02 25.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۱
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 19.99 - 19.99 19.99 0.37 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۳۱
K2 Global Equities 2.4 - 2.4 2.4 0.06 2.50% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
Fidelity Global Emerging Markets 4.19 - 4.19 4.19 0.05 1.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 61.88 61.92 61.88 61.92 0.17 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  50.82 50.89 50.82 50.89 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.68 - 2.68 2.68 0.03 1.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۵:۰۳
Magellan Global Equities 3.03 - 3.03 3.03 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaShares Global Healthcare 5.85 - 5.85 5.85 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Betashares Active Australian Hybrids 9.89 - 9.89 9.89 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 102.8 - 102.8 102.8 0.40 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 8.34 - 8.34 8.34 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۴:۳۲
BetaShares Global Agriculture Companies 5.38 - 5.38 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۹:۳۱
ETFS Global Core Infrastructure 55.06 - 55.01 55.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۹:۰۳
VanEck Vectors Australian Resources 24.22 - 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۹:۰۳
BetaShares British Pound 17.01 - 16.99 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۰۱
SPDR S&P/ASX 200 Resources 9.97 - 9.95 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۰۱
SPDR S&P World Ex Australia 28.33 - 28.17 28.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۰۱
UBS IQ MSCI Australia Ethical 19.42 - 19.28 19.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Global Value Equity Active 44.8 - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۸:۰۱
SPDR S&P Emerging Markets 19.66 - 19.66 19.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
UBS IQ MSCI Europe Ethical 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Vanguard Diversified Balanced 49.73 - 49.73 49.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Betashares Global Income Leaders 14.54 - 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Betashares Global Energy Companies 5.64 - 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
ETFS Physical Precious Metal Basket 132.5 - 132.5 132.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
BetaShares Managed Risk Global Share 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.29 - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳
Antipodes Global Shares 4.76 - 4.76 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ Research Preferred AU Share 19.01 - 19.01 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 17.84 - 17.84 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Betashares Global Quality Leaders 14.48 - 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۴
BetaShares Agriculture Currency Hedged 6.05 - 6.05 6.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۴
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۴
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.43 - 25.42 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۴
eInvest Income Generator 3.68 - 3.68 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR MSCI World Quality Mix AU 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
UBS IQ MSCI Japan Ethical 22.58 - 22.58 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۴:۰۲
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 23.1 - 23.1 23.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۳:۳۲
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 13.12 - 13.08 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۲
ETFS Physical Platinum 105.23 - 105.23 105.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۳
UBS IQ MSCI US Ethical 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۳:۳۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 103.5 - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۸:۰۱
ANZ SP ASX 100 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Physical Gold 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
Australian Governance Masters 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۳
iShares MSCI BRIC 59.79 - 59.25 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Russell 2000 224.6 - 224.38 224.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Telecom 74.55 - 74.55 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Singapore 33.98 - 33.98 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 34.44 - 34.34 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Australia Value 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰