شاخص یاب
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0829
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:13
0 (11.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,249
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:33:20
28 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
257 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
63 (1.19%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.51 - - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۳
CEC Africa 0.23 - - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۳۳