کالایاب
شاخص یاب
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:30:10
0 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

LSE EN

4,458
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 05:02:09
1,282 (22.33%)
تغییر ۳ ماهه
1,333 (23.02%)
تغییر ۶ ماهه
806 (15.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Zambian Breweries 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲:۳۴