شاخص یاب
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0836
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:09:14
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,788
قیمت روز
22 (0.38%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:33:00
508 (9.61%)
تغییر ۳ ماهه
548 (10.47%)
تغییر ۶ ماهه
206 (3.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zambian Breweries 8.32 - - 8.32 8.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵